БАҒдарламасы силлабус пәннің аталуы: «Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар»жүктеу 156.34 Kb.

Дата11.09.2017
өлшемі156.34 Kb.

                                                                                        

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

СИЛЛАБУС

        Пәннің аталуы:    «Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар

 

 »            

           

                       

Оқыту нысаны

Күндізгі оқыту

Барлық кредит саны

3

Курс


4

Семестр


7

Емтихан (семестр)

7

Барлық сағаттар,Соның ішінде:

135


Лекциялар (сағаттар)

22,5


Практикалық  (семинар) 

сабақтар (сағаттар)

22,5

Зертханалық сабақтар (сағаттар)

-

СОӨЖ (сағаттар)30

СӨЖ (сағаттар)

60

                                                                                                       

1. Оқытушы туралы деректер 

 

2. Оқытушымен байланыс ақпараты3. Пәннің пререквизиті

«Информатика»,

 

«Жоғарғы


математика»  

  пәндері   бойынша

студенттің алған білімдері. Студент ДК-

ң   жұмысының   негіздерін   білу   қажет.

WINDOWS   программа   қаптамасының

негізгі жұмыс істеу үрдістерін меңгеруі

тиіс.


4. Пәннің постреквизиті

«Компьютерлік   ақпараттық   жүйедегі

жаңа технология» пәнін оқуда алынған

білімдер


 

өнеркәсіптік

кәсіпорындардың,   өндірістік   және

өндірістік   емес   сала   ұйымдарын

қаржы-кредит   қызметін   басқару

органдарын

 

ақпараттандыружұмысында қолданылады.

5. Пәннің сипаттамасы

Экономика   саласының   мамандарына   –

менеджерлерге,

 

бухгалтерлерге,аудиторларға, банк, қаржы және салық

қызметтерінің  

  қызметкерлеріне

ақпараттандыру

 

жағдайындағыақпараттық   жүйелер   мен   атқарымдық

мәселелерді   шешу   технологиялары

баяндалады

.

6. Пәннің оқыту мақсаты

  «Компьютерлік   ақпараттық   жүйедегі

жаңа   технология»   пәнінде   болашақ

экономистерге

 

консалтингтікфирмалардың

 

өкілдерімен,программалық   өнім   жеткізушілермен

өзара   білікті   түрде   ықпалдасу   үшін

ақпараттық жүйелер мен технологиялар

құру  саласынан   теориялық  білім  беру,

сонымен   бірге   есептік   және   қаржы-

кредит


 

саласындағы

 

басқару


мәселелерін   шешуге   арналған

құралдарды   қолданудың   практикалық

дағдыларын үйрету көзделген.

7. Пәннің оқыту міндеттері

 пәндік аймаққа арналған мәліметтер

базасының құрылымын жобалау;

 жобаланатын мәліметтер базасының

сұлбасын құру және сипаттай білу;

 банк мәліметтерінің құрылымымен,

мазмұнымен, функцияларымен танысу;

ақпараттық

 

жүйедегі


 

банк


мәліметтерінің   құрылу   принциптерін

үйрену;


          8. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Тақырып аты

Сағат саны

Дәріст


ік

зертха


налық

СОӨ


Ж

СӨЖ


1

Экономикадағы ақпараттық процестер 

және оларды автоматтандырудың 

қажеттілігі.  

Ақпараттық ресурс – экономикалық 

қызметті ақпараттандыру негізі. 

Ақпараттық жүйе ұғымы және оларды 

жіктеу.

Ақпараттық технологиялар, олардың дамуы мен жіктелуі.

 АЖО – түпкілікті  пайдаланушының 

жұмысын автоматтандыру құралы.

2

2

24

2

Экономикалық қызметті басқаратын АЖ құрудың әдістемелік негіздері

Ұйымдастыруды басқарудағы АЖ мен АТ 

жобалау объектілері.

АЖ мен АТ құру сатылары,  әдістер мен 

оны ұйымдастыру.

Басқару шешімдерін қалыптастыру 

әдістері мен үлгілері.

Пайдаланушының АЖ құру мен мәселені 

қоюда атқаратын рөлі.

Қойылған   басқару   мәселелерін   орындау

тәртібі. 

1

22

4

3АЖ-ны ақпараттық қамтамасыз ету. 

Ақпараттық қамтамасыз ету түсінігі және 

оның құрылымы. Классификаторлар , 

кодтар және оның қолдану 

технологиясы.Штрихтап кодтау және оның

технологиясы –экономикадағы қолднау 

аясы. Құжаттар және оларды құру 

әдістері .Қазіргі уақыттағы құжат айналым

ерекшеліктері. Компьютер ішіндегі 

ақпаратпен қамтамасыз ету. Мәліметтер 

банкі, құрылымы және ерекшеліктері. 

Мәліметтер қоры және білім қоры.

1

2

24

4

Экономикадағы АЖ-ның технологиялық қамтамсыз ету. 

Экономикадағы АЖ-ның және АТ-ның 

технологиялық қамтамасыз етудің құрал 

жабдықтары.Экономикадағы ақпаратты 

автоматты түрде өңдеуде қолдану. АЖ 

және АТ интегралданған түрі. 

Экономикадағы жаңа АТ түрлері. 

1

33

4

5АЖ және АТ-ны басқарудағы ақпаратты

қорғау

АЖ және АТ қауіп түрлері. АЖ және АТ-

ны басқарудағы  түрі,әдісі және қорғау 

тәсілдері.

1

2

24

6

Қаржылық менеджменттегі автоматтандырылған ақпараттық 

технологиялар.

Нарық жағдайындағы қаржылық 

1

2

24

менеджменті ұйымдастыру. Қаржылық 

менеджменттің функционалдық есебі мен 

мақсатының мінездемесі. Қаржылық 

менеджментті ақпараттық қамтамасыз ету. 

Қаржылық шешімдерді бағдарламалық 

қамтамсыз ету. Қаржылық менеджмент 

есептерінің автоматтандырылған 

ақпараттық технологиялар жағдайында 

шешу.

7

 Бухгалтерлік есептің  автоматтандырылған ақпараттық 

жүйесі. Бухгалтерлік есептің  ақпараттық 

жүйесінің жалпы мінездемесі. 

Бухгалтерлік есептің  ақпараттық 

жүйесінің ерекшелігі. Бухгалтерлік есептің

автоматтандырылған жүйесі.Бухгалтерлік 

есептегі компьютерлік  ақпараттық 

технологиясы.

1

22

4

8Аудиторлық жұмыстағы ақпараттық 

технологиялар.

 Аудиторлық жұмыстағы компьютерлік 

ақпараттық жүйенің функционалды 

есептері. Аудиторлық жұмыстағы  

автоматтандырылған ақпараттық 

технологиялар.   Аудиторлық жұмыстағы  

автоматтандырылған ақпараттық 

технологияларды бағдарламалық 

қамтамасыз ету. 

1

22

4

9Банктік ақпараттық жүйелер. Банктік 

жүйенің  қазіргі заманғы даму деңгейі. 

Банкті автоматтандыру мәселесі. Банк 

жұмысын ақпараттық қамтамасыз ету 

проблемасы. Банктегі инновациалық 

процесстері. Банк технологиясын 

автоматтандыру отандық жүйелерінің 

ерекшеліктері.

АБЖ технологиялық платформасы.

1

22

5

10Салықтағы деректерді өңдеу ААТ.

ҚР салық комитетiнiң біріктірілген 

ақпараттық жүйесi (ҚР СБАЖ).

Салық қызметін басқару жүйесінің 

ерекшеліктері. «Салық» ААЖ.

1

22

5

11Жаңа ақпараттық технологиялар

2

44

5

    12Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау

2

22

4

Қорытынды: 22,5

22,5

30

60

9. Дәрістік, зертханалық сабақтар жоспары 

Тақы

рыпт


ың №

Дәріс жоспары

Зертханалық сабақ жоспары

1

Экономикадағы ақпараттық процестер және оларды автоматтандырудың 

қажеттілігі.  

Ақпараттық ресурс – экономикалық 

қызметті ақпараттандыру негізі. Ақпараттық

жүйе ұғымы және оларды жіктеу.

Ақпараттық технологиялар, олардың дамуы 

мен жіктелуі. АЖО – түпкілікті  пайдаланушының 

жұмысын автоматтандыру құралы.

1-ші зертханалық жұмыс.

Салымдар үшін пайызға есеп 

айырысу, ұдайы кезеңдік 

төлемдерге есеп айырысу

2

Экономикалық қызметті басқаратын АЖ

құрудың әдістемелік негіздері

Ұйымдастыруды басқарудағы АЖ мен АТ 

жобалау объектілері.

АЖ мен АТ құру сатылары,  әдістер мен оны

ұйымдастыру.

Басқару шешімдерін қалыптастыру әдістері 

мен үлгілері.

Пайдаланушының АЖ құру мен мәселені 

қоюда атқаратын рөлі.

Қойылған   басқару   мәселелерін   орындау

тәртібі. 

2-ші зертханалық жұмыс.

MS EXCEL құралы көмегімен 

жалақыны есептеу

3

АЖ-ны ақпараттық қамтамасыз ету. 

Ақпараттық қамтамасыз ету түсінігі және 

оның құрылымы. Классификаторлар , кодтар

және оның қолдану технологиясы.Штрихтап

кодтау және оның технологиясы –

экономикадағы қолднау аясы. Құжаттар 

және оларды құру әдістері .Қазіргі 

уақыттағы құжат айналым ерекшеліктері. 

Компьютер ішіндегі ақпаратпен қамтамасыз 

ету. Мәліметтер банкі, құрылымы және 

ерекшеліктері. Мәліметтер қоры және білім 

қоры.


3-ші зертханалық жұмыс.

Несие төлемдерін есептеуде 

қаржылық функцияларды 

пайдалану

4

Экономикадағы АЖ-ның технологиялық 

қамтамсыз ету. 

Экономикадағы АЖ-ның және АТ-ның 

технологиялық қамтамасыз етудің құрал 

жабдықтары.Экономикадағы ақпаратты 

автоматты түрде өңдеуде қолдану. АЖ және 

АТ интегралданған түрі. Экономикадағы 

жаңа АТ түрлері. 

4-ші зертханалық жұмыс.

EXCEL –ді қолданып несие 

төлемдерін есептегенде түрлі 

проценттік ставкалардың төлем

мөлшеріне әсерін қойылымдық 

кесте негізінде талдау

5

АЖ және АТ-ны басқарудағы ақпаратты қорғау

АЖ және АТ қауіп түрлері. АЖ және АТ-ны 

басқарудағы  түрі,әдісі және қорғау 

тәсілдері.

5-ші зертханалық жұмыс.

Қаржылық шешімдерді қабылдау

үшін Excel-ді – «Подбор 

параметра» тәсілін пайда

6

Қаржылық менеджменттегі 

автоматтандырылған ақпараттық 

6-шы зертханалық жұмыс.технологиялар.

Нарық жағдайындағы қаржылық 

менеджменті ұйымдастыру. Қаржылық 

менеджменттің функционалдық есебі мен 

мақсатының мінездемесі. Қаржылық 

менеджментті ақпараттық қамтамасыз ету. 

Қаржылық шешімдерді бағдарламалық 

қамтамсыз ету. Қаржылық менеджмент 

есептерінің автоматтандырылған 

ақпараттық технологиялар жағдайында 

шешу.

Сценарий диспетчерлерімен жұмыс: капитал салымдарының 

тиімділігін талдау

7

 Бухгалтерлік есептің  автоматтандырылған ақпараттық жүйесі.

Бухгалтерлік есептің  ақпараттық жүйесінің 

жалпы мінездемесі. Бухгалтерлік есептің  

ақпараттық жүйесінің ерекшелігі. 

Бухгалтерлік есептің автоматтандырылған 

жүйесі.Бухгалтерлік есептегі компьютерлік  

ақпараттық технологиясы.

7-ші зертханалық жұмыс.

Облигация портфелінің 

табыстылығын есептеу

8

Аудиторлық жұмыстағы ақпараттық 

технологиялар.

 Аудиторлық жұмыстағы компьютерлік 

ақпараттық жүйенің функционалды 

есептері. Аудиторлық жұмыстағы  

автоматтандырылған ақпараттық 

технологиялар.   Аудиторлық жұмыстағы  

автоматтандырылған ақпараттық 

технологияларды бағдарламалық 

қамтамасыз ету. 

8-ші зертханалық жұмыс.

Облигация портфелінің 

табыстылығын есептеу

9

Банктік ақпараттық жүйелер. Банктік 

жүйенің  қазіргі заманғы даму деңгейі. 

Банкті автоматтандыру мәселесі. Банк 

жұмысын ақпараттық қамтамасыз ету 

проблемасы. Банктегі инновациалық 

процесстері. Банк технологиясын 

автоматтандыру отандық жүйелерінің 

ерекшеліктері.

АБЖ технологиялық платформасы.

9-шы зертханалық жұмыс.

Еxcel   электронды   кестесі:

мәліметтер қорымен жұмыс

10

Салықтағы деректерді өңдеу ААТ.

ҚР салық комитетiнiң біріктірілген 

ақпараттық жүйесi (ҚР СБАЖ).

Салық қызметін басқару жүйесінің 

ерекшеліктері. «Салық» ААЖ.

10-шы зертханалық жұмыс.

Амортизациялық салымдарды 

есептеу


11

Автоматтандырылған бюджет процесі.

Бюджеттік процестегі мемлекеттік билік 

органдарының ААТ

Бюджет процесін басқару негіздері және 

оны автоматтандырудың қажеттілігі

Бюджет процесіндегі қатысушылар 

жұмысын автоматтандыру жүйесін құру

Бюджетті басқару ААЖ құрылымы.

11-ші зертханалық жұмыс.

Амортизациялық салымдарды 

есептеу

    12


Ақпараттық қазынашылық жүйе.

АЖ және АТ-дағы атқарымдық 

мәселелердің қазыналық талаптары.

Қазынашылық органдар есебінің, АЖ және 

АТ-да іске асыру ерекшеліктері.

Қазынашылық органдарындағы 

ақпараттандыру сипаты.

12-ші зертханалық жұмыс.

Тиімді шешімдерді табуда Еxcel 

ортасының «Поиск решения» 

құралын пайдалану

10. СОӨЖ жүргізу жоспары 

Тақырыпт


ың №  

СОӨЖ жоспары

СОӨЖ нысаны

1

Ақпараттық жүйені соңғы пайдаланушының 

автоматтандырылған жұмыс 

орнының тағайындалуы мен 

құрамы.


Ауызша қорғау. Берілген бақылау 

сұрақтарына жауап беру.

2

Пайдаланушының   экономикалықшешімдерді   автоматтандыруды

кейін жобалау үшін   оларды   қою

тәртібі мен жоспары

Жоспар құру. 

3

Материалдарды   жеткізушілерменесеп   айырысқан   кезде   түрлі

электронды

 

құжаттардыңавтоматты қалыптасуы.

Конспект жазып келу. Қорғау.

4

Қазіргі кезеңдегі экономика саласындағы біріктірілген АТ

Сұрақ-жауап

5

Экономикада     электронды     құжатайналымының

 

қауіпсіздігінқамтамасыз ету проблемалары.

Реферат жазу

6

Қаржылық менеджменттегі АТААуызша талқылау.

7

Бухгалтерлік 

есептің


автоматтандырылған   ақпараттық

жүйесі


Ауызша талқылау.

8

Бухгалтерлік   есепті   ақпараттыққамту 

Реферат жазу9

Аудиторлық

 

 

қызметтіңақпараттық  технологиялары

Ауызша   қорғау.   Берілген   бақылау

сұрақтарына жауап беру.

10

Банк жұмысын автаматтандыруРеферат жазу. 

11

Жаңа ақпараттық технологияларМысал келтіре отырып қорғау

12

Компьютерлік жүйелердеақпаратты қорғау.

Сұрақ-жауап

13

АЖ   және   АТ-дағы   атқарымдықмәселелердің

 

қазыналықталаптары.

Реферат жазу.

14

Қазынашылық 

органдардағы

ақпараттық технологиялар

Ауызша   қорғау.   Берілген   бақылау

сұрақтарына жауап беру.

15

Автоматтандырылған   ақпараттықтехнологиясын зейнетақы қорында

қолдану.          

Сұрақ-жауап

11. СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі 

Тақырыпт


ың №  

СӨЖ  тапсырмалары

Бақылау


нысаны

Өткізу мерзімі1

1.Ақпараттық

 

ресурс-ақпараттықэкономиканың   негізі.   Ақпараттық

жүйенің түсінігі мен классификациясы.

Ақпараттық технологияның дамуы мен

классификациясы.

 

АЖО-


қолданушының

 

жұмысынавтоматтандыру

Мекемені   басқаруда   АЖ   мен   АТ

жобалау   проектісі.   АЖ-   дің

функционалды

 

құрылымынанметодологиялық   эволюциясы.   Басқару

есептерінің   шешімінің   модельдерімен

әдістері.   Қолданушының   АЖ-ны

құруда   және   есеп   қоюдағы   ролі.

Басқару есептерінің қойылу реті

Ақпараттық   қамтамасыз   ету   түсінігі

және

 

оның 

құрылымы.

Классификаторлар , кодтар және оның

қолдану


 

технологиясы.Штрихтап

кодтау   және   оның   технологиясы   –

экономикадағы   қолднау   аясы.

Құжаттар   және   оларды   құру   әдістері

Қазіргі   уақыттағы   құжат   айналым

ерекшеліктері.   Компьютер   ішіндегі

ақпаратпен

 

қамтамасыз 

ету.


Мәліметтер   банкі,   құрылымы   және

ерекшеліктері.   Мәліметтер   қоры   және

білім қоры

Реферат қорғау

3 апта


2

Экономикадағы АЖ-ның және АТ-ның

технологиялық   қамтамасыз   етудің

құрал   жабдықтары.Экономикадағы

ақпаратты   автоматты   түрде   өңдеуде

қолдану. АЖ және АТ интегралданған

түрі. Экономикадағы жаңа АТ түрлері.

АЖ және АТ қауіп  түрлері. АЖ және

АТ-ны   басқарудағы     түрі,   әдісі   және

қорғау тәсілдері

Нарық   жағдайындағы   қаржылық

менеджменті ұйымдастыру. Қаржылық

менеджменттің   функционалдық   есебі

мен   мақсатының   мінездемесі.

Қаржылық   менеджментті   ақпараттық

қамтамасыз

 

ету.


 

Қаржылық


шешімдерді бағдарламалық қамтамсыз

ету.


 

Қаржылық


 

менеджмент

есептерінің

 

автоматтандырылғанақпараттық технологиялар жағдайында

шешу.


Таңдалған

тақырып


бойынша

толық


мағлұмат   беру.

Талқылау.

7 апта

3

Бухгалтерлік   есептің     ақпараттықжүйесінің   жалпы   мінездемесі.

Бухгалтерлік   есептің     ақпараттық

жүйесінің   ерекшелігі.   Бухгалтерлік

есептің


 

автоматтандырылған

жүйесі.Бухгалтерлік

 

есептегікомпьютерлік

 

 ақпараттық

технологиясы. Аудиторлық жұмыстағы

компьютерлік   ақпараттық   жүйенің

функционалды   есептері.   Аудиторлық

жұмыстағы  

  автоматтандырылған

ақпараттық

 

технологиялар.Аудиторлық

 

жұмыстағыавтоматтандырылған

 

ақпараттықтехнологияларды

 

бағдарламалыққамтамасыз ету.

Банктік жүйенің   қазіргі заманғы даму

деңгейі.   Банкті   автоматтандыру

мәселесі.   Банк   жұмысын   ақпараттық

қамтамасыз   ету   проблемасы.   Банктегі

инновациалық процесстері.

Реферат

11 апта


4

Салық   қызметін   басқару   жүйесінің

ерекшеліктері.   Автоматтандырылған

«Налог»   ақпараттық   жүйесі.     Салық

қызметіндегі шешілетін функционалды

есептердің   мінездемесі.   Салық

қызметіндегі

 

автоматтандырылғанақпараттық   жүйенің   ерекшеліктері.

Салық   қызметіндегі   қолданылатын

ақпараттық   технологиялар.Бюджеттік

процесстерді   басқару   негіздері   және

оны   автоматтандыру   қажеттілігі.

Бюджетті


 

басқарудың

автоматтандырылған

 

ақпараттықжүйелердің   құрылымы.   Бюджеттік

процесстегі   мемлекеттік   билікті

автоматтандырылған

 

ақпараттықтехнологиясы.   Автоматтандырылған

ақпараттық   технологиясын   жергілікті

жерде     қолдану.   Автоматтандырылған

ақпараттық   технологиясын   зейнетақы

қорында   қолдану   .Қазыналық

мекемелерде

 

информатизациялаужағдайының   мінездемесі.   Қазыналық

мекемелердегі   АЖ   және   АТ

жағдайындағы   шешілетін   есептердің

ерекшеліктері.  

 

  Қазыналықфункционалды   есептердің   АЖ   және

АТ-ға


 

бағытталған

 

есептеріншешу.Мекемедегі   электронды   құжат

айналымды ұйымдастыру.

«Налог»

ақпараттықжүйесі.   Салық

қызметіндегі

шешілетін

функционалды

есептердің

мінездемесін

жасау.

14 апта


12. Курстық жұмыс тақырыптары

Курстық жұмыс қарастырылмаған

13. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1. Бралиева Н.Б. Экономикадағы ақпарат жүйелері : оқу құралы / Н. Б. Бралиева, Қ. С. 

Байшоланова, Н. Л. Гагарина. - Алматы, 2001. - 92 б.

2. Бизнестегі ақпарат жүйелері : Оқу құралы / Н. Б. Бралиева, Қ. С. Байшоланова, Н. Л. 

Гагарина. - Алматы, 1994. - 106 б.


3. Байшоланова  Қ.С. Ақпараттық жүйелер теориясы : оқу құралы. - Алматы : Экономика, 

2002. - 184 с.

4. Информационные системы в экономике: Под ред. ГА. Титоренко. — М.: ЮНИТИ, 2003

5. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. 

пособие / Под ред. ГА. Титоренко. — М.: Финстатинформ, 1997-            ;

6. Экономикадағы ақпараттық жүйелер. Оқу құралы. Н.Б. Бралиева, Қ.С. Байшоланова, 

Н.Л. Гагарина — Алматы, 2001.

7. Автоматизированные информационные технологии в налоговой и бюджетной системах: 

Учеб. пособие / Под ред. ГА Титоренко. — М.: ЮНИТИ, 2003;

8. Андреев В.Д. Внутренний аудит. — М.: Финансы и статистика, 2003.

9.  Божко В.П. Информационные технологии в статистике: Учебник. — М.: 

Финстатинформ, 2002.

10.  Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред. О.В. Врублевской, 

MB. Романовского. — М.: Юрайт-издат, 2003.

11.  Вендров A.M. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования 

информационных систем. — М.: Финансы и статистика, 1998.

12.  Вендров Л:М Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем: Учебник для вузов. — М.: Финансы и статистика, 2003

13.  Вудкок Д. Современные информационные технологии совместной работы. — М.: 

Microsoft Press,1999.                                         Қосымша әдебиеттер:

1. Бiрәлиева Н.Б. Ақпараттық менеджмент негiздерi : Оқу құралы / Бiрәлиева Н.Б, 

Байбөлекова Л.А.Балашов Қ.Т. - Алматы : Экономика, 2000. - 96 б.

2. Төлегенов Е.Т. Бухгалтерлік ақпарат жүйелері : Оқу құралы. - Алматы : Экономика, 

2001. - 184 б.

3. Сұлтанбекова А.О. Бизнестегі

 

қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар : Оқу құралы /А. О. Сұлтанбекова. - Алматы : Экономика, 2009. - 304 б.

4. Бірәлиева Н.Б. Ақпараттық менеджмент негіздері : Оқу құралы / Н. Б. Бірәлиева, Л. А. 

Байбөлекова, Қ. Т. Балашов. - Алматы : Экономика, 2000. - 96 б.

5. Кайнарбаева Г.Б. Ақпараттық жүйелер негіздері : оқу құралы. - Алматы : Альянс, 2008. -

157 б.

6.   Гаврилова ТА., Хоропшский ВФ. Базы знаний интеллектуальных систем. — СПб;: Питер, 2001.-р             

7. Гареев А., Корнеев В., Райх В., Яясдадаш С. Базы данных. Интеллектуальная обработка 

информации. — М.: Нолидж, 2003.

8. Гринберг А. С, Король И.А. Информационный менеджмент: Учеб. пособие. - М.: 

ЮНИТИ, 2003.

9. Данилевский Ю.А., Шапигузов СМ., Ремизов Н.А., Старовойтова Е. В. Аудит: Учеб. 

пособие. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002.

10. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. — Киев; М; СПб.: Издательский дом 

«Вильяме», 2000.

11. Дюк В., Самойленко A. Data mining: Учеб. курс. — СПб.: Питер, 2001.

12. Евсюков ВВ. Экономическая информатика: Учеб. пособие. — Тула: Гриф и К., 2003.

13.  Информационные системы бухгалтерского учета: Учеб. пособие / Под ред. В.И. 

Подольского. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

14.  Информационные технологии управления: Учеб. пособие / Под ред. Г.А. Титоренко. - 

М.: ЮНИТИ, 2003.

15. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. — М.: Финансы и статистика,

2002.

16.  Компьютеризация банковских операций: Учеб. пособие / Под ред. ГА. Титоренко. — М.: Вузовский учебник, 2005.

17.  Клещев Н. Т., Романов А.А. Проектирование информационных систем: Учеб. 

пособие / Под ред. К.Н. Курбатова -г- М.: Изд-во Рос. эконом.академии, 2000.

18. Короткое Э.М. Исследование систем управления: Учебник. — М.: ДеКа, 2000.

19. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. 

— М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.

20. Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. - М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2003.

21. Информационные системы в экономике(практикум): Под ред. П.В. Аинина — М.: 

КНОРУС, 2008

           

 Интернет ресурстар: 

1. Г.А. Титоренко Информационные системы в экономике [Электронный учебник].- 

Москва. – 2008. – С. 463

2. Сайт: http://depositfiles.com/files/oqsura4rj

3. сайт:

 http://www.booksgid.com/business/323-.html

                

14. Студенттің оқу бойынша жетістіктерін бақылау сұрақтары

1. Ақпараттық ресурстар деген не?

2. Ақпараттандыру ұғымы нені білдіреді?

3. Ақпарат рыногының құрылымы қандай?

4. Экономикалық объектіні  басқару жүйесі деген не?

5. Автоматтандырылған  ақпараттық жүйені жіктеңіз.

6. Автоматтандырылған ақпараттық технология ұғымын жіктеңіз.

7. Автоматтандырылған жұмыс орнының (АЖО)   не үшін тағайындалған және ол

қалай қамтамасыз етіледі?

8. АЖО-ның   автоматтандырылған   ақпараттық   жүйеде   қандай   рөл   атқарады   және

оның маңызы қандай?

9. Бухгалтерлік есепте «субконто» ұғымы нені білдіреді?

10. Бухгалтерлік   есеп   әдістемесін   анықтауда   конфигурацияның   негізгі   құраушысы

ретінде қай объект қолданылады?

11. Шоттар   жоспарына   өзгертулерді   1С   Кәсіпорын   7.7-дегі   қай   режимде   енгізуге

болады?


12. Операциялар журналы не үшін қолданылады?

13. 1С Кәсіпорын 7.7-де «справочник» нені білідіреді?

14. 1С Кәсіпорын 7.7-де справочник-те топ түріндегі объект қалай белгіленеді?

15. Справочниктегі ақпаратқа қосымша ақпарат қосу үшін:

16. 1С Кәсіпорын 7.7-дегі «Константалар» менюі қандай ақпаратты қамтиды?

18. ҚР-ғы бюджет жүйесінің әрбір құрылым элементтерін сипаттаңдар.

19. Кез келген бюджеттік үдеріс қандай кезеңдерді қамтиыды?

20. Бюджеттік үдерістерді автоматтандырудың күрделілігі неде?

21. Бюджет үдерістеріне қатысушылардың қаржылық және ақпараттық құрымының

өзара қарым-қатынасын қалай көрсетуге болады?

22. Бюджеттік   үдеріске   қатысушы   ұйымның   жұмысы   үшін   қолданылатын

автоматтандырылғын жүйені атаңдар?

23. Кешендік   автоматтандыруда   программалық   өнім   құрудың   негізгі   қағидалары

қандай және нәтижесі?

24. ҚР-да ААЖ басқарудың қаржылық құрылымы қалай ұсынылады?

25. ААЖ «Қаржы» территориялық және аймақтық деңгейде қандай тапсырмаларды

шешеді?

26.БОҚАЖ программалар кешені бюджеттің қандай деңгейінде жүзеге асады жәнеқызмет атқарады?

27. ҚР-ның бюджеттік жүйесінде ЗҚ қандай құрылым элементіне жатады?28. ЗҚ-ның жұмысты жылдамдату программалары қандай қызметтерді орындайды?

29. 1С Кәсіпорын 7.7 жүйесінде неше жұмыс режимі бар?

30. Кәсіпорын бухгалтерінің АЖО нені қамтиды?

31. Бастапқы ақпаратты нәтижелк ақпаратқа түрлендірудегі технологиялық кезеңдер

тізбегі төмендегілердің қайсысы?

32. БАЖ   негізгі   ерекшеліктерін   атаңыз:   1-есеп   түрлерінің   интеграциясы,   2-ақша

қаражаттары,   3-   кері   байланыс   қағидасы,   4-жүйелік   қарастыру   қағидасы,   5-бастапқы

есепті автоматтандыру, 6-таза активтер және жарғылық қор сәйкестігі:

33. Шетелдік валюта кассасындағы қолда бар ақшалар шоты?

34. лттық валюта кассасындағы қолда бар ақшалар шоты?

35. Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың борышы шоты?

36. Үйлер мен ғимараттардың тозуы шоты?

37. Гудвилл шоты?

38. Қаржы жағдайы, міндеттемелер және капитал туралы ағымдағы ақпаратты жүйелі

түрде топтасыру:

39. Калькуляция - ...

40. Кәсіпорынның   белгілі   бір   кезең   ішіндегі   шаруашылық   қызметін   сипттайтын

көрсеткіштер жүйесі:

41. Шаруашылық операцияларын есеп объектілерінің өзара байланысын көрсететін

бухгалтерлік есептің шоттарында тіреу тәсілі:

42. Шаруашылық операцияларын жүзеге асыруға арналған жазбаша өнім немесе осы

операцияларды іс жүзінде атқаруды растауды тө Кірістік кассалық ордер...:

43. мендегілердің қайсысы білдіреді?

44. Шығыстық кассалық ордер...:

45. Банктік операциялардың жекелеген түрлерін атқаратын банктер мен ұйымдардың

банктік шоттары:

46. Жеке және заңды тұлғалардың жекелеген бөлімшелерінің банктік шоттары:

47. Баланстың активтерінде нелер көрсетіледі?15.1 Студенттің рейтингін қою шкаласы

 

Студенттердің рейтингтік бағалау шкаласы

Бақылау


түрі

Б

аға 

кр

итер

ий

і1-

ш

і рей

ти

нг (

Р

1), %

апта


1-

ш

і рей

ти

нг о

ры

тынд

ы

сы (

Р

1)Б

ағ

а кр

ит

ерий

і

2-ш

і р


ей

ти

нг (

Р

2), %

апта


2-

ш

і рей

ти

нг қ

ор

ыты

.(

Р2)

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11

1213

14

151

лекция


7

1 1 1 1 1 1 17

1

11

1

11

1

2Зертхан

алық


хұмыс

35

5 5 5 5 5 5 535 5

5

55

5

55

3

  СӨЖ


тапсыр

малары


н

орында


у

(курсты


қ

жұмыс)


30

1

02

0

30

10

20

4СОӨЖ

тапсыр


малары

н

орындау

28

4 4 4 4 4 428 4

4

44

4

44

5

қорытынды

10

0

10

0

Қорыты


нды

баға


бөлігі

30

%30

%

15.2 Қорытынды бағаны есептеу

Пән бойынша қорытынды баға пайыздық мазмұнда келесі формула бойынша есептеледі:

И% = Р1+Р2  х 0,6 + Э х 0,4

                                                                           2

                        

мұндағы:

       Р1 –1- рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны;

           

Р2 – 2- рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны;

       Э – емтихан бағасының пайыздық мазмұны (тест-емтихан).

        


15.3   Студенттің   оқу   жетістіктерінің   балдық-   рейтингтік   әріптік   жүйе   бойынша

бағалау және сәйкесінше бағалаудың дәстүрлі шкаласына аудару 

                                      

Әріптік баға

Балдың сандық

эквивалент

Пәнді игерудің %-қ

көрсеткіші

Дәстүрлік жүйе

бойынша бағалау 

A

4,095-100

өте жақсы

 A

-

3,6790-94

 B

+3,33

85-89


жақсы

B

3,080-84

 B

-2,67

75-79


 C

+

2,3370-74

қанағаттанарлықC

2,0


65-69

 C

-1,67

60-64


 D

+

1,3355-59

D

1,050-54

F

00-49

қанағаттанарлық

емес

     

15.4 Академиялық тәртіп саясаты

Тәртіпті бағалау критерийлеріБаллдар саны 

1. Сабақтан кешігу

-1

2. Сабақ кезінде ұялы телефонмен сөйлесу-2

3. Практика (семинар) сабақтарына белсене қатысу3

4. Басқа да критерийлер                                             
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал