БАҒдарлама жинағының жобасы негізгі білім беружүктеу 0.58 Mb.

бет3/6
Дата20.03.2017
өлшемі0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

С.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі «Педагогикалық үрдісті әдістемелік жабдықтау» 

                                                                             Бірінші   санатты мұғалім (5.3) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Басқару үрдісінде оқу – тәрбие 

жұмысының материалдық- техникалық 

қамтамасыз  етілуін қадағалау  

 

Әдістемелік шараларға қатысу.Ашық сабақтар 

өткізу.Әдістемелік шығармашылық 

топтармен жұмыс.Озық 

педагогикалық тәжірибені қорыту,өз 

бетімен білімін жетілдіру 

Сабақта жаңа технологияны, оқу- 

әдістемелік кешенді пайдалануды 

басқара білу  

Әдістемелік жұмысты 

ұйымдастыру.Әдістемелік нұсқаулар 

жазу. Оқытудың жаңа технологиялары 

Оқу- әдістемелік кешенді құрастыруға 

әдістемелік талаптар 

 

 С.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Екінші  санатты мұғалім (5.3) Элементтер 

Өлшемдер 

1. Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру.Әдістемелік нұсқаулар 

жазу. 


1.1

 

Әдістемелік шаралардан қорытынды шығару 1.2

 

Сабақта жаңа технологиялар мен оқу – әдістемелік кененді көрсету 

 

С.4 Модулінің технологиялық картасы «Бірге басқару, өзін өзі басқару және басқару жүйесі» 

Жоғарғы санатты мұғалім (5.2) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 10 \ 10с. 

№ 

р\с 

Тақырыптық блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Ұйымдастыру, 

әдістемелік және 

техникалық жағдай 

Денсаулық сақтаушы 

орта  

 

Басқару жұмысында бірге басқару, өзін 

өзі басқару және 

басқару жүйесін 

білу   

Басқарудың 

әлеуметтік 

қызметі.Еңбек 

қызметі.Басқару, 

ұйымдастыру, 

әлеуметтік- 

тұрмыстық 

қызмет.Басқару, бірге 

басқару, оқыту 

нәтижесін 

өлшеу,бақылау және 

бағалау 


Оқушының, ата- 

ананың қажеттілігін 

орындау тиімді 

нәтижелерге қол 

жеткізуБірге басқару 

мен өзін өзі 

басқаруды дамыту.    

Оқу- әдістемелік 

жабдықтау.Оқытудың 

техникалық құралдары. 

Мультимедиалық 

құралдар, лаборотория, 

спорт залы.Кітапхана 

Библиотека,Электорндық 

оқу залы 

 

 С.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Жоғары  санатты мұғалім (5.2) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Басқару жұмысында бірге басқару, өзін өзі 

басқару және басқару жүйесін білу   

 Оқушының, ата- ананың 

қажеттілігін орындау тиімді 

нәтижелерге қол жеткізуБірге 

басқару мен өзін өзі басқаруды 

дамыту.    

Басқарудың әлеуметтік қызметі.Еңбек 

қызметі.Басқару, ұйымдастыру, 

әлеуметтік- тұрмыстық қызмет.Басқару, 

бірге басқару, оқыту 

С.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Жоғары  санатты мұғалім (5.2) Элементтер 

Өлшемдер 

1. 

Оқушының, ата- ананың қажеттілігін орындау тиімді нәтижелерге 

қол жеткізуБірге басқару мен өзін өзі басқаруды дамыту.     

1.1 Оқушының, ата- ананың қажеттілігін орындау 

тиімді нәтижелерге қол жеткізу Бірге басқару мен өзін 

өзі басқаруды дамытуға білімді пайдалану    

1.1

 

Бірге басқару мен өзін өзі басқаруды дамытудың нәтижесін бақылау және бағалау.    

 

D.1  Модулінің технологиялық картасы «Педагогикалық қызметке нақты мақсат пен міндеттер қою. Соңғынәтижені 

болжау 

Санатсыз мұғалім (5.5) 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 240\200 с. 

№ 

р\с 

Тақырыптық блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны  

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Педагогикалық 

үрдістің мазмұнын, 

педагогикалық 

құралдарды, оқыту 

технологияларын, 

құрылымдық білім, 

Басқару 

қызметінде 

педагогикалық 

қызметтің нақты 

мақсат, 

міндеттерін қою 

Педагогикалық 

қызметті 

ұйымдастыруда 

кәсіби білім мен 

практикалық біліктің 

болуы.Оқу қызметін 

Оқу  мен дамудың 

стандарттық және 

қарапайым 

міндеттерін шешу 

жолдарын 

анықтау.Мақсат , 

Педагогикалық қызметтің 

мазмұны.Педагогикалық 

үрдістің нәтижесі мен 

барысын болжау 

әдісі.Оқушы мен 

мұғалімнің қызметінің педагогикалыққызметті 

ұйымдастыру әдістерін 

білу 

және  шешу, соңғы нәтижені 

болжау  


жоспарлау және 

ұйымдастыру .Оқу 

және даму 

үрдісіндегі 

ұйымдастырудың 

түрлері, әдістері 

және тәсілдері 

 

міндеттерді анықтау.Соңғы 

нәтижені 

болжау.Педагогикалық 

қызметтің күткен 

нәтиженсін анықтау 

 

жоспары.Педагогикалық 

қызметтіұйымдастырудың 

моделі 


 

D.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

  Санатсыз мұғалім (5.5) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Басқару қызметінде 

педагогикалық қызметтің 

нақты мақсат, міндеттерін қою 

және  шешу, соңғы нәтижені 

болжау  


Оқу  мен дамудың стандарттық және 

қарапайым міндеттерін шешу жолдарын 

анықтау.Мақсат , міндеттерді 

анықтау.Соңғы нәтижені 

болжау.Педагогикалық қызметтің күткен 

нәтижесін анықтау  

 Педагогикалық қызметті ұйымдастыруда 

кәсіби білім мен практикалық біліктің 

болуы.Оқу қызметін жоспарлау және 

ұйымдастыру .Оқу және даму үрдісіндегі 

ұйымдастырудың түрлері, әдістері және 

тәсілдері 

 

 D.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

  Санатсыз мұғалім (5.5) Элементтер 

Өлшемдер 

Мақсат , міндеттерді анықтау.Соңғы нәтижені 

болжау.Педагогикалық қызметтің күткен 

нәтижесін болжау. 

1.1 Оқу мен дамудың мақсат, міндеттері туралы білімді қорыту  

1.1


 

 Соңғы нәтижені болжауды бақылау 

1.2

 

 Педагогикалық қызметтің соңғы нәтижесін көрсету  

D.2  Модулінің технологиялық картасы «Оқу ақпаратының мақсатын болжау, оқу материалының мазмұнын таңдау» 

Екінші санатты мұғалім (5.4) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 64\64 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Педагогикалық 

қызметті 

ұйымдастыруда 

кәсіби білім мен 

практикалық 

біліктің 

болуы.Оқу 

қызметін 

жоспарлау және 

ұйымдастыру 

.Оқу және даму 

үрдісіндегі 

ұйымдастырудың 

түрлері, әдістері 

және тәсілдері 

 

Басқару қызметінде педагогикалық 

қызметтің нақты 

мақсат, міндеттерін 

қою және  шешу, 

соңғы нәтижені 

болжау  


 

Оқу- тәрбие үрдісін 

ұйымдастырудың 

нормативтік құжаттары. 

Оқушы мен мұғалімнің 

қарым – қатынасы 

Білімнің мазмұны, 

педагогикалық 

технологиялық 

құралдар.Оқу ақпаратын 

іріктеу арқылы 

ақпаратты игеруге 

ынталандыру 

 

Оқу ақпаратын 

болжаудың тәсілдері. 

Ойлауды 


дамыту.Педагогикалық 

мақсатқа жетуге 

бағытталған мазмұнды 

игеруОқу материалын 

іріктеу. Оқушы мен 

өзіңнің іс- әрекетіңнің 

ретін құру. Оқушы 

қызметін жобалау, 

ұйымдастырушылық 

қызметті 

жобалау.белсенді 

оқытудың әдіс- 

тәсілдері 

Педагогикалық 

қызметтің 

мазмұны.Педагогикалық 

үрдістің нәтижесін 

болжау.Оқшы мен 

мұғалімнің қызмет 

жоспары. 

Педагогикалық 

ұйымның моделі 

 

 

D.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі «Педагогикалық үрдісті әдістемелік жабдықтау» 

                                                                             Екінші   санатты мұғалім (5.4) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Педагогикалық қызметтің 

мазмұны.Педагогикалық үрдістің 

нәтижесін болжау.Оқушы мен 

мұғалімнің қызмет жоспары. 

Педагогикалық ұйымның моделі 

 

 Оқу ақпаратын болжаудың тәсілдері. Ойлауды дамыту.Педагогикалық 

мақсатқа жетуге бағытталған мазмұнды 

игеруОқу материалын іріктеу. Оқушы 

мен өзіңнің іс- әрекетіңнің ретін құру. 

Оқушы қызметін жобалау, 

ұйымдастырушылық қызметті 

жобалау.белсенді оқытудың әдіс- 

тәсілдері 

Оқу – тәрбие жұмысына қатысты 

нормалық құжаттарды білу Оқу- тәрбие 

үрдісін ұйымдастырудың нормативтік 

құжаттары. Оқушы мен мұғалімнің 

қарым – қатынасы .Білімнің мазмұны, 

педагогикалық технологиялық 

құралдар.Оқу ақпаратын іріктеу арқылы 

ақпаратты игеруге ынталандыру  

 

D.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Екінші    санатты мұғалім (5.4) Элементтер 

Өлшемдер 

Оқу ақпаратын болжаудың тәсілдері. Ойлауды 

дамыту.Педагогикалық мақсатқа жетуге 

бағытталған мазмұнды игеруОқу материалын 

іріктеу. Оқушы мен өзіңнің іс- әрекетіңнің ретін 

құру. Оқушы қызметін жобалау, 

ұйымдастырушылық қызметті жобалау.белсенді 

оқытудың әдіс- тәсілдері 

1.1

 

Оқу ақпаратын болжаудың әдістерін қолдана білу 1.2

 

Педагогикалық мақсатқа жетуге бағытталған мазмұнды игеруге бақылау жасау.  

1.3


 

Оқушы қызметін жобалау, ұйымдастырушылық қызметті 

жобалау. 

1.4


 

Белсенді оқытудың әдіс- тәсілдері бақылау және бағалау  

D.2  Модулінің технологиялық картасы « Нәтижеге бағытталғансабақты, тәрбиелік шараны модельдеу» 

Бірінші санатты мұғалім (5.3) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 18\18 с. 

№ 

р\

с 

Тақырыптық блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 

Педагогикалық 

қызметтің 

мазмұны.Педагогик

алық үрдістің 

нәтижесін 

болжау.Оқшы мен 

мұғалімнің қызмет 

жоспары. 

Педагогикалық 

ұйымның моделі 

 

Нәтижеге бағытталған 

сабақтар мен 

тәрбиелік іс- 

шараларды оқу 

үрдісі аясында 

басқара білу. 

 

Сабаққа қойылатын қазіргі 

талаптар.Сабақтың 

типтері мен түрлері 

Сабақтың құрылысы 

Оқыту әдістерін 

классификациялау.Оқыт

удың жаңа 

технологиялары.Оқушын

ың ақыл- ой әрекеті. 

Сабақтың жоспары мен 

конспектісін жасау, 

календарлық- тақырыптық 

жоспарға сәйкестігі.Сабаққа 

көрнекі құралдар 

дайындау.Оқытудың 

құзіреттілігіне есептелген 

сыныптан тыс 

жұмыстарл\ды 

жоспарлау.Жаңа технология 

әдістерін дифференциялап 

қолдана алу. Сынып 

журналын, пәндік 

үйірмелерді жүргізу. 

Педагогикалық 

қызметтің 

мазмұны.Педагоги

калық үрдістің 

нәтижесін 

болжау.Оқушы 

мен мұғалімнің 

қызмет жоспары. 

Педагогикалық 

ұйымның моделі 

 

 D.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі «Педагогикалық үрдісті әдістемелік жабдықтау» 

                                                                             Бірінші   санатты мұғалім (5.43) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Оқу үрдісі барысында нәтижеге 

бағытталған сабақтар мен тәрбиелік іс- 

шараларды оқу үрдісі аясында басқара 

білу  

 

Сабақтың жоспары мен конспектісін жасау, календарлық- тақырыптық жоспарға 

сәйкестігі.Сабаққа көрнекі құралдар 

дайындау.Оқытудың құзіреттілігіне есептелген 

сыныптан тыс жұмыстарды жоспарлау.Жаңа 

технология әдістерін дифференциялап қолдана 

алу. Сынып журналын, пәндік үйірмелерді 

жүргізу. 

Сабаққа қойылатын қазіргі 

талаптар.Сабақтың типтері мен 

түрлері Сабақтың құрылысы 

Оқыту әдістерін 

классификациялау.Оқытудың 

жаңа 

технологиялары.Оқушының ақыл- ой әрекеті. 

 

D.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Бірінші    санатты мұғалім (5.4) Элементтер 

Өлшемдер 

Сабақтың жоспары мен конспектісін жасау, 

календарлық- тақырыптық жоспарға 

сәйкестігі.Сабаққа көрнекі құралдар 

дайындау.Оқытудың құзіреттілігіне есептелген 

сыныптан тыс жұмыстарды жоспарлау 

1.1

 

Сабақтың жоспары мен конспектісін жасау, календарлық- тақырыптық жоспарға сәйкестендіріп құра білу 

1.2


 

Сабаққа көрнекі құралдар дайындап көрсету..  

1.3

 

Құзіреттілікке негізделген сабақтар мен сыныптан тыс іс- шараларды қорытындылау. 

1.4


 

Жаңа технологиялардың әдістері туралы білімді тексеру. 

1.5

 

Сынып журналы мен пәндік үйірмелердің жұмысын тексеру   

D.2  Модулінің технологиялық картасы « Оқушыларды шығармашылық жаттығулар мен тапсырмалардыорындауға 

ынталандыру» 

Жоғарғы санатты мұғалім (5.2) 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 28\28 с 

№ 

р\с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Педагогикалық 

үрдістің мазмұнын 

,педагогикалық 

құралдарын 

білу,педагогикалық 

қызметті 

ұйымдастырудың 

құрылымын білу.  

Басқару 

қызметінде 

берілген 

тапсырмаларды, 

шығармашылық 

тапсырмалар 

мен жобаларды 

орындауда 

Ақпараттық- 

коммуникативтік 

технологиялар.оқушылардың 

жобалау қызметін 

ұйымдастыру. Оқу 

ақпараттарын іріктеу арқылы 

жағымды ынта туғызу. 

 

Құзіретті 

бағытталған 

тапсырмалар мен 

жобаларды 

рефераттарды 

орындау.Оқушы 

белсенділігін 

 Педагогикалық 

қызметтің 

мазмұны.Педагогикалық 

үрдістің нәтижесін 

болжау.Оқушы мен 

мұғалімнің қызмет 

жоспары. 


жауапкершілікті, 

шапшаңдықты, 

ынтаны білу. 

арттыру.Оқушының 

мінез- құлқын реттеу.  

Педагогикалық 

ұйымның моделі 

 

D.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

                      Жоғарғы санатты мұғалім (5.2) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Басқару қызметінде берілген 

тапсырмаларды, шығармашылық 

тапсырмалар мен жобаларды орындауда 

жауапкершілікті, шапшаңдықты, ынтаны 

білу. 


Басқару қызметінде берілген 

тапсырмаларды, шығармашылық 

тапсырмалар мен жобаларды 

орындауда жауапкершілікті, 

шапшаңдықты, ынтаны білу. 

Құзіретті бағытталған тапсырмалар мен 

жобаларды , рефераттарды 

орындау.Оқушы белсенділігін 

арттыру.Оқушының мінез- құлқын реттеу 

 

D.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Бірінші санатты мұғалім (5.2) Элементтер 

Өлшемдер 

Құзіретті бағытталған тапсырмалар мен жобаларды , 

рефераттарды орындау.Оқушы белсенділігін 

арттыру.Оқушының мінез- құлқын реттеу 

1.1  Құзіретті бағытталған тапсырмалар мен жобаларды , 

рефераттарды орындау  

1.2. Оқушы белсенділігін арттыру.Оқушының мінез- құлқын 

реттеу  

D.2  Модулінің технологиялық картасы « Оқу – ақпараттық орта құру» 

Санатсыз мұғалім (5.2) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 92\92с 

№ 

р\с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 

Оқушының 

жеке кәсіби 

мүмкіндігін 

(сапасын)ашу. 

 

Басқару қызметі аясында оқу 

үрдісінің оқу 

ақпараттық 

ортасын құру 

 

Педагогикалық қызметті ұйымдастырудың құрылысы, 

түрі және тәсілдері .Білім 

алушылардың әр түрлі 

ерекшеліктері.Білімді 

игеруде жағымды 

ынталандыру.Педагогикалық  

өз ара ықпалдастық.Пәнді 

оқытудың әдістемесі  

Оқу ақпаратын игеру 

әдістері.Ойлауды 

дамыту,педагогикалық 

мақсатқа жету үшін 

оқу ақпаратын іріктеу. 

Өз қызметін 

жоспарлай білу. 

Электрондық оқыту 

ортасының әдістерін 

игеру.  

Оқу- ақпараттық орта. 

Оқу құжаттары. 

Электрондық оқулықтар. 

Оқытудың 

технологиялық 

құралдары.Интерактивтік 

қарым- қатынас. 

 

 

Е.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

Санатсыз мұғалім (5.5) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Білім алушының жеке мүмкіндігін 

диагностикалау нәтижесін жүзеге 

асыруға бағытталған оқу – тәрбие 

барысында еңбек ету функциясын 

атқару, оқушының өз бетімен, 

жауапкершілікпен даму аймағын 

құру 


Басқалармен өз ара сенімге ие қарым- 

қатынас орнату. 

Білім алушылардың әлеуметтік 

карталарын құрастыру Оқушылар 

ұжымын құру. Әр  оқушыға жеке тиімді 

әдіс қолданып, көптілділікке үйрету 

Білім алушының жеке сапасын 

білу,диагностика жүргізу әдістемесін, жас 

және жеке ерекшеліктеріне сәйкес, 

оқушының дайындығына байланысты, 

жеке карта құрудың технологиясын, 

зерттеу әдістері мен формаларын жүргізе 

алуы 

 

Е.1Модулдің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  

Санатсыз мұғалім (5.5) Элементтер 

Өлшемдер 

Оқушының ынтасы, қажеттілігі, сезімі, 

қызығушылығы,қабылдауы,танымы,есте 

сақтауы, сөзі, ойлауы, қабілеті, еркі, мінезі  

Рухани, психикалық, ақыл – ой дамуы . 

1.1Рухани- адамгершілік , салауатты орта туралы білімнен қорытынды 

шығару 


1.2 Тәрбие үрдісі аясында оқушыны рухани – адамгершілік құндылықтарға 

тәрбиелеу жолдарын білу , адамгершілік тәрбиенің шарты ретінде ата- 

аналармен, қоршаған ортамен қарым – қатынаста танымдық белсенділікті 

қолдану 


1.3 Адамгершілік тәрбие туралы білімді бағалау 

 

Е.2 модулінің технологиялық картасы  «Ақпаратық оқу модулі» 

Екінші санатты мұғалім (5.4) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 58\58 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық  

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Ұйымдастыру, 

әдістемелік 

және 

техникалық жағдай 

.Денсаулық 

сақтаушы орта. 

 

Оқу орнында басқару 

қызметінде оқу- 

жаттығу қызметі 

аясында ілім 

алушының жеке 

мүмкіндіктерінің 

диагностикасының 

нәтижесін 

қарастыру  

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

Педагогикалық 

такт,педагогикалық  

этикет. Оқушы 

моделі:жеке тұлғаға 

лайық дағдылар мен 

сапалар , оқудағы 

табыс, қоғамдағы іс- 

әрекет   

Басқалармен өз ара сенімге 

ие қарым- қатынас орнату. 

Ұжымды құру.Тәрбие 

үрдісінде барлық 

субьектілермен 

педагогикалық этикет пен 

тактіге сәйкес қатынас 

орнату 


Өз оқушыларымен жарыста 

, дайындық кезінде тұрақты 

қарым- қатынас жасау 

Оқу- әдістемелік 

жабдықтау.Оқытудың 

техникалық құралдары. 

Мультимедиалық 

құралдар, лаборотория, 

спорт залы.Кітапхана 

Библиотека,Электорндық 

оқу залы. 1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал