Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж. Ps 2219 –«Аспаптар мен жүйелерді модельдеу»жүктеу 137.78 Kb.

Дата09.04.2017
өлшемі137.78 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АҚ 

АЭРОҒАРЫШТЫҚ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР факультеті 

 

ЭЛЕКТРОНИКА кафедрасы  

 

БЕКІТЕМІН 

ААТФ деканы 

________ С.С. Табултаев 

«___»_______2016 ж. 

 

  

 

  

 

  PS 2219 –«Аспаптар мен жүйелерді модельдеу» пәні 

SYLLABUS 

 

5В071600 – «Приборлар жасау» мамандығы үшін 

 

  

 

Курс 

2

  

Семестр


 

3

 Барлық кредит саны

 

3 

ECTS кредиттер

 

6

 Барлығы

 

135 сағат 

 

Дәрістер 

22 сағат


 

 

Зертханалық сабақтар 

15 сағат


 

 

Практикалық сабақтар 

15 сағат


 

СӨОЖ


 

30 сағат


 

 

СӨЖ 

83 сағат


 

ЕСЖ (саны)

 

3

 Емтихан

 

3 семестр 

 

  

 

 Алматы, 2016ж.

 


Курс  бағдарламасын  (syllabus)  «5В071600  –  Аспап  жасау» 

мамандығының оқу жоспарының негізінде «Электроника» кафедрасының аға 

оқытушысы Балбаев Г.К. құрастырды. 

 

Курс бағдарламасы 

«Электроника» 

кафедрасының 

мәжілісінде 

қарастырылған және құпталған, «11» мамыр 2016 ж., №10 хаттама. 

 

Курс  бағдарламасы  аэроғарыш  және  ақпараттық  технологиялар факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясының  мәжілісінде  қарастырылған 

және бекітілген,  

«13» мамыр 2016ж., №6 хаттама. 

 

  

«Электроника» каф. меңг.                        т.ғ.к., проф. А.А. Копесбаева

 


1. Оқытушы жайында:

 

 Балбаев Ғ.Қ. аға оқытушы, Б424, Б421 каб.. Контактлер: 8(727)2784683, e-

mail: el@aipet.kz.

 

 

2.  Аудиториялық  сабақтарды  өткізу  уақыты  мен  орны  сабақ кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  кеңес  беру  кестесі  аэроғарыштық  және 

ақпараттық  технологиялар  факультетінің  деканаты  (Д  409)  мен 

Электроника кафедрасының (Б 424) хабарландыру тақталарына енгізілген. 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

жоғары  оқу  орындары  студенттеріне  арналған  міндетті  түрде 

оқылатын пән және оқу жоспарына салалық пән ретінде енгізілген. 

3.1  Пәннің  мақсаты  -  сабақтар  сабақ  кестесіне  сәйкес  жүргізіледі. 

ақпараттық  жүйелерді  зерттеу,  жобалау  және  қолдану  үшін  компьютерлік 

модельдеудің  теориясын,  әдістерін  және  технологиясын  игеру  болып 

табылады. 3.2  Пәннің  міндеті  –  пәнді  оқытудың  негізгі  міндеті  бакалаврлардың 

типтік  цифрлық  тізбектерін  талдау  мен  құраудың  машықтану  дағдыларын 

уақыттық және жиіліктік облыстарында алу болып саналады. 

3.3 Пәнді сипаттау суреттеу 

Пән  «5В071600  –  Приборлар  жасау»  мамандығының  студенттеріне 

арналған  және  студенттерді  сигналдарды  цифрлық  өңдеудің  цифрлық 

сүзгілеу және спектральді талдау сияқты бағыттарымен таныстыру мақсаты 

қойылған.        «Ақпараттық  өлшеу  жүйелерін  модельдеу  әдістері»  курсы 

аяқталғаннан соң студент: 

 келесі түсініктер болуы қажет: 

-

 күрделі жүйелердің модельдерінің типтік кластарын және 

 

модельдеу  әдістерін,  Монте-Карло  әдісінің  аппаратын,  күрделі жүйелердің  қызмет  атқару  процестерінің  моделін  құру  принциптерін, 

формальдау және алгоритмдеу әдістерін білулері қажет;

 

 

- ақпараттық жүйелерді зерттеу, жобалау және пайдалану  кезінде жүйелік әдістерді қолдануды, модельдеуші алгоритмдерді құрастыруды 

және  оларды  алгоритмдік  тілдерді  және  модельдеудің  қолданбалы 

программалар  пакеттерін  пайдалана  отырып  жүзеге  асыруды,  жобалау 

процесін 

модельдеудің 

деректер 

базасын 

қолдану 


арқылы 

автоматтандыруды білулері керек. білетіні: 

 ақпараттық  жүйелерді  зерттеу  мен  микросұлбалардың  негізгі 

сипаттамаларын  өлшей  білу;  нақты  пайдалану  бағыттарына  қажетті 

элементтік  базаны  таңдай  білуде;  күшейткіштердің,  сан  түрлі  аналогты 

құрылғылардың негізгі параметрлерімен сипаттамаларын тәжірибе арқылы 

анықтау  жолдарын;  түрлі  тәжірибелік  салаларда  өлшеу  құралдарын 

қолдануда жеткілікті тәжірибесі болуы тиіс; қолынан келетіні: 

 

оптоэлектрондық  аспаптар  мен  интегралдық  сұлбалардың  соңғы жетістіктерінің 

физикалық 

негіздерін 

түсініп, 

микро-опто 

және 


наноэлектрониканың келешек даму бағыттарына, болашағына түсінік бере 

білуі  тиіс.  Аналогты  электрондық  құрылғылардың  соңғы  жетістіктерінің 

физикалық  негіздерін  түсініп,  олардың  келешек  даму  бағыттарына, 

болашағына  түсінік  бере  білуі  тиіс  және  қазіргі  кездегі  аналогты 

интегралдық  микросхемалардың  айрықша  қасиеттерін,  олардың  сұлба 

техникасын  және  жұмыс  істеу  режимдерін  туралау  амалдарын  білуі  тиіс; 

электрөлшеуіш  құралдардың  жіктелуі,  олардың  жұмыс  істеу  қағидасы, 

ерекшеліктері  және  негізгі  метрологиялық  көрсеткіштері  туралы;  өлшеу 

нәтижесін  өңдеу  туралы  біле  отырып,  өлшеу  нәтижелері  мен  құралдар 

дәлдігіне баға бере алуы керек. 

 

3.4 Пәннің қайта деректемелері: математика, алгоритмдендіру және 

бағдарламалау. 3.5  Пәннің  кейінгі  деректемелері:  аспаптар  мен  жүйелердің 

сенімділігі. 

 

4. Пәннің құрылымы және мазмұны 

4.1 Теориялық дайындық (22 сағ.) 

Тақ. 

№ 

Тақырыбы (модульдер, бөлімдер) 

Пайдаланған 

әдебиеттердің 

номері 

Кіріспе.  Модельдеу  түсінігі.    Объектілер    мен   

үрдістерді  модельдеу туралы 

жалпы 


мағлұматтар Математикалық  модельдердің 

әмбебаптықдәрежесі.  (2 сағат) 

 

 

 нег. әдеб. 

1,2,5,6 


Математикалық модельдер  қасиеттері 

 

Топталғандық немесе үлестірулік қасиеттер. 

Статикалық 

және 

динамикалық модельдер.   Математикалық  модельдің 

адекваттылығы және тиімділігі. 

(2 сағат) 

 

 нег. әдеб. 

1,2 


Модельдер 

құрудың 

негізгі 


әдістері 

Математикалық  модельдеу 

технологиясы. 

Модельді      құрастыру      кезеңі.      Модельді 

эксплуатациялау кезеңі.  (2 сағат) 

нег. әдеб. 

1,2,3,5,6 

Жүйелерді  модельдеудің  әдістемелік  негізі. 

Модельдеудің 

математикалық  сұлбалары. 

Жүйе   және   жүйе   элементіне   түсінік. Жүйені   

зерттеу      тәсілдері.      Модельдерді  әзірлеу 

стадиялары. 

(2 сағат) 

нег. әдеб. 

1,2,3,5,6 Үздіксіз  детерминирленген  модельдер  (Д  - 

сұлбалары).  Дискреттік 

 

детерминирленген нег. әдеб. 

модельдер (F - сұлбалары). (2 сағат) 

1,2,3 


Үздіксіз      стохастикалық  модельдер      (Q      -   

сұлбалары).      Жаппай  қызмет      көрсету   

теориясының   (ЖҚКТ) әдістері. (2 сағат) 

нег. әдеб. 

1,2,3,5,6 Жүйелерді  имитациялық модельдеу 

 

Имитациялық модельдеу 

процедурасы. 

Жүйенің жұмысын имитациялау. (2 сағат) 

нег. әдеб. 

3,5,6 

Кездейсоқ  әсерлерді  модельдеу.  Кездейсоқ 

шамаларды 

түрлендіру. 

Үздіксіз 

кездейсоқ 

шамаларды есептеу . 

 

(2 сағат)  

қос. әдеб. 

1,2,3 

Модель сапасын бағалау Корреляцияныңсызықтық  

коэффициенті.  Динамикалық  қатар  ішіндегі 

корреляция. (2 сағат) 

нег. әдеб. 

1,2,3,5,6 10 

Рунге  –  Кутта  әдісі.  Эйлер  сұлбасы  бойынша 

жартылай қадам. (2 сағат) 

қос. әдеб. 

1,2,3 

11 

Жеке 


 

туындылардағы 

теңдеулер. 

Диффузиятеңдеуі.  Жылусалмақтасымал  теңдеуі.(2 

сағат) 

нег. әдеб. 1,2,4,5,6 

 

 

4.2 Тәжірибелік дайындық 

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері (15 сағ.) 

Тақ.  

№  

Тақырыбы 

Әдебиет 

номері 

және 

бөлімі 

MatLab    жүйесінің    негіздері.    MatLab-тың    негізгі 

мәзірі.    Негізгі    жүйелік    командалар.    Командалар 

мен 


мәліметтерді 

енгізу 


ережелері. 

Ранжирленгенауыспалылар.    Нәтижелерді    шығару  

ережесі.  (2сағ.) 

қос.  әдеб. 

1,2,3 

MatLab    редакторының    жүйелік    мәзірі.    Негізгі 

жүйелік  командалар.  Берілгендер      және      енгізу   

команда      ережелері.  Ранжировты    айнымалылар.  

Нәтижелерді    шығару  ережелері.        Екі        өлшемді    

график        түріндегі  нәтижелердің  шығу  ережелері. 

Бағдарламалардың откладка   ережелері.   Тапсырма   

нұсқаларыныңесептің  алгоритм  шешімін  өндеу.

 

Есептеулерді  шығару  бағдарламаларын  құру.  (2сағ.) 

 

  

 

нег. әдеб. 1,2,4,5,6 

Енгізілген      циклдерді      ұйымдастыру      ережелері. 

Көпөлшемді      қорытындыларды      алу      ережелері. 

Кестелік 

түрде 

көпөлшемді мәліметтерді 

шығару.Көлемдік  графика.  Контурлы  графика.  (2 

сағ.) 

нег. әдеб. 1,2,4,5,6 

Енгізу  командаларының  ережелері.  Операнттарды 

және  теңдеулерді  енгізу  ережелері.  Мәндерді  енгізу 

ережелері. 

Циклдардың 

ұйымдасуы. 

Комментарилерді 

енгізу 


ережесі. 

Операция 

нәтижелерін қарап шығу ережелері. (2 сағ.) 

нег. әдеб. 

1,2,4,5,6

 

 Fuhtool 


функциясымен  жұмыс. 

Өрнектерді 

дифференциалдау және интегралдау. (2 сағ.)  

қос.  әдеб. 

1,2,3 

Communication 

Blockset 

құрамы. 


Одульдік 

жүйенің ережесін Simulink-те ашу. (2 сағ.) 

қос.  әдеб. 

1,2,3 


Simulink      ережесі      бойынша      модельдік      жүйе. 

Simulink    иерархиалық    кітапханасы.    Simulink-тегі 

Communication Blockset құрамы. (2 сағ.) 

қос.  әдеб. 

1,2,3 


Simulink-тегі    модельдік    жүйенің  ережелерін  құру 

Simulink-тегі иерархиялық 

кітапхананың 

құрылғысы,    Simulink    кітапханасындағы    Sources 

ұяшығы      бөлігі,      Simulink      кітапханасы      Sinks 

ұяшығының    бөлігі,    сигналды    түрлендіру    үшін 

Communicatoin Blockset болігі. (2 сағ.) 

 

қос.  әдеб. 1,2,3 

 

4.2.2 Машықтану сабақтарының тақырыптары (15 сағ.) 

Тақ.  

№  

Тақырыбы 

Әдебиет 

номері 

және 

бөлімі 

Кіріспе.  Модельдеу  түсінігі.  Объектілер  мен 

үрдістерді  модельдеу  туралы  жалпы  мағлұматтар. 

Математикалық   модельдердің 

әмбебаптық 

дәрежесі. (2 сағ.)    

 

қос.   


әдеб. 

1,2,3 


Топталғандық 

немесе 

үлестірулік қасиеттер. 

Статикалық 

және 

динамикалық модельдер. 

Математикалық  модельдің  адекваттылығы    және 

тиімділігі. (2 сағ.)  

 

  

 

қос. әдеб. 1,2,4,5,6 

Модельдеудің математикалық сұлбалары. Жүйе және 

жүйе  элементіне  түсінік.  Жүйені  зерттеу  тәсілдері. 

Модельдерді әзірлеу стадиялары. (2 сағ.) 

қос. әдеб. 

1,2,3 


Имитациялық  модельдеу  процедурасы.  Жүйенің 

жұмысын имитациялау. (2 сағ.) 

 

қос. әдеб. 1,2,4,5,6 

Кездейсоқ        шамаларды        түрлендіру.        Үздіксіз 

кездейсоқ шамаларды есептеу. (2 сағ.) 

нег. әдеб. 

1,2,3 

Корреляцияның  сызықтық  коэффициенті. 

Динамикалық қатар ішіндегі корреляция. (2 сағ.) 

қос. әдеб. 

1,2,4,5,6 

Рунге  –  Кутта  әдісі.  Эйлер  сұлбасы  бойынша 

жартылай қадам. (2 сағ.) 

 

қос. әдеб. 1,2,4,5,6 

Диффузия  теңдеуі.  Жылусалмақтасымал  теңдеуі.  (2 

сағ.) 

нег. әдеб. 1,2,3 

 

4.3 Есептік- графикалық жұмыс тақырыптары.

 

1. Математикалық модельдердің 

қасиеттері. 

аптада 


тапсырылады. [нег-2, қос-2.]. 

2. Үздіксіз  детерминирленген   модельдер  (Д - сұлбалары)  . 9  аптада 

тапсырылады. [нег-3, қос-7.].  

          3. Үздіксіз   стохастикалық   модельдер   (Q - сұлбалары). 14 аптада 

тапсырылады. [нег-3, қос-4.].

 

 4.4 СӨЖ тақырыптары (83 сағ.) 

1.  Кіріспе.  Модельдеу  түсінігі.  Объектілер  мен  үрдістерді  модельдеу 

туралы  жалпы  мағлұматтар.  Математикалық  модельдердің  әмбебаптық 

дәрежесі.

 

 

2.    Математикалық  модельдер  қасиеттері.  Топталғандық  немесе үлестірулік қасиеттер . Статикалық және динамикалық модельдер.

 

Математикалық модельдің адекваттылығы және тиімділігі. 

 

3.  Модельдер  құрудың  негізгі  әдістері.  Математикалық  модельдеу технологиясы.  Модельді  құрастыру  кезеңі.  Модельді  эксплуатациялау 

кезеңі.


 

 

4.  Жүйелерді  модельдеудің  әдістемелік  негізі.  Модельдеудің математикалық  сұлбалары.  Жүйе  және  жүйе  элементіне  түсінік.  Жүйені 

зерттеу тәсілдері. Модельдерді әзірлеу стадиялары.

 

 

5. Үздіксіз детерминирленген модельдер (Д  - сұлбалары). Дискреттік детерминирленген модельдер (F - сұлбалары)

 

 6.    Үздіксіз    стохастикалық    модельдер    (Q    -    сұлбалары).  Жаппай 

қызмет көрсету теориясының (ЖҚКТ) әдістері.

 

7.  Жүйелерді  имитациялық  модельдеу.  Имитациялық  модельдеу процедурасы. Жүйенің жұмысын имитациялау.

 

 8. Кездейсоқ әсерлерді модельдеу. Кездейсоқ шамаларды түрлендіру. 

Үздіксіз кездейсоқ шамаларды есептеу.

 


9. Модель сапасын бағалау. Корреляцияның сызықтық коэффициенті. 

Динамикалық қатар ішіндегі корреляция.

 

 

10. Рунге – Кут әдісі. Эйлер сұлбасы бойынша қадам. 

11. 


Жеке 

туындылардағы 

теңдеулер. 

Диффузия 

теңдеуі. 

Жылусалмақтасымал теңдеуі.

 

 

12.  Статистикалық  нәтижелерді  өңдеу.  Эмпирикалық  үлестіру заңының теориялықпен сәйкестігін бағалау (Колмогоров бойынша). 

 

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

1.

 

Приборлар  мен жүйелерді моделдеудің негізгі түсініктері 2.

 

Кездесоқ сандар және оларды моделдеу принциптері. 3.

 

Кездесоқ сандардың ретін сапасының критерииі. 4.

 

Күдіктену әдісі. 5.

 

Классикалық механикада салыстырмалы қозғалыстарды моделдеу  

6.

 Әртүрлі есеп жүйесінде материалдық нүктенің жылжуы. 

 

7. 

1  –ші  реттік  дифференциалдық  теңдеулерді  қолданатын 

физикалық процесстердің моделдері 

 

8. 

Қыздырылған деңелердің суынуы. 

9.

 

Эйлер алгоритімі. 10.Рунге Кут әдісі.

 

 11. Эмпирикалық үлестіру заңының теориялықпен сәйкестігін бағалау 

(Колмогоров бойынша)

 

 

12.Эйлер  әдісімен  бірінші  реттік  теңдеулерді  шешу программасы.  

13.Төртінші реттік теңдеулерді Рунге-Кут әдісімент шешу.  

14.Материалдық нүктесінің динамикасы 15.Дененің қозғалысы

 

16.Жердің гравитациялық өрісі ұкелесті есепке алмаған. 

 

17.Дененің қозғалысы 

18.Кеплердің есебі

 

 

19.Орбитаның сандық моделдеу. 

20.Жылдамдықтардың кеңістігі.

 

21.Күн жүйесін моделдеу. 

22.Статикалық электрлық және магниттік өрістерді моделдеу

 

 

23.Қозғылмалы зарядтардың электрлық өрісінің жүйесі. 

24.Тұратқы токпен магниттік өрісі.

 

25.Соленодттің тұрақты тоқтын магниттік өрісі. 

 

26.Тороидалды орамаудың тұрақты тоқтын магниттік өрісі. 

 

27.Электрлық және магниттік өрістерде электрлық зарядтың қозғалысын моделдеу

 

28.Бөлімдерді орталық өрістерде таратылуы. 

 

29.Тұрақты магниттік өрісінде электрлық зарядтардың қозғалуын моделдеу.

 

 30.Тұрақты және магниттік өрістерде электрлық 

зарядтардың қозғалысын моделдеу.

 


31.Үздіксіз және дискретті функцияларды Фурье – талдау

 

32.Периодтық сигналдарды Фурье ретіне талдау. 

33.Периодсыз және үздіксіз сигналдардың спектрлық талдауы.

 

 

34.Дискретті функциялардың спектрлық талдауы. 

35.Тербелістік процесстерді моделдеу

 

 

36.Сызықтық гармоникалық осцилляторы. 

37.Математикалық маятнигі.

 

 

38.Толқындық процесстерді моделдеу 

39.Көп бөлімден тұратын жүйелерді моделдеу

 

 

40.Статикалық жүйесінің математикалық моделі. 

41.Қозғалыстардың теңдеулер жүйесінің шешу алгоритімі.

 

 

42.Бір айнымалынан тәуелді болатын функцияны интеграциялаудың сандық әдістері.

 

43.Бір қалыпты тарату заңы бойынша алгоритмді генерациялау. 

 

44.Кездейсоқ адасулар 

45.Бірөлшемді кездейсоқ адасулар.

 

46.Релаксация және тембетендік процессте статикалық жүйені моделдеу

 

 47.Статикалық жүйені релаксация процессінде моделдеу.

 

48.Каноникалық ансамблілі. 

 

49.Каноникалық ансамбль үшін метрополистің алогритімі. 

 

50.Квантті жүйелерді моделдеу 

 

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар  

6.1 Бағалау жүйесі 

Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында 

қабылданған  курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 - кесте). 

1 - кесте 

Баға 


Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 95 - 100 

Үздік 


А- 

3,67 


90 - 94 

В+ 


3,33 

85 - 89 


Жақсы 

В 

3,0 80 - 84 

В- 


2,67 

75 - 79 


С+ 

2,33 


70 - 74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65 - 69 

С- 


1,67 

60 - 64 


D+ 

1,33 


55 - 59 

1,0 50 - 54 0 - 49 

Қанағаттанарлықсыз  

Рұқсат  рейтингісінің  бағасы  семестр  бойына  жинақталады  және  оқу 

жұмысының  барлық  түрлері  мен  аралық  бақылауды  қамтиды. 

Жұмыстардың әр түрі 100 баллдық шкаламен бағаланады және 2 - кестеге 

сәйкес  коэффициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

 

 

2 - кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы Көрсеткіш 

Салмақтық коэффициент 

Зертханалық жұмыстардың орындалуы 

0,4 


Курстық жұмыс 

0,5 


Дәріске қатысуы 

0,1 


Машықтану сабақтарындағы жұмыс 

0,1 


Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (О

Р1,0 

 

Аралық бақылау (АБ) семестрде екі рет өткізіледі (Б1 және Б2) және әрқайсысы оқытушымен 100-баллдық шкаласымен бағаланады. 

Бақылау рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі: 

БР = (Б

1

 + Б2

)/2*0,2 + О

Р

 *0,8. 


Қорытынды баға былай шығарылады 

Қ = 0,6БР+0,4Е, 

мұндағы Е – емтихан бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  қарап 

қойылады.  Тестілеуді  бағалау  мен  дәріске  қатысу  балдары  дұрыс  жауап 

саны мен дәрістен қалған сабақ санына байланысты қойылады. 

 

6.3  Білім  алушылардың  академиялық  мобильдігін  ұйымдастыру 

кезіндегі баға аударымдары 

ҚР-да  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  бағалаудың  баллдық-

рейтингтік  әріптік  жүйесіне  ECTS  (Кредитті  жинақтау  және  трансферттің 

(ауыстырудың)  Европалық  жүйесі)  бойынша  бағалар  және  оны  кері 

ауыстыру 3 - 4 кестелерге сәйкес орындалады. 

 

3  -  кесте.  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  бағалаудың  баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру 

ECTS 


бойынша 

бағалау 


Әріптік жүйе 

бойынша 


бағалау 

Балдың 


сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 


Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы 

В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 3,0 

80 


С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

 

4  -  кесте.  ҚР  балдық-рейтингтік  әріптік  жүйе  бағаларын  ECTS бойынша бағаға ауыстыру 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS бойынша 

бағалау  

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

 

7 Курстың саясаты:  

сабаққа кешікпеу және сабақтан қалмау 

оқытушының ұсынған дәрісін мұқият тыңдау;  

сабаққа белсенді түрде қатысу;  

белгілі  себептермен  жіберілген  зертханалық  сабақтарды  өтеу (деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайдан); 

 курстық жұмысты қорғауды семестр аяқталуынан бір аптаға дейін 

орындау керек; 

 

кітапханада және үйде өз бетінше жұмыс істеу.  

8 Академиялық әдеп нормалары: 

 тәртіптілік; 

 ұқыптылық; 

 адалдық; 

 жауапкершілік; 

 аудиторияда ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу. 

Түсініспеушілік тудыратын жағдайлар оқу топтарында оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  түрде  талқылануы  керек,  ал  шешілмеген  жағдайда  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек. Әдебиеттер тізімі  

Негізгі: 

1.

 Шукаев Д.Н. Компьютерное моделирование. - Алматы: КазНТУ, 2004. 

136 с. 


 

2.

 Советов  Б.Я.,  Яковлев  С.А.  Моделирование  систем.  -  М.:  Высшая 

школа, 2001. 

 

3. 

Шукаев Д.Н. Моделирование случайных закономерностей  на ЭВМ. - 

Алматы: Китап, 1991. 

 

Қосымша: 

 

1.

 Шукаев Д.Н. Имитационное моделирование на ЭВМ. - Алматы, РИК, 

 

1995. 2.

 

Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. - М.: Наука, 1983.  

3.

 Нейлор  Т.  Машинные  имитационные  эксперименты  с  моделями 

экономических ситем.-М.: Мир, 1985. 

 

4.

 Бусленко И.П. Моделирование сложных систем. - М.: Наука, 1988. 

 

5. 

Шеннон Р. Имитационное моделирование систем - искусство и наука. 

-

 

М.: Мир, 1978.  

6.

 Иванова  В.М.  Случайные  числа  и  их  применение.  -  М.:  Финанасы  и 

статистика, 1994. 

 

7.  12 Кнут  Д. Искусство 

программирования для ЭВМ. Том 2. - М.: 

Мир, 1997. 

 

  

 

8.  Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика  CS. - СПб.: Питер, Киев: Издательская группа BHV, 2004. 

 

9.  Варфоломеев В.И., 

Назаров 


СВ. 

Алгоритмическое 

 

моделирование  элементов  экономических  систем:  Практикум:  Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал