БАҒдарлама жинағының жобасы негізгі білім беружүктеу 0.58 Mb.

бет2/6
Дата20.03.2017
өлшемі0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

А.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

Бірінші санатты мұғалім (5.3) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Білім 


алушының 

жеке 


мүмкіндігін 

диагностикалау нәтижесін жүзеге асыруға 

бағытталған оқу – тәрбие барысында еңбек 

ету функциясын атқару 

Білім алушының жеке мүмкіндігін 

диагностикалау нәтижесін жүзеге 

асыруға бағытталған оқу – 

жаттығу барысында еңбек ету 

функциясын атқару 

 Диагностика нәтижесін білу  

А.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Бірінші санатты мұғалім (5.3) Элементер 

Өлшемдер 

Диагностика нәтижелерін педагогикалық қызметті 

ұйымдастыру  барысында  кәсіби білім беруде , сабақты 

ұйымдастыру  жағдайында пайдалану 

1.1 Педагогикалық қызметті ұйымдастыруда диагностика 

нәтижесін тексеру. 

1.2  Практикалық бағыттау, кәсіби білім көрсету тәсілдері 

1.3.Сабақты ұйымдастыруға қажетті жағдайлар туғызу  

 

А.4 Модулінің технологиялық картасы «Жеке тұлға қалыптастыруға диагностика нәтижелерін қолдану» 

Жоғары санатты мұғалім (5.2) 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 24\24  с. 

№ 

р\с 

Тақырыптық блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу 


құралдары 

Теориялық 

оқыту мазмұны 

Тәжірибелік 

оқыту мазмұны 

1. 


Оқушының ынтасы, қажеттілігі, сезімі, 

қызығушылығы,қабылдауы,танымы,есте 

сақтауы, сөзі, ойлауы, қабілеті, еркі, 

мінезі  


Рухани, психикалық, ақыл – ой дамуы 

.Мотивы, потребности,  

Оқу орнында 

басқару 


қызметінде оқу- 

жаттығу қызметі 

аясында ілім 

алушының жеке 

мүмкіндіктерінің 

диагностикасының 

нәтижесін 

қарастыру 

Диагностика 

жүргізу әдістемесі 

Оқушының жеке 

даму аймағы . 

Оқушының 

белсенділігін 

диагностикамен 

жабдықтау 

Педагогикалық – 

психологиялық 

қызметте нақты 

диагностикалық 

әдісті  қолдану  

 

Сауалнамалар, тестер, сұрақ 

парақтары  

А.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Жоғарғы санатты мұғалім (5.2) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Білім алушының жеке мүмкіндігін 

диагностикалау нәтижесін жүзеге асыруға 

бағытталған оқу – тәрбие барысында еңбек ету 

функциясын атқару, оқушының өз бетімен, 

жауапкершілікпен даму аймағын құру 

Оқушының , ұжымның жеке 

сапаларын педагогикалық- 

психологиялық 

диагностикалаудың нақты 

әдістерін таңдау 

 

Оқушының жеке даму аймағын білу, оқушы белсенділігін диагностикалау  

 

А.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Элементтер 

Өлшемдер 

Білім алушының жеке мүмкіндігін диагностикалау 

нәтижесін жүзеге асыруға бағытталған оқу – тәрбие 

барысында еңбек ету функциясын атқару, оқушының өз 

бетімен, жауапкершілікпен даму аймағын құру 

1.1 Жеке тұлғаны диагностикалаудың психологиялық- 

педагогикалық әдістерінің білімін тексеру  

1.2Оқушының жеке  даму аймағының практикалық әдістері 

көрсету 

1.3.Оқушы белсенділігін зерттеуді диагностикамен қамтамасыз 

ету 

 

А.4 Модулінің технологиялық картасы  «Ұжымның қалыптасуына , бейімделуіне, мемлекеттік тілді меңгеруі мен 

сыйлауына, көптілділікке, жеке тұлғаның дене мәдениетіне жағдай туғызу» 

                                                                                          Санатсыз мұғалім  (5.5) 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 28\28 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық блок 

Кәсіби құзырлықтар    Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Шапшаңдық, ептілік, 

келеңсіз жағдайларға 

қарсы тұру,ашық 

ақпараттық қоғамға тез 

бейімделуді дамыту 

Ұжымның 


қалыптасуына , 

бейімделуіне, 

мемлекеттік тілді 

меңгеруі мен 

сыйлауына, 

көптілділікке, жеке 

тұлғаның дене 

мәдениетіне жағдай 

туғызу  

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

Педагогикалық 

такт,педагогикалық  

этикет. Оқушы 

моделі:жеке тұлғаға 

лайық дағдылар мен 

сапалар , оқудағы 

табыс, қоғамдағы іс- 

әрекет   

Басқалармен өз ара 

сенімге ие қарым- 

қатынас орнату. 

Ұжымды құру.Тәрбие 

үрдісінде барлық 

субьектілермен 

педагогикалық этикет 

пен тактіге сәйкес 

қатынас орнату 

Өз оқушыларымен 

жарыста , дайындық 

Модель құруды 

жоспарлау 

Рухани – 

адамгершілік 

орта Жеке 

тұлғаны 

қалыптастыру 

моделі 

 

 кезінде тұрақты қарым- 

қатынас жасау   

В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

Санатсыз мұғалім (5.5) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Ұжымның қалыптасуына , бейімделуіне, 

мемлекеттік тілді меңгеруі мен сыйлауына, 

көптілділікке, жеке тұлғаның дене мәдениетіне 

жағдай туғызу 

Басқалармен өз ара сенімге ие қарым- 

қатынас орнату. 

Білім алушылардың әлеуметтік 

карталарын құрастыру Оқушылар 

ұжымын құру. Әр  оқушыға жеке 

тиімді әдіс қолданып, көптілділікке 

үйрету 

 Тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесін 

білу, оқушының әлеуметтік 

картасын , оқушы моделін 

білу 

 

В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Санатсыз мұғалім(5.5) Элементтер 

Өлшемдер 

 Басқалармен өз ара сенімге ие қарым- қатынас орнату. 

Білім алушылардың әлеуметтік карталарын құрастыру 

Оқушылар ұжымын құру. Ә оқушыға жеке тиімді әдіс 

қолданып, көптілділікке үйрету 

1.1 . Басқалармен өз ара сенімге ие қарым- қатынас орнату. 

Білім алушылардың әлеуметтік карталарын құрастыру 

1.2  Басқалармен өз ара сенімге ие қарым- қатынас орнату. 

Білім алушылардың әлеуметтік карталарын құрастыру 

 

В.2 Модулінің технологиялық картасы«Ұлттық сананы, көркемдік талғам мен эстетикалық қызығушылықты дамыту» 

Жоғары санатты мұғалім (5.4) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   28\28 с. 

№  Тақырыптық блок 

Кәсіби құзырлықтар   

Оқу модулі 

р\с 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Оқу 

құралдары 

1. 


Шапшаңдық, 

ептілік, келеңсіз 

жағдайларға қарсы 

тұру,ашық 

ақпараттық қоғамға 

тез бейімделуді 

дамыту  

Тәрбие үрдісі аясында 

ұлттық сананы 

қалыптастыру, 

эстетикалық 

қызығушылық пен 

көркемдік дамуды 

қалыптастыру  

   Жалпы адами 

құндылықтар.Тәрбие 

жұмысының 

әдістемесі. Тәрбиелік 

және сыныптан тыс 

шараларды 

ұйымдастыру  

 

Сын тұрғысынан ойлау, көшбасшылық қасиет, 

төзімділік, 

шапшаңдық,Сыныптан 

тыс шараларды 

ұйымдастыру және өткізу 

Моделді құру 

жоспары.Рухани 

– адамгершілік 

орта.Жеке 

тұлғаның 

қалыптасуы 

 

  

В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

                                                                               Екінші санатты мұғалім (5.4) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Тәрбие үрдісі аясында ұлттық сананы 

қалыптастыру, эстетикалық 

қызығушылық пен көркемдік дамуды 

қалыптастыру 

Сын тұрғысынан ойлау, көшбасшылық 

қасиет, төзімділік, 

шапшаңдық,Сыныптан тыс шараларды 

ұйымдастыру және өткізу 

 

Жалпы адами құндылықтар.Тәрбие жұмысының әдістемесі. Тәрбиелік 

және сыныптан тыс шараларды 

ұйымдастыру 

 

В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Екінші санатты мұғалім (5.4) Элементтер 

Өлшемдер 

1 Сын тұрғысынан ойлау, көшбасшылық қасиет, 

төзімділік, шапшаңдық,Сыныптан тыс шараларды 

ұйымдастыру және өткізу 

1.1 Сын тұрғысынан ойлау, көшбасшылық қасиет, төзімділік, 

шапшаңдықты дамытуға жағдай туғызу 

1.2 Сыныптан тыс шараларды ұйымдастыру және өткізу  

1.3  Тәрбие жұмысынан қорытынды шығару                                                                              В.3 Модулінің технологиялық картасы 

 «Оқушыны рухани- адамгершілік құндылықтарға баулу» 

Бірінші санатты мұғалім (5.3) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі : 36\36 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық блок 

Кәсіби құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу 

құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік 

оқыту мазмұны 

1. 


Шапшаңдықты,бейімделушілікті, 

келеңсіз жағдайларға қарсы тұра 

білуді, ашық ақпараттық қоғамға 

жылдам бейімделуді дамыту 

Тәрбие үрдісі аясында 

оқушыны рухани – 

адамгершілік 

құндылықтарға 

тәрбиелеу жолдарын 

білу 


Адамгершілік 

тәрбие. 


Этнопедагогика. 

 

Рухани – адамгершілік орта. 

Рухани – 

адамгершілік 

құндылықтар мен 

норманы 

қалыптастыру 

әдістерін меңгеру 

 

Моделді құру жоспары.Рухани 

– адамгершілік 

орта.Жеке 

тұлғаның 

қалыптасуы 

 

  

В.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Бірінші санатты мұғалім (5.3) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Тәрбие үрдісі аясында оқушыны рухани – 

адамгершілік құндылықтарға тәрбиелеу 

жолдарын білу 

Рухани – адамгершілік құндылықтар мен 

норманы қалыптастыру әдістерін меңгеру 

  Адамгершілік тәрбиені, 

этнопедагогиканы білу 

 

 

 В.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Бірінші санатты мұғалім (5.3) Элементтер 

Өлшемдер 

, Тәрбие үрдісі аясында оқушыны рухани – 

адамгершілік құндылықтарға тәрбиелеу жолдарын білу 

, адамгершілік тәрбиенің шарты ретінде ата- аналармен, 

қоршаған ортамен қарым – қатынаста танымдық 

белсенділікті дамыту 

1.1Рухани- адамгершілік , салауатты орта туралы білімнен 

қорытынды шығару 

1.2 Тәрбие үрдісі аясында оқушыны рухани – адамгершілік 

құндылықтарға тәрбиелеу жолдарын білу , адамгершілік тәрбиенің 

шарты ретінде ата- аналармен, қоршаған ортамен қарым – қатынаста 

танымдық белсенділікті қолдану 

1.3 Адамгершілік тәрбие туралы білімді бағалау 

 

В.4 Модулінің технологиялық картасы«Көшбасшылық, өз елінің патриоты сапасын дамыту» 

Жоғарғы санатты мұғалім (5.2) 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 86\86с. 

№ 

р\с 

Тақырыптық  блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу 

құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны  

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Шапшаңдықты,бейімделушілікті, 

келеңсіз жағдайларға қарсы тұра 

білуді, ашық ақпараттық қоғамға 

жылдам бейімделуді дамыту 

Тәрбие үрдісі 

барысында 

көшбасшылық

өз елінің 

патриоты 

сапасын 


дамыту 

Көшбасшылық 

мектебі.Көшбасшылық 

сапаны дамыту. 

Рухани- адамгершілік 

Тәрбие.Патриоттық 

тәрбие. 

Сын тұрғысынан 

ойлау, көшбасшылық 

қасиет, төзімділік, 

шапшаңдық,Сыныптан 

тыс шараларды 

ұйымдастыру  

 

 Моделді құру жоспары.Рухани 

– адамгершілік 

орта.Жеке 

тұлғаның 

қалыптасуы 

 

В.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Жоғарғы санатты мұғалім (5.2) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Тәрбие үрдісі барысында көшбасшылық, 

өз елінің патриоты сапасын дамыту 

 Сын тұрғысынан ойлау, көшбасшылық 

қасиет, төзімділік, 

шапшаңдық,Сыныптан тыс шараларды 

ұйымдастыру  

 

 Көшбасшылық мектебі.Көшбасшылық сапаны 

дамыту. Рухани- адамгершілік 

Тәрбие.Патриоттық тәрбие. 

 

В.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Жоғарғы санатты мұғалім (5.2) Элементтер 

Өлшемдер 

Сын тұрғысынан ойлау, көшбасшылық қасиет, 

төзімділік, шапшаңдық ты тәрбиелеу . Рухани-

адамгершілік  және патриоттық тәрбиеге жағдай 

туғызу 

1.1 Сын тұрғысынан ойлау, көшбасшылық қасиет, төзімділік, 

шапшаңдық ты тәрбиелеуден қорытынды шығару 

1.2. Рухани – адамгершілік тәрбие әдістерін көрсету 

 1.3. Патриоттық тәрбиені қалыптастыру туралы білімді игеру  

 

С.1 Модулінің технологиялық картасы «Оқушылар мен педагогтардың денсаулығын қорғау, бейімделу және әлеуметтік 

қорғау» 

Санатсыз  мұғалім  (5.5) 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 38\38 с. 

№ 

р\с 

Тақырыптық  

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Ұйымдастыру, 

әдістемелік және 

техникалық 

жағдай 


.Денсаулық 

сақтаушы орта. 

Басқару үрдісінде 

оқушылар мен 

педагогтардың 

денсаулығын 

қорғау, бейімделу 

және әлеуметтік 

Педагогикалық үрдісті 

ұйымдастыру 

ерекшеліктері.денсаулық 

сақтаушы орта құру.    

Санитарлық-гигиеналық 

Жетім балаларды , аз 

қамтылған отбасының 

балаларын 

қолдау.Медициналық 

қызметті

тамақтандыруды 

 

Оқу- әдістемелік жабдықтау.Оқытудың 

техникалық құралдары. 

Мультимедиалық 


 

қорғауға 

бағытталған 

жұмыстарды білу 

 

талаптарҚұқықтық құжаттар 

ұйымдастыру.Салауатты 

өмір сүру.Санитарлық- 

гигиеналық талаптарды, 

техника қауіпсіздігін 

сақтау, рәсімдуді 

эстетикалық талапқа сай 

жүргізу. Оқушылардың 

жазғы демалысын 

ұйымдастыру  

құралдар, лаборотория, 

спорт залы.Кітапхана 

Библиотека,Электорндық 

оқу залы.   

С.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

                                                                                Санатсыз мұғалім (5.5)  

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Басқару үрдісінде оқушылар мен 

педагогтардың денсаулығын 

қорғау, бейімделу және 

әлеуметтік қорғауға бағытталған 

жұмыстарды білу 

 

 Жетім балаларды , аз қамтылған отбасының балаларын қолдау.Медициналық қызметті, 

тамақтандыруды ұйымдастыру.Салауатты өмір 

сүру.Санитарлық- гигиеналық талаптарды, техника 

қауіпсіздігін сақтау, рәсімдеуді эстетикалық талапқа 

сай жүргізу. Оқушылардың жазғы демалысын 

ұйымдастыру  

Педагогикалық үрдісті 

ұйымдастыру 

ерекшеліктері.денсаулық 

сақтаушы орта құру.    

Санитарлық-гигиеналық 

талаптарҚұқықтық құжаттар  

В.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

 Санатсыз мұғалім (5.5) Элементтер 

Өлшемдер 

Жетім балаларды , аз қамтылған отбасының 

балаларын қолдау.Медициналық қызметті, 

1.1


 

Жетім балаларды , аз қамтылған отбасының балаларын 

қолдау.Медициналық қызметті, тамақтандыруды ұйымдастыру..  


тамақтандыруды ұйымдастыру.Салауатты өмір 

сүру.Санитарлық- гигиеналық талаптарды, техника 

қауіпсіздігін сақтау, рәсімдуді эстетикалық талапқа 

сай жүргізу. Оқушылардың жазғы демалысын 

ұйымдастыру 

1.2


 

.Салауатты өмір сүруді насихаттау 

1.3

 

Санитарлық- гигиеналық талаптарды, техника қауіпсіздігін сақтау, рәсімдуді эстетикалық талапқа сай жүргізу. Оқушылардың 

жазғы демалысын ұйымдастыруды бақылау   

С.2 Модулінің технологиялық картасы «Оқу – тәрбие үрдісін материалдық- техникалық жабдықтау» 

Екінші санатты мұғалім (5.4) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 182\182 с. 

№ 

р\с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Ұйымдастыру, 

әдістемелік және 

техникалық жағдай 

Денсаулық 

сақтаушы орта 

Басқару үрдісінде 

оқушылар мен 

педагогтардың 

денсаулығын қорғау, 

бейімделу және 

әлеуметтік қорғауға 

бағытталған 

жұмыстарды білу 

 

Педагогикалық үрдісті 

ұйымдастыру 

ерекшеліктері 

Техникалық 

қауіпсіздік және 

санитарлық- 

гигиеналық 

ережелері  Өрт 

қауіпсіздігі  

Оқу- әдістемелік 

кешеннің, 

картотеканың, 

дидактикалық, 

техникалық және 

басқа оқыту 

құралдырының 

кабинет профиліне 

және білім беру 

стандартының 

талаптарына 

сәйкестігі  

Оқу- әдістемелік 

жабдықтау.Оқытудың 

техникалық құралдары. 

Мультимедиалық 

құралдар, лаборотория, 

спорт залы.Кітапхана 

Библиотека,Электорндық 

оқу залы. 

 

С.2  Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Екінші санатты мұғалім (5.4)  

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Басқару үрдісінде оқу – тәрбие 

жұмысының материалдық- техникалық 

қамтамасыз  етілуін қадағалау 

 

Оқу- әдістемелік кешеннің, картотеканың, дидактикалық, техникалық және басқа 

оқыту құралдырының кабинет профиліне 

және білім беру стандартының 

талаптарына сәйкестігі 

Педагогикалық үрдісті 

ұйымдастыру ерекшеліктері 

Техникалық қауіпсіздік және 

санитарлық- гигиеналық 

ережелері  Өрт қауіпсіздігі 

 

С.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Екінші  санатты мұғалім (5.4) Элементтер 

Өлшемдер 

Оқу- әдістемелік кешеннің, картотеканың, 

дидактикалық, техникалық және басқа оқыту 

құралдырыныңкабинет профиліне және білім беру 

стандартының талаптарына сәйкестігін зерттеу 

1. 1.. Оқу- әдістемелік кешеннің, картотеканың, дидактикалық, 

техникалық және басқа оқыту құралдырыныңкабинет профиліне 

және білім беру стандартының талаптарына сәйкестігіне бақылау 

жүргізу 

1.2. Техникалық қауіпсіздік және санитарлық- гигиеналық ережелері  

Өрт қауіпсіздігі туралы білімдерін жүзеге асыру 

 

С.2 Модулінің технологиялық картасы «Педагогикалық үрдісті әдістемелік қамтамасыз ету 

Бірінші санатты мұғалім (5.3) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 74\74  с. 

№ 

р\с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Ұйымдастыру, 

әдістемелік және 

техникалық 

 Басқару 

үрдісінде оқу – 

тәрбие 


Әдістемелік жұмысты 

ұйымдастыру.Әдістемелік 

нұсқаулар жазу. 

Әдістемелік шараларға 

қатысу.Ашық сабақтар 

өткізу.Әдістемелік 

Оқу- әдістемелік 

жабдықтау.Оқытудың 

техникалық құралдары. 


жағдай 

Денсаулық 

сақтаушы орта  

 

жұмысының материалдық- 

техникалық 

қамтамасыз  

етілуін қадағалау 

 

 

Оқытудың жаңа технологиялары Оқу- 

әдістемелік кешенді 

құрастыруға әдістемелік 

талаптар 

 

шығармашылық топтармен жұмыс.Озық 

педагогикалық 

тәжірибені қорыту,өз 

бетімен білімін жетілдіру 

Сабақта жаңа 

технологияны, оқу- 

әдістемелік кешенді 

пайдалану 

Мультимедиалық 

құралдар, лаборотория, 

спорт залы.Кітапхана 

Библиотека,Электорндық 

оқу залы 

 1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал