Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 5.05 Kb.

бет3/11
Дата12.09.2017
өлшемі5.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 
В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын 
Барлау скважиналарын 
Скважинаны байқап көру әдістері; 

нормалар,   
өздігінен  жоспарлауды қарастыру,  
скважиналарды байқап көру және 
экспулатациялаудағы жауапкершілік   
байқап көру, 
экспулатациялауды игеру  
методы возбуждения притока нефти; 
Скважинаны игеру әдістері  
 
В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
Элементтер 
Өлшемдер  
1. Шеген бағнды тескілеу жұмыстарын 
орындау  
1.1 Перфоратор камерасындағы иіс және оған оқ- дәрі мөлшері салынды; 
1.2 Перфоратор каратажды кабельмен төменге түсірілді; 
1.3 Жоғарыдан кабельден төменге тоқ жіберілді. 
2 Шшахтадағы жұмыс бірнеше қабатпен 
жүргізілуінің нәтижесі 
2.1  Бағандар  арқылы  бұрғылау  трубаларын  пласт  сынағыш  құралын  
скважинаға түсіру; 
2.2 Сынақ жүргізуші арақашықтықта оңашаланған; 
2.3Керекті  қысымда  дипрессия  алу  мақсатында  қысым  мөлшермен 
төмендетілді; 
2.4 Керекті флюидтер мөлшердң сынағыш құралға таңдалды  . 
3. Скважиналарды игеру жұмыстарын жүргіу   3.1 Су тектес сұйықтықпен забойларды тазарту, жуу; 
3.2 Желонканың көмегі арқылы пласт тітіркенді; 
3.3 Шаң тозаңнан тазарту; 
 
3.4 Қолданысқа еңгізу; 
3.5 Тиісті акт тіркелді. 
4. Қауыпсіздік ережесін білу және оларды 
орындау 
4.1 Жұмыс бастау алдында, жұмыс уақытында, жұмыстің соңында 
қауыпсіздік ережесін сақтау. 
 
В.3 Модулінің технологиялық картасы  «Бұрғылау құрылғыларын жөндеу және техникалық экуспулатациялау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 86 с. 
Р/с
Тақырыптық 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары  

№ 
 
блок 
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
қамтамасыз ету  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
қамтамасыз ете алу  
Бұрғылау құрылғыларын 
қамтамасыз етілуі және 
схемасы; техникалық 
нұсқау, заводта 
даярланған нұсқауы, 
деталдарды мен 
узелдарды жөндеу 
барысында 
экспулатациялау  
Схеманы оқу; 
Құрылғылармен 
жұмыс, 
құрылғыларды 
түсіндіру; Деталдар 
мен узелдарды 
нормадан артық 
болуын анықтау  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау 
және экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
2. 
Бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
жабдықтары мен 
құрылғылары  
Бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
жабдықтары мен 
құрылымының 
құрылысын білу, 
қамтамасыз ету, 
пайдалануда бұрғылау 
құрылғыларының 
узелдарын сынап көру  
Бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
жабдықтары мен 
құрылымының 
құрылысын білу, 
қамтамасыз ету, 
пайдалануда бұрғылау 
құрылғыларының 
узелдарын сынап көру 
Бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
жабдықтары мен 
құрылымының 
құрылысын білу, 
қамтамасыз ету, 
пайдалануда 
бұрғылау 
құрылғыларының 
узелдарын сынап 
көру 
3. 
Құрылғылардың 
ақауы  
Құрылғылардың 
ақауларын анықтай 
білу  
Құрылғылардың ақаулары, 
анықтау тәсілін 
пайдаланып, себебін 
анықтау  
Құрылғылардың 
ақауын анықтау  
4. 
Бұрғылау 
Бұрғылау 
Бұрғылау құрылғыларын 
Құрылғлардың 

құрылғыларын 
техникалық 
байқаудан өткізу  
құрылғыларын 
техникалық  байқаудан 
өткізе білу  
техникалық байқауға 
даярлау, техникалық 
қамтамасыз ету реті  
техникалық 
жағдайын тексеру 
(ТО-1)  
 
В.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын 
нормалар,   
өздігінен  жоспарлауды қарастыру,  
бұрғылау  құрылғыларын жөндеу және 
техникалық экспулатациялау   
Сервистік тексеру жүргізу, 
ақауларын анықтау, ағымдағы 
жөндеу және алдын алу 
барысында құрылғыларды 
экспулатациялау  
Эксплуатациялау ережесі, бұрғылау 
құралдарының істен шығу түрлері; 
құрылғылар мен құрал-саймандарды 
жөндеу және алдын алу жұмыстары 
бойынша тексеруден өткізу  
 
В.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Сервистік қызметтен өту, жұмыс кезінде 
істен шыққан жүйені  анықтап алдын алу 
жұмыстарын жүргізу  
1.1 сервистік қызметтен өтті 
1.2 жұмыс кезінде істен шыққан жүйе анықталды 
1.3 жұмыс кезінде істен шыққан жүйені  анықтап алдын алу шаралары 
жүзеге асырылды 
2. Профилактикалық және ағымдағы 
жұмыстарды жүргізу  
2.1 профилактикалық жөндеу жұмысы жүргізілді  
2.2 ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді 
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы  «Бұрғылау жұмыстарының сапасын тексеру» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Бұрғылау 
Пресстеуді 
Цемент 
Цементтеуші 
Құрал-жабдық: 

скважинасында  
қорытындылау  
жұмыстарын 
жүргізу кезінде  
кбұрғылау сапалы 
жүргізілгенін 
қадағалау  
сұйықтығының қату 
мерзімі, қысымды 
өлшеу тәсілдері, 
скважиналардың 
ауызы байланыс 
схемасы  
агрегатты даярлау, 
компрессор,  
желонкілер; 
Бағандағы 
сұйықтықты суға 
алмастыру;  шахта 
ауызының байланыс 
қысымын тексеру;  
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын техникалық 
жабдықтау бойынша 
құбырларды барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
2. 
Цементтеу 
нәтижесін 
тексеру  
Скважиналардың 
саңылауларын бітеу  
Цементтеу 
сұйықтығының 
қатуы туралы 
анықтама беру , 
қысымды өлшеу 
тәсілі, байланыс 
қысымын тексеру 
Ағу, бүлінген жерді 
анықтау, 
резистивиметрмен 
зерттеу,  аққан іске 
жарамсыз 
сұйықтықтың 
қысымын анықтау, 
түзу қарсыласты 
диаграмманы алу; 
қосымша цементтеу 
жүргізу  
    
 
С.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар,   
өздігінен  жоспарлауды қарастыру, өздігінен тапсырмаларды  
қарастыратын, қоластындағы қызметкерлердің нормаға сәйкес 
қызмет жасауын, бұрғылау жұмыстарының сапалы түрде 
жүргізілуіне жауапкершілік  
Скважиналарды іске қосу және 
эксплуатацияға беру    
Стандарты семейства 
ИСО 9000 

 
С.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Опрессовканы бұрғылау сапалы 
жүргізілгенін қадағалау   
1.1 Цементтеуші агрегатты даярланды,  компрессор, желонка; 
1.2 Бағандағы сұйықтықты суға ауыстырылды;  
1.3 шахта ауызының байланыс қысымы тексерілді;  
2. Скважиналардың саңылауларын бітеу 
2.1 Аққан, бүлінген жерлері анықталды,  
2.2 резистивиметрмен зерттелді,  
2.3 сұйықтықтың үлес салмаға анықталды,  
2.4 түзу қарсыласты диаграмма  аллынды   
2.5 қосымша цементтеу жүргізілді   
 
С.2 Модулінің технологиялық картасы  «Скважиналарға қорытынды жұмыстарын жүргізу.  Бұрғылау 
құрылғыларын демонтаждау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  64 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
монтаждау және 
демонтаждау 
ерекшеліктері  
Бұрғылау 
құрылғыларын жинау  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
монтаждау және 
демонтаждау әдісі; 
Бұрғылау 
құрылғыларын 
монтаждау және 
демонтаждау реттілігі   
Бұрғылау  құбырларын 
жасырынбасын бұзу 
жинау;  қосалқы және 
негізгі  ыдыстарды  
таратып алу ; 
циркуляциялық 
схемаларды таратын алу; 
бұрғылау насостарды 
тарату алу;  топтық 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 

приводты таратып алу  
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
2. 
Құрылғылардың 
орналасу 
схемасы  
 
Мұнараны 
даярлау 
және тасымалдау  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
тасымалдау үшін 
технологиялық 
монтаждау және 
демонтаждау  
Мұнараны тасымалдауға 
даярлау; мұнараны 
тасымалдау  
 
С.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар,   
өздігінен  жоспарлауды қарастыру, өздігінен тапсырмаларды  
қарастыратын, қоластындағы қызметкерлердің нормаға 
сәйкес қызметжасауын, бұрғылау скважинасында  
қорытындылау  жұмыстарын жүргізу кезіндегі жаупкершілік   
Бұрғылау құрылғыларын 
демонтаждау және 
транспорттау жұмыстарын 
жүргізу  
Бұрғылау құрылғыларын 
демонтаждаутехнологиясын  
дұрыс жүргізу   
 
С.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Бұрғылау құрылғыларды жинау 
1.1
 
Бұрғылау құрылғыларын жасыруды, құбарлар жиналды;  
1.2
 
қосалқы және пайдаланған ыдыстар жиналды  
1.3
 
циркуляциялау жүйесі жиналды;  

1.4
 
бұрғылау насосы  жиналды; 
1.5
 
топтық привод жиналды  
2. Мұнараны даярлау және транспорттау  
2.1 Мұнара транспорттауға даярланды;  
2.2 Мұнара транспортталды  
 
С.3 Модулінің технологиялық картасы  «Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен техникалық құжаттарды 
рәсімдеудегі сәйкестігі» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 86 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар  
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Скважиналарды 
тұрғызуға   
техникалық - 
экономикалық 
құжатнамаларды
ң болуы   
Техникалық жобаны 
құрастыру  
Аумақтың әкімшілік 
орналасуы, 
скважиналардың номері, 
бұрғылау мақсаты, 
скважиналардың санаты, 
жобалау аумағы мен 
тереңдігі,  пласттық 
қысым көрсеткіші  
Технико- экономикалық 
аудару; аударылған 
құжаттар,  жобалау 
негізіне ұйытқы болған
жобаның геологиялық 
бөлшектерді құру; 
жобаның технологиялық 
бөлігі; скважинаның 
жобасын құру; 
скважинаның профилін 
таңдау; бұрғылау әдісін 
таңдау  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті 
тақта. 
Оқу 
материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын 
бұрғылау 
2. 
Скважинаны 
құруға арналған 
негізгі құжаттар  
Скважинаны  жасауға 
смета құру  
Скважина құруға 
негізделген жұмыстар 
жүргізу; мұнараларды 
құру және жинау; 
Негізгі жүргізілетін 
жұмыстардын құнын 
есептеу;  Гео-физикалық 
шығанды есептеу; 

скважиналарды бекіту 
және бұрғылау; 
скваинаны өнімділікке 
пайдалану  
қосымша шығындарды 
есептеу. 
құрылысы. 
Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
жабдықтау 
бойынша 
құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері 
құрылысы  
3. 
Скважинаны 
құруға арналған 
негізгі құжаттар. 
Скважинаны 
құрудағы негізгі 
техника- 
экономикалық 
көрсеткіштер   
Бұрғылау  өндірісіне 
нарядты 
ұйымдастыру  
Тереңдік скважиналар, 
жобалық горизонт, 
скважиналардың 
сипаттамасы. 
Тереңдік скважиналардың 
номері және тереңдігі, 
жобалық горизонт, 
скважиналардың 
сипаттамасы; тескіш 
құдықтар мен 
суважиналық 
шеңберлердің 
нормативтік жалғасы.  
4. 
Скважинаны 
тұрғызуға 
арналған негізгі 
құжаттар  
Инструктивті-
технологиялық 
картаны құру 
Бұрғылау жұмыстарын 
жаңа бағытта жүзеге 
асыру 
Жарықтандыру жаңа 
немесе қолданысқа 
жарамды жарық шашу 
құралымен жұмыс  
жүргізу; жұмыс үрдісін 
аумағына қарай  әлде 
қандай тімді тәсілін 
пайдаланып  жүргізу   
 
С.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар,   
өздігінен  жоспарлауды қарастыру, өздігінен тапсырмаларды  
қолданыстағы 
қызметкерлердің нормаға 
Құрастыру реттігін, 
техникалық құжаттар 

қарастыратын, қолданыстағы қызметкерлердің нормаға сәйкес 
қызмет жасауын, нормативті кұжаттар мен тоехникалық 
құжаттарға жауапты  
сәйкес қызмет жасауын, 
нормативті кұжаттар мен 
тоехникалық құжаттарды 
құрастыру  
формасын  
 
С.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Техникалық жоба құру   
1.1 Технико- экономикалық анықтамалар аударылды; 
1.2  жобалау негізіне ұйытқы болған жоба;  
1.3 жобаның геологиялық бөлшектері құрылды;  
1.4 технологиялық бөлігі құрылды;  
1.5 скважинаның жобасы таңдалды;  
1.6 скважинаның профилі таңдалды;  
1.7 бұрғылау әдісі таңдалды;  
2. Скважинаны жасауға смета құру  
2.1 Негізгі жүргізілетін жұмыстардын құнын есептелді;  
2.2 Гео- физикалықжұмыстардың  шығаны  есептелді;  
2.3 қосымша шығындарды есептелді. 
3. 
Бұрғылау 
өндірісіне 
нарядты 
ұйымдастыру 
3.1 Тереңдік скважиналардың номері және тереңдігі көрсетілді, скважина 
сипатының жобасы; 
3.2 эксплуатациялау перфораттау бағанына дейінгі  номативты жұмыс бастау 
мерзімі анықталды .  
4.  Инструктивті-технологиялық  картаны 
құру 
4.1 Жарықтандыру жаңа немесе қолданысқа жарамды жарық шашу құралымен 
жұмыс  жүргізіледі;  
4.2 жұмыс үрдісін аумағына қарай  әлде қандай тімді тәсілін пайдаланып  
жүргізіледі  
 
 

2 кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Мұнара монтаждаушы  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:  3    
 
D.1 Модулінің технологиялық картасы  «Жабдықтар мен құрылғыларды бұрғылау орынына тасымалдау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар  
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Транспорттық 
жұмыстар  
Арнайы транспортта 
ірі блоктардың 
агрегаттары мен 
узелдарын 
тасымалдау 
(ауыржүк тасмалдау)  
Бұрғылау және күш 
беретін 
құрылғыларын 
экспулатациялау, 
монтаждау және 
демонтаждау ережесін 
тағайындау; Бұрғылау 
құрылғыларын 
орнату, агрегаттар 
мен көтергіштерді 
монтаждау, 
демонтаждау 
технологиясы 
 
Борттық платформаларды 
автомобильде тасымалдау 
(ЗИЛ-130, МАЗ-200П, МАЗ-
500, УРАЛ-377, КРАЗ-257) 
кронблоктар, тали  блогі, 
ілгіштер, ілгіш болктар, 
айналшықтар, 
компрессорлар, 
генераторлар; күштеу 
миханизімдерінің 
агригаттарын транспорттау, 
роторлар, бұрғылау  насосы, 
лебедкалы шынжыртабан 
арбалар   
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын 
бұрғылау құрылысы. 
Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
жабдықтау бойынша 
2. 
Мұнаралардың 
орын 
ауыстыруына 
байланысты 
қосымша 
Мұнараларды 
қозғалтуға даярлау 
Тасымалдау заттары 
мен тасымалдау 
тәсілдерін таңдау  
Қозғалыс трассасын таңдау; 
мұнараны жылжытуға 
даярлау; транспорттық 
құралдардың 
дабылқаққышын ретке 

көмекші 
жұмыстары 
келтіру  
құбырларды барлау 
және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы  
3. 
Транспорттық 
жұмыстар   
Мұнараны 
тасымалдау  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
тасымалдау 
ерекшеліктері мен 
түрлері  
Схемаларда мұнараларды 
жылжыту; 
Түптеп бұрғылау кезінде 
жылжымалы мұнараларды 
қозғалту; ауыр жүк 
тасмалдаушы көмегімен 
құрылғылардың жинақы 
түрде негізгі бұрғылау 
орнына жеткізу  . 
 
D.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  ( 3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың  әрекетімен  орындалатын 
нормалар, 
бұрғылау 
агрегаттарын, 
көтергішті монтаждауда, өзбетінше шешім 
қабылдауда    жауапкершілікті  анықтайту  
установок 
Көтергішті 
монтаждау 
жұмыстары,  агрегаттар, 
бұрғылау  құрылғыларды 
орнатуда  
Анықтама 
жасау, 
құрамын, 
монтаждау 
ережесін,  күштеу,  бұрғылау  құрылғыларын 
демонтаждау, 
істе 
падалануды, 
олардың 
сипаттамасы;    монтаждау  және    демонтаждау  
технологиясының,  көтергіш,    агрегаттар, 
бұрғылау құрылғылары. 
 
D.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  3 деңгей 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Арнайы транспортта ірі блоктардың 
агрегаттары мен узелдарын тасымалдау 
1.1 Борттық платформаларды автомобильде тасымалдау (ЗИЛ-130,  
МАЗ-200П, МАЗ-500, УРАЛ-377, КРАЗ-257) кронблок, тали  блогі, 
ілмектер, ілмекблоктар,  айналшықтар,  компрессорлер,  генераторлар;  

1.2 күштеу миханизімдер, қозғалтқышты блоктар, агригаттар, роторлар 
транспортталды, бұрғылау  насосы,  шынжыртабан арбалардың  
лебедкалары 
2. Мұнараларды қозғалтуға даярлау 
2.1 Қозғалыс трассасын таңдалды;  
2.2 мұнаралар қозғалысқа даярланды; 
2.3 транпорттық құралдар, сигнлдар белгілер  орныласты  
3. Мұнараны тасымалдау 
3.1 мұнара  схемаға  транспортталды; 
3.2  бұрғылау мұнаралары мен бірге түптеп бұрғылау құрылғылары  
транспортталды;  
3.3 ауыр жүк тасмалдау құралының көмегімен  бұрғылау  мұнараларын 
және бұрғылау құрылғыларын жинақы түрде тасмалдау. 
 
D.2 Модулінің технологиялық картасы  «Бұрғылау құрылғылары мен көліктік-көтергіш заттары мен 
материалдарын схема арқылы тарату» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Құрылғылардың 
орналасу 
схемасы  
Индивидуалды 
схемасы бойынша 
электроөткізгішті 
пайдалану арқылы 
бұрғылау 
құрылғыларын 
орналыстыру  
Құрылыс алаңында 
рационалды 
орналасуын құрылыс- 
монтаждау 
құрылғыларын 
орналастыру  
Бұрғылау  орталығына 
роторды 
орналастыру  
артқы 
бөлшегіне 
лебедканы 
орналастыру; 
электр 
қозғалтқышпен  блоктау 
трансмиссия 
арқыла 
байланыстыру; 
бұрғылау 
насос 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал