Бекітемін ртжбф деканы У. Медеуов 2016 жжүктеу 139.27 Kb.

Дата16.05.2017
өлшемі139.27 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 «Алматы энергетика және байланыс университеті»

 Коммерциялық емес АҚ

 

Радиотехника және байланыс факультеті «Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік» кафедрасы 

 

  

   


 

БЕКІТЕМІН 

 

                                                      

РТжБФ деканы _________ У. Медеуов 

______________ 2016 ж. 

 

 

 

OОS2301 – ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

Силлабус


 

5В100200 – «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы  

 

 

 

Курс   


 

 

  

 Семестр 

 

  

 

 Барлық кредиттер

 

 

  

ECTS-гі барлық кредиттер  

 Барлық сағаттар    

 

  

135 


Дәрістер   

 

  

 

30 Зертханалық сабақтар   

 

 30 

CӨЖ  


 

 

  

75 


Соның ішінде СОӨЖ

   


 

30 


ЕГЖ   

 

  

 

 Емтихан 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2016 ж. 

Syllabus  5В100200  –  «Ақпараттық  қауіпсіздік  жүйелері»  мамандығының жұмыстық  оқу  жоспарының  негізінде  құрастырғандар

:

  аға  оқытушысы  Зуева Е.А. 

 

Syllabus  «Компьютерлік  және  инфокоммуникациялық  қауіпсіздік» кафедрасының  мәжілісінде  қарастырылды  және  мақұлданды  (

Хаттама  №3 

24.06.2016).  

 

 Кафедра менгерушісі

                        __________  Сатимова Е. 

 

  

 

Syllabus Радиотехника 

және 


факультетінің 

оқу-әдістемелік 

комиссиясымен қаралып мақұлданған

 (

Хаттама №4 27.06.2016

 

).   

 


 

1 Оқытушылар:  

Зуева  Екатерина  Александровна  –  КИҚ  каф. 

аға  оқытушысы

,  Б416  каб. 

Байланыс телефоны: 8(727) 278-45-68, 

poka23@mail.ru

Мукашева  Асель  Коптлеуовна  – 

КИҚ  каф. 

аға  оқытушысы,

  Б-416  каб. 

Байланыс тел.: 8(727) 278-45-68, 

aselek777@mail.ru 

2  Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ 

кестесінде  көрсетілген

,  СОӨЖ 

консультация

  кестесі  Радиотехника  және 

байланыс 

факультеттің  деканаты

  (Б-209)  және  КИҚ  кафедрасында  (Б-416) 

ақпарат тақталарында көрсетілген

 3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

«Операциялық  жүйелерді  ұйымдастыру»  пәні    профильдік  пәндердің  

(ПП(ОК))  міндетті  бөлігі  болып  табылады,    5В100200    «Ақпараттық 

қауіпсіздік  жүйелері»  мамандығының  бакалаврларына    меңгеруге  арналған, 

операциялық  жүйелер  мен  деректер  базасын  модулі  MSIB08  -  «Операциялық 

жүйелердің  қауіпсіздігі  және  ДББЖ»  және  компьютерлер,  жүйелер  мен 

желілерді  жүйелік  бағдарламалық  қамтамасыз  етуді  іске  асыру  құралдарын 

салу және пайдалану әдістемелік принциптерін негіздеріне оқыту бағытталған.  

3.1  Пәннің  мақсаты  -  компьютерлер,  жүйелер  мен  желілердің  жүйелік 

бағдарламалық қамтамасыз етуді іске асыру құралдарын салу және пайдалану 

әдістемелік принциптерін негіздеріне оқыту. 

Пән  инженерлік,  экономикалық  және  әкімшілік  проблемаларды  шешуде 

қазіргі  заманғы  компьютерлік  технологияларды  тиімді  қолдану  үшін 

студенттерді дайындауда. 

 

3.2 Пәннің мәселесі 

Әр  түрлі  амалмен  ақпаратты  өңдеуді,  функционалдық  және  есептеуiш 

мiндеттердi  компьютерде  шешуші  болашақ  маманның  білім,  шеберлік, 

дағдылықты игеріп алуы. 

Пәннің игеруінің негізгі міндеттері: 

 ұғымдарды  және  негізгі  модульді  операциялық  жүйе  (ОЖ)  Linux-ты 

зерттеу. 

 

компонентің  құрамы, операциялық  жүйе,

  ОЖ  ядросы, 

файлдық  жүйе, 

компонентің  құрамы, 

операциялық  жүйе,

  ОЖ  ядросы, 

файлдық  жүйені 

монтаждау,  файылдың  түрлері  мен  типтері,  суперқолданушы,  қол  жеткізу 

құқықтары, процестер, демондар; 

 кез келген пайдаланушының сессия ішіндегісіні шушу; 

 негізгі міндетті әкімшілендіруді шешу

 бастапқы кезеңдері жүктеу, тоқтату және қайта іске қосу жүйесі; 

жаңа  пайдаланушыларды  қосу,  пайдаланушыларды  жою,  есептік 

жазбаларды құлптау, құру және жүргізу "топтық саясат"; 

 құрылғыларға дәйекті қол жеткізу; 

  

скрипт арқылы 

компьютермен басқару 

TCP/IP 


желісінің хаттамалары; 

 жинақтауыш рәсісдерді косу; 

Негізгі міндеті – оқыту әдіснамалық негіздері және құрылу принциптерін 

іске  асыру  құралдары  жүйелік  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  есептеуіш 

машиналар, жүйелер және желілер. 

 

3.3 Пәнді сипаттау 

Алынған білім мен дағдылар пайдаланылуы мүмкін, олардың ішінде жоо-

да оқыту процесінің. 

Оқу  жоспарының  3  кредит  135  сағат  бөлінген  пәнді  "операциялық 

жүйелерді ұйымдастыру", аудиториялық сабақтар 60 сағат құрайды: 

 дәріс - 30 сағат; 

 зертханалық сабақтар -

 30 сағат. 

Студент экзаменге барлық зертханалық жұмыстарды тапсырып болған сон 

ғана экзаменге жолдама ала-алады.

 

Студент  пәнді  оқу  нәтижесінде  құрылымына  сәйкес  Ұлттық  біліктілік шеңбері 

келесі түсініктер болуы қажет: 

қағидаттары туралы басқару ЭЕМжелілер мен жүйелер; 

тағайындау туралы бөліктеріне ОЖ;

 құру  принциптері  туралы  бағдарламалар  есептеу  процестерін  басқару,

 

сауалдармен, деректерді және ЭЕМ ресурстарын, желілер мен жүйелер; мәселелері мен даму бағыттары жүйелі бағдарламалық құралдар

;

 

- проблемалары мен даму бағыттары бағдарламалау технологиясы; -  негізгі  әдістері  мен  құралдарына  жобалауды  автоматтандыру 

бағдарламалық  қамтамасыз  ету,  әдістері  туралы  ұйымдастыру  ұжымдарында 

әзірлеушілер бағдарламалық қамтамасыз ету. 

бiлетiнi

:

 

- технологиясын, әдістері мен құралдарын өндіру, бағдарламалық өнім; 

-  принциптері  қазіргі  заманғы  ОЖ  және  жүйелік  бағдарламалық 

қамтамасыз ету; 

-  технология  ұйымдастыру  және  құру,  есептеу  және  операциялық 

жүйелер; 

- жіктелуін операциялық жүйелерді және құрылғыларды компьютер; 

- жалпы принциптерін талдау және басқару компоненттері жүйелер; 

- принциптерін енгізу-шығару ақпарат әр түрлі құрылғылар. 

колынан келетiнi

:

 

ұйымдастыру,  диалог,  ЭЕМ  базасында  командалық  тілдері бағдарламалық қабықшалар; 

- пайдалану жүйесі бағдарламалық қамтамасыз ету, операциялық жүйелер 

мен оболочкалар қызмет бағдарламалары; 

- бағдарламасын құру үшін жұмыс істеуіне ЭЕМ, жүйелері және желілері;  жұмыс 

істеу 


дағдыларын 

деректермен 

барлық 

деңгейдегі ұйымдастырудың файлдық жүйесі. 

 

3.4 Пәннің қайта деректемелері: 

«Информатика», «Алгоритмдік тілдер 

және бағдарламалау». 

 

3.5  Пәннің  кейiнгi  деректемелерi: 

«Әдістері  мен  құралдары, 

компьютерлік  ақпаратты  қорғау»,  «Есептеуіш  жүйелер  мен  желілерді 

ұйымдастыру», «Жүйелiк бағдарламалау», «Жүйелiк бағдарламалау негiздерi». 

 

4 Пәннің құрылымы және мазмұны 

 

4.1 Теориялық дайындық (30 

сағаттар)

 

Тақы

рып

№  

Тақырыбы (модулдер, бөлімдер)

 

Пайдаланған 

әдебиет нөмірі

 

 

 

 

1Операциялық жүйелер (ОЖ). Шолу компьютерлік жүйелер. Анықтау. 

Компоненттері, қызметі және құрамы ОС. Функциялары ОС. 

Бөлімдер. 

Жұмыс режимдері. 

Виртуалды машиналар. 

Диффузоршылары - 4 сағат 

Конспект, Л. 1 

 Жіктеу ОЖ, тұжырымдамасы мен құрылымы ОС. Қысқаша эволюциясы ОЖ. 

Архитектура ОЖ.  

Жіктеу OЖ. 

Қойылатын талаптар ОЖ. 

Принциптері сәулет ОЖ. 

Көптеген қолданбалы ортаны. Үйлесімділік - 4 сағат

 

Конспект, Л. 1,  Ұйымдастыру және басқару процестері. Процестерді басқару. 

Процесс ұғымы және ядро. 

Жіктеу ядролардың ОЖ.  

Контекст және идентификатор процесі. 

Түсінігі басымдық және кезек процестер. 

Жоспарлау процестер. 

Процестер және ағындар. 

Процессораралық қарым-қатынас. 

Сигналдар. Құралдар сигналдарды өңдеу. 

Синхрондау процестер мен ағындар. 

Қорғауды ұйымдастыру процестер - 4 сағат

 

Конспект, Л. 1,  Енгізу және шығаруды басқару. Негізгі міндеттері қосалқы жүйесін 

енгізу-шығару. 

Параллель жұмыс енгізу-шығару құрылғылары мен процессор. 

Деректерді кэштеу. 

Синхронды және асинхронды енгізу-шығару. 

Буферизация. 

Дискілік операцияларды енгізу-шығару. 

Конспект, Л. 1, 

 


 

Стратегиясын дискілік жоспарлау. Басқару жүйесін енгізу-шығару. 

Қорғау жүйесін ұйымдастыру енгізу-шығару - 4 сағат

 Файлдық жүйесі. Логикалық файл жүйесін ұйымдастыру. Иерархиялық құрылымы. 

Құрастыру. 

Файлдық жүйесінің физикалық ұйымдастырылуы. 

Ерекшеліктері мен негізгі функциялары файлдық жүйесі. 

Файлдық жүйенің компоненттері. 

Индекстік файлдық жүйе. 

Виртуалды файлдық жүйе. 

Стандартты каталогтар файлдық жүйесі. 

Сақтау және қорғау файлдар - 4 сағат

 

Конспект,  Л.  1, 2, 3 

Жадыны басқару. Моделін бөлу. Статистикалық және динамикалық бөлімдер. 

Свопинг. 

Іске асыру тетігі виртуалды жады. 

Стратегиясын суды алдын-ала айдау және сору бет. 

Орналастыру парақтар виртуалды жад. 

Адрестерге бейнелеу. 

Қорғау принциптері - 4 сағат

 

Конспект,  Л.  1, Басқармасы телекоммуникациялық жеткізу қажет. Көп машиналы жүйелер және есептеу желілері. 

Желілік интерфейстер. 

Коммуникациялық программалық қамтамасыз ету үшін төменгі 

деңгейдегі деңгейін және пайдаланушы. 

Өзара іс-қимыл тетіктерін ОС және хабар алмасу. 

Сокеты. 


Шақыру алыс рәсімдер. 

Желілік аппараттық қамтамасыз ету. 

Желілік қызмет және хаттамалар. 

Құру принциптері және қорғау іркілістер мен рұқсатсыз қол жеткізу. 

Бағдарламалық құралын желілік ақпаратты қорғау - 4 сағат

 

Конспект, Л. 1, 5, 6 

Қорытынды. ОС құрамдас бөлігі ретінде жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Қазіргі заманғы аспектілері операциялық жүйелердің даму - 2 сағат

 

Конспект, Л. 1, 

 

4.2 Практикалық дайындық 

 

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері (30 

сағаттар)

 

Тақы

рып  

Тақырыбы

 

Пайдаланған 

әдебиеттердің 

номері және бөлімі

 

 

  

Орнату және базалық орнату операциялық жүйелер – 4 сағат 

Дәрістер,

 Д. 1-5 

Тіркелгілерді басқару – 2 сағат 

Дәрістер,

 Д. 1, 2, 4 

Файлдық жүйесі – 2 сағат 

Дәрістер,

 Д. 1, 2, 3 


 Процестерді басқару – 4 сағат

 

Дәрістер, Д. 1, 2, 5 

Графикалық қабықшаның және эмуляторы - 4 сағат 

Дәрістер,

 Д. 1-5 

Жұмыс загрузчиками – 4 сағат 

Дәрістер,

 Д. 1-6 

Шифрлеу және брандмауэр – 2 сағат 

Дәрістер,

 Д. 1, 7, 8 

Режимдері жүктеу, взлом ОС, қызметті белсендіруді жабу пайдаланушылар - 2 сағат

 

Дәрістер, Д. 1, 7 

Мұрағаттау. Қалпына келтіру – 2 сағат 

Дәрістер,

 Д. 3, 4 

10 


Іске асыру сценарийлер – 4 сағат

 

Дәрістер, Д. 8 

 

 

4.3 Студенттің өзіндік жұмысы 

ЕГЖ №1. 

Тақырыбы:  бағдарламалық  қамтамасыз  етуді  орнату  зерттеу  және 

пайдалану. 

ЕГЖ №2. 

Тақырыбы: 3 бағдарламаларын салыстыру графика, шифрлау таңдау 

жұмыс істейді. 

ЕГЖ №3 

Тақырыбы: Бағдарламалау.  

4.4 ОӨЖ тақырыптары (75 

сағат)

 

4.2.1


 

Зерттеу  құрамы  мен  жұмыс істеу  принциптерін  элементтерінің 

нақты ОС және бағдарламалық қабықшалар. 

4.2.2


 

Зерттеу принциптерін құру тиеу және авариялық дискілер. 

4.2.3

 

Зерттеу  негізгі  ерекшеліктері  мен  салыстырмалы  талдау  әр түрлі операциялық жүйелерді басқару тетіктері бар. 

4.2.4


 

Құру-алгоритмдер 

және 

бағдарламаларды басқару 

компоненттері нақты есептеу жүйелерінде. 

4.2.5

 

Зерделеу принциптерін іске асыру басқару функциялары нақты есептеуіш жүйелерде және желілерде. 

4.2.6


 

Зерттеу  нақты  тәсілдерін  іске  асыру  бағдарламалық  қорғау 

құралдарын есептеу жүйелерінде. 

4.2.7


 

Зерделеу  негізгі  ерекшеліктері  мен  салыстырмалы  талдау  әр 

түрлі операциялық жүйелердің тетіктері бойынша әрекет файлдық жүйелер. 

4.2.8


 

Зерделеу  негізгі  ерекшеліктері  мен  салыстырмалы  талдау  әр 

түрлі операциялық жүйелерді басқару тетіктері енгізу-шығару. 

4.2.9


 

Зерделеу  негізгі,  жүйелік  басқару  функцияларын  процестерді 

операциялық жүйесі. 

4.2.10


 

Зерттеу  бағдарламалық  және  аппараттық  құралдар,  желілік, 

ақпаратты қорғау. 

4.2.11


 

Диспетчерлендіру үзілісті. 

4.2.12

 

Енгізу/шығарудың базалық жүйесі. 4.2.13

 

Тәсілдерін ұйымдастыру, енгізу/шығару.  

4.2.14 

Жұмыс істеуі кэш-жады. 

4.2.15

 

Басқару құрылғыларымен түрлі ОС. 4.2.16

 

Деректерді қорғау. 4.2.17

 

Логикалық және физикалық файлдарын ұйымдастыру. 4.2.18

 

Бағдарламасын процестерді басқару. 4.2.19

 

Мәселелері өзара іс-қимыл процестер. 4.2.20

 

Түрлендіру Тәсілдері мекен-жайлары. 4.2.21

 

Операциялық қабықшалар және файлдық менеджерлер. 4.2.22

 

Қалпына келтіру ОС. 4.2.23

 

Режимдері үзулерді. 4.2.24

 

Оқиғалар және оларды өңдеу. 4.2.25

 

Құру, құрастыру дистрибутивтің. 4.2.26

 

Бағдарламалау жүзеге асыру аясында сценарийлер жүйесін іске қосқан кезде. 

4.2.27


 

Тегістегіштер, түрлері және оларды орнату. 

4.2.28

 

Диспетчерлендіру  және  іске  қосу  параметрлерін  жүйесінің жұмыс процесінде. 

4.2.29


 

Баптау 


және 

өңдеу 


қызметтерінің 

танудың 


жаңа 

құрылғылардың жүйесі. 

4.2.30

 

Қорғау, жүйелік деректерді рұқсатсыз қол жеткізу.  

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

Операциялық жүйе. 

Негізгі 


анықтамалар 

және 


түсініктер. 

Компоненттері, қызметі және құрамы ОЖ. Функциялары ОЖ. 

2 Бөлімдер. Жұмыс режимдері. Виртуалды машиналар. Диффузоршылары. 

Кезеңдері жүктеу операциялық жүйелер. 

3  Қысқаша  эволюциясы  ОЖ.  Архитектура  ОС.  Жіктеу  OЖ.  Салыстыру 

операциялық жүйелер. 

4 Құрамы және компоненттер ОЖ. Қойылатын талаптар ОЖ. Принциптері 

сәулет ОЖ. 

5 Көптеген қолданбалы ортаны. Үйлесімділік. 

6  Процестерін  басқару.  Процесс  ұғымы  және  ядро.  Жіктеу  ядролардың 

ОЖ.  

7  Контекст  және  идентификатор  процесі.  Түсінігі  басымдық  және  кезек процестер. Қорғауды ұйымдастыру процестер. Демондар. 

8 Жоспарлау процестер. Процестер және ағындар. Синхрондау процестер 

мен ағындар. 

9  Процессораралық  қарым-қатынас.  Сигналдар.  Құралдар  сигналдарды 

өңдеу. 

10  Негізгі  міндеттері  қосалқы  жүйесін  енгізу-шығару.  Параллель  жұмыс енгізу-шығару  құрылғылары  мен  процессор.  Деректерді  кэштеу.  Синхронды 

және асинхронды енгізу-шығару. Буферизация. 

11  Дискілік  операцияларды  енгізу-шығару.  Стратегиясын  дискілік 

жоспарлау.  

12  Жүйесін  басқару  енгізу-шығару.  Қорғау  жүйесін  ұйымдастыру  енгізу-шығару. 

13 Логикалық файл жүйесін ұйымдастыру. Иерархиялық құрылымы. 

14 Құрастыру. 

15  Файлдық  жүйесінің  Физикалық  ұйымдастырылуы.  Файлдық  жүйенің 

компоненттері. 

16 Ерекшеліктері мен негізгі функциялары файлдық жүйесі. 

17 Индекстік файлдық жүйе. Виртуалды файлдық жүйе. 

18 Стандартты каталогтар файлдық жүйесі. Билік және әріптестік. 

19 Салыстыру файлдық жүйелер.  

20 Моделін бөлу. Статистикалық және динамикалық бөлімдер. Свопинг. 

21 іске асыру Тетігі виртуалды жады. Стратегиясын суды алдын-ала айдау 

және сору бет. Орналастыру парақтар виртуалды жад. 

22 Адрестерге бейнелеу. Қорғау принциптері. 

23 Көп машиналы жүйелер және есептеу желілері. Желілік интерфейстер. 

24  Коммуникациялық  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  төменгі  деңгейдегі 

деңгейін және пайдаланушы. Өзара іс-қимыл тетіктерін ОЖ және хабар алмасу. 

25 Сокеты. Шақыру алыс рәсімдер. Желілік аппараттық қамтамасыз ету. 

26 Желілік қызмет және хаттамалар. 

27 Принциптері және қорғау іркілістер мен рұқсатсыз қол жеткізу. 

28 Бағдарламалық құралдар желілік ақпаратты қорғау. 

29  ОЖ  құрамдас  бөлігі  ретінде  жүйелік  бағдарламалық  қамтамасыз  ету. 

Қазіргі заманғы аспектілері операциялық жүйелердің даму. 

30 Қауіпсіздігі және әкімшілендіру. Hacking. Қорғаныш механизмдері ОЖ. 

 

6

 

Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар

 

 

6.1

 

Бағалау жүйесі 

 

Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында  қабылданған 

курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына  сәйкес 

бағаланады

 (1-кесте). 

 

 1 - кесте 

 

Баға  

Балдың сандық 

эквиваленті

 

Пайыздық 

мазмұны

 

Бағаның бұрынғы түрі

 

        А 

4,0 

95- 100 


Үздік

 

        А- 3,67 

90-94 


        В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы


 

        В 

3,0 

80-84 


Жақсы

 

        В- 2,67 

75-79 


Жақсы

 

        С+ 2,33 

70-74 


Қанағат

 

        С 2,0 

65-69 


Қанағат

 

        С- 1,67 

60-64 


Қанағат

 

 Қанағат

 


10 

 

        D+ 1,33 

55-59 


Қанағат

 

        D- 1,0 

50-54 


Қанағат

 

        F 0-49 


Қанағаттанарлықсызсыз 

 

Рұқсат  рейтингінің  бағасы  (РР)  семестр  бойынша  студенттер  жинайды. Оқу  жұмысының  әр  түрі  100  баллдық  шкаласы  бойынша  бағаланады  және    2 

кесте  бойынша  сәйкес  келетін  салмақтық  коэффициентті  ескере  отырып  РР 

қосылады. 

 

2 – кесте. Әр жұмыстың маңыздылығы 

                      Параметрлер 

Коэффициент салмағы

 

Зертханалық жұмыстардың орындалуы

 

               0,4 ЕСЖ 

               0,5 

Дәріс сабақтарына қатысуы

 

               0,1 Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (Ор)

 

               1,0  

Аралық бақылау (АБ) семестрде екі рет өткізіледі (Б1 и Б2). 

БР = 

2

21

Р

Р

*0,2+Ор*0,8 Пән бойынша қорытынды баға шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы 

 

6.2 

Баллдың қойылу саясаты 

 

      Максималды бағалар жұмыстың сапасына және орындалуына карап 

қойылады.  Тесттілік  тапсырмалардың  және  дәріске  қатысу  бағалары  тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына  

байланысты қойылады 

6.3

 

Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

 

ҚР-да оқитындардың оқу жетістіктерінің бағалаудың баллдық-рейтингтік 

әріптік  жүйесіне  ECTS  (кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің 

(ауыстырудың) Европалық жүйесі) бойынша бағаларды және кері ауыстыру 3-4 

кестелерге сәйкес орындалады. 

3  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-

рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру

 

ECTS бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 


сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны


 

Бағаның бұрынғы 

түрі

 

А А 

4,0 


100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық

 


11 

 

1,0 


50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

4 кесте – Балды-рейтингтік әріптік РК баға жүйесіне сәйкес ECTS 

бойынша бағалар

 

Әріптік 


системадағы 

баға


 

Балдың 


сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны

 

Бағаның бұрынғы 

түрі

 

ECTS 


бойынша 

баға


 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық

 С- 1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық

 

0-49 


Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 


 

7 Курстың саясаты 

 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

-  белгілі  себептермен  жіберілген  зертханалық  сабақтарды  өтеу 

(деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

- курстық жұмысты қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу; 

- кітапханада және үйде өзбетімен оқу.  

8 Академиалық этикалардың нормасы 

 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу 

Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.  

12 

 

Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі

 

1

 Таненбаум  Э.  Современные  операционные  системы.  -  СПб:  Питер, 

2010. – 1120 с. 

2

 

Мэйволд  Эрик.  Безопасность  сетей:  Практ.  Пособие:  Самоучитель Уэйволд Эрик.- М.: БИНОМ, 2005. - 528 с. 

3

 Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

Уч-к для Вузов. / Олифер В. Г., Олифер Н. А.  СПб.: Питер, 2010. - 943 с. 

4

 

Басс Лен. Архитектура программного обеспечения на практике. Практ. пособие / Басс Лен, Клементс П., Кацман Р. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 575 

с. 


5

 

Дейтел Харвин М.  Операционныс  системы.  Основы  и  принципы. Пер. с англ. - 3-е изд.- М.: БИНОМ, 2006. - 1024 с. 

6

 Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые ОС. - СПб: Питер, 2009. - 672 с. 

7

 Эви  Немет,  Гарт  Снайдер  и  др.  UNIX.  Руководство  системного 

администратора. - Киев: Вильямс, 2012. – 1312 с. 

 

Қосымша

 

8

 Гордеев  А.  В.  Операционные  системы:  Учебник  для  вузов.  2-е  изд.  - 

СПб: Питер, 2007. - 416 с. 9

 

Иртегов  Д.  В.  Введение  в  операционные  системы.  -  СПб.:  BHV-СПб, 2008.  -  1040 с. 

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал