БАҒдарламалар жинағының жобасыжүктеу 4.71 Mb.

бет1/41
Дата24.03.2017
өлшемі4.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 

 «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ 

 

  

БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 

 

Орман шаруашылығы, бақша-парк және ландшафт құрылысы  

(түрлері бойынша) 

 

 (типтік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасы  

және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 

 

 

«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 

СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы  

 

 

Астана 2014 АЛҒЫ СӨЗ 

   


1. Қазақстан республикасының қоршаған орта және су қоры министрлігінің №09-02-41/25183 - 11.12.2013 жылғы хатымен 

келісілген, «Орман шаруашылығы, бақша-парк және ландшафт  құрылысы (түрлері бойынша)» Кәсіби стандарты негізінде 

енгізілген. 

2.  Алғаш рет енгізілген 

3. Келісілген  

Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  

хаттама № 8  «8» желтоқсан 2014 жыл 

 «9» желтоқсан № 9 хаттама 2014 жыл 

ОӘБ төрағасы В.В.Скляров 

 

«Республикалық техникалық және кәсіби оқыту және біліктілікті иемденудің ғылыми-әдістемелік даму орталығы» АҚ-мен 

хаты № 1413 «30» желтоқсан 2014 жыл 

 

Бағдарламаның сапасын жақсарту бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды келесі мекен-жай бойынша жіберуіңізді өтінеміз: Домбровская Лилия Галиевна, Ақмола облысы, с Катаркөл 8(71636) 91247 

 

  

 

 

МАЗМҰНЫ 

 

1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 

2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 

3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 

     3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 

     3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 

     3.3. Арнайы пән бойынша типтік оқу бағдарламалары

 

«Орман шаруашылығын механикаландыру» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы  «Орман  энтомологиясы» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы

 

«Декоративті дендрология» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы  

 

 

ОҚУ-БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Орман шаруашылығы, бақша-парк және ландшафт  құрылысы (түрлері бойынша) 2014 жыл 

1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  

Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 

түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 

стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 

құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 

Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 

бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  

Оқу бағдарламасы:  

еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға 

оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға;  

пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын талаптарды әзірлеуге; 

 пәннің  әрбір  модуліне  сипаттамаларды  (қысқа  мазмұнды  модульдік  бірліктер  тізбесі,  дәрістер  тезисі,  семинар  және 

зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 

тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 ұйымдастырушылық-әдістемелік  сипаттамаларды  (оқу  жетістіктерін  оқыту  мен  бақылаудың  негізгі  нысандары  мен 

әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 

оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға;  

кадрларды  даярлау,  біліктілікті  көтеру  және  кәсіби  қайта  даярлау  бағдарламаларын  әзірлеуге  арналған  талаптарды реттеуге арналған.  

Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 

әзірленеді.  

МОБ негізгі қолданушыларына:  

 

білім беру ұйымдары, қызметкерлер;  

ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары;  

модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 

 

2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін  жиынтығынан 

құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 

Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 

ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 

табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 

дәлелдейтін кәсіби деңгей. Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 

шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. Өлшемдер (бағалаулар)– оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 

сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 

өлшемдер элементпен байланысты;   

міндетті орындауға жатады;   

қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек;  

элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 

қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 

Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 

бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 

жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 

қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   

Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 

үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 

міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 

Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 

Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  

Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.  

Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 

шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 

шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. Кәсіп –  белгілі бір білім, білік пен арнайы дайындықты талап ететін, адамның дене даму мүмкіндігін, зияткерлік қабілетін 

және білімі туралы сәйкес құжатпен расталатын кәсіби қызметтің белгілі бір саласында жұмыс атқаруға заңды құқық беретін 

адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  

Еңбек функциясы –нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті  бөлу  нәтижесінде қалыптасқан міндеттерді іске асыру 

және оны  

орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 

Типтік  оқу  бағдарламасы  (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 

талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 

және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 

жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 

тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  Элементтер(оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 

нәтижелер сипаттамасы.  

 

Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 

ҚТ – қызмет түрі; 

ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 

ҚМ - қосымша модуль; 

БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 

БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 

ҚА -    қорытынды аттестация; 

К – кеңес; 

БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 


БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 

КҚ – кәсіби қызмет; 

КС – кәсіби стандарт; 

ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 

ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 

КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 

КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер

АА -   аралық аттестация; 

ӨО – өндірістік оқыту; 

КТ – кәсіби тәжірибе; 

АКМ – арнайы кәсіби модуль; 

Ф – факультатив сабақтары. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 

Экономикалық қызмет түрі: Орман шаруашылығы, бақша-парк және ландшафт  құрылысы (түрлері бойынша)» (по 

видам)  

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 Аңшы (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 Көгалдандырушы(БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 Ландшафт дизайны бойынша көгалдандырушы (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4) 

 Орманшы(БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2) 

 Ағаш шабушы (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4) 

 Орман мастері  (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 5) 

 Техник-технолог (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 Техник-орман дәрігері (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 5) 

 Менеджер (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 5) 

 Ландшафт дизайны бойынша мастер (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 5) 

05-2008 ҚР Мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес кәсіп атауы:  

 Аңшы  

 Көгалдандырушы 

 Ландшафт дизайны бойынша көгалдандырушы  

 Орманшы 

 Ағаш шабушы  

 Орман мастері   

 Техник-технолог  

 Техник-орман дәрігері  

 Менеджер 

 Ландшафт дизайны бойынша мастер 

 

3.1. 

Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 

 

 Қызмет түрінің атауы         Кәсіп 

   Еңбек міндеттері 

Модульдер 

Биологиялық алуан 

түрлілікті сақтау 

бойынша 


жұмыстарды 

ұйымдастыру; 

жануарлар ауруға 

шалдыққанда көмек 

көрсету; жануарлар 

дүниесіне мемлекеттік 

есеп, кадастр, 

мониторинг жүргізу; 

жабайы аңдардың 

опат болуын  және 

санының азаюын 

болдырмау; 

жабайы аңдардың  

ветеринарлық 

жағдайын қадағалау. 

 

Аңш

ы

  

А. Тұрған жерді бағдарлай білу, тұрған жердің 

картасын оқи білу 

 

А.1 Орман алқабының теодолиттік түсірімін жасау,   түсірім 

материалдары бойынша жоспарлы-

картографиялық материал 

құру.Орман алқабының буссольдік 

түсірімін жасау,   

 

 B. Дербес компьютерде жұмыс істеу, 

қадағаланған деректерді өңдеу, аң мен құстың 

жылжуын компьтерлік технологияның көмегімен 

бақылау  

 

B.1 Ақпаратты өңдеу үшін дербес компьютерді пайдалану 

 

 C. Жабайы аң мен құстың гигенасы туралы  

ұғым, жабайы аң мен құсты қоректендіру, күтім 

жасау және пайдаланудың зоогигиеналық  

талаптары, ауруларды топтастыру және олармен 

күресу шаралары 

 

С.1 Жабайы аң мен құстың гигенасы, жабайы аң мен құсты қоректендіру, 

күтім жасау және пайдаланудың 

зоогигиеналық  талаптары, 

ауруларды топтастыру және олармен 

күресу шаралары  

 

  

D. Жануарларға жаппай ауырған жағдайда  

көмек көрсету процесі, апат жағдайында 

олардың опат болу қаупі, биотехникалық, 

аңшылық-шаруашылық шараларды жүргізу 

 

D.1 Жабайы аңдарға  алғашқы көмек көрсету 

 

  

E.1 Өсімдік, жануарлар дүниесіне 

есеп жүргізу  


 

 

E. Аңшылық ететін жер-суды жақсарту бойынша ұсыныстар дайындайды, жабайы жануарлардың 

ветеринарлық жағдайын бақылайды 

 

E.2 Орман және ағаш түрлері бойынша  өрт қаупінің деңгейін 

анықтау, өртке қарсы шаралар 

сызбасын құру,  өрт сөндіру 

бойынша құралдар мен күш-қуатты 

есептеу  

 

 F. Қазақстан Республикасы орман саласындағы 

заңдарын, Қазақстан Республикасының жан-

жануарлар дүниесін қорғау, өсіріп-өндіру және 

пайдалану саласындағы заңдарын әкімшілік 

бұзушылықтар туралы хаттама жасайды 

 

F.1 Жануарлар дүниесін қадағалау, аңшылық және биотехникалық 

шаралар жүргізуді ұйымдастыру   

Қызмет түрінің атауы 

 

Кәсіп 

 

   Еңбек міндеттері 

 

Модульдер 

 

 

 

 

жас көшеттерді 

отырғызу және күтім 

жасау, жас 

көшеттерге күтім 

жасау; 


агротехникалық 

жұмыстар жүргізу; 

жас көшеттерді 

іріктеп алу; 

агротехникалық 

шараларды жүргізу. 

 

Кө

галдан

ды

руш

ы

  

A. Ауданның түсірім 

материалдарын өңдеу 

 

A.1Түсірім материалдары бойынша жоспарлы-картографиялық материал құру 

 

 H. Топырақты дайындау және 

күтім жасау. 

 

H.1 Топырақтың минералдық және химиялық құрамын анықтау  

 

 I. Жас көшеттерді жобалау 

процесі 


 

I.1 Өсімдіктердің декоративтік сапасын анықтау 

 

 

 I.2 Ағаш түрлерінің және  бұталардың ауруларын  

анықтау, орман өртіне қарсы күресу әдістері  

 

 

J. Бақ, саябақтарды көгалдандыру үшін ағаш 

түрлерін іріктеу 

 

J.1 Көгалдандыру нысандарын құру жоспарын жобалау және құру  

 

 

 J.2 Орман шаруашылығы машиналары мен 

құралдарының болуы мүмкін ақауларын анықтау,  

олардың себептерін айқындау және кемшіліктерді 

жою  


 

 

K. Жас көшеттерге күтім жасау  

K.1 Топырақтың толық, қысқаша, салыстырмалы 

сипаттамасын беру, топырақты зерттеу және 

сипаттаутопырақ түрін анықтағышпен анықтау 

тәсілдерін  меңгеру 

 

 L. Өндіріс нормалары мен 

нормативтерінің сақталуын 

бақылау 

 

L.1 Өндіріс нормалары мен нормативтерінің сақталуын бақылау  

 

Қызмет түрінің атауы 

 

Кәсіп 

 

Еңбек міндеттері 

 

Модульдер 

 

 

 

 

көгал,  гүлзар,  саябақ 

жерлерін  жоспарлау 

және бөлу; 

жас 

көшеттерді отырғызу  және  күтім 

жасау, 


агротехникалық 

жұмыстарды жүргізу; 

 

жас көшеттерді іріктеу, жас 

көшеттерді 

 

Ланд


ш

афт 


ди

за

йны

 б

ойы

нша 


кө

гал


да

нд

ыру

ш

ы 

 

A. Ауданның түсірім материалдарын өңдеу 

 

A.1Орман алқабының теодолиттік түсірімін жасау,   түсірім материалдары бойынша 

жоспарлы-картографиялық материал құру.  

 

 

H. Топырақты дайындау және күтім жасау 

 

H.1 Топырақтың минералдық және химиялық құрамын анықтау  

 

 I. Жас көшеттерді жобалау 

процесі 


 

I.1 Өсімдіктердің декоративтік сапасын анықтау 

 

 

 I.2 Ағаш түрлерінің және  бұталардың ауруларын  

анықтау, орман өртіне қарсы күресу әдістері  

 

 

J. Бақ, саябақтарды көгалдандыру үшін ағаш 

түрлерін іріктеу  

 

J.1 Көгалдандыру нысандарын құру жоспарын жобалау және құру  

декоративтік 

безендіру 

 

 

 J.2 Орман шаруашылығы машиналары мен 

құралдарының болуы мүмкін ақауларын анықтау,  

олардың себептерін айқындау және кемшіліктерді 

жою  


 

 

K. Жас көшеттерге күтім жасау  

K.1 Топырақтың толық, қысқаша, салыстырмалы 

сипаттамасын беру, топырақты зерттеу және 

сипаттаутопырақ түрін анықтағышпен анықтау 

тәсілдерін  меңгеру 

 

 O.Көгалдандыру 

жұмыстарының 

ұйымдастырылуын басқару  

 

O.1 Көгалдандырудың сәулеттік жобаларын құру   

 

Қызмет түрінің атауы  Кәсіп 

Еңбек міндеттері 

Модульдер 

 

 

 

 

Ағаш кесетін  және 

ағаш кесілген 

жерлерді куәландыру, 

орман 

пайдаланушыларының кесілген ағаш жіберу 

жөніндегі белгіленген 

ережелерді 

орындауын қадағалау, 

орман пайдалану 

тәртібін бұзу 

 

О

рманшы

 

 A. Тұрған жерге түсірім жасау  

 

A.1Орман алқабының теодолиттік түсірімін жасау,   түсірім материалдары бойынша 

жоспарлы-картографиялық материал құру.Орман 

алқабының буссольдік түсірімін жасау,   

 

  В.Ақпаратты өңдеу 

 

В.1 Таксациялық ақпаратты өңдеу  

 

 В.2 Орманды ұйымдастыру материалдарын сызу  

 

 H.Топырақты дайындау және 

күтім жасау  

 

H.1  Топырақтың минералдық және химиялық құрамын анықтау  

 

 Q. Өсімдіктерді жүйелеу 

 

Q.1 Өсімдіктер морфологиясы  

 

R. Ағаш кесу қорын белгілеу және ағашты кесуге жіберу  

 

R.1 Ағаш кесудің жылдық көлемін жоспарлау, жер бөлу және кварталды таксациялау  

хаттамасының дұрыс 

құрылғандығын 

тексеру,  өрт сөндіруді 

басқару және 

орманның санитарлық 

жағдайын бақылау; 

материалдық және 

еңбек ресурстарын 

тиімді пайдалану 

бойынша жоспарлы 

тапсырмалардың 

орындалуын 

қамтамасыз ету, 

орманды жайландыру 

және орман 

мәдениетін 

жетілдіруге 

көмектесу, сот 

органдарында тұтас 

орман 


шаруашылығының 

мүддесін жақтау. 

жұмыстарын орындау, ағашты есепке алу, ағаш 

кесу бойынша құжаттарды рәсімдеу  

 

 

 R.2 Нормативтерді пайдалана отырып кесілген  

ағаштың ауқымын есептеу, запасты әртүрлі 

тәсілмен анықтау, орман ағаштарына  сұрыптық 

бағалау жүргізу, абрис дайындау және жоспарлы-

картографиялық материалдарды және орман 

қорын түгендеу құжаттарын рәсімдеу  

 

 

S. Орманды қорғау және өсіп-өнуін ұйымдастыру 

 

S.1 Ағаш түрлері мен бұталардың ауруларын анықтау, орман өртіне қарсы күрес жүргізу 

әдістері  

 

 

 S.2 Өнім өндіру бойынша жоспардың 

орындалуын есептеу,  материалдардың шығынын 

және үнемделуін анықтау, өндірістің 

экономикалық тиімділік көрсеткіштерін анықтау, 

негізгі материалдардың пайдаланылуын есепке 

алу.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал