Бағдарламасы пму ұс н 18. 4/16 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі



жүктеу 28.84 Kb.

Дата29.03.2017
өлшемі28.84 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

            

Жұмыс бағдарламасы

 

ПМУ ҰС Н


 

7.18.4/16

                

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Химиялық технология және жаратылыстану факультеті

География және туризм кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Қонақүй сервисі пәні бойынша

5В090200-Туризм мамандығының студенттері үшін

                                                 

                                                              

Павлодар


                                                       

                                        

                       БЕКІТЕМІН  

                                                                                  ОЖ жөніндегі проректор

                                                                                   __________ Н.Э.Пфейфер

               «___»_____________20  ж.

Құрастырушы:    ______________________      Б. А. Чашина

География және туризм кафедрасы



ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Қонақүй сервисі пәні бойынша

5В090200-Туризм мамандығының студенттері үшін

Оқу   жұмыс   бағдарламасы   жұмыстың   оқу   жоспары   және   мамандықтың

элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген 5В090200-Туризм мамандығы

бойынша,   С.Торайғыров   атындағы   ПМУ   Ғылыми   кеңесінің   отырысында

бекітілген 20 _ж. «____» _________, №_____хаттама 

 «____» ___________201__  ж. кафедра мәжілісінде ұсынылды

Хаттама №_______ 

Кафедра меңгерушісі____________________ Д.Д. Есімова

Химиялық технология және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік 

кеңесімен құпталған 

201__ж.  «___»_____________хаттама№ ____    

ОӘҚ төрайымы__________________Ю.М. Каниболоцкая

ОӘҚ бастығы__________________ Е.Н. Жуманкулова  

«____»_______201__ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 

201__ж.  «___»_____________ хаттама№ ____    

Жұмыс оқу бағдарламасын

           бекіту парағы                                                                                                                 ПМУ ҰС Н 7.18.4/17



1. Оқу пәнінің паспорты

Қонақүй сервисі

Пән таңдау бойынша компонент



Кредиттер саны мен оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 3

Семестр: 6



Аудиториялық сабақтар, барлығы – 45 сағат       

Дәріс  – 30  сағат 

Тәжірибелік /семинар сабақтары – 15 сағат                                   

                 СӨЖ – 90 сағат

Соның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат



Бақылау формасы

Емтихан – 6 семестр



Пререквизиттер: қонақүй шаруашылығы, туризм менеджменті

Постреквизиттер:  шоу-бағдарламаларды   ұйымдастыру,   туризмдегі

зерттеулер әдістемесі



2. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәнді   оқытудың   мақсаты    –  халықаралық   туризмда   маңызды   орын

орынға   ие   болатын   қонақ   жайлық   индустриясы   мен   қонақ   үй   сервисі

білімімен студенттерді қаруландыру.

Пәнді оқытудың міндеттері:

1- қонақ үйлік сервисі негіздерінің зерттеу;

1- қонақ үйлік сервисі мәселелерін зерттеу;

2- қонақ үй бизнесіндегі таймшеринг нарығымен танысу; 

3-   экономикалық   қызмет   түрі   сияқты   қонақжайлық   индустриясын

зерттеу; 

4-қонақ үйлік ұызмет көрсетуді жүргізу жайындағы алдыңғы қатарлы

5тәжірибесімен танысу; 

6- Қазақстан Республикасында туристерді орналастыру проблемаларын

зерттеу. 



3.   Біліктілік,   дағды,   икемділік   және   құзыреттіліктерге   арналған

талаптар 

Студент білу керек:

- қонақ үйлерінде туристерге қызмет көрсету мәселелерін; 



- қызмет көрсету сферасындағы сапалы қызметтерді

- қалыптастыратын нақты жағдайларды; 

- қонақ үй сервисінің ерекшеліктерін.

Студент істей білу керек:

1

қонақ үй іс-әрекетін үйлестіру; 

2

- қонақтарды қарсы алуға үнемі дайын болу; 

3

саяхатшылардың жанұясына қызмет көрсету;

4

қызметтерді пайдалануына беру.

4. Пәннің тақырыптық жоспары

Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі 





р/с

Тақырыптың атауы

Сабақ

түрлері

бойынша

аудиториял

ық   сағаттар

саны 

СӨЖ

Дәріс


Тәж.

Жалпы соның

ішінде

СОӨЖ 


1

Кіріспе.     «Қонақ   үй   сервисі»

пәнінің орны мен рөлі

3

2



10

2

2

Қонақ   үйлерді   ұйымдастыру

жүйелері


4

2

10



2

3

Қонақ   үй   құрылысының   жалпы

сипаттамасы

4

2



15

2

4

Қонақ   үйдегі   қызмет   көрсету

технологиясы

4

2

12



2

5

Туристік қонақ үй индустриясының

құрылымы

5

2



13

2

6

Қонақ   үйдің   істеу   жұмысын

қамтамасыз ету жүйесі

5

2

15



2

Қонақ үй қызметтері

5

3



15

3

БАРЛЫҒЫ:



30

15

90



22,5

Пән бойынша барлығы

135


                                                                    

Әдебиеттер тізімі

Негізгі: 

1. Ердәулетов  С.Р.  Туризм  географиясы:  туризмология  негіздері  пәні

бойынша оқу құралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2011

2. Сұрағанова  С.Қ.  Туризмдегі  туристік  қызметтің  негіздері. -  Астана:

Елорда, 2007

Қосымша:

3.   Алиева   Ж.Н.   Туризмология   негiздерi.   -   Алматы:Қазақ

университетi,2004.-172с.    

4.   2003   ж.   22   мамырда  бекітілген   ҚР   «Қонақүйдегі   қызметтердің



стандарттары мен нормативттері»

Document Outline

  • Қонақ үйдің істеу жұмысын қамтамасыз ету жүйесі




©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал