Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 109.15 Kb.

Дата29.03.2017
өлшемі109.15 Kb.
түріБағдарламасы

     Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Журналистика кафедрасы

Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі

6М050400 «Журналистика» мамандығының магистранттарына

арналған 

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (Syllabus) бекіту

парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

ГПФ деканы     

_______Сарбалаев Ж.Т.

20__ж. «___»____________  

Құрастырушы: аға оқытушы Каримова Б.Т

Журналистика кафедрасы  

Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі

6М050400  – Журналистика мамандығының магистранттарына арналғанпәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Жұмыс   бағдарламасы   ҚР   МЖМБС   ҚР   7.09.018-2008   негізінде   жасалған   және

С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңес мәжілісінде бекітілген

«Қазіргі бұқаралық коммуникацияның ғылыми тұжырымдамалары» пәнінің

Кафедра отырысында ұсынылды 20______ж. «______»____________№_____ Хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  ________Алдабергенов  Қ.М. 20_____ж. «____» ________

Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен 

мақұлданды 20____ж. «_____»____________ №____ Хаттама 

ОӘК төрағасы  _______Темиров К.У. 20____ж. «_____»_________    

КЕЛІСІЛДІ 

ГПФ  деканы __________Сарбалаев Ж.Т.  20______ж. «_____»________МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы __________ Жуманкулова Е.Н. 20____ж. «_____»_______              

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20_____ж. «___»______________  №____ Хаттама 

1. Оқытушы туралы мәліметтер: Каримова Бағлангүл Түсіпқызы


Журналистика кафедрасының аға оқытушысы 

    Байланыс телефондары: 45-11-41, 55-31-30 

    Аптаның жұмыс күндері: 536 аудитория

Пән туралы мәліметтер:

«

Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі» курсыМамандық: 6М050400 «Журналистика»

1 курс (2 семестр – емтихан)

«Журналистиканың көкейкесті мәселелері» 

 

«БАҚ-тағы жарнама»« БКҚ-ның тілі мен стилі»

Мазмұны:  «

Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі» курсы

 маманның кәсіби педагогикалық қызметінің тиімділігін жүзеге асырудағы 

тәжірибелік және теориялық білімін анықтайды.

Курс мақсаты:

 студенттерді сабақ беру әдістемесінің негізгі басымдықтарымен, оның

тарихы,   қазіргі   замандағы   ұйымдастырылуы   мен   мән-маңызымен

таныстыру;

 болашақ   маманды   журналистік   қызмет   саласындағы   кәсіптендіру

пәндерін оқытудағы теориялық және әдістемесімен қаруландыру; 

 дәріс,   семинар,   зертханалық,   студиялық   сабақтарды   өткізу   және

жоспарлауды,   журналистиканың   қоғамдық   байланыстарын   орнатуды

үйрету;


 дәріс, тәжірибелік және өзге түрлі сабақтарға арналған материалдарды

құру икемділіктерін қалыптастурға үйрету

.

Сабақтың   оқу   пәні   әлеуметтік   сала,   педагогика   тарихы,   гуманитарлықпәндерді   оқыту,   сабақты   ұйымдастыру   әдістемесі,   түрлі   конспектілерді

ресімдеу,   оқытудың   жұмыс   жоспарларын   құрудағы   кәсіптендіру   пәндерін

оқыту әдістемесі болып табылады.


  

Пәннің


 

тақырыптық                                                                                                                             Форма

     жоспары                                                                                                                              Ф СО ПГУ 7.18.2/07

2.1 Жоғары кәсіби білім беру базасындағы оқытудың күндізгі түрі 

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары 

Пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәріс.


Тәжіриб.

Зерт.


СӨЖ

1.

Оқытушы жұмысын ұйымдастыру2

1

-10

2.

Білім басқару насына ретінде2

1

-10

3.

Маркетинг және білімді басқару2

1

-10

4.

Журналистік   пәндерді   оқытудыңәдістемелік негіздері 

2

1-

10

5.Білім беру үрдісінің менеджері 

Оқытудың әдістері және жолдарын игеру:

дәстүрлі және инновациялық

2

1-

10

6.Оқытушылық істің теориялық аспектілері

2

1-

10

7.ҚР-ның   кредиттік   білім   беру   жүйесі

жағдайындағы   заманауи   білім   беру

жүйесі 

2

1-

15

8.Кредиттік   білім   беру   жағдайында

қазақстандық

 

ЖОО-лардағыоқытушылық қызмет 

2

1-

20

9.Сабақ   конспектілерінің   ресімделуі,

үлгерім мониторингі бойынша жұмыс 

2

1

-20

10. Студенттің   білім   беру   бағыты

жоспарымен   жұмыс:   мамандық   типтік

бағдарламасы сараптамасы

2

1

-20

11. Дәріс   сабақтарын   беру   әдістемесі:

дәстүрлі   дәріс,   дәріс-   визуализация,   екі

адамға арналған лекция және т.б.

2

1

-10

13. Семинарлық сабақтарды беру әдістемесі:

міндетті   ақпарат   көздерімен   жұмыс,

қосымша ақпаратпен жұмыс ерекшелігі.

2

1

-10

14. Тренингтердің   маңызы   мен   мақсаты.

Тренингті   ұйымдастырудағы   негізгі

түсініктер.

2

1

-10

15. Іскери ойынды ұйымдастыру және өткізу

әдістемесі:   «Скандал   в   лесном   царсте»,

«Конфликт   в   редакции».   Оқыту   сабағы

жүйесіндегі іскери ойынның орны.  

2

1-

15


БАРЛЫҒЫ:

30

15-

180


2.2 Теориялық курстың мазмұны

Тема 1 Журналистика кафедрасының жұмысын ұйымдастыру

 1 Дәріс.

Білім   беру  технологиялары.  Білім   беру   үрдістерінің   пәні   және

жемісі.  Сабақ беру әдістемесінің негізгі басымдықтары, оның тарихы, қазіргі

замандағы   ұйымдастырылуы   мен   мән-маңызы.   Оқу   материалын   меңгеру

көрсеткіштері,   сабақ   сараптамасының   әдістері,   оқытудың   технологиялық

үрдістерін жетілдіру.2 Дәріс. Ілеспе құжаттама: педагогикалық және  технологиялық инструкциялар,

оқыту  үрдісін  моделтдеу,  студенттердің  білім деңгейін   модельдеу,  бағыттық-

операциялық карта, педагогикалық үрдіс картасы. Құжаттамадағы талаптар мен

номалар ақпараттарын ұсынудағы графикалық формалар  (схемалар, кестелер).3 Дәріс.   Кафедрадағы еңбектің ғылыми ұйымдастырылуы.   Еңбекті нормалау.

Педагогикалық еңбекті нормалау: мәні, маңызы, ерекшеліктері. Еңбек бойынша

нормалар   мен   нормативтер   түрлері   .   уақыт   нормалары,   жасау   және   сандық

нормаларды орнату әдістері. Жұмыс уақыты шығынын жіктеу. Жұмыс уақыты

шығынын меңгеру тәсілдері және әдістері. 

4  Дәріс.   Оқытушының еңбек сапасын басқару.  Сапаны басқару принциптері:

білім   беру   сапасын   қамтамасыз   етудегі   ішкі   және   сыртқы  факторлар;

оқытушылық жұмыс сапасының  нормативтік талаптары.  Сапа менеджментінің

жүйесі: құрылымы, әдістері. Студенттердің қорытынды білім сапасын анықтау

және талаптарын анықтаудағы педагогикалық құралдардың жетекші ролі. 

2 Тақырып.  Білім беру басқару насына ретінде

5 Дәріс.

Білім   беру   қызметін   жоспарлау.   Жоспарлаудың   мән-маңызы,

міндеттері.  Жоспарлаудың   аймақтық   және   салалық  аспектілері.   Оқытудағы

үйлестіруші,   қосымша   жоспарлау,   оның   ерекшеліктері   мен   мәні.   Білім   беру

үрдісінің бөлек бағыттарын жоспарлау. Сабақтардың түрлі типтері жұмысының

ерекшеліктері.     Жоспарлау   көкжиегі:   перспективті,  күнтізбелік   жедел

жоспарлар.

6 Дәріс. Білім сапасының сараптау және мониторинг әдістері. Білім беру сарасы

көрсеткіштерінің жүйесі, оның түрлері: соңғы және мерзімдік, сапалық және

сандық,   абсолюттік   және   қатыстық,   директивті,   есептік,   ақпараттық.   Болжау

жоспаралды жұмыс ретінде, оның мән-маңызы. Болжамдар түрлері. Білім беру

менеджментіндегі болжам жасау әдісі. 

  7  Дәріс.  Білім берудегі білімді бақылау және есептеу.   Есеп пен бақылаудың

теориялық   түрлері:   ағымдық,   аралық,   межелік,   қорытынды.   Білім   беру

статистикасын ұйымдастыру, пәні, мағынасы. 

8  Дәріс.          Сабақтың    ұйымдастырушылық   құрылымы.  Білім   беру   үрдісін

бақылаудың орталықтандырылған және орталықтандырылмаған құрылымдары,

басымдықтары   мен   кемшіліктері.  Жаңа   типтері:  оқытудың   күндізгі,   дуалды

формалары,    оқыту   формасына   сәйкес   сабақтарды   ұйымдастыруды   оқыту

спецификасы.  

3 Тақырып. Оқыту үрдісінің маркетингі және басқарылуы.  


9 Дәріс. Білім берудің дәстүрлі әдістері,  білім берудің дәстүрлі әдістері, білім

берудің  интерактивті әдістері.    Әдістерге байланысты материалдарды меңгеру

және   берілу   құрылымы,   мәні.   ТМД   елдері   ЖОО-ның   оқыту   әдістерінің

эволюциясы. 10 Дәріс. Студенттің білім беру бағыты жоспарымен жұмыс: мамандық типтік

бағдарламасы сараптамасы, оқыту жұмыс бағдарламасы, студенттерге арналған

бағдарлама,     жұмысы,   пәнді   меңгеру   бойынша   әдістемелік   ұсыныстармен

жұмыс. 


11  Дәріс. 

 Дәріс   сабақтарын   беру   әдістемесі:  дәстүрлі   дәріс,  дәріс-

визуализация,  екі   адамға   арналған   лекция,  баспасөз   мәслихаты   дәрісі,

проблемалық дәріс, алдын ала жоспарланған қателері бар дәріс. 12  Дәріс.      Семинарлық   сабақтарды   беру   әдістемесі:  міндетті   ақпарат

көздерімен   жұмыс,   қосымша   ақпаратпен   жұмыс   ерекшелігі,   студенттердің

сабақтағы белсенділігін бақылау және есептеу формалары. 

4 Тақырып.  Тренигтерді өткізу бойынша дістемелік ұсыныстар.

13  Дәріс.  Тренингтердің   маңызы   мен   мақсаты.  Тренингті   ұйымдастырудағы

негізгі   түсініктер.   Тренинг   түрлері,   оларды   өткізу   әдістері:  «Снежный   ком»,

«Презентация   соседа»,   «Аквариум»,   «Кочевник»,   «Совет   редакции».  Оқыту

үрдісі жүйесіндегі тренингтердің орны. Дәріс 14. Іскери ойын.

  Іскери   ойынды  ұйымдастыру   және   өткізу   әдістемесі:  «Скандал   в   лесном

царсте», «Конфликт в редакции». Оқыту сабағы жүйесіндегі іскери ойынның

орны.  


15  Дәріс.  Сабақты   техникалық   қамтамасыз   ету.  Слайд-дәрістерді   құру.

Слайд-дәрістердің,   электронды   кітаптардың,   компьютерлік   тестілеу,   тестерді

мазмұны мен құру талаптары.

2.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тәжірибелік   сабақтардың   мақсаты   –   студенттердің   «Кәсіптендіру

пәндерді   оқыту   әдістемесі»   курсы   бойынша   білімдерін   тереңдету,   олардың

білім беру қызметіндегі басқару икемділіктерін қалыптастыру. 

1 Тақырып. Кафедра оқытушысының жұмысын ұйымдастыру.  

 1 Тәжірибелік жұмыс   

 «Студент жолы» атты бағыттық-жедел картасын құру.

2 Тақырып. Білім беру басқару нысаны ретінде

2 Тәжірибелік жұмыс      

Кафедра құжаттамасы және жүмыс оқыту жоспарларын құру. Оқытылатын пән

бойынша студент дамуының бағытын анықтау. 

3 Тақырып. Білім беру үрдісін басқару және  маркетингі.

           3 Тәжірибелік жұмыс   

Жұмыс уақыты шығынының жіктелуі. Сабаққа дайындалу, конспектілерді жазу,

журналдарды   толтыруға   жұмсалатын   жұмыс   уақытын   меңгеру   әдістері   мен

тәсілдері. Еңбек бойынша нормаларлы енгізу реті. 

4Тақырып.   Студенттердің   қорытынды   білімдері   сапасының   талаптары   мен

бағалаудағы педагогикалық құралдардың ролі.  4 Тәжірибелік сабақ.

Аудиториялық сабақты өткізу әдістемесі бойынша негізгі педагогикалық 

ұғымдар сөздігін құру. 

5  Тақырып.    Перспективті,   күнтізбелі,   жедел  жоспарлар.  Перспективті   және

к.нтізбелік сабақ жоспарларын құру. 

5 Тәжірибелік жұмыс.

Сабаққа қатысу мінездемесін жасау, сараптама жасау, сабақта қолданылған 

әдістемелердің тиімділігі. 

6Тақырып. Оқыту әдістемесінің теориялық аспектілері.  

6 Тәжірибелік жұмыс.

Бақылаудың негізгі түрлерінің жіктелуі: профильді (құжаттық, коммуникативті,

білім   беру,  тәрбиелік)  және  непрофильді   емес  (кітапхана   жанындағы   және

кітапханадан тыс).

7 Тақырып. Қазақстан Республикасындағы оқытудың заманауи әдістемесінің 

жүйесі.  

         7 Тәжірибелік жұмыс.

Білім деңгейін басқару формасымен  перспективті және сабақ жоспарын құру. 

8  Тақырып.

 

Сабақтың   ұйымдастырушылық   құрылымы.   

Білім   беру   үрдісін

басқарудың орталықтандырылған және орталықтандырылмаған құрылымдары.

Жаңа типтері: оқытудың күндізгі, дуалды формалары,  оқыту формасына сәйкес

сабақтарды ұйымдастыруды оқыту спецификасы.  

         8 Тәжірибелік сабақ

Білім берудің дәстүрлі әдістері,   білім берудің дәстүрлі әдістері, білім берудің

интерактивті   әдістері.     Әдістерге   байланысты   материалдарды   меңгеру   және

берілу құрылымы, мәні. ТМД елдері ЖОО-ның оқыту әдістерінің эволюциясы.

9 Тақырып Қазақстан Республикасындағы білім беру үрдісін басқару.  

9 Тәжірибелік жұмыс

Білім берудің эмпирикалық және дәстүрлі емес әдістемелеріне сипаттама беру.

«Сабақтың   әдістемелік   жетекшілігі»   және   «білім   беру   үрдісінің   ғылыми-

әдістемелік қамтамасыз етілуі» ұғымдарына анықтама беру.2.4 4.4 Магистранттың өздік жұмысының мазмұны  

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 

СӨЖ түрі


Есеп түрі

Бақылау


 түрі

Сағат 


көлемі

1 Дәріс сабақтарына 

дайындық

Жұмыс 


дәптерлері

н 

дайындауСабаққа 

қатысу


30 (30*1)

2 Тәжірибе 

сабақтарының 

мазмұны бойынша 

дайындалу. 

Жұмыс 


дәптері.

Сабаққа 


қатысу

50 (50*1)

3 Зертханалық  

сабақтарының 

Жұмыс 

дәптері.


Сабаққа 

қатысу


-

мазмұны бойынша 

дайындалу. 

4 Дәріс 

сабақтарында 

қарастырылмаған 

тақырыптарды 

өзіндік оқып білу

Жұмыс 


дәптері.

Конспект


60

5 Бақылау 

шараларға 

дайындалу. 

Жұмыс 

дәптері.


МБ 1, МБ 

2, 


30

Барлығы:

180

Рефераттар

2 Тақырып:  Білім беру бақылау нысаны ретінде.

Аталмыш   тақырыптағы   рефератты   орындау   мақсаты   жоспарлаудың

әдістеін   меңгеру   болып   табылады:    сараптамалық,   бағдарламалық-мақсатты,

баланстық,   нормативті,   экспертті.   Оларды   қолдану   аясын,   жоспарлы

көрсеткіштер жүйесін және түрлерін оқу.  

Тапсырмалар жоспарлаудың мақсат-міндеттеі мен мән-маңызын ашу керек:

а)  Журналистік жұмыстың бөлек бағыттарын жоспарлау 

б) Стратегиялық жоспарлау, анықтау және мағынасы.

 Ағымдық жоспарлау, олардың ерекшеліктері.  

 9 Тақырып: ҚР-дағы білім беруді басқару 

Аталмыш тақырыптағы рефератты орындаудың мақсаты педагогикалық үрдісті

басқару жүйесін меңгеру болып табылады. 

Тапсырмалар білім беру жүйесін басқару ерекшеліктерін ашу қажет. 

а) білім берудің мемлекеттік басқарылуы. 

б)  Павлодар   облысындағы   Қазақстан   Республикасындағы   әдістемелік

жетекшілік жүйесі .

Магистранттарға өздігінен меңгеруге ұсынылатын тақырыптар 

1 Тақырып: Кафедра жұмысын ұйымдастыру 

1 СӨЖ Білім беру үрдістерінің пәні және жемісі.   Мазмұны: Дәстүрлі әдістер,

проблемалық   әдістер,   дамытушылық   білім   беру,   модульді   білім   беру,

интерактивті әдістер. Бақылау түрлері – әңгімелесу.2 Тақырып: Білім беру бақыла нысаны ретінде. 

2  СӨЖ.    Журнилстік   жұмысты   жоспарлау.   Мазмұны:   Сабақтардың

сараптамасы:   қолданылған   әдістер   статистикасы,   кафедраның   педагогикалық

қызметінің   статистикасы,     мамандар   статистикасы.   Педагогикалық   қызметті

жоспарлау.   Жоспарлаудың   мақсат-міндеттері,   мазмұны.   Перспективті   және

сабақ жоспарлары.

Бақылау түрі: Жазба жұмысы-реферат.

3Тақырып: Білім беру үрдісін басқарудағы маркетинг.

3СӨЖ.   Ағымдық межелік және қорытынды бақылау сұрақтарын құрастыру.

Бақылау түрі: Жазба жұмысы.


4 Тақырып: Ресейлік және қазақстандық жетекші жоғары оқу орындарындағы

журналистика пәндерін оқыту негіздерінің әдістемелік дамуы. 

4 СӨЖ. «Білім менеджменті» курсы базасының терминологиясы.

Мазмұны: Білім беру менеджментінің негізгі түсініктері.

Бақылау түрі: Жазба жұмысы.

5 Тақырып: Білім беру менеджері.

5  СӨЖ.  Жоғары   оқу   орны   оқытушыларына-білім   беру   менеджерлеріне

қойылатын   қазіргі   заманғы   талаптар:   білім,  қабілет,  икемділік,  жеке   қасиет.

Жетекшінің өз менеджменті. 

Мазмұны:   Кафедраны   басқарудағы   жетекшінің   ролі.   Кафедра   жетекшісі,

олардың   еңбек   мазмұны.   Басқару   деңгейіне   байланысты   жетекшілердің

санаттары,   орта,   жоғары   және   төмен   звенодағы   жетекшілердің   қызмет

ерекшеліктері. 

Бақылау түрі: жазба жұмысы. «ЖОО-ның үздік оқытушысы» тақырыбына эссе.

6 ТақырыпБілім берудің теориялық аспектілері.

6  СӨЖ.  Жекеменшік   және   ведомстволық   түрлі   формалары   есебінен   БАҚ-н

қаржыландыру ерекшеліктері. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының

қазіргі жағдайының БАҚ-тардың қаржыландырылуына әсері. 

Мазмұны:   БАҚ-ты   қаржыландырудың   мүмкін   көздері:   ААО-ның   жұмысы,

мемлекеттік бюджет, бюджеттен тыс жеке құралдар банк несиелері, демеушілер

көмегі. 

Бақылау түрі: әңгімелесу.7  Тақырып:  Қазақстан   Республикасындағы   болондық   үрдіске   ену

жағдайындағы қазіргі заманғы білім беру жүйесі. 

СӨЖ: ЖОО-ларды қаржыландыру ерекшеліктері.

Мазмұны:  Жекеменшік  және  ведомстволық  түрлі  формалары  есебінен  ЖОО-

ларды   қаржыландыру   ерекшеліктері.   Қоғамның   әлеуметтік-экономикалық

дамуының қазіргі жағдайының білім беру мекемелерінің қаржыландырылуына

әсері.

Бақылау түрі: әңгімелесу.                      

 

Мамандық жұмыс оқу жоспарынан

көшірме 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

 

6М050400 мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме 

Пән атауы: «Кәсіптендіру пәндерін оқыту әдістемесі» 

Оқу


нысаны

Пәннің көп еңбекті

қажет етуі 

Семестр бойынша

бақылау

нысандары  Семе

стр


Семестр бойынша студенттердің

жұмыс көлемі 

кре-

дит-


тер

академиялық

сағат 

кре


дит

тер


Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)

МӨЖ

(ак. Сағат)Бар-

лығы


ауд СӨЖ емт сын

КЖКЖ

бар-лығы

дәр пр.


зер

т

барлығы

МӨЖ


МЖ-11н

3

22545

180


2

2

345

30 15


-

180


45

Кафедра меңгерушісі ______ К.М. Алдабергенов 20____ж. «___» ________

                                                       (қолы)


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1.

Методическое  пособие: Информ.   политика на соврем. этапе:стратегия, приоритеты, методика организации.-Астана,2002

2.

Нуртазина Р А. Современные массовые коммуникации в условиях  глобализации Ч. 1. Астана:  2006 

3.

Нуртазина Р.А. Современные массовые коммуникации в условиях  глобализации. Информационный медиаландшафт различных моделей 

общества Ч.2. 2007.

4.

Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / М.: Смартбук, 2008.Қосымша:

5.

Андрунас Е. Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей / М.:Изд-во МГУ, 1995.

6.

Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация / М.: Прогресс, 1989.7.

Ворошилов В.В. История журналистики зарубежных стран. Конспект 

лекций. – Спб, 2000

8.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / под ред. Шкаратана О.И., М.: ГУ-ВШЭ, 2002.

9.

Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспективы.- М., 2001

10. Лазутина Т.В. Основы творческой деятельности журналиста:Учебное 

пособие М.:Аспект Пресс,2001

11. Мельник,   Г. С.  Основы творческой деятельности журналиста:учебное  

пособие/ Г. С.Мельник, А.Н.Тепляшина.-М.:Питер.-(Краткий курс). Ч.1: 

Краткий курс лекций. Ч.2: Хрестоматия.-2004

12. Панарин,  И. Н. Информационная война, PR и мировая политика:

учеб. пособие/И. Н. Панарин.-М.:Горячая линия-Телеком,2006.

13. Прохоров  Е.П. Журналистика и демократия.-2-е изд., доп.-М.:РИП-

холдинг,2001

14. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики / учебник, М.: Аспект-

пресс, 2007.

15. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / М.: Аспект-пресс, 2004.


«Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі» курсының саясаты

Құрметті студенттер!

«Кәсіптендіру 

пәндерді   оқыту   әдістемесі» 

курсының   саясаты

таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер.  

Мен,  Каримова  Бағлангүл  Түсіпқызы,  журналистика  кафедрасының

доценті,   білім   беру   үрдісіне   белсенді   қатысу   мақсатында   курс   саясаты

ережелерін сақтауды сұраймын. Олар:

- Оқыту үрдісіне белсенді қатысу;

- Топ жұмысында бастамашыл, белсенді болу;

- Сақабтарға дайындалуда дербестік таныту; 

- Курстастарыңа көмек көрсету, білім беруге әрекеттесу;

- Әр сабаққа міндетті түрде қатысу: дәрістерді оқу, өздік жұмыстарды орындау;

  -   Алған   білімді   тексеруге   әрдайым   дайын   болу:   бақылау   жұмыстарына,

тесттерге, сауалнамаларға.  Барлық тапсырмаларды бекітілген уақытта орындау.

Кеш орындалған тапсырмалар 0,5 баллға төмен бағаланады. 

- Бақылау жұмыстарын орындауда және емтихандарда көшіруге жол берілмейді.

- Сабақтарды босатуға жол бермеу;

- Сабақтарға кешікпеу;

- Сабақты өткізу ережелерін және пәнді бұзбау;

Сабақтарды босату және оны өткізу ережелерін бұзған жағдайда айыппұл салу

қолданылсын:

* Мардымды  себепсіз  тәжірибелік (зертханалық) сабақтардың  болмауы  – 0,5

балл;


* Орындалмаған әр сабақ үшін – 0,5 балл (орындалған сабақ үшін максималды

балл көлемі  -1). Аудиторлық уақыт дәріске, оқылғанды талқылауға,  ой

бөлісуге   және   тәжірибелік   сабақтарды   орындауға   бөлінеді.   Әр   сабаққа

дайындалу міндетті, сондай-ақ, берілген материалды оқу да осындай сипатқа

ие.   Сіздің   дайындығыңыз   тест,   сауалнама   түрінде   тексеріледі.  Барлық

тапсырмалар өз уақытында орындалуы тиіс. 

Өздік   жұмыстары   (СӨЖ)   аясындағы   тапсырмаларға   назар

аударуларыңызды сұраймын: осы тапсырмаларлы орындау курсты меңгеруге,

кәсіби  қабілеттерді   арттыруға,   кәсіби  білімдеріңізді   жетілдіруге   көмектесуі

керек.  Кеш   орындалған   тапсырмалар   автоматты   түрде   0,3   баллға   кем

бағаланады.  

Жазба   түріндегі   немесе   емтихан   тапсырмаларын   көшіруге   тиым

салынады.   Егер   сіз   бақылау   шараларына   белгілі   бір   себептермен

қатыспасаңыз,   оны   келесі   сабақтың   басында   орындауға   мүмкіндік   аласыз.

Олай болмаса 0 балл аласыз.

Сіз 1 межеде босатылған сабақтарыңызды 2 межеде тапсыра аласыз бұл 2

меже   қорытындысына   әсер   етеді,   сондай-ақ,   қорытынды   бағаға   да   әсерін


тигізеді. Қорытынды баға келесі формула бойынша есептеледі :

Қ=МБ1+МБ2+МБ3+МБ4/4*Ағ.оҮС+Емтих.ҮС,

 Қ

 – 


қорытынды   баға,

МБ1,МБ2,МБ3  және  МБ4  межелік   бақылау,  ҮС   –ағымдық   үлгерімнің   үлес

салмағы    = 0,5, емтиханның ҮС =0,6 

Жетінші   семестрдің   соңында   осы   пән   бойынша   дәстүрлі   емтихан

тапсырылады. Емтихандық баға 4 межеліктің нәтижелеріне байланысты. Билет

сұрақтарына   байланысты   баға   аласыз.   Қанағаттанарлық   емес   баға   алған

жағдайда қайта тапсыру қарастырылмайды. 

Сіздер   қажетті   көлемдегі   балл   жинауғы   қызығушылық   танытқаныңыз   абзал.

өйткені    межелік   бақылаудың   бағасы   қорытынды   бағаға   әсер   етеді.   Курста

межелік бақылау қарастырылған. Бұл – бақылау жұмысы және тестілеу. Курсты

оқу аяқталғанда  (6 семестр қорытындысы бойынша) сынақ өтеді. 

«Кәсіптендіру  пәндерді оқыту әдістемесі»  курсы бойынша  бағдарламаға орай

әдістемелік нұсқаулар жасалған. Бұл материалдар дәріс, тәжірибелік сабақтар

тапсырмаларын және СӨЖ-дерді орындауға септігін тигізеді. 

       Ұсынылған курс саясаты болашақ маманның ғылым және журналистік ісі

мәселесінде   кәсіби   құзырлығын   арттыруға   мақсатты   дайындалуға   қолғабыс

болатынына сенім мол.

Университет   қабырғасында   алған   білімдеріңізді   тәжірибемен

ұштастырасыздар деген сенімдемін. 

          

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
 • Тақырыптар атауы
  • Сағаттар саны
  • СӨЖ
   • Оқытушы жұмысын ұйымдастыру
   • Білім басқару насына ретінде
   • Маркетинг және білімді басқару
    • Магистранттарға өздігінен меңгеруге ұсынылатын тақырыптар
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал