Бағдарламасы бо й ы н ш а ш ы ға ры л д ы лп Қ азақ грамматикасы. Ф онетика, сөзжасам, морфология, синтаксис


ИНТОНАЦИЯ 1.  Қазіргі  шақта  жасы  қырыққа  т ақалған//,  бақ-дәулеті  барынша шалқыған  Оспанпың//жүктеу 38.54 Mb.
Pdf просмотр
бет275/1319
Дата10.02.2022
өлшемі38.54 Mb.
#17147
1   ...   271   272   273   274   275   276   277   278   ...   1319
kazak grammatikasy fonetika sozzhasam morfologiia sintaksis
KORKEM-SOZ-ZHANE-PRAGMATIKA
ИНТОНАЦИЯ

1.  Қазіргі  шақта  жасы  қырыққа  т ақалған//,  бақ-дәулеті  барынша

шалқыған  Оспанпың// бір  үлкен  арманы  бар  (Әуезов).

2. 

Жолаушылар  қозылары  ж амыраған//,  иттері  үріп  ш улаған//, 

қүлындары  шіңгірле^Гкісінеген//  көп  үнді,  даңғаза  болған  ауылдың//,  үстінен

шықты  (Сонда).

Ж о ғ а р ы д а   к е л т ір іл г е н   м ы с а л д а р д ы ң  

біріншісінде екі бірыңғай оралым, ал екіншісінде 

төрт бірыңғай оралым бар.  Бірыңғай оралымдар 

анықталушы акценттелген  создеріне  ( Оспанның, 

ауылдың) өздерінің ең соңғы сы н ы ң  атау есімше 

формасымен  қабысып,  бірыңғай  мүшелерге тән 

біркелкі  сызы қты, біркелкі  әуенмен өрнектеліп 

б ір кел кі  м өлш ерлі  пау зам ен   ай ты лы п   тұр. 

Бірыңғай мүше түріндегі есімшелі оралымдар бәрі 

қ о с ы л ы п ,  ө зд е р ін е   қ а т ы с т ы   а к ц е н тт е л ге н

ж оғары да  корсетілген  есім  сөздерді  сипаттап, 

анықтап тұр.

Ж оғарыдағы мысалдарда бірыңғай мүшелер 

бір-бір синтагма құрап тиянақсызжэне қыстырма 

интонемалардың вариантгарына жатса, сөйлемнің 

о о ң ғы   си н тагм асы   ти я н а қ т ы   и н то н ем ам ен  

сипатталады.

3) 


Көсем ш елі  ж анаспалы   оралымдармен 

к ү р д е л е н г е н   с о й л е м д е р д ің   и н т о н а ц и я л ы қ  

ерекшеліктерін қарастырайық.  Мысалы:

1

Баласының 

түксиіп 

түрған 

түрін 

көріп//орнынан 

түрегелді 

(Есенберлин).

2. 

Біз 

жаңбырдан 

қорғаны п,// 

табалдырықтан 

үзай 

алмадық 


жүктеу 38.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   271   272   273   274   275   276   277   278   ...   1319
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет