БАҒдарламасы ( syllabus) bkezh 3306 «Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау» пәніжүктеу 125.36 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі125.36 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  

БЕКІТЕМІН  

 

 

 

Ғылыми кеңес төрағасы,  

ҚарМТУ ректоры  

Ғазалиев А.М. 

______________________  

«____» _________ 2015 ж. 

 

  

 

 СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

BKEZh 3306 «Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау» пәні 

                                    (коды және атауы) 

 

Bag 6 «Бағдарламалау модулі» модулі  (коды және атауы) 

 

5B070500 «Математикалық және компьютерлік моделдеу»                               (шифры және атауы) 

мамандығы 

 

 

 Ақпараттық технологиялар факультететі 

 

«Ақпараттық-есептеу жүйелері» кафедрасы  

 

  

 

  

 

 2015 

Алғы сөз 

 

Оқу-жұмыс бағдарламасын әзірлеген: Мухаметжанова Б.О. 

 

«Ақпараттық-есептеу жүйелері» кафедрасы отырысында талқыланған  

«____»______________ 2015 ж. № ____ хаттама 

 

Кафедра меңгерушісі ___________ Амиров А.Ж. «____»_________2015 ж.          (қолы)              (А.Ж.Ә.) 

 

 Ақпараттық  технологиялар  факультететінің  оқу-әдістемелік  кеңесі 

мақұлдаған 

 

«____»______________ 2015 ж. № ____ хаттама  

Төраға ___________ Капжаппарова Д.У.   «____»____________ 2015 ж. 

                                 (қолы)              (А.Ж.Ә.)

 

  

 


 

Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

 

А.Ж.Ә.  Мухаметжанова Б.О.  Ғылыми дәрежесі, лауазымы, қызметі  магистр, аға оқытушы  

 

АЕЖ кафедрасы ҚарМТУ-дың басты корпусында (Бейбітшілік бульвары, 56) орналасқан, 301 аудитория, байланыс телефоны 56-75-98 қосымша 2054. 

 

Пәннің еңбек көлемділігі   

С

еместр 

К

редит

тер 


са

ны

  EC

TS

 Сабақ түрі 

С

ӨЖ

 са


ғат

-

тарыың 


са

ны

 Ж

алпы с


ағ

ат

-тар саны

 

Бақыла

у тү


рі

 

Қатынас сабақтарының саны СОӨЖ 

сағат-


тарының 

саны 


Барлығы 

сағаттар 

саны 

Дәріс-


тер 

Тәжірибелік 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

Оқу түрі – күндізгі 

5  5 15 15 

15 


45 

90 


45 

135 


Емтихан 

Курстық 


жұмыс  

Оқу түрі – күндізгі, қысқартылған 

3  5 15 15 

15 


45 

90 


45 

135 


Емтихан 

Курстық 


жұмыс  

 

Пәннің сипаттамасы  

«Бағдарламалық  қамтамасыз  етуді  жобалау»

 

пәні  кәсіби  мамандырылғын таңдау бойынша пәндердің цикл қатарына жатады.  

  

«Бағдарламалық  қамтамасыз  етуді  жобалау»  студенттердің  теориялық 

білімімен 

қатар 


бағдарламалық 

қамсыздандыруды 

құру 

процесін ұйымдастыру  және  бағдарламалық  жүйелерді  өндірістік  құрастырудың 

технологиялық  принциптерін  жүзеге  асыру  саласында  қалыптасқан 

практикалық білімдерін жетілдіруді мақсат етіп қояды

 

 Пәннің міндеттері  

пәннің  міндеттері  мынадай:  БҚ-дың  инженерлік  жобалау  және 

бағдарламалық  қамтамасыздандыру  саласында  қолданылатын  негізгі 

бағыттардың жүйелік позициясы туралы;  

CASE-құралдардың  және  БҚ  оңдеу  технологиясы  өндірісінің  қазіргі 

даму күйі туралы қолданылатын тәсілдерді үйрену және қолдану. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

–  компьютерде  суреттерді  өңдеу  мен  құрудың  бағдарламалық  және 

аппараттық құралдары жайлы түсінігі болу керек; 

 БҚ-дың өмірлік циклінің негізгі моделдерін; 

 БҚ-дың өңдеудің құралы мен әдістерін

 БҚ-дың жобалаудың және анализдің құрылымдық ыңғайын; 

 

БҚ-дың жобалаудың және анализдің объектті-бағытталған ыңғайын;  

CASE-құралдардың жалпы сипаттамасы мен классификациясын;  қолданбалы тапсырмаларды шешуді автоматтандыру негіздерін білу керек

–  берілген пән саласында  жобалаудың визуальді моделін құрастыруды істей алуы керек . 

 

Пререквизиттер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдерді  (тақырыптарды) 

көрсетумен) меңгеру қажет: 

 

Пән 


Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1. Бағдарламалау 

Алгоритмдеу. Бағдарламмалау негізі. 

2.  Бағдарламалау 

технологиялары 

БҚ-ны 


өңдеу 

және 


қолданбалы 

интерфейсінің 

технологиясы  

3. Объектке-

бағытталған 

бағдарламалау 

негіздері 

C++ тіліндегі объектілік-бағдарланған бағдарламалаудың 

негіздерін 

 

Постреквизиттер 

 

«Бағдарламалық  қамтамасыз  етуді  жобалау»  пәнін  зерделеу  кезінде 

алынған білімдер келесі пәндерін меңгеру кезінде пайдаланылады: 

1. Деректер базаларын жобалау 

2. Физикалық үдерістерді математикалық және компьютерлік пішіндеу 

3. Кәсіпорынның бизнес-процестерін модельдеу және реинженирингтеу 

4. Жасанды интеллект жүйелеріне кіріспе. 

 

 

Пәннің тақырыптық жоспары  

Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

Дәріс

тер 


Тәжіри-

белік 


сабақтар 

Зертха-


налық 

сабақтар 

СОӨЖ  СӨЖ 

1.Кіріспе. Әдебиеттерді шолу. Пән максаты 

 

 

  

 

2. БҚ-дың өмірлік циклінің түсінігі  

 3. БҚ-дың өмірлік циклінің процесстері  

   3.1. БҚ-дың ӨЦ-нің негізгі процестері  

 

  

 

  3.2. БҚ-дың ӨЦ-нің көмекші процесстері  

 

  

 

  3.3.  БҚ-дың ӨЦ-нің ұйымдастыру процесі  

 

  

 


 

4. БҚ-дың өмірлік циклінің моделі 

 

    4.1  Каскадтық модель  

 

  

 

   4.2 Спиральдік модель  

 

  

 

   4.3 RAD ыңғайы 

 

 

  

 

5. Деректерді модельдеу  

    5.1 «Байланыс-мән»  диаграммасы  (ЕD 

диаграммасы) 

 

 

  

 

6.  БҚ-ды  жобалаудың  обьектті-бағытталған (ОБ) ыңғайы  

    6.1 ОБ ыңғайының негізі мен тарихы  

 

  

 

   6.2 ОБ технологиясы 

 

  

 

   6.3 Объектті модель 

 

  

 

 7. UML негізі 

    7.1 UML  модельдеудің бірыңғайланған тілі  

 

  

 

   7.2 UML-дың концептуальді моделі 

 

  

 

 8 Объектті бағытталған анализ 

  9 Объектті-бағытталған жобалау 

  10 Көптерезелі қолданбалы интерфейсінің 

қосымшасын құру.  

   

11Қосымшаны басқару ұйымдастығы. Қолданушының графикалық интерфейсін 

өңдеу 


 

  

12 Графикалық редакторды құру  

  

13Үлестіруші қосымшалар,  ағындар  мен 

процесстер 

   

14Объектті-бағытталған қосымшаларды құру.     

 15Мәліметтерді 

өңдеу 

және 


басқару 

қосымшасын құру 

   

16  Пән  саласына  теориялық  кіріспе.  IDEF0 әдістемелігі. 

 

  17 

Процестің 

диаграммамен 

моделдік 

толықтауыштары.  

 

  18 BPWin-да есеп беру құжаты 

 

  19 IDEF1X әдістемелігі.  

 

  20 Логикалық модельді құруы. 

 

  21 Нормализация. Физикалық модельді құру.    

  

22 ERWin-да есеп беру құжаты  

  

Барлығы: 15 

15 


15 

45 


45 

 

Зертханалық сабақтар тізімі 

1.

 

Көптерезелі қолданбалы интерфейсінің қосымшасын құру;  2.

 

Қосымшаны  басқару  ұйымдастығы.  Қолданушының  графикалық интерфейсін өңдеу; 

3.

 Графикалық редакторды құру; 

4.

 Үлестіруші қосымшалар, ағындар мен процесстер; 

5.

 Объектті-бағытталған қосымшаларды құру. 

6.

 

Деректерді өңдеу және басқару қосымшасын құру.  

Курстық жұмыс тақырыбы 

Модельдеудің  визуальді  құралын  пайдалана  отырып,  бағдарламалық 

жобаны өңдеу 

1.

 Шағын аспазды-пиццерияның қызметін  автоматтандыру  

2.

 Интернет арқылы дауыс беруді өткізу 

3.

 Букинистік дүкеннің қызметін автоматтандыру 

4.

 Ломбардта басқару жүйесінің қызметін автоматтандыру 

5.

 Шағын клиниканың қызметін автоматтандыру 

6.

 Биржалық маклер қызметін автоматтандыру 

7.

 Үлестірілген машиналар арасында күрделі есептеулерді жүзеге асыру 

8.

 Кітапханалық қызметті автоматтандыру 

9.

 Университет деканатының қызметін автоматтандыру 

10.


 

Электронды комиссияның жүйесі  

11.

 

 Интернет арқылы оқуды ұйымдастыру 12.

 

 Жолаушыларды тасымалдау 

компаниясының 

қызметін 

автоматтандыру 

13.

 

 Интернет-провайдердың қызметін автоматтандыру 14.

 

 Видеотаспаларды жалға беру дүкенінің қызметін автоматтандыру 15.

 

 Тұрмыс техникасын жөндеу бюросының қызметін автоматтандыру 16.

 

 Программистер тобы менеджерінің қызметін автоматтандыру 17.

 

 Чартерлі және 

басқа 


да 

авиарейстармен 

жедел 

жеткізу 


корреспондентінің –шағын почталық офистің автоматтандырылуы 

18.


 

 Автожол және теміржол жүргізуінің реттеуді автоматтандыру  

19.

 

 Автоматты  мониторинг  және  температура  мен  ылғалды  берілген режимін ұстануы 

20.


 

 Күзетшінің жұмыс орны 

21.

 

 Атмосферада улы заттар құрамының мониторингі 22.

 

 Конвейерлі икемді сызықтың автоматтандыруы 23.

 

Бірнеше  параметрлері  бойынша  пробтарды  алу  (автоматты  болуы мүмкін) арқылы сапалығының бақылауды қамтамасыздандыру 

24.


 

 Әр  түрлі  бағыты  бойынша  почталық  корреспондент  индексінің 

(қалалық, мемлекет ішінде, ұлтаралық) сұрыптау жүйесі  

25.


 

 Көпқабатты  үйлердегі  лифті  диспетчерінің  жұмыс  орны:  Лифтіні 

орналастыру мониторингі, мәселелерді шешу. 

 

СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары 

1.

 

БҚ-дың өмірлік циклінің түсінігі  2.

 

БҚ-дың өмірлік циклінің процесстері 3.

 

БҚ-дың өмірлік циклінің моделі 4.

 

Деректерді модельдеу 5.

 

БҚ-ды жобалаудың обьектті-бағытталған (ОБ) ыңғайы 6.

 

UML негізі 7.

 

Көптерезелі қолданбалы интерфейсінің қосымшасын құру. 8.

 

Қосымшаны  басқару  ұйымдастығы.  Қолданушының  графикалық интерфейсін өңдеу 

9.

 Графикалық редакторды құру; 

10.


 

Үлестіруші қосымшалар, ағындар мен процесстер 

11.

 

Объектті-бағытталған қосымшаларды құру. 12.

 

Мәліметтерді өңдеу және басқару қосымшасын құру 13.

 

Пән саласына теориялық кіріспе. IDEF0 әдістемелігі. 14.

 

Процестің диаграммамен моделдік толықтауыштары. 15.

 

BPWin-да есеп беру құжаты 16.

 

IDEF1X әдістемелігі. 17.

 

Логикалық модельді құруы. 18.

 

Нормализация.  Физикалық  модельді  құру.  ERWin-да  есеп  беру құжаты 

 

Студенттер білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40%-

ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі 

мәнді құрайды. 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балдар 

Зертханалық 

жұмыстар 

Пән бойынша 

тәжірибелік 

дағдыларға ие болу. 

Зертханалық 

жұмыстар бойынша 

тапсырмалар 

орындау. 

[1], [5], [6], [7], 

дәріс 


конспектілері 

15 апта 


Ағымдағы 

2,4,6,8, 

10,12,14 

апталар 


 

20 


 

СӨЖ бақылау 

тапсырмалары  

Пәннің теориялық 

материалын 

тереңдету. Дәрістер 

мен зертханалық 

жұмыстар бойынша 

СӨЖ тапсырмалары 

орындау 


Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер тізімі 

3 байланысты 

сағат 

Ағымдағы Апта 

сайын 


 

 

10 CОӨЖ 

тақырыптары 

бойынша 

тапсырмалар 

орындау  

Пәннің теориялық 

материалын 

тереңдету және пән 

бойынша тәжірибелік 

дағдыларға ие болу. 

Тәжірибелік 

тапсырмаларды 

орындау 

[1], [2], [3],[8], [9], 

дәріс 

конспектілері 3 байланысты 

сағат 


Ағымдағы 

Апта 


сайын 

 

  

10 


Теориялық 

модуль 


Пәннің 

материалдарын 

меңгеруді тексеру 

[1], дәріс 

конспектілері 

1 байланысты 

сағат 

Аралық 


7, 14 

апталар 


 

10 


Емтихан 

Пәннің 


материалдарын 

меңгеруді тексеру 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер тізімі 

2 байланысты 

сағат 

Қорытынды Сессия 

кезінде 


 

30 


 

 

Пән бойынша 

материалды  тереңдеп 

[3], 

[1], 


[2], 

[11],[12],  көшірме 

15 апта 

Қорытынды  15 апта 

 

 


 

Курстық 


жұмыс 

оқыту 


және 

пән 


бойынша 

практикалық 

тәжірибе 

алу. 


Жобалық 

құжатты 


өңдеу 

және 


бағдарламалық 

жүйенің  прототипін 

құру. 

дәрістер  

30 


Барлығы 

 

  

 

 100 

 

Саясат және рәсімдер 

«Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау» пәнін зерделеу кезінде келесі 

ережелерді сақтауға сұраймыз: 

1.

 Сабаққа кешікпей келуді. 

2.

 Студенттің  міндетіне  барлық  сабақтарға  қатысу  кіреді,  дәлелді 

себепсіз  сабақтардан  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3.

 Жіберілген  дәрістер,  зертханалық  сабақтар  оқытушы  белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

4.

 

Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық түрлерін тапсыру. 

5.

 Оқытушылармен  және  курстастармен  шыдамды,  ашық,  қалтқысыз 

және тілектес болу.  

Негізгі әдебиеттер тізімі 

1.

 Мухаметжанова  Б.О.  Бағдарламалық  қамтамасыз  етуді  жобалау. 

Электрондық оқулық. КарМТУ. 2013ж. 

2.

 

Томилова  Н.И.,  Когай  Г.Д,  Мухаметжанова  Б.О.  Монография  -Ақпараттық  жүйелердегі  бағдарламалық  қамтамасыз  етуді  жобалау 

технологиясы, КарМТУ 2011ж-150с. 

3.

 

Когай  Г.Д,  Мухаметжанова  Б.О.  Деректерді  өндеу  құрылымдары  мен әдістері, КарМТУ 2011ж-100с. 

4.

 Вендров  А.  М.  Проектирование  программного  обеспечения 

экономических  информационных  систем:  Учебник.  –  М.:  Финансы  и 

статистика, 2012. – 352 с. 

5.

 Леоненков  А.В.  Самоучитель  UML..–  СПб.:БХВ-Петербург,  2011..– 

304с. 


6.

 

Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2012. – 464 с. 

7.

 Фридман  А.  Л.  Основы  объектно-ориентированной  разработки 

программных систем. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 192 с. 

8.

 

Хьюз Д., Мичтом Д. Структурный подход к  программированию. – М.: Мир, 2000. 

 

 

 

 

Қосымша әдебиеттер тізімі 

 

1.

 Павловская  Т.А.,  Щипак  Ю.А.  Структурное  программирование: 

Практикум. СПб: Питер, 2010. -240с. 

2.

 

Павловская Т.А., 

Щипак 


Ю.А. 

Объектно-ориентированное  

программирование: Практикум. СПб: Питер, 2010. -250с. 

3.

 Программирование под Windows в среде Visual C++ 2005. Интернет-

университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2011  

4.

 

Буч  Г.,  Рамбо  Д.,  Джекобсон  А.  Язык  UML.  Руководство пользователя. – М.: ДМК, 2010. – 432 с. 

5.

 Гамма  Э.,  Хелм  Р.,  Джонсон  Р.,  Влиссидес  Дж.  Приемы  объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования.– СПб.: Питер, 

2011. – 368 с. 

6.

 Грекул  В.И.,  Денищенко  Г.Н.,  Коровкина  Н.Л.  Проектирование 

информационных 

систем. 

Интернет-университет 

информационных 

технологий - ИНТУИТ.ру, 2014  

7.

 

Маглинец  Ю.А.  Анализ  требований  к  автоматизированным информационным  системам.  БИНОМ.  Лаборатория  знаний,  Интернет-

университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2012  

8.

 

Боггс У., Боггс М. UML и Rational Rose - М.: "ЛОРИ", 2010. - 582 с.  9.

 

Буч  Г.  Объектно-ориентированный  анализ  и  проектирование  с примерами приложений на С++- М.: "Бином", СПб: "Невский диалект", 2003. 

- 560 с.  

10.

 

Розенберг  Д.,  Скотт  К.  Применение  объектного  моделирования  с использованием 

UML 


и 

анализ 


прецедентов 

- М.: "ДМК Пресс", 2012. - 160 с.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

BKEZh 3306 «Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау» пәні 

                                    (коды және атауы) 

 

Bag 6 «Бағдарламалау модулі» модулі  (коды және атауы) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал