БАҒдарламасы шет тілі пәні 050807 «Орманшылық іс» мамандық арналған оқу жұмысы жоспарынан көшірмежүктеу 135.05 Kb.

Дата10.09.2017
өлшемі135.05 Kb.
түріБағдарламасы

            

Студенттерге арналған                                                                                                            

Нысан

                 пән бағдарламасы                                                                                                        ПМУ  ҰС Н 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті

 

Шет тілдер практикалық курсы кафедрасыСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН

БАҒДАРЛАМАСЫ

Шет тілі пәні 

050807 

«Орманшылық іс» мамандық арналған оқу

жұмысы жоспарынан көшірме

Павлодар                                           

  

            Студенттерге арналған                                                                                                                 Нысан

             пәннің бағдарламасын                                                                                                          ПМУ 

ҰС Н  7.18.2/11

                     бекіту парағы 

       

                      БЕКІТЕМІН

                                                                                                        Филология

журналистика және өнер

                   факультетінің деканы

                    ____________________  Сарбалаев

Ж.Т.


                    «___»_________________2009г.

Құрастырушы: оқытушы _______________Авазбакиева Ф.Р.

Шет тілдері практикалық курсы кафедрасы

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Шет тілі пәні 

050807 «Орманшылық іс» мамандықтары арналған оқу жұмысы жоспарынан 

көшірме


Бағдарлама   «____»   _________2009ж.   бекітілген   жұмыс   бағдарламасы   негізінде

құрастырылған.

Кафедра мәжілісінде ұсынылған «___»____________2009г. 

Хаттама №_____. 

Кафедра меңгерушісі ______________________ Жұмабекова Б.К.

                             (қолы)

Шет тілдер факультетініњ оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілген 

«_____»______________200_г.  Хаттама №____

ОӘК төрағасы _________________________   Жұманқұлова Е.Н.

(қолы)


КЕЛІСІЛДІ 

Көліктік пайдалану және жүк қозғалысымен 

тасымалдауды ұйымдастыру

кафедрасының  меңгерушісі:                                                           Қарақаев А.Қ.

 «___»________________ 2009                                                   

Машина жасау және стандарттау

 кафедрасының меңгерушісі                                                           Шумейко И.А.

 «___»________________ 2009                                    

Металлургия кафедрасының меңгерушісі:                                    Сүйіндіков М.М.

«___»________________ 2009                                    Көліктік техника кафедрасының 

меңгерушісі:                                                                                      Абишев К.Х.

    «___»________________ 2009                                    

    

Оқытушылар туралы мәлімет: 

 

1 Раисова Айгуль Бектуровна– ШТПК кафедрасының аға оқытушысы2.   Успанова   Гульдана   Кунанбаевна   -   ШТПК   кафедрасының   аға

оқытушысы 

3.   Майтина   Назым   Жумагазиевна     -   ШТПК   кафедрасының   аға

оқытушысы

4.   Макарихина   Инна   Михайловна   -   ШТПК   кафедрасының   аға

оқытушысы

5. Аипова Айнаш Камзеновна - ШТПК кафедрасының оқытушысы 

6.   Смагулова   Гульзира   Жасулановна-  ШТПК   кафедрасының   аға

оқытушысы

7.   Кажикенова   Гульнара   Муратовна   –  ШТПК   кафедрасының

оқытушысы

8.   Жанжигитова   Жанна   Кадыровна   –  ШТПК   кафедрасының

оқытушысы

9.   Омарова   Хадиша   Серикбаевна–   ШТПК   кафедрасының   аға

оқытушысы

10.   Авазбакиева   Флюра   Рифхатовна-   ШТПК   кафедрасының

оқытушысы

Кафедрада қабылдау уақыты:

тел.45-08-84, ШТПК кафедрасы, кеңес беру уақыты – сәрсенбі, жұма

12.00-ден   15.00-ге дейін, ауд.А-418.

         Пән туралы мәлімет:

         Берілген пән 1,2,3 семестрлерде оқытылады. Қорытынды 

бақылау – 2 не 3 семестр соңында емтихан.           Бастапқы реквизиттер:

                     Жоғары оқу орнында шет тілін үйрену жалғастыру түрінде

жүзеге   асырылады,   студент   оқу   кезінде   алғашқы   дағдыларды

(сөйлеу, жазу, оқу) білуі қажет, дәлірек айтқанда: 

         Тілдік материал:

           Фонетика, негізгі дыбыстар, айтылудың негізгі ережелері мен

сөйлемдердің оқылуы, ағылшын тілінде сөйлеу ритмінің ерекшелігі,

екпін түрлері. 

          Грамматика:


                   Сөз жасау,   зат есім, артикілдер, сан есім, есімдік, сын есім,

үстеу,   предлогтар,   етістік,   бұйрық   рай,   жай   сөйлем,   сұраулы   және

болымсыз сөйлемдер, модальды етістіктер, жақсыз сөйлемдер.

           Курстың қысқаша сипаты. Ағылшын тілі курсының қысқаша 

коммуникативті және кәсіби сипаттамасы бар, оның міндетті сол 

мамандық профилдеріне сәйкес қажеттілікпен анықталады. Ол 

интеллекуалды және эмоцианалды дамуытуымен қызықтырып, бөтен 

елдің мәдениетін терең тусінуге көмектеседі.

          Мақсаты. Курстың мақсаты тілді үйренушіге бағдарламаның 

тақырыптарын оқу, түсіну және ғылыми- көпшілік әдебиет пен 

мамдандық бойынша арнайы мәтіндерді түсініп, аударуға үйрету 

,арнайы мәтіндерді түрлі мақсатта оқып уйренуге қалыптастыру 

.Лексикалық, граматикалық дағдыларды игерту

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

 1. Аужанова С.К., Нуркина Г.К., Яцик Л.М. Английский язык. Рабочая 

тетрадь студента. Алматы, ААЭиС, 2003

2  Омарова Х.С, Успанова Г.К., Макарихина И.М. и др. Английский 

язык. Учебно-методическое пособие для практических занятий 

студентов вузов неязыковых специальностей. - Павлодар, 2008

3.   Пфейфер   Н.Э.,   Нурбекова   М.К.,   Асаинова   А.Ж.,   Даутова   А.З.,

Раисова   А.Б.,   Смагулова   К.Ж.   «Электронный   учебный   курс   по

Английскому языку»., Павлодар, 2008.

4.  Кажикенова Г.М., Смагулова К.Ж. Англо-русско-казахский 

терминологический словарь для студентов химико-биологических 

специальностей - Пвлодар: Кереку, 2008. – 52 с.

5. Кажикенова Г.М., Успанова Г.К., Скакова Б.Б. Методические 

указания к выполнению контрольных работ по дисциплине 

«Английский язык» для студентов химико-биологического 

факультета. – Павлодар, 2006. – 50 с.

6. Кажикенова Г.М., Успанова Г.К., Скакова Б.Б. Ағылшын тілі пәні 

бойынша химия және биология мамандықтарына арналған 

әдістемелік нұсқау/құраст. – Павлодар, 2006. – 40 б.

7. Мерфи Р. English Grammar in Use.  - Cambridge, 2004Қосымша әдебиеттер:

8. Кошманова И.И. Тесты по английскому языку, М: Рольф, 2001 

9. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений СПб: 

КАРО,1999  

10. Гераскина А.Е., Данилина А.Е., Кочеткова И.К., «Elementary 

communication», М: «Иностранный язык», 2000г.

11.Садыкова У.С. «Учебно-методические задания по английскому 

языку». Астана, 2002 г.

12. Хведченя Л.В., Хорень Р.В. Английский язык. Минск, 2000 г.

    

        


    

          Пәннің тақырыптық                                                                                                                           

Нысан                       

                   жоспары                                                                                                                      ПМУ ҰС 

Н 7.18.2/10

                  

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

2.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ жалпы орта білім

негізінде 050807 күндізгі оқу бөлімі р/

с

                          

                 Тақырыптың атауы

Сағат саны:

тәжір.

ОӨЖ

1

                                              2

3

4

I семестр

1

Студент және оның қоршаған ортасы. Оқу және оқу барысы, туысқандық 

қатынастар, достар, үй, пәтер.

10

20

2Менің жұмыс күнім. Бос уақыт. 

10

20Қызығушылықтар, хобби.

3

Спорт және спорттық өмір. Денсаулық. Салауатты өмір салты.

10

20                    Барлығы 1 семестр 

бойынша

30

60

 II семестр

3

Қазақстан мен тілі оқытылып жатқан елдердің орта және жоғары білім беру 

жүйесі. Ұқсастықтары мен 

айырмашылықтары. Мамандық таңдау

15

304

Қазақстан мен тілі оқытылып жатқан 

елдер. Жағрпиялық жағдайлары. 

Мәдениеті, мемлекеттің саяси жуйесі. 

Салт-дәстурлері мен әдет-ғрыптары, 

мерекелер.

15

30

Барлығы 2 семестр бойынша30

60

III семестр

5

Менің университетім. Мамандық таңдау.Студенттің болашақ мамандығы.

15

306

ҚР мен тілі оқытылып жатқан елдердің 

ұлттық экономикалық саласы

.

1530

                    Барлығы 3 семестр 

бойынша

30

60

БАРЛЫҒЫ:

90

180

2.2   Жалпы   орта   білім     050807   мамандықтарының

күндізгі оқу бөлімі студенттеріне арналған практикалық

дәрістер мазмұны п/п

Тақырып атауы

Мазмұны 

Бақылау түрі

1

23

4

1Студент және 

оның қоршаған 

ортасы. Оқу 

және оқу 

барысы, 

туысқандық 

қатынастар, 

достар, үй, 

пәтер.

Өзін   өзі   таныстыру.  Таныстық,туыстық қатынастар, пәтер, жұмыс

күні,  қызығушылықтары,  отбасы

шежіресі.

Ағылшын   әліпбиі  (дауысты   және

дауыссыздар).

Есімдіктер: жіктік, тәуелдік, сілтеу,

өздік, сұрау, белгісіздік.

Орын   және   бағыт   предлогтары.

Сан есімдер: сандық және реттік. 

Монологтар

Ауызша

тексеру.


Диктант.

Ауызша


тексеру.

Диктант.


Артикль:

 белгілі,

 белгісіз,

артикльдің

 

қолданбайтынжағдайлары.  Артикльдің   жалқы

есімдермен қолданылуы. 

Өтілген

 

лексикалық-грамматикалық   материалдарды

қайталау.

«Өзім   жайлы»,   «Менің   жанұям»,

«Менің   пәтерім»,   «Менің   жұмыс

күнім» 

тақырыптарына   әңгімеқұрастыру.

Есімдіктер: жіктік, тәуелдік, сілтеу,

өздік,

 сұрау,


 белгісіздік

есімдіктеріне жаттығулар. 

№ 3,4 жаттығулар, 10-11 беттер[1]

№  1,2  жаттығулар,  24  бет;   №1,   2

жаттығулар, 

31 


бет;   №   1,2

жаттығулар, 33 бет; № 1 жаттығу,

44  бет;   №1  жаттығу,  52  бет;   №1

жаттығу, 59 бет; 

№1

 жаттығу, 68 

бет;   №1,2

жаттығулар, 77 бет [2]

Ауызша


тексеру.

Диктант.


Тест.  

Аралық


бақылау

2

Менің жұмыс күнім. Бос 

уақыт. 


Қызығушылықт

ар, хобби..

«Менің жұмыс күнім» монологы.

 «Менің бос уақытым» диалогы

 «Сауық», «Менің бос уақытым», 

«Қызығушылықтар», «Менің жұмыс

күнім» тақырыптарына қысқа 

диалогтар.

Өтілген

 

лексикалық-грамматикалық   материалдарды

қайталау.

Хабарлы,   болымсыз   және   сұраулы

сөйлемдердегі сөз тәртібі.

To   be/to   have:  сұраулы   және

болымсыз түрлері

№1, 2, 3, 4, 5, 6 жаттығулар, 257-

258 беттер. [1]

Артикльдерге жаттығулар: белгілі,

белгісіз, нольдік.

 №1,2 жаттығулар, 59-60 беттер; 

№4,5,7,8,9,13,14,15,20 жаттығулар,

6-18 беттер.[2] 

Тo   be/to   have   етістіктеріне

жаттығулар: сұрау және болымсыз

түрлері.  1-12  жаттығулар,  84-89

беттер 

(257-258 беттер);   1,2

жаттығулар,  260-261 беттер.[2]

Лексико-грамматикалық тест

Ауызша


тексеру.

Диалогтар.

Ауызша

тексеру.


Грамматикал

ық

жаттығуларды орындау.

Аралық


лексико-

грамматикал

ық тест.

3

Спорт және спорттық өмір. 

Денсаулық. 

Салауатты өмір

салты.


Адамның   дене   мүшелері,  ауру-

сырқаулар және олардың бастапқы

белгілері,  дәрі-дәрмектер.  Менің

өмірімдегі   спорт.  Менің   сүйікті

спортым.

Сын   есімдер,

 сын   есімнің

Ауызша


тексеру.

Шығарма. 

Диалогтар.


шырайлары.  Уақыт,   орын,   бағыт

предлогтары.

 Сұраулы

сөйлемдердің   түрлері:

 жалпы,

арнаулы, бөлшектік, балама.Өтілген

 

лексикалық-грамматикалық   материалдарды

қайталау.

«Денсаулықтың

 

маңызы»,«Денсаулық мәселелері. Салауатты

өмір салты» мәтіндері. 

Сын

 

есімнің 

шырайларына

жаттығулар:

 

№1,2,3,4,5,6,7,8жаттығулар,  стр.   64-65.   [2]  Орын

және   бағыт   предлогтарына

жаттығулар:   

№1  жаттығулар,  231  бет,   1,2

жаттығулар,  322  бет,.  №1-6,   8-11

жаттығулар, 197-200 беттер.[3] 

Уақыт предлогтарына жаттығулар:

.№1,2  жаттығулар,  233  бет;.  №3-7

жаттығулар, 198-199 беттер.[3] 

Сұраулы


 

сөйлем


 

түрлеріне

жаттығулар:   №   4-11   жаттығулар,

209-211 беттер. [3]

 «Дәрігердің қабылдауында», 

«Дәріханада» тақырыптарына 

әңгіме құрастыру.

Ауызша


тексеру.

Грамматикал

ық

жаттығуларды орындау.

Аралық


лексико-

грамматикал

ық тест.

4

Қазақстан мен тілі оқытылып 

жатқан 


елдердің орта 

және жоғары 

білім беру 

жүйесі. 


Ұқсастықтары 

мен 


айырмашылықт

ары. Мамандық 

таңдау.

АҚШ,


 

Ұлыбритания

 

және


Қазақстандағы білім беру жүйесі.

ЖОО-да білім беруді ұйымдастыру:

кітапхана,  зертхана,   медиатека,

семинарлар.

Етістіктер:  дұрыс   және   бұрыс

етістіктер.  Ауыспалы шақтар:  осы,

өткен, келер.

Өтілген


 

лексикалық-

грамматикалық   материалдарды

қайталау.

«Қазақстандағы жоғары білім беру

жүйесі»,


 

«Ұлыбританиядағы

жоғары білім беру жүйесі», «АҚШ-

дағы   жоғары   білім   беру   жүйесі»

мәтіндері. [3]

Етістіктерге жаттығулар: дұрыс 

және бұрыс етістіктер.

Ауыспалы шақтарға жаттығулар: 

осы, өткен, келер.

.№ 87- 88, 91-93, 106-107 

жаттығулар, № 1-6 жаттығулар, 

272-275 беттер. [1]

Ауызша

тексеру.


Монологтар

Ауызша


тексеру

Грамматикал

ық

жаттығуларды орындау.

Ауызша


тексеру.

Шығарма.


Аралық

лексико-


грамматикал

ық тест. 

№1

қорытындылексика-

грамматикал

ық   тест,  I

семестр


5

Қазақстан. Тілі 

оқытылып 

жатқан елдер. 

Жағрапиялық 

Жағрапиялық   жағдайы,

 саяси

құрылымы, тарихы

 

жәнемәдениеті,  әдет-ғұрыптары   мен

салттары.  

Монологтар.

Ауызша


тексеру.

Шығарма.


жағдайлары. 

Мәдениеті, 

мемлекеттің 

саяси жүйесі. 

Салт-

дәстүрлері мен әдет-

ғұрыптары, 

мерекелер.

Бұйрық рай. Шартты рай. 

Өтілген

 

лексикалық-грамматикалық   материалдарды

қайталау.

 

«Қазақстан», 

«Қазақстан

республикасының

 

саясиқұрылымы»,

 

«Ұлыбритания»,«АҚШ» мәтіндері.[1,4]

Бұйрық   райға   жаттығулар:  №95-

102 жаттығулар, 71-72 беттер, [2];

шартты   райға   жаттығулар  №1,2

жаттығулар, 261-262 беттер. [4]

Аңдатпа


 

жасау


 

құрылымы.

Аңдатпа   жасауда   қолданылатын

клишелер мен сөз тіркестері. №2-5

жаттығулар, 12-17 беттер. [1] 

№1,2,3 арнаулы мәтіндерді оқу. [5] 

  

Жазбаша


жұмыс.

Ауызша


бақылау.

Мәтінді


мазмұндау

Грамматикал

ық

жаттығуларды орындау.

Аралық


лексико-

грамматикал

ық тест

Аралық 


бақылау

6

Менің университетім. 

Мамандық 

таңдау. 

Студенттің 

болашақ 

мамандығы. 

Мамандық   таңдау.   Университетте

мамандыққа   баулу,   таңдап

алынған

 

мамандықтыңартықшылықтары

 

менкемшіліктері.

 

Болашақтыңмамандықтары.

 «Мамандық таңдау» мәтіні. 

Шақтардың қиылысы. 

Өтілген


 

лексикалық-

грамматикалық   материалдарды

қайталау.

Тура   және   жанама   сөз,  аударма

жасау ережелері. [1,2,3]

Тура   және   жанама   сөзге

жаттығулар:   №6-7  жаттығулар,

167-168 

беттер,


 

№385-390


жаттығулар, 175-177 беттер.[1] 

  «Careers  in  England»  мәтінін

талдап оқу 297 бет [1], Англия мен

Қазақстандағы

 

әйгілі


мамандықтарға

 

салыстырмажасау.

№6,7 арнаулы мәтіндерін оқу және 

аңдатпа жасау [5]

Тура және жанама сөзді аударма 

жасауға жаттығулар: №6-7 

жаттығулар, 167-168 беттер, 385-

390 жаттығулар, 175-177 беттер.

[3]


Монолог.

Ауызша


тексеру.

Шығарма.


Ауызша

бақылау.


Жазбаша

жұмыс.


Аралық

лексико-


грамматикал

ық тест


Ауызша

тексеру.


Диалог.

7

ҚР мен тілі оқытылып 

жатқан 


елдердің 

ұлттық 


экономикалық 

саласы


.

Экономиканың   қазіргі   таңдағы

жағдайы. Резюме  және  ресми  хат

жазу. 


Өтілген

 

лексикалық-грамматикалық   материалдарды

қайталау.

«Қазақстанның

 

экономикасы»,Ауызша

тексеру.


Жазбаша

жұмыс.


Ауызша

жұмыс.


«Канада,   Ұлыбритания,   АҚШ-дағы

экономика салалары» мәтіндері.

№8,9,10 арнаулы мәтіндерін оқып, 

аңдатпа жасау. [1,2]

 Лексико-грамматикалық 

құрылымдарды бекітуге арналған 

жаттығулар: № 511,533,537,558 

жаттығулар, 317-318 беттер, 

№710-911 жаттығулар, 386-404 

беттер.[3]

Грамматикалық   материалдарды

бекітуге   арналған   жаттығулар:

№131-134   жаттығулар,   99-100

беттер, №127-130 жаттығулар, 96-

98 беттер.[1,2]Өтілген лексикалық-

грамматикалық   материалдарды

қайталау.

Реферат.


Аралық

лексико-


грамматикал

ық тест


Грамматикал

ық

жаттығуларды орындау.

№2

қорытындылексика-

грамматикал

ық   тест,  II

семестр


2.3 Жалпы орта білім негізінде 

050807 мамандығы студенттеріне арналған студенттердің

өздік жұмысының мазмұны

 

СӨЖ түрі

Есеп

беру түрі

Бақылау

түрі

жалп

ы орта

білім

сағат

көлемі

1

2

3

4

5

1

Практикалық сабақтарға дайындық

сұхбат


Сабаққа 

қатысы


90

2

Үй жұмысын орындауүй 

жұмысы


Ауызша 

тексеру


45

3

Аудиториялық сабаққаенбеген қосымша 

материалды оқу 

конспект

Ауызша 


тексеру

Жұмыс 


дәптерлерін 

тексеру


20

4

Тақырыптық мәтіндерге дайындық

сұхбат


Жазбаша 

тексеру


15

5

Бақылау шараларына дайындық

тест


АБ 1, АБ 2

10

Барлығы: 180

2.4 Студенттердің өздік жұмысына ұсынылатын тақырыптар

тізімі: 

1 Іt есімдігінің қызметі. Іt есімдігінің қызметінің кестесі

Ұсынылатын әдебиет: [9, 22 бет ]

2 Participle I-дің күрделі формалары. 

Ұсынылатын әдебиет: [5, 183 бет ]

Ұсынылатын әдебиет: [9, 46 бет ]

3 Еркін көсемшелі құрылым.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 344 бет ]

4 Еркін герундий құрылымы.

Ұсынылатын әдебиет: [5, 187-188 бет ]Шет тілдері факультетінің «Шет тілдері практикалық курсы»

кафедрасының «Шет тілі» пәні бойынша курс саясаты

       


Оқу   барысында   сабаққа   қатысу   дегеніміз   дер   кезінде

сабаққа   белсене   қатысып   және   үйге   берілген   тапсырмалар   мен

бақылау   жұмыстарын   өз   уақытында   орындау.   Топтағы

студенттердің   сабаққа   қатысу   сапасы   оқу   барысын

ұйымдастыруда өте маңызды. 

       ШТПК кафедрасында 20.05.05. бекітілген «Балдық-рейтингтік

жүйе   бойынша   студенттердің   оқу   үлгерімін   ұйымдастыру   және

бағалау жағдайы» бойынша қойылатын талаптар бар. 

Бұл   талаптар   студенттердің   студенттердің   оқу   үлгерімін

бағалауда  курстың  кейбір  компоненттері   бойынша төмендегідей

санкцияларды қамтиды: 

1. Егер   студент   дәрісті   себепсіз   босатқан     болса,   онда   үй

тапсырмасын   және   сабақта   жасаған   жұмыстарды   қайта

жасауға жіберілмейді. 

2. Егер   студент   дәрісті   белгілі   бір   себеппен   босатқан     болса

және   қажетті   анықтамасын   көрсеткен   жағдайда,   онда   үй

тапсырмасын   және   сабақта   жасаған   жұмыстарды   қайта

жасауға   жіберіледі   және   бір   аптаның   ішінде   тапсыруға

міндетті. 

3. Студент   қай   аптада   сабақты   босатқанына   байланысты

бақылау іс-шараларының күнтізбе кестесіне орай студенттің

оқу   үлгерімін   бағалауда   төмендегі   көрсеткіштер

қолданылады: Например: 1 апта

Ең жоғарғы  балл –                              7 балл– 100%Сабаққа қатысу  –                                3 балл  - 100% 

Сабаққа белсене қатысу     -               2 балл -  100%

Үй жұмысын уақытында орындау  – 2 балл  -  100%

Ал   барлық   тапсырмаларды   орындаған   студентке,

тапсырманың орындалу сапасына орай ең жоғарғы баллдың тек 80

пайызы ғана қойылады, яғни:  

Ең жоғарғы  балл –                                5,6 баллов – 80%

Сабаққа қатысу  –                                  2,4 балла   - 80% 

Сабаққа белсене қатысу     -                 1,6 балла  -  80%

Үй жұмысын уақытында орындау  –   1,6 балла  -  80%

Студентке   сабақты   босатқан   күніне   сәйкес   журналға   балл

ж/балл   қойылады.   алымы   –   «ж»,   бөлімі   –   тапсырған   материалға

қойылған балл.

Емтихан мен жазба жұмыстары кезінде өзгеден көшіріп алуға

тиым   салынады,   ал   көшіргені   белгілі   болса,   онда   3   балл   алынып

тасталынады. Студент қандай да бір себеппен бақылау іс-шарасы

кезінде сабаққа қатыспаған болса, келесі сабақтың басында оған

мүмкіндік беріледі, мүмкіндікті пайдаланбаса, 0 балл қойылады.  

Семестрде 2 аралық бақылау қарастырылған..

Арлық бақылау төмендегідей жүргізіледі:

-

Грамматикалық   білімін   тексеру   мақсатында   лексико-грамматикалық тест түрінде;

-

Монолог   және   диалогты   сөйлеу   түрлерін   тексеру   мақсатындаауызша сұрақ. 

Қорытынды емтихан талаптары:

1. лесико-грамматикалық тест;

2. арнайы мәтінмен жұмыс,  яғни оқу,  аудару және мәтінге талдау

жасау; 

3. ауызша мәтін.Оқу   барысы   сапасын   жақсарту   мақсатында   студенттердің

өздерін сабақта ұстау қағидалары қарастырылған: 

-

дәрістер мен СӨЖ дәрістеріне міндетті түрде қатысу;-

сабақтан себепсіз қалмау;

-

сабақтан қалған жағдайда материалдарды оқытушы белгілегенуақыт ішінде қайта тапсыруға міндетті;

-

сабаққа кешікпеу;-

оқытушы нұсқауларын тура орындау;

-

сабақ барысына белсене қатысу;-

үй жұмысын дер кезінде орындау;

-

шет тілінде қате жасауға қорықпау;-

үлгерімі   төмен   студенттерге   жұптық,   топтық   және   фронтальді

жұмыс кезінде көмек көрсету;

-

жаңа сөздерді транскрипциясымен қатар сөздік дәптерге жазу;-

сабақ   бойынша   қарызы   бар   студент   аралық   бақылау   жазуға

жіберілмейді;

-

жауапты, ашық және бір-біріне мейірімді болу;-

сабақта ұялы телефондарын өшіру;

-

факультет   көлемінде   шет   тілінде   өтетін   барлық   іс-шараларғабелсене қатысуға.  

 

        

Студенттерге арналған                                                                                           Нысан

            пәннің бағдарламасын                                                                                ПМУ ҰС Н 7.18.2/08  

  

келісу парағы           

Пән бағдарламасымен келісім парағы

 «Шет тілі» 2009 - 2010 оқу жылына

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Маманданды

Кафедра

Қолы 

Келісімдег

рушы 

кафедра

меңгерушіс

і А.Ж.Т. 

ен күн

1

2

3

4

Биотехнология

лық 

кафедрасыАдамжанова

Ж.А.  


Агротехнологи

ялық


кафедрасы

  АльмишевУ.Х.

Document Outline

  • БЕКІТЕМІН
  • Филология, журналистика және өнер
  • факультетінің деканы
  • Кафедра меңгерушісі ______________________ Жұмабекова Б.К.
  • 3. Пфейфер Н.Э., Нурбекова М.К., Асаинова А.Ж., Даутова А.З., Раисова А.Б., Смагулова К.Ж. «Электронный учебный курс по Английскому языку»., Павлодар, 2008.
  • 7. Мерфи Р. English Grammar in Use. - Cambridge, 2004
    • БАРЛЫҒЫ:
  • Шет тілдері факультетінің «Шет тілдері практикалық курсы» кафедрасының «Шет тілі» пәні бойынша курс саясаты
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал