Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 5.05 Kb.

бет6/11
Дата12.09.2017
өлшемі5.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 
Н.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  техникалық байқаудан өткізу 
және күштеу, бұрғылау құрылғыларын жөндеудегі  
жауапкершілік  
Күштеу, бұрғылау 
құрылғыларына ағымдағы және 
алдын алу жөндеу жұмыстарын 
жүргізу  
Күштеу, бұрғылау 
құрылғыларына ағымдағы 
және алдын алу жөндеу 
жұмыстарын жүргізудің 
түрлері ментәсілдері  
 
Н.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Сервистік байқауда өткізу, істен шығуды 
анықтау және жөндеу, құрылғыларды 
пайдалануда анықталатын жағдайлар  
1.1 сервистік байқау жүргізілді  
1.2 құрылғыдарды пайдаоануда пайдв болған жағдайлар анықталды  
1.3 пайдалану кезнде істен шыққан құрылғыларды жөндеу жұмыстары 
жүргізілді   
2. Ағымдағы және алдын алу жұмыстарын 
жұргізу  
2.1 алдын ала жөндеу жұмыстары жүргізілді  
2.2 ағымдағы жөндеу жұмыстары жұргізілді  

Н.3 Модулінің технологиялық картасы  «Реттеу жүйесі және жанар-жағармай жеткізу түтікшелерінің салтындатқыш 
жүйесін ретке келтіру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Бұрғылау және 
күштеу 
құрылғыларын 
майлау, суыту, 
реттеу  
Күштеу агрегаттарын 
суыту, реттеу газды 
мөлшермен беру 
жүйесін ретке 
келтіру  
Бұрғылау күштеу 
агрегаттарының 
майлау ережесі, 
суыту, реттеу, 
майдың типтері 
 
Барлық цилинрлердің 
карамысласын тартуда 
диамерлік кілтпен өлшеу
тарту мөлшері; насостық 
құрылғының көмегімен 
жара-жағар май құю, 
жіңішке фильтрдегі 
құрылғыны тазалау; 
бұрыштарды реттеу жағар 
майды шашу айналымға, 
температура қысымына  
байланысты  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
 

                                                      Н.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  күштеу агрегаттарын 
суыту, реттеу газды мөлшермен беру жүйесін ретке 
келтірудегі жауапкершілік  
Бұрғылау күштеу 
агрегаттарының майлау 
ережесі, суыту, реттеу  
Бұрғылау күштеу 
агрегаттарының майлау ережесі, 
суыту, реттеу, майдың типтері 
                                                 
Н.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей  
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Күштеу агрегаттарын суыту, реттеу 
газды мөлшермен беру жүйесін ретке 
келтіру 
1.1 Барлық цилинрлердің карамысласын тартуда диамерлік кілтпен өлшеу
тарту мөлшері; 
1.2 насостық құрылғының көмегімен жара-жағар май құю, жіңішке фильтрдегі 
құрылғыны тазалау;  
1.3 бұрыштарды реттеу жағар майды шашу айналымға, температура қысымына  
байланысты 
 
I.1 Модулінің технологиялық картасы  «Жөндеуден кейінгі обкаткы кезінде, төменге түсіру, жөндеуден кейінгі 
обкаткыны экспулатациялау кезінде берілген жұмыс режимін қадағалау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 72 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби 
құзырлықтар 
1. 
Күштеу 
агрегаттарын 
обкаткіден 
шығару кезінде 
Күштеу 
агрегаттарының 
жұмыс режимін реттеу  
Күштеу 
агрегаттарын 
технологиялық 
жұмысын іске 
Күштеу 
агрегаттарының 
жұмыс режимін 
реттеу 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 

 
                                                   I.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  4 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, шектеулі 
жаупкершілікті қажет ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылдау,  Күштеу агрегаттарын технологиялық жұмысын 
іске қосу,  жұмыс режимин реттеу, қосу, жөндеудегі  
жауапкершілік  
 
Күштеу агрегаттарын 
обкаткіден шығару кезінде 
іске қосу жұмыс режимин 
реттеу 
Күштеу агрегаттарын 
технологиялық жұмысын 
іске қосу,  жұмыс 
режимин реттеу, қосу, 
жөндеу   
 
іске қосу 
жұмыс 
режимин 
реттеу  
қосу,  жұмыс 
режимин реттеу, 
қосу, жөндеу   
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау құрылысы. 
Бұрғылау үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын техникалық 
жабдықтау бойынша құбырларды 
барлау және экспулатациялау 
бұрғылаушысының белгілері 
құрылысы  
Әдебиеттер: 
 Ильский. А«Буровые машины и 
механизмы» Москва, 1994г 
Володин Ю. И «Основы бурения» 
Москва .Недра, 1986г 

I.1, Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Күштеу агрегаттарының жұмыс режимін реттеу 
1. Күштеу агрегаттарын обкаткіден шығару кезінде іске 
қосу жұмыс режимин реттелді 
 
I.2 Модулінің технологиялық картасы  «Бұрғылау және күштеу құрылғыларын экспулатациялау кезінде жұмыс 
тәртібін қадағалау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52с 
Р/с
№ 
 
Теақырыпты
қблок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Қорытынды 
жұмыстарды 
және 
экспулатанци
яны 
скважинаға 
беру, 
бұрғылау 
және күштеу 
құрылғылары
н 
эксплуатация
лау  
Бұрғылау және күштеу 
құрылғыларының 
жұмыс режимін 
тексеру  
Бұрғылау 
және 
күштеу 
құрылғыларын 
экспулатациялау 
ережесі   
 
Механизмдер 
мен 
агрегаттардың 
монтажын 
тексеру,  клиндық  цептер  мен 
ремендердің 
тартылуын 
қадағалау, 
кожухтар 
мен 
қоршаулардың  жағдайлары; 
узелдарды 
майлау; 
механизмдер 
мен 
агрегаттарды  сумен,  жағар 
маймен 
қамтамасыз 
ету; 
монтаждау 
кезінде 
анықталған  ақаулар  болса 
алдын  алуды  ұйымдастыру; 
барлық 
агрегаттар 
мен 
механизмдерді 
шаңнан 
ластан 
тазарту, 
жуу; 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 

                                            
  
                                              
  I.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  4 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, шектеулі 
жаупкершілікті қажет ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылдау,  жұмыс режимін тексеру және күштек, бұрғылау 
құрылғыларын экспулатациялаудағы  жауапкершілік  
Техникалық 
тапсырмаларға 
сәйкестігі  
Бұрғылау 
және 
күштеу 
құрылғыларын 
экспулатациялау ережесі   
 
 
I.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 
 Элементтер 
Өлшемдер 
1. Бұрғылау және күштеу 
құрылғыларының жұмыс режимін 
тексеру 
1.1 Механизмдер мен агрегаттардың монтажын тексеру, клиндық цептер мен 
ремендердің тартылуын қадағалау, кожухтар мен қоршаулардың жағдайлары 
тексерілді;  
1.2 узелдарды майланды;  
бұрғылау 
құрылғысын 
өндіріске  қабылдау;  күштеу, 
бұрғылау 
құрылғыларын 
монтаждаудың 
дұрыстығы 
мен 
жарамдылығын 
растайтын актіні рәсімдеу   
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
Әдебиеттер: 
 Ильский. А«Буровые 
машины и механизмы» 
Москва, 1994г 
Володин Ю. И «Основы 
бурения» Москва. 
Недра, 1986г 

1.3 механизмдер мен агрегаттарды сумен, жағар маймен қамтамасыз етілді;  
1.4 монтаждау кезінде анықталған ақаулар болса алдын алуды ұйымдастырылды;  
1.5 барлық агрегаттар мен механизмдерді шаңнан ластан тазарту, жуу;  
1.6 күштеу, бұрғылау құрылғыларын монтаждаудың дұрыстығы;  
1.7 жарамдылығын растайтын акті рәсімделді  
 
I.3 Модулінің технологиялық картасы  «Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен техникалық құжаттарды 
рәсімдеудегі сәйкестігі» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби 
құзырлықтар 
1. 
Бұрғылау 
кезінде 
даярланатын 
жұмыстар  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
жұмысқа даярлау  
Бұрғылау 
жабдықтарының 
құрылғылары  
Ерітіндіні дарлау; 
Вертлюга және 
бұрғылау 
шлангаларын 
даярлау; Бұрғылау 
құрылғылары мен 
приводтарын 
даярлау 
жұмыстарын 
жүргізу; 
гидравликалық 
забой 
қозғалтқыштарын 
даярлау 
жұмыстарын 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын техникалық 
жабдықтау бойынша 

жүргізу. 
құбырларды барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының белгілері 
құрылысы  
Әдебиеттер: 
 Ильский А «Буровые 
машины и механизмы» » 
Москва, 1994г 
Володин Ю.И « Основы 
бурения» 
Москва .Недра, 1986г 

Бұрғылау 
құрылғыларына 
техникалық 
байқау жұмыс 
кезінде байқау, 
оқшауланған 
құрал-саймандар  
Құрылғылардың 
жұмысын қадағалау  
Техникалық 
эксплуатацилау 
ережесі және күту 
дағдылары  
Барлық узелдар мен 
агрегаттарды жұмыс 
істеу қалпында 
сақтау; апатты 
жағдайдардың 
алдын алу 
шаралары  

Еңбек және 
техника 
қауіпсіздігі 
Техника 
қауіпсіздігінің  
талаптарын білу және 
орындау 
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау 
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында, 
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау 
 
                                                   I.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  4 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, шектеулі 
жаупкершілікті қажет ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылдау,  жарамды нормативтік құжаттар мен техникалық 
құжаттарды рәсімдеудегі жауапкершілік  
Техникалық құжаттар 
құрылды  
Техникалық құжаттар 
құру принципі, реті және 
оның формасы  
 
I.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Бұрғылау құрылғыларын қабылдауға 
акт жүргізу 
1.1 Проектілік тереңдікте скважиналардың жұмыс жүргізілуі және  
жұмысқа жарамдығын растайтын құжатнаманың болуын рәсімдеу;  
1.2 Бұрғылау насостарының қысымды жүргізуді сынақ өткізу актісінің болуы

пневмобасқару пресстеу жерге қосуын қадағалау   
2. Электро қадағалау жұмыстарын 
рәсімдеу үрдісіне рұқсат беру 
2.1 Электро қадағалау жұмыстарын рәсімдеу үрдісіне рұқсат берілді 
3. Бұрғылау құрылғысын орнатуға 
рұқсат етуге рәсімдеу 
3.1 Бұрғылау құрылғысын орнатуға рұқсат етуге рәсімделді 
 
4 кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Цементаждау бойынша оператор  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:   3    
   
J.1 Модулінің технологиялық картасы  «Цементтеу агрегаттарын, цемент және құм араластыру машиналарын 
орналастыру » 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 106 с. 
Р/
с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби 
құзырлықтар 
1.  Скважиналард
ы цементтеу 
үрдісін 
ұйымдастыру  
Цементтеу  агрегаттарын 
орнастыруға 
алаң 
даярлау және таңдау  
Скважиналарды 
цементтеу 
құрылғылары  
Цементтеу 
агрегаттарын 
орнастыруға алаң 
даярлау және таңдау 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және экспулатациялау 
2.  Материалдард
ы, 
оқшауланған 
құрал 
жабдықтарды, 
техникалық 
Цементтеу  агрегаттарын 
рационалды 
орналастыру, 
жергілік 
жер 
аумақтарына 
байланысты скважинаны 
цементтеу-араластыру 
Цементтеу 
скважиналарының 
түрлері мен 
тәсілдері жіне 
оның 
тапсырмаларды 
Цементтеу 
агрегаттарын 
рационалды 
орналастыру, жергілік 
жер аумақтарына 
байланысты 

 
                                                   J.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  цемент және құм 
араластыру машиналары және цементтеу агрегатарын 
орналастырудағы жауапкершілік  
Материалдар мен 
құрылғыларды технологиялық 
даярлау  
Скважиналарды цементтеу 
түрлері және тәсілдері, оның 
тапсырмаларды орындаудағы 
негіздемесі  
 
J.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
құралдарды 
даярлау  
машиналарын 
орналастыру,  бұрғылау 
коммуникациясының 
орналасуы, 
су 
гидранттарының 
орналасуы  
орындаудағы 
негіздемесі  
скважинаны 
цементтеу-араластыру 
машиналарын 
орналастыру, 
бұрғылау 
коммуникациясының 
орналасуы, су 
гидранттарының 
орналасуы 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды барлау 
және экспулатациялау 
бұрғылаушысының белгілері 
құрылысы  
Әдебиеттер:  
 Ильский. А«Буровые машины 
и механизмы» Москва, 1994г 
Володин Ю. И «Основы 
бурения» Москва .Недра, 1986г 
Элементтер  
Өлшемдер 
1.  Цементтеу  агрегатын  орналастыруға  алаң  таңдау  және 
орналастыру   
1.1  алаң таңдалды;  
1.2 алаңды орналастыруға даярлау   
2. Рационалды цементтеу агрегаты, аумаққа байланысты  цемент  2.1  Рационалды цементтеу агрегаты  құрылды,  

 
J.2 Модулінің технологиялық картасы  «Тампонажды ерітндіні даярлау, гидравликалық құм шашқыш 
перфорациялар мен гидравликалық жарылу пластарының ерітіндісі» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 106 с. 
араластыру  машинасы    бұрғылау,  бұрғылау  құрылғысы    және 
кммуникациясы орналасқан ,  су гидранттарының орналасуы  
  аумаққа байланысты  цемент араластыру машинасы  бұрғылау 
,   бұрғылау құрылғысы  және кммуникациясы орналасқан ,  су 
гидранттарының орналасуы 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Тампонажды 
ерітіндінің 
құрамын 
келтіру. 
Өлшегіш 
құралдармен 
жұмыс жүргізу   
Цемент даярлағыш 
құралды қатыру, матау 
материалдармен 
толтыру  
(құм,барит)  
Өлшеуіш құралдар 
және тампонажды 
материалдарды 
тағайындау, 
қойылатын 
талаптар  
Цемент даярлағыш 
құралды қатыру, матау 
материалдармен 
толтыру  
(құм,барит ) 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау және 
2. 
Скважиналарды 
цементтеу  
үрдісін даярлау  
Бұрғылау 
құрылғыларымен 
агрегаттарды 
байланыстыру  
Техникалақ құрал- 
жабдықтарды 
даярлау, 
келтірілген 
материалдар  
Бұрғылау 
құрылғыларымен 
агрегаттарды 
байланыстыру, 
араластырушыдан 
араластырушуға 
сұйықтықты беру 
мақсатында   
3.  
Сұйықтықты 
даярлау  
Цементтік сұйықтықты 
пісіру  
Орталықтандыру 
схема жүйесі, 
Ерітіндіге судық 
құамның мөлшері; 

 
 
                                                      J.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  тампонажды ерітндіні 
даярлауда, пластты кескілеуде, гидравликалық 
перфорациялаудағы жауапкершілік  
Тампонажды ерітіндінің 
құрамын іріктеу. Өлшеу 
құралдарымен жұмыс  
Томпонажды матреиалдарды 
тағайындау, өлшегіш құралдар және 
оған қойылатын талаптар  
 
J.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
цементтік 
ерітіндіні 
физикалық құрамы  
алынатын ерітіндінің 
параметрін реттеу, 
толтыртқыштың 
толтыру көлемі  
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
4.  
Тампонажды 
ерітіндіні 
даярлау әдістері  
Цемент еріндісін басқа 
ерітіндімен араластыру  
Цементтік 
ерітіндінің 
химиялық және 
физикалық 
жағдайы  
Цемент араластыру 
агрегатының көмегімен 
ерітіндіні даярлау  
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Цементті даярлау құралына байлағыш құралдары 
бар ерітіндіні толтыру  (құм, барит)  
1.1  Цементті даярлау құралына байлағыш құралдары бар 
ерітіндісімен толтырылды  (құм, барит) 
2. Бұрғылау құрылғыларының агрегаттарын 
байланыстыру  
2.1  Бұрғылау құрылғыларының агрегаттарымен байланыстырылды 
3.  Цементтік сұйықтықты қатайту  
3.1  Ерітіндіге судық құрамның мөлшері қосылды;  
3.2  Толтыртқышқа ерітндіні реттеп толтырылды  

 
J.3 Модулінің технологиялық картасы  «Скважиналарды цементтеу бойынша дайындық жұмыстары» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 c. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Аумаққа 
аргрегаттарды 
орнаты  
Бұрғылау жанында 
агрегаттарды 
байланыстыру  
Скважиналарды 
цементтеуге арналған 
құрылғы  
Скважинаға бағандарды 
түсіргеннен кейін 
байланыстыру;  
Толтыру линиясы; 
престеу кезіндегі 
жүргізілетін жұмыс 
кезіндегі  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын 
бұрғылау құрылысы. 
Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау 
2. 
Цементтеуге 
даярлық 
жұмыстары  
Цементті 
транспорттау және 
бұрғылауларды 
семент тасу 
машинасына тиеу  
Цементті 
транспорттау және 
тиеу  
Цементтерді қаптармен  
жеткізу және қоймаларға  
жүп машиналарынан 
түсіру  
3. 
Тампонажды 
материалдар  
Цементте ерітіндісін 
даярлау  
Тампонажды, цемент 
ерітіндісінің 
классификациясы, 
тампонжды 
ерітіндінің құрамын 
реттеу 
Цементті ерітіндіні суда 
езу мөлшері; алынатын 
ерітіндінің құрамының  
реттелуі,  берілетін 
толтырғыштардың көлемі; 
цемент араластырушы 
құралымен цементті 
араластыру  
4.  Цемент еріндісін басқа ерітіндімен араластыру 
4.1  Цемент араластыру агрегатының көмегімен ерітінді даярланды 

4. 
Еңбек және 
техника 
қауіпсіздігі 
Техника 
қауіпсіздігінің  
талаптарын білу және 
орындау 
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында, 
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау 
Жұмыс алдында, жұмыс 
уақытында, жұмыстан соң  
техникалық қауіпсіздікті 
сақтау 
және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал