Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 5.05 Kb.

бет2/11
Дата12.09.2017
өлшемі5.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы: Барлау және экспулатациялау скважиналарының  бұрғылаушы  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:  3    
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы «Скважина құрылысына дайындық жұмыстары"  
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 64 с. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
 
Оқу модулі 
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Бұрғыдау 
скважиналарын
а алаң даярлау  
Бұрғыдау 
скважиналарына  алаң 
даярлау;  Әлеуметтік 
мәдени 
объектр 
даярлау  
 
Скважиналардың 
конструкциясы, 
тау 
порода 
құрамы, 
күтілетін  қиындықтар, 
бұрғылау режимі 
 
Геолого- техникалық 
нарядпен танысу, 
проектінің бұрғылау 
технологиясымен; 
Скважинаны бұрғылау 
аумағын тазарту; 
Соцкультобъектіні 
даярлау 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 

Бұрғылау 
құрылғының 
жарықтандыру 
жүйесі 
бұрғылау 
құрылғыларына 
қойылған  нормаларға 
сәйкес  жарықтандыру 
жүйесін 
жүргізу 
жұмыстары 
Бұрғылау 
 
аумағы  
жарықтандыру  жүйесін 
қойылған 
нормаларға 
сәйкес 
Мұнараға шаң 
өткізбейтін құрылдан  
жарық көзін орнату, 
сыртқы жағдайда 
пайдалануға жарамды, 
превентор маңында; 
қалған маңда жарық көзі 
ашық орындалуда 
кернеуі 12 В.  


Бұрғылау 
құрылғысының 
комплектацияс
ы  
Бұрғылау 
құрылғысының 
долоталармен  
комплектациялау, 
кондукторға  арналып   
отырғызылған 
трубалар 
және   
бұрғылау 
арналған 
трубалары, 
кіші 
миханизащияларға 
оқшауланған, 
бұрғылауға  арналған 
бақылау- 
өлшеу 
құралы, 
жүргізуші 
трубаның 
астымен 
шурфау, 
артық 
су 
мөлшері,  глина    және  
химиялық 
реагенттермен 
Бұрғылау 
құрылғысының 
комплектациясы,  долот 
классификацисы, 
бұрғылау 
трубаларының 
техникалық 
сипаттамасы 
Бұрғылау 
құрылғысының 
долоталармен  
комплектациялау, 
кондукторға арналып   
отырғызылған трубалар 
және   бұрғылау 
арналған трубалары, 
кіші миханизащияларға 
оқшауланған, 
бұрғылауға арналған 
бақылау- өлшеу құралы, 
жүргізуші трубаның 
астымен шурфау, артық 
су мөлшері, глина  және  
химиялық реагенттермен 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы  
 
А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзіреттілік  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар,   
өздігінен  жоспарлауды қарастыру,  скважиналарды 
даярлау жұмыстарына жауапкершілік 
Бұрғылау және отырғызылатын 
трубаларды орнату 
жұмыстарына қатысу, 
бұрғылау трубаларын жинақтау 
және опрессовкалау  
Бұрғылау құрылғысы, 
техникалық үрдіске арналған 
құрал- жабдықтар, материалдар  
А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 

Элементтер 
Өлшемдер  
1. Құбырларды бұрғылауға орын 
даярлау  
1.1 Геолого- техникалық нарядпен танысу, проектінің бұрғылау технологиясымен; 
1.2 Скважинаны бұрғылау аумағын тазарту; 
1.3 Соцкультобъектіні даярлау 
 
2. Бұрғылау құрылғыларына қойылған 
нормаларға сәйкес жарықтандыру 
жүйесін жүргізу жұмыстары 
2.1 Мұнараға шаң өткізбейтін құрылдан  жарық көзін орнату, сыртқы жағдайда 
пайдалануға жарамды, превентор маңында;  
2.2 қалған маңда жарық көзі ашық орындалуда кернеуі 12 В. орнатылды 
3. Бұрғылау құрылғысын 
комплектациялау 
3.1 Бұрғылау құрылғысының долоталармен  комплектацияланды, кондукторға 
арналып   отырғызылған трубалар және   бұрғылау арналған трубалары, кіші 
миханизащияларға оқшауланған, бұрғылауға арналған бақылау- өлшеу құралы, 
жүргізуші трубаның  
3.2 артық су мөлшері, глина  және  химиялық реагенттермен қамтылды 
 
А.2 Модулінің технологиялық картасы  «Бұрғылау құрылғысы және бұрғылау құралдарына монтаждау жұмыстарын 
жүргізу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 86 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Бұрғылау 
мұнаралары, 
скважинаны 
бұрғылауда 
пайдалану  
Мұнараны 
монтаждау 
Бұрғылау 
қондырғыларының 
параметрлері, 
мұнараны жинау және 
биіктету схемасы.  
Мұнараның 
негіздемесіне 
котергішті монтаждау; 
Кран асты блокты 
монтаждау, козланы, 
кранблокты және кран 
асты блок  аумағын  
даярлау; Секция 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   

аяктарын жұмсақ 
ілгіштер арқылы ілу; 
аяқ элементтерін  
жоғарғы белбеуге 
бекіту  ; 
Екінші белбеуді 
жинау; көтергіш 
құралды демонтаждау 
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 
2. 
Мұнара 
маңындағы 
құрылғылар  
Мұнара маңындағы 
құрылғыларды құру  
Редукторлы сарай, 
насосты сарай,  
қосалқы құрылыстар 
қатары 
 Редукторлы сарайды 
салу жұмыстарын 
жүргізу; 
насосты  сарайды салу 
жұмыстарын жүргізу; 
Түзу көпір салу 
жұмыстарын жүргізу; 
Тазалағыш ерітіндіні 
орналастыруға 
арналғын жүйені 
орналастыру; 
3. 
Бұрғылау 
құрылғыларыны
ң параметірлері  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
тексері, сынап көру  
Бұрғылау 
құрылғыларының 
параметірлері,  сынап 
көру тәсілдері 
Бұрғылау 
жұмыстарын жүргізу 
алдында барлық 
құрылғыларды жетік 
тексеруден өткізу, 
түсіру алдында бүгулі 
каленаларды тексеру; 
Қатты жел соғудан 
кейін жетік тексеруден 

 
А.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар,   
өздігінен  жоспарлауды қарастыру,  бұрғылау  
құрылғыларын орнату кезіндегі жауапкершілік  
бұрғылау  құрылғыларн 
комплектілеу   
Бұрғылау  құрылғыларн монтаждауға 
қабылдау,  монтаждау жұмыстарын 
жүргізу технологиясы  
 
А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  (3 деңгей) 
өткізу  
4. 
Еңбек және 
техника 
қауіпсіздігі  
Техника 
қауіпсіздігінің  
талаптарын білу және 
орындау  
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау  
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында, 
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтауды 
орындау  
Элементтер 
Өлшемдер 
1.   Мұнараны монтаждау 
1.1  Мұнараның негіздемесіне котергішті монтаждалды;  
1.2  Кран асты блокты монтаждау, козланы, кранблокты және кран асты блок  аумағын  
даярланды; 
1.3  Секция аяктарын жұмсақ ілгіштер арқылы ілінді; 
1.4  Аяқ элементтерін  жоғарғы белбеуге бекітілді  ; 
1.5  Екінші белбеуді жинау;  
көтергіш құралды демонтаждау  
2.  Мұнара жанындағы  
құрылыстар 
2.1  Редукторлы сарай салынды; 
2.2  Насосты  сарай салынды ; 
2.3 Тиісті көпір салынды; 
 

 
А.3 Модулінің технологиялық картасы «Жоғары төмен түсу операциялары кезінде бұрғылау қондырғыларын іске 
қосуға даярлау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 64 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі  
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Тали жүйесі 
сипаттамасы  
Тали жүйесіне  
оснасткалау жүргізу 
Тали жүйесінің 
техникалық сипаты  
 Тали жүйесіне   
оснасткалау  жүргізу 
(кронблок, тали  блок, 
крюкоблок,вертлюг) 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
2. 
Қалыпты 
жағдайда 
бұрғылау 
кезінде құрал- 
жабдықтардың 
орныласуы  
Кіші 
миханизацияларды 
монтаждау және іске 
қосып көру 
Жоғарлату 
құрал- 
жабдықтардың  орналасу 
схемасы 
Кіші 
миханизацияларды 
монтаждау және іске 
қосып көру;  машина 
кілттерінің жарығы;   
Талькран асты қарсы  
тарту құрығысын  
орналастыру  
3. 
Тау жынысы 
туралы жалпы 
Скважина 
кабырғаларын қирап 
Скважина құрылымы, 
геологиялық пластты 
Скважина 
кабырғаларын қирап 
2.4   Тазалағыш ерітіндіні орналастыруға арналғын жүйе салынды;
 
3. Бұрғылау құрылғыларын 
тексері, сынап көру  
3. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу алдында барлық құрылғыларды жетік тексеруден 
өткізілді; 
3.2  Қатты жел соғудан кейін жетік тексеруден өтті 
4.   Техника қауіпсіздігінің  
талаптарын білу және орындау 
4.1   Жұмыс алдында, жұмыс уақытында, жұмыстан соң  техникалық қауіпсіздікті 
сақтау орындалды 

мәлімет 
қалмау, бұғылау 
ерітінді  шайып 
кетпеу  мақсатында 
шахталық бағыт және 
күшейткіштер орнату  
кесу, тау жыныстарының 
құрамы,  
қалмау, бұғылау 
ерітінді  шайып кетпеу  
мақсатында шахталық 
бағыт және 
күшейткіштер орнату  
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы  

Көтеріп түсіру 
операцияларын
а қажетті 
миханизмдер  
Негізгі жүргізу  
трубаларды жинақтау 
және ілі  
Негізгі жүргізу 
трубаларының 
техникалық сипаттамасы  
(диаметры, радиусы, 
қабырға жуандыға) 
Негізгі жүргізу  
трубаларды жинақтау 
және ілі  

Бұрғылау 
мұнаралары, 
скважинаны 
бұрғылауда 
пайдалану 
Мұнараны 
орталықтандыруды 
орындау  
Мұнаралар түрім, 
күтілетін қиындықтар, 
бұрғылау режимі 
Мұнараны 
орталықтандыру  

Айландырмалы 
бұрғылау 
жүргізуге 
арналған 
құралдар  
Роторды орнату 
Роторды құру,  
эксплуатациялаудағы 
ережесі  
Роторды көлденең 
орналастыру; 
Орналасуын өлшеп 
тексеру; Роторды 
бекіту;  Тақтайлармен 
бітеу. 

Скважинаны 
бұрғылауда 
дайындық 
жұмыстары  
Шурф асты бұрғылау 
жұмыстары  
Бұрғылау жұмыстарын 
өндірудегі нормативтік 
карталар, бұрғылау 
жұмысының 
технологиясы  
Көпір тұсынан роторға 
90 мм сласка диск  
орнату; 
Цепті жалғаумен 
жалғанған ротордың 
жылдамдығы, 
 

жылдамдықты 
бәсендету 
барабанының 
лебедкаға орнатылуы; 
Шурф асты бұрғылау 
жұмыстары 
 
А.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен 
икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын нормалар,   
өздігінен  жоспарлауды қарастыру,  скважиналарға  
түсіру жоғарлату операциясына  даярлау 
жұмыстарын орындау  
Бұрғылау құрлығылары мен 
жабдықтарының жұмысын 
қадағалау  
Бұрғылау құрылғыларының 
техникалық сипатын білу, 
двигателдердің, күштеу агрегаттар 
және ауыстыру құрылымдар   
 
А3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Тали жүйесіне  оснасткалау жүргізу 
1.1Тали жүйесіне  оснасткалау жүргізілді  (кронблок, тали  блок, 
крюкоблок,вертлюг) 
2. Кіші миханизацияларды монтаждау 
және іске қосып көру  
2.1 Кіші миханизациялар монтаждау және іске қосылды;  
2.2 машина кілттері ілінді;  
2.3 Талькран асты қарсы  тарту құрығысын  орналастыру 
3. Скваина кабырғаларын қирап қалмау
бұғылау ерітінді  шайып кетпеу  
мақсатында шахталық бағыт және 
күшейткіштер орнату 
3.1 Скваина кабырғаларын қирап қалмау, бұғылау ерітіндісі  шайып кетпеу  
мақсатында шахталық бағыт және күшейткіштер орнатылды 
4. Негізгі трубаларды жинақтау және ілу  
4.1 Негізгі трубалар жинақталды және ілінді 

5. Мұнараны орталықтандыруды орындау  5.1 Мұнараны орталықтандырылды 
6. Роторды орнату 
6.1 Роторды көлденеңнен  орнатылды 
6.2 Деңгейлей құралы мен өлшенді 
6.3 Ротор бекітілді; 
6.4 досклермен отрақванна. 
7. Шурф асты бұрғылау жұмыстары 
7.1 Көпір тұсынан роторға 90 мм сласка диск  орнатылды 
7.2 Цепті жалғаумен жалғанған ротордың жылдамдығы, жылдамдықты 
бәсендету барабаны  лебедкаға орнатылды 
7.3 Шурф асты бұрғыланды 
 
В.1 Модулінің технологиялық картасы «Құбырларда технологиялық үрдіс арқылы бұрғылау жұмыстарын жүргізу . 
Апатты жою» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 64 с 
Р/с       
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар  
Оқу модулі 
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Құралдарды 
беру  
Төмен түсіру, жоғарлату 
жұмыстарын жүргізу  
Құралдарды беру 
жағдайы  
Бұрғылау 
трубаларын    кені бар 
жердің бір бөлімі бар 
скважинаға түсіру; 
Бұрғылау 
трубаларын    кені бар 
жердің бір бөлімі бар 
скважинадан жоғарыға 
көтеру  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті 
тақта. 
Оқу 
материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары   

Бұрғылау 
долотасы 
Жыныстарды қирату 
жұмыстарын жүргізу  
Бұрғылау, 
қашау, 
классификациялау және 
Физика- химиялық 
құрамына қарай қашау, 

тағайындау; 
Скваженаны  бұрғылау 
жағдайы   
жынысын таңдау; 
Қашауды түсіру; 
Қашаның көмегімен 
жынсты қирату   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын 
бұрғылау 
құрылысы. 
Бұрғылау үрдісінде 
бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық 
жабдықтау 
бойынша 
құбырларды барлау 
және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы 

Пластты 
бөлектеу, 
ажырату 
Мұнай, газ, сулы 
қабаттарды ажырату  
Сквадиналардың 
құрамын 
таңдау; 
отырғызатын  трубалар 
және 
колоналарды 
есептеу   
Отырғызатын 
трубаларды скважинаға 
түсіру; 
Мұнай, газ, сулы 
қабаттарды ажырату 

Бұрғылау 
операциясы 
кезінде 
көмектескіш 
құралдар  
Қосалқыл операциялар 
түрін орындау  
Кернді  таңдау  түрі; 
Скважиналарды  игеру 
тәсілдері;  бұрғылауда 
су 
және 
мұнай 
құрамдас  сұйықтықты 
пайдалану; 
бұрғылау 
сұйықтығының түрлері  
Керн таңдау; 
шайғыш сұйықтықты 
даярлау; каратож;  
қисықтығына өлшем 
жүргізу; скважинаға  
мұнай  ағынын келтіру 
мақсатында 
скважинаны игеру   

Бұрғылау 
кезіндегі апатты 
жағдай және  
алдын алуды 
жұмыстарын 
жүргізу 
Бір қатар жұмыстар 
жүргізу (апатты)  
 
 
Апат түрлері және 
олардың салдары,   
алдын алуды 
жұмыстарын, апатты 
жағдай кезіндегі 
жұмыстарды 
ұйымдастыру  
Бұрғылау 
трубаларының  
сынғанын ауыстыру; 
Құрал жабдықтарды 
ала жүру 

Еңбек және 
техника 
қауіпсіздігі  
Техника қауіпсіздігінің  
талаптарын білу және 
орындау  
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында, 
жұмыстан соң  
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында, 
жұмыстан соң  

 
В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, 3 деңгей  
Жеке және кәсіби құзіреттер  
Дағдылар мен икемділіктер  
Білім  
Басшылықтың әрекетімен орындалатын 
нормалар,   
өздігінен  жоспарлауды қарастыру,  
скважинада жұмыс жасау  операциясына  
даярлау жұмыстарын орындау. Апатты 
жағдайды қалпына келтіру 
Бұрғылау процесінің техникалық 
үрдісі, жоғары-төмен түсу 
операциялары,  бұрғылау 
сұйықтығын қадағалау үрдісі, 
скважинада газдымұнайсу аралас 
сұйықтықты анықтау кезіндегі 
жұмыс  
Бұрғылау үрдірісі кезінде жалпы 
жұмыс жүргізу туралы мәлімет; 
бұрғылау тәсілдері; Апатты жою 
әдістері мен жоспары  
 
В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, 3 деңгей 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Төмен түсіру, жоғарлату жұмыстарын 
жүргізу 
1.1 Бұрғылау трубаларын    кені бар жердің бір бөлімі бар скважинаға түсірілді; 
1.2 Бұрғылау трубаларын    кені бар жердің бір бөлімі бар скважинадан 
жоғарыға көтерілді   
2. Жыныстарды қирату жұмыстарын 
жүргізу 
2.1 Физика- химиялық құрамына қарай қашау, жынысын таңдалды 
2.2 Қашауды түсірілді 
2.3 Қашаның көмегімен жынсты қиратылды 
3. Мұнай, газ, сулы қабаттарды ажырату  3.1 Отырғызатын трубаларды скважинаға түсірілді  
3.2 Мұнай, газ, сулы қабаттарды ажыратылды 
4. Қосалқыл операциялар түрін орындау  4.1 Керн таңдалды 
4.2 Шайғыш сұйықтықты даярланды 
4.3 Каратож;  қисықтығына өлшем жүргізілді;  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтауды 
орындау  

4.4 Скважинаға  мұнай  ағынын келтіру мақсатында скважинаны игерді  
5. Бір қатар жұмыстар жүргізу (апатты) 
5.1 Бұрғылау трубаларының  сынғанын ауыстырылды; 
5.2 Құрал жабдықтарды ала жүру  
6.  Техника қауіпсіздігінің  талаптарын 
білу және орындау 
6.1  Жұмыс алдында, жұмыс уақытында, жұмыстан соң  техникалық 
қауіпсіздікті сақтау 
 
В.2 Модулінің технологиялық картасы  «Скважиналарды байқау және экспулатациялау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 86 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқі модулі 
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны  
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Өнімді 
қабаттарды ашу  
Өнімді қабаттарды 
ашуды іске асыру  
Перфорацияның 
тәсілдері, 
перфоратордың 
техникалық сипаты, 
перфоратордың типі  
Перфоратордың 
камераларына 
оқ- 
дәріні  және  запалды 
орналастыру; 
Перфораторды 
каратажды 
кабель 
арқылы түсіру; 
Сырттан 
кабель 
арқылы ток жіберу. 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
оқыту бағдарламалары   
Оқу құралдары : 
Барлау және 
экспулатациялау 
құбырларын бұрғылау 
құрылысы. Бұрғылау 
үрдісінде бұрғылау 
құрылғыларын 
техникалық жабдықтау 
2. 
Өнімді 
қабаттарды сынап 
көру  
Өнімді қабаттарды 
сынау  
Технологиялық мерзім 
негізінде сынап көру 
жоспарын қолдану   
Бұрғылау  трубаларын 
бағандар 
арқылы 
скважинаға 
түсіру 
пластсынау; 
Сынақ 
жүргізілу 
интервалын 
изолациялау; 

Керекті  дипрессия  алу 
мақсатында  қысымды 
төмендету; 
Сынақ алу құралы мен 
пласттық  флюиттерді 
таңдау. 
бойынша құбырларды 
барлау және 
экспулатациялау 
бұрғылаушысының 
белгілері құрылысы  
3. 
Скважиналарды 
экспулатациялауғ
а тапсыру және 
өнімді қабаттарды 
игеру  
Скважиналарды игеру 
жұмыстарын жүргізу  
Манометр мен 
термометрдің 
параметрлері, 
қыртыстың қысымы 
мен температурасы  
Скважиналардағы 
забойды 
су 
ерітіндісімен тазалау;  
Желонканың 
көмегімен 
пласт 
тартаниін тітіркендіру; 
Кірден тазарту; 
Эксплуатациялауға 
кіріспе; 
Актке сәйкес рәсімдеу  
4. 
Еңбек және 
техника 
қауіпсіздігі  
Техника 
қауіпсіздігінің  
талаптарын білу және 
орындау  
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында, 
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтау  
Жұмыс алдында, 
жұмыс уақытында, 
жұмыстан соң  
техникалық 
қауіпсіздікті сақтауды 
орындау  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал