Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 5.05 Kb.

бет4/11
Дата12.09.2017
өлшемі5.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 

құрылғыларын 
бұрғылау 
жұмыстарының  артына 
сарай 
орналастыру, 
болмаса 
аймақ 
жағдайына  байланысты  
20-  60  м  қашықтықта 
орналастыруға  болады; 
мұнарадағы  қарама  - 
қарсы 
орналасқан 
бұрғылау 
трубаларын 
жеткізу 
үшін 
орнатылған    либедка 
дарбазасы    
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
 
D.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың  әрекетімен  орындалатын  нормалар,  шектеулі 
жаупкершілікті  қажет  ететін  және  анықтау  өздігінше  шешім 
қабылду,    бұрғылау  құрылғыларына  байланысты,    көтеру 
транспорттық  құрылғы  
Негізгі 
орналасу 
орнын 
фундаменттеу 
жұмысын 
жүргізу  
Құрылыс- 
монтаждау 
рацианалды 
орналасу   
аумағы 
 
D.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
 Элементтер  
Өлшемдер 
1. Келісілген жекеленген электропривод  
және келісілген схема бойынша бұрғылау 
құрылғыларын  орналастыру  
1.1 бұрғылау ортасына ротор орналасты;  
1.2 ротордың артында лебедка орналастырылды;  
1.3 электр қозғалтқышты блктау  трансмиссиясы арқылы жалғау;  

1.4 бұрғылау насос құрылғыларын бұрғылау жұмыстарының артына сарай 
орналастырылды , болмаса аймақ жағдайына байланысты  20- 60 м 
қашықтықта орналастылады;  
1.5 мұнарадағы қарама - қарсы орналасқан бұрғылау трубаларын жеткізу 
үшін орнатылған  либедка дарбазасы   құрылды  
 
D.3 Модулінің технологиялық картасы  «Бұрғылау құрылғысын монтаждауға даярлау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 с 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік 
үйрету мазмұны 
1. 
Монтаждау 
жұмыстарына 
даярлау  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
монтаждауға даярлау  
Монтаждауды 
технологиялық 
үрдісі; Монтаждау 
жұмыстарын жүргізу 
ерекшеліктері  
Құрылыс 
орындарын даярлау, 
фундаментін құю. 
Монтаждау 
орынына 
құрылғыларды 
жеткізу; 
Құрылғыларды 
орнату; Жөнделген 
құрылғыларды іске 
қосу  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды барлау 
және экспулатациялау 

бұрғылаушысының белгілері 
құрылысы  
Оқу құралдары: 
 Ильский. А«Буровые машины 
и механизмы» Москва, 1994г 
Володин Ю. И «Основы 
бурения» Москва .Недра, 
1986г 
 
                                                   D.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, 
шектеулі жаупкершілікті қажет ететін және 
анықтау өздігінше шешім қабылду,  бұрғылау 
мұнарасын және брғылау құрылғыларын 
орталықтандырудағы жаупкершілік  
 
Бұрғылау  блокты жекелеу  
бөлігінің орталықтандыру ды 
орналастыру және күшейткішті 
сынау  
Орталықтанған күшейткішті сына 
және жекеленгін бұргылау 
бөлшектерді орналастыру тәсілдері  
 
D.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Бұрғылау құрылғыларын монтаждауға 
даярлау 
1.1 Құрылыс орындарын даярлау, фундаментін құйылды 
1.2 Монтаждау орынына құрылғыларды жеткізілді  
1.3 Құрылғылар арнайы орынға орналастырылды 
1.4 Бұрғылау қондырғыларын орнатылды;  
1.5 Жөнделген құрылғылар іске қосылды  
 
Е.1 Модулінің технологиялық картасы  

 «Бұрғылау құрылғыларын, бақылау-өлшеу аспаптары мен басқару аппараттарын монтаждау және демонтаждау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар  
Оқу модулі  
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Скважиналарды 
бұрғылау 
барысында 
бұрғылау 
мұнарасы  
Мұнараны  жөндеу  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
параметрлері, 
мұнараны жинау 
және көтеру 
схемасы   
Мұнара негізінде орналасқан 
көтергіш құрал; 
Кран асты болканы 
орналастыру, козланы, 
кронблокты және кранболк 
асты аумақты; 
Секциялардың аяқ бөліктерін 
жұмсақ бекіткішке бекіту; 
аяқ элементтері ортаңғы 
буын белдігіне бекіту; 
екінші белбеуді құрау; 
көтергішті демонтаждау  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын 
бұрғылау құрылысы. 
Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау 
және 
экспулатациялау 
2. 
Мұнара 
маңындағы 
құрылғылар  
Мұнара маңындағы 
құрылғыларды құру  
Редукторлы сарай, 
насосты сарай,  
қосалқы 
құрылыстар қатары 
Редукторлы сарайды салу 
жұмыстарын жүргізу ; 
насосты  сарайды салу 
жұмыстарын жүргізу  ; 
Түзу көпір салу жұмыстарын 
жүргізу; 
Тазалағыш ерітіндіні 
орналастыруға арналғын 
жүйені орналастыру; 
 

 
                                                      Е.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, шектеулі 
жаупкершілікті қажет ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылду,  бұрғылау құрылғыларын  монтаждау,  демонтаждау 
Бұрғылау 
құрылғылардың 
блоктарын  жинау  
Бұрғылау құбырларының 
конструкциясы, бұрғылау 
құрылғылары, оларды 
3. 
Бұрғылау 
құрылғыларын
ың 
параметрлері  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
орнату және сынақ 
жүргізу  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
параметрлері, сынақ 
жүргізу тәсілдері   
Бұрғылау жұмытсарының 
басталу алдында жетік 
мұқият қадағалау, отырғыш 
бағандарды төмен түсіру 
алдында; 
Қатты жел соққаннан кейін 
жетік мұқият тексеру  
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
4. 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
монтаждау, 
демонтаждау 
ерекшелігі  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
демонтаждау  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
демонтаждау 
реттілігі  
Бұрғылау  құбырларын 
жасырынбасын бұзу жинау;  
қосалқы және негізгі  
ыдыстарды  бұзу, жинау; 
циркуляциялық схемаларды  
бұзу, жинау ; бұрғылау 
насостарды  топтық 
приводты  бұзу, жинау; 
5. 
Еңбек және 
техника 
қауіпсіздігі 
Техника 
қауіпсіздігінің  
талаптарын білу және 
орындау 
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау 
Жұмыс алдында, жұмыс 
уақытында, жұмыстан соң  
техникалық қауіпсіздікті 
сақтау 

жұмыстарына жаупкершілік ,  бақылау- өлшеу құралдар және   
аппаратды басқару  
монтаждау, демонтаждау 
кезінде пайдаланатын 
миханизмдер   
 
Е.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
 Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Мұнараны монтаждау 
 1.1  Мұнараның негіздемесіне котергішті монтаждалды;  
1.2  Кран асты блокты монтаждау, козланы, кранблокты және кран асты 
блок  аумағын  даярланды; 
1.3  Секция аяктарын жұмсақ ілгіштер арқылы ілінді; 
1.4  Аяқ элементтерін  жоғарғы белбеуге бекітілді  ; 
1.5  Екінші белбеуді жинау;  
2. Мұнара жанындағы  құрылыстар  
2.1  Редукторлы сарай салынды; 
2.2  Насосты  сарай салынды ; 
2.3 Тиісті көпір салынды; 
 
2.4   Тазалағыш ерітіндіні орналастыруға арналғын жүйе салынды;
 
3.  Бұрғылау қондырғысын іске қосу және 
сынау  
3.1  . Бұрғылау жұмыстарын жүргізу алдында барлық құрылғыларды жетік 
тексеруден өткізілді; 
3.2  Қатты жел соғудан кейін жетік тексеруден өтті 
4. .  Бұрғылау қондырғысын демонтаждау   
4.1 Бұрғылау  құбырларын жасырынбасы бұзылды,  жиналды;  
4.2 Қосалқы және негізгі  ыдыстар  бұзылды, жиналды;  
4.3 Циркуляциялық схемаларды  бұзылды, жиналды;  
4.4 Бұрғылау насостарды  топтық приводтар  бұзыды, жиналды;;  
4.5 Транспорттауға даярланды 
5.  Техника қауіпсіздігінің  талаптарын білу 
және орындау 
4.1  Жұмыс алдында, жұмыс уақытында, жұмыстан соң  техникалық 
қауіпсіздікті сақтау 
 

Е.2 Модулінің технологиялық картасы  «Бұрғылау мұнараларын құру кезінде дәнекерлеу және электромонтаждау 
жұмысы барысында биіктету және мұнаралы биіктегіштерді пайдалану» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 с 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық  
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Мұнараны 
монтаждау 
миханизацияла
у жұмысы  
 
Ұсталық 
жұмыстарды жүргізу  
Дәнекерлеу және 
электромонтаждау 
технологиясы  
Шеберханада 
ағаштан  
даярланған 
тетікшелер,  
мұнаралардың  
конструкцияса  және  мұнара 
жанындағы 
құрылғылар; 
еденге  арналған  шабылған 
және  үстіріктелген  дискілер,  
мұнаралардың  қабырғаларын 
және  сарай  қабырғаларына 
арналған 
ағаш 
шиттар, 
үстіріктелген  баспалдақтарға 
арналған  тақтай,  марштық  
ағаштан жасалған сатылар; 
Баспалдақтар 
алаңын 
даярлау,  қылтиманың  екінші  
бұрғылаушыға 
арналған 
тетіктер   
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті 
тақта. 
Оқу 
материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын 
бұрғылау 
құрылысы. 
Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
2. 
Механизацияла
у жұмысына 
машиналар мен 
құрылғылардың 
Электромонтаждау 
жұмысын орындау  
Дәнекерлеу 
технологиясы және 
электромонтаждау 
жұмысы   
Электроқұрылғыларының 
узелдары  жеке  детальдарын 
даярлау; 
Жарықтандыру 
жүйесін  орнату;  қажетті 

механизімі  
ұзындықта 
сымдарды 
даярлау;  соңын  пайкілеу 
жұмыстарын 
жүргізу; 
муфтылар 
және 
ворнкалардың 
соңын 
даярлау, кабельдік массамен 
құйылған  
жабдықтау 
бойынша 
құбырларды барлау 
және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
Әдебиеттер: 
 Ильский. 
А«Буровые машины 
и механизмы» 
Москва, 1994г 
Володин Ю. И 
«Основы бурения» 
Москва .Недра, 
1986г 
3. 
Мұнара 
монтаждау 
жұмысының 
механизациясы  
 
Слесарлық және 
дәнекерлеу 
жұмыстарын 
орындау  
Дәнекерлеу 
технологиясы және 
электромонтаждау 
жұмысы   
Жылдам айырғаш 
бөлшектерді даярлау; 
керекті қысымда бөлшктерді  
престеу. 
 
Е.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, шектеулі 
жаупкершілікті қажет ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылду,  бұрғылау құрылғыларын  дәнекерлеудегі 
жаупкершілік ,  бұрғылау мұнараларының құрылысымен жұмыс   
 
Бұрғылау құрылғыларын 
комплектілеу  
Дәнекерлеу технологиясы 
және электромонтаждау 
жұмысы   
 
Е.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 

 Элементтер 
Өлшемдер 
1. Ұсталық жұмыстарды жүргізу 
1.1  Шеберханада  ағаштан    даярланған  тетікшелер,    мұнаралардың  
конструкцияса және мұнара жанындағы құрылғылар;  
1.2  еденге  арналған  шабылған  және  үстіріктелген  дискілер,    мұнаралардың 
қабырғаларын және сарай қабырғаларына арналған ағаш шиттар, үстіріктелген 
баспалдақтарға арналған тақтай, марштық  ағаштан жасалған сатылар; 
1.3 Баспалдақтар алаңын даярлау, қылтиманың екінші  бұрғылаушыға арналған 
тетіктер   
2. Электромонтаждау жұмысын орындау 
2.1 Электроқұрылғыларының узелдары мен жеке деталдарын даярлау;  
2.2 Жарықтандыру жүйесін орнату;  
2.3 қажетті ұзындықта сымдардың даярлау;  
2.4 соңын пайкілеу жұмыстарын жүргізілді; 
2.5  муфтылар  және  ворнкалардың  соңын  даярлау,  кабельдік  массамен 
құйылды  
3. Слесарлық және дәнекерлеу жұмыстарын 
орындау 
3.1 Жылдам айырғаш бөлшектерді даярланды;  
3.2 лшектер керектібө қысымда престелді. 
 
Е.3 Модулінің технологиялық картасы  "Бұрғылау құрылғыларын және бұрғылау мұнарасын орталықтандыру 
жүйесіне келтіру"  
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52 с.
 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар  
Оқу модулі  
Оқу жабдықтары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Бұрғылаудың 
күштеу 
агрегатын 
орталықтандыру 
Бұрғылау мұнарасын 
орталықтандыру 
жұмысын жүргізу  
Орталықтандырудың 
әдістері және 
жекеленген 
агрегаттардың сынақ 
Диагональдарды тарту 
арқылы түзету 
жұмыстары; 
Ферманың ортаңғы 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 

және оны іске 
қосу, сынақтан 
өткізу  
жүргізу әдістері  
құрылғысындағы 
роторға екі веханы 
орнату; тали жүйесін 
қамтамасыз ету  
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы.  
Әдебиеттер: 
 Ильский. А«Буровые 
машины и механизмы» 
Москва, 1994г 
Володин Ю. И «Основы 
бурения» Москва .Недра, 
1986г 
 
Е.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын 
нормалар, шектеулі жаупкершілікті қажет ететін 
Жеке блоктарды бұрғылау 
құрлғылары мен күштегіш 
Жеке блоктарды бұрғылау 
құрлғылары мен күштегіш 

және анықтау өздігінше шешім қабылду,  
бұрғылау құрылғыларын және бұрғылау 
мұнарасын орталықтандырудағы жауапкершілігі   
құрылғыларды орталықтандыру, 
байқап көрі жұмыстары  
құрылғыларды орталықтандыру 
әдістері  
 
Е.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
Элементтер 
Өлшемдер  
1. Бұрғылау мұнарасын орталықтандыру 
жұмыстарын жүргізу   
1.1
 
Диагональдарын  тарту арқылы түзетілді;  
1.2
 
Ферманың ортаңғы құрылғысындағы роторға екі веха орнатылды
1.3
 
Тали жүйесі қамтамасыз етілді  
 
 
F.1 Модулінің технологиялық картасы  «Монтаждау жұмысының сапасын тексеру» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 106 с. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
монтаждау және 
демонтаждау 
әдісі  
Монтаждау 
жұмысының сапасын 
анықтау  
Бұрғылау 
бойынша 
техникалық, 
нормаивтік 
конструкциясы 
бойынша құжаттар  
Бұрғылау 
жұмыстары 
жүргізелетін жолдары және 
жер 
асты 
жолдарын 
тексеру; 
Қабылдау 
көпірінің,  бұрғылау  едені, 
стеллаждар, 
бұрғылау 
жасырындылар, 
науалардың 
төмендігі 
жүйесі,  науаның  шығыны, 
фундаментін, 
мұнараларын, 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 

баспалдақтардың 
қауіптілігін 
тексеру,  
қоршаулар  мен  бақылау-
өлшеу құрылғыларын және 
аппараттарын 
тексеру; 
маңдайшалар 
мен 
қалқандарды  тексеру  және 
қозғалмалы, 
үйілген 
қоршаулардың 
механизмдерін 
ережесін 
сақтау; 
 
бұрғылау 
орындарындағы 
жарықтандыру, жерге қосу, 
тасуға  тыйым  салынатын 
жағдайларты 
тексеру; 
судың  ағып  кету  деңгейін 
тексеру; 
өрт 
болған 
жағдайда  және  алғашқы 
медициналық 
көмек 
көрсету 
мақсатында 
аптечкаларды  және  оның 
медикаменттерін тексеру  
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
Әдебиеттер: 
 Ильский А «Буровые 
машины и механизмы» » 
Москва, 1994г 
Володин Ю.И « Основы 
бурения» 
Москва .Недра, 1986г 
 
                                                        F.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  4 деңгей  
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  

Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар, шектеулі 
жаупкершілікті қажет ететін және анықтау өздігінше шешім 
қабылду,  монтаждау жұмыстарын сапалы орындаудағы 
жауапкершілігі   
Монтаждау жұмыстарының 
орындалуы  
Бұрғылау құрылғыларын 
монтаждау және 
демонтаждау әдісі  
 
                                              F.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 4 деңгей 
Элементтер 
Өлшемдер  
1. Монтаждау жұмысының сапасын 
анықтау 
1.1 Бұрғылау жұмыстарының жолдары және жер асты жолдарын тексерілді;  
1.2 Қабылдау көпірінің, бұрғылау едені, стеллаждар, бұрғылау жасырындылар, 
науалардың төмендігі жүйесі, науаның шығыны, фундаменті,мұнаралары 
тексерілді;  
1.3 баспалдақтардың қауіптілігі,  қоршаулар мен бақылау-өлшеу құрылғылары 
және аппараттары тексерілді;  
1.4 маңдайшалар мен қалқандарды және қозғалмалы, үйілген қоршаулардың 
механизмдерінің ережесі сақталды;   
1.5 бұрғылау орындарындағы жарықтандыру, жерге қосу, тасуға тыйым 
салынатын жағдайлары тексерілді;  
1.6 судың ағып кету деңгейі тексерілді;  
1.7 өрт болған жағдайда және алғашқы медициналық көмек көрсету мақсатында 
аптечкаларды және оның медикаменттерін тексерілді  
 
F.2 Модулінің технологиялық картасы «Бұрғылау құрылғыларын тапсыру және бұрғылауға бақылау қосу 
құрылғысын орнату» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық  
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар  
Оқуй модуль 
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 

1. 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
сынап көру және 
тапсырысқа 
даярлау 
жұмыстарын 
жүргізу  
Бұрғылау 
құрылғысын 
сынақтан өткізу  
Бұрғылау 
механизмдерін 
пайдалануға 
тағайындау, 
қабылданған 
механтзмдер мен 
құрылғылар  
Монтаждау кезінде іске 
қосылып тұрған бұрғылау 
құрылғысының күтілетін 
ақауларды анықтау 
мақсатында сынау  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал