БАҒдарлама жинағының жобасы дәнекерлеу ісіжүктеу 5.09 Kb.

бет1/14
Дата22.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНК 
 «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ 
 
 
 
БАҒДАРЛАМА ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 
 
Дәнекерлеу ісі 
 
 (типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
 
 
АкционерлікҚоғам «СОЦИЕТА ИТАЛИАНА  
ДИ МОНИТОРАДЖИО СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» 
 
 
 
 
 
 
 
Астана 2014 

АЛҒЫ СӨЗ 
 
1. Қазақстан Республикасының өндіріс және жаңа технологиялар министрлігінің  2013 жылдың 28 қарашасындағы № 4-11-
5/3494 хатымен бекітілген «Дәнекерлеу ісі» Кәсіби стандарты негізінде іске қосылған. 
2.  Алғаш рет енгізілген 
3. Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестігімен келісілген 
хаттама  № 1  «1» желтоқсан 2014 жыл 
хаттама  № 2  «10» желтоқсан 2014 жыл 
ДиректордыңОІ бойынша орынбасары  Лежнев С.Н. 
 
 
«Техникалық  және  кәсіби  білім  беруді  дамыту  және  біліктілікті  тағайындау  республикалық  ғылыми-әдістемелік 
орталығы» АҚ-мен келісілген 
хат № 1413 «30» желтоқсан 2014 жыл 
 
 
 
Бағдарлама  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескерітпелеріңіз  бен  ұсыныстарыңызды  мына  телефондар    бойынша 
хабарлауға  болады:  Лавриненко  Надежда  Александровна,    Зыряновск  қаласы,    З.  Космодемьянская  көшесі    6/1,    8(72335) 
41097 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЗМҰНЫ 
 
1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу саласы 
2. Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 
3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
     3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
     3.3. Арнайы пәндер бойынша Типтік оқу бағдарламалары 
«Арнаулы технология» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 
«Материалтану» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 
«Дәнекерлеу құрылғысын пайдалану» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы  
 
 
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Дәнекерлеу ісі 
2014 жыл 
1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  
Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 
құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 
Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 
бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  
Оқу бағдарламасы: 


 
еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге; 

 
материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 
оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің  әрбір  модуліне  сипаттамаларды  (қысқа  мазмұнды  модульдік  бірліктер  тізбесі,  дәрістер  тезисі,  семинар  және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік  сипаттамаларды  (оқу  жетістіктерін  оқыту  мен  бақылаудың  негізгі  нысандары  мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 

 
кадрларды  даярлау,  біліктілікті  көтеру  және  кәсіби  қайта  даярлау  бағдарламаларын  әзірлеуге  арналған  талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді.  
МОБ негізгі қолданушыларына:  

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 
Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін  жиынтығынан 
құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 
Лауазым – атауы белгіленген үлігілік тапсырмалар, құқықтар мен міндеттердің жиынтығымен анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  

Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдер (бағалаулар)– оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
өлшемдер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 
үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 
міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.  
Кәсіби қызмет саласы  - ортақ кіріктірілген негіздерден тұратын және құзыреттіліктердің ұқсас жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  

Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 
шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп –  белгілі бір білім, білік пен арнайы дайындықты талап ететін, адамның дене даму мүмкіндігін, зияткерлік 
қабілетін және білімі туралы сәйкес құжатпен расталатын кәсіби қызметтің белгілі бір саласында жұмыс атқаруға заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек функциясы –нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті  бөлу  нәтижесінде қалыптасқан міндеттерді іске 
асыру және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Типтік оқу бағдарламасы (sample program) –  білім алушыларды дайындаудың мазмұны мен деңгейіне қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер(оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 

БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіби стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль
ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіби тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 
Экономикалық қызмет түрі: Дәнекерлеу ісі 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:  

 
Газбен кесуші 

 
Дәнекерлеу ісінің бақылаушысы 

 
Газбенэлектрдәнекерлеуші 

 
Техник 

 
Техник – механик 

 
Дәнекерлеуші 
 
Мемлекеттік жіктеуішке сәйкес кәсіп атауы:  
 

 
Газбен кесуші 

 
Дәнекерлеу ісінің бақылаушысы 

 
Газбенэлектрдәнекерлеуші 

 
Техник 

 
Техник – механик 

 
Дәнекерлеуші 
 
БCШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2-4 

3.1. 
Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Метал 
бөлшектерін  
газ отымен кесу 
 
Газбен 
кесуші 
 
А. Жұмыс орнын және 
кесу құрылғыларын 
тексеру, жұмыс ауысымын 
қабылдау, ауысымға 
тапсырмалар алу, жұмыс 
орнын және кесу 
құрылғыларын жұмысқа 
дайындау. 
 
А.1 Ауысымға тапсырма алу, ауысымды 
қабылдау, кесу құрал-саймандары мен 
құрылғыларын тексеріп қарау 
 
 
 
А.2 Негізгі және қосалқы құрылғыларды және 
құрал-саймандарды кесу жұмысына дайындау 
 
 
В. Кесу құрылғыларының 
тұрақты, толассыз жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету 
және кесу, жоңқалау, із 
салу технологиялық 
процесін берілген 
технологиялық процеске 
сай жүргізу 
 
В.1 Детальдарды, бас құймалар ерітінділерін 
күрделі темір сынықтарын, судағы кеме 
нысандарын, су астындағы металдарды және 
әртүрлі  болат темірлерді , түсті металдар мен 
құймаларды кесу 
 
 
 
В.2 Баллондағы оттегі мен газдың шығынын 
және қысымын, көзбен мөлшерлеуді, құралдар 
көрсеткіштерімен қадағалау 
 
 
С. Техникалық 
құжаттарды толтыру және 
жұмысты талдау, жұмыс 
орнын тазалау және 
ауысымды тапсыру 
 
С.1 Технологиялық құжаттарды толтыру, 
орындалған жұмысты талдау 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қызмет түрінің атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Дайын 
конструкцияларды 
және дәнекерлеу 
процесін жүргізуді 
тексереді 
 
Дәнекерлеу 
ісінің 
бақылаушысы 
 
А. Жұмыс орнын тексеріп 
қарау, жұмыс ауысымын 
қабылдау, ауысымға 
тапсырмалар алу, сапаны 
бақылау үшін қондырғылардың 
аспаптары мен саймандарын 
дайындау, конструкциялар мен 
дәнекерлеу жіктерін сынау 
және қабылдау, дәнекерлеу 
жіктерін әртүрлі әдістермен 
бақылау 
 
А.1 Жұмыс ауысымына тапсырмаларды алу, 
ауысымды қабылдау, жұмыс орнын тексеру, 
конструкциялар мен дәнекерлеу жапсарын 
сынау және қабылдау,сапаны бақылау үшін 
қондырғыларды, аспаптар мен құрал-
саймандарды тексеріп қарау 
 
 
 
 
А.2  Нысанды бақылауға немесе сынауға, 
қондырғыларды, аспаптарды,құралдарды 
және мен саймандарды жұмысқа дайындау 
 
 
В. Конструкциялар мен 
жабдықтарды, тораптарды, 
бұйымдарды және дәнекерлі 
біріктірулер мен дәнекерлі 
жиынтықты қабылдау және 
сапасын бақылау, түрлі 
сынақтарды өткізу 
 
В.1 Конструкциялар мен жабдықтарды, 
тораптарды,бұйымдарды және дәнекерлі 
біріктірулер мен дәнекерлі жиынтықты 
қабылдау және сапасын бақылау, 
гидравликалық,пневматикалық және басқа 
да түрлі сынақтарды өткізу 
 
 
 
В.2 Автоматты бақылау жүйесі, көз мөлшері 
және құралдар көрсеткіштерін қолдана 
отырып электронды-сәулелі дәнекерлеу 
қондырғыларындағы орындалатын жұмыс 
режимін қадағалау 
 
 
С. Техникалық құжаттарды 
толтыру және жұмысты 
талдау,жұмыс орнын тазалау 
және ауысымды тапсыру 
 
С.1 Технологиялық құжаттарды, 
төлқұжатты, толтыру, орындалған жұмысты 
талдау 

Қызмет түрінің 
атауы 
 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Метал 
бөлшектерін газ 
отымен, 
электрлі доғамен 
кеседі және 
дәнекерлейді 
 
Газбенэлектр 
дәнекерлеуші 
 
А. Жұмыс орнын және 
дәнекерлеу мен кесу 
жабдықтарын тексеру, 
ауысымға тапсырма алу, 
дәнекерлеу мен кесу 
жабдықтарын және жұмыс 
орнын жұмысқа дайындау 
 
А.1  Ауысымға тапсырма алу,ауысымды 
қабылдау,дәнекерлеу мен кесу құрал-
саймандарын және жабдықтарды 
тексеріп қарау 
 
 
 
А.2  Дәнекерлеуге және кесуге арналған 
негізгі және қосымша жабдықтарды, 
саймандарды және құралдарды жұмысқа 
дайындау 
 
 
В.Берілген технологиялық 
процесске сәйкес дәнекерлеу 
және кесу жабдықтарын 
төзімді,үздіксіз жұмыспен 
камтамасыз ету және 
дәнекерлеу,кесу, жоңқалау, 
еріту және басқа да жұмыс 
түрлеріне технологиялық  
процесті енгізу 
 
 
В.1  Әртүрлі конструкциялы 
детальдарды, тораптарды, 
құбырөткізгіштерді әртүрлі  
болаттан,шойыннан,түсті металдардан 
және ерітпелерден жасалған аса күрделі 
аппараттарды дәнекерлеу 
 
 
 
В.2 Метал бөлшектерді, судағы кеме 
нысандарын, су астындағы металдарды 
кесу 
 
 
 
В.3 Детальдарды   қолмен доғалық 
ауалы жоңқалау 
 
 
 
В.4 Ақауларды жапсарлау 
 
 
С. Техникалық құжаттарды 
толтыру және жұмысты 
талдау, жұмыс орнын тазалау 
және ауысымды тапсыру 
 
С.1 Технологиялық құжаттарды толтыру, 
орындалған жұмысты талдау 
 

Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Үздіксіз 
жұмыстағы 
технологиялық 
процесті және 
жабдықтарды 
техникалық 
пайдалануды 
дұрыс жүргізу 
 
 
Техник - 
механик 
 
А. Ауысымға тапсырма алу, 
жабдықтарды тексеріп қарау, 
ауысымдағы жұмыс жоспарын 
құрастыру және түзету, қажетті 
құжаттарды дайындау 
 
А.1 Ауысымға тапсырма алу, ауысымдағы 
жұмыс жоспарын түзету, қажетті 
құжаттарды дайындау 
 
 
 
А.2 Жұмыстағы жабдықтарды және жөндеу 
бекітпелерін тексеріп қарау 
 
 
В. Жабдықтарды техникалық 
пайдалануды дұрыс және үздіксіз 
жұмыспен қамтамасыз ету 
 
В.1 Жабдықтарды техникалық пайдалануды 
дұрыс және үздіксіз жұмыспен қамтамасыз 
ету 
 
 
 
 
С. Жабдықтарды және жекелеген 
тораптар мен бөлшектерді жөндеу, 
тексеру, сынау, жаңғырту, жинау және 
пайдалануға тапсыру; жабдықтардың 
қолдану мерзімін ұзарту іс-шараларын 
жасау және енгізу 
 
С.1 Жекелеген тораптар мен бөлшектерді 
жөндеу жабдықтары, тоқайластыру 
 
 
 
С.2 Жекелеген тораптар мен бөлшектерді, 
жабдықтарды пайдалануға беру және 
монтаждау сапасын бақылау 
 
 
D. Жабдықтарды жөндеу,реттеу 
кезінде аварияны ескертуге және 
алдын алуға қатысу 
 
D.1 Техникалық қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау талаптарын орындау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Метал 
бөлшектерін 
от жалынымен 
, электрлі 
доғамен және 
металдарды 
еріту мен 
созуға 
арналған 
басқа да жылу 
көздерімен 
дәнекерлеу 
 
Дәнекерлеуші 
 
А. Дәнекерлеу мен кесу 
жабдықтарын және жұмыс орнын 
тексеріп қарау, ауысымды 
қабылдау, ауысымға тапсырма алу, 
дәнекерлеу мен кесу жабдықтарын
жұмыс орнын жұмысқа дайындау 
 
А.1 Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды 
қабылдау, дәнекерлеу мен кесу құрал-
саймандарын және жабдықтарын тексеріп қарау 
 
 
 
А.2 Дәнекерлеу мен кесуге арналған негізгі және 
қосымша жабдықтарды, құрал-саймандар мен 
аспаптарды жұмысқа дайындау 
 
 
В. Берілген технологиялық 
процеске сәйкес дәнекерлеу және 
кесу жабдықтарын төзімді, үздіксіз 
жұмыспен қамтамасыз ету және 
дәнекерлеу, кесу, тегістеу, еріту 
және басқа да жұмыс түрлеріне 
технологиялық процесті енгізу 
 
В.1 Әртүрлі конструкциялы атмосферамен 
бақылаулы камераларда автоматты, жартылай 
автоматты электрлі дәнекерлегіште, 
плазмотронда, машинада, электронды-сәулелік 
қондырғыларда әртүрлі болаттан, шойыннан, 
түсті металдардан және ерітпелерден, бейметал 
материалдардан жасалған детальдарды, 
тораптарды, құбырөткізгіштерді, 
сыйымдылықты, механиздерді дәнекерлеу  
 
 
 
В.2 Берілген технологиялық процеске сәйкес 
күрделі детальдарды, жапырылған, ұшталған 
күрделі құймаларды кесу 
 
 
С. Техникалық құжаттарды толтыру 
және орындалған жұмысты талдау, 
жұмыс орнын тазалау және 
ауысымды тапсыру 
 
С.1 Технологиялық құжаттарды толтыру, 
орындалған жұмысты талдау 
 
 

1 Кәсіп.  
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Газбен кесуші 
БCШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2-4 
А.1 Модулінің технологиялық картасы  
 «Ауысымға тапсырма алу, ауысымды қабылдау, кесу құрал-саймандары мен құрылғыларын тексеріп қарау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 40 сағ. 
БCШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Газбен кесушінің 
қызметтік 
нұсқаулықты білуі 
Газбен кесушінің 
қызметтік 
ережесін білу 
Газбен кесушіге қатысты 
нұсқаулықтар және  
нұсқамалар. Газбен 
кесушінің қызметтік 
ережесі. Газбен кесушінің 
құқығы, міндеттері және 
жауапкершілігі. 
Құрылғылар мен кесу 
құрал-саймандарының 
жарамды күйін тексеру  
Газбен кесушінің 
қызметтік ережесін 
білу 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
орындықтар, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Ертіндір мен металды 
оттекті кесуге 
арналған аппаратура  
Газбненкескіш 
приборлар. 
Оттекті кесуге 
арналған машиналар. 
Көрнекі құралдар: 
Кескіштер. 
Оқу құралдары: 
1. Никифоров Н.И. и 
др. Справочник 
2.  
Құрылғыларды 
және кесу құрал-
саймандарын 
тексеру 
Құрылғыларды 
және кесу құрал-
саймандарының 
техникалық күйін 
бақылауды іске 
асыру 
Құрылғыларды және 
кесу құрал-
саймандарының 
техникалық күйін 
бақылауды іске асыру 
3.  
Құрылғылар мен 
кесу құрал-
саймандарын 
жарамды күйінде 
ұстау 
Құрылғылар мен 
кесу құрал-
саймандарының 
жарамды күйінде 
іске асыру 
Құрылғылар мен кесу 
құрал-саймандарын 
қолдану ережелері 
Құрылғылар мен кесу 
құрал-саймандарын 
жарамды күйінде 
ұстау 

газосварщика и 
газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
2. Сансербаева Д. 
Сварка и резка 
металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
3. Сварка и резка 
металлов: Учеб. 
Пособие для нач. 
профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. 
Казаков, М.Г. 
Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 
400 с. 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал