БАҒдарлама жинағының жобасы негізгі білім беружүктеу 0.58 Mb.

бет6/6
Дата20.03.2017
өлшемі0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Білу керек: 

Оқу орнының 

тәрбиеші қызметін 

ұйымдастыру әдісі; 

Жасай алады: 

Тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруда 

оқыту 

технологияларын қолдану:білім 

алушыларға 

қосымша білім 

беру: 


-оқу- тәрбие 

бағдарламасын 

құру; 

Білуі керек:тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруда 

заманауи оқыту 

технологияларыны

ң негіздерін: 

Жасай алады:: 

Тарау1 

Мектептегі толық күн үрдісінде оқу- 

тәрбие үрдісін 

ұйымдастыру 

жүйесі  


 

Тарау 2 


Мектептегі  толық 

күн тәрбиешісінің 

қызметтік 

міндеттері 

 

Тарау  3  Тәрбиешінің 

міндеттері 

Тарау  4  Мектептегі толық 

күн тәрбиешісінің 

негізгі қызметі 

 

Тарау 5 Мектептегі толық 

күнді 


-негізгі және 

қосымша білім 

беруді кіріктіру. 

 

-тәрбиешінің негізгі 

міндеттерінің 

жалпы ережесі 

 

Тәрбиеші Қызметіне 

мінездеме: 

Болжамдық, 

сараптау, 

Талдау, 

ұйымдастыру,кеңе

с беру, бақылау. 

Мектептегі толық 

күндегі оқу – 

тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру 

оның дамуын 

бақылау. 

- Оқушының 

уақытын есепке 

Диспуттар, 

Рөлдік ойындар, 

Конференциялар

Сайыстар, Тәрбиелік 

жобаларды 

қорғау т.б 

 

Лицензиялық бағдарламаларме

н жабдықталған 

компьютер және 

мультимедиа 

проектор 

 Сайттар мен  

электрондық 

құралдар 

 

-Энциклопедия для детей «Выбор 

профессии». М., 

2003г. 

-Гризов А.Г. Тренинг общения 

для подростков. 

С.-П., 2007г. 

-Волшебный мир 

Диснея. Ридрес 

Дайджест, 2010г. 

-Золотой диск 

«Практикум для 

классного 

руководителя». 

1.Комплексная 

программа 

воспитания 2006-

2011 г.г. А. 2006г. 

2. Канн-Калик В.А. 

Учителю о 

педагогическом 

общении М.1989г. 

3.Кумневич С.В., 

Лакоценика Т.П. 

Воспитательная 

работа в 

современной 

школе: от 

коллективизма к 

взаимодействию 

Ростов на Дону 

2006г. 


4.Канн-Калик В.А., 

Никандров Н.Д. 

Педагогическое 

творчество М. 1990 

5.Монахов Н.И 

Изучение 

эффективности 


Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

-Тәрбие ұжымымен 

жұмысты 

ұйымдастыру; 

Білуі керек: 

-тәрбиеші 

қызметінің негізгі 

бағыттарын, 

-баланың жас 

ерекшелігін; 

-келеңсіз 

жағдайларды 

шешу; 

Білуі керек:  -кәсіби қызмет 

аясындағы 

мәселелерді тиімді 

шешу; 


Білуі керек: 

Білім 


алушылармен, ата – 

аналармен , 

әріптестермен 

этикалық нормаға 

сай қарым- қатынас 

жасау. 


 

ұйымдастырудың 

негізі  

 

Тарау  6  Тәрбиешінің 

әдістемелік 

құжаттары 

 

Тарау  7  Тәрбиешінің есеп 

беру құжаттары 

 

Тарау 8  Мәдени- тәрбиелік 

іс- шараларды 

жүргізу 

технологиясы мен 

әдістемесі 

 

Тарау 9  Ата – аналарды,  

баланың басқа 

заңды өкілдерін 

оқу- тәрбие 

жұмысы бойынша 

алғандағы 

мектептің жұмыс 

жасау режимі. 

Тәрбиешінің 

әдістемелік 

құжаттары 

 

 мектептің ерекшелігін және 

жылдық жоспарын  

ескере отырып 

жасаған сынып – 

топтың жылдық 

жоспары 


-мәдени – 

тәрбиелік іс- 

шаралардың 

технологиясы мен 

әдістемесі 

-отбасына білімдік, 

педагогикалық 

көмек беру 

-экскурсия 

жұмысының рөлі 

Центр 

«Педагогический поиск», М., 2007г.  

Материалы сайта: 

- Егорова А.В. и 

др. 


Формирование 

психологической 

культуры 

личности в 

системе 

дополнительного 

образования 

детей. М., 2006. 

-Место музея в 

педагогической 

системе 

образовательного 

учреждения. М., 

d2005.doc 

-Гаврилушкина 

О.П., Головчиц 

Л.А., Егорова 

М.А. 


-

Психологические 

воспитания: теория 

и методика 

М.1988г. 

6.Максимво В.Г. 

Педагогическая 

диагностика в 

школе М. 2002г. 

7.Рыданова И.И. 

Основы педагогики 

общения. М.2001г. 

8.Шурокава Н.Е. 

Новые технологии 

воспитательного 

процесса. М., 

1994г. 

9.Яковлева Е.Л. Психология 

развития 

творческого 

потенциала 

личности М., 

1997г. 


10.Шмаков С.А. 

Уроки детского 

досуга.М., 1993г. 


Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

ағарту жұмысының 

негіздері 

 

Тарау 10  Экскурсия 

жұмысының 

әдістемесі 

 

Тарау 11  Тәрбиеленушілерді

ң мәдениетті мінез- 

құлықтарын 

қалыптастыруға 

бағытталған 

жұмыстар 

 

Тарау  12  Мектептегі толық 

күннің реттеліміне 

сәйкес білім 

алушыларға көмек 

беру 

 

Тарау13  -қарым- қатынас 

мәдениеті туралы 

пікір алысу 

- үй 


тапсырмасының 

орындалуын 

жүйелі бақылауда 

ұстау 


.мектептегі толық 

күннің оқушының 

жас ерекшелігін 

есепке алуы 

-білім алушының 

денсаулығын 

сақтау және 

нығайту 


-  

 

аспекты специального 

образования.html 

 

11.Каменский А.М. Стратегические 

ориентиры в 

управлении 

современной 

школы. М.,2007г. 

12.Марков А.п., 

Бирженюк Г.М. 

Основы 


социокультурного 

проектирования.М.

, 1998. 

13.Шевченко Л.Л. 

Практическая 

педагогическая 

этика.М., 1997г. 


Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Білім алушылардың 

өмірін 

қауіпсіздендіру Тарау 14  

Салауатты өмір 

салтын сақталуын 

ұйымдастыру 

жұмыстары 

 

«Жаңа педагогикалық технологиялар» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Педагогикалық 

технологиялар туралы 

ұғымды , 

технологияның 

құрылымын,педагогик

алық 

технологиялардың ерекшелігін , 

міндеттерін,мақсатқа 

жету 

жолдарын,мазмұнын,идеясын,педагогикалық 

1.Педтехнологияға 

кіріспе 

 

2.Педагогикалық қарым- 

қатынастарды 

адамгершілік 

негізінде 

демократиялау  

3.Оқушы қызметін 

белсендіру, үдету  

нәтижесі арқылы 

1.1.Оқытудың 

педагогикалық 

технологиясы ның 

мәні мен ұғымы 

1.2Педагогикалық 

технологияның 

классификациясы 

 

1.3. Оқушының жеке басы оқыту 

технологиясының 

объектісі 

Диспуттар, 

рөлдік 

ойындар, конференцияла

р, конкурстық 

бағдарламалар, 

тәрбиелік 

жобаларды 

қорғау 


 

Лицензиялық 

бағдарламалармен 

жабдықталған 

компьютер және 

мультимедиа 

проектор 

 Сайттар мен  

электрондық 

құралдар 

 

 

1.Селевко Г.К. Современные 

образовательные 

технологии. М. 

Нар. Образ. 1998 

год.  

2.И.В. Никишина Инновационные 

педагогические 

технологии и 

организация 

учебно-

воспитательного и Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

бағыттарының 

мазмұнын білу 

Педтехнологияны 

қолданудың 

шарттарын, 

концепциясын, 

мүмкіндіктерін түсіну, 

құрамдас бөліктерін, 

проблемалық 

оқытуды жүзеге 

асыру, проблемалық 

оқытудың шарттарын 

орындау, 

Мәселелерді дұрыс 

түйіндеп айта 

білу,технологияларды

ң артықшылығы мен 

кемшілігінесепке 

алу,оның 

кезеңдеріндегі даулы 

сұрақтарды шешу 

әдістерін ескеру, тірек 

сызбаларды қолдану, 

Әр түрлі 

педагогикалық 

ойындар формасында 

педагогикалық 

технологияларды  

4Оқу материалын 

педагогикалық 

технологияларнегі

зінде жетілдіріп 

дидактикалық 

қайта құру.. 

5. 


Оқу үрдісін 

басқару мен 

ұйымдастыру 

негізінде 

педагогикалық 

технологияның 

тиімділігі   

6. Дамыта оқыту 

технологиясы 

7.Авторлық 

мектептерде оқыту 

технологиясы 

 

8.Ақпараттық- коммуникативтік 

технология 

 

2.1. Ынтымақтастық технологиясы . 

2.2.Ізгілендіру 

ұстанымдары 

. жеке ізгілік 

технологиясы 

3.1.Проблемалық оқыту технологиясы 

3.2. 


Тірек – сызбалар 

арқылы оқыту 

технологиясы 

3.3.Оқытудың ойын 

технологиясы 

 

3 4.Дидактикалық бірліктерді ірілендіру 

технологиясы 

4.2.Ақыл – ойды 

кезеңдермен 

қалыптастыру 

технологиясы 

4.3Оқытудың 

модульдік 

технологиясы 

методического 

процессов в 

школе. Волгоград-

2007 год. 

3. М.М. 


Жанпеисова. 

Модульная 

технология 

обучения как 

средство развития 

ученика. Алматы-

2002 год. 

4.Беспалько В.П. 

Программированн

ое обучение. М-

1989 год. 

5.Бабанский Ю.К. 

Педагогика. М-

1989 год. 

6.Столяренко Л.Д. 

Педагогика. Р-на-

Д-2000 год. 

7.Е.С.Полот. 

Новые 

педагогические и информационные 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

әдістер мен тәсілдерді 

жүзеге асыру, 

Мақсатты рөлдік 

ойындарды 

технолгиялар арқылы 

бағыттау, 

Әр түрлі ойындар 

топтарын қолдану, 

Баланы оқытуды 

ойындар 

технологиясын 

пайдалана отырып 

жүзеге асыру 

 

Дамыта оқытудың теорилық негіздерін 

білу, 


Сабақты 

дифференциялық 

оқыту негізінде 

жоспарлау, 

Компьютермен жұмыс 

жасаудың негіздерін 

меңгеру, 

 

5.1.Оқытудың дифференциялық 

технологиясы 

 

5.2.Оқытудың топтық және ұжымдық әдісі 

 

5.3Тірек сызбалары арқылы оза оқыту 

технологиясы 

 

6.1.Дамыта оқыту технологиясы . 

6.2.Сын тұрғысынан 

ойлау технологиясы  

 

7.1К.Нұрғалиевтің мектеп – гимназиясы 

А.Искаковтың 

Авторлық мектебі 

Вальдорф мектебі.  

Ю. Фокин мектебі 

Компьютерлік оқыту  

технологиясы. 

технологии в 

системе 

образования. М-

2003 год. 

8. В.С. Кукушин. 

Современные 

педагогические 

технологии. 

Начальная 

технология. 

Феникс-2004 год. 

9.Заглязенский 

В.И. Теория 

обучения. 

Современная 

интерпретация. М-

2001 г. 


Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Ақпараттарды 

құралдар арқылы 

жинау  


Ғаламторды 

пайдалану 

Сабаққа қажетті 

Технологияны 

меңгеру 

Түрлі 


технологиялардың 

Ерекшелігін талдап 

Айыра білу. 

Дамыта оқытудағы 

баланың «жақын даму 

аймағы » мен баланың 

көкейкесті даму 

аймағын ажырата білу 

Сын тұрғысынан 

ойлауға 


қызығушылық туғызу 

Дамыту 


стратегияларын 

қолдану 


Ақпараттық- 

коммуникативтік 

технология. 

Мультимедиа-

технология. 

Жүйелік технология. 

Интернет-

технология. 

Қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

Интерактивтік 

технология. 

Болашақ мұғалімнің 

электрондық- 

әдістемелік жағдайда 

жұмыс жасауға 

дайындығы 

Сынақ сабақ  

 

  

 


1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал