Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 5.05 Kb.

бет1/11
Дата12.09.2017
өлшемі5.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ 
ЖАҢҒЫРТУ
» ЖОБАСЫ 
 
 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 
 
Мұнай және газ құбырларын бұрғылау (түрлері бойынша) 
 
(типтік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасыm және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы 
 
Астана 2014 

АЛҒЫ СӨЗ 
 
1. «Мұнай және газ құбырларын бұрғылау» Кәсіби стандарты негізінде іске қосылған, Қазақстан Республикасының өндіріс 
және жаңа технологиялар министрлігінің  2014 жылдың 9 сәуіріндегі  № 70 хатымен келістірілген. 
2.  Алғаш рет енгізілген  
3.  Келісілген 
Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  
 «22» желтоқсан № 1 хаттама 2014 жыл 
 ОӘБ төрағасы Алипбаева Б.С. 
 
 
«Республикалық техникалық және кәсіби оқыту және біліктілікті иемденудің ғылыми-әдістемелік даму орталығы» АҚ-мен 
 «20» желтоқсан № 1413 хаттамасы/хаты 2014 жыл 
 
 
 
 
Бағдарламаның сапасын жақсарту бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды келесі мекен-жай бойынша жіберуіңізді 
өтінеміз: Атырау қаласы, Нуржан Нурлы Нуржанкызы , nurly_88@mail.ru, тел: 8 702 309 72 99 
 
 
 

МАЗМҰНЫ 
 
1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 
2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 
3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
     3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
     3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі үлгілік оқу жоспары 
     3.3. Арнайы пән бойынша үлгілік оқу бағдарламалары   
«Мұнай және газ құбырларн бұрғылау технологиясы» Пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы 
«Бұрғылау машиналары мен механизмдері Буровые машины и механизмы» Пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы 
«Мұнай және газ өндіру технологиясы мен техникасы» Пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы 
 
 
ОҚУ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ  
Мұнай және газ құбырларын бұрғылау  
2014 год 
1. Оқу білім бағдарламасын қолдану саласы 
Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 
құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 
Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 
бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  
Оқу бағдарламасы: 


 
еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге; 

 
материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға

 
оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 

 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіби қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың 
жиынтығы әзірленеді.  
МОБ негізгі қолданушыларына:  

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары 
жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 
 Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін 
жиынтығынан құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 

Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  
Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдер (бағалаулар)  оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
Өлшемдер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 
үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 
міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  

Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық 
бөлігі.   
Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  
Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 
шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 
қабілетін  және  білімі  туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек  функциясы  –нақты  өндірістік  және  бизнес-процесте  еңбекті    бөлу    нәтижесінде  қалыптасқан  міндеттерді  іске 
асыру және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Типтік  оқу  бағдарламасы (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер (оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 

БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 
БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіби стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіби тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 
 
Экономикалық қызмет түрі: мұнай және газ құбырларын бұрғылау  
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:  
-
 
Барлау және экспулатациялау скважиналарының  бұрғылаушы  

 
Мұнара монтаждаушысы  

 
Бұрғылау қондырғыларының машинисті  

 
Скважиналарды цементтеу операторы  
 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4 

 
Зертханашы 
 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-3 

 
Техник-технолог  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4-5 
 
05-2008 ҚР МК сәйкес кәсіп атауы:  
Мұнай  және  газ  құбырларын  экспулатациялау  және  барлау  бұрғылаушысы;  Мұнай  және  скважиналарын 
экспулатациялау  және  барлау  бойынша  бұрғылаушысының  көмекшісі;  электрлік  бұрғылау  бойынша  скважиналарды 
бұрғылау және экспулатациялау, барлау бұрғылаушысының көмекшісі  
   
- Мұнара монтаждаушысы, мұнара монтаждаушы-пісіруші, мұнара монтаждаушы-электромонтер  
    
- Мұнай және газ бұрғылау құрылғыларының машинисті; іске жарамдылығын тексеру,  көтергіш құралдың 
машинисті; бұрғылау жұмыстарын жүргізу слесары; бұрғылау құрылғыларының мотористі  

 
Цементтер құрылғысының мотористі; скважиналарды цементтеу бойынша машинист; скважиналарды цементтеу 
операторы  

 
Зертханашы-коллектор, бұрғылау ерітіндісін даярлау  

 
Техник-технолог; бұрғылау бойынша техник-технолог; құбырлауды бұрғылау мастері;супервайзер 

  3.1.  Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы  
 
Қызмет түрінің 
атауы 
     Кәсіп 
 Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Мұнай және  газға 
скважина 
бұрғылау  
 
 
Мұнай және газ 
барлаушы 
скважиналарын 
экспулатациялау 
бұрғылаушы  
 
 
А. Скважина 
құрылыстарын 
даярлау жұмысы  
 
А.1 скважина құрылысына дайындық жұмыстары  
 
 
 
А.2  Бұрғылау жабдықтары мен бұрғылау 
құрылғыларына монтаждау жұмыстарын жүргізу   
 
 
 
А.3 Жоғары төмен түсу кезіндегі операциялар 
кезінде бұрғылау қондырғыларын іске қосуға 
даярлау  
 
 
 
 
 
 
 
В. Құбырларда 
технологиялық 
үрдіс арқылы 
бұрғылау 
жұмыстарын 
жүргізу  
 
В.1 Құбырларда технологиялық үрдіс арқылы 
бұрғылау жұмыстарын жүргізу . Апатты жою 
 
 
 
В.2 Скважиналарды байқау және экспулатациялау  
 
 
 
В.3 Бұрғылау құрылғыларын жөндеу және 
техникалық экуспулатациялау  
 
 
 
 
 
 
 
С. Бұрғылау 
жұмысының 
сапасын тексеру  
 
С.1 Бұрғылау жұмысының сапасын тексеру  
 
 
 
С.2 Скважиналарға қорытынды жұмыстарын 
жүргізу.  Бұрғылау құрылғыларын демонтаждау  
 
 
 
С.3 Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен 
техникалық құжаттарды рәсімдеудегі сәйкестігі 
 
 
 
       
 

Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Демонтаждау, 
орын ауыстыру 
және бұрғылау 
құрылғыларын 
орнату, көмекші 
құрылғыларды 
жинау  
 
 
Мұнара 
монтаждаушы  
 
D.Бұрғылау 
құбырларын 
монтаждауға 
даярлау   
 
D.1 Жабдықтар мен құрылғыларды бұрғылау 
орынына тасымалдау  
 
 
 
D.2  Бұрғылау құрылғылары мен көліктік-
көтергіш заттары мен материалдарын схема 
арқылы тарату   
 
 
 
D.3 Бұрғылау құрылғысын монтаждауға даярлау  
 
 
E. Бұрғылау 
құрылғыларын 
монтаждау  
 
 
E.1 Бұрғылау құрылғыларын, бақылау-өлшеу 
аспаптары мен басқару аппараттарын монтаждау 
және демонтаждау  
 
 
 
E.2 Бұрғылау мұнараларын құру кезінде 
дәнекерлеу және электромонтаждау жұмысы 
барысында биіктету және мұнаралы 
биіктегіштерді пайдалану  
 
 
 
E.3 Бұрғылау құрылғыларын және бұрғылау 
мұнарасын орталықтандыру жүйесіне келтіру  
 
 
F. құбырларды 
монтаждау және 
демонтаждаудағы 
бекіту жұмыстары 
 
 
F.1 Монтаждау жұмысының сапасын анықтау  
 
 
 
F.2 Бұрғылау құрылғыларын тапсыру және 
бұрғылауға бақылау қосу құрылғысын орнату   
 
 
 
F.3 Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен 
техникалық құжаттарды рәсімдеудегі сәйкестігі  
 
 
 
 
 
      
 

Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
 Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Бұрғылау 
құрылғыларының 
күшпен басқару 
комплексінің 
қамтамасыз ету  
 
 
Бұрғылау 
құрылғыларының 
машинисті  
 
 
G.Құрылғылардың, 
жабдықтардың 
жұмысқа даярлығы   
 
G.1 Бұрғылау құрылғыларының жабдықтары, 
көтергіш аспаптарды монтаждауға және 
демонтаждауға қатысу  
 
 
 
G.2   Қозғалтқыш және күш аспаптарын тексеру, 
ақаулардың алдын-алу  
 
 
 
G.3 Құрылғыларды, құрал-жабдықтарды  
жұмысқа даярлау және іске жарамдылығын 
сақтау  
 
 
H. Бұрғылау 
құрылғыларының 
күшпен басқару 
комплексінің 
қондырғылары  
 
H.1 Бұрғылау құрылғыларының күшпен басқару 
 
 
 
H.2 күштеу, бұрғылау қондырғыларын 
техникалық байқаудан өткізу  
 
 
 
H.3 Реттеу жүйесі және жанар-жағармай жеткізу 
түтікшелерінің салтындатқыш жүйесін ретке 
келтіру  
 
 
I. Бұрғылау және 
күштеу 
құрылғыларын 
экспулатациялау 
кезінде жұмыс 
тәртібін қадағалау  
 
I.1 Ремонттан кейінгі обкаткы кезінде, төменге 
түсіру, жөндеуден кейінгі обкаткыны 
экспулатациялау кезінде берілген жұмыс 
режимін қадағалау   
 
 
 
I.2 Бұрғылау және күштеу құрылғыларын 
экспулатациялау кезінде жұмыс тәртібін 
қадағалау 
 
 
 
I.3 Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен 
техникалық құжаттарды рәсімдеудегі сәйкестігі 
 

Қызмет түрінің атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Скважиналарды 
цементтеу 
үрдісін жүргізу  
 
 
Скважиналарды 
цементтеу 
операторы  
 
 
J. Скважинаарды 
цементтеуге 
даярлық 
жұмыстары  
 
J.1 Цементтеу агрегаттарын, цемент және құм 
араластыру машиналарын орналастыру   
 
 
 
J.2 
Тампонажды ерітндіні даярлау, гидравликалық 
құм шашқыш перфорациялар мен гидравликалық 
жарылу пластарының ерітіндісі  
 
 
 
J.3 Скважиналарды цементтеу бойынша дайындық 
жұмыстары   
 
 
K. 
Пластмассалардың 
гидравликалық 
жарылуы, 
скважиналарды 
технологиялық 
цементтеуді іске 
асыру  
 
K.1 Гидравликалық жарылған пластмассаларды, 
скаважиналарды технологиялық үрдіс арқылы 
цементтеу  
 
 
 
K.2 Цементтеу агрегаттарын технологиялық 
қамтамасыз ету және жұмысын басқару  
 
 
 
K.3 Цементтеу агрегаттарының құрылғыларын кезекті 
жөндеу және алдын-алу жұмыстарын орындау  
 
 
L. Цементтеу 
жұмыстарының 
сапасын тексеру  
 
L.1 Тампондық ерітінділердің сапасын анықтау  
 
 
 
L.2 Цементтеу жұмыстарының сапасын тексеру  
 
 
 
L.3 Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен 
техникалық құжаттарды рәсімдеудегі сәйкестігі 
 
 
 
 
 
 
       
 

Қызмет түрінің атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Бұрғылау 
ерітінділерінің 
сараптамасы  
 
 
Зертханашы  
 
M. насостар мен 
өлшеу құрылғыларын, 
жабдықтарын 
жұмысқа дарлау  
 
M.1Лабораториялық құрылғылар мен 
жабдықтардың жағдайын анықтау   
 
 
 
M.2 Бұрғылау ерітіндісін даярлау  
 
 
 
M.3 насостар мен өлшеу құрылғыларын, 
жабдықтарын жұмысқа дарлау 
 
 
N. Бұрғылау 
ерітінділеріне 
лабораториялық 
сараптама жүргізу  
 
N.1 Бұрғылау ерітінділерін химиялық өңдеу, 
даярлау  
 
 
 
N.2 бұрғылау ерітінділеріне зертханалық 
сараптама жүргізу  
 
 
 
N.3 Сараптау материалдарының құрамын 
анықтау  
 
 
O. Бұрғылау 
ерітіндісінің сапасын 
тексеру  
 
O.1 Дайын өнімнің параметріне және өнімнің 
технологиялық үрдісіне сәйкестігін қадағалау   
 
 
 
O.2 Бұрғылау ерітіндісінің сапасын тексеру 
 
 
 
O.3 Нормативтік құжаттардың жарамдылығы мен 
техникалық құжаттарды рәсімдеудегі сәйкестігі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

Қызмет түрінің атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Бұрғылаудағы 
скважина 
құрылысының 
үрдісін 
ұйымдастыру, 
қадағалау  
 
 
Техник-
технолог  
 
P. Бұрғылау 
жұмысын 
технологиялық 
регламентке сәйкес 
жүргізу  
 
P.1  Бұрғылау  жұмысын  технологиялық  регламентке 
сәйкес жүргізу 
 
 
 
P.2 
 Күрделі апатты жағдайларды жою және алдын 
алу бойынша технологиялық тапсырмаларды шешу  
 
 
 
P.3 Скважиналарды жөндеу жұмысына даярлау. Жер 
асты скважиналарын іске асыру.  
 
 
Q. Бұрғылау 
құрылғыларын 
қамтамасыз ету 
және 
экспулатациялау  
 
Q.1  Бұрғылау  құрылғыларын  қамтамасыз  ету  және 
экспулатациялау 
 
 
 
Q.2  Жер  асты  және  жер  асты  құрылғыларының 
технологиялық жағдайын қадағалау  
 
 
 
Q.3  Нормативтік  құжаттардың  жарамдылығы  мен 
техникалық, 
технологиялық 
құжаттарды 
рәсімдеудегі сәйкестігі 
 
 
R. Өндірісті 
реконструкциялау 
және бұрғылау 
қондырғыларын 
жетілдіруге қатысу  
 
R.1  Скважиналарды  жөндеу  және  бұрғылау  үрдісін 
зерттеуге қатысу  
 
 
 
R.2  Өндірісті  реконструкциялау  және  бұрғылау 
қондырғыларын жетілдіруге қатысу 
 
 
 
R.3  Бөлімшелерде  арнайы  өндірістік  жұмыстарды 
ұйымдастыру және жоспарлау  
 
 
 
 
 
 

1 кәсіп. 
 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал