БАҒдарлама жинағының жобасы негізгі білім беружүктеу 0.58 Mb.

бет5/6
Дата20.03.2017
өлшемі0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

G.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Педагогикалық жүйелердің бастамасы 

социалды  қорғанысты қарастыру 

оқушылар мен оқытушылардың 

денсаулығын сақтау. 

Денсаулықты сақтау,спорттық іс 

шараларды 

ұйымдастыру,медициналық қызмет 

көрсету,техникалық қауіпсідік 

ережелері,санитарлық гигиеналық 

Педагогикалық жүйелердің 

қасиеттерін денсаулықты сақтауды 

санитарлы гигиеналық құжаттарды 

білу. 


нормалар,спорттық безендірілуге 

эстетикалық талаптардың қойылуы. G.3 модулінің технологиялық картасы  «Педагогикалық қызметті бағалау және талдау» 

Бірінші санатты Мұғалім (5.3) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 28\28 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Білім беру процесінің 

шеңберіндестуденттік 

команда 

қалыптастыруға 

басқару қызметіен 

білу 


Тәрбие процессінің 

басқарылуын білу 

Оқушының жеке 

мүмкіндіктерін 

диагностикалау 

әдістерін білу 

Адами құндылықтар  

спрот  іс шараларын 

ұйымдастыру 

Салауатты өмір 

салтының жүргізілуі. 

Спроттық  іс 

шараларды 

ұйымдастыру және 

өткізу.Медециналық 

қызмет  көрсетуді 

ұйымдастыру 

Модуль құрудағы  

жұмыс жоспары 

Оқу 


әдістемелікпен 

қамтамасыз 

ету.жабдықталған 

кабинеттер  

G 3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

Бірінші санатты нұсқаушы (5.3) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Педагогикалық жүйелердің бастамасы 

социалды  қорғанысты қарастыру 

оқушылар мен оқытушылардың 

денсаулығын сақтау. 

Денсаулықты сақтау,спорттық іс 

шараларды 

ұйымдастыру,медициналық қызмет 

көрсету,техникалық қауіпсідік 

ережелері,санитарлық гигиеналық 

нормалар,спорттық безендірілуге 

эстетикалық талаптардың қойылуы. 

Педагогикалық жүйелердің 

қасиеттерін денсаулықты сақтауды 

санитарлы гигиеналық құжаттарды 

білу. 


 

G.3Модулдің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Бірінші санатты мұғалім(5.3) Элементтер 

Өлшемдер 

1 Салауатты өмір салтын ұстану, спорттық іс шаралар 

ұйымдастыру  медициналық қызметті ұйымдастыу; 

техникалық ережелерді сақтау; санитарлық гигиеналқ 

норма, спорттық безендірілуге эстетикалық талаптардың 

қойылуы 


1.1 Білімге көңіл бөлу,денсаулықты сақтау медициналық 

көмек көрсету,техникалық қауіпсіздік ережелері, 

санитарлы гигиеналық  норма,спорттық безендірілуге  

эстетикалық талаптардың қойылуы 

1.2 Өздігінен спорттық іс шараларды ұйымдастыру 

 

 

 G.4  Модулінің технологиялық картасы «Педагогикалық қызмет менеджментінің таңдалған әдісі мен 

формасыныңнәтижелілігі.Педагог мен оқу орнының ата – аналар мен оқушы , қоғам алдындағы имиджі. » 

Жоғарғы санатты мұғалім (5.2) 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:10\10  с. 

№ 

р\с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқу мазмұны 

 


 

Ашық 


ақпаратты 

қоғамды тез 

бейімделуге 

ұтқырлығын 

дамыту 

икемділік теріс құбылыстарына 

қарсы тұру 

қабілеті 

Көп тілдік мемлекеттік 

тілде мінез құлық 

мәдениеті үшін білім 

мен құрмет анықтау 

бейімдеу үшін жағдай 

жасау үшін қамтамасыз 

ету Білім беру 

процесінің 

шеңберіндестуденттік 

команда 

қалыптастыруға 

басқару қызметіен білу 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі 

Педагогикалық әдептілік 

педагогикалық этикет 

Оқушы моделі 

дағдыларын және жеке 

қасиеттер тізімі оқудағы 

жетістігі, қоғамның 

өзара қимылы 

Басқа адаммен қарым-

қатынаста сенім 

атмосферасын жасау 

коллектив құру Оқу 

тәрбиелік процесінің 

субектісімен педагогикалық 

этикетті сақтау 

Педагогикалық әдептілікті 

демонстарциялау 

жаттықтыру сабақитарын 

жинақтарын және жарыс 

ұйымдастыруды өз 

оқушылармен жиі қарым 

қатынаста болу 

Моделдеу 

жұмыс жоспары 

жан ұнаушылық 

жаны тұлғалық 

моделдің  

 

 G.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

                                                                                Жоғарғы санатты мұғалім (5.2) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Педагогикалық жүйелердің бастамасы 

социалды  қорғанысты қарастыру 

оқушылар мен оқытушылардың 

денсаулығын сақтау. 

Денсаулықты сақтау,спорттық іс 

шараларды 

ұйымдастыру,медициналық қызмет 

көрсету,техникалық қауіпсідік 

ережелері,санитарлық гигиеналық 

нормалар,спорттық безендірілуге 

эстетикалық талаптардың қойылуы. 

Педагогикалық жүйелердің 

қасиеттерін денсаулықты сақтауды 

санитарлы гигиеналық құжаттарды 

білу. 


 

 

3.2 Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары * 

 

(орта буын мамандарының деңгейіне арналған техникалық және кәсіби білім алу оқу жоспарының үлгісі) 

академиялық сағат №   

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім беру 

негізінде 

жалпы орта білім беру 

негізінде 

3ж.10ай 

2ж.10ай 

Жалпы білім беру пәндері/ жалпы білім беру модульдері 

1448 

  Жалпы гуманитарлық пәндер/ жалпы  модульдер 

440 

480 Әлеуметтік-экономикалық пәндер/ әлеуметтік-экономикалық модульдер 

180 

180 Жалпы кәсіби пәндер/ жалпы кәсіби модульдер (бағдарлама бойынша сағаттарды 

есепке алғанда) 

488 

490 

1 Кәсіп.  Мұғалім (математика, орыс тілі мен әдебиеті және басқа пәндер) 

4  Жалпы кәсіби пәндер/ 

Жалпы кәсіби модульдер** 

  

  

  

Санатсыз мұғалім 

186 

186 

4.1  А.1 Оқушының жеке мүмкіндігін зерттеу әдісі 

42 

42 


4.2  В.1 Ұжымды қалыптастыру, бейімделуге ,білімге ұмтылуға , 

мемлекеттік тілді білуге және сыйлауға , көптілділікке, мінез- 

құлық мәдениетіне жағдай туғызу  

28 


28 

4.3  С.1 Оқушылар мен педагогтардың денсаулығын сақтау, бейімдеу 

және әлеуметтік қорғау 

38 


38 

№   

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім беру 

негізінде 

жалпы орта білім беру 

негізінде 

3ж.10ай 

2ж.10ай 4.4  G.1 Мұғалімнің мониторинг өткізуге дайындығы 

78 

78 


  

Екінші санатты мұғалім 

234 

234 

4.5  А.2 Оқушы мүмкіндігіне диагностика өткізу 

42 

42 


4.6  В.2 Ұлттық сананы қалыптастыру, көркемдік талғам мен 

эстетикалық қызығушылығын туғызу 

28 

28 


4.7  С.3 Педагогикалық үрдісті әдістемелік жабдықтау 

74 


74 

4.8  F.2 Қызметтің шартты тиімділігін арттыру 

64 

64 


4.9  G.2 Критерий мен көрсеткіштерді анықтау 

26 


26 

  

Бірінші санатты мұғалім 

72 

72 

4.10  А.3 Диагностика нәтижесін жүзеге асыру 

18 

18 


4.11  В.3 Оқушыларды рухани- адамгершілікке баулу 

36 


36 

4.12  D.3 Нәтижеге бағытталған сабақтар мен іс- шараларды 

модельдеу 

18 


18 

  

Жоғарғы санатты мұғалім 

130 

130 

4.13  А.4  Диагностиканың нәтижесін тұлғанықалыптастыруға 

пайдалану 

24 


24 

4.14  В.4Көшбасшы, елінің патриоты сапаларын дамыту  

86 

86 


4.15  С.4 Басқару, бірге басқару, өзін өзі басқару  

10 


10 

4.16  G.4  Педагогикалық менеджменттің формалары мен әдістері.Оқу 

орнының имиджі, қоғам, ата- ана және оқушы көзімен 

қарағандағы педагог.  

10 

10 


№   

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім беру 

негізінде 

жалпы орта білім беру 

негізінде 

3ж.10ай 

2ж.10ай 

5  Арнайы пәндер\арнайымодульдер** 

  

  

  

Санатсыз мұғалім 

394 

354 

5.1  D.1 Нақты мақсат пен міндеттерді қою.Соңғы нәтижені болжау  

240 

200 


5.2  Е.1 Оқу – ақпараттық орта құру 

92 


92 

5.3  F.1  Өзін- өзі талдау, ойлану қабілетін дамыту 

62 

62 


  

Екінші санатты  мұғалім 

304 

304 

5.4  С.2Оқу – тәрбие үрдісін материалдық- техникалық жабдықтау  

182 

182 


5.5  D.2Оқу ақпаратының мазмұны, оқу материалының мазмұны мен 

құрылымын іріктеу  

64 

64 


5.6  Е.2 Оқу ақпаратын модельдеу 

58 


58 

  

Бірінші санатты мұғалім 

128 

128 

5.7  Е.3 Оқу- ақпараттық өріс құру 

40 

40 


5.8  F.3 Рефлексия  нәтижесін анықтау мен құрастыру 

60 


60 

5.9  G.3 Педагогикалық қызметті бағалау мен талдау 

28 

28 


  

Жоғары санатты мұғалім 

272 

266 

5.10  D.4 Оқушыларды шығармашылық тапсырмалар мен 

жаттығуларды , жобаларды орындауға ынталандыру 

28 


28 

5.11  Е.4 Интерактивті қарым- қатынасты жобалау  

164 

158 


5.12  F.4 Педагогикалық қызметке өзгеріс енгізу  

80 


80 

6  Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер (кәсіпорымен 

келісім бойынша модульдер) 

№   

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім беру 

негізінде 

жалпы орта білім беру 

негізінде 

3ж.10ай 

2ж.10ай 

7  Өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе(оқу, оқу-өндірістік, 

технологиялық, біліктілік) 

Міндетті білім алу оқу мерзімінің жалпы 

көлемінен кем дегенде 40%** 

8  Аралық аттестаттау 

  

  

9  Қорытынды аттестаттау: 

  

  

9.1 


Білім алудың толық курсының қорытындысы бойынша 

білім беру ұйымындағы аттестаттау 

2 аптадан артық емес  

9.2  Кәсіби даярлық пен біліктілікті иемдену деңгейін бағалау 

 12 сағаттан кем емес 

10  Кеңес 

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес 

11  Факультативтік сабақтар 

Теориялық білім алу кезінде аптасына 4 

сағаттан артық емес 

  

Барлығы  

6588 

4960 

*Негізгі орта білім  негізінде және жалпы орта білім  негізінде  мамандар дайындау кезінде  Техникалық және кәсіби білім берудің Мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартқа (ҚРҮҚ  23.08.2012 ж. № 1080) сәйкес «Жалпы білім беретін пәндер», «Жалпы гуманитарлық пәндер» мен 

«Әлеуметтік-экономикалық пәндер» қосылады 

**Білім беру ұйымы оқу жоспарын құрастыруда ауыстыруға және біліктілік деңгейіне сәйкес модульдерді толықтыруға құқылы. 

 

 

 

 

 

 

 


3.3. Арнайы пәндер бойынша Типтік оқу бағдарламалары   (D.1 Арнайы модуль модулі «Педагогикалық қызметке 

нақты мақсаттар мен міндеттер қою. Соңғы нәтижені болжау») 

 

«Шет тіліне оқытудың теориялық негіздері мен әдістемесі » пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

Педагогикалық 

қызметтің 

нәтижесін 

анықтауға 

арналған соңғы 

нәтижеге 

негізделген оқыту 

мен дамытуға 

арналған 

қарапайым және 

стандарттық 

практикалық 

міндеттерді шешу 

Практикалық- 

бағытталған кәсіби 

білім мен 

педагогикалық 

қызметті 

ұйымдастыруға 

арналған оқу орны 

қызметін 

ұйымдастыру, 

Тарау 1. Шет 

тілін 

оқытудың теориясы мен 

әдістемесі. 

Тарау 2. 

Фонетикалық, 

лексикалық, 

грамматикалы

қ дағдыларды 

қалыптастыру  

Тарау 3. 

Оқу, жазу , 

айту , тыңдау 

және қарым- 

қатынас және 

тілді дамыту 

 

Тарау  4. Бастауыш 

мектепте шет 

тілді оқыту 

Тақырып 1.1  

Оқу мазмұны 

Тақырып 1.2   

Оқу мақсаты  

Тақырып 1.3    

Оқу құралдары 

Тақырып 1.4  

Оқыту себебі 

Тақырып 1.5  

Оқытудың әдістері мен 

тәсілдері 

Тақырып 2.1  

Фонетиканы оқыту мазмұны 

Тақырып 2.2  Фонетикалық 

материалды таңдау 

талаптары 

Тақырып 2.3  

Шет тілінің дыбыстық жүйесі 

Тақырып 2.4  

Фонетиканы оқытуда 

қолданылатын жаттығулар 

типтері 

1.

 Ағылшын тілі 

сабағында ойын 

элементтерін 

тиімді 


пайдаланудың 

жолдары 


 

2.

 Жазуға үйрету 

кезіндегі жалпы 

қиындықтар мен 

олардан шығудың 

жолдары  

3.

 Жаңа 

технологияларды 

қолдану. Өздік 

жұмыстарды 

қолданудың 

жолдары 


4.

 

Лексиканы оқыту барысында 

синонимдерді, 

антонимдерді дене 

 

1.Методика обучения 

английскому 

языку 

Рогова.Г.В.  Москва. 1975 г. 

2.Типовая 

програмаа 

курса. Методика 

преводования 

иностраныйх 

языков и 

средних школах  

и школах 

нового типа. 

Для 

специальности 0105033 « 

иностранные  

языки», 

квалификация « 

Учитель 


Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

жоспарлау, 

құрылымын бекіту, 

түрлері 


Практикалық 

кәсіби білімді білу. 

Оқу қызметін 

жоспарлау мен 

ұйымдастыру, 

жұмыстың 

құрылымын,  

Ұйымдастыруды 

түрлері мен 

әдістерін, дамыту 

жолдарын игеру. 

 

үрдісін ұйымдастыру 

 

Тарау 5. Бастауыш 

мектеп пен 

мектепке 

дейінгі 


балаларды 

ағылшын 


тіліне үйрету 

 

 Тақырып 2.5 Лексиканы 

оқыту мазмұны 

Тақырып 2.6 

Лексиканы оқыту әдістері; 

синонимдер мен 

антонимдерді аудару . 

Тақырып 2.7 

 Лексиканы оқыту әдістері 

:көрнекілік қолдану, 

сөзжасам  

Тақырып 2.8 

Лексиканы оқыту 

әдістері:Контекст,   

Тақырып 2.9 

Лексиканы оқытудағы 

жаттығулардың түрлері  

Тақырып 2.10 

Грамматиканы оқытудың 

мазмұны. 

Тақырып 2.11  

Грамматиканы оқытудың шет 

тіліне үйретудегі маңызы. 

Ағылшын грамматикасының 

қиындықтары 

Тақырып 2.12   

Грамматиканы оқыту әдістері 

қимылымен, 

ыммен т.б әдіс – 

тәсілдермен 

үйрету. 


иностранного 

языка». Алматы 

1999 г. 

3. Электронный 

учебник 

«Теоретические 

основы 

обучения иностарнныим 

языкам». Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

Тақырып 2.13 Грамматиканы 

оқытудың ұстанымдары 

Тақырып 2. 14 

Ағылшын грамматикасын 

үйрететін жаттығулар түрі  

Тақырып 3.1 Шет тілін 

оқытуда аудириваниенің 

мазмұны 

Тақырып 3.2 

Дыбыстаудың жалпы 

қиындықтары  

Тақырып 3.3 

 Дыбыстаудың құралдары 

Тақырып 3.4  

Дыбыстау әдістері 

Тақырып 3.5  

Дыбыстауға үйрететін 

жаттығулар түрлері 

Тақырып 3.6 Айтылымды 

үйретудің мазмұны  

Тақырып 3.7 

 Шет тілінде айтылымға 

үйрету әдістері 

Тақырып 3.8  

Шет тілінде айтылымға 

үйрететін жаттығулар түрлері 


Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

 Тақырып 3.9  

Оқуға үйретудің мазмұны 

Тақырып 3.10 

 Оқуға үйрету әдістері 

Тақырып 3.11 

Шет тілінде оқытуға арналған 

жаттығулардың түрлері  

Тақырып 3.12 Жазуға 

үйретудің мазмұны  

Тақырып 3.13  

Жазуға үйрету әдістері. 

Тақырып 3.14  

Жазуға үйретуге арналған 

жаттығулардың түрлері 

Тақырып 4.1 тақырыптық- 

күнтізбелік жоспарлау 

Тақырып 4.2  

Тақырыптық- күнтізбелік 

жоспарға қойылатын 

талаптар 

Тақырып 4.3  

Сабақты жоспарлау 

Тақырып 4.4  

Сабақты жоспарлаудың 

мазмұны 


Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

Тақырып 4.5 Сабақты 

жоспарлауға қойылатын 

талаптар 

Тақырып 4.6  

Ағылшын тілі сабағының 

құрылымы  

Тақырып 4.7  

Ағылшын тілі сабағын 

ұйымдастыру жолдары  

Тақырып 4.8 Ағылшын 

Ағылшын тілі сабағына 

қойылатын талаптар 

Тақырып 4.9  

Мұғалімнің сабағын 

дайындалу 

Тақырып 4.10 

Сабақты талдаудың сызбасы 

Тақырып 4.11  

Сабақты өзін өзі талдаудың 

сызбасы  

Тақырып 5.1 Бастауыш 

мектеп оқушыларының оқыту 

мазмұны 


Тақырып 5.2 Мектепке 

дейінгі балаларды оқыту 

мазмұны 


«Тәрбие жұмысының технологиясы » пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал