Бағдарламасы Алматы, 2014 / бетжүктеу 147.01 Kb.

Дата22.05.2017
өлшемі147.01 Kb.

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

 

Алматы, 2014  

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

 

 

Құрастырғандар:   Қазақ және орыс тілдері кафедрасы, ф.ғ.к., доцент О.М.Әбүтәліп                     ___________ 

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы, п.ғ.магистрі, аға оқытушы Б.Бейсембиев  __________ 

 

 

 «Мемлекеттік  тілде  іс  қағаздарын  жүргізу»  курсының  бағдарламасы  «Қазақстан 

Республикасында  Тілдерді  қолдану  мен  дамытудың  2001-2010  жылдарға  арналған 

мемлекеттік  бағдарламасы»  және  «Қазақстан  Республикасында  Тілдерді  қолдану  мен 

дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасының»  негізінде 

5В050600–  Экономика,  5В050700–Менеджмент,  5В051100–Маркетинг,  5В050800–Есеп 

және  аудит,  5В050900–Қаржы,  5В091200–Мейрамхана  ісі  және  қонақ  үй  бизнесі, 

5В090900–Логистика,  5В070400–Ақпараттық  технологиялар,5В091200-  Аймақтану, 

5В090800-Бағалау,  5В051400-Қоғаммен  байланыс,5В031000-Құқықтану  мамандықтары 

үшін құрастырылған. 

  

 

 Жұмыс бағдарламасы  кафедра мәжілісінде талқылынған 

 

№ «_____» хаттама__________________2014 ж.  

 

Кафедра меңгерушісі_______________________    Г.Садыр   

 

  

 

  

 

  

 

  

 


__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

 

 

1  Алғы   сөз ХХІ ғасырға тәуелсіз ел ретінде енген республикамыздың әлеуметтік, экономикалық, 

мәдени  өмірінде  үлкен  өзгерістер  болып  жатыр.    Қазіргі таңда  қазақ  тілі  мамандарының 

алдына  қойылып  отырған  міндеттер  көп.  Солардың  бірі  Қазақстан  Республикасы 

Президентінің  Жарлығымен  бекітілген  «Тілдерді  дамыту  мен  қолданудың  2001-2010 

жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасы»  және  «Тілдерді  дамыту  мен  қолданудың 

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламалары» аясында жүргізіліп жатқан іс-

шаралар  екені  белгілі.  Осыған  орай  №  769  «Мемлекеттік  органдарда  мемлекеттік  тілдің 

қолданылу аясын кеңейту туралы» үкіметтің қаулысын негізге ала отырып, біздің жоғары 

оқу  орнында  мемлекеттік  тілде  іс  жүргізу    арнайы  курсы  оқытыла  бастады.  Ұсынылып 

отырған  «Іс  қағаздарын  жүргізу»  курсының  бағдарламасы  құжаттарды  толтырудың 

мемлекеттік  ережелеріне  сүйене  отырып  жасалды.  Студенттерге  ұсынылып  отырған 

бағдарлама іс қағаздарын толтыруды  үйренудің нақты түріне бағытталған. 

«Іс қағаздарын жүргізу» курсы оқыту практикалық сабақтар, ОБСӨЖ (Студенттің 

оқытушы басшылығымен жүргізілетін жұмысы), СӨЖ (Студенттің өздік жұмысы) арқылы 

жүзеге асырылады.  

Мемлекеттік  тілді  жоғары  экономикалық  оқу  орнында  оқытуға  байланысты 

ұсынылып отырған бұл бағдарламаның  құрамына төмендегідей элементтер кіреді: 

 оқытылатын пәннің өзектілігі; 

 оқытудың мақсаты мен міндеті; 

 пән бойынша алдыңғы және кейінгі деректемелер; 

 студентте дамытылатын білім, білік, дағдылар, құзіреттіліктер. 

 Курстың өзектілігі: 

 

Бұл  бағдарлама  академиядағы  экономика  және  ақпараттық  технология мамандықтарының қазақ,  орыс және ағылшын  бөлімі студенттеріне ресми құжаттарды: 

«Жеке  адам  өміріне  қатысты  құжаттар»,  «Азаматтық  қарым-қатынастарды  реттейтін 

құжаттар»,  «Басқару  органының  ұйымдастыру,  өкім  шығару  қызметіне  қатысты 

құжаттарын» тілдік нормаға сай жаза білуді, іс қағаздар стилінің өзіндік ерекшеліктерін, 

түрлерін, іс қағаздарын сауатты толтыруды меңгертеді. 

        «Іс  қағаздарын  жүргізу»  курсының  бағдарламасы  негізгі  екі  бөлімнен  тұрады: 

практикалық сабақтар және студенттердің өздік жұмыстары. 

 

Курстың міндеті: 

 

Іс қағаздары туралы толық түсінік беру;  

Іс  қағаздарының    түрлерімен,  оларға  қойылатын  талаптармен,  олардың рәсімделуімен, лексикалық  ерекшеліктерімен таныстыру; 

 Құжат үлгілері бойынша сауатты толтыруға дағдыландыру; 

Курстың  мақсаты:  Студенттерге  мемлекеттік  тілдегі  құжаттарды  сауатты  толтыру 

ережесін,  құжаттарға  қойылатын  талаптарды  жете  меңгерту;  іс  қағаздар  стилінің  өзіндік 

лексикалық ерекшеліктерімен таныстыру. 

 

 

Алдыңғы деректемелері: «Қазақ тілі» пәнінен алған білім дағдылары. 

 

Соңғы  деректемелері:  Студенттер  іс  қағаздарын  мемлекеттік  тілде  оқып,  жаза  және 

аудара  алатындай  болып,    күнделікті  практикада  қолданып,  білімдерін  ары  қарай 

жетілдіре алатындай дәрежеде болуы керек. 

 

Курсты  бітірген  студенттер  оқу  пәні  бойынша  төмендегі  құзіреттіліктерді  меңгеруі 

қажет: 

-

 Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуі және оның атқаратын әлеуметтік қызметін толық 

білуі; 


__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

 

 

- 

Мемлекеттік тілде іс қағаздарды сауатты жазуы және құжат түрлерін білуі; 

-

 

Ұйымдардың,  мекемелердің  басқару  аппаратында  «Мемлекеттік  тілде  іс  қағаздарды жүргізуді» ұйымдастыра білуі; 

-

 Құжаттарды рәсімдеу талаптарын білуі. 

 

2. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары 

 

 № 

 

Тақырып атаулары  

Байланыс сағаттары 

 

Барлы


ғы  

Оның ішінде 

Практикалық 

сабақ 


ОБСӨЖ 

СӨЖ 


1.Кіріспе. Құжатты зерттейтін 

ғылым салалары, тарихы.  

 2. Құжаттарды топтастыру.Құжат 

және оның қызметі. Құжаттардың 

стильдік ерекшеліктері Жеке адам өміріне қатысты құжаттар 

3. Түйіндеме 

4. Өмірбаян 

24 
5. Өтініш. Арыз.  

6. Анықтама 7. Жеке іс парағы 8. Түсініктеме 9. Мінездеме 10. Кепілдеме 

Азаматтық қарым-қатынас-тарды реттейтін құжаттар

11. Қолхат. 12. Сенімхат 

24 
13. Келісімшарт 

14. Келісімшарт 

Аралық бақылау 

15.   Өтінім. 16. Тапсырыс 

 

17. Еңбек келісімі 

18. Еңбек шарты 

10 

Басқару –ұйымдастыру 

қызметіне қатысты құжаттар 

19, 


20. 

Хаттама, 

хаттамадан 

көшірме 


36 11 


21. Қызметтік хаттар.  

22.  Ақпараттық хат 

12 

23. Ресми хат 

24. Өтініш хат 13 


25. Хабарландыру, оның түрлері

.

 26. Құттықтау хат 14 


27, 28. Бұйрық, оның түрлері 15 


29. Өкім.  

30. Терминдермен жұмыс 

Аралық бақылау 

 

Барлығы: 90 

30 


15 

45 


 

Аралық бақылау 

14, 15-апта 

 

Емтихан  16, 17, 18-апта 

__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

 

 

3. Пән мазмұны  

 

1-тақырып. Кіріспе. 

1. Құжат және оның қызметі, түрлері. Құжатты зерттейтін ғылым салалары.  

2. Іс қағаздарының стилі. 

 

2-тақырып. Жеке адам өміріне қатысты құжаттар 

1. Түйіндеме  

2. Өмірбаян 

 

3-тақырып.  

1 .Өтініш. Арыз.  

2. Анықтама  

 

4-тақырып.  

1. Жеке іс парағы 

2. Түсініктеме 

 

5-тақырып.  

1. Мінездеме, түрлері 

2. Кепілдеме 

 

6-тақырып. Азаматтық қарым-қатынастарды реттейтін құжаттар

 1. Сенімхат  2. Қолхат 

      


7-тақырып.  

1. Келісімшарт 

2. Келісімшарт 

                                   1- Аралық бақылау 

8-тақырып.  

1. Өтінім.  

2. Тапсырыс 

 

9-тақырып.  

1. Еңбек келісімі  

2. Еңбек шарты 

 

10-тақырып. Басқару –ұйымдастыру қызметіне қатысты құжаттар 

1. Хаттама.  

2. Хаттамадан көшірме 

 

11-тақырып.  

1. Қызметтік хаттар.  

2. Ақпараттық хат  

 

12-тақырып. 

1. Ресми хат. 

2. Өтініш хат 

 


__/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

 

 

13-тақырып. 1. Хабарландыру, оның түрлері

2. Құттықтау хат  

14-тақырып. 

1. Бұйрық, оның түрлері 

2. Бұйрықтың түрлері 

 

15-тақырып. 

1. Өкім .  

2. Терминдермен жұмыс                        2-Аралық бақылау 

 

 

 

 

4.  СӨЖ-ді орындау тапсырмалары мен сұрақтары  

 

1.

 

Жеке адам өміріне қатысты құжаттар   

1-тапсырма. Жеке адам өміріне қатысты құжаттардың тақырыбын белгілеу 1-2 апта 

2-тапсырма. Берілген тақырыптар бойынша құжаттар жазып, папка дайындау 3- 4апта 

3-тапсырма. Жасаған папкалары бойынша жазған құжаттарын қорғау 5-7 апта 

 

2.

 

Басқару –ұйымдастыру қызметіне қатысты құжаттар (топтық жұмыс) 

1-тапсырма. Басқару –ұйымдастыру қызметіне қатысты құжат  үлгілерін жинау 8-апта  

2-тапсырма. Жиналған құжат үлгілерін жүйеге келтіру 9-10 апта 

3-тапсырма. Жиналған құжат үлгілерін топтастыра отырып, жорнал дайындау 11-12 апта 

4- тапсырма. Дайындаған жорналдарын қорғау 13-14 апта 

 

СӨЖ жұмысының әдістемелік нұсқауы 

1. Журнал толығымен қазақ тілінде дайындалуы тиіс. 

2.  Журналға  атау,  таңба  ойластырып,  оған  журналдың  бірініші  бетіне  бас  редактордың 

мақаласы ретінде негіздеме жасау. Журналдың атауы, таңбасы мамандыққа қатысты қазақ 

тілінде болғаны жөн. Ол ерекше заманға сай, тартымды болуы керек. 

3.  Журналдың  ішінде  редакциялық  алқаның  құрамы  көрсетілуі  керек.  Редакция 

мүшелерінің  суреттері  (редактор,  журналистер,  фототілші,  корректор  т.б),  лауазымдары, 

атақ дәрежесі, журналдың нөмірі, мазмұны, бағасы, таралымы, шыққан баспасы, қаласы, 

байланыс мәліметтері салынуы керек.    

4. Журнал сыртқы мұқабасын қоспағанда кем дегенде 12 беттен тұруы керек. 

5.  Журналдың  әрбір  беті  қызықты,  мазмұнды,  кәсіби-танымдық  материалдардан, 

ақпараттардан,  сұхбаттардан,  студенттік  өмір  оқиғаларын  баяндайтын  мәліметтерден, 

суреттерден, жарнамалардан құралады.  

6.  Мақалалар  топ  мүшелерінің  атынан  дайындалып,  ұсынылады.  Таңдап  алған 

проблемаларға  қатысты  бірнеше  мақалаларды  оқып,  өзіндік  көзқарасты,  пікірді  өз 

мәтініңе айналдыру қажет. 

7.  Әрбір  мақала  өте  ұзақ  емес,  өзекті,  тың,  болашақ  мамандар  үшін  пайдалы,  бүгінгі 

таңдағы күрделі, даулы тақырыптарды қозғауы тиіс. 

8.  Журнал  бетінде  қолданылған  кәсіби  сөздер  мен  терминдердің,  сөз  орамдарының 

глоссарийі берілсе. 

9.  Сондай-ақ  жалпы  қаржы  саласына  қатысты  қазақы  ұғымдардың  түсініктемесі,  мақал-

мәтел, нақыл сөздер, жұмбақтар, күлкілі оқиғалар да іріктеліп салынуы тиіс.  __/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

 

 

10. Журнал бетінде қазақ тіліндегі жарнамалар, бос жұмыс орындарына хабарландырулар беруге болады. 

11. Журналдың бір беті студент  шығармашылығына берілсе,  мүмкіндігінше  университет 

«жұлдызын» ашып, оның суреті, шығармашылығы, қысқаша өмірбаяны салынуы тиіс. 

12. Журнал бетіндегі суреттер студенттердің төл туындылары болуы тиіс. 

13. Журнал бетіндегі ақпараттар стильдік, грамматикалық жағынан сауатты болуы тиіс. 

14.  Университет  өміріндегі  жаңалықтар,  шешімі  табылмай  отырған  мейлінше  күрделі 

мәселе бойынша кейбір мамандардан алынған сұхбаттар беруге болады. 

15.


 

Жұмыс  істеп  жүрген  университет  түлегінен  сұхбат  алып,  болашақ  мамандарға 

кеңестер беруге болады. 

 

                     6. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі   

 

                                    Негізгі әдебиет: 

1.

 Дүйсенбекова Л. «Қазақ тілі: іс қағаздарын жүргізу». Алматы – 2011*.  

2.

 О.М.  Әбутәліп,  М.Жағыпарова  «Мемлекеттік  тілде  ісқағаздарын  жүргізу»,     

А.ҚБТУ, 2011 жыл. 

3.

 

 Шоқанова « Қазақ тілінде іс қағаздарын жүргізу»  Алматы: «Баянжүрек» 2010* 4.

 

 Алдашева  А.,  Ахметжанова  З.,  Қадашева  Қ.,  Сүлейменова  Э.  Ресми  іс   қағаздары. Астана- 2000. 

5.

 В.И.Скала,  Б.В.Скала,  Н.В.Скала  Қазақстан  Республикасында  іс  қағаздарын 

жүргізу. Алматы – 2006*. 

 

Қосымша әдебиет: 

 

1.  Салагаев  В.,  Шалабай  Б.  Іс  қағаздарын  жүргізу.  Составление  деловых  бумаг. 

Алматы - 2000. 

 2. Дүйсенбекова Л. Ісқағаздарынқазақшажүргізу .      Алматы: Анатілі, 2011 

 3.  Алдашева  А.,  Ахметжанова  З.,  Қадашева  Қ.,  Сүлейменова  Э.  Қазақ  тілі:  ресми 

қарым-қатынас, іс қағаздар тілі. Алматы - 2000. 

4.  Қазақша-орысша,  орысша-қазақша  терминологиялық  сөздік.  Іс  жүргізу  және 

мұрағат ісі. Алматы, 2000.* 

5. Бейсембиев Б.Қ.  Іс қағаздарының қысқаша оқу сөздігі. Алматы, 2010 

6. Тұрлыбекова Ж.А., Қаюпова Ұ.Қ. Қазақша – орысша, орысша – қазақшы ресми – 

іскери сөздік. «Руханият» Астана, 2010 

 

 

 

1-аралық бақылау сұрақтары: 

1.

 Іс қағаздарының қызметтері мен сипаттары 

2.

 Қазақ ресми іс қағаздарының тарихы  

3.

 Ресми іс қағаздар стилі 

4.

 Іс қағаздарының түрлері және оларды топтастыру 

5.

 Формасына қарай ісқағаздары қалай бөлінеді? 

6.

 Қоданылу орнына қарай ісқағаздары қалай бөлінеді? 

7.

 Түйіндеме қандай құжат? 

8.

 Түйіндеменің құрылымы? 

9.

 Түйіндеме берудің тәсілдері 

10.


 

Өмірбаян және оның түрлері  

11.

 

Өмірбаян нешінші жақта жазылады? __/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

 

 

12. 

Өмірбаянның қызметі мен  ерекшеліктер 

13.

 

Өмірбаянда қандай мәліметтер жазылады? 14.

 

Өтінішқандай жағдайларда жазылады? 15.

 

Өтініш негізінде қандай құжат дайындалады? 16.

 

Өтініш қандай жағдайда ресми құжат болып есептелінеді? 17.

 

Арыздың анықтамасын айт. 18.

 

 Арыз қандай жағдайларда жазылады? 19.

 

 Арыз кімге жазылады? 20.

 

 Арыздың құрылымы қандай? 21.

 

Өтініш түріндегі арыз дегеніміз не? 22.

 

Шағым түріндегі арыз дегеніміз не? 23.

 

Түсініктеме түріндегі арыз дегеніміз не? 24.

 

Кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы қай уақытта, қандай жағдайда толтырылады? 25.

 

Кадрлар жөніндегі іс парағын толтыру үшін өзіңіздің қандай құжаттарыңызды пайдалана отырып толтырасыз? Атап өтіңіз? 

26.


 

Кадрлар жөніндегі іс парағының ерекшелігін атаңыз. 

27.

 

Анықтама қандай құжат? 28.

 

Анықтама не үшін беріледі? 29.

 

Оның құрылымы қандай болады? 30.

 

 Түсініктеме қандай құжат? 31.

 

Түсініктеме құрылымы қандай? 32.

 

Мінездеме қандай құжат? 33.

 

Мінездеменің неше түрі бар? 34.

 

Мінездеме қандай жағдайда беріледі? 35.

 

Мінездеменің құрылымы қандай? 36.

 

Кепілдеме мен мінездеменің ортақ белгілері қандай? 37.

 

Кепілдеме мен мінездеменің айырмашылықтары қандай? 38.

 

Кепілдеме қандай жағдайда беріледі? 39.

 

Кепілдеме мен ұсыныс хаттың ерекшелігі не? 40.

 

Қолхат қандай құжат? 41.

 

Қолхатта  қолхат  беруші  мен  қолхат  алушы  туралы  қандай  мәліметтер  көрсетілуі тиіс? 

42.


 

Сенімхат қандай құжат? 

43.

 

Сенімхаттың неше түрі болады? 44.

 

Сенімхат қандай мерзімге дейін өз күшін сақтайды?   45.

 

Сенімхаттың жарамдылығы қалай жазылуы керек? 46.

 

Қандай жағдайда ол өз күшін жояды? 47.

 

 Сенімхат қайда куәландырылады? 48.

 

Нотариус сенімхатты қалай куәландырады? 49.

 

Сенімхаттың құрылымы қандай? 50.

 

Сенімхат берілетін жағдайлар: 51.

 

Сенімхат қанша дана болып дайындалады? 52.

 

Келісімшарт – қандай құжат? 53.

 

 Ол қандай жағдайларда жасалады? 54.

 

Қатысатын адамдар санына қарай қандай келісімшарттар жасалады? 55.

 

 Келісімшарттар қайда куәландырылады? 56.

 

 Келісімшарт неше дана болып жасалады? 57.

 

 Пәтерді сату – сатып алу туралы келісімшартта қандай мәліметтер беріледі?  

 

 __/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

 

 

2-аралық бақылау сұрақтары:  

1.

 Тапсырыс  пен өтінімнің қандай айырмашылығы бар? 

2.

 Тапсырыс  пен өтінімнің қандай ортақ белгілерін атаңыз? 

3.

 Тапсырыс қандай құжат негізінде жасалады? 

4.

 Тапсырыс заңдық күшке ие ме? 

5.

 Қай құжатта төлем түріне кепілдік беріледі? 

6.

 Еңбек келісім нені реттейді? 

7.

 Жеке еңбек келісімі мен ұжымдық еңбек келісімінің айырмашылығы неде? 

8.

 Жұмысшылар қандай категорияларға бөлінеді? 

9.

  Еңбек келісімінде қандай мәліметтер көрсетілуі тиіс? 

10.


 

Еңбек келісімі неше дана жасалады? 

11.

 

Еңбек келісімі кімде сақталады? 12.

 

 Хаттама дегеніміз не? 13.

 

 Хаттама мазмұн-мақсатына қарай құжаттың қай түріне жатады? 14.

 

 Хаттаманың қанша түрі бар? 15.

 

Хаттаманың мәтіні неше бөліктен тұрады? 16.

 

Функционалды белгісіне қарай қызметтік хаттар қалай бөлінеді? 17.

 

Қызметтік хаттар неше бөлімнен тұрады. 18.

 

Ақпараттық хаттардың өзіндік ерекшеліктері? 19.

 

Ақпараттық хаттардың құрылымы 20.

 

Ресми хат қандай құжат? 21.

 

Ол қай кезде жазылады? 22.

 

Ресми хаттың құрылымы қандай? 23.

 

Ол қандай бланкке бастырылады? 24.

 

Өтініш хат қандай құжат? 25.

 

Ол қандай жағдайда жазылады? 26.

 

 Өтініш хаттың қандай бөліктері бар? 27.

 

 Хабарландыру қандай құжат? 28.

 

Хабарландырудың өқрылымы 29.

 

Құттықтаухат қандай жағдайларда жолданады? 30.

 

Құттықтаухат қандай сөздермен басталады? 31.

 

Құттықтаухаттың құрылымы қандай? 32.

 

Құттықтаухат қандай сөздермен аяқталады?  33.

 

Хабарландыру дегеніміз қандай құжат? 34.

 

Хабарландырумен қайдан танысамыз? 35.

 

Хабарландырудың түрлерін ата?  36.

 

Хабарландырудың ерекшелігі неде? 37.

 

Құттықтаухат қандай жағдайларда жолданады? 38.

 

Құттықтаухат қандай сөздермен басталады? 39.

 

Құттықтаухаттың құрылымы қандай? 40.

 

Құттықтаухат қандай сөздермен аяқталады? 41.

 

Бұйрық қандай құжат? 42.

 

Бұйрыққа кім қол қояды? 43.

 

Бұйрықтың қандай түрлері бар? 44.

 

Негізгі қызмет бойынша бұйрықтар қандай мәселелерді шешуге бағытталады? 45.

 

Жеке құрам бойынша бұйрықтар қандай жағдайларға байланысты шығарылады? 46.

 

Бұйрықтың екінші бөлігі қалай аталады?  

 

 __/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

 

 

 Емтихан сұрақтары: 

1.

 Іс қағаздарының қызметтері мен сипаттары  

2.

   Қазақ ресми іс қағаздарының тарихы  

3.

 Ресми іс қағаздар стилі 

4.

 Іс қағаздарының түрлері және оларды топтастыру 

5.

 Формасына қарай ісқағаздары қалай бөлінеді? 

6.

 Қоданылу орнына қарай ісқағаздары қалай бөлінеді? 

7.

 Түйіндеме қандай құжат? 

8.

 Түйіндеменің құрылымы? 

9.

 Түйіндеме берудің тәсілдері 

10.


 

Өмірбаян және оның түрлері  

11.

 

Өмірбаян нешінші жақта жазылады? 12.

 

Өмірбаянның қызметі мен  ерекшеліктер 13.

 

Өмірбаянда қандай мәліметтер жазылады? 14.

 

Өтінішқандай жағдайларда жазылады? 15.

 

Өтініш негізінде қандай құжат дайындалады? 16.

 

Өтініш қандай жағдайда ресми құжат болып есептелінеді? 17.

 

Арыздың анықтамасын айт. 18.

 

 Арыз қандай жағдайларда жазылады? 19.

 

 Арыз кімге жазылады? 20.

 

 Арыздың құрылымы қандай? 21.

 

Өтініш түріндегі арыз дегеніміз не? 22.

 

Шағым түріндегі арыз дегеніміз не? 23.

 

Түсініктеме түріндегі арыз дегеніміз не? 24.

 

Кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы қай уақытта, қандай жағдайда толтырылады? 25.

 

Кадрлар жөніндегі іс парағын толтыру үшін өзіңіздің қандай құжаттарыңызды пайдалана отырып толтырасыз? Атап өтіңіз? 

26.


 

Кадрлар жөніндегі іс парағының ерекшелігін атаңыз. 

27.

 

Анықтама қандай құжат? 28.

 

Анықтама не үшін беріледі? 29.

 

Оның құрылымы қандай болады? 30.

 

 Түсініктеме қандай құжат? 31.

 

Түсініктеме құрылымы қандай? 32.

 

Мінездеме қандай құжат? 33.

 

Мінездеменің неше түрі бар? 34.

 

Мінездеме қандай жағдайда беріледі? 35.

 

Мінездеменің құрылымы қандай? 36.

 

Кепілдеме мен мінездеменің ортақ белгілері қандай? 37.

 

Кепілдеме мен мінездеменің айырмашылықтары қандай? 38.

 

Кепілдеме қандай жағдайда беріледі? 39.

 

Кепілдеме мен ұсыныс хаттың ерекшелігі не? 40.

 

Қолхат қандай құжат? 41.

 

Қолхатта  қолхат  беруші  мен  қолхат  алушы  туралы  қандай  мәліметтер  көрсетілуі тиіс? 

42.


 

Сенімхат қандай құжат? 

43.

 

Сенімхаттың неше түрі болады? 44.

 

Сенімхат қандай мерзімге дейін өз күшін сақтайды?   45.

 

Сенімхаттың жарамдылығы қалай жазылуы керек? 46.

 

Қандай жағдайда ол өз күшін жояды? 47.

 

 Сенімхат қайда куәландырылады? __/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

 

 

48. 

Нотариус сенімхатты қалай куәландырады? 

49.

 

Сенімхаттың құрылымы қандай? 50.

 

Сенімхат берілетін жағдайлар: 51.

 

Сенімхат қанша дана болып дайындалады? 52.

 

Келісімшарт – қандай құжат? 53.

 

 Ол қандай жағдайларда жасалады? 54.

 

Қатысатын адамдар санына қарай қандай келісімшарттар жасалады? 55.

 

 Келісімшарттар қайда куәландырылады? 56.

 

 Келісімшарт неше дана болып жасалады? 57.

 

 Пәтерді сату – сатып алу туралы келісімшартта қандай мәліметтер беріледі? 58.

 

Тапсырыс  пен өтінімнің қандай айырмашылығы бар? 59.

 

Тапсырыс  пен өтінімнің қандай ортақ белгілерін атаңыз? 60.

 

Тапсырыс қандай құжат негізінде жасалады? 61.

 

Тапсырыс заңдық күшке ие ме? 62.

 

Қай құжатта төлем түріне кепілдік беріледі? 63.

 

Еңбек келісім нені реттейді? 64.

 

Жеке еңбек келісімі мен ұжымдық еңбек келісімінің айырмашылығы неде? 65.

 

Жұмысшылар қандай категорияларға бөлінеді? 66.

 

 Еңбек келісімінде қандай мәліметтер көрсетілуі тиіс? 67.

 

Еңбек келісімі неше дана жасалады? 68.

 

Еңбек келісімі кімде сақталады? 69.

 

 Хаттама дегеніміз не? 70.

 

 Хаттама мазмұн-мақсатына қарай құжаттың қай түріне жатады? 71.

 

 Хаттаманың қанша түрі бар? 72.

 

Хаттаманың мәтіні неше бөліктен тұрады? 73.

 

Функционалды белгісіне қарай қызметтік хаттар қалай бөлінеді? 74.

 

Қызметтік хаттар неше бөлімнен тұрады. 75.

 

Ақпараттық хаттардың өзіндік ерекшеліктері? 76.

 

Ақпараттық хаттардың құрылымы 77.

 

Ресми хат қандай құжат? 78.

 

Ол қай кезде жазылады? 79.

 

Ресми хаттың құрылымы қандай? 80.

 

Ол қандай бланкке бастырылады? 81.

 

Өтініш хат қандай құжат? 82.

 

Ол қандай жағдайда жазылады? 83.

 

 Өтініш хаттың қандай бөліктері бар? 84.

 

 Хабарландыру қандай құжат? 85.

 

Хабарландырудың өқрылымы 86.

 

Құттықтаухат қандай жағдайларда жолданады? 87.

 

Құттықтаухат қандай сөздермен басталады? 88.

 

Құттықтаухаттың құрылымы қандай? 89.

 

Құттықтаухат қандай сөздермен аяқталады?  90.

 

Хабарландыру дегеніміз қандай құжат? 91.

 

Хабарландырумен қайдан танысамыз? 92.

 

Хабарландырудың түрлерін ата?  93.

 

Хабарландырудың ерекшелігі неде? 94.

 

Құттықтаухат қандай жағдайларда жолданады? 95.

 

Құттықтаухат қандай сөздермен басталады? 96.

 

Құттықтаухаттың құрылымы қандай? 97.

 

Құттықтаухат қандай сөздермен аяқталады? 98.

 

Бұйрық қандай құжат? __/__ бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02Жұмыс бағдарламасы 

 

 

99. 

Бұйрыққа кім қол қояды? 

100.

 

Бұйрықтың қандай түрлері бар? 101.

 

Негізгі  қызмет  бойынша  бұйрықтар  қандай  мәселелерді  шешуге бағытталады? 

102.


 

Жеке  құрам  бойынша  бұйрықтар  қандай  жағдайларға  байланысты 

шығарылады? 

103.


 

Бұйрықтың екінші бөлігі қалай аталады?  

 

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал