Бағдарламасы титулдық парағы Форма пму ұс н 18. 4/17 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 39.93 Kb.

Дата15.09.2017
өлшемі39.93 Kb.

Жұмыс оқу  бағдарламасы

титулдық парағы

Форма

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Биология және экология кафедрасы

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Хронобиология пәнінен

6D060700  – Биология мамандығының докторанттарына арналаған 

Павлодар


Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойЖұмыс оқу бағдарламасының

бекіту парағы

Форма

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17     БЕКІТЕМІН

     ОІ проректоры

      _________  Н.Э.Пфейфер

 

  

 

 2013   ж.

«___»________

Құрастырушы:  ___________   б.ғ.д., профессор Жумадина Ш.М.

Биология және экология кафедрасыЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Хронобиология пәні бойынша 

6D060700  – Биология мамандығының докторанттарына арналған

                                                                                                       

6D060700     –   Биология  мамандығының  элективті   пәндер   каталогы   оқу   жоспары   негізінде

әзірленген оқу жұмыс бағдарламасының ғылыми кеңесінің мәжілісінде бекітілді   20___ ж.

«____»____________ хаттама №____.

Биология және экология кафедрасында ұсынылды  

2013 ж. «___»____________

№_____ Хаттама

Кафедра меңгерушісі __________ Жумадина Ш.М. 2013 ж. «____» ________            

Химиялық технология және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 

2013 ж. «_____»____________ №____ Хаттама

ОӘК төрайымы ________________ Ю.М. Каниболоцкая 2013 ж. «____» ________КЕЛІСІЛДІ

ОӘБ бастығы _________________ Е.Н. Жуманкулова  2013 ж. «____» ________

      

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды  2013 ж. «___»______________  №____ Хаттама 

     


1. Оқу пәнінің құжаты

Пәннің аталуы Хронобиология

Жоғары оқу орнының компонеттік пәні Кредиттер саны мен оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 1Барлық аудиториялық сабақтар – 45 сағат      

Дәрістер - 30 сағат   

Тәжірибелік /семинарлық сабақтар- 15 сағат                                    

                ДӨЖ – 270 сағат

Оның ішінде ДОӨЖ – 22,5 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы - 315  сағатБақылау формасы

Экзамен – 1 семестр2. Пән, мақсат пен міндеттер

Пәні  

–  

тірі ағзалардың тіршілік әрекетіне әсер ететін биологиялық ырғақтар мен

биологиялық процесстерПәннің   мақсаты  адам   және   жануар   ағзасында   өтетін  физиологиялық   механизмдер,

хронобиологиялық   процесстер   туралы   докторанттарда   терең  кәсіптік   білімдерді   қалыптастыру.

Пәннің міндеттері 

 адам   және   жануарлар   ағзасында   өтетін   негізгі   биоырғақтар   туралы   замануаи

түсініктерді қалыптастыру;

 қалыпты   және   патологиялық   жағдайда   әр   түрлі   деңгейде   (субклеткалықтан

ағзалыққа дейінгі) хронобиологияның маңызды механизмдерін зерделеу;

 заманауи   хронобиологияның   негізгі   ғылыми   мәселелер   мен   дискуссиондық

сұрақтарын зерделеу;

 нақты   хронобиологиялық   зерттеулерді   жүзеге   асыру   үшін   алынған   білімдерді

қолдануға докторанттарды.

3. Білімге, біліктілікке, дағдыларға және құзырлыққа талаптар 

Пәнді игеру нәтижесінде докторанттар міндетті:

түсінік алу:

 биологиялық   ғылымдар   жүйесінде   заманауи   хронобиологияның   алатын   орны

туралы; 

 биоырғақтар генерациясының негізгі заңдылықтар мен сипаттамалары туралы;

 биоырғақтардың негізгі реттелу принциптері туралы;

білу:


 биологиялық сағат жұмысының заманауи теориялар мен принциптерін; 

 ұйымдасудың   әр   түрлі   деңгейінде   (циркадты   гендерден   бастап   ағзалық   д.д.)

биоырғақтарды зерделеуде заманауи эксперементальді жолдарды;

 хронобиология аумағындағы отандық және шете ел физиологтары мен ғылыми

мектептердің негізгі заманауи концепцияларының ерекшеліктерін;

істей алу:

 хронобиология бойынша заманауи ғылыми әдебиеттерді жинау, анализ жасау; 


 заманауи   хронобиологияның   дискуссиондық   мәселелері   төңірегінде   еркін

бағыттану;

 заманауи жабдықтармен жұмыстау, хронобиологиялық эксперимент техникасын

иемдену;


 зерттеу нәтижелерін дискуссия кезінде ауызша және жазбаша түрінде жеткізе алу

тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру:

  адам   және   жануарлар   ағзасында   өтетін   хрорнобиологиялық   процесстердізерделеуде практикалық іс әрекеттерді. 

білікті болу:

     

–   биологиялық   ырғақтар   табиғаты  бойынша   сұрақтарда; биологиялық  ырғақтардың

факторлық-синхронизаторларда;  қарапайымдылардан  бастап  адамға дейінгі    ағзалардың

тіршіліктерінің   бейімделу   механизмдерінде   ырғақтардың   ролінде;   биологиялық

ырғақтардың реттелу механизмдерінде.4. Пәннің тақырыптық жоспары

Сабақ түрлеріне бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша аудиториялық

сағаттардың көлемі

ДӨЖ

дәрістер

практикалық

(семинар)

лабораториял

ық

Барл

ығы

ДОӨЖ

1

Биологиялық   ырғақтар   туралынегізгі

 

ұғымдар.Хронобиологияның әдістері

2

2-

20

22

Биологиялық

 

уақыттың


мәселелері

2

1-

20

23

Тіршілік   ортасының   ырғақтылы

құрылымы

2

1-

30

24

Биологиялық   ырғақтардың

жүрек

 

ырғақтарыменсаластырымдылығы

3

2-

30

25

Мәдениет,   әлеуметтік,   тарихи

және

 

экономикакөріністеріндегі   космостық

ырғақтар


3

2

-30

2

6Тәуліктік

 

ырғақтардыңадаптивті   ролі  (жануарлар

мысалында)

3

2

-30

2,5


7

Маусымдық ырғақтар

3

1

302

8

Ұйқы   ырғақ  -  Ритм   сон-сергектілік

3

1-

20

29

Биологиялық сағат

3

1

-20

2

10 Циркадты 

биологиялық

ырғақтардың регуляторлары

3

1-

20

211 Уақыт құрылғысы (датчики)

3

1-

20

2Барлығы: 315 (3 кредит)

30

15-

270


22,5

5. Әдебиеттер тізімі

Негізгі: 1.

Мұқатаева, Ж. М. Адам мен жануарлардың жалпы физиологиясына арналған кiшi

тәжiрибелiк құрал практикумы. – Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ: 2000. –

230б.


2.

Дүйсембин,   Қ.   Орталық   жүйке   жүйесi   және   жоғары   жүйке   әрекетiнiң

физиологиясы: Кітап Қазмем ҒАҒЗИ. Алматы. 2001 – 217б.

3.

Төлеуханов,   С.   Т.   Қалыпты   физиология:   (биологиялық   жүйелердiң   мезгiлдiкқұрылымдар бөлiмi):оқу құралы. – Алматы: Қазақ ун-тi: 2006 – 140б.

4.

Х.Қ. Сәтбаева, А.А. Өтепбергенова, Ж.Б. Нілдібаева Адам физиологиясы:оқулық 2-ші түзетілген және толықтырлған басылымы.- Дәуір.- 2005. – 664б.

Қосалқы


5.

Сатпаева Х.К. Шлдібаева Ж.Б., Өтепбергенов О.А. Адам физиологиясы, Алматы:

білім.

6.

Несіпбасв   Т.   Адам   жоне   жануарлар     физиологиясы:     Окулық-диалог, сұрақ-жауап.- Алматы: Ғылым. -  2005. – 303б.

7.

Нұрғалиев Ж.Н Қалыпты физиология бойыншы практикум: оқу құралы. – Алматы:Қазақ университетi.2004. – 125б.

8.

Төленбек, И. Адам мен жануарлар физиологиясы Бiлiм. 2002. – 213б.


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал