Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 5.05 Kb.

бет8/11
Дата12.09.2017
өлшемі5.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тематический 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Құралдарды 
беру  
Төмен түсіру, 
жоғарлату 
жұмыстарын жүргізу  
Құралдарды беру 
жағдайы  
Бұрғылау 
трубаларын    кені бар 
жердің бір бөлімі бар 
скважинаға түсіру; 
Бұрғылау 
трубаларын    кені бар 
жердің бір бөлімі бар 
скважинадан жоғарыға 
көтеру  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 

Бұрғылау 
долотасы 
Жыныстарды қирату 
жұмыстарын жүргізу  
Бұрғылау,  қашау, 
классификациялау 
және тағайындау
Скваженаны 
бұрғылау жағдайы   
Физика- химиялық 
құрамына қарай қашау, 
жынысын таңдау; 
Қашауды түсіру; 
Қашаның көмегімен 

жынсты қирату   
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 

Пластты 
бөлектеу, 
ажырату 
Мұнай, газ, сулы 
қабаттарды ажырату  
Сквадиналардың 
құрамын 
таңдау; 
отырғызатын 
трубалар 
және 
колоналарды 
есептеу   
Отырғызатын трубаларды 
скважинаға түсіру; 
Мұнай, газ, сулы 
қабаттарды ажырату 

Бұрғылау 
операциясы 
кезінде 
көмектескіш 
құралдар  
Қосалқыл 
операциялар түрін 
орындау  
Кернді таңдау түрі; 
Скважиналарды 
игеру 
тәсілдері; 
бұрғылауда 
су 
және 
мұнай 
құрамдас 
сұйықтықты 
пайдалану; 
бұрғылау 
сұйықтығының 
түрлері  
Керн таңдау; 
шайғыш сұйықтықты 
даярлау; каратож;  
қисықтығына өлшем 
жүргізу; скважинаға  мұнай  
ағынын келтіру 
мақсатында скважинаны 
игеру   

Бұрғылау 
кезіндегі 
апатты жағдай 
және  алдын 
алуды 
жұмыстарын 
жүргізу 
Бір қатар жұмыстар 
жүргізу ( апатты )  
 
 
Апат түрлері және 
олардың салдары,   
алдын алуды 
жұмыстарын, 
апатты жағдай 
кезіндегі 
жұмыстарды 
ұйымдастыру  
Бұрғылау трубаларының  
сынғанын ауыстыру; 
Құрал жабдықтарды ала 
жүру 

Р.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  4 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын 
нормалар, шектеулі жаупкершілікті қажет 
ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылдау,  бұрғылау жұмыстарының 
технологиялық регламентке сәйкес бұрғылау 
жұмысының орындаудағы жауапкершілігі 
Бұрғылау процесінің техникалық 
үрдісі, жоғары- төмен түсу 
операциялары,  бұрғылау сұйықтығын 
қадағалау үрдісі, скважинада 
газдымұнайсу аралас сұйықтықты 
анықтау кезіндегі жұмыс  
Бұрғылау үрдірісі кезінде 
жалпы жұмыс жүргізу туралы 
мәлімет; бұрғылау тәсілдері; 
Апатты жою әдістері мен 
жоспары  
 
Р.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 
Элементтер 
Өлшемдер  
1. Төмен түсіру, жоғарлату жұмыстарын 
жүргізу 
1.1 Бұрғылау трубаларын    кені бар жердің бір бөлімі бар скважинаға түсірілді; 
1.2 Бұрғылау трубаларын    кені бар жердің бір бөлімі бар скважинадан 
жоғарыға көтерілді   
2. Жыныстарды қирату жұмыстарын 
жүргізу 
2.1 Физика- химиялық құрамына қарай қашау, жынысын таңдалды 
2.2 Қашауды түсірілді 
2.3 Қашаның көмегімен жынсты қиратылды 
3. Мұнай, газ, сулы қабаттарды ажырату  3.1 Отырғызатын трубаларды скважинаға түсірілді  
3.2 Мұнай, газ, сулы қабаттарды ажыратылды 
4. Қосалқыл операциялар түрін орындау  4.1 Керн таңдалды 
4.2 Шайғыш сұйықтықты даярланды 
4.3 Каратож;  қисықтығына өлшем жүргізілді;  
4.4 Скважинаға  мұнай  ағынын келтіру мақсатында скважинаны игерді  
5. Бір қатар жұмыстар жүргізу (апатты)  
 
 
5.1 Бұрғылау трубаларының  сынғанын ауыстырылды; 
5.2 Құрал жабдықтарды ала жүру  
 

Р.2 Модулінің технологиялық картасы «Күрделі апатты жағдайларды жою және алдын алу бойынша технологиялық 
тапсырмаларды шешу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 180 c. 
       
Р/с
№ 
  
Таырыптық  
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Апатты 
күрделенген 
жағдайлардың 
алдын алу  
Апатты күрделенген 
жағдайлардың алдын 
алу шараларын 
жүргізу  
Бұрғылау кезңнде 
туындайтын кездейсоқ 
техникалық бүлінулер 
себебін анықтау, алдын 
алу  
Жұмысты жоғары 
квалификациялы 
дәрежедегі жұмыскерлерге 
дұрыс бөліп беру; 
бұрғылау техникасын 
қатаң сақтау және 
өндірістік тәртіп; 
Бұрғылаудағы нақты 
құжаттарды жүргізу; 
барлық материалдармен
құрал-жабдықтармен 
қамтамасыз ету; барлық 
скважинаның өн бойында 
ғылыми еңбекті 
ұйымдастыру  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті 
тақта. 
Оқу 
материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын 
бұрғылау 
құрылысы. 
Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау 
құрылғыларын 

Апатты 
күрделенген 
жағдайлардың 
жою 
Апатты күрделенген 
жағдайлардың жою 
шараларын жүргізу  
Бұрғылауда 
апатты 
күрделенген 
жағдайлардың  себебін 
анықтау, жою тәсілдері  
Бұрғылау құрылғылары 
мен долоталардың 
апаттарн жою шараларын 
орындау; құбырды 
бұрғылауда апатты 

 
Р.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  4 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, шектеулі 
жаупкершілікті қажет ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылдау,  апатты жағдайларда және техникалық 
тапсырмаларды шешудегі  жауапкершілік 
Апатты күрделенген 
жағдайлардың алдын 
алу шараларын жүргізу 
Бұрғылауда апатты 
күрделенген жағдайлардың 
себебін анықтау, жою 
тәсілдері 
 
Р.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 
Элементтер 
Өлшемдер  
1. Апатты күрделенген жағдайлардың 
алдын алу шараларын жүргізу 
1.1 Жұмысты жоғары квалификациялы дәрежедегі жұмыскерлерге дұрыс бөліп 
берубарлық материалдармен, құрал-жабдықтармен қамтамасыз етуілді 
1.2 бұрғылау техникасын қатаң сақтау және өндірістік тәртіп сақталды  
1.3 Бұрғылаудағы нақты құжаттарды жүргізілді  
2. Бұрғылау кезңнде туындайтын 
кездейсоқ техникалық бүлінулер 
2.1 Бұрғылау құрылғылары мен долоталардың апаттарн жою шараларын 
орындалды 
жағдайларды жою 
шаралары;  
отырғызылатын 
трубалардың апаттарын 
жою шараларын орындау  
техникалық 
жабдықтау 
бойынша 
құбырларды барлау 
және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 

Еңбек және 
техника 
қауіпсіздігі 
Техника 
қауіпсіздігінің  
талаптарын білу және 
орындау 
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау 
Жұмыс алдында, жұмыс 
уақытында, жұмыстан соң  
техникалық қауіпсіздікті 
сақтау 

себебін анықтау, алдын алу 
2.2 құбырды бұрғылауда апатты жағдайларды жою шаралары;   
2.3 отырғызылатын трубалардың апаттарын жою шараларын орындалды  
3.  Техника қауіпсіздігінің  талаптарын 
білу және орындау 
3.1  Жұмыс алдында, жұмыс уақытында, жұмыстан соң  техникалық қауіпсіздігі 
сақталды 
 
Р.3 Модулінің технологиялық картасы «Скважиналарды жөндеу жұмысына даярлау.  
Жер асты скважиналарын іске асыру» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 144 c. 
Р/с 
№ 
 
Тематический 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
қамтамасыз ету  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
қамтамасыз ете алу  
Бұрғылау құрылғыларын 
қамтамасыз етілуі және 
схемасы; техникалық 
нұсқау, заводта 
даярланған нұсқауы, 
деталдарды мен 
узелдарды жөндеу 
барысында 
экспулатациялау  
Схеманы оқу; 
Құрылғылармен жұмыс, 
құрылғыларды түсіндіру; 
Деталдар мен узелдарды 
нормадан артық болуын 
анықтау  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын 
бұрғылау құрылысы. 
Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау 
2. 
Бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
жабдықтары 
мен 
құрылғылары  
Бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
жабдықтары мен 
құрылымының 
құрылысын білу, 
қамтамасыз ету, 
пайдалануда 
Бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
жабдықтары мен 
құрылымының 
құрылысын білу, 
қамтамасыз ету, 
пайдалануда бұрғылау 
Бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
жабдықтары мен 
құрылымының 
құрылысын білу, 
қамтамасыз ету, 
пайдалануда бұрғылау 

бұрғылау 
құрылғыларының 
узелдарын сынап 
көру  
құрылғыларының 
узелдарын сынап көру 
құрылғыларының 
узелдарын сынап көру 
құрылғыларын 
техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау 
және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
3. 
Құрылғылардың 
ақауы  
Құрылғылардың 
ақауларын анықтай 
білу  
Құрылғылардың ақаулары, 
анықтау тәсілін 
пайдаланып, себебін 
анықтау  
Құрылғылардың ақауын 
анықтау  
4. 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
байқаудан 
өткізу  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
байқаудан өткізе білу  
Бұрғылау құрылғыларын 
техникалық байқауға 
даярлау, техникалық 
қамтамасыз ету реті  
Құрылғлардың 
техникалық жағдайын 
тексеру (ТО-1)  
 
 
Р.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын 
нормалар, шектеулі жаупкершілікті қажет ететін 
және анықтау өздігінше шешім қабылдау,  
скважиналарды жөндеу жұмыстарына 
даярлаудағы жауапкершілік. Жер асты 
скважиналарын жөндеуін жандандыру.  
Сервистік тексеру жүргізу, 
ақауларын анықтау, ағымдағы 
жөндеу және алдын алу 
барысында құрылғыларды 
экспулатациялау  
Эксплуатациялау ережесі, 
бұрғылау құралдарының істен 
шығу түрлері; құрылғылар мен 
құрал-саймандарды жөндеу және 
алдын алу жұмыстары бойынша 
тексеруден өткізу  
 
Р.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
Элементтер 
Өлшемдер  
1. Сервистік қызметтен өту, жұмыс кезінде 
істен шыққан жүйені  анықтап алдын алу 
1.1 сервистік қызметтен өтті 
1.2 жұмыс кезінде істен шыққан жүйе анықталды 

жұмыстарын жүргізу  
1.3 жұмыс кезінде істен шыққан жүйені  анықтап алдын алу шаралары 
жүзеге асырылды 
2. Профилактикалық және ағымдағы 
жұмыстарды жүргізу  
2.1 профилактикалық жөндеу жұмысы жүргізілді  
2.2 ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді 
 
Q.1 Модулінің технологиялық картасы «Бұрғылау құрылғыларын қамтамасыз ету және экспулатациялау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 c. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Бұрғылау 
орндарында 
жөндеу 
жұмыстары 
жүргізу 
шаруашылығын 
басқару 
құрылымы   
Өндірістің 
механизацияларын, 
құрал-жабдықтарын 
модернизациялау 
жұмыстарын жүргізу  
Бұрғылау 
қондырғыларын 
жөндеу 
кезіндегі 
еңбекті 
және 
жөндеуді 
қамтамасыз ету  
Құрылғылардың дұрыс 
қолданылуы; Бұрғылау 
құрылғыларын іске 
жарамды қалпында 
сақтау  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау және 
2. 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
экспулатациялау 
кезінде 
байқаудан өткізу      
Жөндеу  жұмыстарын 
жылдық 
гарфиктің 
көлемі 
бойынша 
жүргізу 
және 
құрылғыларды дұрыс 
пайдалануды 
қамтамасыз ету  
Бұрғылау 
құрылғыларының 
техникалық 
параметрлерін 
пайдалану 
және  
өлшеу-бақылау 
аппараттарын 
дұрыс пайдалану  
Құрылғылардың 
жөндеуін 
жылдық, 
кварталдық, 
айлық 
көрсеткіштерін 
даярлау; 
қосалқы 
бөлшектерге 
және 
қралдарға 
сұраныс 
беру; 
қондырғыға 
сараптама 
жүргізу, 

жұмыстың 
есептелуі 
және 
құрылғының 
қозғалысы;  жөндеудің 
жаңа 
құрылғыларын 
пайдалану  
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
3. 
Құрылғыларды 
капиталды 
жөндеуден 
өткізу  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
капиталды 
жөндеуден өткізу  
Бұрғылау 
жұмыстарының 
классификациясы  
Қосалқы бөлшектерді 
даярлау; жөндеу 
жұмыстарын 
ұйымдастыру; қосу-
ретке келтіру 
жұмыстарын жүргізу  
4. 
Еңбек және 
техника 
қауіпсіздігі 
Техника 
қауіпсіздігінің  
талаптарын білу және 
орындау 
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында, 
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау 
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында, 
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау 
 
Q.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  бұрғылау құрылғыларын 
экспулатациялау және қамтамасыз етудегі  жауапкершілік 
 
Бұрғылау құрылғыларын 
техникалық 
экспулатациялаудан өткізу      
Бұрғылау құрылғыларын 
техникалық экспулатациялау 
кезінде байқаудан өткізу, 
қосу ретке келтіру 
аппатарратыр, құрылғылары       
 
Q.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 
Элементтер  
Өлшемдер  

1. Өндірістің механизацияларын, құрал-
жабдықтарын модернизациялау жұмыстарын 
жүргізу 
1.1 Құрылғылардың дұрыс қолданылды 
1.2 Бұрғылау құрылғыларын іске жарамды қалпында сақталды 
2.  Жөндеу  жұмыстарын  жылдық  гарфиктің 
көлемі  бойынша  жүргізу  және  құрылғыларды 
дұрыс пайдалануды қамтамасыз ету 
2.1 
Құрылғылардың 
жөндеуін 
жылдық, 
кварталдық, 
айлық 
көрсеткіштерін даярланды   
2.2 қосалқы бөлшектерге және қралдарға сұраныс беру; 
2.3 жөндеудің жаңа құрылғыларын пайдаланылады  
2.4  қондырғыға  сараптама  жүргізу,  жұмыстың  есептелуі  және 
құрылғының қозғалысы  
3. бұрғылау құрылғыларды капиталды 
жөндеуден өткізу 
3.1 Қосалқы бөлшектері даярланды 
3.2 жөндеу жұмыстары ұйымдастырылды 
3.3 қосу-ретке келтіру жұмыстары жүргізілді 
4.  Техника қауіпсіздігінің  талаптарын білу 
және орындау 
4.1  Жұмыс алдында, жұмыс уақытында, жұмыстан соң  техникалық 
қауіпсіздігі сақталды 
 
Q.2 Модулінің технологиялық картасы «Жер асты және жер асты құрылғыларының технологиялық жағдайын 
қадағалау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 72 c. 
Р/
с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби 
құзырлықтар 
1.  Жер асты және 
жер үсті бұрғылау 
құрылғыларының 
жұмысын 
қадағалау, реттеу  
Жер асты және жер үсті 
бұрғылау 
құрылғыларының 
жұмысын қадағалау, 
реттеу 
Скважианалардың 
конструкциясы 
және бұрғылау 
тәсілдері мен 
түрлері  
Жер асты және 
жер үсті бұрғылау 
құрылғыларының 
жұмысын реттеу 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 

 
                                                   Q.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  4 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, шектеулі 
жаупкершілікті қажет ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылдау,  жер асты және жер үсті бұрғылау 
Жоба бойынша 
скважиналардың 
көлемдерінің фактісі  
Скважианалардың 
конструкциясы және 
бұрғылау тәсілдері мен 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
Әдебиеттер: 
 Ильский. А«Буровые 
машины и механизмы» 
Москва, 1994г 
Володин Ю. И «Основы 
бурения» Москва .Недра, 
1986г 

қондырғыларынның техникалық жағдайын қадағалаудағы 
жауапкершілік 
түрлері 
 
Q.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей  
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Жер асты және жер үсті бұрғылау құрылғыларының 
жұмысын қадағалау, реттеу 
1. Жер асты және жер үсті бұрғылау құрылғыларының 
жұмысын қадағалау, реттелінді 
 
Q.3 Модулінің технологиялық картасы «Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен техникалық, технологиялық 
құжаттарды рәсімдеудегі сәйкестігі» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 c. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Скважиналарды 
тұрғызуға   
техникалық - 
экономикалық 
құжатнамаларды
ң болуы   
Техникалық жобаны 
құрастыру  
Аумақтың әкімшілік 
орналасуы, 
скважиналардың 
номері, бұрғылау 
мақсаты, 
скважиналардың 
санаты, жобалау 
аумағы мен тереңдігі,  
пласттық қысым 
көрсеткіші  
Технико- экономикалық 
аудару; аударылған 
құжаттар,  жобалау негізіне 
ұйытқы болған; жобаның 
геологиялық бөлшектерді 
құру; жобаның 
технологиялық бөлігі; 
скважинаның жобасын 
құру; скважинаның 
профилін таңдау; бұрғылау 
әдісін таңдау  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
2. 
Скважинаны 
құруға арналған 
Скважинаны  жасауға 
смета құру  
Скважина құруға 
негізделген 
Негізгі жүргізілетін 
жұмыстардын құнын 

негізгі құжаттар  
жұмыстар жүргізу; 
мұнараларды құру 
және жинау; 
скважиналарды 
бекіту және 
бұрғылау; скваинаны 
өнімділікке 
пайдалану  
есептеу;  Гео- физикалық 
шығанды есептеу; 
қосымша шығындарды 
есептеу. 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау 
және экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы  
3. 
Скважинаны 
құруға арналған 
негізгі құжаттар. 
Скважинаны 
құрудағы негізгі 
техника- 
экономикалық 
көрсеткіштер   
Бұрғылау  өндірісіне 
нарядты 
ұйымдастыру  
Тереңдік 
скважиналар, 
жобалық горизонт, 
скважиналардың 
сипаттамасы. 
Тереңдік скважиналардың 
номері және тереңдігі, 
жобалық горизонт, 
скважиналардың 
сипаттамасы; тескіш 
құдықтар мен суважиналық 
шеңберлердің нормативтік 
жалғасы.  
4. 
Скважинаны 
тұрғызуға 
арналған негізгі 
құжаттар  
Инструктивті-
технологиялық 
картаны құру 
Бұрғылау 
жұмыстарын жаңа 
бағытта жүзеге асыру 
Жарықтандыру жаңа 
немесе қолданысқа 
жарамды жарық шашу 
құралымен жұмыс  
жүргізу; жұмыс үрдісін 
аумағына қарай  әлде 
қандай тімді тәсілін 
пайдаланып  жүргізу   
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал