Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 5.05 Kb.

бет5/11
Дата12.09.2017
өлшемі5.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
Әдебиеттер: 
 Ильский А «Буровые 
машины и механизмы» » 
Москва, 1994г 
Володин Ю.И « Основы 
бурения» 
Москва .Недра, 1986г 

Іске қосуға 
даярлау 
жұмыстарын 
жүргізу бұрғылау 
құрылғыларын 
сыннан өткізу 
және тапсыру  
Бұрғылау 
құрылғысының 
барлық механизмдері 
мен бөлшектеріне 
обкатка жүргізу  
Бұрғылау 
құрылғылары және 
олардың 
техникалық 
сипаттамасы  
Энергетикалық 
құрылғылрды обкадкыдан 
шығару: 
электростанцияларда, 
қозғалтқыш приводтың 
құрылғыларында және 
компрессорлық 
станцияларда. 

Жаңа нүктедегі 
базаланған 
орынға бұрғылау 
құрылғыларын 
тапсыру  
Пневматикалық 
басқару жүйесінде 
жөндеу жұмыстарын 
жүргізу  
Бұрғылау 
лебедкісінің 
клапандық 
жұмысының 
принципі  
Клапан жұмысын тексеру, 
кран қысымының реттеу 
көрсеткіштері, 
лебедканың тежегіш және 
айналдыру жүйесі, 
жүйенің орындау 
қабілеттілігін 
дұрысынтығының 
анықталуы   

Жаңа нүктеге 
айысқаннан соң 
бұрғылау 
құрылғыларының 
Механикалық жүйеде 
басқаруды 
қамтамасыз ету  
Бұрғылау 
құрылғысының 
басқару жүйесі  
Механикалық басқару 
жүйесінің реттелуі  

тапсырылуы, іске 
қосылуы  
F.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  4 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, шектеулі 
жаупкершілікті қажет ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылду,  бұрғылауға арналған жұмыстарды қадағалау  
жауапкершілігі   
Жаңа нүктедегі 
базаланған орынға 
бұрғылау құрылғыларын 
тапсыру 
Бұрғылау механизмдерін 
пайдалануға тағайындау 
                                             
                                                       F.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 
Элементтер 
Өлшемдер  
1. Бұрғылау құрылғысын сынақтан 
өткізу 
1.1 Монтаждау кезінде іске қосылып тұрған бұрғылау құрылғысының күтілетін 
ақауларды анықтау мақсатында сынақ жүргізілді  
2. Бұрғылау құрылғысының барлық 
механизмдері мен бөлшектеріне обкатка 
жүргізу 
2.1 Энергетикалық құрылғыларды обкадкыдан шығарды: электростанцияларда, 
қозғалтқыш приводтың құрылғыларында және компрессорлық станцияларда. 
3. Пневматикалық басқару жүйесінде 
жөндеу жұмыстарын жүргізу 
3. Клапан жұмысын тексеру, кран қысымының реттеу көрсеткіштері, 
лебедканың тежегіш және айналдыру жүйесі, жүйенің орындау қабілеттілігін 
дұрысынтығы анықталды 
4. Механикалық жүйеде басқаруды 
қамтамасыз ету 
4.1 Механикалық басқару жүйесінің реттелді 
 
F.3 Модулінің технологиялық картасы  «Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен техникалық құжаттарды 
рәсімдеудегі сәйкестігі» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 с. 
Р/с
Тақырыптық 
Кәсіби 
Оқу модулі 
Оқу құралдары  

№ 
 
блок 
құзырлықтар  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Бұрғылау 
құрылғыларына 
техникалық 
құжаттарды 
даярлау  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
қабылдауға акт 
жүргізу  
Техникалық 
құжаттарды құру реті  
Бұрғылау 
құрылғыларының 
қабылдау актісі, 
проектілік тереңдікте 
скважиналардың 
жұмыс жүргізілуі және  
жұмысқа жарамдығын 
растайтын 
құжатнаманың болуы; 
Бұрғылау 
насостарының 
қысымды жүргізуді 
сынақ өткізу актісінің 
болуы, пневмобасқару 
пресстеу жерге қосуын 
қадағалау   
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
Әдебиеттер: 
 Ильский А «Буровые 
машины и механизмы» » 
Москва, 1994г 
Володин Ю.И « Основы 

Бұрғылаудың 
техникалық-
экономикалық 
көрсеткіштері  
Бұрғылауды тоқ 
жүйесіне қосуға 
рәсімдеу 
жұмыстарын жүргізу    
Техникалық 
құжаттарды құру реті 
Электро қадағалау 
жұмыстарын рәсімдеу 
үрдісіне рұқсат беру  

Бұрғылау 
құрылғыларыны
ң техникалық 
құжаттарын 
құру  
Бұрғылау 
құрылғысын 
орнатуға рұқсат етуге 
рәсімдеу  
Техникалық 
құжаттарды құру реті 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
экспулатациялауға беру 
жөнінде рұқсатнаманы 
рәсімдеу  

бурения» 
Москва .Недра, 1986г 
 
F.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 4 деңгей  
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, шектеулі 
жаупкершілікті қажет ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылдау,  техникалық құжаттарды нормативтік құжаттарға сай 
рәсімдеудегі жауапкершілік  
Бұрғылау құрылғыларына 
техникалық құжаттарды 
даярлау 
Техникалық құжаттарды 
құру реті 
                                             
                                                       F.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей  
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Бұрғылау құрылғыларын қабылдауға 
акт жүргізу 
1.1 Проектілік тереңдікте скважиналардың жұмыс жүргізілуі және  
жұмысқа жарамдығын растайтын құжатнаманың болуын рәсімдеу;  
1.2 Бұрғылау насостарының қысымды жүргізуді сынақ өткізу актісінің болуы
пневмобасқару пресстеу жерге қосуын қадағалау   
2. Электро қадағалау жұмыстарын 
рәсімдеу үрдісіне рұқсат беру 
2.1 Электро қадағалау жұмыстарын рәсімдеу үрдісіне рұқсат берілді 
3. Бұрғылау құрылғысын орнатуға 
рұқсат етуге рәсімдеу 
3.1 Бұрғылау құрылғысын орнатуға рұқсат етуге рәсімделді 
 
 3 кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Бұрғылау құрылғыларының машинисті  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:  3    
 

G.1 Модулінің технологиялық картасы «Бұрғылау құрылғыларының жабдықтары, көтергіш аспаптарды 
монтаждауға және демонтаждауға қатысу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 с. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар  
Оқу модулі 
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
монтаждау және 
демонтаждау 
әдістері  
Көтеріп түсіру 
құралдарын 
монтаждау 
жұмыстарын 
жүргізу, агрегаттар 
бұрғылау 
құрылғылары  
Құрылғының 
тағайындалуы, 
бұрғылау, күту 
агрегаттарын 
монтаждау және 
демонтаждау ережесі,  
және олардың сипаты; 
көтергішті, 
агрегаттарды, 
құрылғыларды  
демонтаждау
 
Мұнараның 
негіздемесіне котергішті 
монтаждау; 
Кран асты блокты 
монтаждау, козланы, 
кранблокты және кран 
асты блок  аумағын  
даярлау; Секция 
аяктарын жұмсақ 
ілгіштер арқылы ілу; 
аяқ элементтерін  
жоғарғы белбеуге бекіту; 
Екінші белбеуді жинау; 
көтергіш құралды 
демонтаждау 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
 

                                                      G.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей  
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын 
нормалар, шектеулі жаупкершілікті қажет 
ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылдау,  бұрғылау агрегаттарын құру 
кезніде жұмыстарға қатысудағы 
жауапкершілік  
Бұрғылау құрылғыларын, 
агрегаттарын, көтергіштерін 
монтаждау жұмыстарын 
жүргізу  
Құрылғының тағайындалуы, бұрғылау, 
күту агрегаттарын монтаждау және 
демонтаждау ережесі,  және олардың 
сипаты; көтергішті, агрегаттарды, 
құрылғыларды  демонтаждау 
 
G.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
 Элементтер 
Өлшемдер 
1. Бұрғылау құрылғыларын, агрегаттарын, 
көтергіштерін монтаждау жұмыстарын 
жүргізу 
1.1 Мұнараның негіздемесіне котергішті монтаждалған; 
1.2 Кран асты блокты монтаждау, козланы, кранблокты және кран асты блок  
аумағын  даярланды; 
1.3 Секция аяктарын жұмсақ ілгіштер арқылы ілінді; 
1.4 Аяқ элементтерін  жоғарғы белбеуге бекітілді
1.5 Екінші белбеу жиналды;  
1.6 Көтергіш құралды демонтаждалды 
 
G.2 Модулінің технологиялық картасы  «Қозғалтқыш және күш аспаптарын тексеру, ақаулардың алдын-алу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52 с. 
Р/
с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар  
Оқу модулі 
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1.  Бұрғылау 
құрылғыларын 
Күштеу 
құрылғыларын 
Қозғалтқыштың 
техникалық 
Күштеу құрылғыларын 
визуалды түрде қарау,  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 

іске қосуға 
даярлау  
визуалды түрде қарау   параметрлері және 
күштеу агрегаттары  
Қозғалтқыштың 
техникалық 
параметрлері және 
күштеу агрегаттары  
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы.  
Әдебиеттер: 
 Ильский. А«Буровые 
машины и механизмы» 
Москва, 1994г 
Володин Ю. И «Основы 
бурения» Москва .Недра, 
1986г 

Құрылғылары 
экспулатациялау 
кезінде пайда 
болған 
ағымдағы 
күтілетін 
жөндеу 
жұмыстары 
және олардың 
алдын алу 
үрдістері  
Қозғалтқыш жіне 
күштеу 
агрегаттарының істен 
шығуын анықтау және 
алдын алу  
Қозғалтқыш жіне 
күштеу 
агрегаттарының істен 
шығуы, Құрылғылары 
экспулатациялау 
кезінде пайда болған 
ағымдағы істен 
шығулар және оның 
алдын алу әдістері  
Қозғалтқыш жіне 
күштеу агрегаттарының 
істен шығуының 
салдары  

Еңбек және 
техника 
қауіпсіздігі 
Техника 
қауіпсіздігінің  
талаптарын білу және 
орындау 
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау 
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында, 
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау 
 
G.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 

Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын 
нормалар, шектеулі жаупкершілікті 
қажет ететін және анықтау өздігінше 
шешім қабылдау,  қозғалтқыш және 
күштеу агрегаттарының істен шығуын 
алдын алудағы  жауапкершілік  
Құрылғылары экспулатациялау 
кезінде пайда болған ағымдағы 
істен шығулар және оның алдын алу 
әдістері 
Құрылғылары экспулатациялау кезінде 
пайда болған ағымдағы істен шығулар 
және оның алдын алу әдістерін анықтау  
 
                                                     G.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Күштеу құрылғыларын визуалды 
түрде қарау 
1.1 Күштеу құрылғыларын\ визуалды түрде қаралды 
2. Қозғалтқыш жіне күштеу 
агрегаттарының істен шығуын анықтау 
және алдын алу 
2.1 Қозғалтқыш жіне күштеу агрегаттарының істен шығуын анықталды 
3.  Техника қауіпсіздігінің  талаптарын 
білу және орындау 
3.1  Жұмыс алдында, жұмыс уақытында, жұмыстан соң  техникалық 
қауіпсіздіктері сақталды 
 
G.3 Модулінің технологиялық картасы «Құрылғыларды, құрал-жабдықтарды  жұмысқа даярлау және іске 
жарамдылығын сақтау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  106 с.
 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар  
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Бұрғылау 
кезінде 
даярланатын 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
жұмысқа даярлау  
Бұрғылау 
жабдықтарының 
құрылғылары  
Ерітіндіні дарлау; 
Вертлюга және 
бұрғылау шлангаларын 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 

жұмыстар  
даярлау; Бұрғылау 
құрылғылары мен 
приводтарын даярлау 
жұмыстарын жүргізу; 
гидравликалық забой 
қозғалтқыштарын 
даярлау жұмыстарын 
жүргізу. 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
Әдебиеттер: 
 Ильский. А«Буровые 
машины и механизмы» 
Москва, 1994г 
Володин Ю. И «Основы 
бурения» Москва .Недра, 
1986г 

Бұрғылау 
құрылғыларына 
техникалық 
байқау жұмыс 
кезінде байқау, 
оқшауланған 
құрал-саймандар  
Құрылғылардың 
жұмысын қадағалау  
Техникалық 
эксплуатацилау 
ережесі және күту 
дағдылары  
Барлық узелдар мен 
агрегаттарды жұмыс 
істеу қалпында сақтау; 
апатты жағдайдардың 
алдын алу шаралары  
3.  
Еңбек және 
техника 
қауіпсіздігі 
Техника 
қауіпсіздігінің  
талаптарын білу және 
орындау 
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында, 
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау 
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында, 
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау 
 
                                                 G.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  

Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  агрегаттарды және 
құрал-саймандарды жұмыс істеу қалпында сақтаудағы 
жауапкершілігі 
Техникалық эксплуатацилау 
ережесі және күту дағдылары 
Техникалық эксплуатацилау 
ережесі және күту дағдылары, 
қосалқы бөлшектер 
 
  G.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Бұрғылау құрылғысын жұмысқа даярлау  
1.1 ротор даярланды;  
1.2 Вертлюга және бұрғылау шлангалары даярланды;  
1.3 бұрғылау құрылғыларының күштеу насосы орнатылды;  
1.4 гидравликалық забойлы қозғалтқыш даярланды  
2. Құрылғылардың жұмысын қадағалау 
2.1 Барлық узелдар мен агрегаттарды жұмыс істеу қалпында сақтау;  
2.2 апатты жағдайдардың алдын алу шаралары  
3.  Техника қауіпсіздігінің  талаптарын білу 
және орындау 
3.1  Жұмыс алдында, жұмыс уақытында, жұмыстан соң  техникалық 
қауіпсіздіктері сақталды 
                                                                     
Н.1 Модулінің технологиялық картасы  «Бұрғылау құрылғыларының күшпен басқару» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52 с. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық  
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар  
Оқу  модулі 
Средства обучения 
Содержание 
теоретического 
обучения 
Содержание 
практического 
обучения 
1. 
Машиналар 
жиынтығымен 
жұмыс бұрғылау 
құрылғыларының 
Күштеу кешенімен 
бұрғылау 
құрылғысын басқару  
Күштеу  кешенімен 
бұрғылау 
құрылғысының 
тәсілдері  
Күштеу кешенімен 
бұрғылау 
құрылғысын 
басқару  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 

 
Н.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және анықтау 
өздігінше шешім қабылдау,  күштеу кешенімен 
бұрғылаудағы  жауапкершілік 
Машиналар жиынтығымен 
жұмыс бұрғылау 
құрылғыларының механизмдері 
Күштеу кешенімен бұрғылау 
құрылғысының тәсілдері 
 
Н.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
механизмдері  
Уралмаш 4Э-76, 
Уралмаш 3000БД, 
Уралмаш 3000 БЭ, 
Уралмаш 4000 ЭУ, 
Уралмаш-5000ДГУ 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды барлау 
және экспулатациялау 
бұрғылаушысының белгілері 
құрылысы  
Әдебиеттер: 
 Ильский. А«Буровые машины 
и механизмы» Москва, 1994г 
Володин Ю. И «Основы 
бурения» Москва .Недра, 1986г 

Элементтер 
Өлшемдер 
1. Күштеу кешенімен бұрғылау 
құрылғысын басқару 
1. Күштеу кешенімен бұрғылау құрылғысын басқару Уралмаш 4Э-76, Уралмаш 
3000БД, Уралмаш 3000 БЭ, Уралмаш 4000 ЭУ, Уралмаш-5000ДГУ 
 
Н.2 Модулінің технологиялық картасы «Күштеу, бұрғылау қондырғыларын техникалық байқаудан өткізу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Кәсіби құзырлықтар 
1. 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
қамтамасыз ету  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
қамтамасыз ете алу  
Бұрғылау құрылғыларын 
қамтамасыз етілуі және 
схемасы; техникалық 
нұсқау, заводта 
даярланған нұсқауы, 
деталдарды мен 
узелдарды жөндеу 
барысында 
экспулатациялау  
Схеманы оқу; 
Құрылғылармен 
жұмыс, құрылғыларды 
түсіндіру; Деталдар 
мен узелдарды 
нормадан артық 
болуын анықтау  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті 
тақта. 
Оқу 
материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын 
бұрғылау 
құрылысы. 
Бұрғылау үрдісінде 
2. 
Бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
жабдықтары мен 
құрылғылары  
Бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
жабдықтары мен 
құрылымының 
құрылысын білу, 
қамтамасыз ету, 
пайдалануда бұрғылау 
құрылғыларының 
узелдарын сынап көру  
Бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
жабдықтары мен 
құрылымының 
құрылысын білу, 
қамтамасыз ету, 
пайдалануда бұрғылау 
құрылғыларының 
узелдарын сынап көру 
Бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
жабдықтары мен 
құрылымының 
құрылысын білу, 
қамтамасыз ету, 
пайдалануда бұрғылау 
құрылғыларының 
узелдарын сынап көру 

3. 
Құрылғылардың 
ақауы  
Құрылғылардың 
ақауларын анықтай білу  
Құрылғылардың ақаулары, 
анықтау тәсілін 
пайдаланып, себебін 
анықтау  
Құрылғылардың 
ақауын анықтау  
бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
жабдықтау 
бойынша 
құбырларды барлау 
және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
4. 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
байқаудан өткізу  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық  байқаудан 
өткізе білу  
Бұрғылау құрылғыларын 
техникалық байқауға 
даярлау, техникалық 
қамтамасыз ету реті  
Құрылғлардың 
техникалық жағдайын 
тексеру (ТО-1)  
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал