Баянауыл аудандық газетіжүктеу 0.64 Mb.

бет5/7
Дата21.01.2017
өлшемі0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

8

20 ақпан 2015 жыл №8 (10659)                                                                                                                      Баянтау

РЕСМИ

Қазақстан 

Республикасы 

Президентінің 2014 жылғы 18 

маусымдағы 

№841 


Жарлығымен 

Қазақстан Республикасының Зейнетақы 

жүйесін 2030 жылға  дейін  əрі  қарай 

жаңғырту Концепциясы бекітілді. 

Əзірленген  бағдарламаның  басты 

мақсаты – Қазақстан  Республикасы 

зейнетақы  жүйесіндегі  өзгерістерді 

іске  асыру  тəжірибелеріне  жəне 

əлемдік  зейнетақы  жүйесін  дамыту 

беталыстарына  қарай  зейнеткерлік 

жаста лайықты өмір сүру үшін зейнетақы 

төлемдерінің  барабарлығына  кепілдік 

беру.  Зейнетақы  жүйесін  жаңғырту 

дегеніміз - жүйеге  жаңа  элементтерді 

енгізу  жəне  ағымдағы  элементтерді 

кезең-кезеңмен жетілдіру:

Бірінші  кезеңде (2016 – 2020 

жылдар) 


құқықтық 

негіздерді 

əзірлеу  жəне  зейнетақы  жүйесін 

жаңғыртудың 

бірінші 

кезектегі 

шараларын  іске  асыруды  қамтамасыз 

ету жоспарлануда.

Бұл кезеңде мынадай негізгі бағыттар 

іске асырылатын болады:

1) зейнетақымен қамсыздандырудың 

ең  төменгі  кепілдіктері  жүйесін 

жетілдіру;

2)  зейнетақымен  қамсыздандыру 

жүйесінің 

шартты-жинақтаушы 

құрамдауышын енгізу;

3) жинақтаушы зейнетақы жүйесінің 

параметрлерін, оның ішінде зейнетақы 

төлемдерінің тəртібін жəне мемлекеттік 

кепілдіктер институтын жетілдіру;

4) ерекше еңбек жағдайларында жұмыс 

істейтін 

адамдарды 

зейнетақымен 

қамсыздандыру жүйелерін жетілдіру;

5) 

əлуетті 


құрылымдардың 

қызметкерлерін 

зейнетақымен 

қамсыздандыруды қайта ұйымдастыру;

6)  халықтың  зейнетақы  жүйесінің 

көрсетілетін қызметтерімен қамтылуын 

кеңейту.

Екінші  кезеңде (2020 – 2030 

жылдар)  жаңғыртылған  зейнетақы 

жүйесінің  тиімділігін  арттыру  жəне 

салымшылар мен зейнетақы төлемдерін 

алушылардың 

құқықтарын 

қорғау 


тетіктерін одан əрі жетілдіру шаралары 

қабылданатын болады.

Аталған кезең:

1) 


зейнетақының 

аударылатын 

жарнамен,  қатысу  кезеңімен  жəне 

зейнетақыға шығу жасымен байланысын 

күшейту есебінен зейнетақы жүйесінің 

тиімділігін арттырумен;

2)  базалық  зейнетақы  төлемінен 

мемлекеттік  кепілдік  беру  тетігін 

оңтайландыруға  мүмкіндік  беретін 

ең 


төменгі 

кепілдік 

берілген 

зейнетақыға  өтуді  қоса  алғанда, 

зейнетақымен  қамсыздандырудың  ең 

төменгі  кепілдіктері  жүйесін  одан  əрі 

жетілдірумен;

3)  ЖЗЖ  қатысушыларына  ғана 

өмір  бойғы  зейнетақы  төлемдерін 

(зейнетақы  аннуитеті)  көздейтін  шарт 

жасасудың  міндеттілігін  енгізумен 

сипатталатын болады.

Тұжырымдаманы іске асыру:

1) 


зейнетақы 

төлемдерінің 

барабарлығын  жəне  зейнетақымен 

қамсыздандырудың 

теңгерімді 

қаржылық-орнықты жүйесін құруды;

2) 2030 жылға  дейін  халықаралық 

стандарттар  деңгейінде  зейнетақы 

жүйесіне қатысу өтілі кемінде 35 жыл 

жəне  жылына  аудару  жүйелілігі 12 

рет  болса,  жоғалтқан  жалақысының 

кемінде 40 %-ы деңгейінде жиынтықты 

зейнетақы 

төлемдерін 

алмастыру 

коэффициентін;

3) 2030 жылға  қарай  зейнетақы 

жүйесінің  қызметтерімен  жұмыспен 

қамтылған 

халықтың 80 %-ын 

қамтуды;

4) 


зейнетақы 

жинақтарының 

сақталуын;

5) 


зейнетақы 

жинақтарының 

сақталуы 

бойынша 


мемлекеттік 

кепілдік  институтын  оңтайландыруды 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Жаңғыртылған зейнетақы жүйесі көп 

деңгейлі болып табылады.

Бірінші  деңгей  мемлекеттік  бюджет 

қаражаты  (ынтымақты  жəне  базалық 

зейнетақы 

төлемдері/ең 

төменгі 


кепілдік  зейнетақы  берілген)  есебінен 

берілетін төлемдерді қамтиды.

Екінші деңгей:

1) қызметкердің өзі жүзеге асыратын 

міндетті зейнетақы жарналары;

2) 


зиянды 

(ерекше 


зиянды) 

өндірістерде 

жұмыс 

істейтін қызметкерлердің  пайдасына  жұмыс 

беруші  аударатын  міндетті  кəсіптік 

зейнетақы жарналары;

3) 


жұмыс 

берушінің 

есебінен 

шартты-жинақтаушы 

құрамдауышқа 

міндетті зейнетақы жарналары есебінен 

берілетін төлемдерді қамтиды.

Үшінші деңгей ерікті құрамдауыштан 

тұратын барлық төлемдерді қамтиды.

Алға  қойылған  міндеттерді  тиімді 

шешу 

үшін 


зейнетақы 

жүйесін 


жаңғыртудың негізгі қағидаттары:

1)  өзгерістердің  дəйектілігі  жəне 

кезеңділігі;

2) 2) зейнетақымен  қамсыздандыру 

үшін  жауапкершілікті  мемлекеттің, 

жұмыс  беруші  мен  қызметкердің 

арасында бөлудің теңгерімділігі;

3) 


азаматтардың 

зейнетақы 

құқықтарын қорғау;

4)  зейнетақы  активтерін  басқару 

процесінің ашықтығы;

5) 


зейнетақы 

жүйесіндегі 

өзгерістердің  жүйелілігі  жəне  оларды 

макроэкономикалық дамуға қарай жəне 

онымен өзара байланыста жүзеге асыру 

болып табылады.

Əлеуметтік жаңғырту идеологиясына 

сəйкес  халықаралық  стандарттарда 

көзделген 

зейнетақымен 

қамсыздандырудың 

ең 


төменгі 

кепілдіктерін 

іске 

асыру 


үшін 

базалық 


деңгейде 

зейнетақымен 

қамсыздандыруды 

ұйымдастыруға 

өзгерістер енгізу ұсынылады.

Қазіргі  кезде  зейнеткерлік  жасқа 

жеткен:

1)  ынтымақты  жүйенің  қатысушысы болып 

табылатын 

жəне/немесе 

жинақтаушы 

зейнетақы 

жүйесіне 

зейнетақы 

жарналарын 

аударатын 

адамдарға базалық зейнетақы олардың 

еңбек  өтіліне  жəне  жалақысына 

қарамастан 

біркелкі 

мөлшерде 

тағайындалады;

2) 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі еңбек 

өтілі жоқ жəне жинақтаушы зейнетақы 

жүйесіне қатыспаған адамдарға жасына 

байланысты  мемлекеттік  əлеуметтік 

жəрдемақы  беріледі,  оның  мөлшері  ең 

төменгі  күнкөріс  деңгейінің 50 %-ын 

құрайды.


Базалық 

зейнетақы 

берудің 

халықаралық 

тəжірибесін 

ескере 


отырып, 

зейнеткерлер 

арасында 

кедейліктің  алдын  алу  жəне  еңбекке 

қабілетті 

жастағы 


азаматтардың 

экономикалық 

белсенділігін 

оңталандыру  мақсатында 2017 жылғы 

1 шілдеден бастап:

1)  базалық  зейнетақыны  азаматтар 

зейнеткерлік жасына жеткен кезде ғана, 

сондай-ақ  зейнетақы  жүйесіне  қатысу 

өтіліне 

байланысты 

тағайындауға 

көшуді жүзеге асыру;

2)  зейнетақы  жүйесіне  қатысу 

өтілі 10 жылдан  кем  адамдар  үшін  ең 

төменгі  күнкөріс  шамасының 50 %-ы 

мөлшерінде 

əлеуметтік 

зейнетақы 

белгілеу;

3)  базалық  зейнетақының  мөлшерін 

10  жылдан  асқаннан  кейін  əрбір 

жылға 2 %-ға  ұлғайту  жəне  қатысу 

өтілі 35 жыл  жəне  одан  көп  болса,  ең 

төменгі  күнкөріс  деңгейінде  белгілеу 

ұсынылады.

Ұсынылып  отырған  өзгерістер  тек 

зейнеткерлер 

арасында 

кедейлікті 

төмендетуге  ғана  емес,  сонымен 

қатар  азаматтардың  еңбек  уəждемесін 

күшейтуге  жəне  еңбек  қатынастарын 

заңдастыруға бағытталған.

Олар қазіргі зейнеткерлердің де, сол 

сияқты  болашақ  зейнеткерлердің  де 

мүдделеріне сай келеді.

Қазіргі 

зейнеткерлер 

үшін 

зейнетақымен қамсыздандырудың 

ынтымақты,  сол  сияқты  жинақтаушы 

жүйелеріне  қатысу  өтілін  ескере 

отырып,  базалық  зейнетақыны  қайта 

есептеу жүргізілетін болады. Бұл еңбек 

өтілі  көп  болса  да,  зейнетке  шыққан 

кезде табыстары туралы мəліметтердің, 

сондай-ақ 

заңнамалық 

тұрғыдан 

белгіленген  шектеулердің  болмауына 

байланысты төмен мөлшерде зейнетақы 

алатын  зейнеткерлер  үшін  зейнетақы 

төлемдерінің 

мөлшерін 

арттыруға 

мүмкіндік береді.

Ынтымақты  жүйеден  жинақтаушы 

зейнетақы  жүйесіне  көшкен  кезеңде 

(2030  жылға  дейін)  зейнетке  шығатын 

азаматтар үшін базалық зейнетақы:

1) 1998 жылғы 1 қаңтарға  дейін 

жинақталған еңбек өтілін;

2) 1998 жылдан  кейін  жинақтаушы 

зейнетақы 

жүйесіне 

зейнетақы 

жарналарын 

төлеу 

кезеңінде тағайындалады.

Тек  жинақтаушы  зейнетақы  жəне 

шартты-жинақтаушы 

құрамдауышқа 

қатысушылар 

зейнеткерлік 

жасқа 

жеткен  кезде (2030 жылдан  бастап) олардың 

зейнетақы 

төлемдерінің 

жиынтық 


мөлшері 

зейнетақының 

ең 

төменгі 


əлеуметтік 

қолайлы 


деңгейінен  төмен  болған  жағдайда, 

олар  үшін  базалық  зейнетақыдан  ең 

төменгі  кепілдік  берілген  зейнетақы 

тағайындауға  өту  жүзеге  асырылатын 

болады.

Бұдан  басқа,  қазіргі  зейнеткерлер үшін  де,  сол  сияқты 1998 жылғы 1 

қаңтарға  кемінде 6 ай  еңбек  өтілі  бар 

азаматтар үшін де ынтымақты зейнетақы 

төлемдері  сақталады.  Ынтымақты 

зейнетақыны 

тағайындау 

жəне 

төлеу  базалық,  шартты-жинақтаушы жəне 

жинақтаушы 

зейнетақымен 

қатар 


қолданыстағы 

заңнамаға 

сəйкес  жүзеге  асырылатын  болады. 

Сонымен бірге, ынтымақты зейнетақы 

мөлшерін  қолданыстағы  зейнетақы 

заңнамасының  шарттарында  тиімді 

деңгейде ұстау үшін олардың мөлшері 

жыл  сайын  инфляция  деңгейінен 

екі  пайызға  ілгерілеп,  индекстелетін 

болады. (жалғасы бар)

Сондай-ақ 

зейнетақы 

төлеу 

жөніндегі  мемлекеттік  орталығының бөлімшесінде 

сенім 


телефоны 

ұйымдастырылды. 

Зейнетақымен 

қамтамасыз 

ету, 

зейнетақы жинақтаушы 

жүйесі, 


ұйымдастыру  жұмыстары  бойынша 

барлық  сұрақтары,  сонымен  қатар 

бөлімше  қызметкерлерінің  құқығына 

сай  емес  іс-əрекеті  туралы  мəліметтер 

бойынша, мына телефон арқылы 

Баянауыл аудандық ЗТМО бөлімшесі 

7-99-50,  ЗТМО  Павлодар  облыстық 

филиалына (87182) 70-44-01 сенім 

телефон 

арқылы, 


Республикалық 

ЗТМО  (Астана  қ.) (87172) 37-61-06 

сенім  телефон  арқылы,  əр  күн  сайын 

сағ. 15.00-ден  сағ. 18.00-ге  дейін,  ал 

сенбі күні сағат 9.00-ден 14.00-ге дейін 

байланысуға болады.А.БҰҒЫБАЕВ,

МЗТО басшысы.

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІН ЖАҢҒЫРТУ

Жаппай    қуғын-сүргін  орын  алған 

1937-1938  жылдары  халықтың  ар-

ұятындай  сан  мыңдаған  асылзада 

арыстарымыз нақақтан нақақ жаламен 

атылып,  тірі  қалғандары  ит  жеккенге 

айдалып,  жазықсыз  жапа  шекті  емес 

пе.  Сол  қоғадай  жапырған  қандықол 

кезеңнің  өзінде  де  А.Байтұрсынов, 

М.Дулатов,  Ж.Аймауытов,  М.Жұма-

баев, С.Сейфуллин, Б.Майлин сияқты 

халқымыздың  біртуар  арыстарының 

мұраларын  сырт  көзден  жасырып, 

басын  қатерге  тіге  отырып  аман  сақ-

тап, аманат етіп бүгінгі күнге жеткізген 

адамдардың  адалдығы - бабалар 

өнегесінің жалғасы емес деп кім айта 

алады.


Жазушы 

Сапарғали 

Бегалин 

төсек  тартып  жатқан  кəрі  əкесі 

жастанатын  жастықтың  ішіне  Ілияс 

Жансүгіровтың» Құлагер» поэмасының 

толық  нұсқасын  жасырып  сақтап, 

І . Ж а н с ү г і р о в 

ақталған  тұста 

оны 


отбасына 

табыстаған екен. 

Егер  С.Бегалин 

басын қатерге ті-

гіп  «Құлагерді» 

сақтамаған  бол-

са, дəл осы жыр 

маржаны жоғалып та кеткендей екен.

Бір  ғажабы,  аманат  қай  тұрғыдағы 

ұғымда болмасын адалдық деген сөзбен 

іштей үндесіп, сабақтасып, байланысып 

жатқандай  болып  көрінеді.  Бағзы 

замандардың тарихи куəсі - Күлтегін, 

Күлшора,  Білгеқаған,  Тоныкөк  тас 

жазулары,  өзге  де  балбал  тастар - 

ол  да  бабаларымыздың  болашаққа 

аманаттаған  əйкел-хаты.  Осы  орайда 

Күлтегіннің  тасқа  жазылған  əйкел-

хатының  көшірмесін Астана төріндегі 

Л.Н.Гумилев    атындағы    университет 

ғимаратындағы    көрнекті  орынға 

қондырылуы    халқымыздың  аманатқа 

адалдығының айғағы дер едік.

Əйгілі  бабамыз,  ғұлама  Əл-Фараби 

бүкіл 

əлемді 


білім-дарлығымен, 

ойшылдығымен 

таңқалдырып 

қаншама ғылыми еңбектерін аманатқа 

қалдырды.

Мəжіліс  депутаты,  Мемлекеттік 

сыйлықтың  иегері - Алдан  Смайыл, 

«ЕгеменҚазақстан»  газетінің  кезекті 

сандарының  бірінде  оқырман  үшін 

құнды,ойлы пікірін ортаға салған еді.

- 1720 жылы  Коряков  əскери 

бекінісіне, 1861 жылы Павлодар деген 

атпен  станицаға  айналып,əлі  күнге 

солай  аталып  келе  жатқан  қала  жəйлі 

соңғы  сөзді  кейінге  қалдыра  тұрып, 

қазіргі  тілейтініміз  мынау.  Ұлы  өлке 

қазақтың  жойқын  ерлері  Олжабай, 

Малайсары,  Жасыбай  қорғаған  ұлан 

өлке,  туған  еліне  мəңгілік  əн  мұра 

қалдырған Естай, Жаяу Мұса, Майра-

лар əсем əуенімен аялаған қайран өлке, 

ғұлама  Мəшһүр,  кемеңгер  Марғұлан, 

дана  Қаныш,  ардақты  Шəкен  сүйген 

киелі  өлке  сайда  саны,  құмда  ізі  жоқ 

Павелден арылып түпкі тегіннннн, түп 

қазығын табуы тиіс. Павлодар облысы 

енді  өзінің  тарихи  ұлттық  мазмұнын 

табуы  керек.  Ұлан-байтақ  өңірін 

көрікті  таулар  мен  көркем  көлдермен 

кестелеген Баянауылы Алты Алаштың 

теңдесі  жоқ  аруындай  арайланған.

Əулиетауы  өсіп-өркендеген  елін  тіл-

көзден  қорғаған,  тарихы  аңыз,  елі 

абыз  өлке  отарлық  салқын  атаудан 

арылатын  кез  жетті  деп  есептейміз.

Бұл – ұлттық міндет,перзенттік парыз, 

алысып  өткенннн,  өкініп  өткен  ата-

бабаның  аманаты емес пе!

2013  жылы  Астанада  «Болашақ» 

халықаралық 

стипендиясының 

20  жылдығына  арналған  форумда 

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев жастардың 

алдында  сөйлеген  сөзінде  «Менің 

аманатым - Тəуелсіздік»  деп  атап 

айтқан  еді.  Елбасымыз  Тəуелсіздікті 

баянды 

ету, 


еліміздің 

жарқын 


болашағы білімді жастардың қолында 

екендігін  аманаттап  тапсыруы  оңай 

іс  еместігі  айқын.  Аманаттың  жүгі  

қашанда ауыр.

«Уақыт  жүктеген  аманат  бар»-

деп  Елбасымыз  айтқандай,  құрметті 

оқырман  сіз  не  дейсіз?  Аманаттың 

өмірдегі 

мəні-маңызы,имандылық 

жағынан  құндылығы  жəйлі  айтар 

ойыңыз 

қандай. 


Сөз 

соңында 


айтарымыз, 

аманатқа 

адал 

болып,адамгершілік,  азаматтық,  ар-ожданымызды  биік  ұстай  білейік, 

ағайын!


Бағзад НҰРТАЙҚЫЗЫ,

жергілікті тілші.

Аманатқа адалдық – адамдықтың белгісі

ОЙТАЛҚЫ

   


«Аманаттың  жүгі – ауыр».  Бұл  сенімді,  нық  сөзді 

халқымыз қашан, қай ғасырда айтып қалдырғанын кім 

білсін.  Бірақ,  əйтеуір  ұрпақтан-ұрпаққа  жалғастырып, 

санамызбен  сезіне  алатын  сонау  бір  замандардан  осы 

күнге  дейін  əкеліп,  онан  əрі  болашаққа  əкетіп  бара 

жатқандығы үшін де осы сөзге қарыздармыз.

З

ейнеткерлікке  шығу  мəселесі  болашағын  ойлайтын  əрбір  адамды 

толғандырмай  қоймайды.  Бұл  жайында  тек  зейнет  жасына  жеткен 

адамдар ғана емес, еңбекке жаңа араласқан жас қызметкерлер де білуі тиіс. 

Мемлекеттік зейнетақы жүйесінің мүмкіндіктерін алдын ала жоспарлау жəне 

оны толық түсіне білу құрметті демалысқа шыққаннан кейін лайықты өмір 

сүруге жағдай жасайды.

9

 Баянтау                                                                                                                     20 ақпан 2015 жыл №8 (10659) 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Астаналық мамандандырылған ХҚКО-да 

«шоферлік комиссия» іске қосылды 

Енді астаналық автокөлік иелері жүргізуші куəлігін алуға қажетті «083У» анықтамасын 

мамандандырылған  ХҚКО-да  ала  алатын  болады.  Ол  жерде  қажетті  жабдықтары  бар 

медициналық  кабинет  жұмыс  жасап  жатыр.  Байқауды  терапевт,  хирург,  офтальмолог, 

отоларинголог  жəне  невропатолог  жүргізеді.  Анықтама  қалалық  емханаларда  сияқты 

коммерциялық негізде беріледі. 

«ХҚКО» РМК Астана қаласы бойынша филиалының директоры Руслан Ақтаев халыққа 

қызмет көрсету орталықтарының азаматтарға қолайлы болу үшін барлық жағдайлар жасап 

жатқандығын атап өтеді. «Бүгінде мамандандырылған ХҚКО-да толық құжаттар топтамасы 

бар болған жағдайда, небəрі 2 сағат ішінде ғанажүргізуші куəлігін алуға болады, құжаттардың 

ішінде психикалық жəне наркологиялық диспансерлердің анықтамалары, сондай-ақ «083у» 

анықтамасы  да  бар.  Өткен  жылдың  қыркүйек  айынан  бастап  жүргізуші  куəлігін  алғысы 

келгендер  үшін  наркологтар  мен  психиатор  дəрігерлерге  бару  қажеттілігі  жойылды,  ал 

ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап – оларға мүлде медициналық мекемеге бармай ақ 

қоюына болады, себебі енді барлық медициналық анықтамаларды бір жерде алуға болады»,- 

дейді ол.

Бүгінде республикада Астана, Алматы, Қарағанды, Ақтау, Тараз, Талдықорған, Павлодар 

жəне  Петропавл  қалаларында 9 мамандандырылған  ХҚКО,  сондай  ақ  Қызылорда 

қаласындағы  мамандандырылған  ХҚКО  пилоттық  режимде  жұмыс  жасап  жатқандығын 

атап  өтеміз.  Айта  кетейік, «шоферлік  комиссиялар»  Алматы,  Тараз,  Талдықорған  жəне 

Петропавл мамандандырылған ХҚКО-ларда жұмыс жасайды.

2015 жылы Қостанай жəне Ақтөбе қалаларында мамандандырылған ХҚКО-ны іске қосу 

жоспарланып отыр.

Мекен-жайы: Павлодар қаласы, Космонафт көшесі 2 үй.БАЯНАУЫЛ АУДАНЫНЫҢ ХАЛЫҚҚА 

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫ.

В столичном спецЦОНе 

запущена 

«шоферская комиссия»

Теперь  автовладельцы  Астаны  могут 

получить справку «083У», необходимую для 

получения  водительского  удостоверения, 

в 

специализированном ЦОНе. 

Там 


уже  работает  медицинский  кабинет  с 

необходимым  оборудованием.  Осмотр 

производят  терапевт, хирург, офтальмолог, 

отоларинголог  и  невропатолог.  Справка 

выдается на коммерческой основе, так же 

как и в городских поликлиниках.

Директор  филиала  РГП  «ЦОН»по    г. 

Астана Руслан Актаев отмечает, что центры 

обслуживания  населения  создают  все 

условия  для  удобства  граждан. «Сегодня 

получить  водительское  удостоверение  в 

спецЦОНе  можно  за 2 часа  при    наличии  

полного пакета документов, среди которых 

справки  с  психо  и  наркодиспансеров,  а 

также справка «083у». С сентября прошлого 

годау жителей Астаны, желающих получить 

права,  отпала  необходимость  посещать 

врачей наркологов и психиатров, а с января 

текущего года – посещать медучреждения 

вовсе,  так  как  теперь  все  медицинские 

справки  можно  получить  в  одном  месте», 

- говорит он. 

Отметим, 

сегодня 


в 

республике 

функционирует 9 специализированных 

ЦОНов  в  городах  Астана,  Алматы, 

Караганда,  Актау,  Тараз,  Талдыкорган, 

Павлодар, 

Петропавловск, 

а 

также специализированный  ЦОН  Кызылорды  в 

пилотном  режиме.  К  слову, «шоферские 

комиссии» работают в  спецЦОНах Алматы, 

Тараза, Талдыкоргана и Петропавловска. 

В 2015 году  планируется  запуск 

специализированных  ЦОНов  в  городах 

Костанай и Актобе.

Адрес г. Павлодар улица Космонавтов 2. EGOV АРҚЫЛЫ  САЛЫҚТЫҢ ТЕЗ ТӨЛЕМДЕРІ

ЖҚЕ бұзғаны үшін, əкімшілік айыппұлдарды, жылжымайтын мүлікке, жерге салықтарды, 

үй  телефон  байланыс  қызметі  үшін,  балансты  толтыру,  сондай-ақ  қажетті  мемлекеттік 

қызметке  баж  салығын  төлеу  үшін  кезекте  тұрмай  жылдам  жасағысы  келгендер  үшін 

барлығын үйде ЭҮТШ (электрондық үкімет төлем шлюзы) арқылы жасауға болады.

Төлемді қалай жасау керек?

Ол үшін, біріншіден, Жеке кабинет порталынан тіркеу қажет. Одан əрі  «Бір тізім бойынша 

онлайн-қызметтері»  бөлімінде  «Онлайн-төлемдерін»  таңдайсыз  жəне  ұсынылған  тізімнен 

қажетті қызметті тауып аласыз. Төлем екінші деңгейдегі банк төлем карталары көмегімен 

жүргізіледі. Банк транзакция нұсқауларын орындай отырып, сіз қажетті төлемді аласыз.  

Барлық  төлемдер  тияқтаналады.  Порталдағы  «Алынған  қызметтер  жағдайы»  бөлімінде 

чектер сақталады,  оны сіз талап етілген орынға ұсынуыңызға болады.  БЫСТРАЯ ОПЛАТА ЗА НАЛОГИ НА EGOV!!!

Для тех, кто любит все делать быстро, не ожидая  в очередях, чтобы заплатить штраф за 

нарушения  ПДД,  административные  штрафы,  налоги  на  имущество,  на  землю,  за  услуги 

связи  домашнего  телефона,  пополнить  баланс,  а  также  провести  оплату  госпошлины  за 

необходимую государственную услугу – все это можно сделать дома, посредством ПШЭП 

(платежного шлюза электронного правительства).

Как же провести оплату?

Для этого, во-первых,  нужна регистрация на портале Личного кабинета. Далее - в разделе 

«Онлайн-услуги одним списком» выбираете «Онлайн-платежи», и из предлагаемого перечня 

находите нужное. Оплата производится с помощью карты оплаты банка второго уровня с 

открытым  онлайн-доступом.  Следуя  инструкции  банковской    транзакции,  вы  получаете 

нужный платеж.  

Все оплаты фиксируются. Сохранение чеков происходит на портале в разделе «История 

полученных  услуг», который вы можете предоставить по месту требования.

1. 

Қазақстан  Республикасының  «Қазақстан  Республикасындағы  сайлау  туралы» Конституциялық  Заңының 14 бабының 3) жəне 4) тармақтарына  сəйкес  жəне  азақстан 

Республикасының  Президентінің 2013 жылғы 24-ші  сəуірдегі  «Қазақстан  Республикасының 

аудандық  маңызы  бар  қалалары,  ауылдық  округтер,  ауылдық  округтің  құрамына  кірмейтін 

кенттері мен ауылдары əкімдерінің сайлауын өткізудің кейбір мəселелері туралы №555 Жарлығын 

орындау мақсатында аудандық аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ қабылдайды:

1) 2015 


жылдың 27-ші  наурызда  Баянауыл  ауданының  Ақсаң  жəне  Қаратомар  ауылдық 

округтерінің əкімдерінің сайлауы өткізілсін.

2) 

Ақсаң  жəне  Қаратомар  ауылдық  округтерінің  əкімдерінің  сайлауының  күнтізбелік жоспары бекітілсін.

2. 


Баянауыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамы:

1. 


Шахметов Қазкен Бəзтайұлы – комиссия төрағасы;

2. 


Альгожина Динара Абдыгамитқызы – комиссия төрағасының орынбасары;

3. 


Елемесова Торғын Рамазанқызы – комиссия хатшысы;

4. 


Айтбай Айдын Айтбайұлы – комиссия мүшесі;

5. 


Адамбаев Нұрсұлтан Серікұлы – комиссия мүшесі;

6. 


Айтжанов Қуаныш Рамазанұлы – комиссия мүшесі;

7. 


Жанахметов Нұрбол Задаұлы – комиссия мүшесі.


1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал