Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 5.05 Kb.

бет7/11
Дата12.09.2017
өлшемі5.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 
J.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау, скважиналарды  
цементаждау жұмыстарының жауапкершілігі 
Тампонажды ерітіндіні 
даярлау  
Цементтердің негізгі құрамы, 
цементтің химиялық - миниралдық 
құрамы, гидрациялану және қату 
үрдісі  
                                                    
                                                      J.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 уровень 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Бұрғылаудың маңына байланыстыру агрегаттарын 
орналастыру  
1.1 Агрегаттар скважинаға бағандар түсірілгеннен кейін 
байланыстырылды;  
1.2 Ағынды линия құралды;  
1.3 монтаждық құрылғылар мен  узелдарды пресстеу 
жұмыстары жүргізілді  
2. Цементті бұрғылауға  транспорттау және олалды цемент 
тасушы машинаға тиеу   
2.1 Бұрғылау қоймасына цементтер қаппен жеткізілді  
2.2 Автокөліктен цементті қаптар түсірілді  
3. Цемент ерітіндісін даярлау  
3.1 Есептеулі көлемде цемен ерітіндісі араластырылды  
3.2 Толтыру құрылғыларында берілетін сұйықтықты реттеу 
көлемі;  
3.3 Цементті араластыру агрегаттармен ерітінді араласты  

 
К.1 Модулінің технологиялық картасы  «Гидравликалық жарылған пластмассаларды, скаважиналарды 
технологиялық үрдіс арқылы цементтеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 134 c. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық  
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Скважиналарды 
цементтеу 
технологиясы  
Скважинаны 
цементтеу 
технологиялық үрдісін 
орындау  
Цементтеу 
агрегатының типтік 
схема бойынша 
орнатылуы; 
цементтеу 
құрылғысының 
байланыстыру 
схемасы, цементтеу 
үрдісі  
Скважиналардағы 
цементтеуді 
агрегаттың 
көмегімен 
қалпына 
келтіру; 
буферлық 
ерітндіні  шығарып  тастау 
көлемін  есептеу;  цементтік 
ерітіндісін 
құю 
және 
қатыруға  кірісу;  трубаның 
аралығын 
мыжу 
жұмыстарын 
жүргізу; 
күшейткіш 
линияларды 
судың  көмегімен  цемент 
қалдықтарынан  жуу;  Құю 
кранды 
бекіту; 
коммуникацияларды 
тарату, жинау. 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын 
бұрғылау құрылысы. 
Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау 
3.  Техника қауіпсіздігінің  талаптарын білу және орындау 
3.1  Жұмыс алдында, жұмыс уақытында, жұмыстан соң  
техникалық қауіпсіздіктері сақталды 

2. 
Пласттың 
гидравликалық 
жарылуы  
Гидравликалық 
пласттың жарылуын 
орындау  
Құмды тасушының 
ерітнідісінің сапасы 
мен көлемі; 
жаншығыш 
сұйықтықтың көлемі 
және типі; 
агрегаттардың 
қуаттылығы және 
мөлшері; жарылғыш 
сұйықтықтың құю 
жылдамдығы және 
реттілігі  
Скважиналарды таңдау; 
Сважиналық  забойлардың 
тереңдігін анықтау; 
Ластанған орнаты және 
тығынды шаю мақсаныда 
скважинаны жуу; фильтр 
орнату мақсатында 
бағамды скважинаға түсіру 
және ілмектерге ілу 
арқылы орнату 
скважиналарды ауыз 
қабатын бекіту және оларға 
арналған арнайы 
арматуралар, жарылғыш 
сұйықтығын құюды 
күшейтуге арналған 
насостарды орналастыру; 
түрлі қысымда күшейткіш 
жарылғыш ерітіндіні 
енгізу; жүргізілген 
жұмыстарға акт және 
жоспар құру  
құрылғыларын 
техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау 
және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
3. 
Еңбек және 
техника 
қауіпсіздігі 
Техника 
қауіпсіздігінің  
талаптарын білу және 
орындау 
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында, 
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау 
Жұмыс алдында, жұмыс 
уақытында, жұмыстан соң  
техникалық қауіпсіздікті 
сақтау 
 

К.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау, гидравликалық пластты 
жару, цементаждау жұмыстарын орындаудағы 
жауапкершілігі  
Цементтеу скважинасын, 
гидравликалық пластты 
жарудың химиялық құрамы  
Автомашинаны пайдаланудың 
ерекшеліктері және 
агрегаттарды пайдалану  
                                                    
К.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Скважинаны цементаждау 
технологиясын жүргізу  
1.1  скважинадағы  сұйықтықтың  цирукяциясын  агрегаттардың  көмегімен 
қалпына келтіру;  
1.2  буферлық ерітндіні шығарып тастау көлемі есептелді 
1.3  цементтік ерітіндісі құйылды;  
1.4 руба арасындағы қалған орынға цементті тығындау жұмыстары орындалды;  
1.5  күшейткіш линияларды судың көмегімен цемент қалдықтарынан жуылды;  
1.6 құю кранның ауызы бекітілді;  
1.7 коммуникация таратылды және жиналды. 
2.  Пласттың гидравликалық жарылуы 
2.1  Скважиналарды таңдалды;  
2.2  Сважиналық  забойлардың тереңдігін анықталды 
2.3  Ластанған орнаты және тығынды шаю мақсаныда скважинаны жуылды 
2.4  фильтр орнату мақсатында бағамды скважинаға түсіру және ілмектерге ілу 
арқылы орнату скважиналарды ауыз қабатын бекіту және оларға арналған 
арнайы арматуралар, жарылғыш сұйықтығын құюды күшейтуге арналған 
насостарды орналастырылды  
2.5  түрлі қысымда күшейткіш жарылғыш ерітіндіні енгізілді 
2.6  жүргізілген жұмыстарға акт және жоспар құрылды 

 
К.2 Модулінің технологиялық картасы  «Цементтеу агрегаттарын технологиялық қамтамасыз ету және жұмысын 
басқару» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 180 c. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Цементтеу 
жағдайы 
 
Скважинаны 
цементаждау 
технологиялық 
атқарылатын 
жұмыстарын 
қадағалау  
Әр бөлімнің 
жұмысы және жеке-
жеке буындардың 
жұмысы , жеке 
немесе біріктірілген 
агрегаттар  
Машинистен  немесе  СКЦ-
2М 
станция 
құрылғыларының 
операторларынан    сигнал 
белгілерін 
қабылдау, 
агрегаттардың 
жұмыс 
жасауында  алде  қандай 
істен  шығу  пайда  болса 
оларды жөндеу, алдын-алу; 
даярланған 
ерітіндінің 
сапасын,  қатыру  уақытын 
қадағалау, 
тығыздау 
сұйықтығының мөлшері  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын 
бұрғылау құрылысы. 
Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
2. 
 Скважиналарды 
цементаждау 
үрдісін қадағалау  
Цементтеу 
агрегаттарын басқару  
Скважианы 
цементтеуге 
арналған құрылғы, 
араластыру 
машиналарының 
Негізгі және су насостарын 
визуалды түрде  қадағалау, 
скважина аумағындағы 
сұйықтықты сыртқа 
шығару жұмыстарын 
3.  Техника қауіпсіздігінің  талаптарын 
білу және орындау 
3.1  Жұмыс алдында, жұмыс уақытында, жұмыстан соң  техникалық 
қауіпсіздіктері сақталды 

техникалық сипаты   жүргізу; затворы 
сұйықтықты бөлек 
агррегаттармен сорып 
сырқа шығару; 
агрегаттарды сементеу, 
бұрғылау 
сұйықтақтарының 
қысымын реттеу; 
мантаждау және 
демонтаждау жұмыстарына 
қатысу   
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау 
және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
 
К.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  цементтеу 
құрылғыларының техникалық байқаудан өткізу 
жауапкершілігі  
Күштеу  цементаждау 
агрегаттарын техникалық 
байқаудан  өткізу  
Құрылғылар, барлық узелдар мен 
агрегаттардың бірлесіп жұмыс 
жасауы   
                                                    
К.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  3 деңгей 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Цементаждау барлық  
технологиялардың жұмысын қадағалау   
1.1  СКЦ-2М, машинисттан, оператордан белгі қабылданды;  
1.2    агрегаттардың  жұмыс  жасауында  алде  қандай  істен  шығу  пайда  болған 
жағдайда алдын алу жұмыстары жүргізілді;  
1.3 қатырғыш даярлау  сұйықтақтың сапасы қадағаланды, жаншу сұйықтығының 
көлшмі. 

 
К.3 Модулінің технологиялық картасы  «Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен техникалық құжаттарды 
рәсімдеудегі сәйкестігі» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 c. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Цементтеу 
құрылғыларын  
құрамын 
байқаудан 
өткізу  
Цементтеу 
агрегаттарының 
құрамын білу  
Техникалық 
сипаттамасы, 
орталықтандыру 
агрегаттарының 
байқаудан өткізуіен 
жөнделуін білу  
Схемаларды жаттау; 
құрылғылардың 
құрамын және жұмысын 
түсіндіру; узелдардың 
және агрегаттардың 
жұмысқа жарамды 
мерзімін анықтау. 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
2. 
Қоғалтқыштың 
эелементтерін 
аспаптар мен 
құрылғыларды
ң сипаты 
арқылы ісетен 
шығуын 
Цементтеу 
агрегаттарын өлшеу-
бақылау аспаптары 
арқылы узелдарын 
қамтамасыз ету жайлы 
білу 
Бақылау -өлшеу 
құрылғыларының 
конструкциясы, 
аспатары, бұрғылау 
құрылғыларының 
узелдарын сынап 
көру, құрылғыларды 
Цементтеу агрегаттарын 
өлшеу-бақылау 
аспаптары арқылы 
узелдарын қамтамасыз 
ету 
2.Цементте у агрегаттарын басқару  
2. Негізгі және су насостарын визуалды түрде  қадағаланды,  скважина 
аумағындағы сұйықтықты сыртқа шығару жұмыстары жүргізілді;  
2.2 затворлы сұйықтықты бөлек агррегаттармен сорып сыртқа шығарылды
2.3 агрегаттар крандарының ауызы бекітілді;  
2.4 цементтек агрегаттарыны тиісті мөлшерді су көлемі берілді;  
2.5 линияларды монтаждау және демонтаждау жұмыстарына қатысу  

анықтау  
пайдалану  
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
3. 
Құрылғылардың 
ақауларын 
анықтау  
Құрылғылардың 
ақауларын анықтай 
білу  
Ақауларды анықтау, 
ақаулардың пайда 
болу себептерін 
анықтау  
Құрылғылардың 
ақауларын анықтау 
4. 
Орталықтандыр
у агрегаттарын 
техникалық 
үрдістерін 
тексеру  
Орталықтандыру 
агрегаттарын 
техникалық байқаудан 
өткізу  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
теникалық байқаудан 
өткізу реті, 
технологиялық 
қамтамасыз ету  
Агрегатты цементтеуге 
техникалық тексеру  
 
К.3  Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау, цементтеу агрегаттарының 
ағымдығы және алдын алу жөндеу жұмыстарын 
жүргізудегі жауапкершілігі  
Аспаптар мен құрылғылардың 
ақауларынның алды алу және 
қозғалтқыштың сипаттық 
белгілері бойынша 
элементтерінің ақауларын  
анықтау  
Цементтеу агрегаттарын 
жөндеу және қаматамасыз 
ету ережесі, техникалық 
сипаты  
 
.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер  
1. Құрылғыларды экспулатациялау үрдісінде 
анықталған ақауларды сервистік тексеруден 
өткізу  
1.1 сервистік тексеруден өткізілді  
1.2 құрылғыларды экспулатациялау үрдісінде анықталған ақаулардың 
анықталуы  
1.3 құрылғыларды экспулатациялаудағы ақаулардың алдын алу 

оборудования   
2. ағымдағы және алдын алу жұмыстарын 
орындау 
2.1 алдын ала жөндеу жұмысарын жүргізілді 
2.2 ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді  
 
L.1 Модулінің технологиялық картасы  «Тампондық ерітінділердің сапасын анықтау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 c. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Тампонажды 
ерітінділер мен 
тастардың 
құрамын реттеу  
Тампонажды 
ерітінділерінің 
құрамын реттеу  
Тампонажды 
ерітінділердің 
мықтылығын реттеу 
тәсілі. Жылдам 
және ақырын 
ұстағыштардың 
талаптары. 
Тампонажды 
ерітінділердің 
реологиялық 
құрамын реттеу  
Тампонажды 
ерітінділерді реагентті 
сәйкестігін өңдеу. 
арнайы материалдарды 
пайдалану 
(пластификаторы,пеног
аситель) 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау және 
экспулатациялау 
2.  
Скважиналарды 
цементтеу 
үрдісін 
ұйымдастыру  
Тампонажды 
ерітінділердің 
сапасын қадағалау   
Тампонажды 
ерітінділер және 
оны пайдалану 
аймағы  
Цементтік ерітіндіні 
таңдау сынамасы; АГ-
3ПП ареометрдің 
көмегімен ерітіндінің 
мықтылығын анықтау; 
Араластырғыш 
машинасының 

қызметіне түзету 
жұмыстарын жүргізу  
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
 
L.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,   4 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың  әрекетімен  орындалатын  нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше 
шешім 
қабылдау, 
тампонаждау 
ерітіндісінің сапасын қадағалаудағы жауапкершілік  
Өлшеу 
құрылғыларымен 
жұмыс  
Тампонажды  ерітінділер  және  оны 
пайдалану 
аймағы. 
Тампонажды 
ерітінділерінің құрамын реттеу тәсілдері. 
Жылдам  және  ақырын  ұстағыштардың 
талаптары.  Тампонажды  ерітінділердің 
реологиялық құрамын реттеу 
 
L.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  4 деңгей 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Тампонажды ерітінділерінің құрамын реттеу 
1.1 Тампонажды ерітінділердің реологиялық құрамын реттелінді; 
1.2 арнайы материалдарды пайдаланылды 
(пластификаторы,пеногаситель) 
2. Тампонажды ерітінділердің сапасын 
қадағалау   
2.1 Цементтік ерітіндіні таңдау сынамасы алынды;  
2.2 АГ-3ПП ареометрдің көмегімен ерітіндінің мықтылығын анықталды; 
2.3 Араластырғыш машинасының қызметіне түзету жұмыстарын 
жүргізілді. 
 
L.2 Модулінің технологиялық картасы «Цементтеу жұмыстарының сапасын тексеру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 c. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
Кәсіби құзырлықтар 

 
мазмұны  
1. 
Цементтеу 
жұмыстарының 
сапасын 
анықтау  
Цементтеу 
жұмыстарының 
сапасын тексеру  
Цементтеу сапасы 
жайлы ұғым, 
сапасының негізгі 
нұсқаулары. 
Цементтеу сапасын 
анықтау әдістері, 
оның кемшіліктері 
мен маңызы. 
Скважиналарды түрлі 
бекіту этаптары 
бойынша цементтеу 
сапасын анықтау 
факторы  
Күрделі бұрғылау 
құрылғыларын сумен 
колоннаны 
герметикалық тексеру 
мақсаты; сұйықтықты 
азайту тәсімімен 
қысымды төмендету; 
бағамдағы 
сұйықтықтың аққан 
орынын анықтау; 
Резистивиметрмен 
зерттеу.  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
 
L.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  4 деңгейі 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың  әрекетімен  орындалатын  нормалар, 
шектеулі  жаупкершілікті  қажет  ететін  және  анықтау 
Өлшеу 
құрылғыларымен 
Тампонажды  ерітінділер  және  оны 
пайдалану 
аймағы. 
Тампонажды 

өздігінше  шешім  қабылдау,  тампонаждау  ерітіндісінің 
сапасын қадағалаудағы жауапкершілік  
жұмыс  
ерітінділерінің 
құрамын 
реттеу 
тәсілдері.  Жылдам  және  ақырын 
ұстағыштардың 
талаптары. 
Тампонажды 
ерітінділердің 
реологиялық құрамын реттеу 
 
L.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  4 деңгей 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Цементтеу жұмыстарының сапасын анықтау  1.1 Күрделі бұрғылау құрылғыларын сумен колоннаны герметикалық 
тексеру мақсаты;  
1.2 Сұйықтықты азайту тәсімімен қысымы төмендетілді; 
1.3 Бағамдағы сұйықтықтың аққан орыны анықталды;  
1.4 Резистивиметрмен зерттелінді 
 
L.3 Модулінің технологиялық картасы  «Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен техникалық құжаттарды 
рәсімдеудегі сәйкестігі» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 c. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Бұрғылау 
құрылғыларына 
техникалық 
құжаттарды 
даярлау  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
қабылдауға акт 
жүргізу  
Техникалық 
құжаттарды құру 
реті  
Бұрғылау 
құрылғыларының 
қабылдау актісі, 
проектілік тереңдікте 
скважиналардың 
жұмыс жүргізілуі және  
жұмысқа жарамдығын 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 

растайтын 
құжатнаманың болуы; 
Бұрғылау 
насостарының 
қысымды жүргізуді 
сынақ өткізу актісінің 
болуы, пневмобасқару 
пресстеу жерге қосуын 
қадағалау   
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
Әдебиеттер: 
 Ильский А «Буровые 
машины и механизмы» » 
Москва, 1994г 
Володин Ю.И « Основы 
бурения» 
Москва .Недра, 1986г 

Бұрғылаудың 
техникалық-
экономикалық 
көрсеткіштері  
Бұрғылауды тоқ 
жүйесіне қосуға 
рәсімдеу 
жұмыстарын жүргізу    
Техникалық 
құжаттарды құру 
реті 
Электро қадағалау 
жұмыстарын рәсімдеу 
үрдісіне рұқсат беру  
 
L.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  4 денгей  
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, шектеулі 
жаупкершілікті қажет ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылдау,  техникалық құжаттарды нормативтік құжаттарға сай 
рәсімдеудегі жауапкершілік  
Бұрғылау құрылғыларына 
техникалық құжаттарды 
даярлау 
Техникалық құжаттарды 
құру реті 

L.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 
Элементтер 
Өлшемдер  
1. Бұрғылау құрылғыларын қабылдауға 
акт жүргізу 
1.1 Проектілік тереңдікте скважиналардың жұмыс жүргізілуі және  
жұмысқа жарамдығын растайтын құжатнаманың болуын рәсімдеу;  
1.2 Бұрғылау насостарының қысымды жүргізуді сынақ өткізу актісінің болуы, 
пневмобасқару пресстеу жерге қосуын қадағалау   
2. Электро қадағалау жұмыстарын 
рәсімдеу үрдісіне рұқсат беру 
2.1 Электро қадағалау жұмыстарын рәсімдеу үрдісіне рұқсат берілді 
 
5 кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Зертханашы 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4    
 
М.1 Модулінің технологиялық картасы «Зертханалық құрылғылар мен жабдықтардың жағдайын анықтау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 100 c. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби 
құзырлықтар 
1. 
Зертханалық 
құрылғылар мен 
аспаптардың 
жағдайын қарап 
шығу  
Тығыздығын 
анықтайтын өлшеу 
құрылғыларын 
тексеру, тығыздық 
жағдайы, бұрғылау 
ерітіндісінің 
стантистикалық тоқ 
қысымы 
 
Зертханалық 
құрылғылар мен 
аспаптардың 
құрылымы және 
жұмыс принципі  
Өлшеу 
құрылғыларының 
іске 
жарамдылығын 
тексеру; 
ареометрлер мен 
визкозиметлерін 
және т.б.  тазалау 
жұмыстарын 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 

 
жүргізу  
Барлау және экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау құрылғыларын 
техникалық жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының белгілері 
құрылысы 
 
М.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  зертханалық құрылғылар мен 
аспаптардың жағдайын тексерудегі  жауапкершілік  
Зертханалық құрылғылар мен 
аспаптардың жағдайын қарап 
шығу 
Зертханалық құрылғылар 
мен аспаптардың 
құрылымы және жұмыс 
принципі 
                                                    
                                                       М.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей  
Элементтер 
Өлшемдер  
1. Тығыздығын анықтайтын өлшеу құрылғыларын 
тексеру, тығыздық жағдайы, бұрғылау ерітіндісінің 
стантистикалық тоқ қысымы  
1.1 Өлшеу құрылғыларының іске жарамдылығын тексерілді 
1.2 ареометрлер мен визкозиметлерін және т.б.  тазалау 
жұмыстарын жүргізілді 
 
М.2 Модулінің технологиялық картасы  «Бұрғылау ерітіндісін даярлау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 100 c. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
Кәсіби құзырлықтар 

 
 
мазмұны  
1. 
Тампонажды 
ерітіндінің 
құрамын келтіру. 
Өлшегіш 
құралдармен 
жұмыс жүргізу   
Цемент даярлағыш 
құралды қатыру, матау 
материалдармен толтыру  
(құм,барит)  
Өлшеуіш құралдар 
және тампонажды 
материалдарды 
тағайындау, 
қойылатын 
талаптар  
Цемент даярлағыш 
құралды қатыру, матау 
материалдармен 
толтыру  
(құм,барит ) 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы    
2. 
Скважиналарды 
цементтеу  
үрдісін даярлау  
Бұрғылау 
құрылғыларымен 
агрегаттарды 
байланыстыру  
Техникалақ құрал- 
жабдықтарды 
даярлау, 
келтірілген 
материалдар  
Бұрғылау 
құрылғыларымен 
агрегаттарды 
байланыстыру, 
араластырушыдан 
араластырушуға 
сұйықтықты беру 
мақсатында   
3.  
Сұйықтықты 
даярлау  
Цементтік сұйықтықты 
пісіру  
Орталықтандыру 
схема жүйесі, 
цементтік 
ерітіндіні 
физикалық құрамы  
Ерітіндіге судық 
құамның мөлшері; 
алынатын ерітіндінің 
параметрін реттеу, 
толтыртқыштың 
толтыру көлемі  
4.  
Тампонажды 
ерітіндіні 
даярлау әдістері  
Цемент еріндісін басқа 
ерітіндімен араластыру  
Цементтік 
ерітіндінің 
химиялық және 
физикалық 
жағдайы  
Цемент араластыру 
агрегатының көмегімен 
ерітіндіні даярлау  

 
                                                      М.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, шектеулі 
жаупкершілікті қажет ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылдау,  тампонажды ерітндіні даярлауда, пластты 
кескілеуде, гидравликалық перфорациялаудағы 
жауапкершілік  
Тампонажды ерітіндінің 
құрамын іріктеу. Өлшеу 
құралдарымен жұмыс  
Томпонажды матреиалдарды 
тағайындау, өлшегіш 
құралдар және оған 
қойылатын талаптар  
 
М.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
 
М.3 Модулінің технологиялық картасы «Насостар мен өлшеу құрылғыларын, жабдықтарын жұмысқа дарлау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 100 c. 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Цементті даярлау құралына байлағыш құралдары 
бар ерітіндіні толтыру  (құм, барит)  
1.1  Цементті даярлау құралына байлағыш құралдары бар 
ерітіндісімен толтырылды  (құм, барит) 
2. Бұрғылау құрылғыларының агрегаттарын 
байланыстыру  
2.1  Бұрғылау құрылғыларының агрегаттарымен байланыстырылды 
3.  Цементтік сұйықтықты қатайту  
3.1  Ерітіндіге судық құрамның мөлшері қосылды;  
3.2  Толтыртқышқа ерітндіні реттеп толтырылды  
4.  Цемент еріндісін басқа ерітіндімен араластыру 
4.1  Цемент араластыру агрегатының көмегімен ерітінді даярланды 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Бұрғылау 
ерітіндісінің 
парамерін 
Бұрғылау 
ерітінділерінің 
мықтылығын  өлшеу 
Зертханалық 
құрылғылар, 
аспаптардың 
Ареометрлер 
мен 
визкозиметлерін  және  т.б.  
тазалау 
жұмыстарын 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 

қадағалау  
құралын даярлау  
құрылымы және оның 
жұмыс принципі  
жүргізу 
- компьютерлер; 
- интерактивті 
тақта. 
Оқу 
материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын 
бұрғылау 
құрылысы. 
Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
жабдықтау 
бойынша 
құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері 
құрылысы 
2. 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
бұрғылауда 
параметрлерін 
қадағалауды 
ұйымдастыру  
Бұрғылау 
ерітіндісінің 
тығыздығын 
мөлшерлеу  арқылы 
даярлау  
Зертханалық 
құрылғылар мен 
аспаптардың 
техникалық 
сипаттамасы  
 ВБР-1вискозиметрді 
даярлау  
3. 
Бұрғылау 
құрылғыларының 
параметрлерін 
анықтау әдісі 
және техникалық 
құрылғылары  
1.1
 
Статистикалық 
қысымға сәйкес 
қалыпты 
тепературада 
аспаптарды даярлау  
Зертханалық 
құрылғылар мен 
аспаптардың 
техникалық 
сипаттамасы 
СНС-3, 
 
ВСН-3 
ротационалды  вискозиметр 
аспабын даярлау   
4. 
Бұрғылау 
құрылғыларының 
параметрін 
қадағалау  
Қалыпты 
температурада 
аспаптың 
фильтрленген 
өлшемін даярлау  
Зертханалық 
құрылғылар мен 
аспаптардың 
техникалық 
сипаттамасы 
Қалыпты 
температурада 
аспаптың 
фильтрленген 
өлшемін  даярлау  фильтр-
пресс  ФЛР-1,  ВМ-6  аспабы,  
ВГ-1М аспабы. 
5. 
Бұрғылау 
ерітінділерінің 
параметрлерін 
анықтау әдісі мен 
техникалық 
құрылғылар   
Приборлардың 
концентраттарын 
өзгерту мақсатында 
ауырланған сұйықты 
даярлау  
Зертханалық 
құрылғылар мен 
аспаптардың 
техникалық 
сипаттамасы 
Металдан остойник жасау  
6. 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
Седиментацияның 
қалыпты жағдайда 
Зертханалық 
құрылғылар мен 
ЦС-2  қалыпты  цилиндрді 
даярлау  

 
 
                                                      М.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  зертханалық 
құрылғылар мен аспаптардың жағдайын тексерудегі 
жауапкершілік 
Зертханалық аспаптар мен 
құрылғылардың жағдайын 
тексеру  
Зертханалық құрылғылар, 
аспаптардың құрылымы және оның 
жұмыс принципі 
 
М.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
бұрғылауда 
параметрлерін 
қадағалауды 
ұйымдастыру 
екенін көрсету  
аспаптардың 
техникалық 
сипаттамасы 
 
 
Элементтер  
Өлшемдер  
1.  Бұрғылау ерітіндісінің тығыздығын мөлшерлеу арқылы 
даярланды 
1.1 Плотномер, ареометр, пикнометр өлшегіші даярланды  
2. 
 
Бұрғылау  ерітіндісінің  тығыздығын  өзгерту 
құрылғыларын даярлау  
2.1   ВБР-1вискозиметрді даярланды 
1.2
 
3.  Статистикалық қысымға сәйкес қалыпты тепературада 
аспаптарды даярлау 
3.1  СНС-3,  ВСН-3 ротационалды вискозиметр аспабын 
даярланды 
4.  Қалыпты температурада аспаптың фильтрленген 
өлшемін даярлау 
4.1  Қалыпты температурада аспаптың фильтрленген өлшемін 
даярлау фильтр-пресс ФЛР-1, ВМ-6 аспабы,  ВГ-1М аспабы . 
5.  Приборлардың концентраттарын өзгерту мақсатында 
ауырланған сұйықты даярлау 
5.1 ОМ-2 Металдан остойник жасалды 
 
6.  Седиментацияның қалыпты жағдайда екенін көрсету 
6.1  ЦС-2 қалыпты цилиндрді даярлау  

N.1 Модулінің технологиялық картасы  «Бұрғылау ерітінділерін химиялық өңдеу, даярлау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 50 c. 
 
N.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  бұрғылау ерітіндісін 
Насостың жұмыс істеу 
режимі мен 
рецептураларды таңдау 
Топырақтың химиялық- 
физикалық құрамы, 
материалдардың ауырлатқыш 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби 
құзырлықтар 
1. 
Насостың 
жұмыс істеу 
режимі мен 
рецептуралард
ы таңдау  
Ауырланған  цемент 
қоса  отырып  ерітінді 
даярлау 
және 
канцентратталған 
қабар даярлау  
Топырақтың 
химиялық- 
физикалық 
құрамы, 
материалдардың 
ауырлатқыш 
реагенттері  
Судың 
мөлшерлеуі 
арқылы 
ауыр 
тұздар 
мен 
цемент, 
ауырланған 
цемент 
қосу 
арқылы 
мөлшерлеу  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау құрылысы. 
Бұрғылау үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды барлау және 
экспулатациялау бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 

даярлаудағы жауапкершілік 
реагенттері 
 
N.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
 
N.2 Модулінің технологиялық картасы «Бұрғылау ерітінділеріне зертханалық сараптама жүргізу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 100 c. 
Элементтер  
Өлшемдер  
1.      Судың  мөлшерлеуі  арқылы  ауыр  тұздар  мен 
цемент, ауырланған цемент қосу арқылы мөлшерлеу 
1.1   Судың мөлшерлеуі арқылы ауыр тұздар мен цемент, ауырланған 
цемент қосу арқылы мөлшерленді 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Бұрғылау 
құрылғыларынд
а насосты 
пайдалану  
рычакты  ВРП-1- 
тығыздықты өлшеу 
құралы арқылы 
ерітіндінің 
тығыздығын анықтау  
 
 
рычакты  ВРП-1- 
тығыздықты 
өлшеуіш 
құралдарының 
техникалық 
сипаттамасы  
Қырлы стаканның белгіленген жеріне 
дейін  ерітіндіні  құйып  крышканы 
жабу;  арнайы  тетіктен  ағып  қалған 
ерітіндінің  артығын  алып  тастау; 
стойкының  оң  жақ  призмасына 
жылжымалы  стойканы  орналастыру; 
жоғарғы 
шкаладан 
ерітіндінің 
тығыздығын оқи отырып, тепе-теңдік 
рычагын  орналастыру,  жылжымалы 
жүкті оңға солға жылжыту; өлшемдер 
жүргізгеннен 
кейін 
стакандағы 
сұйықтықты  төгіп,  қақпағын  ашып, 
сумен жуып, құрғатып сүрту қажет.  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті 
тақта. 
Оқу 
материалдары: 
Мультимедиялы
қ оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары 

Барлау және 
экспулатациялау 
2. 
Сұйықтықтың 
физикалық 
 ВБР-1 тығыздықты 
өлшеу аспабымен 
ВБР-1 тығыздықты 
өлшеу аспабының 
Тығыздықты  өлшеу  варонкасы  және 
стаканды 
жуу 
(су 
құрамдас 

қасиеттері  
тығыздығын анықтау   техникалық 
сипаттамасы   
 
сұйықтықпен 
жұмыс 
кезінде); 
сыналатын  бұрғылау  сұйықтығын 
түтікшені  саусақпен  жауып  сүзгілі 
құйғыштан  асып  кеткенше  құю; 
Өлшеу  кружкасы  қысым  өлшегіш 
құралдың астына қойып, сұйықтықты 
ағызып,  бір  мезетте  уақыт  өлшегішті 
қосу;  ағызу  кезінде  сұйықтықтың 
өлшегіш 
кружканың 
көрсетілген 
жеріне  дейін  сұйықтық  толғанда 
түтікшені  саусақпен  қайта  жауып 
секундемердің  көрсеткіштерін  оқу 
керек.  Өлшеу  кейін  кружка  мен 
варонканы жуып қою керек.  
құбырларын 
бұрғылау 
құрылысы. 
Бұрғылау 
үрдісінде 
бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
жабдықтау 
бойынша 
құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысын
ың белгілері 
құрылысы 
3.  
Жуу 
сұйықтықтарын
ың 
параметрлерін 
өлшеу әдісі  
Қалыпты 
температурада 
аспаптың 
фильтрленген 
өлшемін даярлау  
Зертханалық 
құрылғылар мен 
аспаптардың 
техникалық 
сипаттамасы 
Қалыпты  температурада  аспаптың 
фильтрленген 
өлшемін 
даярлау 
фильтр-пресс  ФЛР-1,  ВМ-6  аспабы,  
ВГ-1М аспабы. 
4. 
Жуу 
сұйықтықтарын
ың 
параметрлері  
Бөгде қатты 
сүйықтықтың 
концентрациясын 
анықтау  
 
 
ОМ-2  металлдық 
остнаскасының 
техникалық 
сипаттамасы және 
жұмыс істеу 
тәртібі  
 
 
Остнасканы 
жуу; 
остнасканың 
қақпағын шешу, 50 см
3
   сұйықтығын 
өлшеу  және  оны  отстойникке  құю; 
қақпақты жумай сонымен суды бүрку, 
қақпақтың 
ішкі 
қабырғаларында 
қалған 
сұйықтықтарды 
сумен 
араластырып, 
отстойникке 
төгу; 
жанындағы  көрсетіш  деңгейіне  дейін 
тігінен  ұстап  тұрып;  қуысынан  су 

ақса  соңына  дейін  күту  қажет;  
қақпақты  мұқият  тығындап,  ағу 
тетігімен  көлденең  қалпына  келтіріп 
жатқызу,  қақпақты  ұстап  ауыз-
қуысын саусақпен бітеу, отстойниктің 
ішіндегі  затты  инт  енсивті  түрде 
шайқау;  отстойникті  тігінен  қойып, 
бір  минут  күту  қажет,  содан  кейін 
бюретка  шкаласы  бойынша  қақпақты 
ашып,  қатты  қалдықтар  мөлшерін 
анықтау;  Жуылған  бөгде  араласқан 
заттарды анықтау;  мөлшерін анықтап 
болғаннанн кейін судағы топырақтық 
бөгде 
заттарды 
отстойниктің 
ауызынан 
ағызып 
тастау; 
қалдықтарды  таза  су  мөлшерін  құю 
арқылы  диаметрі  1    мм  болатын 
ыдысқа  құю.  через  1-2-минуттан 
кейін қалған суы төгіп тастап, таза су 
құю;    лайлы  ыдыс  әбден  тазарғанға 
дейін  тазалап,  шаю;  оның  көлемін 
қайта  анықтап  отстойникке  қайта 
құю;  Бөгде  аралас  қаттылықтың 
концентрациясы    екі  еселенген 
қалдықтардың массасына тең   
5. 
Бұрғылау 
ерітіндісінің 
көрсеткіштері 
Седиментация және 
тепетеңдік 
көрсеткішін анықтау  
ЦС- 2 тепетеңдік 
сақтаушы цилиндр 
көрсеткішінің 
цилиндрге  шетіне  дейін  сынама  
сұйықтықты 
 
толтырып 
құю,   
алдынала мұқият шайқау керек; 
 

 
N.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  бұрғылау ерітіндісін 
даярлауда зертханалық сараптама жүргізудегі 
жауапкершілік 
Бұрғылауда цемент қоспалары 
мен бұрғылау параметрінің 
химиялық өңделуі  
КИПиА және зертханалық 
құрылғылардың жұмыс принципі  
 
N.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
және оларды 
өлшеу құралы   
техникалық  
сипаттамасы, 
шыныдан жасалған 
өлшегіш  
толтырылған 
цилиндрды 
тыныш 
жерге  орналастыру,  сағатты  белгілеу 
арқыла бір тәулікке қалдырамыз
сынаманы 24 сағаттан кейін ашамыз
кружканың бетіндегі қалдықты сумен 
бірге  ағызамыз;  мұқият  араластырып 
сұйықтықты 
төгіп 
тығыздығын 
анықтау 
қазет;  
түтікшені  тынмен  тығындау,  қалған 
сұйықтықты  мұқият  шайқап  қалған  
тығыздықты  анықтау;  ареометр  АГ- 
3ПП  өлшу  кезінде  оны  сол  біс  буға 
қайталап салу қажет; цилиндрді жуып 
құрғату қажет  
Элементтер  
Өлшемдер  
1.  Рычакты  ВРП-1- 
тығыздықты өлшеу құралы 
1.1   Қырлы стаканның белгіленген жеріне дейін ерітіндіні құйып крышканы жабылды;  
1.2   арнайы тетіктен ағып қалған ерітіндінің артығын алып тасталды;  

арқылы ерітіндінің 
тығыздығын анықтау 
1.3   стойкының оң жақ призмасына жылжымалы стойканы орналастыру; жоғарғы шкаладан 
ерітіндінің  тығыздығын  оқи  отырып,  тепе-теңдік  рычагын  орналастыру,  жылжымалы  жүкті 
оңға солға жылжытылды;  
1.4      өлшемдер  жүргізгеннен  кейін  стакандағы  сұйықтықты  төгіп,  қақпағын  ашып,  сумен 
жуып, құрғатып сүрту қажет; 
1.5  Өлшеу кейін кружка мен варонканы жуып қою керек. 
2.  ВБР-1 тығыздықты 
өлшеу аспабымен 
тығыздығын анықтау 
2.1    Тығыздықты  өлшеу  варонкасы  және  стаканды  жуу  (су  құрамдас  сұйықтықпен  жұмыс 
кезінде);  
2.2    сыналатын  бұрғылау  сұйықтығын  түтікшені  саусақпен  жауып  сүзгілі  құйғыштан  асып 
кеткенше құйылды  
2.3    Өлшеу  кружкасы  қысым  өлшегіш  құралдың  астына  қойып,  сұйықтықты  ағызып,  бір 
мезетте уақыт өлшегішті қосылды  
2.4    ағызу  кезінде  сұйықтықтың  өлшегіш  кружканың  көрсетілген  жеріне  дейін  сұйықтық 
толғанда түтікшені саусақпен қайта жауып секундемердің көрсеткіштерін оқылды. 
3.  Бөгде қатты 
сүйықтықтың 
концентрациясын анықтау  
 
 
3.1  Остнасканы жуу;  
3.2  остнасканың қақпағын шешу, 50 см
3
   сұйықтығын өлшеу және оны отстойникке құю;  
3.3    қақпақты  жумай  сонымен  суды  бүрку,  қақпақтың  ішкі  қабырғаларында  қалған 
сұйықтықтарды сумен араластырып, отстойникке төгу;  
3.4   жанындағы көрсетіш деңгейіне дейін тігінен ұстап тұрып;  
3.5  қақпақты мұқият тығындап, ағу тетігімен көлденең қалпына келтіріп жатқызу, қақпақты 
ұстап ауыз-қуысын саусақпен бітеу, отстойниктің ішіндегі затты инт енсивті түрде шайқау; 
4.  Седиментация және 
тепетеңдік көрсеткішін 
анықтау 
4.1  цилиндрге шетіне дейін сынама  сұйықтықты  толтырып құю,   алдынала мұқият шайқау 
керек; 
4.2    толтырылған  цилиндрды  тыныш  жерге  орналастыру,  сағатты  белгілеу  арқыла  бір 
тәулікке қалдырамыз; 
4.3 сынаманы 24 сағаттан кейін ашамыз, 
кружканың бетіндегі қалдықты сумен бірге ағызамыз;  
4. 4 мұқият араластырып сұйықтықты төгіп тығыздығын анықтау қазет;  

N.3 Модулінің технологиялық картасы  «Сараптау материалдарының құрамын анықтау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 50 c. 
 
N.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Р/с
№ 
  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби 
құзырлықтар 
1. 
Химиялық 
өңдеу және 
бұрғылауда 
бұрғылау 
қондырғыларын
ың цемент 
тығыздығын 
өлшеу 
параметірі 
Сараптау 
материалдарында 
заттардың  құрамдас 
бөлшектерін анықтау  
КИПиА 
зертханалық 
құрылғылардың 
жұмыс 
принциптері  
Газдың 
барын 
анықтау;  газ  және 
мұнай 
конденсатының 
барын 
анықтау;  
құмның 
барын 
анықтау;  филтрдің 
иминералдану 
құрылымын  және 
деңгейін анықтау  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау құрылысы. 
Бұрғылау үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын техникалық 
жабдықтау бойынша құбырларды 
барлау және экспулатациялау 
бұрғылаушысының белгілері 
құрылысы 

Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  сраптау 
матераиладарының құрамын анықтаудағы  
жауапкершілік 
Нормативтік құжаттарға 
сәйкес сараптама жүргізу  
Бұрғылау ерітіндісінің 
сараптамасының талаптары, 
нормативтік құжаттары  
 
N.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
 
О.1 Модулінің технологиялық картасы «Дайын өнімнің параметріне және өнімнің технологиялық үрдісіне сәйкестігін 
қадағалау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  72 c. 
Элементтер 
Өлшемдер  
1.   Анализдеу материалдарының құрамын анықтау  
1.1  Газдың бары анықталды  
1.2  газ және мұнай конденсатының бары анықталды  
1.3   құмның бары анықталды  
1.4    филтрдің  иминералдану  құрылымын  және  деңгейі 
анықталды  
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Өнімдердің 
сапасын 
қадағалау 
кезінде 
жіберілетін 
дәлсіздікті 
есепке алу  
КЛР-1  құылғысының 
көмегімен  өнімдердің 
талапқа  сай  екендігін 
қадағалау 
(зертханашының 
комплектісі) 
Түрлі 
концентрацияда 
әдістерді есепке 
алу  
Өлшегіш  құралдардың 
көмегі 
бойынша 
қадағалау  жұмыстарын 
жүргізу: 
ВРП-1 
рычакты-плотномер 
таразысы, 
термометр 
ТБР-1,    ПГР-1  газбен 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 

 
О.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  өнімнің технологиялық 
үрдісі мен параметрін даярлаудағы   жауапкершілік 
 
Өнімнің сапасын қадағалау және 
сараптамасның қорытындысы 
бойынша дәлсіздігі  
Түрлі концентрация әдістері 
 
О.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
қамтамасыз 
ету  
аспабы,  фильтр  пресс 
ФЛР-1, 
ВБР-1 
вискозиметр 
сұйықтықты  өлшейтін 
құрал,  отстойник  ОМ-
2,секундомер, 
сынық 
алу құралы  
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды барлау 
және экспулатациялау 
бұрғылаушысының белгілері 
құрылысы 
Элементтер  
Өлшемдер  
1.          КЛР-1  құылғысының  көмегімен  өнімдердің 
талапқа  сай  екендігін  қадағалау  (зертханашының 
комплектісі) 
1.1    Өлшегіш  құралдардың  көмегі  бойынша  қадағалау  жұмыстарын 
жүргізілді:  ВРП-1  рычакты-плотномер  таразысы,  термометр  ТБР-1,  
ПГР-1  газбен  қамтамасыз  ету    аспабы,  фильтр  пресс  ФЛР-1,  ВБР-1 
вискозиметр  сұйықтықты  өлшейтін  құрал,  отстойник  ОМ-
2,секундомер, сынық алу құралы 

О.2 Модулінің технологиялық картасы  «Бұрғылау ерітіндісінің сапасын анықтау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 50 c. 
 
О.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Сараптаманың 
қорытындысын 
өңдеу  
Бұрғылау 
ерітіндісінің  сапасын 
анықтау  
Бұрғылау 
ерітіндісінің 
сапасына 
қойылатын 
талаптар  
Бұрғылау  ерітіндісінің 
сапасын анықтау; талап 
етілетін 
параметрлер 
бойынша 
сапасын 
салыстыру  және  оны 
реттеу; 
алынған 
сынақтардың 
сараптамасын 
салыстыру 
және 
зертханада 
өңдеу 
жұмыстары 
және 
скважинаны 
жуу 
параметрлерін 
рецептрлерін өңдеу  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды барлау 
және экспулатациялау 
бұрғылаушысының белгілері 
құрылысы 

Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  бұрғылау ерітіндісінің 
сапасына жауапкершілік 
Сараптаманың 
қорытындысын өңдеу 
Бұрғылау ерітіндісінің сапасына 
қойылатын талаптар 
 
О.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
 
О.3 Модулінің технологиялық картасы «Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен техникалық құжаттарды 
рәсімдеудегі сәйкестігі» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 30 c. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық  
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби 
құзырлықтар 
1. 
Бұрғылау 
құрылғыларына 
техникалық 
құжаттарды 
даярлау  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
қабылдауға акт 
жүргізу  
Техникалық 
құжаттарды құру 
реті  
Бұрғылау 
құрылғыларының 
қабылдау актісі, 
проектілік 
тереңдікте 
скважиналардың 
жұмыс жүргізілуі 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
Элементтер  
Өлшемдер  
1.      Бұрғылау ерітіндісінің сапасын анықтау 
1.1   Бұрғылау ерітіндісінің сапасын анықтау;  
1.2    талап  етілетін  параметрлер  бойынша  сапасын  салыстыру  және  оны 
реттеу;  
1.3  алынған сынақтардың сараптамасын салыстыру және зертханада өңдеу 
жұмыстары  және  скважинаны  жуу  параметрлерін  рецептрлерін  өңдеу 
Определена параметры бурового раствора;  

және  
жұмысқа 
жарамдығын 
растайтын 
құжатнаманың 
болуы; Бұрғылау 
насостарының 
қысымды 
жүргізуді сынақ 
өткізу актісінің 
болуы, 
пневмобасқару 
пресстеу жерге 
қосуын қадағалау   
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды барлау 
және экспулатациялау 
бұрғылаушысының белгілері 
құрылысы  
Әдебиеттер: 
 Ильский А «Буровые машины 
и механизмы» » Москва, 1994г 
Володин Ю.И « Основы 
бурения» 
Москва .Недра, 1986г 
 
О.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, шектеулі 
жаупкершілікті қажет ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылдау,  зертханалық құрылғылар мен аспаптардың жағдайын 
тексерудегі жауапкершілік 
Зертханалық аспаптар 
мен құрылғылардың 
жағдайын тексеру  
Зертханалық құрылғылар, 
аспаптардың құрылымы 
және оның жұмыс 
принципі 
                                             
                                                      О.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

Элементтер 
Өлшемдер  
1. Акт жұмыстарын жүргізуді рәсімдеу  
1.1 Зертханалық сараптама жүргізіліп, акт жұмыстарын жүргізіліп рәсімделді  
 
5 кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Техник-технолог 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:  4-5 
 
Р.1 Модулінің технологиялық картасы  «Бұрғылау жұмысын технологиялық регламентке сәйкес жүргізу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 180 c. 
      
Р/с 
№ 
 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал