БАҒдарламасының 2015-2019 жылдарға арналған даму жоспарыжүктеу 228.33 Kb.

Дата31.03.2017
өлшемі228.33 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

МИНИСТРЛІГІ  

Қазақ ұлттық аграрлық университеті  

 

 

Университеттің Ғылыми  

кеңесінің отырысында  

қарастырылды 

Хаттама №___  

«____»___________2015 ж. 

БЕКІТЕМІН 

Оқу және оқу-әдістемелік 

жұмыстары бойынша проректор   

________________А.Серікбаев 

«____»_________2015 ж. 

 

  

 

  

 

«ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАР ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР  (САЛА БОЙЫНША)» МАМАНДЫҒЫ БІЛІМ БЕРУ  

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  

2015-2019 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН 

 

ДАМУ ЖОСПАРЫ 

 

(5В072400, 6М072400) 

 

  

 

  

 

 «Технологиялар және  

биоресурстар» факультетінің 

кеңесінде ұсынылды  

№ 9 хаттама, 26.04.2015 ж. 

 

«Тағам инженериясы» кафедрасының кеңейтілген 

отырысында қарастырыды 

№ 6 хаттама, 13.04.2015 ж.  

 

 Алматы, 2015 

 

Мазмұны  

№ 

Компоненттер атауы Бет 

 Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының куәлігі (ОП) Бағдарламаның аналитикалық тұжырымдамасы Білім беру бағдарламасының даму жоспарын шешуге бағытталған 

мәселелердің сипаттамасы 

10 Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының негізгі мақсаттары мен міндеттері 

10 


Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарында күтілетін 

нәтижелер 

11 


Білім беру бағдарламасына тәуекелдердің әсерін азайту шаралары 

12 Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру жоспарының іс шаралар тізбесі  

12 


Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарын жүзеге асыру 

механизмі 

13 


Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының әлеуметтік-

экономикалық тиімділігін бағалау 

14 


10 

 «Технологиялық машиналар және құрал-жабдықтар» білім беру 

бағдарламасы бойынша түлектер моделі 

14 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

1. 5В072400, 6М072400 - «Технологиялық машиналар және құрал-жабдықтар  (сала бойынша)» білім беру бағдарламасының  

2015-2019 жылдарға арналған даму жоспарының   

 КУӘЛІГІ 

 

БББ дау жспарын әзірлеудің негіздемесі  

-  Қазақстан  Республикасы  білім  беру 

саясатына  сәйкес  білім  беру  бағдарламасын 

дамыту  жоспарының  стратегиясы  мен 

тематикасы. 

- 2020 жылға дейінгі Қазақ ұлттық аграрлық 

университетінің даму стратегиясы 

-    «Тағам  инженериясы»  кафедрасының 

2020  жылға  дейінгі  стратегиялық  даму 

жоспары  

БББ даму жоспарын негізгі әзірлеушілері  

Кафедра меңгерушісі: т.ғ.д. Даутканова Д.Р., 

аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Искакова Ж.А. 

Жұмыс берушілер:  

ЖШС «КАЗНИИМЭСХ» бас директоры, т.ғ.д., 

профессор Кешуов С.А.; 

ЖШС «Есік жеміс-консерв зауыты» 

директоры Желдикбаев К.Д.  

АҚ «Карданвал» президенті Сихимбаев Ж.Б. 

 БББ даму жоспарын 

жүзеге асыру мерзімі 

2015 – 2019 жж.. 

Қаржыландыру көздері мен көлемі 

Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландыру  

БББ даму жоспарын жүзеге асырудан 

күтілетін ақырғы 

нәтижелер  

Отандық және дүниежүзілік стандарттардың 

талаптарына сәйкес АӨК үшін технологиялық 

машиналар мен құрал-жабдықтар саласында 

жоғары білікті маман дайындау  

 

  

 

  

 

  

 

  

2. Білім беру бағдарламасының аналитикалық тұжырымдамасы Білім беру бағдарламасы туралы мағлұмат  

5В072400 – Технологиялық машиналар және құрал-жабдықтар (сала бойынша)  

білім  беру  бағдарламасы

 

3.08.283-2006  ҚР  Мемлекеттік  білім  беру  стандарты негізінде  әзірленіп,  Ұлттық  біліктіліктер  шеңбері  мен  кәсіби  стандарттарға  сәйкес 

Дублиндік  дескрипторлар  мен  Еуропалық  біліктілік  шеңберімен  келісілген. 

Пәндердің  оқытудың  модульдік  жүйесі  негізінде  жобаланды.  Білім  беру 

бағдарламасы  жалпы  білім  беретін,  базалық  және  кәсіби  пәндерден  құралған 

теориялық  оқытудан,  қосымша  оқыту  түрлерінен,  кәсіби  тәжірибеден,  дене 

шынықтырудан,  аралық  және  қорытынды  атестаттаудан  құралған.  Білім  беру 

бағдарламасының көлемі 165 кредит, оның ішінде 129 кредит – теориялық оқыту, 14 

–кредит – 4 оқу және өндірістік тәжірибе, 8 кредит – дене шынықтыру, 10 кредит – 

әскери дайындық және 3 кредит қорытынды аттестациядан тұрады.   

5В072400 – Технологиялық машиналар және құрал-жабдықтар (сала бойынша)  

білім  беру  бағдарламасы  бойынша  мамандарды  дайындау  2011  жылғы  «03» 

шілдедегі АБ № 0142690 мемлекеттік лицензияға сәйкес жүргізіледі.  

 

Аталмыш  білі  беру  бағдарламасы  бойынша  мамандар  мен  ғылыми-педагогикалық  кадрларды  даярлайтын  кафедра  -  «Технологиялар  және 

биоресурстар» факультетіне қарасты «Тағам инженериясы» кафедрасы.  

   

Қазақ  ұлттық  аграрлық  университетінде  жүзеге  асырылатын  5В072400  – Технологиялық  машиналар  және  құрал-жабдықтар  (сала  бойынша)  мамандығы 

бойынша  бакалаврлар  мен  магистрларды  дайындаудың  білім  беру  бағдарламасы  

Қазақстан  Республикасының  білім  және  ғылым  министрлігінің  заңнамалық  және 

нормативтік актілерінің негізінде  еңбек нарығының талаптарын есепке ала отырып 

әзірленген  және  бекітілген  құжаттар  жүйесі  болып  табылады.  Білім  беру 

бағдарламасы  еңбек  нарығының,  ірі  тауар  өндірушілерінің  қажеттіліктерін  ескере 

отырып қалыптастырылады және жұмыс берушілердің болжамын қанағаттандыруы 

тиіс. 


5В072400 – Технологиялық машиналар және құрал-жабдықтар (сала бойынша) 

мамандығына 

студеттерді 

қабылдау 

2004 

жылдан 


бастап 

Қазақстан 

Республикасының білім және ғылым министрлігі 26.04.2004 ж. берген АА№0000003 

мерзімсіз лицензиясы негізінде күндізгі және сырттай оқу түрлері бойынша жүзеге 

асырылуда.  Мамандар  Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  жалпы  білім  беру 

стандартына сәйкес даярланады.     

 

Осы  мамандық  бойынша  бакалаврлар  мен  магистранттарды  даярлау  2014 жылға  дейін  университеттегі  «Механика  және  ауыл  шаруашылығы  техникасын 

құрастыру»  кафедрасының  құзыретінде  болды,  ал  2014-2015  оқу  жылынан  бастап 

«Тағам инженериясы» кафедрасына жүктелді.     

Осы  бағыттағы  кадрларды  даярлауға  инженерлік  факультетінің  және 

технологиялар  мен  биоресурстар  факультетінің  «Аграрлық  техника  және 

технология»,  «Механика  және  ауыл  шаруашылығы  техникасын  құрастыру», 

«Машина  пайдалану»,  «Энергия  үнемдеу  және  автоматика»  және  «Тағам 

инженериясы» кафедралары ат салысады.   

5В072400 – Технологиялық машиналар және құрал-жабдықтар (сала бойынша) мамандығы  бойынша  бакалавриат  бітірушілеріне  «техника  және  технология 

бакалавры»,  ал    6М072400  –  Технологиялық  машиналар  және  құрал-жабдықтар 

(сала  бойынша)  мамандығы  бойынша  магистратура  бітірушілеріне  «техника  және 

технология магистрі» академиялық дәрежесі беріледі.  Білім алушылар туралы мағлұмат 

Қазіргі уақытта 5В072400 – Технологиялық машиналар және құрал-жабдықтар 

(сала  бойынша)  мамандығы  бойынша  44  студент  білім  алуда,  олардың  ішінде  40 

студент мемлекеттік тілде білім алуда.   

2012 жылдан бастап оқуға қабылданған студенттер санының төмендеуі ұлттық 

университетке оқуға қабылдауда қойылатын шектеу деңгейін (70 баллдан кем емес) 

жоғарылатуға  байланысты  болды.  Ал  сырттай  оқу  бөліінің  контингендінің  жыл 

сайын  төмендеуіне  техникалық  және  кәсіби  орта  білім  беру  мекемелерін 

бітірушілеріне  міндетті  түрде  кешенді  тестілеу  емтиханын  тапсыруды  енгізу  әсер 

еткенін  айта  кетуіміз  керек.  Осы  білім  беру  бағдарламасы  бойынша  контингент 

санының төмендеу тенденциясы оқуға түсушілерге қойылатын талаптардың қатаюы 

және мемлекеттік білім беру тапсырысының азаюы есебінен орын алуда.  

 

Кесте  1 – Білім алушылар контингенті   

 

Оқу жылы 5В072400 – 

Технологиялық 

машиналар және құрал-

жабдықтар (сала 

бойынша) 

6М072400 – 

Технологиялық 

машиналар және құрал-

жабдықтар (сала 

бойынша) 

 

 

Барлығы  

ба

рлығы 

қаз


ақ

ша

 орыс

 

барлығы

 

қазақ

ша

 орыс

 

барлығы

 

қазақ

ша

 орыс

 

2012-2013 65 

59 


71 

65 

2013-2014 

45 

42 


11 


11 56 53 

2014-2015 

40 

37 


42 

39 

 

Емтиханға  жіберу  және  білі  беру  бағдарламасына  түсу  шарттары  Қазақстан Республикасындағы оқуға қабылдаудың типтік ережелеріне сәйкес жүргізіледі.  

Білім  беру  бағдарламасына  оқуға  түсу  құжаттарын  қабылдаумен 

университеттің  қабылдау  комиссиясы  айналысады.  Абитуриенттерге  конкурсқа 

қатысу  үшін  ҰБТ  нәтижесінің  шекті  деңгейі  70  баллдан  төмен  болмау  керек,  ал 

магистратураға түсу үшін 150 баллдан төмен болмауы тиіс.     

Бакалавр  абитуриенттері  осы  білім  беру  бағдарламасына  түсуі  үшін  орта 

мектептегі  немесе  арнайы  мамандандырылған  техникалық  оқыту  мекемелеріндегі 

дайындық  деңгейі  жоғары  болуы  тиіс,  осы  білім  беру  бағдарламасының 

магистратурасына  үміткерлердің  сәйкес  жоғары  білімі,  оқуға  түсу  етиханының 

нәтижелері  жоғары  (шет  тілін  білу  деңгейі  мен  мамандықтың  кәсіби  пәндері 

бойынша білім деңгейі жоғары) болуы тиіс. 


 

Абитуриенттердің  білім  деңгейі  ҰБТ  сертификатымен  куәландырылады,  ал ҰБТ  сертификаты  жоқ  абитуриенттердің  білімі  құрамына  орыс  (қазақ)  тілі, 

математика,  Қазақстан  тарихы  және  білі  беру  бағдарламасы  бойынша  таңдау  пәні: 

физика  пәндері  кіретін  кешенді  тестілеу  арқылы  тексеріледі.  Магистратураға 

түсушілердің шет ел тілін білу дәрежесі сәйкес сертификатпен расталады.  

Қазіргі  уақытта  6М072400  –  Технологиялық  машиналар  және  құрал-

жабдықтар  (сала  бойынша)  мамандығы  бойынша  магистратурада  3  магистрант  (2-

курста -2 магистрант, 1-курста – 1 магистрант) білім алуда.   

2012 жылы магистратураға мемлекеттік тапсырыс бойынша 6 адам түсті. 2013 

жылы  барлығы  5  адам  магистратураға  түсті,  оның  ішіне  4  адам  мемлекеттік 

тапсырыс  бойынша,  1  адам  шет  ел  азаматы  ақылы  негізде  білім  алды.  2014  жылы 

мемлекеттік  тапсырыс  бойынша  магистратураға  түскендер  саны  2  болса,  ал  2015 

жылы 1 бірлікке дейін қысқартылды.   

Оқуға  түсуге  үміткерлерге  қойылатын  талаптар  мен  ережелермен 

www.kaznau.kz

 университет сайтының «Талапкер» атты бөлімінен танысуға болады 

және  қызығушылық  танытқандарға  қол  жетімді.  Бұл  талаптар  мен  ережелер  оқуға 

түсуге тілек білдірушілердің барлығына міндетті.   

 

БББ дамуының ішкі жағдайлары 

 

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте сәйкес материалдық – техникалық  ресурстар  бар.  Университеттегі  ресурстар  5В072400  –  Технологиялық 

машиналар және құрал-жабдықтар (сала бойынша) білім беру бағдарламасының дау 

жоспарына  толық  сай  келеді,  яғни  кітапханалық  кітаптар  фонды,  білі  алушыларға 

арналған  компьютерлік  класстар,  сымсыз  интернет  желісі,  талап  етілген  деңгейде 

мамандарды  даярлауға  қатысатын  оқытушы-профессорлар  құрамының  ғылыми 

дәрежелері. Материалдық-техникалық базаға жалпы ауданы 45 кв

дәннің және оны өңдеу өнімдерінің технологиясы мен сапасы бойынша ғылыми-зерттеу зертханасы, 

жалпы  ауданы  70  кв

тағам  өнімдерінің  экструзиялық  технологиясы  және  нан  мен нан-тоқаш  өнімдерін  пісіру  технологиясының  ғылыми-зерттеу  зертханасы, 

слесарлық  өңдеу  зертханасы,  металл  жонғыш  білдектер,  ажарлағыш  білдектер, 

бұрғылайтын  білдектер,  ауыл  шаруашылық  машиналар  мен  құрал-жабдықтар,  дән 

жинаушы комбайндар кіреді.   

 

Мамандықтың  оқу-әдістемелік  құжаттары  мемлкеттік  жалпыға  оміндетті  білім стандарттары,  мамандық  бойынша  типтік  оқу  жоспарлары  секілді  күші  бар 

нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленген, барлық бағыттар бойынша жұмыс оқу 

жоспалары мен академиялық күндізбелер, элективтік пәндер каталогы және ПОӘК 

әзірленген.   

 

 Әзірленген  оқу  бағдарламалары  әлеуетті  тұтынушылардың  сұранысын қанағаттандырып, жоо міндетті ісімен келісілген. Оқу жоспарының және қойылған 

міндеттердің  орындалуын  бақылауды,  сонымен  қатар  жетілдіру  мақсатында  кері 

байланыс орнатуды қамтамасыз ететін білім беру бағдарламасын ішкі сараптау және 

сапасын бағалаудың тиімді үздіксіз механизмі бар. Өнім сапасының тұрақтылығын 

қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін Қазақ ұлттық аграрлық университетінде ИСО 

9001-2008  халықаралық  стандарт  талаптарының  негізінде  сапа  менеджмент  жүйесі 

әзірленіп, енгізіліп, ұдайы жақсартылып, құжаттамамен қамтамасыз етілген.  


 

  5В072400,  6М072400  –  Технологиялық  машиналар  және  құрал-жабдықтар 

(сала бойынша) мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын жүзеге асырылуын 

регламенттейтін  негізгі  ішкі  құжаттар:  ЕҚазҰАУ  МОӘКҚЕ-102  «Мамандықтың 

оқу-әдістемелік кешенін қалыптастыру ережелері», 2013 ж.; Е ҚазҰАУ ПОӘКҚ -218 

«Пәннің  оқу-әдістемелік  кешенін  қалыптастыру  ережелері»,  25.02.2014  ж.;  Е 

ҚазҰАУ ПКУ-219 «Оқу жоспарлары мен бағдарламалары бойынша комитет туралы 

ереже»,  25.02.2014  ж.;  Е  ҚазҰАУ  ПИ-56  «ҚазҰАУ  білім  алушылардың  білімін 

ағымдық  бақылауды,  аралық  және  қорытынды  атестаттауды  жүргізу  ережелері», 

Ғылыми кеңесте бекітілген хаттама №7, 26.03.2013 ж.; Е ҚазҰАУ ПУР-79 «ОПҚ оқу 

жұмысын  жоспарлау  және  педагогикалық  жүктемені  жоспарлау  ережелері», 

Ғылыми  кеңесте  бекітілген  хаттама  №7,  26.03.2013  ж.;  Е  ҚазҰАУ  СР-37  «Оқу 

сабақтарының кестесін құрастыру ережесі», Ғылыми кеңесте бекітілген хаттама №7, 

26.03.2013 ж.; Е ҚазҰАУ ПКУ-61 «Оқу жоспарлары мен баңдарламалары бойынша 

комитеттер  туралы  ереже»,  Ғылыми  кеңесте  бекітілген  хаттама  №7,  26.03.2013  ж.;   

Е  ҚазҰАУ-150  «Кәсіби  тәжірибені  ұйымдастыру  туралы  ереже»,  Ғылыми  кеңесте 

бекітілген  хаттама  №7,  26.03.2013  ж.;  Е  ҚазҰАУ  ОКПУЗ-145  «Оқу  сабақтарын 

жүргізу  сапасын  бағалау  ережесі»,  Ғылыми  кеңесте  бекітілген  хаттама  №7, 

25.02.2014 ж. Қоршаған қауымның сипаттамасы  

Студенттер мен магистранттардың оқу және өндірістік тәжірибелері бекітілген 

толассыз  тәжірибе  бағдарламасына  сәйкес  жүргізіліп,  жалпы  осы  кәсіби  саладағы 

мамандарды дайындаудың біліктілік талаптарына жауап береді.   

Студенттердің  тәжірибелік  оқуын  және  тәжірибеден  өтуін  ұйымдастыру  үшін 

Қазақ  АШМЭҒЗИ,  «Агротех»  зауытымен  біріктірілген  келісім  шарттар  жасалған, 

және  мұнда  кафедра  филиалдары  ашылды.  Білім  беру  бағдарламасына  келесі 

кәсіпорындардан  тұратын  тәжірибе  базасы  бекітілген:  ЖШС  «Агротех  зауыты», 

Алматы  қаласы,  ЖШС  «ҚазАШМЭ  ҒЗИ»,  Алматы  қ.,  АҚ  «Азия  Авто»,  ШҚО, 

Өскемен  қ.,  ЖШС  Аккумулятор  зауыты  «Қайнар  -  АКБ»,  Алматы  облысы, 

Талдықорған  қ.,  АҚ  «Реактивті  фосфорлы  қосылытар  (РФҚ)»,  ОҚО,  Шымкент  қ., 

ЖШС  «Теміржолқұрылыс  –  жол  машина  станциясы»,  Ақтөбе  қ.,  ЖШС  «Байсерке 

Агро»,  Алматы  облысы,  Талғар  ауданы,  АҚ  «Карданвал»,  ОҚО,  Шымкент  қ.,  АҚ 

«Кентау  трансформатор  зауыты»,  ОҚО,  Кентау  қ.,  ЖШС  «АЛЗ»,  Маңғыстау  обл., 

Ақтау қ., «Шымкентмай» АҚ, ОҚО, Шымкент қ., Өндірістік кооператив «Бата» (ПК 

«Бата»),  Қарағанды  қ.,  ЖШС  «РЗА-АГРО»,  Қызылорда  обл.,  Қазалы  ауданы, 

Ғ.Мұратбаев  ауылы,  ЖШС  «ЮгАгроЭКС»,  ОҚО,  Шымкент  қ.,  «Түгіскен» 

тәжірибелік шаруашылығы, Қызылорда обл., Жаңақорған аудааны, Түгіскен ауылы, 

ЖШС  «Есік  жеміс-консервілеу  зауыты»,  Алматы  қ.,  ЖШС  «Ақ  бидай  -  Агро», 

Қостанай обл., Қарабалық ауылы.  

Жұмыс берушілер: АҚ «Raimbek Group»; ЖШС «Бизнес Феликс Мелон», ЖШС 

«Пернехан»,  ЖШС  «AS  Group  Co.  LTD»;  ЖШС  «Мамыр»,  ЖШС  «Бай  ғасыр 

құрылыс»;  ЖК  «Шилов  А.А.»,  ЖК  «Юсупов»,  ЖШС  «инкар  Галактик»,  ЖШС 

«Алматы жылу желілері». 

Студенттердің  білім  сапасын  жоғарылату  үшін  кафедралар  негізінде  4 

мамандандырылған оқу зертханалары ашылған.    

Университет Германиядағы Штутгард қаласының Hohenheim университетімен, Мажарстандағы  Әулие  Иштван  университетімен,  Ресейдегі  Санкт-Петербург 

мемлекеттік 

аграрлық 

университетімен, 

Литваның 

Каунас 


қаласындағы    

Александрас 

Струльгинскис 

университетімен 

6М072400 

білім 


беру 

бағдарламасымен  білім  алушыларға  тәжірибе  алмасу,  өндірістік  тәжірибе  өткізу 

және  академиялық  ұтқырлықты  жүзеге  асыру  мақсатында  ынтымақтастық  туралы 

меморандумға қол қойған.  Білім беру бағдарламасын жүзеге асырушы оқытушы-профессорлар құрамы 

туралы мәлімет 

 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқытушы-профессор құрамының саны білім алушылардың  контингентіне  қарай  және  штаттағы  бір  оқытушының  оқу 

жүктемесіне  қарай  жоспарланады.  2012-2013  оқу  жылында  орташа  оқу  жүктеме  – 

8316  сағат  құрады  (бкалавр  бойынша  –  550  сағат,  магистратура  бойынша  –  500 

сағат, сәйкесінше БББ бойынша ОПҚ – 17 адам құралды). 

 

2013-2014  оқу  жылында  орташа  сағат  саны  -  8913  сағ.  (бакалавриат бойынша- 550 сағ., магистратура бойынша – 500 сағ., оқу бағдарламасы бойынша ППС штаты 

17 адам). 

 

2014-2015 оқу жылында орташа сағат саны - 2222 сағ. (бакалавриат бойынша -  1143  сағ.,  магистратура  бойынша  –  2079  сағ.,  оқу  бағдарламасы  бойынша  ППС 

штаты - 10 адам). 

Жалпы  саны,  жинақталуы  және  оқу  бағдарлама  бойынша  ППС  орташа  жасы  

соңғы 3 жылда келесі кестеде көрсетілген. 

 

3 кесте  - Штат кестесі бойынша ППС жалпы саны және орташа жасы  

№ 

 Оқу 

жылдары 


Штатты кесте 

бойынша ППС 

жалпы саны, 

адам 


Оның ішінде 

штат. 


мұғалімдер, 

адам(%) 


Оның ішінде 

қосымша 


істеуші 

адам(%) 


Орташа 

жасы,  


жас 

2012-2013 16 

10 


51,6 


2013-2014 

17 

10 


52,6 


2014-2015 

10 

50,4 

 

Жыл  сайынғы  кадрлік  әлеуетінің  сапа  талдауы  ППС  сапалы  құрамынының тұрақтылығын  білдіреді.  Осы  жылда  оқушылар  мен  магистранттарды  дайындау 

үшін 10 адам қызмет көрсетеді. 

Сонымен  бірге,  «Тағам  инженерия»  кафедрасының  штатында  1  академик 

РАЕН, 4 техника ғылымдарының докторы, 7 ғылым кандидаты және 2 техника және 

технология  магистры;  «Ауыл  шаруашылық  техниканың  механикасы  және  

жобалауы»  кафедрасының  шатында  4  техника  ғылымдарының  докторы  және  27 

ғылым кандидаты қызмет атқарады. 

Оқытушы-профессор 

құрамы 

Қазақстан Республикасының 

салалық 


журналдарында ғана емес, сонымен бірге жақын шет елдердің ғылыми конференция 

материалдарының  жинағында    мақалаларын  жариялайды.  2012-2013  жылдары  27  

мақала,  2013-2014 жылы  –  32  мақала және 2014-2015-  жж  –  45  ғылыми  мақалалар мен  доклад  тезистері  жарияланды.  Баспа  табағына  көшіргенде  2012-2013  жж  –  20, 

2013-2014 жж – 16, 2014-2015 жж – 17 б.т., яғни сәйкесінше әр мұғалімге шаққанда 

2,1; 2,0 және 1,6 б.т.    

Білім беру бағдарламасының жетістік сипаттамасы 

5В072400, 6М072400  –  Технологиялық  машиналар  мен  құрал-жабдықтар  (сала 

бойынша)  білім  беру  бағдарламасының  стратегиялық  даму  жоспарының  негізгі 

позицияларының бірі Қазақстанның барлық аймақтарына арнап дайындау, сонымен 

қатар  бітірушілерді  жұмысқа  орналастыру  мәселелерінде  де  өз  үлесін  қосады. 

Мәселен  2012,  2013  жылдарда  бітірушілер  тек  Алматы,  Жамбыл,  Қызылорда 

облыстарында  ғана  жұмысқа  орналасатын  еді,  ал  2014  жылдан  бастап  жұмысқа 

орналасу географиясы кеңейді. Бітірушілер Ақмола, Маңғыстау, Атырау, Қостанай, 

Шығыс Қазақстан облыстардағы кәсіпорындарға жұмысқа орналасты.  

2012-2013  оқу  жылындағы  бітірушілердің  жалпы  саны  –  21  адам,  олардың 

ішінде жұмысқа орналасқаны – 19, мемлекеттік тапсырыс бойынша – 19, яғни 90,5 

%.  


2013-2014  оқу  жылындағы  бітірушілердің  жалпы  саны  –  19  адам,  олардың 

ішінде  жұмысқа  орналасқаны  –  18,  мемлекеттік  тапсырыс  бойынша  оқығандары  – 

19, яғни 100 %. 

2014-2015  оқу  жылындағы  бітірушілердің  жалпы  саны  –  15  адам,  олардың 

ішінде  жұмысқа  орналасқаны  –  15,  мемлекеттік  тапсырыс  бойынша  оқығандары  – 

15, яғни 100 %.

 

 Ғылыми 


зерттеу  салаларындағы  халықаралық  ынтымақтастық,  яғни 

халықаралық  бірлескен  ғылыми  зерттеулер  бойынша  2011-2014  жылдарға  кафедра 

Қазақстан-Белоруссия  ғылыми  –  зерттеу  ұйымдары  мен  жоғары  оқу  орындарының 

ғылыми-техникалық ынтымақтастығы бағдарламасы бойынша «Ауыл шаруашылық 

техникасының  жұмысшы  бөлшектерінің  тетіктерін  орнықтыру  технологиясын 

әзірлеу  және  игеру»  тақырыппен  жоба  ұсынылды.  Бұл  жоба  Белоруссия-Қазақстан 

комиссиясымен мақұлданды.  

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында тәжірибесі, еңбеу өтілі мол 

мамандар  шақырылады.  Олардың  ішінде  Талғар  эксперименттік  құю-механикалық 

зауыттың Бас директоры, ЖШС «КазАШМЭҒЗИ» мамандары, бұлар осы білім беру 

бағдарламасы  бойынша  мамандарды  дайындауға  ат  салысады.  Оқытушы-

професосор  құрамы  мен  Қазақ  АШМЭ  ҒЗИ,  АҚ  «Қазагроинновация»  және 

«Агротех»  зауыты  арасында  біріктірілген  келісім  шарттар  жасалған,  және  осы 

кәсіпорындарда кафедра филиалдары ашылды.  

 «Тағам  инженерия»  кафедрасы  өзінің  сапалы  және  сандық  құрамымен  білім 

ұйымдастыру  қызметінің  Үлгілі  ережелеріне  сай  болып  келеді,  5В072400  – 

«Технологические  машиналар  мен  жабдықтар»  мамандығы  бойынша  бакалаврлар 

мен магистранттары дайындауға мүмкіндігі бар.  10 

 

3. Білім беру бағдарламасының даму жоспарын шешуге бағытталған  мәселелердің сипаттамасы 

Қазіргі таңда кафедра бойынша келесі мәселелердің орны бар: 

 

«Технологиялық  машиналар  мен  жабдықтар»  мамандығы  «Ауыл шаруашылық  техникасының  механикасы  және    жобалауы»  кафедрасынан  «Тағам 

инженерия»  кафедрасына  аусуы  қиыншылықтар  тудырды,  себебі  әр  жерде 

болғандықтан ППС өзара байланысы нашар.  

 Элективті пәндердің арасынан әр жоғары орны әр түрлі пәндер таңдайды. 

 Жаңа білім беру технологияларын енгізуге жеткіліксіз мүмкіншілік. 

 ППС  шет  тілін  білмеуі    арқылы  екі  тілде  білім  алатын  топтардың 

болдырмауы.   

 

Мұғалімдердің шетелдік білімдерін көтеру жеткіліксіз деңгейде.  

Мұғалімдердің  сыртқы  мобильді  бағдарламаларда  қатысуы  жеткіліксіз деңгейде.  

 Оқу зертханаларындағы қолданып жүрген жабдықтар жаңаруын қажет етеді. 

 Осы  мамандық  бойынша  шетелдік  оқу  және  әдістемелік  әдебиеттері  толық 

мөлшерде әдеби фондта болмауы. 

 

4. Білім беру бағдарламасының даму жоспарының негізгі мақсаттары 

және міндеттері 

          5В072400  –  «Технологиялық  машиналар  мен  жабдықтар  (сала  бойынша)» 

мамандығының  даму  жобасының  негізгі  мақсаты:  мемлекеттің  тиімді  қоғамдық-

экономикалық  дамуын  қамтамасыз  ету  үшін  агроөндірістік  кешеннің  осіп  келе 

жатқан  қажеттілігін  жоғары  білімді  кадрлармен  қанағаттандыруы,  білім  беру 

сапасын  жаңартудың,  тәжірибелік  маңыздылығын  арттырудың  және  кейбір 

өндірістік мәселелердін шешуіне бағытталудың арқасында 

   5В072400  мамандығы  бойынша  оқу  бағдарламасының  дамуының  жобасына 

кіретін:  жөндеу  және  озық  оқу  және  ғылыми  жабдықтарды  іске  қосу  және  бар 

жабдықтарды 

жаңарту; 

келешек 


инновациялық 

оқу 


бағдарламаларды, 

технологияларды  және  білім  беру  процесстердің  және  оларды  бақылау  тәсілдерін 

шығару  және  енгізу;  оқушыларды  оқу,  әдістемелік,  ғылыми-зерттеу  және  тәрбие 

қызметіне  ынталандыру;  оқушылардың  күнделік  өмірлерін  және  жатақханада  тұру 

жағдайларын  жақсарту;  мәдениеттілік  бос  уақытын  өткізуін  жақсарту  және 

тұлғаның шығармашылық дамуына мүмкіндік беру. 

       Білім беру бағдарламасының мақсатына жету үшін келесі мәселелерді шешу 

қажет:  


 

Білімді инновациялық ортаны жасау;  

Білім кешеңін кеңейту;  

Талантты жастарды ғылыми жұмыстарына қызықтыру;  

Екі тілде сабақ берудің дамуы осы салада тіл байлығын кеңейту үшін;  

Кадрлік әлеуетін дамыту 

ППС білімділігін арттыру жүйелерін ойлап табу;  

Ғылыми жоба бойынша және оқушылардың академиялық мобильді болу үшін университеттің халықаралық ынтымақтастығын кеңейту; 

11 

  

Еңбек нарығында бітірушілердің керектігін қамтамасыз ету. 

6М072400  –  «Технологиялық  машиналар  мен  жабдықтар»  мамандығының 

мақсаттары және жобалары: 

Еңбек  нарығының  қажеттілігін  жоғары  білімді  кадрлармен  қанағаттандыруы, 

яғни қазіргі техниканы тиімді қолдану мәселелерін шешуге, минималды еңбек және 

құралдар  арқылы  максималды  мөлшерде  сапалы  өнімді  табу  үшін  өндірісте 

инновациялық  технологияларды  қолдануға,  білім  беру  процесстерін  басқару 

принциптерін  тәжірибе  жүзінде  іске  асыруға,  жоғары  білім  беру  орындарының 

академиялық  еркіндігін  және  мүмкіншілігін  кеңейтуіне;  жоғары  білімнің 

мамандыққа  бейімделуін  және  ғылыми  зерттеулерін  өзгеріп  келе  жатқан  қоғам 

қажеттілігіне  және  ғылыми  пікірдің  жетістіктеріне  бейімделуін  қамтамасыз  етуге,  

специалисттерді  дайындау  деңгейі  басқа  елдермен  мойындауын  қамтамасыз  етуге, 

өзгеріп  келе  жатқан  еңбек  нарығындағы  магистранттардың  жоғары  мобильді 

болуын камтамсыз етуге мүмкіндігі бар. 

6М072400  бағдарламсының  даму  жобасына  кіретін:  келешегі  бар 

магистранттарды  кафедра  жұмысына  дайындау,  инновациялық  жобаларды  жасау, 

керекті  ғылыми  өнімді  шығару,  заманауи  кітаптарды  және  оқу  құралдарын 

дайындау  және  басып  шығару,  соның  ішінде  электронды  түрде,  магистранттарды 

оқу,  әдістемелік,  ғылыми-зерттеу  және  тәрбие  қызметіне  ынталандыру,  

оқушылардың  күнделік  өмірлерін  және  жатақханада  тұру  жағдайларын  жақсарту; 

мәдениеттілік  бос  уақытын  өткізуін  жақсарту  және  тұлғаның  шығармашылық 

дамуына мүмкіндік беру. 

 

5. Білім беру бағдарламасының даму жоспарын орындаудан күтілетін нәтижелер 

1.  Ақпараттандыру  жүйесі  арқылы  қызығушы  тараптардың  уәкілдерінің 

репрезентативтілігін қамтамасыз ету 

2.  БББ  маманның  заманауи  кәсіби  құзыреттілігін  анықтайтын  мазмұнын 

жетілдіру 

3.  Оқу  және  ғылыми-зерттеу  үрдісін  біріктіру,  сонымен  қатар  теориялық  және 

тәжірибелік  оқуды  синтездеу,  сөйтіп  өздігімен  орындалатын  ғылыми  жұмыстарға, 

мақалаларға, технологияның апробациясына ұластыру 

4. Әлемдік білім беру кеңістігімен бірігу 

5. Технополистар мен технопарктар ұйымдастыру 

6.  Аймақта  және  шекаралас  аудандарға  ғылыми-консалтингтік  қызметті 

кеңейту  

7.  Студенттік  және  академиялық  ұтқырлықтың  дамуына  бағытталған 

халықаралық бірлескен білім беру бағдарламаларының спектрін кеңейту   

8. 

Қызметкерлердің ғылыми, 

педагогикалық 

және 

шығармашылық потенциалын  жүзеге  асыру  үшін  сәйкес  қорлармен  қамтамасыз  ету,  біліктілікті 

арттыру және кәсіби шеберлігін арттыруда қолдау көрсету    

9. Қашықтан білім беру жүйесін дамыту 

 

 12 

 

 6. Білім беру бағдарламасына тәуекелдердің әсерін азайту шаралары  

1.  Осы  мамандықты  бітірушілердің  бәсекеге  қабілеттілігін  жоғарылауын 

қамтамасыз  ету  және  орыс  пен  ағылшын  тілдерін  жақсы  меңгеру  мақсатында 

көптілді топтар ұйымдастыру; 

2.  Білім  беру  траекториясының  телімділігін  ескере  отырып,  жаңа  білім  беру 

технологияларын енгізу; 

3.  Оқытушы  –  профессорлар  құрамының  мамандық  бойынша  біліктілігін 

арттыру  және  шет  тіліне  дайындығын  жоғарылату  мақсатында  шет  елдік 

тағылымдамадан өтуді арттыру; 

4.  Жоғары  педагогикалық  шеберлігі  және  өз  ісіне  берілгені  үшін  оқытушы  – 

профессорлар құрамы мен қызметкерлерді материалдық ынталандыру; 

5. Оқытушы – профессорлар құрамы мен қызметкерлерге құрметті арттыру; 

6. Әртүрлі өңдеуші кәсіпорындардың тапсырысы бойынша мамандар дайындау; 

7. АӨК салаларындағы өңдеуші кәсіпорындарда оқу-өндірістік және өндірістік 

тәжірибелерді ұйымдастыру; 

8. Бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау үшін мамандандырылған заманауи 

компьютерлік  техникамен  және  технологиямен  қамтылған  оқу  зертханаларын 

әзірлеу.  

 

7. Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру жоспарының іс шаралар тізбесі 

№  


Іс шаралар 

Жүзеге 


асыру 

мерзімі 


1

 

  Жұмыс  берушілердің  пікірін  ескере  отырып,  бакалавриат, магистратура 

және 


докторантурада 

білім 


беру 

бағдарламасын жетілдіру 

2015-2019 

2

   Білім  беру  бағдарламасы  бойынша  оқулықтар,  оқу 

құралдары мен нұсқаулықтар шығаруды  жоспарлау 

2015-2019 

3

   Компьютерлік  бағдарламаларда  Орыс  және  ағылшын 

тілдерінде жаңа UML әзірлеу 

2015-2019 

4

   Студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығын 

белсенді жүзеге асыру 

2015-2019 

5

   Жетекші  шетелдік  жоғары  оқу  орындары  мен  ғылыми-

зерттеу  орталықтарымен  ғылыми  ынтымақтастық  және 

әріптестік  кеңейту,  студенттер  үшін  ғылыми-зерттеу  және 

дәрістер жүргізу үшін жетекші шетелдік ғалымдарды тарту 

2015-2019 

6

   Шет тілін

 меңгерген оқытушылар санын ұлғайту 

2015-2019 

7

   Қазіргі 

заманғы 


құрал-жабдықтармен 

кабинеттері 

жарақтандыру 

2015-2019 

8

 

  ҚР  АШМ,  БҒМ  және  т.б.  ұсынған  ғылыми  жобалар конкурсына  қатысуға  өтініш  беру,  сонымен  қатар  өңірлік 

ӘКК  мен  шаруа  қожалықтардың  тапсырысы  бойынша 

жүзеге асыру 

2015-2019 13 

 

9 

  Аймақтық  ӘКК  және  шаруа  қожалықтар  тапсырысы 

бойынша НИОКР жүзеге асыратын келісім шарт жасау   

2015-2019 

10

 

  Thomson  Reuters,  Scopus  және  Springer  базасына  кірген журналдарда,  

2015-2019 

11

 

  Мамандық  бойынша  тәуелсіз  ұлттық  мамандандырылған аккредитациядан өту 

2015 


12

 

  Қазақстан Республикасының  жоғары  оқу  орындары 

арасында  мамандықтар  бойынша  ұлттық  рейтингтерге 

қатысу 

ежегодно 13

 

   «Технологиялық машиналар  және  құрал-жабдықтар» 

мамандығы 

бойынша 

Республикалық 

олимпиядаға 

қатысатын студенттерді дайындау 

2015-2019 

14

   Түлектердің жұмыспен қамтылуының

 тұрақты мониторингі 

2015-2019 

15

   Студенттердің мамандандырылған өндірістік және ғылыми-

зерттеу  практикасынан  өту  үшін  шаруа  қожалықтармен 

шарттар жасасу 

2015-2019  

Жоспарды қормен қамтамасыз етуді негіздеу 

5В072400  және  6М072400  білім  беру  бағдарламасы  келесі  ресурстармен 

қамтамасыз етілген: 

- ақпараттық ресурстармен; 

- электрондық оқу материалдарының кітапханалық қорымен және басқа да қол 

жетімді оқу-әдістемелік кешендермен; 

 

-  материалдық-техникалық  база  –  оқу  орталығының  зертханаларынан  тұрады. Ол  зертханалар:  «Астық  және  астық  өнімдерінің  сапасы  мен  технологиясы»  оқу-

ғылыми  зертханасы,  «Нан  және  нан-тоқаш  өнімдерін  пісіру  технологиясы»  оқу-

ғылыми  зертханасы,  «Тағам  өнімдерінің  экструзиялық  технологиясы»  оқу-ғылыми 

зертханасы, слесарлық өңдеу зертханасы, сонымен қатар металл жонғыш білдектер, 

ажарлағыш  білдектер,  бұрғылайтын  білдектер,  ауыл  шаруашылық  машиналар  мен 

құрал-жабдықтар,  дән  жинаушы  комбайндар  бар.  Заманауи  құралдармен 

жабдықталған  аудиториялар.  Кафедра  зертханаларында  28  бірлік  технологиялық 

құрал-жабдықтар  орнатылған,  инженерлік  пәндерді  оқытуға  қажетті  әр  түрлі 

құралдар,  яғни  твердомер,  микроскоп,  дефектоскоп,  өлшеу  құралдары  жұмыс 

істейді.  Қазіргі  уақытта  зертханалардағы  станоктар  мен  құрал-жабдықтар  жұмыс 

істеп  тұр  және  дөңгелек  ажарлағыш  станок  (одан  әрі  жабдықтауды  және  кәсіби 

жөндеуді қажет етеді) пен кесуші автоматтан (оған да толықтырып құрамдау және 

кәсіби жөндеуді қажет етеді) басқалары оқу үрдісінде қолданылады.  

 

-  кадрлық  құраммен  –  технологиялық  машиналар  мен  құрал-жабдықтар саласындағы білікті профессор-оқытушы құраммен қамтамасыз етілген.   

      


         8. Білім беру бағдарламасының даму жоспарын жүзеге асыру механизмі 

Білім  беру  бағдарламасын  жүзеге  асыру  үшін  кафедра  қызметкерлері  жұмыс 

берушілердің тікелей қатысуымен элективті пәндер каталогын әзірлеген. Студенттер 

базалық кәсіпорындарға шығып, тәжірибелік сабақтарды өтеді, таяу және алыс шет 14 

 

елдердегі жоғары оқу орындарына жіберіледі. Студенттерге дәріс және тәжірибелік сабақтады  жүргізу  үшін  жақын  және  алыс  шет  елдерден  жетекші  ғалымдар 

шақырылады.  Сонымен  қатар  Алматы  және  Оңтүстік  Қазақстан  облыстарының 

шаруашылық 

субъектілерінің 

базасында 

кафедра 


филиалдары 

ашылған. 

«Бітірушілер  жәрмеңкесін»  ұйымдастыру  барысында  Қазақстан  Республикасының 

әр  түрлі  аймақтарындағы  тағамдық  және  өнеркәсіптік  ұйымдардың  әр  түрлі 

формадағы шаруашылық субъектілер тарапынан жұмыс берушілер шақырылады.  

 

          9.  БББ  даму  жоспарын  жүзеге  асыруда  әлеуметтік-экономикалық 

тиімділігін бағалау  

Білім  беру  бағдарламасын  енгізу  нәтижесінде  кәсіпорындарда  кафдраның 

Оқытушы  профессорлар  құрамының  ғылыми  әзірленімдері  мен  ұсыныстары 

енгізіліп,  іске  асырылады.  «Дипломмен  ауылға»  мемлекеттік  бағдарламаны  іске 

асыруда  нақты  бағытталған  жұмыстар  жүргізілуде,  яғни  факультет  бітірушілерінің 

арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.   

 

10. Білім беру бағдарламасын бітірушінің моделі 

Оқыту нәтижесінде бітіруші төендегі құзыреттіліктерге ие болуы тиіс: 

 

5В072400 -«Технологиялық  машиналар және жабдықтар» (сала бойынша) 

6М072400 - «Технологиялық  

машиналар және жабдықтар» (сала 

бойынша) 

Келесі  мәселелерді 

өз бетімен шешуге 

қабілетті болу: 

-

 өндірістің  қазіргі  жай-күйі  және  оның 

келешекте даму жолдары; 

-

 

дамудың  негізгі  ғылыми-техникалық мәселелері  және  әр-түрлі  өнеркәсіптік 

міндеті бар технологиялық машиналардың 

қазіргі жай-күйі; 

-

 технологиялық 

машиналардың, 

сужетектердің  және  пневможүйелерінің 

жобаларын  есептеуіш  техника  арқылы  

жасалынатын  есептеу  және  құрастыру 

принциптері және тәсілдері

-

 

механикалық  жабдық  және  оның функционалды  міндеті  арасындағы  өзара 

байланысы және құрылымы; 

-

 

технологиялық  машиналарды  және жабдықтарды 

жобалау, 

ақпарат, 

технологиялық  жабдықтарды  жобалау 

және пайдалану саласындағы  қолданбалы 

бағдарлама; 

-

 

заңды  актілердің  жүйесі,  өнеркәсіптік мекемелердегі 

қауіпсіз 

еңбек 

жағдайларын  қамтамасыз  ететін  тәсілдер және құралдар. 

-  таңдаған  қызмет  саласы  бойынша 

жаңалық  ашу,  техникалық  жүйелерді 

және  құралдарды  жобалау  үшін  оны 

келешекте қолдану; 

-  технологиялық  машиналар  және 

жабдықтар 

саласында 

жүйелерді 

математикалық үлгілеу; 

-    технологиялық  машиналар  және 

жабдықтар 

саласындағы 

жоба, 


ғылыми-зерттеу,  ойлап  тапқыштық, 

инновациялық қызметтері; 

озық  ғылыми  тәсілдер  және техникалық 

құралдар 

және 

технологиялық машиналармен 

жабдықтарды 

зерттеу 

кезіндегі 

керекті деңгейінде оларды қолдану. 

Әр-түрлі 

жағыдайларда  тиімді 

қолдануға  қабілетті 

болу:  

 

- 

өндірістік салада; 

-

 

қауіпсіз еңбек 

жағыдайларын 

ұйымдастыру және апатты жою; 

-

 зерттеу  тәсілдерін  және  құралдарын 

қолдану; 

-

 

 метрологиялық ережелерді 

және 


нормаларды қолдану; 

-

 өндірістік сала; 

-

 ғылыми саласы; 

-

 академиялық саласы. 

 

15 

 

- 

әрекеттегі 

өндіріс 

жағыдайында 

техникалық бақылау тәсілдерін игеру. 

Білу: 


-

 

беріктігін  және    машина  жетегінің қуатын  анықтау  есептерін    жүргізу, 

берілген  шартта  және  өндіріс  көлемінде 

олардың таңдауын дәлелдеу; 

-

 машина  құрылымының  салмақ  түсүру 

қабілетін, 

рұқсат 

етілген 


кернеуін, 

қаттылығын, 

тұрақтылығын 

 

және шыдамдылығын 

анықтау 


есептерін 

жүргізу; 

-

 

механикалық  жабдықтардың  жөндеу кестесін жасау; 

-

 заманауи  тәсілдері  мен  есептеуіш 

техниканы  қолдана  отыра  механикалық 

жабдықтардың  тиімді  қолдануы  бойынша 

есептерді шығару; 

-

 

бағынушылардың қызметін 

білікті 


бақылау 

және 


талдау, 

ұжымның 


моральдық  ахуалын  бақылау,  еңбек  және 

атқарушылық  тәртіптің  керекті  деңгейін 

сақтау; 

-

 технологиялық 

машиналар 

мен 

жабдықтардың қоршаған 

ортаға 


пайдалану  кезіндегі  әсерін  бағалау  және 

әкелген зиянның мөлшерін анықтау; 

-

 

ұжым  құрамында  жаңа  технологиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау

-

 өнеркәсіптік 

мекемелердің 

технологиялық 

машиналар 

мен 

жабдықтардың сұлбаларын 

таңдауын 

дәлелдеу; 

-

 өнеркәсіптік 

мекемелердің 

жабдықтарының 

экономикалық 

және 

ырғақты жұмысын қамтамасыз ету. ғылыми-зерттеу 

және 

педагогикалық қызмет атқару кезінде пайда  болатын  және  терең    кәсіптік 

білім  қажет  ететін  есептерді  шығару 

және тұжырымдау; 

-  нақты  зерттеу  мақсаттарын  алдын 

ала  отыра,  керекті  зерттеу  тәсілдерін 

таңдау,  бар  тәсілдерін  өзгерту  және 

жаңаларын шығару; 

алынған эксперименттік 

нәтижелерін  өңдеу,  оларды  талдау 

және  зерделеу  әдеби  деректерді 

есепке алумен;  

заманауи ақпараттық 

технологияларды  қолдану  арқылы 

библиографиялық жұмысын жүргізу; 

жасалған  жұмыс  нәтижелерін талаптарға  сай,  редакциялау  және 

шыгару 


заманауи 

құралдарын 

қолдана  отыра  есеп,  реферат,  баптар 

ретінде ұсыну; 

-  пәннің  оқу-әдістемелік  жиынтығын 

жасау; 


-  сабақтардың  бүкіл  түрлерін  тиімді 

ұйымдастыра білу. 

 

Тиімді 


коммуникативті 

және қоғамдық 

дағдыларының 

болуы, оның ішінде 

келесі кабілеттер: 

-  жалпы  заңнамалы  және  экономикалық 

сауаттылық, 

менеджмент, 

маркетинг, 

қаражат  және  т.б.  туралы  түсініктермен 

және білімдерімен қамтамасыз ету;  

- өз ойын айта білу және алдына қойылған 

мәселелерді  шешу  тәсілдерін  таңдау 

бойынша озінің позициясын дәлелдеу

- алдына қойылған мәселені шешу кезінде 

пайда  болатын  экономикалық  жағыдайды 

талдай  білу  және  экономикалық  тұрғыда 

тиімді тәсілді таңдау; 

-  ұйымдастырушы  қабілетке  ие  болу, 

алдыға  қойылған  мақсатты  орындау  үшін 

ұтымды  жұмыс  топтарын  ұйымдастыра 

білу  және  оны  басқара  білу,  топтың 

құқығын қорғау және олардан міндеттерін 

орындауын талап ете білу.  

-  ең  ұтымды  нәтижеге  жету  үшін 

алдына  қойылған  мәселені  шешуге 

арналған 

дұрыс 


стратегияны 

жетілдіре білу; 

-  кәсіби,  ғылыми-зерттеу  қызметін 

атқару  үшін  шет  тілдерін  керекті 

мөлшерде қолдана білу; 

конференцияларда, дөңгелек 

үстелде, 

симпозиумдарда 

және 


форумдарда сөйлеу; 

-  шешім  қабылдағанға  жауапты  болу 

және 

ұйымдастыру-басқару қызметінде  өз  позициясын  қорғап 

қалу. 


  

Білу және түсіну: 

 

-

 механикалық  жабдықтардың  озық 

пайдалану  тәсілдері; 

-

 

технологиялық машиналар 

мен 


жабдықтарға 

қызмет 


көрсететін 

-  халықаралық  және  мемлекеттік 

стандарттар,  қаулылар,    өкімдер 

жоғарғы    және  басқа  мемлекеттік 

ұйымдардың 

бұйрыктары, 

жасап 


16 

 

адамдардың  негізгі  құқықтары  және міндеттері; 

-

 технологиялық 

машиналар 

мен 

жабдықтарды қолдануға 

байланысты 

жұмыстардың тиімді және қауіпсіз өткізуі 

бойынша негізгі талаптар; 

-

 

жұмыс интенсификациясына 

арналған компютерлік құралдар; 

-

 

көп  еңбек  сіңіруді  керек  қылатын жұмыстарды 

механикаландырудың  

қазіргі жай-күйі және келешекте дамуы; 

-

 технологиялық 

машиналар 

мен 

жабдықтарды пайдалану 

кезіндегі 

экологиялық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету 

тәсілдері; 

-

 

қызмет көрсетушіге 

арналған 

талаптар; 

-

 технологиялық 

жабдықты 

пайдалану  және  жоба  және  техникалық 

құжаттар құрылымы және талаптары

-

 

технологиялық  жабдықты  жөндеу тәсілдері мен түрлері; 

-

 технологиялық 

машиналар 

мен 

жабдықтарды пайдалануын 

және  


таңдауын реттейтін нормативті құжаттар; 

-

 электронды  және  өлшеу  техникасы, 

өндірістік 

процесстерді 

бақылайтын 

құралдар мен жүйелер;  

-

 мекеменің 

және 


саланың 

экономикасы. 

жатқан 

жұмысқа 


байланысты  

әдістемелік, нормативті және жетекші 

бағыт беретін материалдар; 

-  технологиялық  машиналар  мен 

жабдықтардың 

және 


салалардың 

қазіргі  жай-күйі  және  келешектегі 

техникалық  дамуы,  мекемелердің, 

ұйымдардың  және    бір-бірімен 

байланысты 

салалардың 

қызметтерінің ерекшелігі; 

-  жаңа ғылымды қажетсінетін  өндіру 

технологиясын  шығару  және  еңгізу 

саласында технологиялық машиналар 

мен 

жабдықтардың жетілдіру 

мақсаттары және мәселелері; 

технологиялық машиналарды 

зерттеу тәсілдері; 

-  техникалық  құжатқа,  материалдарға 

және  өнімге  қойылатын  негізгі 

талаптар; 

-  еңбек  қорғау  ережелері  және 

нормалары, 

технологиялық 

процесстердің 

экологиялық 

қауіпсіздік мәселелері; 

-  қоршаған  ортаны  қорғауға  және 

өмірлік  іс  әрекетінің  қауіпсіздігіне 

байланысты 

экспертті 

бағалау 


жүргізу тәсілдері; 

сапаны басқару 

саласындағы 

стандарттар 

 

ИСО-9000, 14000 

сериясы бойынша және т.б.; 

-  ғылыми  және  техника  жетістіктері,  

технологиялық 

машиналар 

мен 


жабдықтар 

саласындағы 

озық 

мемлекеттік және шетелдік тәжірибе; - жаңа білім беру технологиялары

-  мамандықтардың  және  пәндердің 

оқу-әдістемелік құжаттары; 

-  бүкіл  сабақ  түрлерінің  өткізу 

методикасы  және  оқушының  өз 

бетімен істеген жұмысы. 

Икемді болу: 

 

- 

ЭЕМде жұмыс жасау; 

-

 

зерттеу  құралдарын  және  әдістерін қолдану; 

-

 технологиялық 

машиналар 

мен 

жабдықтарды  пайдалану  бойынша  негізгі нормативті құжаттарды қолдану; 

-

 метрологиялық 

ережелер 

мен 

нормаларды пайдалану; -

 

әрекеттегі  өндіріс  жағыдайларында техникалық бақылау әдістерін білу; 

-

 іздеудің  тиімді  тәсілдерін  білу  және 

ғылыми-техникалық  ақпаратты  қолдана 

білу; 

-

 қауіпсіз 

еңбек 


жағыдайларын 

ұйымдастыру және апаттарды жою. 

- педагогикалық қызмет; 

-  ғылыми  зерттеулерді  жобалау  және 

өткізу; 

ғылыми-зерттеу және 

педагогикалық  қызметін  атқару  үшін 

шет  тілдерін  керекті  мөлшерде 

қолдана білу. 

 

 


17 

 

  

 

Кафедр меңгерушісі              

 

  

  Д. Даутканова 

 

Факультет деканы                

 

  

  Б. Буралхиев 

Білікті болу: 

 

- 

бір-бірімен  байланысты  өндірістердің 

технологиялық процесстері саласында; 

-

 технологиялық  жабдықтарды  таңдау 

кезінде 


және 

пайдаланудың 

тиімді 

тәртібін білу; -

 

өнеркәсіптік еңбек 

заңнамасы 

бойынша. 

- ұйымдастыруға, жобалауға, ғылыми 

және педагогикалық қызметінің бүкіл 

түрлеріне қатысты мәселелерді шешу; -  кәсіби  қызметінің  бүкіл  аспекттерін 

білу. 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал