Бағдарламасы (syllabus) «Технологиялық машиналар және жабдықтар»жүктеу 189.89 Kb.

Дата03.04.2017
өлшемі189.89 Kb.
түріБағдарламасы

 

 

2Пәннің  оқыту  бағдарламасы  (SYLLABUS)  «Технологиялық  машиналар  және 

жабдықтар» кафедрасында Қазақстан Республика білімінің Мемлекеттік жалпы 

міндеттік  стандарт  негізі  ГОСО  РК  5.03.001-2004  бойынша  050722  -  

«

Полиграфия» мамандығы үшін жасалған 

 

 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» кафедрасының мәжілісінде 

қарастырылған 

 

         Кафедра меңгерішісі                                                      М.В.Дудкин  

         Хаттама № 17     «18» _мамыр_ 2010 жыл 

 

 

  

 

           Машина жасау және көлік

 факультетінің әдістемелік комиссиясымен 

қабылданған 

 

          «___»_____________2010 жыл  

  ӘК төрағасы                                                              А.А.Чечеткина 

 

 

  

         Бағдарламаны жасаған                                             

С.Ж. Касымханов 

 

  

 

  

 

  

  А.В. Вавилов

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                            

 

 

           

 

  

        


 

 

    

 

  

 

                                                                            

 

 

3МАЗМҰНЫ 

 

1 Пәннің оқытылу уақыты мен орны   

 

  

  

2 Пәннің алдыңғы және кейінгі деректемелері    

                              5 

 

3 Пәннің сипаттамасы     

 

  

 

  

3.1  Курстың мақсаттары мен міндеттері                    

 

 3.2  Курстың мазмұны    

 

 

  

 

           5 

 

4    Дәрісханалық сабақтардың күнтізбелік-тақырыптық жоспары   4.1 Дәрісханалық сабақтардың күнтізбелік-тақырыптық жоспары   

4.2 Студенттердің өзіндік  жұмыстарына арналған тақырыптар  

11 


4.3 Әдебиеттер тізімі  

 

  

 

  

 

 11 

4.4 Пәнді меңгеруді қамтамасыз ету құралдары    

 

 

 12 

4.5 Пәннің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі  

 

 

12  

5    Студенттердің өздік жұмысы  

 

 

           

          13 

5.1 Студенттердің оқу-зерттеу жұмысы    

 

  

 

13 5.2 Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы  

 

  

 

13  

6 Студенттердің білімін бағалау жүйесі жөніндегі ақпарат    

 

14 


 

7 Баға қою саясаты  

 

 

  

 

  

 

15  

8 Курс, академиялық мінез-құлық және этика саясаты  

 

 

16  

 

41 ПӘНДІ ӨТКІЗУ УАҚЫТЫ МЕН ОРНЫ  

 

Дәрісханалық  сабақтар  құрастырылған  сабақ  кестесіне  сәйкес  Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік 

техникалық 

университетінің 

дәрісханаларында 

өткізіледі.  Сабақ  кестесі  студенттерді  оқытудың  жеке  траекториясына  сәйкес 

құрастырылады. Пән бойынша 3 кредит алу жоспарланған. Оқыту мерзімі – 15 

апта.  Апта  сайын  дәрісханалық  сабақтар  өткізіледі:  2  сағат  -  дәріс,  1  сағат  – 

лабораториялық  сабақ.  Студенттің  оқытушымен  өздік  жұмысы  (СОӨЖ) 

сабақтары  Г-1-401,    Г-1-403,  Г-1-405  дәрісханаларында  өткізіледі.  2  аралық 

бақылау өткізіледі. Қорытынды бақылау түрі – емтихан.  

Оқытушылар  жөніндегі  мәліметтер:  С.Ж.  Касымханов  –  техника 

ғылымдарының  кандидаты,  «Технологиялық  машиналар  және 

жабдықтар

» 

кафедрасының аға оқытушысы.  Кеңсе: «Технологиялық машиналар және 

жабдықтар

» кафедрасы, Г-1-405 

дәрісхана. 

Толық  мекенжайы:  Өскемен  қаласы,  Д.  Серікбаев  көшесі,  19,                   

Д.  Серкібаев  атындағы  ШҚМТУ-дың  бас  корпусы,  Г-1-405  дәрісхана.               

Тел.: 8-7232-540198, е-mail: kassymkhanov@gmail.com 

 


 

 

52  ПӘННІҢ АЛДЫҢҒЫ ЖӘНЕ КЕЙІНГІ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

 

Пәннің  алдыңғы  деректемелері:  Mat1202  Математика  1,  Him  1204  Химия, 

Fiz 1202


 

Физика 1, ТРР 2302 Полиграфия өндірісінің технологиясы. 

 

 

Пәннің кейінгі 

деректемелері: 

АРР 

3306 


Полиграфия 

өндірісін 

автоматтандыру,  ТРР  2302  Полиграфия  өндірісінің  технологиясы,  PPP  4307 

Технологиялық үрдістерді жобалау, диплом жобасы (жұмысы). 

 

3 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ   

3.1 Курстың мақсаттары мен міндеттері  

 

PMAPL  3103  «Полиграфиялық  машиналар,  автоматтар  және  ағын желілері»,

  пәнін  оқытудың  мақсаты  –  студенттерге  қазіргі  заманғы 

полиграфияның  негізгі  жабдықтарының  конструкциялары  мен  ерекшеліктерін 

талдап,  оқыту.  Өндірістердегі  технологиялық  процестерге  тиімді  де  тиянақты 

жабдықтарды таңдай білуге үйрету.

 

Пәнді  оқытудың  міндеттері:  студенттер  полиграфия  өндірісіндегі машиналар мен автоматтардың, технологиялық кешендердің құрылымдарымен, 

жұмыс  принциптерімен  танысып,  кәсіптік  білімін  қалыптастыра  түсу; 

полиграфиядағы  техника  мен  технология  саласындағы  ғылыми-техникалық 

даму  бағыттарымен  таныстырып,  жаңа  полиграфиялық  жабдықтардың 

құрылым  теориясын  және  ерекшеліктерін  зерттеп,  оларды  өндірісте  қолдана 

білуге  үйрету.  Полиграфия  саласында  қолданылатын  көптеген  жабдықтардың 

технико-экономикалық 

тиімділігін 

арттыра 

түсу 


және 

полиграфия 

цехтарындағы 

жабдықтарды 

пайдалану 

барысында 

еңбекті 

қорғау 


ережелерімен таныстыру. 

 

 3.2 Курс мазмұны  

 

Студент  PMAPL  3103  «Полиграфиялық  машиналар,  автоматтар  және ағын  желілері»  пәнді  оқып,  үйрену  нәтижесінде  полиграфиялық  жабдықтарды 

пайдаланудың 

негізгі 

ерекшеліктерін, 

полиграфиялық 

жабдықтардың 

құрылымын  және  оларды  құрастырудың  негізгі  теорияларын,  жұмыс  істеу 

принцип және сипаттамаларын біліп шығуы керек.  

 

64 ДӘРІСХАНАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ  КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ 

ЖОСПАРЫ  

 

4.1 Дәрісханалық сабақтардың күнтізбелік-тақырыптық жоспары  

 

1-кесте – Дәрістердің, лабораториялық сабақтардың жоспары апта 

№  


Тақырып атауы  

Сағаттар  

Дәрістер  

Лабораториялық  

сабақтар  

Д

әріс 

Л

абор

СО

Ө

Ж 

С

ӨЖ

 

Кіріспе.  Полиграфиялық  теру,  форма 

жасау,  басу  және  кітапшалау-түптеу 

жабдықтарының  даму  тарихы  жайлы 

қысқаша  мәліметтер.  Полиграфиялық 

жабдықтардың  классификациясы  және 

негізгі түрлері. 

  

Басу  процесіне  дейінгі  жабдықтар. 

Теру 


процесі 

жабдықтарының 

классификациясы.  Компьютерлік  баспа 

жүйелері  (КБЖ).  Текстік  ақпараттарды 

енгізуге арналған құрылғылар. КБЖ-дегі 

сканерлер  және  олардың  технологиялық 

мүмкіншіліктері.  Бейнелік  ақпараттарды 

енгізуге  арналған  құрылғылар.  Бейнелік 

ақпараттарды  енгізу  және  өңдеу.  Енгізу, 

санға  айналдыру  құрылғылары  жайлы 

негізгі 

түсініктер 

және 

олардың 


конструкциялық ерекшеліктері. 

Лабораториялық 

жұмыс №1 «Басу 

машиналарының 

принциптік сызбасын 

құрастыру».  

 Планшетті  сканерлер.  Слайд  сканерлер. 

Барабанды сканерлер. Мәтіндік, бейнелік 

және беттеп-өңдеу бағдарламалары. 

Түпнұсқа макетін және фотоформаларды 

дайындайтын 

қүрылғылар. 

Фототеру 

автоматтары  жайлы  негізгі  түсінік  және 

олардың  конструкциялық  ерекшеліктері. 

СtР жүйелері жайлы негізгі мәліметтер. 

Электронды 

оймалау 


автоматтары. 

Офсеттік басу формаларын дайындайтын 

жабдықтар.  Айқындағыш  және  жуу 

процессорлары. Көшіру рамалары. 

 Басу процесіне 

дейінгі 


басылымды 

дайындау  процесіндегі  бақылау-тексеру 

жүйелері.Түсті  бақылау  қүрылғылары. 

Түрлі-түсті  струялы  принтерлер.  Қатты 

бояулармен  жүмыс  істейтін  струялы 

принтерлер. 

Сублимациялық 

түсті 


бақылау 

қүрылғылары. 

Түрлі-түсті 

лазерлі принтерлер. 

 

Лабораториялық жұмыс №2 «Бояу және 

ылғал беру 

аппараттарының 

жұмыс принципін 

зерттеп, үйрену».

 

  

    

 

7

Басу  процесіне  арналған  машиналар. 

Басу 


машиналарының 

жалпы 


классификациясы 

мен 


структуралық 

ерекшеліктері.  Басылымның  форматы 

және 

оның 


басу 

машинасымен 

байланысы.  Бояу  беретін  және  ылғал 

беретін 


аппараттардың 

құрылу 


принциптері.  Қою  бояуға,  сұйық  бояуға 

арналған 

бояу 

аппараттарының ерекшеліктері.  Үздіксіз  және  үздікті 

бояу 


беретін 

топтар. 


Бүктемелеу 

топтары. 

Цилиндрлермен 

біліктерге 

қойылатын  талап  тар.  Даққа  қарсы, 

дақтан сақтайтын құрылым принциптері. 

Кептіру, 

қүрғату 


қүрылымдары. 

Лактайтын  аппараттар  және  олардың 

ерекшеліктері. 

  

Рулонды 

ротациялық 

машиналар. 

Рулонды 


ротациялық 

машиналардың 

классификациясы 

және 


басты 

ерекшеліктері.  Кітап-журналдық  және 

газет басу машиналарының қүрылымдық 

принциптері. 

Балконды 

және 


кеп 

рулонды агрегаттар. Басу құрылымдары. 

Жазық 

және 


шығыңқы 

басу 


аппаратарының 

сызбалары. 

Басу, 

офсеттік  және  формалық  цилиндрлер, олардың  тіректері  мен  жетектері.  Басу 

формасын,  офсеттік  резинаны  бекітетін 

қүрылғылар.  Басу  формасын  бекітетін 

орталық  және  созылмалы,  пружиналық, 

фацетті 

бұрандалық 

механизмдер. 

Штифтік 


жетекке 

арналған 

қондырғылар.  Формалық  цилиндрлердің 

жүмысын 


қолмен 

жүргізу 


және 

автоматты түрде жүргізу. 

Лабораториялық 

жұмыс №3 «Лента 

жүру жүйелерінің 

жұмысын зерттеу».

 

 

Лента 


түтынушы, 

лента 


өткізгіш 

жүйелері, олардың жұмыс мақсаты және 

оларға 

қойылатын талаптар. 

Желімдейтін, 

рулондарды 

айырбастайтын 

және 

қондыратын құрылғылар.  Қағаз  лентасын  керуге, 

реттеуге арналған құрылғылар. Идеалды 

және  идеалсыз  рулондарды  тарқату 

механикасы. Рулон тежегіштері. 

 Бүру  құрылымдары.  Бүктемелеу-кесу, қабылдау-шығару 

қүрылғылары. 

Келденеңдеп  және  бойлап  кесетін,  қағаз 

лентасын 

жинайтын 

механизмдер. 

Лентаны 

көлденең 

және 

бойлай 


бүктемелеуге 

арналған 

воронкалар, 

   

 

8соққыш және клапанды механизмдер. 

Бақылаушы және 

тосқауылдау 

қүрылымдары. 

Есептей 


жинақтаушы 

және қабылдап престеуші құрылымдар. 

Шығыңқы,  ойыңқы  және  жазық  басу 

жабдықтарының 

жаңа 

модельдері. Машиналардың 

жұмысы 


барысында 

болатын ақаулар және оларды жою. 

Рулонды 

ротациялық 

машиналардың 

жұмыс  принципі.  Рулонды  ротациялық 

басу 

цехтарындағы еңбекті 

қорғау 


ерекшеліктері. 

  10 

Парақты 

ротациялық 

машиналар. 

Парақты 


ротациялық 

машиналардың 

классификациясы,  пайдалану  саласы, 

олардың  классификациясы  және  құрылу 

ерекшеліктері.  Планетарлы  бір  жақты 

және 


екі 

жақты 


секциялық 

басу 


машиналарының  құрылу  ерекшеліктері. 

Парақты тұтыну жүйесі. Өзі қойғыштар, 

олардың 

функциясы 

және 

оларға 


қойылатын талаптар. 

Лабораториялық 

жұмыс №4 

«Бүктемелеу 

аппараттарының 

құрылымы».

 

 

11 

 

  

 

  

 

  

 

 Стапельді  парақ  бөлгіш  және  парақ 

тасымалдаушы құрылғылар. Қағаздарды 

жан-жағынан 

тегістеп, 

түзеткіш 

құрылғылар.  Жылдамдататын,  бақылап, 

тосқауылдататын  қурылғылар. 

Қағаз 


бергіш: 

цилиндрлер, 

шынжырлы 

тасымалдағыштар. 

Қабылдап 

шығаратын 

құрылғылар. 

Шығыңқы, 

ойыңқы  және  офсеттік  машиналардың 

жаңа 


модельдері. 

Машиналардың 

жұмыс  барысында  болатын  ақаулар 

және  оларды  жою.  Еңбекті  қорғау 

ерекшеліктері.

  12 

Жазық 

басу 

және 

тигельді 

машиналар. 

 

Классификациясы, 

ерекшеліктері  және  пайдалану  саласы. 

Қарапайым құрылымдық сызбасы

.

 

  13 Арнайы 

әдістерге 

арналған 

басу 

машиналары

Арнайы 


әдістерге 

арналған  басу  машиналарының  түрлері 

мен  пайдалану  саласы.  Ағынды  дәптер 

агрегаттары, обой басатын машиналар. 

Флексографиялық, 

трафаретті, 

тампобасу,  орлов  әдісімен  басу,  санды 

технология,  ризография  және  т.  б. 

әдістерге арналған басу машиналары. 

 

   

 

914 

Басылымның 

түріне, 

ерекшелігіне 

қарай машиналарды таңдау әдістері. 

Басылымды  тиімді  басуға  арналған 

ұтымдылық 

көрсеткіштері. 

Технологиялық 

және 


технико-

экономикалық 

нәтижелілік 

туралы 


түсініктемелер. 

Техникалық 

және 

ендірістік қуат, 

орташа 


өнім 

шығымдылығы, 

басу 

процесінің күрделілігі. 

 

Лабораториялық жұмыс №5 «Парақ 

беру, тасымалдау 

құрылымдары».

 

 

15 


Кітапшалау-түптеу 

жабдықтары. 

Кітапшалау-түптеу 

жабдықтарының 

көлемді классификациясы, ерекшеліктері 

және 

оларға 


қойылатын 

талаптар. 

Кітапшалау-түптеу 

жабдықтарына 

қойылатын 

техникалық 

қауіпсіздік 

талаптары.  Жабдықтардың  өнімділігін 

шектейтін  себептер.  Кітапшалау-түптеу 

жабдықтарын 

пайдаланудың 

экономикалық нәтижелілігі. 

  16 Қағаз  кесу  машиналары.  Қағаз  кесу 

машиналарының 

классификациясы. 

Қағаз  кесу  машиналарының  жұмыс 

принципі 

және 


оларды 

пайдалану 

саласы. 

Қағаз 


кесу 

машиналарына, 

дайындамаларга 

және 


енімдерге 

қойылатын  негізгі  талаптар.  Қағаз  кесу 

машиналарының 

технологиялық 

керсеткіштері, 

құрылу 


принциптері, 

техникалық 

еңбек 

қауіпсіздігіне қойылатын  талаптар.  Қағаз  парақтарын 

кесу механикасы. Даму барысы. 

Лабораториялық 

жұмыс №6 «Қағаз кесу 

машинасының 

құрылымын 

қарастыру».

 

 

17 


Бүктемелеу  автоматтары.  Бүктемелеу 

автоматтарының 

жұмыс 

принципі. Дайындамалармен  өнімдерге  қойылатын 

талаптар.  Бүктемелеу  автоматтарында 

пышақ  механизмдерін  орналастырудың 

принцип тік варианттары. 

  18 Желімдеуші 

және 

әдіптеуші 

автоматтар. 

Желімдеуші 

және 

әдіптеуші автоматтардың 

классификациясы,  пайдалану  саласы, 

жұмыс  істеу  және  құрылу  принциптері. 

Техникалық қауіпсіздік ережелері. 

  

 

 

1019 

Жинақтағыш 

автоматтар. 

Жинақтағыш 

автоматтардың 

жұмыс 


мақсаты 

және 


пайдалану 

саласы. 


Жинақтағыш 

автоматтарға, 

дайындамалармен  өнімдерге  қойылатын 

талаптар.  Жинақтағыш  автоматтардың 

принциптік 

сызбасы, 

қауіпсіздік 

ережелері. 

Лабораториялық 

жұмыс №7 «Жіппен 

тігу машиналарының 

құрылу 


ерекшеліктері».

 

 

20 


Жіппен тігу автоматтары және жинап-

тігіп-кесу  агрегаттары.  Жіппен  тігу 

автоматтары 

және 

жинап-тігіп-кесу агрегаттарының 

классификациясы, 

жұмыс  принциптері,  қолдану  саласы, 

технологиялық 

мүмкіншіліктері, 

дайындамалар  мен  өнімдерге  қоятын 

талаптары. Жіппен тігу  автоматтарының 

құрылу  принциптері.  Негізгі  түйіндері, 

бағдарламамен 

бақылау 


жүйелері. 

Жинап-тігіп-кесу 

агрегаттарының 

құрылу принциптері. 

  21 Қысу 

престері. 

Қысу 


престерінің 

классификациясы 

және 

құрылу 


принциптері.  Қысу  престерінің  жұмыс 

принциптері  және  қолдану  салалары. 

Техникалық қауіпсіздік ережелері. 

  22 

Картон  кескіш,  бобина  кескіш  және 

түптеу 

қабын 

дайындайтын 

машиналар.  Картон  кескіш,  бобина 

кескіш және түптеу қабын дайындайтын 

машиналардың 

классификациясы, 

құрылу  принциптері,  пайдалану  саласы, 

жұмыс  принципі  және  дайындамаларга 

қойылатын 

талаптар. 

Қауіпсіздік 

ережелері. 

Лабораториялық 

жұмыс №8 «Түптеу 

қабын дайындайтын 

машиналардың 

құрылымы мен жұмыс 

принципі».

 

 

23 

Алтындан  нрестейтін  және  түптеу 

қабына 

басатын 

құрылғылар. 

Алтындап 

престейтін 

және 


түптеу 

қабына  басатын  қүрылгылардың  түрлері 

мен ерекшеліктері. Алтындап престейтін 

және 


түптеу 

қабына 


басатын 

құрылгылардың 

жұмыс 

мақсаты, талаптары, 

құрылу 


принциптері. 

Өнімділігі  және  техникалық  қауіпсіздік 

шаралары. 

  24 

Кітапты 

қондыратын 

және 

штрихтайтын 

машиналар. 

Кітапты 


қондыратын 

және 


штрихтайтын 

машиналардың 

жұмыс 

принципі, пайдалану 

саласы, 


құрылым 

ерекшеліктері, 

технологиялық 

мүмкіншіліктері.  Кітапқа  штрих  жүргізу 

  

 

 

11принциптері. 

25 


Тікпей  бекітуге  арналған  агрегаттар. 

Тікпей  бекітуге  арналган  агрегаттардың 

түрлері, 

жұмыс 


принципі 

және 


пайдалану 

саласы. 


Тікпей 

бекітуге 

арналган  агрегаттарға,  дайындамалар 

мен 


өнімдерге 

қойылатын 

негізгі 

талаптар. 

Тікпей 

бекітуге арналған 

агрегаттардың 

құрылымдық 

сызбасы 


және технологиялық варианттары. 

  26 

Ағымды  желілер.  Ағынды  желілердің 

классификациясы,  қолдану  салалары, 

дайындайтын  өнім  түрлеріне  қарай 

ағынды  желілердің  ерекшеліктері  мен 

түрлері.  Жіппен  тігілген  және  тікпей 

бекітілген 

өнімдерді 

дайындайтын 

агынды 

желілердің технологиялық 

сызбалары. 

   БАРЛЫҒЫ: 

 

30  

15 


 

45 


 

45 


 

 

4.2 Студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған тақырыптар 

 

Барлық  теориялық  және  лабораториялық  курсты  зерделеп  болған  соң, студенттер, келесі тақырыптарды өз бетімен қарастырады:   

1.  Парақты  басу  машинасының  құрылым  ерекшеліктері  және  жүмыс 

принципі; 

2.  Рулонды  ротациялық  машиналардыц  құрылым  ерекшеліктері  және  жұмыс 

принципі; 

3.  Бүктемелеу аппаратарының жүмыс принципі; 

4.  Жинақтау автоматтарының құрылым ерекшеліктері және жұмыс принципі; 

5.  Жіппен  тігу  машиналарының  құрылым  ерекшеліктері  және  жұмыс 

принципі; 

6.  Ағымды 

желілердегі 

кез-келген 

бір 

секцияларының құрылым 

ерекшеліктері және жұмыс принципі. 

 

4.3 Әдебиеттер тізімі 

 

4.3.1  Негізгі әдебиет:  

1. 


Грибков  А.В.,  Вдовий  В.Г.  Электронные  установки  для  фото  и  печатных 

форм М.Книга. 1986., 236 с. 

2. 

Кузьмин В.А., Иванов В.В. Машины высокой печати М.Книга. 1985, 1686. 3. 

Свиридов  Н.М.,  Смирнов  Г.П.  Автоматические  поточные  линии  для 

изготовления книг в твердом переплете. М.Книга.,1978., 128. 


 

 

124. 

К.Е.Петров. Справочник по полиграфии. М. "КРОУ" 1998 

5. 

Зринзак Л.Ф. и др. Листовые офсетные печатные машины. - 1998 6. 

Бобров  В.И.  и  др.  Брошюровочно-переплетное  оборудование.  -  М.:  Книга, 

2000 

7. 


Чехман  Я.И.,  Сенкусь  В.Т.,  Бирбраер  Е.Г.  Печатные  машины.  М.:  Книга, 

1987 


8. 

Пергамент  Д.А.  Брошюровочно-переплетное  оборудование.  -  М.:  МГАП, 

1990 

9. 


Кошелев Е.И., Пергамент Д.А., Филипов В.П. Брошюровочно-переплетное 

машины. М.: Книга, 1986 

10.  Митрофанов А. Печатное оборудование М.:Книга. 1999г. 

11.  Тюрин А.П. Печатные машины-автоматы М.:Книга. 1986г. 

12.  Воробьев  Д.В.,  Дубасов  А.И.,  Лебедев  Ю.М.    Технология  брошюровочно-

переплетных процессов. М.: Книга, 1989 

 

4.3.2  Қосымша әдебиет:  

1.  Трубникова   Г.Г.   Технология   брошюровочно-переплетных   процессов.   

М.: Книга, 1987 

2.  Волчек В.Л. Отделка полиграфической продукции. М.: Книга,1988 

3.  Кошелев В.В. Основы технологии наборных процессов. - М.: Книга, 1997. 

4.  Виноградов Г.А., Жуков А.И. Полиграфическое производство. - М.: Книга, 

1983 

5.  Полянский Н.Н. Технология полиграфического производства. - М.: Книга, 1991г 

6.  Рязанов В.М., Офсетная печать М.:Книга 1985г. 1806. 

 

4.4 Пәнді меңгеруді қамтамасыз ету құралдары   

Басылыс  формаларының,  полиграфиялық  материалдардың,  дайын 

полиграфиялық  өнімдердің,  арнайы  шкалалардың,  фотоформалардың,  баспа-

таңбалардың үлгілері түріндегі көрнекі құралдар.  

Үлгілердің  қасиеттерін  бағалауға  арналған  өлшеу  техникасы  мен 

құралдар.  

Бақылау жауап алуға арналған компьютерлік бағдарлама.  

 

4.5 Пәннің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі 

 

Есептеу  техникасы,  сканерлер,  фотошығарушы  құрылғылар,  түс сынамасы құрылғылары.  

 

  

 

 

135 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ  

 

Студенттің өздік зерттеу жұмысы студенттің оқу материалын меңгеруінің нәтижесін  көрсетеді.  Жұмыс  оқу  және  ғылыми  зерттеулердің  тапсырмалары 

бойынша  екі  бөліктен  тұрады.  Зерттеулердің  нәтижелері  реферат  түрінде 

ресімделеді.  Рефератта  мыналар  болуы  қажет:  кіріспе,  тапсырмаға  сәйкес 

негізгі  сұрақтардың  мазмұндалуы,  әдебиеттер  тізімі.  Жұмыс  көлемі  – 

стандартты машинамен басылған мәтінді 12-15 парақ.   

 

5.1 Студенттердің оқу-зерттеу жұмысы 

 

Студенттің  өздік  оқу-зерттеу  жұмысы  (СОЗЖ)  оқу  материалын  жеке пысықтау  нәтижесі  түрінде  болып  келеді.  Семестр  бойында  студент  курстың 

дәрістік,  практикалық  сабақтары  модульдері  бойынша  есеп  жұмыстарын 

орындайды, өз бетімен меңгеруге берілген сұрақтарды зерделеу бойынша жеке 

тапсырмалар орындайды.  

Полиграфия  өндірісі  негіздерін  зерделеуге  жеке  тапсырмаларды  таңдау 

кезінде  студенттің  сынақ  кітапшасының  соңғы  сандарын  жетекшілікке  алған 

жөн.  Тапсырылатын  есеп  жұмысы  практикалық  тапсырмалар  бойынша  есеп 

түрінде  болады,  оның  құрылымы  төмендегідей  болуы  тиіс:  жұмыстың 

тақырыбы,  жұмыстың  мақсаты,  қысқаша  теориялық  мәліметтер,  негізгі 

есептеулер, жұмыс нәтижелері және қорытынды. Есеп келесі талаптарға жауап 

беруі  тиіс:  мазмұнды  болуы,  қарастырылып  отырған  мәселенің  мәнін 

логикалық  тұрғыдан  ашуы,  әсер  ету  нысандары  мен  қолданылатын  құрал-

жабдықтың  суреттері  (нобайы)  болуы,  сауатты  орындалуы  және  дұрыс 

ресімделуі (мәтіндік құжаттардың мазмұнына қойылатын МЕМСТ 2.105 жалпы 

талаптарына сәйкес).  

 

5.2 Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы  

 

Студенттердің  өздік  ғылыми-зерттеу  жұмысы  (СҒЗЖ)  полиграфия технологиясын  зерделеу  және  жетілдіру  мәселелерін  студенттердің  жеке 

пысықтау  нәтижесі  түрінде  болып  келеді.  Жеке  тапсырмаларды  студенттер 

ғылыми  жетекшіден  алады.  Шығарушы  кафедраның  студентке  бекітілген 

оқытушысы ғылыми жетекші болып табылады. Тапсырма практикалық бағытта 

болуы  тиіс.  Бұған  қоса  қорытынды  жұмыстың  зерттеу  бөліміндегі  қойылған 

мәселелердің  шешімі  болуы  тиіс.  Семестр  бойында  студенттер  зерделенетін 

мәселенің  жай-күйін  бағалау,  сонымен  қатар  оларды  шешу  әдістерін  бағалау 

бойынша  зерттеу  жүргізеді.  Зерттеу  нәтижелері  ресімдеуге  қойылатын

 

белгіленген  талаптарға  сәйкес  есептің  ғылыми-зерттеу  бөлімі  ретінде ресімделеді.  

 

  

 

146 СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ 

АҚПАРАТ  

 

Пән  бойынша  қорытынды  баға  аралық  бақылаулардың  –  60%  және аралық 

аттестацияның 

(емтихан 

бағасы) 


– 

40% 


бойынша 

үлгерім 


көрсеткіштерінің максимал қосындысы түрінде анықталады.      

 

4,

0

6,

0

30

3

21

0ЭР

Р

Р

И

К

К

К

  

 

(1)  

бұндағы Р

К1

 – бірінші рейтинг бойынша бағаның сандық эквиваленті;        Р

К2

 – екінші рейтинг бойынша бағаның сандық эквиваленті;      Р

К3

  –  студенттің  өздік  жұмысы,  яғни  СОЗЖ  және  СҒЗЖ  бойынша тапсырмаларды орындағаны үшін бағаның сандық эквиваленті; 

     Э


0

 – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті. 

 

Оқушылардың білімі аралық  бақылау мен емтиханда 100 балдық бағамен бағаланады. Білімді бағалау шкаласы төмендегідей болып келеді (2- кесте). 

Курс сегменттері бойынша студенттердің білімін бағалау критерийлеріне 

2-кесте бойынша бағаланатын барлық жұмыс түрлерін орындау жатады.  

Студенттер орындайтын жұмыс түрлеріне төмендегілер жатады:  

1.  Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқауларға сәйкес нұсқаға 

байланысты таңдалып алынған тақырып бойынша есеп;  

2.  Практикалық сабақтар бойынша есептерді орындау және қорғау;  

3.  Пәннің әрбір сегменті бойынша  10 сұрақтан  тұратын аралық

 

тесті дұрыс орындау.  

 

2-кесте – Білімді бағалу шкаласы Әріптік жүйе 

бойынша 


баға  

Пайызды 


мазмұны  

Балл сандық  

эквивалент  

Дәстүрлі жүйе  

бойынша баға  

А 

95 – 100 4,0 

Үздік 


А- 

90 – 94 


3,67 

В+ 


85 – 89 

3,33 


Жақсы  

В 

80 – 84 3,0 

В- 


75 – 79 

2,67 


С+ 

70 – 74 


2,33 

Қанағаттанарлық 

С 

65 – 69 


2,0 

С- 


60 – 64 

1,67 


D+ 

55 – 59 


1,33 

50 – 54 1,00 

0 – 49 Қанағаттанарлықсыз 

 

 


 

 

157 БАҒАЛАУ   САЯСАТЫ  

 

Бағалау  саясаты  объективтілік,  айқындылық,  оралымдық,  жоғары дифференциация принциптеріне негізделеді.  

Барлық жұмыс түрлерін бағалау ережелері аелесі жүйеге негізделген:  

1. 

Аралық бақылау кезіндегі ең жоғары баға 100 балл;  2. 

Есептің мазмұны мен бөлімін қорғауға 1 аралық үшін 0-ден 30 балға дейін 

баға қойылады;  

3. 


Практикалық  тапсырмаларды  орындау  –  1  аралық  үшін  0-ден  30  балға 

дейін баға қойылады;    

4. 

30

 тест сұрағынан тұратын

  

рубежный жазба бақылаудың әр дұрыс жауабы үшін 1 аралық үшін 0-ден 40 балға дейін баға қойылады;  

5. 


Есептің  бөлімі  оқытушыға  белгіленген  аптада  (2-ден  15-ке  дейін) 

тапсырылады,  жұмысты  мерзімінен  бұрын  орындауға  болады.  Тапсыру 

мерзімдерін  бұзғаны  үшін  айып  балдары  қарастырылған  –  кешіктірген 

(дәлелді себептерді санамағанда) әрбір апта үшін 10 балл шегеріледі;  

6. 

5  балл  көлеміндегі  айып  балдары  оқытушы  берген  әрбір  тапсырманы орындамағаны,  курс  саясатымен  белгіленген  шарттарды  бұзғаны  үшін 

қарастырылған;  

7. 

Емтихан бағасы 0-ден 100 балға дейін болады, жазба емтихандағы барлық отыз тест сұрағына берілген дұрыс жауап бағаланады;   

8. 


Пәнді  шығармашылық  тұрғыдан  зерделегені  үшін  көтермелеу  балдары 

қарастырылған.  Студент  ғылыми  зерттеуді  орындаған  және  оның 

нәтижелері  бойынша  студенттердің  ғылыми  конференциясында  баяндама 

жасаған жағдайда, практикалық сабақтар үшін 60 балла көлеміндегі балдар 

қосымша есептеледі. Ғылыми баяндама ШҚМТУ Жаршысында және басқа 

да ғылыми басылымдарда жарияланса, емтихан үшін 100 балл көлеміндегі 

балдар есептеледі; 

9. 


Әрбір  студент  бойынша  қорытынды  баға  формула  (1)  бойынша 

шығарылады.  Ол  курстың  теориялық  және  практикалық  бөлімдері 

бойынша студенттердің білім деңгейін көрсетеді;  

10.  Қойылған  бағамен  келіспеген  жағдайда,  студенттің  оны  белгіленген 

тәртіпте даулауға құқығы бар:  

-  шағым  себебін  негіздей  отырып,  факультет  деканының  атына 

өтініш беру;  

-  аталған  пән  бойынша  оқу  кезеңіндегі  барлық  орындалған 

жұмыстарды ұсыну;  

-  белгіленген  мерзімде  ауызша  әңгімелесуді  өткізу  және  кафедра 

меңгерушісі,  кафедраның  2  жетекші  оқытушысы,  офис-регистратор 

өкілінен тұратын комиссияға емтихан тест тапсырмаларын тапсыру.  

 

 


 

 

168 КУРС, АКАДЕМИЯЛЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ЖӘНЕ  

ЭТИКА САЯСАТЫ   

 

Дәрістерге дайындалу үшін студенттер көрсетілген негізгі және қосымша әдебиет  бойынша  тақырып  мазмұнымен  танысуы,  ақпаратты  қабылдау  және 

жазып  алуға  (дәріс  конспектісін  жазу,  3,5  дискетаның  болуы  және  т.б.)  дайын 

болуы тиіс.. 

Практикалық  сабақтарға  дайындық  кезінде  дәріс  материалын  міндетті 

түрде  меңгеруі  тиіс,  тапсырмаларды  орындауға  қажетті  құралдары  (дәптерлер, 

қаламдар,  қарындаштар,  инженерлік  функциялары  бар  калькуляторлар)  болуы 

қажет.  

 

Осы курсты зерделеу барысында студент:  -  мінез-құлық  және  этика  ережелерін  сақтауға,  оқытушыға  құрмет 

танытуға;  

- тапсырмамен қарастырылған жұмыс орнында болуға;  

- қауіпсіздік техникасын сақтауға міндетті.  

 

Осы курсты зерделеу барысында студентке:  - зерделенетін мәселелер бойынша түсініксіз жағдайларды нақтылауға;  

- оқытушымен келісе отырып, жеке тапсырманың тақырыбын өзгертуге;  

-  пәнді  зерделеудің  альтернативтік  түрлерін  ұсыну  және  пайдалануға 

рұқсат етіледі.  

  

Осы курсты зерделеу барысында студентке: - сабақтарға кешігуге; 

-  тапсырмамен  қарастырылмаған  лабораторияның  (өндірістік  цехтың) 

жұмыс аймақтарында болуға;  

-  сабақ  үстінде  ұялы  телефонмен  сөйлесуге  (сабақ  кезінде  сөндіріп тастауы қажет) тыйым салынады.  

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал