БАҒдарлама жинағының жобасы трикотажды, тоқымалық және галантереялық бұйымдар технологиясыжүктеу 4.88 Kb.

бет1/12
Дата14.09.2017
өлшемі4.88 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНК 
 «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ
 
 
 
 
БАҒДАРЛАМА ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 
 
Трикотажды, тоқымалық және галантереялық бұйымдар технологиясы 
 
 (типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
 
 
Акционерлік Қоғам «СОЦИЕТА ИТАЛИАНА  
ДИ МОНИТОРАДЖИО СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ 
 
 
 
 
 
 
 
Астана 2014 

АЛҒЫ СӨЗ 
 
1. Қазақстан Республикасының өндіріс және жаңа технологиялар министрлігінің  2013 жылдың 30 желтоқсанындағы № 
457 бұйрығымен бекітілген «Трикотажды, тоқымалық және галантереялық бұйымдар технологиясы» Кәсіби стандарты 
негізінде енгізілген. 
2.  Алғаш рет енгізілген 
3. Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестігімен келісілген 
хаттама  № 7 «3» желтоқсан 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы  И.Алибеков 
 
 
«Техникалық  және  кәсіби  білім  беруді  дамыту  және  біліктілікті  тағайындау  республикалық  ғылыми-әдістемелік 
орталығы» АҚ-мен  
хат  № 1413  «30»  желтоқсан  2014 жыл 
 
 
 
Бағдарлама  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескерітпелеріңіз  бен  ұсыныстарыңызды  мына  телефондар    бойынша 
хабарлауға болады: Баданов Кенжебек Исабекұлы, Жамбыл облысы, Тараз қ. 8(7262) 348170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЗМҰНЫ 
 
1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу саласы 
2. Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 
3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
     3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
     3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
     3.3. Арнайы пәндер бойынша Типтік оқу бағдарламалары
 
«Трикотажды, тоқымалық және галантереялық өндіріс жабдықтары» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 
«Материалтану» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 
«Бұйымдарды құрастыру» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 
 
 
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Трикотажды, тоқымалық және галантереялық бұйымдар технологиясы  
2014 жыл 
1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  
Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 
құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 
Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 
бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  
Оқу бағдарламасы: 


 
еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге; 

 
материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 
оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің  әрбір  модуліне  сипаттамаларды  (қысқа  мазмұнды  модульдік  бірліктер  тізбесі,  дәрістер  тезисі,  семинар  және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік  сипаттамаларды  (оқу  жетістіктерін  оқыту  мен  бақылаудың  негізгі  нысандары  мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 

 
кадрларды  даярлау,  біліктілікті  көтеру  және  кәсіби  қайта  даярлау  бағдарламаларын  әзірлеуге  арналған  талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді.  
МОБ негізгі қолданушыларына:  

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 
 Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін  жиынтығынан 
құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  

Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдер (бағалаулар)  оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
өлшемдер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 
үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 
міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.   
Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  

Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 
шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп –  белгілі бір білім, білік пен арнайы дайындықты талап ететін, адамның дене даму мүмкіндігін, зияткерлік қабілетін 
және білімі туралы сәйкес құжатпен расталатын кәсіби қызметтің белгілі бір саласында жұмыс атқаруға заңды құқық беретін 
адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек функциясы –нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті  бөлу  нәтижесінде қалыптасқан міндеттерді іске асыру 
және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Типтік  оқу  бағдарламасы  (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер (оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 

БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіби стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіби тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 
 
Экономикалық қызмет түрі: 13.91 Трикотажды мата өндірісі, 14.31 – Тоқылған және трикотажды шұлық 
бұйымдары өндірісі, 14.39 – Басқа  тоқылған және трикотажды бұйымдар өндірісі  
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 
тоқу-тігу жабдықтарының операторы (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
сызба үлгілерді тарқатушы (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-3) 

 
кеттелдеуші (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
техник-технолог (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4) 

 
механик (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4) 
Мемлекеттік жіктеуішке сәйкес кәсіп атауы:  

 
тоқу-тігу жабдықтарының операторы  

 
тарқатушы  

 
кеттелдеуші  

 
техник-технолог   

 
тоқыма жабдығының механигі   

3.1. 
Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
Қызмет түрінің   
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
               Модульдер 
Трикотажды 
бұйымдар 
өндірісі  
 
Тоқу-тігу 
жабдықтарының 
операторы  
 
 
А. Материалдарды 
таңдау және 
дайындау, шикізат 
сапасын тексеру, 
зерттелетін 
жабдықтың майда 
ақауларын жою және 
нықтау    
 
А.1 Материалдарды таңдау және дайындау: иіру 
сорттары және олардың қасиеттері  
 
 
 
А.2  Шикізат сапасын тексеру: шикізатты 
техникалық бақылау  
 
 
 
А.3  Жабдықтың майда ақауларын жою, нықтау 
және таңдау    
 
 
 
 
 
 
 
B. Тоқу 
 
В.1  Трикотажды үлгілер мен маталарды әр түрлі 
тоқылу түрлерімен тоқу. Тоқу машиналарының 
класстары және құрылысы  
 
 
 
В.2  Бөлек бөлшектер мен тораптарды тоқу: ілмек 
тәрізді тоқудың трикотажды және тоқымалық 
тәсілдері  
 
 
 
В.3  Бұйымдарды тоқу. Трикотажды бұйымдарды 
өндіру жолдары. 
 
 
 
 
 
 
 
C. Өңделген 
бұйымның сапасын 
тексеру  
 
С.1 Өңделген бөлшектің сапасын тексеру. 
Маталар ақауы, олардың туу себебі және жою 
жолдары  
 
 
 
С.2  Өңделген тораптың, бұйымның сапасын 
тексеру  

 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
                  Модульдер 
 
 
 
 
Сызба 
үлгілерді 
тарқату 
 
Сызба 
үлгілерді 
тарқатушы 
 
А. Материалдарды 
таңдау және дайындау, 
шикізат сапасын тексеру, 
зерттелетін жабдықтың 
майда ақауларын жою 
және нықтау    
 
А.1 Материалдарды таңдау және дайындау. 
Материалдардың түрлері және қасиеттері 
 
 
 
А.2 Шикізат сапасын тексеру. Бұйымның сапасын 
тексеру кезеңдері және объектілері  
 
 
 
 
 
 
 
B. Сызба үлгілер 
пішіндерін тарқату және 
айналдыра орау  
 
В.1 Сызба үлгілерді алдын ала тарқату. Трикотажды 
бұйымдарды пішу тәсілімен алу кезіндегі 
технологиялық ауысулары  
 
 
 
В.2 Сызба үлгілерді тарқату. Бұйым бөлшектерінің 
сызба үлгілер пішінін орынды тарқату және 
айналдыра орау  
 
 
 
В.3 Бөлшектер пішінін айналдыра орау. Төсеу 
жолдары.  
 
 
 
 
 
 
 
C. Бұйымның айналдыра 
оралған бөлшектерінің 
сапасын тексеру  
 
С.1 Жылтырланған бөлшектің сапасын тексеру. 
Сызба үлгілер ауданын өлшеу әдістері және тәсілдері.   
 
 
 
С.2  Жылтырланғын төсеніш сапасын тексеру. Қате 
тарқатылған немесе қате айналдыра оралған сызба 
үлгі пішіндерінен жарамсызданған бұйымның 
түрлері.  
 

Қызмет түрінің 
атауы 
        Кәсіп 
   Еңбек міндеттері 
                   Модульдер 
 
 
 
 
Бұйым 
тораптарын 
кеттелдеу.  
 
 
Кеттелдеуші 
 
А. Жабдықтарды 
таңдау және дайындау 
 
А.1 Жабдықтарды таңдау және дайындау. Иірілген 
жіптер, жіптер, бұйымдар артикулдары және өру 
құрылымының түрлері және сызықтық тығыздығы  
 
 
 
А.2  Жабдықтарды таңдау және дайындау.  Иірілген 
жіптер, жіптер, бұйымдар артикулдары және өру 
құрылымының түрлері және сызықтық тығыздығы 
 
 
 
 
 
 
 
В. Шұлық-ұйықты, 
қолғап бұйымдарын 
және жоғарғы 
трикотаж бұйымдарын 
кеттелді машинада 
және қолмен 
кеттелдеу  
 
В.1 Бұйымды кеттелдеуге қабылдау және дайындау. 
Кеттелдеу машинасының негізгі механизмінің 
құрылысы, өзара әрекеттесуі және жұмысы.  
 
 
 
В.2 Кеттелдеу машинасының  тігу механизмін нықтау. 
Токольдер, инелер және ілгіштердің түрлері мен 
позициясы  
 
 
 
 
 
 
 
С. Жұмыс сапасын 
тексеру  
 
С.1 Кеттелденген бұйымның сапасын тексеру. Кеттелдеу 
машинасын желпу, тазалау және қажалған беттерді 
майлау  
 
 
 
 

Қызмет түрінің атауы      Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
                   Модульдер 
 
 
 
 
Бұйымдарды 
тоқудың 
технологиялық 
параметрлерін 
өңдеу,тоқу 
аппаратын нықтау 
параметрлерін 
есептеу, учаскенің 
жұмысын 
ұйымдастыру  
 
 
Техник-
технолог 
 
А. Материалдарды таңдау 
және дайындау, шикізат 
сапасын тексеру, 
қолданылатын 
жабдықтың майда 
ақауларын жою  
 
А.1 Материалдарды, иірілген жіртерді таңдау және 
дайындау  
 
 
 
А.2 Шикізат сапасын тексеру.  Тоқыма өндірісінің 
жаңа даму үрдісін зерттеу   
 
 
 
А.3  Жабдықтың майда ақауларын жою, нықтау 
және  таңдау. Машинақұрастырудағы көшбасшы 
жабдықтардың үдемелі технологиялық және 
техникалық сипаттамаларын зерттеу  
 
 
 
 
 
 
 
В. Далалық геологиялық 
зерттеулер жүргізу 
кезінде геологиялық 
материалдарды жинау 
(үлгілер, сынамалар және 
т.б.) 
 
В.1 Бұйым тоқуды нықтаудың технологиялық 
параметрлерін өңдеу. Өндірісті, экономиканы, 
нормалауды ұйымдастыру  
 
 
 
В.2 Тәжірибелік үлгілерді тоқу үдерісін 
ұйымдастыру. Өндірістің барлық учаскелерінің 
жұмысшыларының біліктілігін көтеруді 
ұйымдастыру 
 
 
 
В.3 Учаскелер жұмысын ұйымдастыру  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С. Далалық геологиялық 
жұмыстар салдарын жою  
 
С.1  Тоқылған бөлшектің сапасын тексеру. 
Ұжымдағы жаңашыл және өнертапқыштық 
жұмыстарды ұйымдастыру  
 
 
 
С.2  Тоқылған бұйымның сапасын тексеру. Жаңа, 
ресурсты үнемдейтін технологияларды енгізу 
бойынша тәжірибелік жұмыстар жасау   
 

Қызмет түрінің 
атауы 
    Кәсіп 
 Еңбек міндеттері 
                      Модульдер 
 
 
 
 
Жаңа жабдықты 
түзету және 
әрекеттегі 
жабдықтың 
ақауларын жою  
 
 
Механик  
 
А. Жабдықты 
таңдау және 
дайындау 
 
А.1 Жабдықты таңдау және дайындау. Жөндеу және 
жабдыққа  техникалық  қызмет  көрсету  жүйесінің 
отандық алдыңғы қатарлы және шателдік тәжірилерін 
зерделеу  
 
 
 
А.2  Жабдық  бөліктерінің  сапасын  тексеру  және 
құру. 
Машинақұрастырудағы 
көшбасшы 
жабдықтардың 
үдемелі 
технологиялық 
және 
техникалық сипаттамаларын зерттеу 
 
 
 
 
 
 
 
В. Жаңа 
жабдықты түзету 
және әрекеттегі 
жабдықтың 
ақауларын жою  
 
 
В.1 Жаңа жабдықты түзету. Қосу-түзету жұмыстарын 
жүргізу және жабдықты пайдалануға беру 
 
 
 
В.2  Әрекеттегі  аппараттың  ақауларын  жою. 
Ұжымдағы 
жаңашыл 
және 
өнертапқыштық 
жұмыстарды ұйымдастыру 
 
 
 
 
 
 
 
С. Трикотажды 
жабдықтың 
жүмыс сапасын 
тексеру  
 
С.1  Тәжірибелік  үлгілерді  дайындау  кезінде 
жабдықтың жұмыс сапасын тексеру. Жаңа, ресурсты 
үнемдейтін  технологияларды  енгізу  бойынша 
тәжірибелік жұмыстар жасау   
 
 
 
 

1 Кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Тоқу-тігу жабдықтарының операторы  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы  «Материалдарды таңдау және дайындау: иіру сорттары және олардың қасиеттері» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 86 сағ. 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Иірілгін  жіптер, 
жіптердің  негізгі 
қасиеттері, 
сорты 
және 
сызықтық 
тығыздықтары.  
Иірілген  жіптер  мен 
жіптердің 
түрлерін 
жарлықтар, 
таңбалар 
және басқа қабылданған 
ұқсастық 
әдістері 
бойынша анықтау.  
Иірілгін жіптердің түрлері 
және 
сызықтық 
тығыздықтары.  Иірілгін 
жіпті 
орау 
сапасына 
талаптар.  
Иірілгін  жіптің  үзілу 
күшін  және  сызықтық 
тығыздығын анықтау.   
Жабдықтар: 
- зертханалық үстелдер 
- орындықтар 
- созу құрылғысы  
- компьютерлер 
- интерактивті тақта 
Материалдар: 
- мақта талшықтары, 
иірілген жіпттер, 
жіптер.  
Жұмыс құралдары:  
қалыңлық өлшегіш, 
микроскоп. 
Оқу материалдары: 
тесттер; 
мақта талшықтарының 
стандартты үлгілері;  
- мақта стандарттары;  

Жіптердің 
сапасын 
жақсарту,  қоқым 
мен 
түктерден 
тазарту,  ақаулы 
бөліктерін жою.   
Жіп  тазалағыштардың 
жұмысын  және  оларды 
реттеу тәсілдерін білу. 
Жіп 
тазалағыштар, 
олардың 
артықшылықтары 
мен 
кемшіліктері.   
 
Иірілген  жіпті  орау 
үдерісін  техникалық 
бақылауда 
қолданылатын 
бақылау-өлшеу 
аспаптарын 
және 
құрылғыларын 
зерделеу.  
3.  
Иірілген  жіптер 
мен 
жіптерді 
орау 
үдерісін 
жетілдіру.  
Орау  ақауларын  жою 
және 
ауытқуларды 
азайту жолдарын білу.   
Орау  үдерісінің  иірілген 
жіптің 
физика-
механикалық 
қасиетіне 
әсері, 
иірілген 
жіпті 
Ақаулар 
және 
ауытқулардың 
түрлерімен 
танысу, 
пайда  болу  себептерін 

эмульсиялау 
және 
парафиндеу 
жолымен 
жақсарту.   
және 
ескерту 
шараларын көрсету.  
Жеке тапсырмалар;  
Зертханалық жұмыстар.  


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал