Бағдарламасы бо й ы н ш а ш ы ға ры л д ы лп Қ азақ грамматикасы. Ф онетика, сөзжасам, морфология, синтаксисжүктеу 38.54 Mb.
Pdf просмотр
бет262/1319
Дата10.02.2022
өлшемі38.54 Mb.
#17147
1   ...   258   259   260   261   262   263   264   265   ...   1319
kazak grammatikasy fonetika sozzhasam morfologiia sintaksis
KORKEM-SOZ-ZHANE-PRAGMATIKA
Қ АЙҒЫ ҒА  ТҮСІРЕ 

МП 

ӨТКПН 

КҮНІ? 

9 - с у р е т .   Р иторикалы қ  сұрақты ң  интонациялы қ  сызығы

С о н ы м е н ,  сұраулы   сө й л ем д ер   сұраулы  

ш ылаулар  арқы лы   ж әне  сұраулы  есімдіктер 

арқы лы   жасалатын  үлкен  екі  топқа  бөлінеді. 

Сұраулы  ш ылаулар  мен  сұраулы  есімдіктер 

сойлемдердің предикативтік (мағыналық) өзегіне 

айналады.  Олардың интонациялық ерекшеліктері 

с ұ р а у л ы   ш ы л а у л ы   с о з д е р   м ен   с ұ р а у л ы  

есімдіктердің функциясы мен орнына байланысты.

Сұраулы сөйлемдердің жоғарьща корсетілген 

екі  түрінің  ең  негізгі  ерекшелігі  -  максималды 

тоны ны ң  әрқаш ан  интонацияны ң  мағы налы қ 

ө з е г ін е н  

к ө р ін у і 

б о л ы п  

т а б ы л а д ы . 

Интенсивтіліктің  де  негізгі  тонны ң  жиілігімен 

б ай ланы сты   м олаю ы   б ай қал ад ы . 

Сұраулы 

сөйлемдердің сұрау шылаулары сөйлемнің соңында 

қолданылғанда  негізгі тонны ң  көтерілуі  де  сол 

шылаулармен  байланысты  болады.  Ал  сұраулы 

есімдіктері басындатұратын сұраулы сөйлемдердің 

то н ы   да  ж о ға р ы   бастал ы п ,  с о ң ы н а   қар ай  

бәсеңдейді.

Ж о ғ а р ы д а   б а я н д а л ғ а н   с ө й л е м д е р д ің  

и н т о н а ц и я с ы   қ а з а қ   т іл ін д е г і  с ұ р а у л ы  

интонацияның екі инварианты болып табылады. 

Сұраулы  шылаулар арқылы жасалған сөйлемдер 

мағынасы  мен  құрылымына қарай жалпы сұрақ 

интонем асы на  жатады.  Ал  сұраулы  есімдіктер 

арқы лы   ж асал ған   сөйлемдер  арнаулы  сұрақ 

интонемасына ие болады.


жүктеу 38.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   258   259   260   261   262   263   264   265   ...   1319
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет