Бағдарламасы титулдық парағы Форма пму ұс н 18. 4/17жүктеу 98.15 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі98.15 Kb.
#15471

Жұмыс оқу  бағдарламасы

титулдық парағы

 

Форма


       ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Тарих кафедрасы

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Ежелгі және қазіргі Қазақстандағы этникалық және этномәдени үрдістер пәнінен

6М020800 – Археология және этнология мамандығының магистранттарына

арналған 

Павлодар

Кегль 14,

буквы

строчные,кроме

первой


прописной

Жұмыс оқу бағдарламасының

бекіту парағы

Форма

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17БЕКІТЕМІН

ОІ проректоры

___________  Н.Э. Пфейфер

2013ж.


«___»____________

   


Құрастырушы:  ___________   т.ғ.к.,доцент Елмұратова Б.Ж. 

Тарих кафедрасыЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Ежелгі және қазіргі Қазақстандағы этникалық және этномәдени үрдістер пәні бойынша 

6М020800 – Археология және этнология мамандығының магистранттарына арналған

                                                                                                       

Жұмыс   бағдарламасы   магистратура   бойынша  5.04.033-2011    ҚР   МЖМБС   негізінде

жасалынған  және С.Торайғыров атындағы Ғылыми Кеңестің отырысында бекітілген 20___ж.

«____» _________  №____ хаттамасы

.

Тарих кафедрасында ұсынылды  2013ж. «___»____________

№_____ Хаттама

Кафедра меңгерушісі __________ Мамытова С.Н. 2013 ж. «____» ________            

Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 

2013 ж. «_____»____________ №____ Хаттама

ОӘК төрайымы ________________ Ш.К. Сулейменова 2013 ж. «____» ________КЕЛІСІЛДІ

ОӘБ бастығы _________________ Е.Н. Жуманкулова  2013 ж. «____» ________

      

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды  2013 ж. «___»______________  №____ Хаттама 

1. Оқу пәнінің құжаты 

Пән   атауы  

Ежелгі   және   қазіргі   Қазақстандағы   этникалық   және   этномәдени

үрдістер 

Міндетті компоненттік пәні Кредиттер саны мен оқу мерзімі 

Барлығы – 2 кредит

Курс: 1

Семестр: 1

Барлық аудиториялық сабақтар – 30 сағат       

Дәрістер  - 15 часов   

Тәжірибелік /семинарлық сабақтар – 15 сағат                                    

Лабораториялық – қарастырылмаған

                 МӨЖ – 120 сағат

 оның ішінде МОӨЖ –   30  сағат

Жалпы еңбек сыйымдылғы -  150 сағат

Бақылау формасы

Емтихан – 1 семестрПререквизиттер

Пәнді оқу кезінде  төмендегі  пәндерден  білімді,  біліктілікті  және дағдыларды  білуі

қажет: Қазақстан тарихы, Археология, Мәдениеттану, Этнология.

Постреквизиттер 

Төмендеғі пәндерді оқу үшін бұл пәнді оқу кезендегі 

білімді, біліктілікті және дағдыларды

білуі   қажет

:   Археологиялық   және   этнологиялық   зерттеулердің   әдіснамасы,   Қазақстанның

тарихнамасы, Қазақстанның дерекнамасы. 2. Пәні, мақсат пен міндеттер

Пәннің   мазмұны  –  Ежелгі   және   қазіргі   Қазақстандағы   этникалық   және

этномәдени үрдістерді  оқып білу.

Пәннің  мақсаты    магистранттарды  Қазақстанның ежелгі  және  қазіргі  заман мәдениетінің

дамудың тарихи үрдісімен таныстыру болып табылады.Пәннің міндеттері: 

- жалпытүрік қауымдастықтағы қазақ халқының орны мен ролін ашып көрсету; 

- археологиялық ескерткіштердің типологиясымен жіктелудің сұрақтарын зерттеу

-  Қазақстанның   этникалық   топтардың   этносаяси   дамудың   негізгі   тенденциялардың

ерекшелігің зерттеу

3. Білімге, біліктілікке, дағдыларға және құзырлыққа талаптар 

Пәнді игеру нәтижесінде магистранттардың міндетті:

түсінік   алу:   археологиялық   және   этнологиялық   зерттеулердің   методологиясы   және

олардың жалпығылыми әдістерімен байланысы 

туралы. 

білу: 


-

археологиялық,   тарихи   және   этнологиялық   деректердің   негізгі   құрамын,   ғылыми

талдаудың дағдыларымен амалдарымен иелену; 

-

археологиялық және этнологиялық ғылымның даму негіздерін;-

этникалық және этномәдени үрдістердің саналық және сапалық талдаудың әдістерін.

істей алу: 


-  құжаттармен деректермен, мерзімді басылымдармен жұмыс жасау;

-  


революцияға дейінгі, кеңестік және кеңестік жүйеден кейінгі кезеңнің еңбектеріне

талдау жасау;

- әртурлі тарихи фактілерді қарастыру, оларда ортақ пен негізгісін белгілеу;

- тарихи материалды еркін айту; 

- қазіргі кезеңің тарихы бойынша заманауи ғылыми әдебиетпен жұмыс жасау, салыстырмалы

талдау жасау;

- пікір-таластық сұрақтары бойынша өздік пікірді айта білу.

білікті болу:

- осы курстың тарихнамалық сұрақтарда;

- тарихтың идеяларымен, әдістерімен ойларда.4. Пәннің тақырыптық жоспары

Сабақ түрлеріне бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі № 

Тақырып атауы

Сабақ түрлері бойынша

аудиториялық сағаттардың

көлемі

МӨЖ

дәрістер

практикалық

(семинар)

Барлығы

МОӨЖ

1

Қазақстан   территориясындағы   ежелгікөшпенділер

 

мәдениетідамуының үдерісі.  

3

324

6

2Шығыс Қазақстан және Жетісудың түркі

археологиялық кешені.

3

3

246

3

Ортағасырлық   көшпенділер   менотырықшы халықтардың өзара ықпалы

3

324

6

4Қазіргі

 

кезеңдегі 

Қазақстан

территориясындағы этникалық үдерістер

3

324

6

5Аймақтағы   ұлттық   мәдениеттің   даму

үрдісімен аккультурациясы 

3

3

246

Барлығы: 150  (2 кредит)

15

15

120

30

5. Әдебиет тізімі

Негізгі:

1.

Аристов   Н.А.   Этногенез   и   этническая   культура   казахов   Т.2   //   Библиотекаказахской этнографии 50 томов. – Астана «Алтын кітап», 2007

2.

Радлов   В.В.   Труды   по   казахской   этнографии   Т.3   //   Библиотека   казахскойэтнографии 50 томов. – Астана «Алтын кітап», 2007

3.

Маргулан А.Х. Труды по культуре казахского народаТ.8 // Библиотека казахскойэтнографии 50 томов. – Астана «Алтын кітап», 2007

Қосымша:

4.

Аргынбаев Х.А. Историко-культурные связи русского и казахского народовТ.10 //Библиотека казахской этнографии 50 томов. – Астана «Алтын кітап», 2007

5.

Сборник. Российские академические экспедиции XVIII в. об этнографии казаховТ.25// Библиотека казахской этнографии 50 томов. – Астана «Алтын кітап», 2007;

6.

Омирбекова М.Ш. Энциклопедия. Казахские орнаменты. - Алматыкитап 2005 г.;7.

Байпаков К. Великий Шелковый путь (на территории Казахстана).- Аруна Ltd.-

2007;

8.

Алимбай   Н.,   Муканов   М.С.,   Аргынбаев   Х.А.   Традиционная   культуражизнеобеспечения казахов: Очерки теории и истории. – Алматы,1998;

9.

Археология Казахстана. Кітап-альбом. – Алматы, 2006;10.   Токтабаев   А.   Древние   города   Казахстана:   научно-популярная   литература   -

Алматы, 2002;11. Шаханова Н.Ж. Мир традиционной культуры казахов. –Алматы, 1999.

Document Outline

  • Қазақстан территориясындағы ежелгі көшпенділер мәдениеті дамуының үдерісі.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 98.15 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет