Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіжүктеу 323.52 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі323.52 Kb.

 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі 

Министерство здравоохранения  и социального развития Республики Казахстан Батыс Қазақстан Жоғары медициналық колледжі 

Западно-Казахстанский  Высший медицинский колледж 

 

 

Бекітілді Утверждено 

Директордың оқу ісі  

жөніндегі орынбасары 

Зам.директора по УР_____________ 

«__» __________ 20 __ ж./г. 

 

 Күнтізбелік – тақырыптық жоспар 

Календарно – тематический план Пән/Предмет – «Информатика» 

 

Мамандық/Специальность –  0302000 «Медбикелік іс » 

Біліктілігі/Квалификация-0302033 «Жалпы тәжірибелік мейірбике» 

 

 

Сағат 


саны 

семестр 
II 

III 

IV VI  VII  VIII 

Теориялық 36 

 

 

10 

10 

10  

 

Практиқалық 100 

 

 

24 

24 

24 

28 

 

 

Бақылау түрі Э 

 

 

 

 

Э 

 

 

 

Барлығы 


136 

 

 

34 

34 

34 

34 

 

 

 

Составлен в соответствии с типовой учебной программой утвержденной приказом Министерства здравоохранения РК от 28.08.2013 №492 ҚР Денсаулық сақтау министірлігінің 28.08.2013ж №492 бұйрығымен  типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылды.             

 

Оқытушы:Сарсенбаева Ж. Б. 

Преподаватель:_____________ 

 

 

Орал 2016 ж.г. 

  Уральск 2016 г. «Информатика» пәні бойынша тақырыптық жоспар мамандық  0302000 «Медбикелік іс » 

№ 

Тақырыптың 

(бөлімнің) атауы 

Наименование темы (раздела) Сағат саны 

Количество 

часов 

 

Теория Тәжірибе 

Практика IIІ семестр. Теория -10 ч.Тәжірибе -24 ч. 1Бөлім. Информатика пәніне кіріспе.ДК-нің пайдалану және қауіпсіздік ережесін 

сактау,табиғаттағы ақпарат түсінігі, ақпарат түрлері мен қасиеттері, медициналық ақпараттың 

түрлері, ақпараттың өлшем бірлігі

 

 

Санау жүйелері: екілік, сегіздік, ондық, он алтылық. 2 Бөлім. ДК-дің аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандырылуы. ЭЕМ-нің даму 

тарихы, компьютер және компьютер құрылғыларымен танысу, ДК-дің негізгі құрылғыларының 

конфигурациясы.  

Жүйелік блок компоненттері  ДК қосалқы бөлшектері. 

 Бағдарламалық құралдар. 

 Операциялық жүйе: түрлері, құрамы, командалары. 

 Windows-тың негізгі объектілері және басқару әдістері. Windows операциялық жүйесін баптау. 

 

3 Бөлім. Microsoft Word мәтіндік редакторы

Microsoft Word мәтіндік редакторы туралы негізгі мағлұматтар.  Word интерфейс .  10 

Мәтіндермен жұмыс: көшіру және өшіру. Мәтінді пішемдеу. 

 11 

Нысандарды кірістіру: кесте және олармен жұмыс. 

 12 

Нысандарды кірістіру: суреттер, фигуралар және олармен жұмыс. 

 13 

Нысандарды кірістіру: формулалар және конструктормен жұмыс. 

14 

Колонкалар, колонтитулдер, беттік белгілеулер қою. Құжатты баспаға басу. 

 IV семестр. Теория -10 ч. Тәжірибе -24 ч. 4Бөлім. Microsoft Excel электрондық кесте. 

Excel кестелік процессоры туралы жалпы түсінік. Excel интерфейсі.  

Электрондық кестенің негізгі элементтері..  Кесте құрылымы. Мәтінді, санды енгізу жолдары. 

 Формулалар енгізу. Функция шебері. 

Кестені пішімдеу.  

 Электронды кестенің сызбалық мүмкіндіктері.  

 Кестені беттерге бөлу. Құжатты баспаға беру. 

 Медициналық мәселені шешу есебінде электронды кестелерді қолдану. 

 11 

5 Бөлім. Microsoft Роwег Роіnt презентациясын құру. 

Microsoft Роwег Роіnt  программасы туралы негізгі түсінік.  Power Point интерфейсі.  12 

Презентация құру техникасы: слайдтарды және шаблондар безендіру. 

 13 

Слайдты және презентацияны пішімдеу. 

 14 

Презентацияға сурет, автофигура, дыбыс және клип енгізу. 

  

Анимациялық эффектілер түрлері. Анимация құру

.Көрмелерді баптау және көрсету. 

  

V семестр. Теория -10 ч. Тәжірибе -24 ч. 6 Бөлім. Microsoft Access деректер қорын басқару жүйесі. 

Access мәліметтер қоры туралы жалпы түсінік. Access интерфейсі.  Мәліметтер қорын құру жолдары. Құжатты сақтау. 

 Мәліметтер қорында кесте құру. Кестелер арасындағы байланыс. 

 Мәліметтер қорында форма құру. 

 Мәліметтер қорында сұраныс құру.Мәліметтерді сұрыптау және сүзгіден өткізу. Баспаға беру

.

  7 Бөлім. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Желі туралы жалпы мағлұмат (тарихы). Ауқымды және жергілікті желінің құрылымы.  Интернет – ғаламдық компьютерлік желі. ІР адрес.  Интернеттің ақпарат іздеу қызметтері. Интернеттен ақпарат алу. 

 Интернеттің хабар алмасу қызметтері. 

 10 

Электронды пошта қызметі. 

 11 

Электронды үкімет қызметі. 

 12 

8 Бөлім. Ақпаратты қорғау негіздері. 

Ақпаратты қорғаудың негізгі  ұғымдары. Ақпараттың  қауіпсіздігі және оның құрамы.   13 

Зақым келтіруші бағдарламалар және оның жіктелуі. 

 14 

Ақпаратты қорғау әдістері. Мәліметтерді архивтеу. 

 15 

Компьютерлік вирустар. Вирустар жіктелімі. 

 16 

Вирусқа қарсы бағдарламаларды тиімді пайдалану жолдары. 

 VI семестр. Теория -6 ч. Тәжірибе -28 ч. 9 Бөлім. Алгоритм және бағдарламалау негіздері. 

Бағдарламалау  тілдері туралы жалпы  мағлұмат. Алгоритм  ұғымы. Алгоритм түрлері.    

Алгоритмді  блок-схема түрінде сипаттау.  Бағдарламалау туралы  мағлұмат. Жүйе және бағдарламалау тілдері 

 Delphi бағдарламалау тілінің жалпы құрылымы. 

 Delphi бағдарламалау тілінің пішімдік талдамалары. 

 Delphi бағдарламалау тілінде тапсырмалар орындау. 

 

10Бөлім. Медициналық ақпараттық  жүйе. 

Медициналықинформатиканыңнегізгіұғымыжәнетерминдері.   Медициналықақпараттық  жүйеніңдамутарихы.

 

 

Медициналық ақпараттықжүйенің сипаттамасы. 

 10 


Медициналықақпараттыңбастаулары.

  

11 Медициналыққызметкердің автоматтандырылған жұмыс орны.

  

12 Барлығы: 

136 

36 

100 

 

Бақылау түрі: 

Емтихан  

 

 

№ 

Өтетін 

күні 

 

Дата 


проведе 

ния 


Тақырыптың, бөлімнің атауы 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

Сағат  

саны 

 

Количест во часов 

Сабақтың түрі, 

сабақтың 

нұсқасы 

Вид занятия, тип 

урока 

 

Пәннің оқу-әдістемелік 

қамтылуы 

Учебно- 


методическое 

обеспечение Нені білу керек? 

Нені істей білу керек? 

 

Что должен знать? Что должен уметь? 

Негізгі және 

қосымша әдебиет 

 

Основная и дополнительная 

литература 

ІІІ семестр. Теория – 10 с. 

 

1.Бөлім. Информатика пәніне кіріспе 

ДК-нің пайдалану және қауіпсіздік 

ережесін сактау,табиғаттағы 

ақпарат түсінігі, ақпарат түрлері 

мен қасиеттері, медициналық 

ақпараттың түрлері, ақпараттың 

өлшем бірлігі 

Дәріс Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-информатика кабинетіндегі 

қауіпсіздік ережелерін; 

-табиғаттағы ақпарат түсінігін; 

-ақпарат қасиеттерін; 

- информатика мазмұнын;  

-информатиканың ақпараттық 

қорын; 


-ақпараттың өлшем бірліктерін; 

-ақпарат түрлерін; Істей білуі керек: 

-ақпаратты нақты түрде қолдану; 

-ақпаратты анықтау; 

-ақпаратты түрлендіру; 

-ақпараттың өлшем бірліктерін 

анықтау; 

-ақпарат түрлерін анықтау; 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 

30 сабақ, Алматы 

ИНТ, 2003ж 

 Санақ жүйелері: екілік, сегіздік, 

ондық, он алтылық. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

- санақ жүйелері туралы жалпы 

мағлұматтар;  

-санақ жүйелерінің түрлерін; 

-санақ жүйесіндегі сандық 

ерекшеліктерді; Істей білуі керек: 

-санақ жүйелерін ажырата білу; 

-екілік, сегіздік, он алтылық санақ 

жүйелерінде есептер шығара білу; 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 

30 сабақ, Алматы 

ИНТ, 2003 ж 

 

2 Бөлім. ДК-дің аппараттық және бағдарламалық 

қамтамасыздандырылуы. ЭЕМ-

нің даму тарихы, компьютер және 

компьютер құрылғыларымен 

танысу, ДК-дің негізгі 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-

 ЭЕМ - нің даму тарихын

-

 Компьютер құрылғылаарымен 

танысу; 


-

 

ДК –дің негізгі құрылғыларының конфигурациясын; 

Қ.Ж.Құдабаев 

Информатика» (оқу 

құралы), Алматы, 

2012ж 


құрылғыларының конфигурациясы. 

-

 жүйелік блоктын компаненттерін; 

ДК компьютердің қосалқы 

бөлшектері; 

Істей білуі керек: 

-

 ДК қосу және сөндіру; 

-

 ДК-дің негізгі және қосымша 

құрылғыларын жалғау. 

-

 

ДК компьютердің қосалқы бөлшектерімен жұмыс істеу; 

-

 бағдарламалық құралдармен 

жұмыс істеу; 

 

3 Бөлім. Microsoft Word мәтіндік редакторы

Microsoft Word мәтіндік редакторы 

туралы негізгі мағлұматтар. Word 

интерфейс . 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-Word мәтндік редакторы туралы 

жалпы мағлұмат;  

-Word редакторының 

мүмкіндіктерін; 

-Word интерфейсінің қызметтерін; Істей білуі керек: 

-Мәтіндік редакторды іске қосуды; 

- Word интерфейсінің элементтерін 

ажырату, қолдану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

 

Нысандарды кірістіру: формулалар және конструктормен жұмыс. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-формулалардың қолданылу 

бағытын; 

-нысандардың енгізілу  жолдарын; 

-формулаларды бейнелеу; 

Істей білуі керек: 

-формуланы  енгізу; 

-конструктормен жұмыс істеу; 

-конструктордың элементтерін 

қалыпты дәрежеде пайдалану

 

 Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж ІІІ семестр. Тәжірибе – 24 с. 

 Санақ жүйелері: екілік, сегіздік, 

ондық, он алтылық. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

- санақ жүйелері туралы жалпы 

мағлұматтар;  

-санақ жүйелерінің түрлерін; 

-санақ жүйесіндегі сандық 

ерекшеліктерді; Істей білуі керек: 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 

30 сабақ, Алматы 

ИНТ, 2003ж 


-санақ жүйелерін ажырата білу; 

-екілік, сегіздік, он алтылық санақ 

жүйелерінде есептер шығара білу; 

 Санақ жүйелері: екілік, сегіздік, 

ондық, он алтылық. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

- санақ жүйелері туралы жалпы 

мағлұматтар;  

-санақ жүйелерінің түрлерін; 

-санақ жүйесіндегі сандық 

ерекшеліктерді; Істей білуі керек: 

-санақ жүйелерін ажырата білу; 

-екілік, сегіздік, он алтылық санақ 

жүйелерінде есептер шығара білу; 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 

30 сабақ, Алматы 

ИНТ, 2003ж 

 

Жүйелік блок компоненттері Практикалық 

сабақ 

Интерактивты тақта, ДК 

Білуі керек: 

-Дербес компьютерді құраушы 

негізгі құрылғыларды;  

-ДК-дің қосымша құрылғыларын; Істей білуі керек: 

-ЭЕМ-ларын ажырата білу; 

-ЭЕМ-ң даму кезеңіндегі 

құрылғыларды айқындау; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

 

ДК компьютердің қосалқы бөлшектері. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

-Дербес компьютерді құраушы 

негізгі құрылғылардың 

құрылымын;  

-ДК-дің жұмыс істеу принциптерін; 

-ДК-нің құрылымын;  

-Жүйелік блоктың негізгі 

атқаратын қызметін;  

-Жүйелік блокты құраушы 

құрылғыларды; 

-Принтер, сканер құрылғыларының 

жұмыс істеу принциптерін; Істей білуі керек: 

-ДК-ні айырып, қосуды; 

-ДК-нің құрылғыларын ажырата 

білуді және жұмыс істеу 

принциптерін айқындау;  

-Жүйелік блоктың ішкі 

құрылғыларын қалыпқа келтіру; 

-Принтер, сканер құрылғыларын 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж пайдалану; 

-ДК-нің құрылғыларын орнатуды; 

-құрылғылардың қате жұмыс 

жасауының алдын алу; 

10   

Бағдарламалық құралдар . Практикалық 

сабақ 

Интерактивты тақта, ДК 

Білуі керек: 

-Бағдарламалық жасақтамалар 

туралы жалпы мағлұматтар;  

-бағдарламалық жасақтамалардың 

түрлерін; 

-бағдарламалық жасақтамалардың 

қолданылу аясын; 

Істей білуі керек: 

-бағдарламалық жасақтамаларды 

қолдану; 

-жүйелік бағдарламаларды 

пайдалану; 

-жүйелік бағдарламаларды орнату; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

11   

Операциялық жүйе: түрлері, құрамы, командалары . 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-Операциялық жүйе туралы жалпы 

түсінік;  

-

 -операциялық жүйе түрлерін, 

қолданылу аясын;  

-

 

операциялық жүйе түрлерін; -

 

файлдық кұрылымның амалдарының орындалуын; 

операциялық жүйенің негізгі 

командаларын; 

Істей білуі керек: 

-Операциялық жүйені пайдалану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

12   

Windows-тың негізгі объектілері және басқару әдістері. Windows 

операциялық жүйесін баптау. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-Windows операциялық жүйесінің 

мүмкіндіктерін;  

-Стандартты бағдарламалардың 

пайдалану жолдарын; 

- Windows операциялық жүйесін 

баптау және басқару әдістерін. 

-Windows операциялық жүйесінің 

жұмыс үстелін; 

Істей білуі керек: 

-Windows жүйесінің жұмыс үстелін 

қолдану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 


-жұмыс үстелінің параметрлерін 

өзгерту; 

-

 

стандартты программамен жұмыс істеу. 

-

 жарлық пен буманы құру және 

атын ауыстыру; 

-

 

ақпарат тасымалдаушыларымен жұмыс істеу. 

13   


Мәтіндермен жұмыс: көшіру, жою. 

Мәтінді пішімдеу. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-мәтінді енгізудің арнайы 

құралдарын; 

-мәтінді редакциялаудың арнаулы 

құралдарын; 

-мәтінді пішімдеу жолдарын; Істей білуі керек: 

-жаңа құжатты даярлау, мәтінді 

пішімдеу; 

-символдарды пішімдеу, көшіру, 

жою; 

-қаріптер, мәтін астын сызу, абзацтарды туралау; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

14   


Нысандарды кірістіру: кесте және 

олармен жұмыс. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-кесте ұғымын; 

-кестелерді даярлау; 

-тор сызықтарын бейнелеу; Істей білуі керек: 

-кесте тұрғызу; 

-кестелерді баптау, конструкор, 

макетпен жұмыс; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

15   

Нысандарды кірістіру: суреттер, фигуралар және олармен жұмыс. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-суреттер, фигуралардың 

қолданылу бағытын; 

-нысандардың енгізілу  жолдарын; 

-суреттер, фигураларды бейнелеу; 

Істей білуі керек: 

-сурет, фигураларды енгізу; 

-суреттермен, фигуралармен жұмыс 

істеу; 


-құжатты безендіру; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

16   


Нысандарды кірістіру: формулалар 

және конструктормен жұмыс. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

Білуі керек: 

-формулалардың қолданылу 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» үлестірме 

карточкалар 

бағытын; 

-нысандардың енгізілу  жолдарын; 

-формулаларды бейнелеу; 

Істей білуі керек: 

-формуланы  енгізу; 

-конструктормен жұмыс істеу; 

-конструктордың элементтерін 

қалыпты дәрежеде пайдалану; 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

17   


Колонкалар, колонтитулдер, беттік 

белгілеулер қою. Құжатты баспаға 

басу. Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-колонка, колонтитул, беттік белгі 

туралы жалпы мағлұмат; 

-колонка, колонтитул, беттік белгі 

қызметтерінің ерекшеліктерін; 

-құжат жасаудағы олардың алатын 

орнын; 

Істей білуі керек: 

- колонка, колонтитул, беттік белгі 

орналастыру; 

- колонка, колонтитул, беттік 

белгімен жұмыс істеу; 

-құжатты баспаға беру; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

№ 

Өтетін 

күні 

 

Дата 


проведе 

ния 


Тақырыптың, бөлімнің атауы 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

Сағат  

саны 

 

Количест во часов 

Сабақтың түрі, 

сабақтың 

нұсқасы 

Вид занятия, тип 

урока 

 

Пәннің оқу-әдістемелік 

қамтылуы 

Учебно- 


методическое 

обеспечение Нені білу керек? 

Нені істей білу керек? 

 

Что должен знать? Что должен уметь? 

Негізгі және 

қосымша әдебиет 

 

Основная и дополнительная 

литература 

ІV семестр. Теория – 10 с. 

 

4 Бөлім.Microsoft Excel электрондық кесте. 

Excel кестелік процессоры туралы 

жалпы түсінік. Excel интерфейсі. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесі 

бағдарламасы туралы жалпы 

түсінік; 

- MS Excel интерфейсінің 

элементтерін; Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасын іске 

қосу; 

- MS Excel электрондық кестесінің элементтерін пайдалану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 


 

4. Бөлім. Microsoft Excel электрондық кесте. 

Excel кестелік процессоры туралы 

жалпы түсінік. Excel интерфейсі. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесі 

бағдарламасы туралы жалпы 

түсінік; 

- MS Excel интерфейсінің 

элементтерін; Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасын іске 

қосу; 

- MS Excel электрондық кестесінің элементтерін пайдалану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

 ЭК негізгі элементері 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесі 

бағдарламасы туралы жалпы 

түсінік; 

- MS Excel интерфейсінің 

элементтерін; Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасын іске 

қосу; 

- MS Excel электрондық кестесінің элементтерін пайдалану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

 Формулалар енгізу. Функция 

шебері. 


Құрама сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесіндегі 

формула түсінігі; 

- MS Excel электрондық 

кестесіндегі функция шебері, оның 

атқаратын қызметін; Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасында 

формула енгізу жолдарын; 

- MS Excel электрондық кестесінде 

функция шеберін пайдалану; 

-электрондық кестеде есептеулер 

шығару; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 


 

5. Бөлім.Microsoft Power Point презентация құру. 

Power Point бағдарламасы туралы 

жалпы түсінік. Power Point 

интерфейсі. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-PowerPoint  бағдарламасы туралы 

жалпы түсінік; 

- PowerPoint интерфейсінің 

элементтерін; 

Істей білуі керек: 

- PowerPoint бағдарламасын іске 

қосу; 

- PowerPoint бағдарламасының элементтерін пайдалану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

 

IV семестр. Тәжірибе – 24 с. 

 

Кесте құрылымы. Мәтінді, санды енгізу жолдары. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесіндегі 

кесте құрылымын; 

- MS Excel электрондық кестесінде 

символдарды енгізу жолдарын; 

Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасында 

адрестерді пайдалану; 

- MS Excel электрондық кестесінде 

мәтінді, санды енгізу; 

-электрондық кестеде есептеулер 

шығарудың алғы шарттары; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

 Формулалар енгізу. Функция 

шебері. 


Практикалық 

сабақ 

Интерактивты тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесіндегі 

формула түсінігі; 

- MS Excel электрондық 

кестесіндегі функция шебері, оның 

атқаратын қызметін; Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасында 

формула енгізу жолдарын; 

- MS Excel электрондық кестесінде 

функция шеберін пайдалану; 

-электрондық кестеде есептеулер 

шығару; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж. 

 Формулалар енгізу. Функция 

шебері. 


Практикалық 

сабақ 

Интерактивты тақта, ДК, 

үлестірме Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесіндегі 

формула түсінігі; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), карточкалар 

- MS Excel электрондық 

кестесіндегі функция шебері, оның 

атқаратын қызметін; Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасында 

формула енгізу жолдарын; 

- MS Excel электрондық кестесінде 

функция шеберін пайдалану; 

-электрондық кестеде есептеулер 

шығару; 

Алматы, 2012ж 

 

Кестені пішімдеу.  Практикалық 

сабақ 

Интерактивты тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасында кесте 

ұғымын; 

- MS Excel бағдарламасында 

кестелерді даярлау; 

-тор сызықтарын бейнелеу; Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасында кесте 

тұрғызу; 

-кестелерді баптау, пішімдеу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

10   

Электронды кестенің сызбалық мүмкіндіктері.  

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-MS Excel кестесінің сызбалық 

мүмкіндіктерін; 

-диаграмма типін; 

-функция сызбаларын; 

Істей білуі керек: 

- MS Excel-де диаграммалар 

тұрғызу; 

-диаграмма аймағының мөлшерін 

өзгерту; 

-функция сызбаларын тұрғызу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

11   

Кестені беттерге бөлу. Құжатты баспаға басу.  

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар  Білуі керек: 

-MS Excel кестесінде баспаға 

басудың тәсілдерін

-мәліметтерді жүйелеу; 

-баспаға басу кезіндегі кестені 

беттерге бөлу құрылымын; Істей білуі керек: 

- MS Excel-де кітапты баспаға басу; 

-электрондық кестеде кестені 

беттерге бөлу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж -мәліметтерді қағазды нұсқада 

көрсету; 

12   

Медициналық мәселені 

шешу 


есебінде  электронды  кестелерді 

қолдану. 

 Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-MS Excel кестесін мәліметтерді 

өңдеуде қолдану; 

-мәліметтер типін; 

-мәліметтерді сұрыптау жолдарын; 

Істей білуі керек: 

- MS Excel-де мәліметтерді өңдеу; 

-электрондық кестеде медициналық 

есептеулерде қолдану; 

-мәліметтерді сұрыптау; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

13   


Медициналық 

мәселені 

шешу 

есебінде  электронды  кестелерді қолдану. 

 Практикалық 

сабақ 


Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-MS Excel кестесін мәліметтерді 

өңдеуде қолдану; 

-мәліметтер типін; 

-мәліметтерді сұрыптау жолдарын; 

Істей білуі керек: 

- MS Excel-де мәліметтерді өңдеу; 

-электрондық кестеде медициналық 

есептеулерде қолдану; 

-мәліметтерді сұрыптау; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

14   


Презентация құру техникасы: 

слайдты безендіру және шаблон. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-PowerPoint  бағдарламасында 

презентация құру жолдары, 

техникасы 

- слайд, шаблон түсініктері; 

Істей білуі керек: 

- PowerPoint бағдарламасында 

презентация құру; 

- PowerPoint бағдарламасында 

слайдтарды безендіру, шаблон 

құру; 


Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

15   

Слайдты және презентацияларды пішімдеу жолдары. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-слайд, презентацияларды 

пішімдеу; 

- слайд, презентациялардың 

түрлері, құрылымдары; 

Істей білуі керек: 

- слайдты пішімдеу; 

- презентацияны пішімдеу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 


16   

Презентацияға сурет, автофигура, 

дыбысжәне клип енгізу. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-презентация құрудағы әр-түрлі 

нысандардың алатын орны

- нысандарды кірістіру жолдары; Істей білуі керек: 

- презентацияға суреттер, 

фигуралар, клиптер, музыкалар 

орналастыру; 

- презентацияны көркемдеу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

17   


Анимациялық эффектілер түрлері. 

Анимация құру. Көрмелерді баптау 

және көрсету.  

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-презентациядағы анимация 

түсінігі; 

- презентацияға анимация беру 

жолдары; 

-презентация анимациясын алыпқа 

келтіру жолдары;  

-презентация параметрлерін баптау; 

- презентация көрсетілімдерін 

айқындау; 

-презентацияны іске қосу 

жолдарын; Істей білуі керек: 

- презентацияға анимациялық 

эффектілер беру; 

- презентацияны көркемдеу; 

-презентация параметрлерін баптау; 

- презентация көрсетілімдерін 

айқындау; 

-презентацияны іске қосу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

№ 

Өтетін 

күні 

 

Дата 


проведе 

ния 


Тақырыптың, бөлімнің атауы 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

Сағат  

саны 

 

Количест во часов 

Сабақтың түрі, 

сабақтың 

нұсқасы 

Вид занятия, тип 

урока 

 

Пәннің оқу-әдістемелік 

қамтылуы 

Учебно- 


методическое 

обеспечение Нені білу керек? 

Нені істей білу керек? 

 

Что должен знать? Что должен уметь? 

Негізгі және 

қосымша әдебиет 

 

Основная и дополнительная 

литература 

V семестр. Теория – 10 с. 

 

6 Бөлім. Microsoft Access деректер қорын басқару жүйесі. 

Access мәліметтер қоры туралы 

жалпы түсінік. Access интерфейсі. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-Access  бағдарламасы туралы 

жалпы түсінік; 

- Access интерфейсінің 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж элементтерін; 

Істей білуі керек: 

- Access бағдарламасын іске қосу; 

- Access бағдарламасының 

элементтерін пайдалану; 

 

6 Бөлім. Microsoft Access деректер қорын басқару жүйесі. 

Access мәліметтер қоры туралы 

жалпы түсінік. Access интерфейсі. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-Access  бағдарламасы туралы 

жалпы түсінік; 

- Access интерфейсінің 

элементтерін; 

Істей білуі керек: 

- Access бағдарламасын іске қосу; 

- Access бағдарламасының 

элементтерін пайдалану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

 

7 Бөлім. Ақпараттық - коммуникациялық 

технологиялар. 

Желі туралы жалпы мағлумат. 

Ауқымды және жергілікті желінің 

құрылымы. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-компьютерлік желілер туралы 

жалпы түсінік; 

-желі топологиясы: жергілікті, 

ауқымды желілер; 

Істей білуі керек: 

-компьютерлерді желілерге 

біріктіру; 

-компьютер адрестерін ажырату; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

 

Интернет – ғаламдық компьютерлік желі. ІР адрес. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-бүкіләлемдік Интернет желісі; 

-Интернет желісінің қызметі; 

-Интернет желісінің 

мүмкіншіліктерін; 

Істей білуі керек: 

-Интернет желісін пайдалану; 

-Интернет қызметтерін пайдалану; 

-Интернетте адресті айқындау; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

 

8 Бөлім. Ақпаратты қорғау негіздері. 

Ақпаратты қорғау туралы жалпы 

түсінік. Ақпараттық қауіпсіздік. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-ақпараттық сауаттылық 

қағидаларын; 

-ақпараттық қауіпсіздік түсінігін; 

-ақпаратты қорғау туралы жалпы 

түсінік; Істей білуі керек: 

-ақпаратты қорғау заңдылықтарын; 

-дискілерді диагностикадан өткізу; 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 

30 сабақ, Алматы 

ИНТ, 2003 


V семестр. Тәжірибе – 24 с. 

 Мәліметтер қорын құру жолдары. 

Құжатты сақтау. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-мәліметтер қорын құру туралы 

жалпы түсінік; 

-Access мәліметтер қорында 

құжаттармен жұмыс істеу 

принциптерін; 

-құжатты сақтау амалдарын; 

Істей білуі керек: 

-Access бағдарламасында 

мәліметтер қорын құру

-жасалынған құжатты сақтау; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

 

Мәліметтер қорында кесте құру. Кестелер арасындағы байланыс. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-мәліметтер қорындағы кесте 

құрылымы; 

-Access мәліметтер қорында 

кестенің құрылу жолдары; 

-кестелер арасындағы байланыс 

жолдары; 

Істей білуі керек: 

-Access бағдарламасында 

мәліметтер қорын құру; 

-мәліметтер қорындағы кестелердің 

байланысы; 

-мәліметтерді өңдеу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

 

Мәліметтер қорында форма құру. Практикалық 

сабақ 

Интерактивты тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-мәліметтер қорындағы форма 

түсінігін; 

-Access мәліметтер қорында 

форманың құрылу жолдары; 

Істей білуі керек: 

-Access бағдарламасында 

мәліметтер қорын құру; 

-мәліметтер қорындағы 

формаларды құру; 

-мәліметтерді өңдеу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

 

Мәліметтер қорында сұраныс құру. Мәліметтерді сұрыптау және 

сүзгіден өткізу. Баспаға беру. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-мәліметтер қорындағы сұраныс 

түсінігін; 

-Access мәліметтер қорында 

сұраныстың құрылу жолдары;  

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 


-мәліметтер қорындағы 

мәліметтерді сұрыптау жолдарын; 

-Access мәліметтер қорында 

құжатты баспаға басу; Істей білуі керек: 

-Access бағдарламасында 

мәліметтер қорын құру; 

-мәліметтер қорындағы 

сұраныстарды жасау; 

-мәліметтерді өңдеу;  

-Access бағдарламасында 

мәліметтер қорын құру, сұрыптау, 

сүзгіден өткізу; 

-мәліметтер қорындағы құжатты 

баспаға басу; 

 

10   Интернеттің ақпарат іздеу 

қызметтері. Интернеттен ақпарат 

алу. Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

-Интернет парақтарына шолу 

жасау; 

-Интернеттен ақпарат алу мәдениеттілігі; 

-Интернет пайдалану 

мүмкіншіліктерін; 

Істей білуі керек: 

-іздеу сайттарын ашу; 

-Интернет қызметтерін дұрыс, 

тиімді пайдалану; 

-Интернетте ақпарат алу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

11   


Интернеттің хабар алмасу 

қызметтері. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

-Интернет парақтарына шолу 

жасау; 

-Интернеттен ақпарат алу мәдениеттілігі; 

-Интернет пайдалану 

мүмкіншіліктерін; 

Істей білуі керек: 

-іздеу сайттарын ашу; 

-Интернет қызметтерін дұрыс, 

тиімді пайдалану; 

-Интернетте ақпарат алу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

12   


Электронды пошта қызметі. 

Практикалық Интерактивты 

Білуі керек: 

Қ.Ж.Құдабаев сабақ 

тақта, ДК 

-Электронды хат дайындайтын 

бағдарламаларды; 

-Outlook Express бағдарламасын; 

-E-mail электронды поштасының 

қызметтерін; 

Істей білуі керек: 

-хатты дайындау; 

-хатты жіберу, қабылдау; 

-электронды почта құру; 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012ж 

13   


Электронды үкімет қызметі. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

-Электронды үкімет порталының 

негізгі қызметін; 

-Электронды үкіметтің қоғамдағы 

орнын; 

Істей білуі керек: 

-Электронды үкімет порталын 

пайдалану; 

-Электронды үкімет порталындағы 

қызметтерді пайдалану; 

www.egov.kz

порта

лы 


14   

Зақым келтіруші бағдарламалар 

және оның жіктелуі. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-

 ақпаратты қорғаудың  негізгі  

ұғымдарын; 

-

 

ақпараттың қауіпсіздігін және оның құрлымын ; 

-

 зақым келтіруші бағдармаларын 

және оның жіктелуін; 

антивирустық қорғау әдістерін. 

Істей білуі керек: 

-файлдарды архивке енгізу; 

-файлдарды архивтен шығару; 

-архивті бүлінуден сақтау; 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 

30 сабақ, Алматы 

ИНТ, 2003Ж 

15   

Ақпаратты қорғау әдістері. Мәліметтерді архивтеу. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

-Ақпараттарды архивтеудің тиімді 

әдістерін, маңызын; 

-архивтеу бағдарламаларын; 

WinRAR, WinZIP архивтеу 

бағдарламасын; 

-PKZIP, PKUNZIP архивтеу 

бағдарламаларын; Істей білуі керек: 

-файлдарды архивке енгізу; 

-файлдарды архивтен шығару; 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 

30 сабақ, Алматы 

ИНТ, 2003ж 


-архивті бүлінуден сақтау; 

- WinRAR WinZIP архивтеу 

бағдарламасын пайдалану; 

- PKZIP, PKUNZIP архивтеу 

бағдарламаларын іске қосу; 

16   


Компьютерлік вирустар. Вирустар 

жіктелімі. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

-вирустар және олардың түрлерін; 

-вирустардың жіктелімін; 

-вирустардың зияндық әрекеттерін; Істей білуі керек: 

-вирустарды анықтай білу; 

-вирустан қорғанудың алғы 

шарттарын; 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 

30 сабақ, Алматы 

ИНТ, 2003ж 

17   

Вирусқа қарсы бағдарламаларды тиімді пайдалану жолдары. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

-вирусқа қарсы бағдарламалар және 

олардың артықшылықтарын; 

-антивирустық бағдарламалардың 

жіктелімін; 

Істей білуі керек: 

-антивирустық бағдарламаларды 

компьютерге орнату; 

-компьютерді вирусқа тексеру және 

зиянды әрекеттерін жою; 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 

30 сабақ, Алматы 

ИНТ, 2003ж 

№ 

Өтетін күні 

 

Дата 


проведе 

ния 


Тақырыптың, бөлімнің атауы 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

Сағат  

саны 

 

Количест во часов 

Сабақтың түрі, 

сабақтың 

нұсқасы 

Вид занятия, тип 

урока 

 

Пәннің оқу-әдістемелік 

қамтылуы 

Учебно- 


методическое 

обеспечение Нені білу керек? 

Нені істей білу керек? 

 

Что должен знать? Что должен уметь? 

Негізгі және 

қосымша әдебиет 

 

Основная и дополнительная 

литература 

VІ семестр. Теория – 6 с. 

 

9 Бөлім. Алгоритм және бағдарламалау негіздері. 

Бағдарламалау  тілдері туралы 

жалпы  мағлұмат. Алгоритм  

ұғымы. Алгоритм түрлері.  . 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-алгоритм түсінігін; 

-алгоритм негіздерін, қасиеттерін; 

-алгоритм түрлерін; Істей білуі керек: 

-алгоритм құру; 

-алгоритмге есеп шығару; 

«Основы 


информатики» 

В.Ф. Ляхович, С.О. 

Крамаров,  Ростов-

на-Дону,2003,  

 + электронный 

учебник. 

 

10 Бөлім. 

Медициналық 

ақпараттық  жүйе. 

Медициналық 

информатиканың 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

Білуі керек: 

-

 медициналықинформатиканыңне

гізгіұғымыжәнетерминдерін; 

В.П.Омельченко, 

А.А.Демидова 

«Информатика», 


негізгі ұғымы және терминдері.  

карточкалар 

-

 

медициналықақпараттықжүйенің  даму тарихын; 

медициналықақпараттықжүйенің 

сипаттамасы; 

Істей білуі керек: 

- медициналық ақпараттың 

бастауларымен жұмыс істеу; 

-медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс 

орнында жұмыс істеу. 

Москва, 2014 г 

  

Медициналық ақпараттық  жүйенің 

даму тарихы. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-

 медициналықинформатиканыңне

гізгіұғымыжәнетерминдерін; 

-

 

медициналықақпараттықжүйенің  даму тарихын; 

медициналықақпараттықжүйенің 

сипаттамасы; 

Істей білуі керек: 

- медициналық ақпараттың 

бастауларымен жұмыс істеу; 

-медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс 

орнында жұмыс істеу 

В.П.Омельченко, 

А.А.Демидова 

«Информатика», 

Москва, 2014 г 

 

№ 

Өтетін күні 

 

Дата 


проведе 

ния 


Тақырыптың, бөлімнің атауы 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

Сағат  

саны 

 

Количест во часов 

Сабақтың түрі, 

сабақтың 

нұсқасы 

Вид занятия, тип 

урока 

 

Пәннің оқу-әдістемелік 

қамтылуы 

Учебно- 


методическое 

обеспечение Нені білу керек? 

Нені істей білу керек? 

 

Что должен знать? Что должен уметь? 

Негізгі және 

қосымша әдебиет 

 

Основная и дополнительная 

литература 

VІ семестр. Тәжірибе – 28 с. 

 

Алгоритмді  блок-схема түрінде сипаттау 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-алгоритмдерді сипаттау тәсілдерін; 

-тармақталған, циклдік 

құрылымдарды; Істей білуі керек: 

-тармақталған, циклдік 

құрылымдарды құру; 

-алгоритмге есептер шығару; 

«Основы 

информатики» 

В.Ф. Ляхович, С.О. 

Крамаров,  Ростов-

на-Дону,2003,  

+ электронный 

учебник. 


 

Бағдарламалау туралы  мағлұмат. Жүйе және бағдарламалау тілдері 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-бағдарламалау тілдерін; 

-бағдарламалау тілдерінің 

жіктелімін; 

- Delphi бағдарламалау тілі 

түсінігін; 

- Delphi тілінің элементтері мен 

алфавитін; Істей білуі керек: 

-бағдарлама құру; 

- Delphi тілінің элементтері мен 

операторларына есеп шығару; 

«Основы 

информатики» 

В.Ф. Ляхович, С.О. 

Крамаров,  Ростов-

на-Дону,2003,  

. + электронный 

учебник. 

 Delphi программалау тілінің жалпы 

құрылымы.  

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-мәлімет типтері туралы жалпы 

түсінік; 

-мәлімет типтері жіктелімін; 

-мәлімет типтерінің қолданылуын; 

Істей білуі керек: 

-бағдарлама құру; 

-мәліметтер типін пайдаланып 

есептер шығару; 

«Основы 

информатики» 

В.Ф. Ляхович, С.О. 

Крамаров,  Ростов-

на-Дону,2003,  

+ электронный 

учебник 

 Delphi программалау тілінің жалпы 

құрылымы.  

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-мәлімет типтері туралы жалпы 

түсінік; 

-мәлімет типтері жіктелімін; 

-мәлімет типтерінің қолданылуын; 

Істей білуі керек: 

-бағдарлама құру; 

-мәліметтер типін пайдаланып 

есептер шығару; 

«Основы 

информатики» 

В.Ф. Ляхович, С.О. 

Крамаров,  Ростов-

на-Дону,2003,  

. + электронный 

учебник 

 Delphi программалау тілінің 

пішімдік талдамалары. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-программа құрылымын; 

-таңдау, қайталау операторлары

Істей білуі керек: 

-тармақталған, циклдік 

құрылымдарды құру; 

-таңдау, қайталау операторларын 

пайдаланып есептер шығару; 

«Основы 


информатики» 

В.Ф. Ляхович, С.О. 

Крамаров,  Ростов-

на-Дону,2003,  

+ электронный 

учебник 


 

Delphi программалау тілінің пішімдік талдамалары. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме Білуі керек: 

-программа құрылымын; 

-таңдау, қайталау операторлары; 

«Основы 


информатики» 

В.Ф. Ляхович, С.О. карточкалар 

Істей білуі керек: 

-тармақталған, циклдік 

құрылымдарды құру; 

-таңдау, қайталау операторларын 

пайдаланып есептер шығару; 

Крамаров,  Ростов-

на-Дону,2003,  

+ электронный 

учебник 

10   


Delphi программалау тілінде 

тапсырмалар орындау. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-жалпы жиымдар түсінігі; 

-жиымдардың қолданылу 

кезеңдері; 

-бағдарлама құру жолдары; 

Істей білуі керек: 

- Delphi тілінде жиымдарды 

пайдалану; 

-жиымдарды пайдаланып есептер 

шығару; 

«Основы 


информатики» 

В.Ф. Ляхович, С.О. 

Крамаров,  Ростов-

на-Дону,2003,  

 + электронный 

учебник 


11   

Медициналық ақпараттық жүйенің 

сипаттамасы. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-

 медициналықинформатиканыңне

гізгіұғымыжәнетерминдерін; 

-

 

медициналықақпараттықжүйенің  даму тарихын; 

медициналықақпараттықжүйенің 

сипаттамасы; 

Істей білуі керек: 

- медициналық ақпараттың 

бастауларымен жұмыс істеу; 

-медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс 

орнында жұмыс істеу. 

В.П.Омельченко, 

А.А.Демидова 

«Информатика», 

Москва, 2015 г  

12   

Медициналық ақпараттық жүйенің 

сипаттамасы. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-

 медициналықинформатиканыңне

гізгіұғымыжәнетерминдерін; 

-

 

медициналықақпараттықжүйенің  даму тарихын; 

медициналықақпараттықжүйенің 

сипаттамасы; 

Істей білуі керек: 

- медициналық ақпараттың 

бастауларымен жұмыс істеу; 

-медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс 

орнында жұмыс істеу. 

В.П.Омельченко, 

А.А.Демидова 

«Информатика», 

Москва, 2014 г  

13   

Медициналық ақпараттың 

бастаулары. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-

 медициналықинформатиканыңне

гізгіұғымыжәнетерминдерін; 

-

 

медициналықақпараттықжүйенің  даму тарихын; 

медициналықақпараттықжүйенің 

сипаттамасы; 

Істей білуі керек: 

- медициналық ақпараттың 

бастауларымен жұмыс істеу; 

-медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс 

орнында жұмыс істеу. 

В.П.Омельченко, 

А.А.Демидова 

«Информатика», 

Москва, 2014 г  

14   

Медициналық ақпараттың 

бастаулары. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-

 медициналықинформатиканыңне

гізгіұғымыжәнетерминдерін; 

-

 

медициналықақпараттықжүйенің  даму тарихын; 

медициналықақпараттықжүйенің 

сипаттамасы; 

Істей білуі керек: 

- медициналық ақпараттың 

бастауларымен жұмыс істеу; 

-медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс 

орнында жұмыс істеу. 

В.П.Омельченко, 

А.А.Демидова 

«Информатика», 

Москва, 2014 г  

15   

Медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс орны. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-

 медициналықинформатиканыңне

гізгіұғымыжәнетерминдерін; 

-

 

медициналықақпараттықжүйенің  даму тарихын; 

медициналықақпараттықжүйенің 

сипаттамасы; 

Істей білуі керек: 

- медициналық ақпараттың 

бастауларымен жұмыс істеу; 

-медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс 

орнында жұмыс істеу. 

 

 

В.П.Омельченко, 

А.А.Демидова 

«Информатика», 

Москва, 2014 г 

 


16   

Медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс орны. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-

 медициналықинформатиканыңне

гізгіұғымыжәнетерминдерін; 

-

 

медициналықақпараттықжүйенің  даму тарихын; 

медициналықақпараттықжүйенің 

сипаттамасы; 

Істей білуі керек: 

- медициналық ақпараттың 

бастауларымен жұмыс істеу; 

-медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс 

орнында жұмыс істеу. 

В.П.Омельченко, 

А.А.Демидова 

«Информатика», 

Москва, 2014 г  

17   

Медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс орны. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-

 медициналықинформатиканыңне

гізгіұғымыжәнетерминдерін; 

-

 

медициналықақпараттықжүйенің  даму тарихын; 

медициналықақпараттықжүйенің 

сипаттамасы; 

Істей білуі керек: 

- медициналық ақпараттың 

бастауларымен жұмыс істеу; 

-медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс 

орнында жұмыс істеу. 

В.П.Омельченко, 

А.А.Демидова 

«Информатика», 

Москва, 2014 г  

 

 

Барлығы  

136 

 

  

 

 

 

Бақылау түрі: 

Емтихан  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі және қосымша әдебиет: 

 

 

негізгі: 

 

1.

 Қ.Ж.Құдабаев «Информатика» (оқу құралы), Алматы, 2012. 

2.

 Е. К. Балапанов, Б.Б.Бөрібаев, А.Б.Даулетқұлов «Жаңа ақпараттық технология» Информатикадан 30 сабақ, Алматы ИНТ, 2003 

3.

 В.П.Омельченко, А.А.Демидова «Информатика» (учебник для мед.училищ и колледжей), Москва, 2014 г 

4.

 «Компьютерные технологии для учителя» + электрондық оқулық, Санкт-Петербург, 2003. 

5.

 «Компьютерлік сауаттылыққа оқыту жөніндегі оқу-әдістемелік құрал» электронды оқулық 

6.

 «Информатика». Базовый курс. 2-е издание С.В.Симонович 

7.

 «Основы информатики». В.Ф.Ляхович, С.О.Крамаров 

8.

 «Практикум по медицинской информатике». В.П.Омельченко 

9.

 «Практикум по медицинской информатике». В.Я.Гельман 

10.


 

«Windows ХР».  Эд Ботт Карл Зтхерт 

 

қосымша: 

 

1.

 Интернет материалдары 

2.

 Электронддық оқулықтар 

 

Document Outline

  • OLE_LINK1
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал