Қазақстан республикасының мемлекет және қҰҚЫҚ тарихы пәні бойыншажүктеу 163.95 Kb.

Дата11.09.2017
өлшемі163.95 Kb.

 

 

  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ  

Заңгерлік мамандығы бойынша 

 

      


 

ғылыми-білім кешені 

 

 

  

 

  

 

  

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТАРИХЫ ПӘНІ БОЙЫНША 

                                                            ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАВЛОДАР  2010 ЖЫЛ 

 

 

БЕКІТІЛДІ  

 

 

 

 

   

                                                 

Басқару  Академия директоры                                               

 

          б.ғ.к., профессор _________ Л.С. Комардина 

 

  

“___” _______________ 2010 ж.                     

  

 

Автор: оқытушы Қ.А. Берсүгіров ________  

 

  

 

  

 

              Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасы 

« Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы» пәнінен 

050301Заңгерлік мамандығы бойынша 

күндізгі, сырттай оқу бөліміндегі 

    

               жалпы  орта, орта кәсіби, жоғары білім негізінде оқитын студенттерге арналған 

 

                                  ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 050301Заңгерлік мамандығының «Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты». (Астана, 2006) 

және «Қазақстан Республикасынын мемлекет және құқық тарихы» пәнінің типтік оқу 

бағдарламасы (Астана, 2006) негізінде жасалған. 

 

Басқару Академияның ғылыми-әдістемелік отырысында бекітіліп, баспаға                                                                                      ұсынылған. 

 

Хаттама    №___    «__»  «_____________»    200__ж.  Іштей  оқитын  факультет  Басқару Академиясының ҒӘК төрайымы э.ғ.к., профессор ___________ Р.З. Мүрзина 

 

Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасының отырысында қарастырылған.  

 Хаттама  №___  «__» «_____________»  200__ж. 

 Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасының меңгерушісі      

з.ғ.к., доцент ___________ А.Б. Жүмаділова  

  

 

          Келісілді: 

АӘБ бастығы п.ғ.к., профессор                    Н.М. Ушакова  

 

 

 

 

Оқу нысандары 

Күндізгі, 

жалпы 

орта 


білім 

Сырттай, орта 

кәсіби білім 

Сырттай, жоғары 

білім 

Оқу үрдісінің түрлері 

Курс 
Семестр Дәріс 


15 

12 


16 

Тәжірибелік 

сабақтар 

15 


ОСӨЖ 30 СӨЖ 

30 


60 

72 


Бақылау түрі 

емтихан  емтихан 

емтихан 


 

 

 

 

ТҮСІНІК ХАТ 

Құқық  пен  мемлекеттің  пайда  болу,  жету  және  даму  проблемаларын 

зерттеу, заңгерді дайындауда негізгі бөлігі болып келеді. Кез келген әлеуметтік 

құбылыс, сонымен қатар көрсетілген салалар, тарихи пайда болады, ал оны білу 

болашақ  құқықтанушыға  кәсіби  міндеттерін  маман  ретінде  орындауға 

мүмкіндік береді. Курстың  мақсаты:  Қазақстанда

 

құқық  және  мемлекеттің  пайда  болуы,  бекуі  мен  дамуы  туралы  студенттің  бойында  тұтас  дүниетанымды,  айқын  да 

нақты қалыптастыру болып табылады. Курстың міндеттері:  

-   Қазақстан аумағында құқық және мемлекет тарихтың негізгі кезеңдерімен 

таныстыру; 

-

 тарихи даму заңдылықтарын ашу; 

-

 зерттеу жұмысына дағдыларын дамыту;  

-

 негізгі проблемалардың қысқаша тарихографисына кіріспе. 

    Курс құрылымы  

    Курсты оқыту нәтижесінде студенттер білуі тиіс

-

 тарихи даму заңдылықтарын; 

-

 жалпы тарих бойынша мектеп курс көлемінде тарихи жиынтығын; 

-

 құқық және мемлекеттің дамуының негізгі кезеңдерің. 

Теориялық білімді игеру нәтижесінде студенттерде мынадай қабілеттер                                             болуы тиіс

-

 тарихи өқиғаларды талдау; 

-

 зерттеу жұмысына дағдылану; 

-

 көрнекі құралдар материалдарын қолдана білу. 

Курсты оқыту нәтижесінде студенттерде мынадай дағдылар болуы тиіс: 

-

 

Қазақстан  мемлекет  және  құқық  тарихы  туралы  түтастай  көзқарас қалыптастыру; 

-

 мемлекеттік  және  құқықтық  құбылыстар  дамуының  жалпы  әрі  ерекше 

заңдылықтар туралы көзқарас қалыптастыру. 

Курсты оқыту нәтижесінде студенттер хабардар болуы тиіс: 

-

 Қазақстан мемлекет және құқық тарихы туралы; 

-

  мемлекеттік  және  құқықтық  құбылыстар  дамуының  жалпы  әрі  ерекше 

заңдылықтар туралы Бақылау түрі емтихан 

Пререквизиттер 

-

 тарихи даму заңдылықтарын; 

-

 жалпы тарих бойынша мектеп курс көлемінде тарихи жиынтығын

-

 құқық және мемлекеттің дамуының негізгі кезеңдерің. 

Постреквизиттер 

« Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы » курсын игеруі 

келесі  пәндердің  оқуын  ұйғарады:  мектеп  бағдарламасы  көлеміндегі  курсы  – 


«Қазақстан  тарихы»,  «Ресей  тарихы»,«ежелгі  әлем  тарихы»,  «орта  ғасырлар 

тарихы», «Америка және Шығыс Еуропаның жаңа тарихы», «адам және қоғам». 

 


 

Бағдарлама мазмұны 

 

 Модуль 

саны 


№ 

Тақырып атауы 

Сабақ  

түрі 


Сабақ мазмұны 

Сағат 


саны 

Модуль 1  1.  «ҚР  мемлекет  және 

құқық 

тарихы» 


курсының 

пәні, 


әдістемелері, 

мақсаты, міндеттері, 

тарихнамасы 

Дәріс 


Қазақстан  аумағында 

алғашқы 


қауымдық 

құрылыстын ыдырауы, 

мемлекеттік 

бірлестіктердің  пайда 

болуы  Тәж.сабақ  Мемлекеттік-

құқықтық 

үрдістерімен танысу 

 ОСӨЖ 

 ҚР  мемлекет  және 

құқық 


тарихың 

кезеңдендіру 

СӨЖ 

Проблемдік-хронологиялық 

кестені құру 

2. 


Ежелгі  сақтар, 

ғұндар, 


үйсін, 

қаңлылар 

мемлекеттері  

Дәріс 


Көшпелі 

империя: 

ұғым, 

құрылуы 


қағидалары, 

ерекшеліктері. 

Әлеуметтік 

және 


мемлекеттік  құрылыс; 

жергілікті 

басқару; 

әскер; сот  

 

Тәж. сабақ 

Ғұндар, 


үйсін, 

қаңлылар 

мемлекеттері: 

әлеуметтік 

және 

мемлекеттік  құрылыс; жергілікті 

басқару; 

әскер; сот 

 ОСӨЖ 

 Қазақстан жеріндегі 

мемлекеттік-

құқықтық жүйелер 

СӨЖ 


салыстырмалы 

сипаттамасы 

   

 

  

 

 3. 

 

  

Ертефеодалдық 

монархиялар 

Дәріс 


Түркі  қағанаты, 

қарахандық, 

қимақ, 

қыпшақтар мемлекеттері 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Тәж. 

сабақ 


Түркі  қағанаты, 

қарахандық, 

қимақ, 

қыпшақтар мемлекеттері 

  

 

ОСӨЖ  

 Түркі 

қағанаты, 

қарахандық,  қимақ, 

қыпшақтар 

мемлекеттері 

 

СӨЖ Олардын 

Қазақстан 

мемлекет 

пен 


құқық 

тарихындағы  алатын 

орны 

мен 


ролін 

анықтау 


 

4. Шыңғысхан 

империясы 

мен 

Қазақстан  жеріндегі мемлекеттік 

бірлестіктер 

Дәріс 

Басқару, әкімшілік құрылымы  

  

Тәж. 


сабақ 

Құқықтық 

жүйе: 

«Ясы». Салық жүйесі  

ОСӨЖ  

 13-15 ғғ. Қазақстан 

жеріндегі 

мемлекеттік 

бірлестіктер 

СӨЖ 

Саяси-құқықтық және 

экономикалық 

процестерің талдау 

5. Қазақ Ордасының 

қоғамдық- саяси 

жүйесі 

Дәріс 


Пайда болуынын 

себептері. Алғашқы 

қазақ хандары. Қазақ 

халқының құрылуы. 

Жүздер  

  

Тәж. 


сабақ 

әлеуметтік 

құрылымы 

  

ОСӨЖ 


 

 қоғамдық-саяси 

жүйесінің 

сипаттамасы 

СӨЖ 


Негізгі 

топтардын 

статусы 

мен ролін анықтау 

 

6. 15-18 ғғ. қазақтың 

әдеттегі құқығы 

Дәріс 

Түсінігі мен қайнар көздері  

Тәж. 


сабақ 

Отбасы-некелік 

құқықтын 

негізгі 


институттары 

 ОСӨЖ 

  

 

Қазақтың әдеттегі құқығы 

 

СӨЖ Негізгі  салалары 

мен 


институттарын 

талдау 


 

7. Ресей империясы 

құрамындағы 

Қазақстан 

Дәріс 


Ресей 

бодандығына 

өтү: 

себептері, шарттары, салдары 

 Тәж. 

сабақ 


Саяси-құқықтық 

жүйедегі 

алғашқы 

өзгерістер 

 

ОСӨЖ  

 Хандық билікті жою 

СӨЖ 


Қіші  және  Орта 

жүздегі 


осы 

шара 


мемлекеттік-құқытық 

салдарын анықтау 

 

 Модуль  

8.  

19  ғ.  аяғ.-20  ғ.  бас. 

Қазақстанның 

мемлекеті 

мен 

құқығы 


Дәріс 

Орыс үкіметінің 

реформалары, 

олардың Қазақстан 

статусына ықпалы 

 Тәж.сабақ  1822, 1824, 1867, 1868 

жж. реформалардын 

мазмұны, маңызы 

  

ОСӨЖ 


 

 Орыс 

үкіметінің 

реформалары 

СӨЖ 


Сипаты мен 

отаршылдық бағытын 

анықтау 

 9. 

 

Қазан төңкерісі, Қазақстанда Совет 

үкіметінің орнауы 

Дәріс 

Себептері, алғышарттары, 

сипаты, өмірге әкелген 

өзгерістері 

Мемлекеттік Дума және Қазақстан 

Тәж.сабақ  Қазақ  зияларының  іс-

әрекеттері 

 ОСӨЖ 

 1916 ж. ұлт-азаттық 

көтеріліс. Ақпан 

революциясы 

СӨЖ 


Демократиялық 

процестердің 

Қазақстан  жағдайына 

тигізген 

әсерін 

анықтау 
10 

Қазақ АССР 

әкімшілік-саяси 

және құқықтық 

жағдайы 

Дәріс 


 Қазақ АССР құрылуы 

       1920-30-шы жж. мемлекеттік -

құқықтық құрылыс 

Тәж. 

сабақ 


Қазақ  АССР  жаңадан 

одақтық 


республика 

болып құрылуы 

 

ОСӨЖ  

 1936 ж. ҚСРО   және 1937 ж. Қазақ 

ССР 


Конституциялары  

СӨЖ 


Құжаттарды 

талдау, 


бағалау 

  

11 


Қазақстанның ҚСРО 

құрамындағы 

мемлекеттік –

құқықтық дамуы 

Дәріс 

 Құқықтың, мемлекттіліктің 

дамуындағы 

негізгі 

кезеңдер, 

олардың 

республиканың 

жағдайына әсері 

Мемлекеттік құрылым мен 

басқару 


саласындағы негізгі 

бағыттар 

Тәж. 

сабақ 


Олардың табиғатына 

әлеуметтік- 

экономикалық 

процестердің  тикелей 

әсері  ОСӨЖ 

  

1977 ж. ҚСРО   

және 1978 ж. Қазақ 

ССР 


Конституциялары 

СӨЖ 


Құжаттарды 

талдау, бағалау 

 

 12 

Тәуелсіздік 

Қазақстанның 

мемлекеттік –

құқықтық дамуы 

Дәріс 


Мемлекеттік-

құқықтық  дамуының 

екі тенденциясы 

ҚР пайда болуы Тәж. 

сабақ 


ҚР  мемлекеттік 

–құқықтық 

құрылысының 

кезеңдері, 

олардың 

сипаттамасы 

 

 ОСӨЖ 

  

ҚР конституциялық 

құрылыс 

СӨЖ 


Шолу  материал 

дайындау 

 

  

                                                                                         Барлығы: дәріс – 15 сағ. 

тәж.сабақ – 15 сағ. 

                                                                                                              ОСӨЖ – 30 сағ. 

                                                                                                            СӨЖ – 30 сағ. 


 

 

  

ОСӨЖ тапсырмалары және оларды орындау кестесі 

 

Тапсыр- ма №  

Тапсырма мазмұны 

Бақылау түрі 

Тапсыру  

мерзімі 

1. 


«веб-бет».  Берілген  тапсырма 

бойынша  интернеттен  ақпарат 

іздеу.  Қысқаша  анықтамасымен 

және  шығарылған  сайт  бетін 

мекен-жйымен тексеруге ұсыну. 

Жазба жұмыс 

3 апта 

2. 


«аңдатпа».  Жеке  басылымдарды, 

сонымен 


қоса 

ғылыми 


журналдардағы, 

жинқтардағы 

мақалаларды 

сынау, 


материалдарды  бөлімдерге  бөлу 

құрылымдарға;  өз  қөзқарасын 

қысқаша және дәлелдеп жеткізу. 

 

Жазба жұмыс 5 апта 

3. 


«логикалық  схема».  Өз  өйын 

дәлелдеп  жеткізу,  логикалық 

ойлау  дағдысын  жаттықтыру, 

жауабын 


құрастыра 

білу 


мақсатымен  емтиханның  кез 

келген  сұрағы  бойынша  блок-

схеманы құру. 

 

Жазба жұмыс 8 апта 

4. 


«глоссарий».  Ағылшын,  орыс, 

қазақ тілдерінде курстың барлық 

тақырыптары 

бойынша 


сөйлемдер  мен  терминдердің 

түсіндірме сөздігін құрастыру. 

 

Жазба жұмыс 10 апта 

5. 


«эссе». 

Фактілер, 

жалпыға 

белгілі 


оқиғалардың 

трактовкасына 

шығармашылықпен 

келу, 


өз 

ойларын  ресімдеп  ұсыну,  стилі, 

мазмұны  бойынша  бағаланатын 

емтиханның  кез  келген  сұрағы 

бойынша шығарма. 

 

Жазба жұмыс 13 апта 

 

  

6. 


 

 

«реферат». Зерттеу қызметіннің 

мәдениеті мен техника 

дағдыларын жаттықтыратын, 

шығармашылық өзіндік жұмыс. 

 

Жазба жұмыс 15 апта 

 

 

  

 

СӨЖ тапсырмалары және оларды орындау кестесі 

 

Тапсыр- ма №  

Тапсырма мазмұны 

Бақылау түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

1. 


ҚР 

құқық 


және 

мемлекет 

тарихының мезгілденуі 

Проблемдік-

хронологиялық 

кестені құру 

3 апта 

2. 


Ежелгі  дәуірдің  құқығы  мен 

мемлекеттің тарихы 

Мемлекеттік 

бірлестіктер 

бойынша 

салыстырмалы 

сипаттама 

6 апта 


3. 

Ресей  империясы  құрамындағы 

құқық және мемлекеттің тарихы 

Проблемдік 

конспекті 

құрастыру 

9 апта 

4. 


Совет дәуіріндегі мемлекет және 

құқық тарихы 

Кезеңдерге 

байланысты 

жалпы 

және 


ерекшені табу 

12 апта 


5. 

Тәуелсіздік Қазақстанның 

құқық және мемлекет тарихы 

Шолу  материалын 

дайындау 

14 апта 


 

 Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы курсы бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

МОДУЛЬ 1 Мақсаты: ежелгі уақыттан Жаңа заман кезінедейің мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуын зерттеу.  

Міндеттері:  алғашқы  бірлестіктердің  пайда  болуы,  дамуын  зерттеу;  олардың  қоғамдық,  саяси,  құқықтық  құрылысымен 

танысу. 


Студенттер білуі тиіс: мемлекеттік бірлестіктер мен құқықтық жүйелердің түрлері әрі нысандарының алуан түрлігін.   

Студенттер істей алуы тиіс: мемлекеттік-құқықтық өмірінің құбылыстарын талдау. 

 

Күні, №-і және 

сабақ түрі,  

сағат саны 

Модульдің негізгі тақырыптары 

Оқу әрекетінің мазмұны және негізгі 

түрлері, тапсырмалар 

Студенттердің өздік 

жұмыстары, үй 

тапсырмалары 

Бақылау түрі 

  Тақ. № 1.     Дәріс   

    _1_ сағ.  

 

«ҚР  мемлекет  және  құқық тарихы» 

курсының 

пәні, 

әдістемелері, мақсаты, 

міндеттері, тарихнамасы 

Қазақстан 

аумағында 

алғашқы 

қауымдық 

құрылыстын 

ыдырауы, 

мемлекеттік 

бірлестіктердің 

пайда 

болуы 


Жалпы 

құқық 


және 

мемлекет 

тарихының 

мезгілденуі 

Проблемдік-

хронологиял

ық 

кестені 


құру 

Тақ. № 1  

семинар 

_1_ сағ. 

«ҚР  мемлекет  және  құқық 

тарихы» 


курсының 

пәні, 


әдістемелері, 

мақсаты, 

міндеттері, тарихнамасы 

мемлекеттік  бірлестіктердің:  әлеуметтік 

және  мемлекеттік  құрылыс;  жергілікті 

басқару; әскер; сот 

Ежелгі  әлемнің  құқықғы 

мен мемлекеттің тарихы 

бірлестіктер 

бойынша 


салыстырма

лы 


сипаттама 

  Тақ. № 2 

  Дәріс    _1_ сағ.  

 

Ежелгі  сақтар,  ғұндар,  үйсін, қаңлылар мемлекеттері 

 

 әлеуметтік  және  мемлекеттік  құрылыс; жергілікті басқару; әскер; сот 

құқығы  мен  мемлекеттің 

тарихы 

мемлекеттер бойынша 

салыстырма

лы 

сипаттама Тақ. №   2   

Ғұндар, үйсін, қаңлылар мемлекеттері:  әдебиет 

қолданып,  конспект 


Семинар  

  

_1_ сағ. әлеуметтік және мемлекеттік құрылыс; 

жергілікті басқару; әскер; сот 

қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

  Тақ. № 3   

    Дәріс   

    _2_ сағ.  

 

Ертефеодалдық монархиялар Түркі 

қағанаты, 

қарахандық, 

қимақ, қыпшақтар мемлекеттері 

 

 

Феодалдық  мемлекет  пен құқықтың тарихы 

конспект 

  Тақ. № 3 

 Семинар  

    _2_ сағ 

 

феодалдық қатынастардын қалыптасуы мен дамуы 

әдебиет 


қолданып, 

қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

конспект 

  Тақ. № 4  

    Дәріс   

    _2_ сағ 

Шыңғысхан  империясы  мен 

Қазақстан 

жеріндегі 

мемлекеттік бірлестіктер 

Басқару, әкімшілік құрылымы 

 

Феодалдық  мемлекет  пен құқықтың тарихы 

конспект 

  Тақ. № 4  

    семинар   

    _2_ сағ 

 

Құқықтық жүйе: «Ясы». Салық жүйесі Феодалдық  мемлекет  пен 

құқықтың тарихы 

конспект 

Тақ. № 5 

 Дәріс  

    _1_ сағ 

Қазақ Ордасының қоғамдық- 

саяси жүйесі 

Пайда болуынын себептері. Алғашқы 

қазақ хандары. Қазақ халқының 

құрылуы. Жүздер 

Феодалдық  мемлекет  пен 

құқықтың тарихы 

конспект 

Тақ. № 5 

 семинар   

    _1_ сағ 

 

әлеуметтік құрылымы әдебиет 

қолданып, 

қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

Конспект 

Тақ. № 6  

    Дәріс   

    _2_ сағ 

15-18 ғғ. қазақтың әдеттегі 

құқығы 

Түсінігі мен қайнар көздері Феодалдық  мемлекет  пен 

құқықтың тарихы 

Конспект 

Тақ. № 6  

    семинар   

    _2_ сағ 

 

Отбасы-некелік құқықтын негізгі институттары 

әдебиет 


қолданып, 

қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

конспект 

Тақ. № 7 

Ресей империясы құрамындағы 

Ресей бодандығына өтү: себептері, 

 

конспект Дәріс 

1 сағ 


 

Қазақстан 

шарттары, салдары 

Тақ. № 7 

 семинар   

    1 сағ 

 

Саяси-құқықтық жүйедегі алғашқы өзгерістер 

әдебиет 


қолданып, 

қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

Конспект 

 

МОДУЛЬ 2  Мақсаты:  орта ғасырлық уақыттан Қазіргі заман кезінедейің мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуын зерттеу. 

Міндеттері: мемлекеттіліктің дамуын зерттеу; оның қоғамдық, саяси, құқықтық құрылысымен танысу. 

Студенттер білуі тиіс: мемлекеттік бірлестіктер мен құқықтық жүйелердің түрлері әрі нысандарының алуан түрлігін. 

Студенттер істей алуы тиіс: мемлекеттік-құқықтық өмірінің құбылыстарын талдау. 

Тақ. № 8  

    Дәріс   

    _1_ сағ 

19 ғ. аяғ.-20 ғ. бас. Қазақстанның 

мемлекеті мен құқығы 

Орыс үкіметінің 

реформалары, олардың 

Қазақстан статусына 

ықпалы 

Жаңа және қазіргі заман кезіндегі мемлекет пен 

құқықтың тарихы 

конспект 

Тақ. № 8  

 семинар   

    _1_ сағ 

 

1822, 1824, 1867, 1868 жж. реформалардын 

мазмұны, маңызы 

әдебиет 

қолданып, 

қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

конспект 

Тақ. № 9 

    Дәріс   

    _1_ сағ 

Қазан төңкерісі, Қазақстанда 

Совет үкіметінің орнауы 

Себептері, 

алғышарттары,  сипаты, 

өмірге 


әкелген 

өзгерістері 

Совет модернизациялау 

шеңберіндегі мемлекет 

пен құқықтың өзгеруі 

конспект 

Тақ. № 9 

 семинар   

    _1_ сағ 

Мемлекеттік Дума және 

Қазақстан 

 Қазақ  зияларының  іс-

әрекеттері 

әдебиет 


қолданып, 

қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

конспект 

Тақ. № 10 

    Дәріс   

Қазақ АССР әкімшілік-саяси 

және құқықтық жағдайы 

Қазақ АССР құрылуы 

Совет  модернизациялау 

шеңберіндегі  мемлекет 

конспект 


     

_1_ сағ 


пен құқықтың өзгеруі 

Тақ. № 10 

семинар 

_1_ сағ 


1920-30-шы жж. мемлекеттік -

құқықтық құрылыс 

Қазақ  АССР  жаңадан 

одақтық 


республика 

болып құрылуы 

әдебиет 

қолданып, 

қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

конспект 

Тақ. № 11 

    Дәріс   

    _1_ сағ 

Қазақстанның ҚСРО 

құрамындағы мемлекеттік –

құқықтық дамуы 

Құқықтың, 

мемлекттіліктің 

дамуындағы 

негізгі 


кезеңдер, 

олардың 


республиканың 

жағдайына әсері 

Совет  модернизациялау 

шеңберіндегі  мемлекет 

пен құқықтың өзгеруі 

конспект 

Тақ. № 11 

 семинар   

    _1_ сағ 

Мемлекеттік құрылым мен 

басқару саласындағы негізгі 

бағыттар 

Олардың табиғатына 

әлеуметтік- 

экономикалық 

процестердің  тикелей 

әсері 

әдебиет 


қолданып, 

қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

конспект 

Тақ. № 12 

    Дәріс   

    _1_ сағ 

Тәуелсіздік Қазақстанның 

мемлекеттік–құқықтық дамуы 

Мемлекеттік-құқықтық 

дамуының 

екі 

тенденциясы Мемлекеттік  егемендікті 

саяси–құқықты тұрғыдан 

қамтамасыз ету 

конспект 

Тақ. № 12 

семинар 


_2_ сағ 

ҚР пайда болуы 

ҚР  мемлекеттік  –

құқықтық 

құрылысының 

кезеңдері, 

олардың 

сипаттамасы 

әдебиет 

қолданып, 

қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

конспект 

 

 

  

 


Ұсынылатын әдебиеттер 

Негізгі: 

 

№ п/п


Автор, заглавие

Издательство Год изд

Кол-во

1 Абиль Е.А. История государства и права РК.Ас.

2000


3

2 Абиль Е.А. История государства и права РК: Курс лекций.

Ас.

2000


25

Караганда

2005

9

3 Артыкбаев Ж.О. Мемлекет жэне билик_/Государство и пра-восудия. Кн.1-Древность

Ал.


2004

8

4 Булгакова Д.А. Истаев А.Ж. Мемлекет жэне кукыктын жал-пы тарихы. Оку куралы.

Ал.


2004

15

5 Артыкбаев Ж.О. Жети жаргы.Оку куралы

Ал.

2005


4

2006


5

69

Қосымша

1 История государства и права зарубежных стран./Под ред.

М.

2003


5

К.И.Батыра.Учебник.

2 История государства и права зарубежных стран./Под ред.

О.А.Жидкова.Учебник в 2-х т.

М.

2001


1

3 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных

стран. Учеб. пос./Сост. В.Н.Садиков.

М.

20051

4 Исория государства и права зарубежных стран в схемах.

Пособие для подгот. К экзаменам.

М.

20055

5 История государства и права зарубежных стран./Под ред.

Н.А.Крашенинникова. Уч.мет.пос.

М.

20065

6 Озебекулы С. Право кочевой цивилизации казахов./На ка-зах. и русском языках.Монография.

Ал.


2002

2

7 История права и правосудия в лицах.

Ал.

1997


1

20

  

БАҚЫЛАУДЫҢ ТҮРІ МЕН ФОРМАСЫ 

 

 Аталмыш курстың мынадай бақылау түрлері бар: 1.

 

ағымдық бақылау 2.

 

аралық бақылау 3.

 

қорытынды бақылау  

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал