БАҒдарлама жинағының жобасы негізгі білім беружүктеу 0.58 Mb.

бет1/6
Дата20.03.2017
өлшемі0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНК 

 «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ 

 

 

 

БАҒДАРЛАМА ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ  

Негізгі білім беру 

 

 (типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасы  

және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 

 

  

 

АкционерлікҚоғам «СОЦИЕТА ИТАЛИАНА  

ДИ МОНИТОРАДЖИО СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» 

 

 

 

  

 

Астана 2014 АЛҒЫ СӨЗ 

 

1. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің м.а.  2013 жылдың 13 қыркүйегінде  № 373 бұйрығымен  

бекітілген,«Негізгі білім беру» кәсіптік стандарт негізіндеенгізілген 

2.  Алғаш рет енгізілген 

3. Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  

  

«21» қараша № 8 хаттама 2014 жыл   «5» желтоқсан № 11 хаттама 2014 жыл 

ОӘБ төрағасы Курманалина Ш.Х.  аты-жөні 

 

«Республикалық техникалық және кәсіби оқыту және біліктілікті иемденудің ғылыми-әдістемелік даму орталығы» АҚ-мен 

 «30» желтоқсан № 1413 хаттамасы/хаты 2014 жыл 

 

Бағдарлама сапасын жақсарту жөніндегі сіздердің  ескертулеріңіз бен ұсыныстарыңызды келесі мекен-жайға   жіберулеріңізді сұраймыз: Акимбаева Қарлыгаш Кинашевнаға – Щучинск қ., Уалиханов көш., 17/12 сот. тел. 87018202095 

актив 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ 

 

1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу саласы 

2. Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 

3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 

3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 

3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі Типтік оқу жоспары 

3.3. Арнайы пәндер бойынша Типтік оқу бағдарламалары 

        «Оқыту әдістерінің теориялық негіздері» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 

        «Сыныптан тыс жұмыстың технологиясы» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 

        «Жаңа педагогикалық технологиялар» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы

 

 

 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Негізгі білім беру 

2014 жыл 

1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  

Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 

түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 

стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 

құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 

Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 

бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  

Оқу бағдарламасы:  

еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға;  

оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға;  

пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын талаптарды әзірлеуге; 

 пәннің  әрбір  модуліне  сипаттамаларды  (қысқа  мазмұнды  модульдік  бірліктер  тізбесі,  дәрістер  тезисі,  семинар  және 

зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 

тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 ұйымдастырушылық-әдістемелік  сипаттамаларды  (оқу  жетістіктерін  оқыту  мен  бақылаудың  негізгі  нысандары  мен 

әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға

 

оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға;  

кадрларды  даярлау,  біліктілікті  көтеру  және  кәсіби  қайта  даярлау  бағдарламаларын  әзірлеуге  арналған  талаптарды реттеуге арналған.  

Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 

әзірленеді.  

МОБ негізгі қолданушыларына:  

 

білім беру ұйымдары, қызметкерлер;  

ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары;  

модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 

 

2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін  жиынтығынан 

құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 

Лауазым – атауы белгіленген үлігілік тапсырмалар, құқықтар мен міндеттердің жиынтығымен анықталатын 

ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 

табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 

дәлелдейтін кәсіби деңгей. Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 

шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. Өлшемдер (бағалаулар)– оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 

сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 

өлшемдер элементпен байланысты;   

міндетті орындауға жатады;   

қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек;  

элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 

қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 

Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 

бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 

жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 

қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   

Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 

үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 

міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 

Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 

Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  

Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.  

Кәсіби қызмет саласы  - ортақ кіріктірілген негіздерден тұратын және құзыреттіліктердің ұқсас жиынтықтарын 

шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 

шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. Кәсіп –  белгілі бір білім, білік пен арнайы дайындықты талап ететін, адамның дене даму мүмкіндігін, зияткерлік 

қабілетін және білімі туралы сәйкес құжатпен расталатын кәсіби қызметтің белгілі бір саласында жұмыс атқаруға заңды 

құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  

Еңбек функциясы –нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті  бөлу  нәтижесінде қалыптасқан міндеттерді іске 

асыру және оны  

орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 

Типтік оқу бағдарламасы (sample program) –  білім алушыларды дайындаудың мазмұны мен деңгейіне қойылатын 

талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 

және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 

жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 

тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  Элементтер(оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 

нәтижелер сипаттамасы.  

 

Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 

ҚТ – қызмет түрі; 

ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 

ҚМ - қосымша модуль; 

БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 

БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 

ҚА -    қорытынды аттестация; 

К – кеңес; 

БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 


БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 

КҚ – кәсіби қызмет; 

КС – кәсіби стандарт; 

ЖММ – жалпыға міндетті модуль

ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 

КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 

КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 

АА -   аралық аттестация; 

ӨО – өндірістік оқыту; 

КТ – кәсіби тәжірибе; 

АКМ – арнайы кәсіби модуль; 

Ф – факультатив сабақтары.  

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 

 

Экономикалық қызметтің түрі: «Негізгі білім беру»                                                                                                                                                                            

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 Санаты жоқ мұғалім (5.5) 

 Екінші санаттағы мұғалім(5.4) 

 Бірінші санаттағы мұғалім (5.3) 

 Жоғары санаттағы мұғалім (5.2)  

05-2008 ҚР МЖ сәйкес кәсіп атауы 

 Мұғалім (математика, орыс тілі және әдебиеті  және басқа пәндер) 

БCШ сәйкес біліктілік деңгейі:  5  

 

  

 

3.1.Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 

 

Қызмет    түрінің            Кәсіп 

атауы 

         Еңбек міндеттері 

Модульдер 

П

едаг

оги


калы

қ қы


змет

 

 Сп

ор

т ж

өн

індегі

 т

ренер

оқы

ту

шы 

 

А.  Білім алушының жеке мүмкіндіктерінің 

диагностикасы  

 

 

 А.1 . Білім алушының жеке мүмкіндіктерінің диагностикасын зерттеу 

әдістері 

 

 

  А.2 . Білім алушының жеке мүмкіндіктерін диагностикалау  

 

  А.3 Диагностика нәтижелерін жүзеге асыру  

 

 А.4 Жеке тұлға моделін қалыптастыруға   диагностика нәтижесін 

пайдалану 

 

 

В. Жеке тұлғаны қалыптастыру моделін 

құру  


 

В.1Бейімделуге, ұжымды қалыптастыруға , мемлекеттік тілді білуге 

және құрметтеуге, көптілділікке, жеке тұлғаның дене мәдениетіне 

жағдай туғызу 

 

 

  В.2Ұлттық сана – сезім мен адамның жан- жақты дамуын қалыптастыру  

 

  В.3Білім алушыларды рухани – адамгершілік құндылықтарға тарту  

 

 В.4Көшбасшылық сапаларды дамыту, өз елінің патриотына лайық 

сапаларды дамыту 

 

 

С.  Ұйымдастыру, әдістемелік және 

техникалық шарттарды 

жобалау  

 

С.1 Нұсқаушылар мен білім алушылардың денсаулығын сақтаубейімдеу және әлеуметтік қорғау 

 

   С.2 Педагогикалық үрдісті материалдық – техникалық жабдықтау 

 

   С.3 Педагогикалық үрдісті әдістемелік жабдықтау 

 

   С.4 Өзін – өзі басқару, бірге басқару, басқару жүйесін құру 

 

 D. Оқушылардың оқу- 

жаттығу қызметінің 

моделін құру 

 

D.1Педагогикалық қызметтің мақсат, міндеттерін нақты қою. Соңғы нәтижені болжау 

 

  

D.2 Оқу ақпаратының мазмұнын болжау, оқу материалы мазмұнын 

құрастыру және іріктеу 


 

 

 D.3 Оқу ақпаратының мазмұнын болжау, оқу материалы мазмұнын 

құрастыру және іріктеу  

 

 

 D.4 Білім алушыларды дене жаттығулар кешенін орындауға 

жұмылдыру 

 

  Е.Білім алушының кәсіби мүмкіндіктерін 

ашуға жағдай туғызу. 

  Е.1 Оқу – ақпараттық ортаны құру 

 

   Е.2 2  Оқу ақпараттарын модульдеу 

 

   Е.4  Интерактивтік байланасты жобалау 

 

   Е.3 2  Оқу ақпараттарын модульдеу 

 

 F.Өз қызметін түзету 

және рефлексия 

  F.1 Адамның ойлау, өзін – өзі бағалау қабілетін дамыту  

 

   F.2 Тиімді, шартты  қызметті оқып - үйрену 

 

   F.3 Рефлексияның нәтижесін анықтау және қалыптастыру 

 

   F.4 Педагогикалық қызметке өзгеріс енгізу 

 

 G. Оқу сапасына 

мониторинг жасау 

  G.1 Нұсқаушының мониторинг өткізуге дайындығы 

 

   G.2 Критерий мен көрсеткіштерді анықтау 

 

   G.3 Педагогикалық қызметті талдау және бағалау  

 

  

G.4 Педагогикалық менеджменттің таңдалған әлістері мен 

формаларының нәтижелілігі.Оқу орнының , нұсқаушының білім 

алушылар, ата- аналар және қоғам алдындағы беделі.   

 

 

  

 

  

 

 1 Кәсіп. 

 

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:Мұғалім (математика, орыс тілі мен әдебиеті және басқа пәндер) 

БCШ сәйкес біліктілік деңгейі:  5  

 

А.1 Модулінің технологиялық картасы «Оқушының жеке мүмкіндіктерін диагностикалау әдістерін зерттеу » 

Санатсыз мұғалім (5.5) 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:42\42  с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік 

оқыту мазмұны 

1. 


Қызығушылық, қажеттілік, 

сезім, қабылдау, есте 

сақтау, ойлау, сөйлеу, ерік, 

жігер. Мінез.Оқушының  

дене, психикалық,рухани, 

ақыл – ой дамуы 

Оқушының жеке 

мүмкіндіктерін 

диагностикалау 

әдістерін білу 

Оқушының жеке 

сапалары.Диагностика 

жүргізудің әдістері мен 

құралдары.Оқушының 

жеке және жас ерекшелік 

тері. Зерттеу жүргізудің 

әдістері мен формалары 

Оқушының жеке 

сапаларын зерттеу 

үшін 


диагностикалаудың 

тиімді әдістерін 

таңдау   

 

Сауалнамалар, тестер, сұрақ 

парақтары  

А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

Санатсыз мұғалім (5.5) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Білім  алушының  жеке  тұлғасын 

диагностикалауға  қатысты  оқу  – 

тәрбие үрдісіне сай еңбек қызметін 

атқару 

 Білім алушының жеке мүмкіндіктерін диагностикалау 

мақсатында оқу- тәрбие үрдісіндегі 

тиімді әдістерді таңдай білу білу 

 

Білім алушының жеке сапасын білу,диагностика жүргізу әдістемесін, жас және жеке 

ерекшеліктеріне сәйкес, оқушының 

дайындығына байланысты, жеке карта құрудың 


технологиясын, зерттеу әдістері мен 

формаларын жүргізе алуы  

А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Санатсыз мұғалім  (5.5) Элементтер 

Өлшемдер 

 

1. 

Білім алушылардың  жеке карточкалары 

бойынша олардың физиологиялық, 

психологиялық жеке ерекшеліктерін зерттеп,жеке 

сапаларын диагностикалау дың тиімді жолдарын 

зерттеу    

1.1 Жеке сапаларын зерттеуге диагностикалаудың тиімді әдістеріне 

бақылау жасау. 

1.2 Білім алушылардың физиологиялық және психикалық дамуын жеке 

сапаларын тексеру  

1.3.Жүргізілген зерттеудің әдістері мен формаларын көрсету 

 

 А.2 Модулінің технологиялық картасы «Оқушының жеке мүмкіндіктеріне диагностика жүргізу» 

Екінші санатты мұғалім (5.4) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 42\42  с 

№ 

р\с 

Тақырыптық блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу 

құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Қызығушылық, қажеттілік, 

сезім, қабылдау, есте 

сақтау, ойлау, сөйлеу, ерік, 

жігер. Мінез.Оқушының  

дене, психикалық,рухани, 

ақыл – ой дамуы  

 Оқу- тәрбие 

үрдісінде 

оқушының жеке 

мүмкіндіктерін 

диагностикалауды 

қарастыра білу  

Оқушының жеке даму 

аймағы .Оқушының 

белсенділігін зерттеуді 

диагностикалаумен 

қамтамасыз ету  

Оқушының , ұжымның 

жеке сапаларын 

педагогикалық- 

психологиялық 

диагностикалаудың 

нақты әдістерін таңдау 

 

 Сауалнамалар, 

тестер, сұрақ 

парақтары 

 


А.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі 

                                                                    Екінші санатты мұғалім (5.4) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Білім алушының жеке мүмкіндігін 

диагностикалау нәтижесін жүзеге асыруға 

бағытталған оқу – жаттығу барысында еңбек ету 

функциясын атқару 

Ұжымның және тұлғаның 

психологиялық- педагогикалық 

диагностикалау әдістемесін білу 

Оқушының жеке даму аймағын 

білу, оқушы белсенділігін 

диагностикалау  

 

А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Екінші санатты мұғалім (5.4) Элементтер 

Өлшемдер 

11.Білім алушылардың  жеке карточкалары 

бойынша олардың физиологиялық, психологиялық 

жеке ерекшеліктерін зерттеп,жеке сапаларын 

диагностикалаудың тиімді жолдарын зерттеу. 

 

1.1Жеке тұлға мен ұжымның психологиялық- педагогикалық 

диагностикасына нақты әдістеме қолдану. 

1.2.Оқушының жеке даму аймағына жағдай жасау  

1.3 Оқушы белсенділігін зерттеуді диагностикалауға жағдай туғызу 

 

А.3 Модулінің технологиялық картасы «Диагностика нәтижелерін жүзеге асыру» 

Бірінші санатты мұғалім (5.3) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:18\18  с 

№ 

р\с 

Тақырыптық блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу 

құралдары 

Теориялық 

оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік 

оқыту мазмұны 

1. 


1.Оқушының ынтасы, қажеттілігі, сезімі, 

қызығушылығы,қабылдауы,танымы,есте 

сақтауы, сөзі, ойлауы, қабілеті, еркі, мінезі  

Оқу орнында 

басқару 

қызметінде оқу- 

 Диагностика 

нәтижесін 

пайдаланудың 

Педагогикалық 

қызметте нақты 

 


Рухани, психикалық, ақыл – ой дамуы . 

 

жаттығу қызметі аясында ілім 

алушының жеке 

мүмкіндіктерінің 

диагностикасының 

нәтижесін 

қарастыру 

практикалық –

бағдарлық 

білімі 

диагностикалық әдісті  қолдану 

Сауалнамалар, 

тестер, сұрақ 

парақтары 
  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал