Қазақстан республикасының білім және ғылымжүктеу 0.85 Mb.

бет1/8
Дата17.03.2017
өлшемі0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ҚАЙНАР УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

«Бекітемін» 

                                                                Ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

э.ғ.д.,проректор 

                                                                                  ______________ 

Ә.Ж.Сапарбаев 

                                                                              «_____» _____________2014 ж.   

 

 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПӘНДЕР ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР  

КАФЕДРАСЫ 

 

ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН (ОӘК) 

 

                       Пән атауы: Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Мамандығы: Қаржы 

Оқу формасы: күндізгі 

Барлығы: 3 кредит 

Курс: 2 

Семестр: 4  

Дәріс: 30 сағат 

Практикалық (семинар) сабағы: 15 сағат 

СОӨЖ: 45 сағат  

СӨЖ:  45 сағат  

Барлық аудиториялық сағат 135 

Барлық контролдық форма: тестік 

Кеңес: 2 сағат 

Емтихан: 3 сағат  

Алматы 2013 

 

Пәннің оқу әдістемелік кешенінің  құрылымы 

 

1.

 Пән бойынша жұмыс оқу бағдарламасы  

2.

 Пән бойынша студенттерге арналған оқу бағдарламасы (силлабус)  

3.

 СОӨЖ орындауға арналған материалдар 

4.

 СӨЖ ұйымдастыруға арналған материалдар 

5.

 Дәрістік кешен 

6.

 Тестілер

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф СТУ 5.01-07.5.20-07 Версия 1 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

ҚАЙНАР УНИВЕРСИТЕТІ 

    


  «Бекітемін» 

                                                                                                Кафедра меңгерушісі 

                                                                                  ______________ Сыздыкова 

К.Ш. 


                                                                              «_____» _____________ 2014 ж. 

 

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПӘНДЕР ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР КАФЕДРАСЫ 

 

 Пән атауы: Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Мамандығы: Қаржы-5В050900 

Оқу формасы: күндізгі 

Барлығы: 3 кредит 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Дәріс: 30 сағат 

Практикалық (семинар) сабағы: 15 сағат 

СОӨЖ: 45 сағат  

СӨЖ:  45 сағат  

Барлық аудиториялық сағат 135 

Барлық контролдық форма: тестік 

Кеңес: 2 сағат 

Емтихан: 3 сағат 

 

Кафедраның  оқу-  әдістемелік  кеңесінің  «____»  __________  2013  ж. мәжілісінде  

№      хаттамамен талқыланып бекітілді. 

 

Кафедра меңгерушісі_______________ э.ғ.к.,  доцент Сыздыкова К.Ш.  

Экономикалық  пәндер  және  ақпараттық  жүйелер  кафедрасы  оқу- 

әдістемелік кеңесінде мақұлданды.  

 

Алматы 2013  

       1.Курстың 

мақсаты:  Пәнді  жүргізудің  мақсаты  болып  елдің 

экономикасын реттеуде экономикалық қызметтің субъектісі мен объектісінің 

көрсеткіштерінің негізгі ұғымдары мен қағидаларын оқып үйрену 

2.Курстың  міндеті:  Экономиканы  мемлекеттік  реттеудің  механизмін 

және  әр  түрлі  аспаптары  мен  реттеуіштерін  кеңінен  ашып,  экономиканы 

мемлекеттік реттеудің әдістемесін, әдістерін және принциптерін игеру керек.

 

Пәнді  оқыту  студенттердің    жалпы  экономикалық  дайындық  деңгейін жоғарылатуға,  мемлекеттік  тұрғыда  ойлауға  қабілеттіліктерін  жоғарылатуы 

керек. 


-

 

мемлекеттің экономикалық өмірдің белсенді мүшелерінің бірі екендігі туралы пікір қалыптастыру

-

 мемлекеттің көпқырлы маңызын түйсіну; 

-

 мемлекеттің  экономикаға  ықпал  ету  формаларының әдістерінің, және 

механизмдерінің  өзгеру  тенденциясын  талдау  мен  болжау  жөнінде 

білім беру; 

-

 мемлекеттік реттеудің  мәні мен механизмдерін түсіну; 

-

 мемлекеттік реттеудің экономикаға тигізетін әсерін аса көтермелеуден 

де,  мемлекет  қызметінің  оңды  әсерін  жоққа  шығарудан  да  азат 

көзқарас туғызу.  

 

3.Курстың  алдыңғы  реквизиті:  Микроэкономика,  Макроэкономика, 

Кәсіпорын экономикасы 

      4.Курстың  кейінгі  реквизиті:  Пәнді  оқыту  барысында  алынған 

білімдерді  қолданатын  келесі  пәндер  тізімі  (мамандықтың  жұмыс  оқу 

жоспары бойынша). 

 

Курстың күнтізбелік-тақырыптық жоспары

  

Тақырып атауы Дәрі

с 

Пра

кти

ка 

Зерт

хана 

СОӨ

Ж 

СӨЖ 

І.Бөлім: 

Әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлаудың теория-әдістемелік негіздері. 

1. 


Әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлау 

теориясының пәні. 

2. Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың жүйесі 

3. 

Әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлаудың 

әдістемесі 

4. Әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлауды 

ұйымдастыру. 

5. 

СССр-дегі 

әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлаудың  тарихи  тәжірибесі,  шетелдердегі 

әлеуметтік-экономикалық жоспарлау 

ІІ Бөлім: Мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлау 

жүйесіндегі 

стратегиялық 

макроэкономикалық жоспарлау. 

 

6. Әлеуметтік-экономикалық 

үрдістерді 

стратегиялық макроэкономикалық жоспарлау 

7.  Қоғамның  әлеуметтік  дамуын  стратегиялық 

жоспарлау. 

8. 

Ғылыми-техникалық 

үрдісті 

стратегиялық 

жоспарлау. 

9. 

Ұлттық 


экономиканың 

құрылымы 

мен 

пропорциясының қарқынын 

стратегиялық 

жоспарлау.  Аймақтық  деңгейде  стратегиялық 

жоспарлау ІІІ  Бөлім:  Мемлекеттік  жоспарлау  жүйесінде әлеуметтік-экономикалық  дамуды  индикативті 

жоспарлау. 

10. 


Мемлекеттік 

басқарудың 

тиімділігін 

жоғарылатуда индикативті жоспарлаудың ролі. 

ҚР-ның әлеуметтік-экономикалық 

дамуының 

индикативті жоспарлауы. 

11. 

Обылыстардың 

әлеуметтік-экономикалық 

дамуын 


индикативті 

жоспарлау. 

Бағдарлама 

әлеуметтік  –  экономикалық  дамудың  индикативті 

жоспары ретінде. 

12.  Бағдарламаның  бекітілуі,  жүзеге  асырылуы, 

құрастырылудың реті. 

13. Ұлттық 

компаниялардың 

әлеуметтік-

экономикалық дамуын жоспарлау 

14. Әлеуметтік – экономикалық дамуды индикативті жоспарлау бюджеттік жоспарлаудың негізі ретінде 

ІVБөлім: 

Микроэкономикада 

әлеуметтік-

экономикалық жоспарлау.  

15.  Фирманың  іс-әрекетін  жоспарлау.  Бизнес 

жоспар. 
16. Бизнес жоспарлау    

 

Қолданылатын әдебиеттер 

 

1.Елемесов Р.Е.; Жатканбаев Е.Б. Государство и рынок. Алматы: ,,Қаржы-қаражат”-1997 2.Мамыров Н.К., Ихданов Ж. Государственное регулирование экономики в условиях 

Казахстана. Алматы, Экономика-1998 

3.Государственное  регулирование экономики. Учебное пособие.    М.: Дело, 2001 

4.Государственное  регулирование рыночной экономики. Учебное пособие. М.:Дело, 2001 

5.Елемесов Р.Е.; Жатканбаев Е.Б. Государство и рынок. Алматы: ,,Қаржы- 

қаражат”-1997 

6. Назарбаев Н.А. Рынок и социально экономическое развитие. М.: Экономика-1994 

7.Государственное  регулирование рыночной экономики. Учебное пособие. М.:Дело, 2001 

8.Бибатырова И.А. Государственное  регулирование национальной  экономики. Учебное 

пособие. Алматы, “Қазақ университеті”2004 

9.Экономическая теория национальной экономики и мирового  хозяйства. М.: 1998 

10. Бункина М.К., Семенов А.И. Экономическая политика. Учебное поообие. М., 1999 

 

Қолданылатын материалдар 


 

1. 

Законы «О бюджете Республики Казахстан на 2004 год» 

2.

 

Налоговый кодекс Республики Казахстан. 3.

 

Закон «О банках и банковской деятельности». 4.

 

Закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». 5.

 

Закон РК « О занятости населения». // Казахстанская правда 1999. 5 января. 6.

 

Закон  РК  «О  недобросовестной  конкуренции».  //  Казахстанская  правда. 1998. 11 июня. 

7.

 Закон  РК  «О  конкуренции  и  ограничении  монополистической 

деятельности» от 19 января 2001 г. Из-во «Юрист» 15.02.2002 г.  

8.

 

Закон РК «Об инвестициях» от 8 января 2003 г. 9.

 

Закон РК «О валютном регулировании» от 24 декабря 1996 г. 10.

 

Закон  РК  «О  внешнем  заимствовании  и  управлении  государственным долгом» от 10 апреля 1997 г. 

11.


 

Закон РК «О банкротстве» от 21 января 1997 г.  

12.

 

Программа  Индустриального  и  инновационного  развития  на  2002  –  2015 годы 

13.


 

Закон РК  «О государственной поддержке малого предпринимательства». // 

Вечерний Алматы. 1997. 27 июня.  

14.


 

Закон РК «О недрах и недропользовании». Алматы. Казахстан. 1995. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ҚАЙНАР УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

«Бекітемін» 

                                                                Ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

э.ғ.д.,проректор 

                                                                                  ______________ 

Ә.Ж.Сапарбаев 

                                                                              «_____» _____________ 2014 ж.   

 

 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПӘНДЕР ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР  

КАФЕДРАСЫ 

 

студенттерге арналған оқыту бағдарламасы 

    (СИЛЛАБУС) 

 

Пән атауы: Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Мамандығы: Қаржы-5В050900 

Оқу формасы: күндізгі 

Барлығы: 3 кредит 

Курс: 2 


Семестр: 4  

Дәріс: 30 сағат 

Практикалық (семинар) сабағы: 15 сағат 

СОӨЖ: 45 сағат  

СӨЖ:  45 сағат  

Барлық аудиториялық сағат 135 

Барлық бақылау түрі: тестік 

Кеңес: 2 сағат 

Емтихан: 3 сағат 

 

Алматы 2013 


 

1.1. 

Оқытушылар    туралы    ақпарат:  «Экономикалық  пәндер  және 

ақпараттық  жүйелер  кафедрасы»  кафедрасының  аға  оқытушысы 

Тогтамурат Б. 

1.2.

 

Пәндік деректер: 

Атауы: Экономиканы мемлекеттік реттеу 

Кредит саны: 3 

Өткізілетін орын: 310В аудитория Кесте 1 

Оқу жоспарынан алынған 

Курс   Сем

ест


р  

Кре- 


Дитт

ер 


Апталық академиялық сағат 

Бақылау 


түрі 

Дәрі


с 

 

Семинарлық сабақ 

 

СОӨЖ 

СӨЖ  Барлығ

ы    10 
30 

15 


45 

45 


90 

емтихан 


 

1.Курстың  мақсаты:  Пәнді  жүргізудің  мақсаты  болып  елдің  экономикасын 

реттеуде 

экономикалық 

қызметтің 

субъектісі 

мен 


объектісінің 

көрсеткіштерінің негізгі ұғымдары мен қағидаларын оқып үйрену 2.Курстың  міндеті:  Экономиканы  мемлекеттік  реттеудің  механизмін  және 

әр  түрлі  аспаптары  мен  реттеуіштерін  кеңінен  ашып,  экономиканы 

мемлекеттік реттеудің әдістемесін, әдістерін және принциптерін игеру керек.

 

Пәнді  оқыту  студенттердің    жалпы  экономикалық  дайындық  деңгейін жоғарылатуға,  мемлекеттік  тұрғыда  ойлауға  қабілеттіліктерін  жоғарылатуы 

керек. 


-

 

мемлекеттің экономикалық өмірдің белсенді мүшелерінің бірі екендігі туралы пікір қалыптастыру; 

-

 мемлекеттің көпқырлы маңызын түйсіну; 

-

 мемлекеттің  экономикаға  ықпал  ету  формаларының әдістерінің, және 

механизмдерінің  өзгеру  тенденциясын  талдау  мен  болжау  жөнінде 

білім беру; 

-

 мемлекеттік реттеудің  мәні мен механизмдерін түсіну; 

-

 мемлекеттік реттеудің экономикаға тигізетін әсерін аса көтермелеуден 

де,  мемлекет  қызметінің  оңды  әсерін  жоққа  шығарудан  да  азат 

көзқарас туғызу.  

 

3.Курстың  алдыңғы  реквизиті:  Микроэкономика,  Макроэкономика, 

Кәсіпорын экономикасы 

4.Курстың  кейінгі  реквизиті:  Пәнді  оқыту  барысында  алынған  білімдерді 

қолданатын  келесі  пәндер  тізімі  (мамандықтың  жұмыс  оқу  жоспары 

бойынша). 

 

  

 

   Студенттердің білімін бағалау 

Курс саясаты мен процедурасы 

Студент: 

-  аудиторлық  сабақтардың  барлық  түрін  (дәрістерді,  практикалық  сабақтарды, 

семинар  сабақтарын,  лабораториялық  сабақтар)  және  оқытушы  жетекшілігімен 

орындалатын студенттің өзіндік жұмысы бойынша сабақтарды (ОЖСӨЖ) тұрақты  түрде 

қатысуға; 

-  Студенттің  өзіндік  жұмысын  (СӨЖ)  берілген  көлемде  және  белгіленген  мерзімде 

ұсынылған  оқу-әдістемелік  немесе  кітапханалардың  оқу  және  интернет  залдарындағы 

басқа да әдебиеттерді пайдалана отырып орындауға; 

-  берілген  көлемде  жазба  жұмыстарын  (ОЖОСӨЖ  немесе  СӨЖ)  тапсыру 

графиктерін қатаң сақтауға. 

- рейтингтік және қорытынды бақылауға өзі қатысуға міндетті

Аяқталмаған жазбаша жұмыстар есептелмейді. 

Жазбаша жұмыстарды (СОӨЖ немесе СӨЖ) уақтылы, толық, сапалы және ұқыпты 

орныдағаны,  шығармашылық  көзқарас  пен  оқу  процесіне,  студенттік  ғылыми  

конференцияларда белсенді қатысқаны үшін, сан-алуан әдеби және электрондық  ақпарат 

көздерін пайдаланғаны үшін студентке қосымша ынталандыру баллдары қосылады. 

Жазбаша  жұмыстарды  (СОӨЖ  немесе  СӨЖ)  толығымен,  сапасыз,  ұқыпсыз  және 

уақтылы  орныдамағаны  үшін,  аудиторлық  сабақтардың  барлық  түріне  (дәрістерді, 

практикалық  сабақтарды,  семинар  сабақтарын,  лабораториялық  сабақтар)  оқытушы 

жетекшілігімен  орындалатын  студенттің  өзіндік  жұмысы  (СОӨЖ)  бойынша  сабақтардан 

қатыспағаны  (кешіккені),  сонымен  бірге  оқу  корпусы  мен  сабақтарда  өзін-өзі  ұстау 

этикасын бұзғаны үшін айыптық баллдар алады.   

Консультациялар жеке бекітілген график бойынша өткізіледі. 

Студенттердің  білімін  рейтингтік  және  қорытынды  бақылау  оқу  орнының  оқу 

процессімен бекітлген графигі бойынша өткізіледі. 

 

Кесте 2 

Бақылау түрлеріне қарай рейтингтік балдарды бөлу 

№ 

Қорытынды бақылау түрі Бақылау түрлері 

Балы 


 

 

Емтихан Қорытынды бақылау 

40 


Аралық бақылау 

30 


Ағымдық бақылау 

30 


   

Кесте 3 

Студенттердің білімдерін бағалау 

Баға 


Әріптік 

эквивалент 

Рейтингтік 

балл 


(пайызбен %) 

Балмен 


Өте жақсы 

А 

А- 95-100 

90-94 


3,67 


Жақсы 

В+ 


В 

В- 


85-89 

80-84 


75-79 

3,33 


3,0 

2,67 


Қанағаттанарлық 

С+ 


С 

С- 


D+ 

70-74 


65-69 

60-64 


55-59 

2,33 


2,0 

1,67 


1,33 

10 

 

D- 50-54 

1,0 


Қанағаттанарлықсыз 

Ғ 

0-49 

 

Курстың күнтізбелік-тақырыптық жоспары

  

Тақырып атауы Дәрі

с 

Пра

кти

ка 

Зерт

хана 

СОӨ

Ж 

СӨЖ 

І.Бөлім: 

Әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлаудың теория-әдістемелік негіздері. 

1. 


Әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлау 

теориясының пәні. 

2. Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың жүйесі 

3. 

Әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлаудың 

әдістемесі 

4. Әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлауды 

ұйымдастыру. 

5. 

СССр-дегі 

әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлаудың  тарихи  тәжірибесі,  шетелдердегі 

әлеуметтік-экономикалық жоспарлау 

ІІ Бөлім: Мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлау 

жүйесіндегі 

стратегиялық 

макроэкономикалық жоспарлау. 

6. 


Әлеуметтік-экономикалық 

үрдістерді 

стратегиялық макроэкономикалық жоспарлау 

7.  Қоғамның  әлеуметтік  дамуын  стратегиялық 

жоспарлау. 

8. Ғылыми-техникалық 

үрдісті 


стратегиялық 

жоспарлау. 

9. Ұлттық 

экономиканың 

құрылымы 

мен 


пропорциясының 

қарқынын 

стратегиялық 

жоспарлау.  Аймақтық  деңгейде  стратегиялық 

жоспарлау 


  1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал