БАҒдарламалар жинағының жобасы өндірістегі электромеханикалық жабдықтаржүктеу 4.89 Kb.

бет1/15
Дата17.03.2017
өлшемі4.89 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
  «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ   
 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ
  
 
 
Өндірістегі электромеханикалық жабдықтар (түрлері бойынша) 
 
(типтік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
 СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы 
 
 
Астана 2014 

АЛҒЫ СӨЗ 
2013  жылдың  28  қарашасында    №4-11-5/3494    Қазақстан  Республикасы  индустрия  және  жаңа  технологиялар 
Министрінің хатымен бекітілген «Өндірістегі электромеханикалық жабдықтар» Кәсіптік стандарт негізінде іске асырылды. 
 1.  Алғаш рет енгізілген  
 2. Келісілген  
Білім бағдары бойынша оқу-әдістемелік бірлестігімен  
хаттама  № 6 «25» желтоқсан 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы Е.Р. Баль 
 
 
«Техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың және біліктілік тағайындаудың республикалық ғылыми-әдістемелік 
орталығы» АҚ-мен 
хаттама/хат № 1413 «30» желтоқсан 2014 жыл 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бағдарламалар  сапасын  жақсарту  бойынша  Сіздің  барлық  ескертулеріңіз  бен  ұсыныстарыңызды  келесі  мекен-жай 
бойынша жіберулеріңізді сұраймыз: Федькина Марина Анатольевна 8 700 121 56 37  
 
 
 
 
 

МАЗМҰНЫ 
1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 
2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 
3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
3.3. Арнайы пән бойынша типтік оқу бағдарламалары 
«Электромеханикалық өндіріс» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
«Электрлік және электромеханикалық жабдықтар» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы
 
«Техникалық пайдалану және электрлік және электромеханикалық жабдықтарда қызмет көрсету» пәні бойынша типтік оқу 
бағдарламасы 
 
ОҚУ-БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Өндірістегі электромеханикалық жабдықтар (түрлері бойынша) 
2014  жыл 
1. Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 
Жалпы кәсіптік, арнайы циклдер пәндері бойынша Типтік оқу бағдарламасы кәсіптік қызмет саласы (КҚС) мен қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіптік  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіптік 
стандарттардың  кейбірі  оқыту  модуліне  негізделеді.  Осыған  орай  әр  модуль  нақты  еңбек  функцияларын  орындауға 
байланысты  құзыреттіліктің  барлық  үш  тобын  қалыптастыруға  бағытталған.  Кәсіптік  құзыреттілік  оның  негізгісі  болып 
табылады.  
 
Модулді  оқу  өзіне  модульдік  оқу  жоспарын    (тәжірибеде  басқаша  –  блокты  оқу  жоспары  деп  атайды)  және  оқу 
пәндерінің модульдік бағдарламалары жиынтығын қамтитын модульдік оқу-білім бағдарламасын іске асырады. 
Оқу бағдарламасы: 

 
Еңбек саласы мен кәсіптік білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

 
Материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға

 
Оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 


 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға

 
 оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға. 

 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу  бағдарламасының  негізінде  оқу  пәндерінің  модульдік  оқу  жоспары  мен  модульдік  бағдарламалардың  жиынтығы 
әзірленеді. 
МОБ негізгі қолданушыларына: 

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 

 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар және қысқартулар  
Қызмет түрі  - еңбек функцияларының және олардың орындалуы үшін қажетті құзыреттіліктердің бүтін жиынтығынан 
құралған кәсіптік қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіптік қызмет саласы. 
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  
Кәсіптік стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіптік стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік  –  белгілі  бір  қызмет  түрі  аясында  қызметкердің  еңбек  функциясын  сапалы  орындауға  дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 

Біліктілік  деңгей  (Біліктілік  деңгейі)  –қызметкердің  құзыреттілігіне  қойылатын  біліктіліктің  Ұлттық  және  салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Критерийлер  (өлшемдер)    оқытудың  басты  элементтерінің  жетістіктерін  көрсету  үшін  қажетті  орындалатын  жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
критерийлер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Біліктілік  –  белгілі  бір  қызмет  түрі  аясында  қызметкердің  еңбек  функциясын  сапалы  орындауға  дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік  деңгей  (Біліктілік  деңгейі)  –қызметкердің  құзыреттілігіне  қойылатын  біліктіліктің  Ұлттық  және  салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Еңбек  функциясы  –нақты  өндірістік  және  бизнес-процесте  еңбекті    бөлу    нәтижесінде  қалыптасқан  міндеттерді  іске 
асыру және оны орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  
Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 
қабілетін  және  білімі  туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Кәсіптік  стандарт  –  Кәсіби  қызметтің  нақты  саласында  біліктілік,  құзыреттілік  деңгейіне,  еңбек  мазмұнына,  сапасы 
мен шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіптік стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіптік стандарттың құрылымдық элементі. 
Критерийлер  (өлшемдер)    оқытудың  басты  элементтерінің  жетістіктерін  көрсету  үшін  қажетті  орындалатын  жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
критерийлер элементпен байланысты;  


 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік  –  кәсіби  қызметте  белгілі  бір  біліктілік  деңгейінің  еңбек  функциялары  мен  міндеттерін  орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Қызмет түрі  - еңбек функцияларының және олардың орындалуы үшін қажетті құзыреттіліктердің бүтін жиынтығынан 
құралған кәсіптік қызмет саласының бөлшегі.  
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік  бағдарлама  –  оқушыларды  оқыту  мен  жекелей  зерделеу  үшін  қажет  нақты  оқу  материалдарын  іріктеу  мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік  білім  беру  бағдарламасы  –  белгілі  бір  біліктілікті  тағайындауға  қажетті  құзыреттіліктерді  иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік  оқу  жоспары    -  білім  беру  мақмұнының  моделі  болып  табылады  және  кәсіптік  білім  берудің  кез  келген 
деңгейі үшін кәсіптік-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан 
(жалпы міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы-кәсіптік)  тұрады. 
Оқу  модулі  –  нақты  модульдік  бірлік бойынша оқу  мазмұнының  жиынтығы, білім  алушының оқу  әрекеттерін  басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіптік қызмет саласы. 
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.   
Типтік  оқу  бағдарламасы
 
(sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Функционалдық  карта  –  кәсіби  қызметтің  сол  не  өзге  саласы  шеңберіндегі  қызметтің  белгілі  бір  түрінің  қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  

Элементтер  (оқытудың  басты  элементтері)  –  дәлелді  болып  табылатын,  әрі  бағалауға  тиесілі  негізгі  әрекеттер  мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
АА -   аралық аттестация; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
БСШ – біліктіліктің Салалық шеңбері; 
БТБА – ҚР жұмысшы кәсіптер мен жұмыстардың Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БҰШ – біліктіліктің Ұлттық шеңбері; 
ЖКМ – жалпы кәсіптік модуль; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль
К – кеңес; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіптік стандарт; 
КТ – кәсіптік тәжірибе; 
КТМ – кәсіптік-тәжірибелік модульдер
ҚА -    қорытынды аттестация; 
ҚМ - қосымша модуль; 
ҚТ – қызмет түрі; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
СМК – ҚР МК 05-2008 ҚР Сабақтардың мемлекеттік классификаторы;; 
Ф – факультатив сабақтары. 
3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
 
Экономикалық қызмет түрі: өндірістегі электромеханикалық жабдықтар 
 

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 
-
 
трансформаторларды құрастырушы, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4 
-
 
электр жабдықтарды жөңдеу және қызмет көрсету бойынша электр монтері, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4 
-
 
автоматтар мен жартылай автоматтарды реттеуші, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4 
-
 
аккумулятор өндірісінің жартылай автоматты орнатуларды реттеуші, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4 
-
 
электр қозғалтқыштардың моторшысы, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
-
 
электромеханик, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 5 
-
 
техник-механик, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 5 
-
 
техник-технолог, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 5 
 
ҚР МК 05-2008 бойынша кәсіп атауы:  

 
трансформаторларды құрастырушы 

 
электр жабдықтарды жөңдеу және қызмет көрсету бойынша электр монтері 

 
автоматтар мен жартылай автоматтарды реттеуші 

 
аккумулятор өндірісінің жартылай автоматты орнатуларды реттеуші 

 
электр қозғалтқыштардың моторшысы 

 
электромеханик 

 
техник-механик 

 
техник-технолог 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2- 3 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. 
Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
Қызмет түрінің атауы 
Кәсіп 
          Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Кернеуі 220 - 750 кВ, қуаты 
31500 кВт-тан жоғары болатын 
қуатты, бірегей, күштік 
трансформаторлар мен 
автотрансформаторларды  
бірінші, екінші және үшінші 
ретті  құрастыру жұмыстарын 
орындау. Кернеуі 150 кВ-тен 
жоғары, қуаты 60000 кВт-тан 
жоғары болатын электр пешті 
трансформаторларды құрастыру 
бойынша жұмыстар жүргізу. 
Кернеуі 220 - 750 кВ, қуаты 4000 
кВт-тан жоғары болатын 
жүктеме кезінде кернеу реттегіші 
бар күштік трансформаторлар 
мен автотрансформаторларды 
құрастыру. Трансформатордың 
белсенді бөлігін бақылау; арнайы 
ауыстырып-қосқыш  құрылымын 
монтаждау және жөңдеу. Сынақ 
барысында байқалған ақауларды 
жою. 
 
Т
ран
сформат
ор
лар
ды
 құ
ра
сты
ру
шы
 
 
А. Әртүрлі қуатты 
бірінші, екінші 
және үшінші ретті 
күштік 
трансформаторды 
құрастыру 
жұмыстарын 
орындау 
 
А.1  Трансформатордың белсенді бөлігін құрастыру, 
түйіндер мен жинағыш бірліктерін құрастыру 
 
 
 
А.2   Слесарлы-жинағыш жұмыстарын орындау 
 
 
 
А.3 Бөліктеу, дәнекерлеу бойынша монтаждық 
жұмыстар. Оқшаулағыш жұмыстар 
 
 
 
 
 
 
В. Әртүрлі өзегі 
бар, әркелкі 
қуатты 
транформаторлар
ды толық 
құрастыру 
 
В.1 Құрастырудың 1,2 және 3 орамы бар 
трансформатордың сүйенішін құрастырудың 
технологиялық процессі 
 
 
 
В.2 Әртүрлі қуатты трансформаторлардың магниттік 
жүйесін реттеу 
 
 
С. 
Трансформаторды 
сынауға 
дайындау. 
Құрастыру және 
сынақ барысында 
байқалған 
ақауларды жою 
 
С.1 Трансформаторды дайындау мен сынау жұмысын 
жүргізу және құрастыру және сынақ барысында 
байқалған ақауларды жою 
 
 
 
С.2 Дайын трансформаторларды сапасын тексеру 
және ТББ-інетапсыру 
 
 
           
 

Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Өндірістік аумақтар 
немесе ерекше 
күрделі бірінші және 
екінші ретті 
коммутациялан және 
қашықтықтан 
басқарылатын 
сызбасы бар цехтарда 
қызмет көрсету. 
Жөңдеу, баптау және 
қызмет көрсету: 
электр жабдықтар 
мен аппаратуралар 
және т.б. 
 
 
Э
ле
кт
р 
ж
аб
ды
қт
ар
ды
 ж
өң
де
у 
ж
ән
е 
қы
зм
ет
 к
өр
се
ту
 б
ой
ы
нш
а 
эл
ек
тр
 м
он
те
рі
 
 
D. Электр жабдықтарды 
жөңдеу, барлау және 
техникалық қызмет көрсетуге 
қатысу. Үлестіргіш қораптар, 
клеммниктер, қорғағыш 
қалқандар мен 
жарықтандырғыш арматура 
және т.б. жабдықтарды 
монтаждау және жөңдеу. 
 
 
D.1 Электр жабдықтарды жөңдеу және қызмет 
көрсету бойынша бөлек қиын емес жұмыстарды 
орындау. Электр жабдықтарды қосу және сөндіру 
және қарапайым өлшемдер жүргізу. Пневмо- 
және электр құралдар жұмысы. Еденнен 
басқарылатын қарапайым жүк көтеру құралдары 
мен крандарды қолдану арқылы такелаждық 
жұмыстарды орындау.   
 
 
 
D.2   Электр жабдықтарды жөңдеу, барлау және 
техникалық қызмет көрсетуге қатысу. Үлестіргіш 
қораптар, клеммниктер, қорғағыш қалқандар мен 
жарықтандырғыш арматураны монтаждау және 
жөңдеу.  Қуаты 50 кВт-қа дейінгі күн және жер 
электр қондырғыларды жөңдеу және қызмет 
көрсету. 
 
 
E. Электр қозғалтқыштардыі 
статорлары мен роторлары, 
трансформаторлардың 
орамалары, кабельдерді енгізу 
және шығару және т.б. 
оқшауланған үлестіргіш 
желілердің кедергілерін 
мегомметрмен тексеру және 
өлшеу 
 
E.1 Оқшаулану кедергісін, кабельдің 
зақымдалған жерін анықтау жұмыстарын, 
тұйықталу кедергісін өлшеу жұмыстарын, кабель 
қабығындағы потенциалдарын мегомметрмен 
тексеру және өлшеу.   
 
 
F. Домна, болат балқытатын 
 
F.1. Жұмыс тәртібін автоматты реттегіш 

пештер, илемделген станоктар, 
туннельдік пештердің 
блокадалық, дабылдамалық, 
басқарушылық құрылымы және 
т.б.жабдықтардың жұмыс 
тәртібін автоматты реттегіш 
құралдарын монтаждау, 
жөңдеу, баптау және қызмет 
көрсету. 
құралдарын монтаждау, жөңдеу, баптау және 
қызмет көрсету, өндірістік аумақтар немесе 
ерекше күрделі бірінші және екінші ретті 
коммутациялан сызбасы бар цехтарда қызмет 
көрсету. 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
          Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Қиғыш, сомын 
кескіш, болт 
кескіш 
станоктарды, 
автомат пен 
жартылай 
автоматтарды, 
токарьлі бір 
шпиндельді және 
көп шпиндельді 
автоматтар мен 
көп кескіш 
көлденең 
жартылай 
автоматтар, 
 
А
вт
ом
ат
та
р 
м
ен
 ж
ар
ты
ла
й 
ав
то
м
ат
та
рд
ы
 р
ет
те
уш
і 
 
G. Қиғыш, сомын кескіш, болт кескіш 
станоктарды, автомат пен жартылай 
автоматтарды, токарьлі бір шпиндельді 
және көп шпиндельді автоматтар мен көп 
кескіш көлденең жартылай автоматтар, 8-10 
квалитет болатын ауысулар саны көп, 
периодты түрде қайталанатын күрделігі 
әртүрлі бөлшектерді өңдеуге арналған 
токарлы-револьверлік станоктар, және т.б. 
жабдықтарды баптау. 
 
G.1 Жұмыс процесі кезінде 
станоктарды жөңдеу, баптау және 
реттеу бойынша керекті 
есептеулер жүргізу 
 
 
H. Әртүрлі құрамдастырылған кескіш мен 
өлшегіш құралдар және т.б. жабдықтарды 
қолдану арқылы 6-7  квалитет болатын 
ауысулар саны көп күрделі бөлшектерді 
өңдеу үшін токарлы-револьверлік 
 
H.1 Әртүрлі құрамдастырылған 
құралдарды қолдану арқылы 
күрделі бөлшектерді өңдеу үшін 
автоматтар мен жартылай 
автоматтарды баптау. 

күрделігі әртүрлі 
өңдеулерге 
арналған токарлы-
револьверлік 
станоктарды және 
т.б. жабдықтарды 
баптау. 
 
станоктарды, көп шпиндельді автоматтар 
мен жартылай автоматтарды, тік көп 
кескішті және көп шпиндельді жартылай 
автоматтарды баптау. 
 
 
 
I. Арнайы  кескіш мен өлшегіш құралдар, 
көшіру құралдары мен аспаптарды қолдану 
арқылы 5-6  квалитет болатын ауысулар 
саны күрделі пішінді бөлшектерді өңдеу 
үшін токарлық көп шпиндельді автоматтар 
мен  тік көп кескішті және көп шпиндельді 
жартылай автоматтарды баптау. 
 
 
I.1. Баптау сапасын тексеру, көп 
шпиндельді автоматтар, 
жартылай автоматтарды реттеу 
 
 
Қызмет түрінің  
Атауы 
Кәсіп 
          Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Автомобильдік, 
тракторлық,жылу 
тасымалдағышдық, 
вагондық және 
басқа да ірі 
габаритті 
аккумуляторларлық 
батареяларды 
дайындау кезінде 
жартылай 
автоматтық 
құрылғыларды 
 
А
кк
ум
ул
ят
ор
 ө
нд
ір
іс
ін
ің
 
ж
ар
ты
ла
й 
ав
то
м
ат
ты
 
ор
на
ту
ла
рд
ы
 р
ет
те
уш
і 
 
J. Жартылай автоматты орнатулар, 
бақылаушы аспаптар мен транспортты-
жүктегіш құралдарды жөңдеу. Қүрделігі 
қарапайым және орташа жарақтарын мен 
пішінін жартылай автоматтарда орнату 
және ауыстыру және оларды жетілдіру. 
Технологиялық параметрлерге сәйкес 
автомат құрылғыларын орнату және реттеу 
 
J.1 Технологиялық параметрлерге 
сәйкес автомат құрылғыларын 
орнату және реттеу 
 
 
 
J.2 
 Жабдықтардың жұмысы 
кезіндегі ақауларды жою 
 
 
K. Мотоциклді, мопедті және басқа да аз 
габаритті аккумуляторлық батареяларды 
жасау кезінде жартылай автоматтарды 
баптау және реттеу. Түйіндер, элементтер 
 
K.1 Жартылай автоматтар 
жұмысын бақылау, жабдықтардың, 
іске қосқыш және реттегіш 
аппараттардың жұмысы кезіндегі 

баптау және реттеу 
 
және батарея блоктарын дайындауға 
арналған жартылай автоматтарда әртүрлі 
құрамдастырылған форалар мен 
жарақтарды  орнату және ауыстыру 
ақауларды жою 
 
 
L. Автомобильдік, тракторлық,жылу 
тасымалдағышдық, вагондық және басқа да 
ірі габаритті аккумуляторларлық 
батареяларды дайындау кезінде жартылай 
автоматтық құрылғыларды баптау және 
реттеу 
 
L.1 Басқару жүйесінің ерекше 
күрделі құрылғыларды бөлшектеу, 
реттеу және құрастыру 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал