Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 5.05 Kb.

бет9/11
Дата12.09.2017
өлшемі5.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 
  Т3. Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  

Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  жарамды нормативті 
құжаттармен  техникалық құжаттарды рәсімдеудегі 
жауапкершілік 
қолданыстағы қызметкерлердің нормаға 
сәйкес қызмет жасауын, нормативті 
кұжаттар мен тоехникалық құжаттарды 
құрастыру  
Құрастыру реттігін, 
техникалық 
құжаттар формасын  
 
Q.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Техникалық жоба құру   
1.1 Технико- экономикалық анықтамалар аударылды
1.2  жобалау негізіне ұйытқы болған жоба;  
1.3 жобаның геологиялық бөлшектері құрылды;  
1.4 технологиялық бөлігі құрылды;  
1.5 скважинаның жобасы таңдалды;  
1.6 скважинаның профилі таңдалды;  
1.7 бұрғылау әдісі таңдалды;  
2. Скважинаны жасауға смета құру  
2.1 Негізгі жүргізілетін жұмыстардын құнын есептелді;  
2.2 Гео- физикалықжұмыстардың  шығаны  есептелді;  
2.3 қосымша шығындарды есептелді. 
3. 
Бұрғылау 
өндірісіне 
нарядты 
ұйымдастыру 
3.1 Тереңдік скважиналардың номері және тереңдігі көрсетілді, скважина 
сипатының жобасы; 
3.2 эксплуатациялау перфораттау бағанына дейінгі  номативты жұмыс бастау 
мерзімі анықталды .  
4.  Инструктивті-технологиялық  картаны 
құру 
4.1 Жарықтандыру жаңа немесе қолданысқа жарамды жарық шашу 
құралымен жұмыс  жүргізіледі;  
4.2 жұмыс үрдісін аумағына қарай  әлде қандай тімді тәсілін пайдаланып  
жүргізіледі  
 

R.1 Модулінің технологиялық картасы  «Скважиналарды жөндеу және бұрғылау үрдісін зерттеуге қатысу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 c. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
монтаждау және 
демонтаждау 
әдісі  
Монтаждау 
жұмысының 
сапасын анықтау  
Бұрғылау бойынша 
техникалық, 
нормаивтік 
конструкциясы 
бойынша құжаттар  
Бұрғылау 
жұмыстары 
жүргізелетін  жолдары  және 
жер  асты  жолдарын  тексеру; 
Қабылдау 
көпірінің, 
бұрғылау  едені,  стеллаждар, 
бұрғылау 
жасырындылар, 
науалардың төмендігі жүйесі, 
науаның 
шығыны, 
фундаментін,  мұнараларын, 
баспалдақтардың  қауіптілігін 
тексеру,    қоршаулар  мен 
бақылау-өлшеу 
құрылғыларын 
және 
аппараттарын 
тексеру; 
маңдайшалар 
мен 
қалқандарды  тексеру  және 
қозғалмалы, 
үйілген 
қоршаулардың 
механизмдерін 
ережесін 
сақтау; 
 
бұрғылау 
орындарындағы 
жарықтандыру,  жерге  қосу, 
тасуға  тыйым  салынатын 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау 
және экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы  

жағдайларты  тексеру;  судың 
ағып  кету  деңгейін  тексеру; 
өрт  болған  жағдайда  және 
алғашқы  медициналық  көмек 
көрсету 
мақсатында 
аптечкаларды  және  оның 
медикаменттерін тексеру  
2. 
Бұрғылау 
скважиналарыны
ң қорытынды 
жұмыстары  
Бұрғылау 
құрылғыларының 
жұмысының 
сапасын тексеру, 
пресстеу 
Цементтеу 
ерітіндісінің қату 
ұзақтығы, қысымды 
өлшеу әдісі, 
скважинаның ауыз-
қуысын 
байланысының 
схемасы  
Цементтеу агрегатын, 
желонканы, компрессорды 
даярлау; Сұйықтықты сумен 
алмастыру, қысымды тексеру  
3. 
Цементтеу 
қорытындысын 
тексеру  
Скважиналардың 
герметикалық 
емес 
жерлерін 
жөндеу  
Цементтеу 
ерітіндісінің қату 
ұзақтығы, қысымды 
өлшеу әдісі, 
скважинаның ауыз-
қуысын 
байланысының 
схемасы 
Аққан жерді анықтау, 
резистивиметрмен зерттеу, 
сұйықтықтың қарам-
қайшылығы,  қарама 
қайшылық теңдігінің 
диаграммасын алу; қосымша 
цементтеу жұмыстарын 
жүргізу  
 
 
 R.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  5 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
Скважинаны бұрғылау 
Бұрғылау скважиналарын 

шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  бұрғылау үрдісін зерттеу 
және скважиналарды жөндеудегі жауапкершілік 
 
құрылғыларын жөндеу кезінде 
отардық, шет елдік 
сараптамаларға сүйене отырып 
жұмыстар жүргізу  
жөндеу жұмыстары кезінде 
отандық, шет елдік  үлгідегі 
технологияны пайдалану  
 
R.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгей 
Элементтер 
Өлшемдер  
1. Монтаждау жұмысының сапасын 
тексеру 
1.1  Бұрғылау  жұмыстары  жүргізелетін  жолдары  және  жер  асты  жолдарын 
тексерілді 
1.2 
Қабылдау 
көпірінің, 
бұрғылау 
едені, 
стеллаждар, 
бұрғылау 
жасырындылар, 
науалардың 
төмендігі 
жүйесі, 
науаның 
шығыны, 
фундаментін, 
мұнараларын, 
баспалдақтардың 
қауіптілігін 
тексеру,  
қоршаулар мен бақылау-өлшеу құрылғыларын және аппараттарын тексерілді 
1.3  бұрғылау  орындарындағы  жарықтандыру,  жерге  қосу,  тасуға  тыйым 
салынатын жағдайларты тексерілді 
1.4  судың  ағып  кету  деңгейін  тексеру;  өрт  болған  жағдайда  және  алғашқы 
медициналық  көмек  көрсету  мақсатында  аптечкаларды  және  оның 
медикаменттері тексерілді 
2 Бұрғылау құрылғыларының жұмысының 
сапасын тексеру, пресстеу 
2.1 Цементтеу агрегатын, желонканы, компрессорды Подготовлена 
цементировочный агрегат, компрессор, желонки; 
2.2 ; Сұйықтықты сумен алмастырылды 
2.3 даярлау қысымы тексерілді 
3.  Скважиналардың  герметикалық  емес 
жерлерін жөндеу 
3.1 Аққан жерді анықталды 
3.2 сұйықтықтың қарам-қайшылығы  
3.3 қосымша цементтеу жұмыстарын жүргізілді 
3.4 қарама қайшылық теңдігінің диаграммасын алынды 
 

R.2 Модулінің технологиялық картасы  «Өндірісті реконструкциялау және бұрғылау қондырғыларын жетілдіруге 
қатысу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 c. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Ғылыми-
техникалық 
құжаттармен 
және 
техникалық 
әдебиеттермен 
жұмыс  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
жетілдіру 
мақсатында жоспар 
құру  
Бұрғылау үрдісіне 
қажетті материалдар 
мен техникалық құрал 
жабдықтар  
15 мың м және одан да 
көп тереңдікте жұмыс 
жасауға арналған 
жоспар құру; қолайсыз 
жағдайлар және терең 
су асты жұмыстарын 
жүргізуге арналған 
жоспар құру  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
 

R.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 5 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  өндірісті реконструкциялау 
және бұрғылау құрылғыларын іске қосудағы  
жауапкершілік 
Ғылыми-техникалық 
құжаттармен және техникалық 
әдебиеттермен жұмыс 
Бұрғылау құрылғыларын 
жетілдіру мақсатында 
жоспар құру 
 
R.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 деңгей 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Бұрғылау құрылғыларын жетілдіру 
мақсатында жоспар құру 
1.1  15  мың  м  және  одан  да  көп  тереңдікте  жұмыс  жасауға  арналған  жоспар 
құрылды;  
1.2 қолайсыз  жағдайлар және  терең  су  асты жұмыстарын жүргізуге  арналған 
жоспар құрылды 
 
R.3 Модулінің технологиялық картасы  «Бөлімшелерде арнайы өндірістік жұмыстарды ұйымдастыру және 
жоспарлау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 c. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Өндірістің жұмыс 
көлемін 
жоспарлау  
Скважиналардың 
құрылыс цикілін 
жалғасуын анықтау  
Өндірістің негізгі 
технологиясы; 
мамандық бойынша 
нормативті 
анықтамалар 
материалдарын 
Скважинаның 
құрылыстарына даярлық 
жұмыстарын орындау; 
Мұнара монтаждаушы 
жұмыстарын орындау; 
скважинаны бұрғылауға 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 

басқару  
даярлық жұмыстарын 
орындау; скважинаны 
бұрғылау жұмыстары; 
мұнай және газ 
скважиналарынның 
жұмысының орындалуы; 
бұрғылау және күштеу 
құрылғыларын монтаждау 
және демонтаждау  
Мультимедиялық 
оқыту бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау 
және экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
 
R.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  5 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және 
анықтау өздігінше шешім қабылдау,  өндірістік 
жұмысты ұйымдастыру және оспарлаудағы 
жауапкершілік 
Өндірістің жұмыс көлемін 
жоспарлау 
Өндірістің негізгі технологиясы; 
мамандық бойынша нормативті 
анықтамалар материалдарын 
басқару 
 
R.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 5 уровень 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Скважиналардың құрылыс цикілін 
1.1 Скважинаның құрылыстарына даярлық жұмыстарын орындалды 

жалғасуын анықтау 
1.2 Мұнара монтаждаушы жұмыстарын орындалды 
 1.3 скважинаны бұрғылауға даярлық жұмыстарын орындалды 
1.4 мұнай және газ скважиналарынның жұмысының орындалды  
1.5 скважинаны бұрғылау жұмыстары 
1.6 бұрғылау және күштеу  
 
3.2  Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары* 
 
(біліктілік деңгейін көтеруге арналған техникалық және кәсіби білім алу оқу жоспарының үлгісі) 
академиялық сағат 
№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы  
Оқу мерзімі  
Негізгі орта білім беру 
негізінде  
Жалпы орта білім беру 
негізінде  
2ж.10 ай 
3ж.10ай 
10 ай 
2ж.10ай Жалпы білім беру пәндері/ 
жалпы білім беру модульдері 
1448 
1448 
  
  

Жалпы гуманитарлық пәндер/ 
Жалпы  модульдер 
  
420 
80 
460 

Әлеуметтік-экономикалық пәндер/ 
әлеуметтік-экономикалық модульдер 
  
180 
  
180 

Жалпы кәсіби пәндер/ 
жалпы кәсіби модулдер (бағдарлама бойынша 
сағаттарды есепке алғанда) 
342 
760 
254 
760 
1 кәсіп. Барлау және экспулатациялау скважиналарының   
 5  Арнайы пәндер\ арнайы модульдер 
708 
  
708 
  
 5.1  А.1 Скважина құрылысына дайындық жұмыстары  
64 
  
64 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы  
Оқу мерзімі  
Негізгі орта білім беру 
негізінде  
Жалпы орта білім беру 
негізінде  
2ж.10 ай 
3ж.10ай 
10 ай 
2ж.10ай 


5.2   А.2  Бұрғылау жабдықтары мен бұрғылау 
құрылғыларына монтаждау жұмыстарын жүргізу   
86 
  
86 
  
5.3   А.3 Жоғары төмен түсу кезіндегі операциялар кезінде 
бұрғылау қондырғыларын іске қосуға даярлау  
64 
  
64 
  
5.4   В.1 Құбырларда технологиялық үрдіс арқылы бұрғылау 
жұмыстарын жүргізу . Апатты жою 
64 
  
64 
  
5.5   В.2 Скважиналарды байқау және экспулатациялау  
86 
  
86 
  
5.6   В.3 Бұрғылау құрылғыларын жөндеу және техникалық 
экуспулатациялау  
86 
  
86 
  
5.7   С.1 Бұрғылау жұмысының сапасын тексеру  
108 
  
108 
  
5.8   С.2 Скважиналарға қорытынды жұмыстарын жүргізу.  
Бұрғылау құрылғыларын демонтаждау  
64 
  
64 
  
5.9   С.3 Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен 
техникалық құжаттарды рәсімдеудегі сәйкестігі 
86 
  
86 
  
 2 кәсіп. Мұнара монтаждаушысы  
 5  Арнайы пәндер\арнайы модулдер** 
690 
  
690 
  
 5.1  D.1 Жабдықтар мен құрылғыларды бұрғылау орынына 
тасымалдау  
80 
  
80 
  
5.2   D.2  Бұрғылау құрылғылары мен көліктік-көтергіш 
заттары мен материалдарын схема арқылы тарату   
52 
  
52 
  
5.3   D.3 Бұрғылау құрылғысын монтаждауға даярлау  
80 
  
80 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы  
Оқу мерзімі  
Негізгі орта білім беру 
негізінде  
Жалпы орта білім беру 
негізінде  
2ж.10 ай 
3ж.10ай 
10 ай 
2ж.10ай 


5.4   E.1 Монтаж и демонтаж буровых установок, контрольно-
измерительных приборов и аппаратуры управления 
80 
  
80 
  
5.5   E.1 Бұрғылау құрылғыларын, бақылау-өлшеу аспаптары 
мен басқару аппараттарын монтаждау және демонтаждау  
80 
  
80 
  
5.6   E.2 Бұрғылау мұнараларын құру кезінде дәнекерлеу және 
электромонтаждау жұмысы барысында биіктету және 
мұнаралы биіктегіштерді пайдалану  
52 
  
52 
  
5.7   E.3 Бқрғылау құрылғыларын және бұрғылау мұнарасын 
орталықтандыру жүйесіне келтіру  
106 
  
106 
  
5.8   F.1 Монтаждау жұмысының сапасын анықтау  
80 
  
80 
  
5.9   F.2 Бұрғылау құрылғыларын тапсыру және бұрғылауға 
бақылау қосу құрылғысын орнату   
80 
  
80 
  
3 кәсіп. Бұрғылау құрылғыларының машинисті  
 5  Арнайы пәндер\арнайы модулдер** 
606 
  
606 
  
 5.1  G.1 Бұрғылау құрылғыларының жабдықтары, көтергіш 
аспаптарды монтаждауға және демонтаждауға қатысу  
80 
  
80 
  
5.2   G.2   Қозғалтқыш және күш аспаптарын тексеру, 
ақаулардың алдын-алу  
52 
  
52 
  
5.3   G.3 Құрылғыларды, құрал-жабдықтарды  жұмысқа 
даярлау және іске жарамдылығын сақтау  
106 
  
106 
  
5.4   H.1 Бұрғылау құрылғыларының күшпен басқару 
52 
  
52 
  
5.5   H.2 күштеу, бұрғылау қондырғыларын техникалық 
80 
  
80 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы  
Оқу мерзімі  
Негізгі орта білім беру 
негізінде  
Жалпы орта білім беру 
негізінде  
2ж.10 ай 
3ж.10ай 
10 ай 
2ж.10ай 


байқаудан өткізу  
5.6   H.3 Реттеу жүйесі және жанар-жағармай жеткізу 
түтікшелерінің салтындатқыш жүйесін ретке келтіру  
80 
  
80 
  
5.7   I.1 Ремонттан кейінгі обкаткы кезінде, төменге түсіру, 
жөндеуден кейінгі обкаткыны экспулатациялау кезінде 
берілген жұмыс режимін қадағалау   
52 
  
52 
  
5.8   I.2 Бұрғылау және күштеу құрылғыларын 
экспулатациялау кезінде жұмыс тәртібін қадағалау 
52 
  
52 
  
5.9   I.3 Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен 
техникалық құжаттарды рәсімдеудегі сәйкестігі 
52 
  
52 
  
4 кәсіп. Скважиналарды цментаждау бойынша оператор  
 5  Арнайы пәндер\арнайы модулдер** 
880 
  
880 
  
 5.1  J.1 Цементтеу агрегаттарын, цемент және құм 
араластыру машиналарын орналастыру   
106 
  
106 
  
5.2   J.2 
Тампонажды ерітндіні даярлау, гидравликалық құм 
шашқыш перфорациялар мен гидравликалық жарылу 
пластарының ерітіндісі 
106 
  
106 
  
5.3   J.3 Скважиналарды цементтеу бойынша дайындық 
жұмыстары   
80 
  
80 
  
5.4   K.1 Гидравликалық жарылған пластмассаларды, 
скаважиналарды технологиялық үрдіс арқылы цементтеу  
134 
  
134 
  
5.5   K.2 Цементтеу агрегаттарын технологиялық қамтамасыз 
134 
  
134 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы  
Оқу мерзімі  
Негізгі орта білім беру 
негізінде  
Жалпы орта білім беру 
негізінде  
2ж.10 ай 
3ж.10ай 
10 ай 
2ж.10ай 


ету және жұмысын басқару  
5.6   K.3 Цементтеу агрегаттарының құрылғыларын кезекті 
жөндеу және алдын-алу жұмыстарын орындау  
80 
  
80 
  
5.7   L.1 Тампондық ерітінділердің сапасын анықтау  
80 
  
80 
  
5.8   L.2 Цементтеу жұмыстарының сапасын тексеру  
80 
  
80 
  
5.9   L.3 Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен 
техникалық құжаттарды рәсімдеудегі сәйкестігі 
80 
  
80 
  
 5 кәсіп. Зертханашы 
 5  Арнайы пәндер\арнайы модулдер** 
630 
  
630 
  
 5.1  M.1Лабораториялық құрылғылар мен жабдықтардың 
жағдайын анықтау   
100 
  
100 
  
5.2   M.2 Бұрғылау ерітіндісін даярлау  
100 
  
100 
  
5.3   M.3 насостар мен өлшеу құрылғыларын, жабдықтарын 
жұмысқа дарлау 
100 
  
100 
  
5.4   N.1 Бұрғылау ерітінділерін химиялық өңдеу, даярлау  
50 
  
50 
  
5.5   N.2 бұрғылау ерітінділеріне лабораториялық сараптама 
жүргізу  
100 
  
100 
  
5.6   N.3 Сараптау материалдарының құрамын анықтау  
50 
  
50 
  
5.7   O.1 Дайын өнімнің параметріне және өнімнің 
технологиялық үрдісіне сәйкестігін қадағалау   
50 
  
50 
  
5.8   O.2 Бұрғылау ерітіндісінің сапасын тексеру 
50 
  
50 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы  
Оқу мерзімі  
Негізгі орта білім беру 
негізінде  
Жалпы орта білім беру 
негізінде  
2ж.10 ай 
3ж.10ай 
10 ай 
2ж.10ай 


5.9   O.3 Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен 
техникалық құжаттарды рәсімдеудегі сәйкестігі 
30 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал