Б ү г І н д е о т а н ы м ы з д ы ң жетістіктері – әрбір азаматтың ұлттықжүктеу 301.29 Kb.

бет1/3
Дата14.05.2017
өлшемі301.29 Kb.
  1   2   3

Б ү г і н д е 

О т а н ы м ы з д ы ң 

жетістіктері – әрбір 

азаматтың  ұлттық 

мақтанышы.  Күшті, 

қуатты 

мемле-

кеттер  ғана  ұзақ 

мерзімдік 

жоспар-

лаумен, 

тұрақты 

экономикалық  өсумен  айналысады. 

«Қазақстан-2050»  Стратегиясы  – 

барлық саланы қамтитын және үздіксіз 

өсуді  қамтамасыз  ететін  жаңғыру 

жолы.  Ол  –  елдігіміз  бен  бірлігіміз, 

ерлігіміз бен еңбегіміз сыналатын, сы-

нала жүріп шыңдалатын үлкен емти-

хан. Стратегияны мүлтіксіз орындап, 

емтиханнан мүдірмей өту – ортақ па-

рыз, абыройлы міндет!

басылым

Ақпараттық-танымдық

2014 жыл  

№2 (67) Ақпан

Олар мемлекеттік гранттың иегері

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің  төрт оқытушысы 2013 жылдың  “ЖОО ҮЗДІК  ОҚЫТУШЫСЫ”

 мемлекеттік грантының  иегері атанды.  

«ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік гранты конкурстық негізде жоғарғы оқу орнының жоғары 

педагогикалық және ғылыми жетістіктері бар оқытушыларына беріледі.

Әсенова Бақытгүл 

Қажкенқызы, 

Ет, сүт және тағамдық өнімдер 

кафедрасының меңгерушісі, 

техника ғылымдарының кан-

дидаты, доцент

Мұсабаева Бинұр 

Хабасқызы,

Химия кафедрасының 

меңгерушісі, химия 

ғылымдарының кандидаты

доцент

Жұмажанова Гүлжанар 

Какімжанқызы, 

Педагогика психоло-

гиясы кафедрасының 

меңгерушісі, психология 

ғылымдарының кандидаты

Исмаилова Ғайнигүл 

Қабидуллинқызы, 

Филология кафедрасының 

меңгерушісі, филология 

ғылымдарының кандидаты, 

доцент

Елбасының  Қазақстан  халқына  Жолдауы  - бізге, ел жұртшылығы үшін қашан да маңызды 

оқиға.  Себебі,  ол  мемлекет  дамуының  негізгі 

бағыттары  мен  міндеттерін  анықтайтын 

стратегиялық маңызды құжат болып табылады. 

Мемлекет  басшысы  Жолдауда  атап  өткен 

барлық  дүние  қазақстандықтардың  көкейінде 

жүрген  мәселелер  еді.  Әсіресе,  ұлттық 

бағыттағы,  қазақ  тілі,  ел  бірлігі  хақындағы 

сөздері «елім» деген әрбір азаматқа ерекше рух 

бергені сөзсіз. 

Елімізді «Қазақ Мемлекеті» деп атайтын күн алыс емес. Ол байтақ 

жерімізді мекен еткен әрбір азаматқа байланысты. Бірлігімізді сақтап, 

ана  тіліне  деген  құрметімізді  берік  етсек,  ұлттық  мүдденің  үстемдік 

етері анық. Тек, ынтымағымызға сызат түспеуі қажет. 

Биылғы  Жолдауда  жігер  берген:    «Біз  армандарды  ақиқатқа 

айналдырдық. Мәңгілік елдің іргетасын қаладық. Мен қоғамда «Қазақ 

елінің ұлттық идеясы қандай болуы керек?» деген сауал жиі талқыға 

түсетінін  көріп  жүрмін.  Біз  үшін  болашағымызға  бағдар  ететін, 

ұлтты  ұйыстырып,  ұлы  мақсаттарға  жетелейтін  идея  бар.  Ол  – 

Мәңгілік ел идеясы.» - деген сөздері тек мені ғана терең ойға салып қана 

қоймай барша отандастарымызды да ойландырды деп сенемін.  Олжас Шәріпбеков,

Семей қаласы әкімінің «Жылдың студент көшбасшысы» 

атты сыйақысының иегері, «Ветеринарлық санитария» 

кафедрасының 5 курс студенті.

болашаққа  бағДаР аЙқЫНҚР Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауынан: 

2014 жыл  №2 (67) Ақпан

2

Студентәлемі

ЕлбасЫНЫң жолДауЫ жасТаРДЫң РухЫН көТЕРДіМирхат Аликеев,

ИТФ, ТПс-227 топ 

студенті, кіші декан

Елбасы Жолдауында білім 

саласы  қызметкерлерінің 

алдына  үлкен  міндеттер 

қойды.  «Ұлттық  білім 

берудің  барлық  буынының 

сапасын  жақсартуда  бізді 

ауқымды  жұмыс  күтіп 

тұр.  2020  жылға  қарай 

Қазақстандағы 3 – 6 жас аралығындағы балалар-

ды мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз қамту 

жоспарлануда.  Сондықтан,  оларға  заманауи 

бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті 

мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде 

жалпы  білім  беретін  мектептерді  Назарбаев 

зияткерлік  мектептеріндегі  оқыту  деңгейіне 

жеткізу  керек.  Мектеп  түлектері  қазақ,  орыс 

және  ағылшын  тілдерін  білуге  тиіс»  деп  атап 

көрсетті.

Осыған  орай,  үлкен  жауапкершілік  жүктеліп 

отырған  мұғалімдерге  жаңашылдықпен  жұмыс 

Жайық Тохтаров,

ИТФ декан орынбасары 

Елбасы  өз  сөзінде:  «Мен  сіздерге  –  жаңа 

буын қазақстандықтарға сенім артамын. Сіздер 

жаңа  бағыттың  қозғаушы  күшіне  айналуға 

тиіссіздер»,-деген жоқ па?! 

Мемлекет болса, өз тарапынан жастардың са-

палы білім мен саналы тәртіп алуына, қажетті 

мамандықты  игеруіне,  өз  арман-мақсаттарын 

жүзеге  асырулары  үшін  бар  мүмкіндіктер  жа-

сап келеді. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жастарға, ерек-

ше  сенім  арта  отырып,  жастардың  жағдайын 

жасауға баса назар аударады. Ел президентінің 

жыл 


сайынғы 

Жолдауларының 

басым 

бағыттары  жастармен  тікелей  байланысты  бо-жасауға тура келеді. Ең алдымен барлық пән 

бойынша білім сапасын арттыру керек. 2013 

– 2014 оқу жылынан бастап, мазмұнды және 

оқыту  технологиясын  жаңарту  негізінде 

орта  білім  берудің  сапасын  елеулі  арттыру 

мақсатында  экспериментті  «e  –  Learning» 

электронды оқыту жүйесі енгізілді.

«e – Learning» электрондық оқыту жүйесі 

–  Қазақстан  Республикасында  білім  беруді 

дамытудың  2011  –  2020  жылдарға  арналған 

мемлекеттік 

бағдарламасына 

қосылған 

ауқымды мемлекеттік жоба.

Тағы  бір  жайт  –  тіл  мәселесі.  Сондықтан 

Елбасымыз да тілді дау-дамайдың төркініне 

емес, даму мен өркендеудің негізіне, ұлттың 

ұйытқысына  айналдыру  –  баршамыздың 

парызымыз  екендігін  бәрімізге  де  тағы  бір 

мәрте тиянақты ұғындырды деп ойлаймын.

Елбасының  әр  Жолдауы  –  толғауы  терең 

қайталанбас  дүние.  Биылғы  Жолдау  да 

Президентіміздің  өзіндік  стиліне  сәйкес 

көптеген ерекшеліктерімен ел есінде қалады 

деген сенімдемін.

луы, кез келген мемлекеттік 

маңызы  бар  стратегия-

лар  мен  мақалаларында, 

сөздерінде  әркез  өскелең 

ұрпақты  тілге  тиек  етуі  

соның айқын дәлелі. 

Халқы үшін қызмет етуді 

бақыт санайтын Елбасымыз 

тұрғанда 

Қазақстанның 

келешекте 

дамыған, 

өркениетті  ел  боларына 

кәміл сенемін.

Елбасының мығым әрі мықты, сындарлы да 

салиқалы  саясатын  қолдай  отыра,  бар  күш-

жігеріміз  бен  білімімізді  ел  игілігі  үшін  сала 

бермекпіз.

Феризат Косетова, 

 магистрант кафедры «Химия и география»

Поддержка  общества  закономерна,  так  как  Послание  Главы  Госу-

дарства - всесторонне продуманная и обоснованная стратегия разви-

тия  Казахстана  на  последующие  десять  лет.  Это  уверенный  старт  в 

будущее! Неслучайно в своем послании Глава Государства большое 

внимание уделил и качествуи модернизации образования - это глав-

ный стратегический фактор не только социально-экономического, ин-

теллектуального и духовного развития общества, но и конкурентоспо-

собности страны. Поставлена важная задача о переходе на трехязычие 

при обучении в школах и ВУЗах страны. 

С подачи Президента, уверенным шагом наше университетское образование и наука шагнули 

на новый уровень развития.Каждому студенту и магистранту нашего университета открыты все 

дороги для прохождения обучения в ведущих университетах мира. Обучаясь в магистратуре Го-

сударственного университета имени Шакарима города Семей, имела возможность прохождения 

курса повышения квалификации в Назарбаев Университете, где смогла получить неоценимый 

багаж знаний у профессоров Кембриджского университета. Это и является доказательством реа-

лизаций планов, поставленных президентом.

Молодежь должна стать главным стратегическим ресурсом государства - это основа будущего. 

Это новые возможности, которые открываются перед каждым из нас, перед нашими семьями, 

перед нашей страной.

Елбасымыз 

Нұрсұлтан 

Назарбаевтың  биылғы  жолда-

уы  «Мәңгілік  ел»  деген  атау-

мен көрініс тапты. 

Жолдауда 

айтылғандай 

бір  мақсат,  бір  мүдде,  бір 

болашақ  «Қазақстан  2050» 

стратегиясының 

мүлтіксіз 

орындалуына  жетелер  бірден-

бір дұрыс бағыт. 

Осы  орайда  Елбасы  мем-

лекет 

саласының барлық 

қызметіне  серпін  бере  оты-

рып, 

болашақ 


ұрпақтың, 

жастардың,  білім,  ғылым, 

денсаулық 

салаларының, 

инновациялық 

дамудың, 

шағын  және  орта  бизнестің 

өркендеуі 

Қазақстанды 

дамытудың нақты жолы екенін 

ұсынды. 

Сонымен  қатар,  жетекші 

университеттерді академиялық 

және 


басқарушылық 

автономияға 

біртіндеп 

көшіреміз 

дегені 

және 


үлгерімі  жақсы  студенттер 

мен  оқушыларды  қолдаудың 

тиімді  жүйесін  жасау  керек 

екені,  сондай-ақ,  2016  жылы 

студенттердің  шәкіртақысын 

25  пайызға  өсіреміз  дегені 

барлық  жастар  тарапынан 

ерекше қолдау тапқаны анық. 

Бұл  қуанышты  жайт,  сту-

денттер  мен  қатар  мектеп 

оқушыларының  да  білімге  де-

ген  шабытын  оятып,  жігерін 

көтерері сөзсіз. 

Біз  еліміздің    ертеңіміз. 

Болашақ  Қазақстан  біздің 

қолымызда. 

Сондықтанда, 

Елбасымыздың біз үшін жасап 

отырған мүмкіндіктерді дұрыс 

пайдаланып, 

Отанымызға 

қалдықсыз 

қызмет 

ету 


міндетіміз.

Қорыта  келгенде  осы  жол-

дан  айнымай,  тек  алға  ғана 

жылжып, әлемді таң қалдырар 

жарқын  істердің  жаршысы 

болайық. Елбасы өзі айтқандай 

«Қазақстан  2050»  –  Мәңгілік 

Елге  бастайтын  ең  абыройлы, 

ең мәртебелі жол. 

Журналистика 

мамандығының  ЖУ-301 

тобының студенттері

ЖарҚын 

БОлашаҚҚа 

Жетелер Бағыт


2014 жыл  №2 (67) Ақпан

3

Студентәлемі

Биыл 


Се-

мей 


қаласының 

Шәкәрім  атындағы 

м е м л е к е т т і к 

университетіндегі 

«Журналистика» 

м а м а н д ы ғ ы н ы ң 

ашылғанына тура 15 

жыл  толды.  Әрине, 

бұл  аз  уақыт  емес. 

Осы  уақытқа  дейін 

бұл  жерде  қаламы 

қарымды, 

ойы 

ұтқыр жүздеген журналистер тәрбиеленіп, бойларына өмірлік азық бо-лар білім нәрін сіңірген еді.   Олардың алды республикалық, облыстық, 

қалалық  телеарналарда, газет-журналдарда еңбек етіп, еліміздегі жур-

налистика саласының дамуына зор үлес қосып жүр.  Бұл – Шәкәрім 

университеті ұстаздарының шәкірттеріне берген білімнің жемісі.  

Семейде  журналист  мамандарын  даярлайтын  бірден  бір  жалғыз 

оқу орны – Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті. Қазір атал-

мыш  қара  шаңырақта  журналистерді  кәсіби  тұрғыда    жан-жақты, 

өз  істерінің  шеберлері  етіп  дайындау  алға  қойылған.  Университет 

басшылығы  инновациялық  технологияларды  кеңінен  пайдалана  оты-

рып,  студенттерге  білім  беру  сапасын  арттыруды  көздейді.  «Журна-

листика» мамандығының ашылғанына 15 жыл толуына орай универ-

ситетте  заманауи  технологиямен  жабдықталған  телестудия  ашылды. 

Журналистиканың жілігін шағып, майын ішемін деген жас студенттер 

мұнда  телережиссура,  телеоператорлық  шеберлік,  дыбыс  жазу,  теле-

хабарлар  дайындаудың  қыр-сырын,  эфирде  өзін-өзі  ұстау  мәдениетін 

терең меңгеріп шығады. Бүгінде ақпараттық технологияның дамыған 

заманында журналистердің біліктілігіне қойылатын талаптың жоғары 

екені  айтпаса  да  түсінікті  жайт.  Ал,  университетте  ашылған  теле-

студия  болашақ  журналистерге  шеберліктерін  шыңдап,  іс-тәжірибе 

жинақтауға мол мүмкіндік берері сөзсіз. Өз  тілшіміз.

Шәкәрім  университеті    қазақ   

филологиясы    факультетінің    2  

курс    студенттеріне    «ХІХ  –  ХХ  

ғасыр    әдебиетінің    тарихы»      пәні  

жүргізіледі.  Сабақ    бойынша    дәріс  

оқу   қазақ  әдебиеті  кафедрасының  

доценті,  ф.ғ.к.  Сабырбаева    Раушан  

Қойшанқызының  еншісінде. 

Раушан  Қойшанқызы  ХІХ  ғасыр  

аяғы    мен    ХХ    ғасыр    басындағы  

ақын-жазушылардың      өмірі    мен  

шығармашылығын    меңгеру    ба-

рысында      сабақтың    түсінікті    әрі  

қызықты    өтуі    үшін    кембридждік  

тәсілді  қолданады. 

Тәсілдің  тиімділігі  тақырып  бойынша  қамтылмай  кеткен  

сұрақтарға    тереңірек    тоқталып,    небір    қызықты    қосымша  

мәліметтермен    қамтамасыз    ете    отырып,  студенттердің    үш  

жақты  бағалануы  (өзін-өзі  бағалау,  топтың  бағалауы, сарапшы-

ұстаздың  бағалауы) болып  келеді. Тағы  бір  ерекшелігі  бірде-бір  

студенттің  бос  отырмай, ізденіс   жұмыстарымен  айналысуы, 

сабақ  соңында  сарапшы-мұғалімнің  

қорытындысымен  «Ең    үздік    ойын-

шы»  сынды  марапат  қағаздарының  

берілуі. 

Кембридждік    тәсіл    студенттердің  

уақыт    үнемдеуімен    қатар,  топ  

мүшелерінің  ой-өрістерін  дамытып, 

қарсы  сұрақ  қоюға,  шығармашылық  

қабілеттерін    арттыруға,  еркін  

сөйлеуге,  бірлікке          жұмылдыруға   

ықпал  етеді.             

Қазақ    әдебиеті    кафедрасының  

меңгерушісі, 

ф.ғ.к 


Айман  

Советқызының    ұйымдастыруымен  

жүргізілетін    бұл    тәсіл    барлық    оқытушылар    қауымын  

қызықтырып  отыр.  Кембридждік  тәсіл  арқылы  өткізілетін  

сабақтарға  магистратура  студенттері  қатысып,  керектеріне  

жаратып    жатса,  ұстаздар    тарапы    да    қалыс    қалмай,  

білгендерін  үйретіп  бағуда. 

Данагүл  Байболова,  

Филология факультеті.

Ұтымды тәсілден-сапалы  білімгеалаштыҢ  арДаҚты

арыСы

19  ақпан  күні  Семей 

қаласының 

Шәкәрім 

атындағы 

мемлекеттік 

университетінде 

«Абай 

арманы» 

зиялылар 

клубының  кезекті  мәжілісі 

болды. 

Ұлылардың 

ғылыми 

ізденістерін,  бай  мұрасын әспеттеу  мақсатымен  атал-

мыш  зиялылар  клубы  2012  жылдың  сәуір  айында 

құрылған  болатын.  Клубтың  өткен  мәжілістерінде 

Ш.Әмірбеков, 

 

Т.Омарбекұлы, Т.Жұртбай, 

А.Еспенбетов, Ғ.Есім сынды Республикамызға белгілі 

ғалымдар дәріс оқыды. 

Абай  мұрасын  жаңаша  түсінуге,  тереңдей  ұғынуға 

кеңінен  жол  ашатын  клубтың  осы  жолғы  қонағы 

әлихантанушы, филология ғылымдарының кандидаты, 

доцент Сұлтанхан Аққұлұлы.

Абай  шығармашылығының  Әлихан  Бөкейхан 

зерттеуінде тақырыбы төңірегінде ой өрбіткен ғалым  

«Әлиханның басты арманы – Абай жинағын жарыққа 

шығару, ақын мұрасын қалың ел арасына тарату бол-

ды», - дейді. 

Сонымен  қатар,  Абайдың  өмірімен  ақындық 

өнері  жөнінде  бірінші  ғылыми  ой  1905  жылы 

«Абай  Құнанбаев»  деген  азанама  мақаласымен 

басталатындығы,  Абай  мен  Әлиханның  кездесуі 

мүмкін  деген  ой  төңірегінде  өз  көзқарасын  білдірді. 

Сұхбат төңірегінде өрбіген отырыс қонақтарын ғалым 

өзінің  шешендігімен,  білімділігімен  тәнтті  етті.  Ұзақ 

жылғы  Әлихан  Бөкейханов  жайлы  жинаған  мол 

мағлұматын ортаға салды.

Мақсат Жарылғасынұлы,

Семей қаласының «Шәкәрімтану» ҒЗО маманы.


2014 жыл  №2 (67) Ақпан

4

Студентәлемі

Семей 

қаласының 

Шәкәрім 

атындағы  мемлекеттік  университеті 

- республикадағы ең іргелі жоғарғы оқу 

орындардың  бірі  әрі  бірегейі.  Мұнда 

білім  алып  жүрген  жас  студент-

тер  қоғамдық  өмірге  белсене  ат  са-

лысады.  Сондай-ақ,  университетте 

студенттердің  білім  алуымен  қатар, 

спортпен  шұғылдануларына    барлық 

жағдай жасалған. 

Мұнда  студенттер  өздерін  жан-

жақты  қырларын  көрсетіп,  өзін-өзін 

тәрбиелеуге үлесі зор студенттік Пар-

ламент ұйымы да 2011 жылдан бастап 

жұмыс  істейді.  Аталмыш  ұйымның 

жаңадан  сайланған  көшбасшысы  –  Ай-

дос  Төлеуханов.  Ол  Үржар  ауданының 

тумасы. Осы орайда Айдосты әңгімеге 

тартып көрген едік...

-  Айдос,  студенттік  Парламент 

ұйымының басты мақсаты не? 

-  Студенттік  Парламент  –  бұл  уни-

верситет 

ішіндегі 

ұйымдардың 

қоғамдық  іс-шараларға  белсенді  түрде 

қатысуын  қадағалайтын  бірден  бір 

үлкен  ұйым.    Мақсаты  -  студенттердің 

әлеуметтік  жағдайын  қорғау  және  іске 

асыру.  Оқу  орындағы  ғылым  және 

мәдени  іс-шараларда  жұмыс  атқарып 

жүрген  студенттерді  жастар  мәселесі 

жөніндегі 

құқықтық 

нормаларды 

бекітуге  жұмылдыру.    Студенттер  ара-

сында  құқықтық  норма  қалыптастыру.

Университет  қабырғасындағы  барлық 

ұйымдарының жұмысын қадағалау және 

бақылау. -  Осы  уақытқа  дейін  талай-талай 

студенттік  ұйымдарға  төрағалық 

етіпсің.  Ал,  студенттік  Парламент 

көшбасшысының  бойында  қандай 

қасиеттер басым болуы тиіс? 

- Студенттік Парламент болсын, басқа 

ұйым болсын көшбасшыға лайық, адам-

ды даңққа бөлейтін екі қасиетті өнер бар: 

бірі-қолбасшылық,  екіншісі  -  шешендік 

өнер деп білемін. -  Жастар  –  егеменді  елдің  алтын 

діңгегі.  Бүгінгі  таңда  жастардың 

қоғамдағы  рөлі  қандай?  Олардың 

қоғамдық өмірге араласу белсенділігі 

қандай? 

Осы 

тұста 

нендей 

кемшіліктер  бар,  көшбасшы  ретінде 

өз пікіріңді білсек...

-  Жастар  қай  елде  болмасын  ең  ба-

сты қозғаушы күш екені баршаға мәлім. 

Біздің елдің жастары Елбасының тікелей 

назарында,  яғни  қоғамда  орны  ерек-

ше  қолдауға  ие  деп  білемін.  Биылғы 

жылы  университетімізде  жастардың 

қоғамдық өмірге араласуы бәсеңдеу деп 

ашық айта алам. Себебі, прогресс деген 

дүние  жоқ,  сол  өзгеріссіз  келе  жатқан 

жоспардан  болар  бәлкім.  Сол  себепті 

жастардың  қызығушылықтарын  арт-

тыру  үшін  жоспардан  тыс  іс  -шаралар 

ұйымдастырудамыз. -  Студенттік  Парламенттің  алдағы 

жоспары қандай? 

-  Жоспар  көп.  Соның  ішіндегі  ең 

негізгісі  -  университетте  дебат  ойыны-

нан ресубликалық турнир өткізу. - Білуімше, жеткен жетістіктерің аз 

емес  сияқты.  Дегенмен,  өз  аузыңнан 

естісем деймін...

-  Ауыз  толтырып  айтар  жетістігім, 

2006  жылы  футболдан  Қазақстан  чем-

пионы,  2008  жылдың  қорытындысы 

бойынша  футболдан  қаламызда  «Үздік 

ойыншы»  атандым.  2011  жылы    «Жас 

Отан»  жастар қанатының көшбасшысы, 

ал  2012  жылы  Семей  қалалық  «Жас 

Ұлан»  және  «Жас  Қыран»  бірыңғай 

мектеп  оқушыларының  үйлестірушісі, 

республикалық, 

халықаралық 

форумдардың  ШҚО  атынан  делега-

ты  болдым.  Семей  қалалық  «Жігіт 

сұлтаны-2013» байқауында Бас жүлдені 

иелендім.   -  Армансыз  адам  қанатсыз  құспен 

тең. Арман-мақсаттарың көп шығар? 

Арманым тәуелсіз 

жас 

мемлекетімнің  және  универститетімнің тарихынан  өз  атымды  қалдырып,  ойып 

тұрып орын алу. Мақсатым - барлық са-

ланы қамтып үздіксіз өсу. Жарқын іспен 

күллі  әлемді  таң  қылып,  жасай  берсін, 

елдігіміз мәңгілік! 

- Әңгімеңізге рахмет. 

Сұхбат жүргізген: 

Жібек СЕРҒАЗЫ

Семей қаласының Шәкәрім 

атындағы мемлекеттік 

университетінің баспасөз хатшысы

ғалыМға 

ҚҰрМет

Ақпан    айының    20-жұлдызында   

Семей    қаласының    Шәкәрім 

атындағы  мемлекеттік   университеті  

Филология    факультеті    Қазақ  

тілінің    теориясы    мен  әдістемесі    

кафедрасының  ұйымдастыруымен  

«Қазақ    тілінің    құрылысы    мен  

оны    оқыту      әдістемесінің    зама-

науи    мәселелері»  тақырыбында   

лингвист-ғалым 

 

Жұмағали  

Шакеновтің    туғанына    100    жыл  

толуына    орай    республикалық   

ғылыми-тәжірибелік    конференция   

өткізілді.    

Конференция    отырысы    аясында    

көрме  өз  жұмысын  жүргізді. Көрменің  

өтуіне    мұрындық    болған  ғылыми 

кітапхананың  ғылыми    әдістемелік    

бөлімінің    меңгерушісі    Майшекина 

Гүлмира  Советқызы  еді. Көрме  төрт  

бөлімнен  тұрды. 

Көрмеге    Семей    мемлекеттік  

педагогикалық    институтының    70  

және  75 жылдықтарына  орай  баспа-

дан    шыққан    әдістемелік    құралдар  

мен    ғылыми    еңбектер    қойылған. 

Жұмағали  Шакеновтің  «Қазіргі  қазақ  

тіліндегі  сын  есім  категориясы», 1982  

жылы  жарық  көрген  «Мектепте  қазақ  

тіліндегі    күрделі    сөздерді    оқыту», 

1991    жылы    жарияланған    «Қазақ  

тіліндегі  күрделі  сөздер  мен  күрделі  

тұлғалар»  және  т.б. ғылыми  еңбектері  

мен  мақалалары  қойылған. 

Көрмені    тамашалаған    бірқатар  

студенттер 

 

лингвист-ғалымның, сондай-ақ    университеттің    ғылыми  

қызметкерлерінің  еңбектерімен  таны-

сты.  Рухани  азық  алар  бұл  шараның   

ұйымдастырылғанына алғыс  білдірген  

студенттер  қауымы  әлі  де  осындай  

көрменің  бола  беруіне  ниет  білдірді. 
  1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал