Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.51 Kb.

бет1/14
Дата23.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
  «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ» ЖОБАСЫ   
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ  
 
Технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 
(түрлер бойынша) 
  
(типтік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
 СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы 
 
 
 
Астана 2014 
 

АЛҒЫ СӨЗ 
 
 
1. «Технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету» Кәсіби стандарты негізінде іске қосылған, 
Қазақстан Республикасының өндіріс және жаңа технологиялар министрлігінің  2013 жылдың 28 қарашасындағы №4-11-5/3494 
бұйрығымен бекітілген 
2.  Алғаш рет енгізілген 
3. Келісілген 
Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  
 «19» желтоқсан  № 1  хаттама 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы  С.Е.Орманов   
 
 
«Республикалық техникалық және кәсіби оқыту және біліктілікті иемденудің ғылыми-әдістемелік даму орталығы» АҚ-мен 
 «30» желтоқсан № 1413  хаттамасы/хаты 2014 жыл 
 
 
 
Бағдарламаның сапасын жақсарту бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды келесі мекен-жай бойынша 
жіберуіңізді өтінеміз: Алматы қ., Кузембаев Канаш Кузембайұлы, 8 701  404 02 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЗМҰНЫ 
1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 
2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 
3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
    3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
     3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
     3.3. Арнайы пән бойынша типтік оқу бағдарламалары
 
«Технологиялық жабдықтар мен электронды техника өндірісі» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы  
«Технологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
«Технологиялық жабдықтарды пайдалану» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 
 
ОҚУ-БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 
2014  жыл 
1. Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 
Жалпы кәсіптік, арнайы циклдер пәндері бойынша Типтік оқу бағдарламасы кәсіптік қызмет саласы (КҚС) мен қызмет 
түрлеріне (ҚТ)  сай ҚР ТжКО кәсіптік стандарттарына сәйкес әзірленген. Оқу бағдарламасын әзірлеу кезінде кәсіптік 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты еңбек функцияларын орындауға 
байланысты құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіптік құзыреттілік оның негізгісі болып 
табылады.  
 
Модулді оқу өзіне модульдік оқу жоспарын  (тәжірибеде басқаша – блокты оқу жоспары деп атайды) және оқу 
пәндерінің модульдік бағдарламалары жиынтығын қамтитын модульдік оқу-білім бағдарламасын іске асырады. 
Оқу бағдарламасы: 

 
Еңбек саласы мен кәсіптік білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

 
Материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 


 
Оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға

 
 оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға. 

 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді. 
МОБ негізгі қолданушыларына: 

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 

 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар және қысқартулар  
Қызмет түрі  - еңбек функцияларының және олардың орындалуы үшін қажетті құзыреттіліктердің бүтін жиынтығынан 
құралған кәсіптік қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіптік қызмет саласы. 
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  
Кәсіптік стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіптік стандарттың құрылымдық элементі. 

Біліктілік  –  белгілі  бір  қызмет  түрі  аясында  қызметкердің  еңбек  функциясын  сапалы  орындауға  дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік  деңгей  (Біліктілік  деңгейі)  –қызметкердің  құзыреттілігіне  қойылатын  біліктіліктің  Ұлттық  және  салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Критерийлер  (өлшемдер)    оқытудың  басты  элементтерінің  жетістіктерін  көрсету  үшін  қажетті  орындалатын  жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
критерийлер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік  –  кәсіби  қызметте  белгілі  бір  біліктілік  деңгейінің  еңбек  функциялары  мен  міндеттерін  орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік  бағдарлама  –  оқушыларды  оқыту  мен  жекелей  зерделеу  үшін  қажет  нақты  оқу  материалдарын  іріктеу  мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік  оқу  жоспары    -  білім  беру  мақмұнының  моделі  болып  табылады  және  кәсіптік  білім  берудің  кез  келген 
деңгейі үшін кәсіптік-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан 
(жалпы міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы-кәсіптік)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.   
Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  
Кәсіптік  стандарт  –  Кәсіби  қызметтің  нақты  саласында  біліктілік,  құзыреттілік  деңгейіне,  еңбек  мазмұнына,  сапасы 
мен шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 

Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 
қабілетін  және  білімі  туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек  функциясы  –нақты  өндірістік  және  бизнес-процесте  еңбекті    бөлу    нәтижесінде  қалыптасқан  міндеттерді  іске 
асыру және оны орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Типтік  оқу  бағдарламасы (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Оқу  модулі  –  нақты  модульдік  бірлік бойынша оқу  мазмұнының  жиынтығы, білім  алушының оқу  әрекеттерін  басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық  карта  –  кәсіби  қызметтің  сол  не  өзге  саласы  шеңберіндегі  қызметтің  белгілі  бір  түрінің  қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер  (оқытудың  басты  элементтері)  –  дәлелді  болып  табылатын,  әрі  бағалауға  тиесілі  негізгі  әрекеттер  мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
АА -   аралық аттестация
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
БСШ – біліктіліктің Салалық шеңбері; 
БТБА – ҚР жұмысшы кәсіптер мен жұмыстардың Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БҰШ – біліктіліктің Ұлттық шеңбері; 
ЖКМ – жалпы кәсіптік модуль; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
К – кеңес; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КҚ – кәсіби қызмет; 

КС – кәсіптік стандарт; 
КТ – кәсіптік тәжірибе; 
КТМ – кәсіптік-тәжірибелік модульдер; 
ҚА -    қорытынды аттестация
ҚМ - қосымша модуль; 
ҚТ – қызмет түрі; 
 
ӨО – өндірістік оқыту; 
СМК – ҚР МК 05-2008 ҚР Сабақтардың мемлекеттік классификаторы;; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы  
 
Экономикалық қызмет түрі: Технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 
 
Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы: 

 
дәнекерленетін және газплазмакесетін жабдықтарды жөндеуші  

 
құрастыратын автоматтар, жартылай автомат және тахнологиялық желілерді жөндеуші 

 
электромеханик 

 
тіс кесетін автоматтар және жартылай автоматтарды жөндеуші 

 
техник-механик 
 
05-2008 ҚР МК сәйкес кәсіп атауы:  

 
дәнекерленетін және газплазмакесетін жабдықтарды жөндеуші  

 
құрастыратын автоматтар, жартылай автомат және тахнологиялық желілерді  

 
электромеханик 

 
тіс кесетін автоматтар және жартылай автоматтарды жөндеуші 

 
техник-механик 
 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. 
Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
     Кәсіп 
 Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Металлды 
дәнекерлеуге 
және кесуге 
арналған 
машиналар мен 
аппараттардың 
барлық типтері 
металлды 
дәнекерлеу мен 
кесудің 
ұтымды тәртібі 
берілген 
технологиялық 
үдеріске сай 
орнатылған 
технологиялық 
үдерісін 
жүргізу  
 
 
дәнекерленеті
н және 
газплазмакесе
тін 
жабдықтарды 
жөндеуші  
 
 
А.Жұмыс орнын және 
металлды дәнекерлеуге және 
кесуге арналған жабдықты 
тексеру, ауысымды қабылдау, 
ауысымға тапсырма алу, 
жабдықты, құралды, 
сайманды және жұмысқа 
арналған орынды дайындау 
 
А.1 Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды 
қабылдау, қызмет көрсететін жабдықты тексеру 
 
 
 
А.2  Құралдар,аспаптар, саймандар және 
жабдықтарды жұмысқа дайындау  
 
 
В. Металлды дәнекерлеу мен 
кесудің ұтымды тәртібі 
құрылымы, құрамы, маркасы 
және қорытпа мен металлдың 
негізгі қасиетіне байланысты 
орнатылған металлды 
дәнекерлеу мен кесуге 
арналған машиналар мен 
аппараттардың үздіксіз, 
тұрақты жұмысын 
қамтамасыз ету  
 
В.1 Металлды дәнекерлеу мен кесудің ұтымды 
тәртібі құрылымы, құрамы, маркасы және 
қорытпа мен металлдың негізгі қасиетіне 
байланысты орнатылған металлды дәнекерлеу 
мен кесуге арналған машиналар мен 
аппараттарды жөндеу 
 
 
 
В.2 БӨАжА аспаптарының көрсеткіштерін, 
көрсеткіштікпен, бағдарламалық 
қамсыздандырумен бақылау. Дәнекерлеу мен 
кесу тәртібін түзету.  
 
 
С. Техникалық құжаттаманы 
толтыру және жұмысты 
саралау, жұмыс орнын 
тазалау және ауысымды 
тапсыру 
 
С.1 Техникалық құжаттаманы толтыру, жасалған 
жұмысты саралау.  
 
 
 
С.2 Жұмыс алаңын (жұмыс орнын) тазалау . 
Ауысымды тапсыру.  
 
 
     
 
 
 
 
 

Қызмет түрінің 
атауы 
 Кәсіп 
 Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Берілген 
технологиялық 
үдеріске сәйкес 
әр түрлі 
құрастыру 
үдерістері, 
бақылау, сағат 
механизмдерін 
пресстеу және 
сағатпен типтес 
аспаптар 
механизмдеріне 
арналған  
автоматтар, 
жартылай 
автоматтар, 
конвейерлер, 
автоматты 
желілерді  
түзету мен 
реттеудің 
технологиялық 
үдерісін жүргізу  
  
 
 
құрастырат
ын 
автоматтар, 
жартылай 
автомат 
және 
тахнологиял
ық 
желілерді 
жөндеуші 
 
 
D. Жұмыс орнын және металлды 
дәнекерлеуге және кесуге 
арналған жабдықты тексеру, 
ауысымды қабылдау, ауысымға 
тапсырма алу, жабдықты, 
құралды, сайманды және жұмысқа 
арналған орынды дайындау 
 
D.1 Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды 
қабылдау, қызмет көрсететін жабдықты, 
құралдарды және аспаптарды тексеру  
 
 
 
D.2    Құралдарды,  аспаптарды,  саймандарды 
және жабдықты жұмысқа дайындау  
 
 
E. Металлды дәнекерлеу мен 
кесудің ұтымды тәртібі құрылымы, 
құрамы, маркасы және қорытпа 
мен металлдың негізгі қасиетіне 
байланысты орнатылған металлды 
дәнекерлеу мен кесуге арналған 
машиналар мен аппараттардың 
үздіксіз, тұрақты жұмысын 
қамтамасыз ету 
 
E.1 Берілген технологиялық үдеріске сәйкес әр 
түрлі  құрастыру  үдерістері,  бақылау,  сағат 
механизмдерін  пресстеу  және  сағатпен  типтес 
аспаптар механизмдеріне арналған  автоматтар, 
жартылай автоматтар,  конвейерлер, автоматты 
желілерді түзету және реттеу 
 
 
 
E.2  Аспаптардың  көрсеткіштерін  бақылау. 
Қызмет 
көрсетуші 
жабдықты 
жөндеу 
барысында  қажет  техникалық  есептеулерді 
орындау.  Қызмет  көрсетуші  жабдықтың, 
қолданылатын  саймандар  мен  құралдардың  
тез  тозатын  бөліктерінің  сызбасын  құру. 
Сағаттарды 
құрастыруға 
арналған 
жабдықтардың жаңа нұсқаларын түзету.  
 
 
F. Техникалық құжаттаманы 
толтыру және жұмысты саралау
жұмыс орнын тазалау және 
ауысымды тапсыру 
 
F.1 
Техникалық  құжаттаманы  толтыру, 
жасалған жұмысты саралау. 
 
 
 
F.2    Жұмыс  орнын  тазалау.  Ауысымды 
тапсыру. 

Қызмет түрінің 
атауы 
     Кәсіп 
 Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Берілген 
технологиялық 
үдеріске сәйкес  
кешенді 
техникалық қызмет 
көрсетудің, 
өңдеудің, 
құрастырудың,  
автоматика және 
кез келген кұрделі 
электронды 
жабдықтың 
құралдарын 
жаңалаудың, 
микропроцессорды 
бағдарламалаудың 
технологиялық 
үдерісін жүргізу 
 
 
Электро-
механик 
 
G Жұмыс орнын және металлды 
дәнекерлеуге және кесуге 
арналған жабдықты тексеру, 
ауысымды қабылдау, ауысымға 
тапсырма алу, жабдықты, 
құралды, сайманды және 
жұмысқа арналған орынды 
дайындау 
 
G.1 Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды 
қабылдау, қызмет көрсететін жабдықты, 
құралдарды және аспаптарды тексеру  
 
 
 
G.2 Құралдарды, аспаптарды, саймандарды және 
жабдықты жұмысқа дайындау 
 
 
H Қалыптамалық кестелер, 
микропроцессорлар, ЭЕМ, 
бағдарламалық басқарылатын 
көп операциялы стоноктардың 
басқарушы модульдері, 
жұмыстандырылған техникалық 
кешен (ЖТК), созылмалы 
өндірістік жүйелер (СӨЖ), 
телеөңдеуші жүйелердің 
терминалды құрылғылары, 
электр құралдары, басқару 
жүйелері, есептейтін, 
электронды, электрлік және 
электромеханикалық кешендер
бақылау өлшеу аспаптарының 
құралдары мен өнімдері, 
қондырғылар мен 
аппаратуралар, есептеу 
 
H.1 Берілген технологиялық үдеріске сәйкес  
кешенді техникалық қызмет көрсетудің, өңдеудің, 
құрастырудың,  автоматика және кез келген 
кұрделі электронды жабдықтың құралдарын 
жаңалаудың, микропроцессорды 
бағдарламалаудың кешенді технологиялық 
үдерісін жүргізу 
 
 
 
H.2 Аспаптардың көрсеткіштерін бақылау.  
Есептеу техникасы, автоматика құралдары, 
бақылау өлшеу аспаптары мен қондырғылар, 
станоктар және бағдарламалық басқарумен және 
тораптарды, қалпына келтіру жабдықтары, 
блоктарды және механизмдерді  қалпына келтіру 
жабдықтары жүйелерінің бас тарту тасқындарын 
жою. 

техникасы жүйесі, автоматика 
құралдары    негізінде 
деректерді жіберу 
аппараттарының үздіксіз, 
тұрақты жұмысын қамтамасыз 
ету  
 
 
I Техникалық құжаттаманы 
толтыру және жұмысты саралау, 
жұмыс орнын тазалау және 
ауысымды тапсыру 
 
І.1  Техникалық  құжаттаманы  толтыру,  жасалған 
жұмысты саралау. 
 
 
 
І.2  Жұмыс орнын тазалау. Ауысымды тапсыру. 
 
Қызмет түрінің атауы       Кәсіп 
 Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Берілген 
технологиялық 
үдеріске сәйкес  
сағат бөлшектерінде 
тістерді майда 
модульдерге әр 
түрлі дәлдік 
деңгейлерімен 
кесуге арналған  
тісті фрезерменмен 
кесетін автомат 
және жартылай 
автоматтарды түзету 
және реттеудің 
технологиялық 
 
тіс кесетін 
автоматтар 
және 
жартылай 
автоматтард
ы жөндеуші 
 
 
J. Жұмыс орнын және 
металлды дәнекерлеуге 
және кесуге арналған 
жабдықты тексеру, 
ауысымды қабылдау, 
ауысымға тапсырма алу, 
жабдықты, құралды, 
сайманды және жұмысқа 
арналған орынды 
дайындау  
 
J.1 Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды 
қабылдау, қызмет көрсететін жабдықты, 
құралдарды және аспаптарды тексеру 
 
 
 
J.2 Құралдарды, аспаптарды, саймандарды және 
жабдықты жұмысқа дайындау 
 
 
K. Технологиялық 
үдерісті жүргізу үшін 
сағат бөлшектерінде 
тістерді майда 
модульдерге әр түрлі 
 
K.1 Технологиялық үдерісті жүргізу үшін сағат 
бөлшектерінде тістерді майда модульдерге әр 
түрлі дәлдік деңгейлерімен кесуге арналған  
тісті фрезерменмен кесетін автомат және 
жартылай автоматтарды түзету және реттеу 

үдерісін жүргізу 
 
 
 
дәлдік деңгейлерімен 
кесуге арналған  
тісті фрезерменмен 
кесетін автомат және 
жартылай автоматтардың 
үздіксіз, тұрақты 
жұмысын қамтамасыз 
ету 
 
K.2 БӨАжА аспаптарының көрсеткіштерін 
бақылау.  Қызмет көрсететін жабдықты түзету 
барысында алынған қажет техникалық 
есептеулерді орындау 
 
 
L. Техникалық 
құжаттаманы толтыру 
және жұмысты саралау, 
жұмыс орнын тазалау 
және ауысымды тапсыру 
 
L.1 Техникалық құжаттаманы толтыру, жасалған 
жұмысты саралау. 
 
 
 
L.2  Жұмыс орнын тазалау. Ауысымды тапсыру. 
 
Қызмет түрінің атауы 
    
  Кәсіп 
 
 Еңбек міндеттері 
 
Модульдер 
Берілген 
технологиялық 
үдеріске сәйкес 
құжаттама 
толтырылуымен 
гидравликалық 
жабдықтың үздіксіз 
жұмысы және 
техникалық дұрыс 
пайдалану, түзету, 
жөндеу, тексеру, 
сынау, жаңарту, 
 
Техник-
механик 
 
M. Ауысымдық тапсырманы алу, 
гидравликалық жабдықты тексеру, 
ауысымдық жұмыс жоспарын жасау 
және түзету, жұмысқа қажет 
құжаттаманы дайындау 
 
M.1 Ауысымдық тапсырманы алу, 
жұмысқа қажет құжаттаманы дайындау
қызмет көрсететін жабдықты, құралдарды 
және аспаптарды тексеру 
 
 
N. Гидравликалық жабдықтың үздіксіз 
жұмысы және техникалық дұрыс 
пайдалану, түзету, жөндеу, тексеру, 
сынау, жаңарту, монтаж және 
гидравликалық жабдықты, жеке торапты 
және бөлшектерді пайдалануға беруді 
қамтамасыз ету; жабдықтың, тораптың 
 
N.1 Ауысымдық тапсырманы алу, 
жұмысқа қажет құжаттаманы дайындау, 
қызмет көрсететін жабдықты, құралдарды 
және аспаптарды тексеру 

монтаж және 
гидравликалық 
жабдықты, жеке 
торапты және 
бөлшектерді 
пайдалануға берудің 
технологиялық 
үдерісін жүргізу 
және бөлшектердің қызмет ету мерзімін 
ұзарту бойынша іс-шараларды өңдеу 
және іске асыру; технологиялық және 
есептік құжаттаманы алдын ала 
жоспарлы жөндеудің жалпы жүйесіне 
және әрекет ететін нормативтік 
құжаттамаға сәйкес жасау және бекіту 
 
 
O. Техникалық құжаттаманы толтыру 
және жұмысты саралау 
 
O.1 Техникалық және есептік 
құжаттаманы толтыру, жасалған 
жұмысты саралау. Ауысымды тапсыру 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал