Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымыжүктеу 413.82 Kb.

бет1/4
Дата12.09.2017
өлшемі413.82 Kb.
  1   2   3   4

1

Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

16  Mayıs  2014 sayı: 20 (517)

Soma maden faciası için 3 günlük milli yas

Başbakanlık, Soma'daki maden faciasından dolayı 3 günlük milli yas ilan etti. İşte 

Başbakanlık'tan yapılan o açıklama;

«Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan ve aziz milletimizi hüzne boğan maden faciası nedeniyle 

Başbakanlık tarafından 13 Mayıs 2014 tarihinden itibaren ülkemizde üç günlük milli yas ilan 

edilmiştir. Yas alameti olarak bugün tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde bayraklar yarıya indi-

rilecektir.»

TAZİYE

 

13 Mayıs günü Manisa’nın Soma ilçesinde kömür ocağın-daki  patlama yüregimizi dağlamıştır.Bizler Dünya Ahıska 

Türkleri Birliği olarak kilometre uzaklardan duymuş oldu-

ğumuz bu elem verici olaydan dolayı halkımızın yüreği yan-

mıştır. Halkımız her zaman Türkiye’nin ve hakının yanında 

olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu duygularla kazada hayatı 

kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet kederli ailesine 

baş sağlığı dilerim. Halkımızın başı sağolsun.

 

Ziyaeddin Kassanov            Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı

Президент Назарбаев выразил 

соболезнование в связи с аварией 

на шахте в Турции 

Президент  Казахстана  Нурсултан  Назарбаев  на-

правил  телеграмму  соболезнования  президенту  Тур-

ции Абдулле Гюлю в связи с многочисленными жерт-

вами и пострадавшими в результате аварии на шахте 

Сома.

В  телеграмме  Назарбаев  отметил,  что  воспринял известие  о  трагедии  с  глубокой  скорбью.  Назарбаев 

выразил  соболезнования  родным  и  близким  погиб-

ших, а также пожелал скорейшего выздоровления вы-

жившим в аварии на шахте.Еліміздің 

әр бөлігінде 

дүркірете 

тойланатын 

1-мамыр Бірлік 

күні қарсаңында 

Жамбыл аудандық 

С.Бердіқұлов 

атындағы жалпы 

орта мектебінде 

айтулы шара 

өтті... 

Уважайте утробы,  носившие вас. 

Бог наблюдает за вами. (К.К. s.4. a.1)

Эти слова из священного Корана относятся к матерям, подарившим нам жизнь. 

Благодаря им продолжается род человечества. Матери старшего поколения осо-

бые. Они добрые, нежные  и, в тоже время, сильные и мужественные. Матери 

пережившие войну и депортацию. 

Я нахожусь в доме уважаемых Амира и Гульдене Сафаровых, давно покинув-

ших этот мир (да благословит и помилует их Аллах), но оставивших после себя 

теплые воспоминания и прекрасных потомков. Сейчас в этом доме живет  их стар-

шая невестка, вдова старшего сына – Вели бея. 

Стр. 4-5


6-бет

3. Sayfa


2.Sayfa

2

16 ìàÿ 2014 ahiska60@mail.ru

2

“Ахыска”


№ 20

«ÇOK BÜYÜK BİR ACI 

YAŞADIK»

Yakın arihimizin en büyük 

iş kazalarından birini yaşadık. 

Özel sektöre ait ocakta çıkan 

yangın nedeniyle ilk belirle-

melere göre 238 kişiyi kaybet-

tik. İlk belirlemelere göre 80 

işçiyi kurtardık. Bunların 19’u 

taburcu edildi. Ağır yaralı kal-

madı. Milletimizin başı sağol-

sun. Çok büyük bir acı yaşadık. 

Acı 77 milyonun ortak acısıdır. 

Hem ailelerinin hem milleti-

mizin başı sağolsun. Tedavileri 

devam eden kardeşlerimize de 

acil şifalar temenni ediyorum.

BASIN 

MENSUPLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kaza anından bu yana son 

derece sorumlu yayın gerçek-

leştiren medya mensubu arka-

daşlarımıza, şahsım ve mille-

tim adına teşekkür ediyorum. 

Sağ duyulu ve serinkanlı yakla-

şım sergileyen siyasetçilerimize 

şükranlarımızı sunuyorum. 

«DEVLETİN TÜM 

İMKANLARI 

SEFERBER EDİLDİ»

Taner Yıldız Bey’in koor-

dinatörlüğünde Sağlık Bakan-

lığımız, AFAD, Genelkurmay, 

emniyet teşkilatımız, taş kö-

mürü işletmeleri, sağlık ekip-

leri, uzmanlar bölgeye intikal 

etti. Mümkün olan en hızlı şe-

kilde madendeki kardeşlerimi-

ze ulaşmanın gayreti içinde ol-

duk. Devletin tüm imkanlarını 

devreye aldık.

«HER AYRINTINI 

ÜZERİNDE DURDUK»

Vefat eden kardeşlerimizin 

üzerinde kimlikleri yok. Kim-

lik olmadığı için burada bütün 

fotoğrafl 

arla beraber ailelere 

gösterilmek suretiyle teşhisi 

bu şekilde yapıp kendi yakını-

nı alıyor ve köyüne götürüyor.  

Her türlü ayrıntının üzerinde 

durduk. Bu aşamadan itibaren 

de gereken her şeyi yapacağız. 

Madden ve manen ne gereki-

yorsa, Çalışma Bakanlığı olarak 

işletme olarak atılması gereken 

adımlar nelerse yapılacaktır. 

Adli ve idari olarak yapılması 

gereken çalışmalar da şu anda 

başlamıştır. 

«OLAY AYDINLATILACAK»

Başbakanlık tarafından 

yayımlanan genelge ile üç 

günlük yas ilan ettik. Diya-

net İşleri Başkanlığı ile yap-

tığımız görüşmelerle de de 

selalar verildi. Hutbeler bu 

kardeşlerimize yönelik olarak 

irad edilecek. Bu kaza en ince 

ayrıntılarına kadar araştırıla-

cak. Hiçbir ihmalin göz ardı 

edilmesine izin vermeyiz. 

Olay aydınlatacak ve kamuo-

yunun tatmin olacağı adımlar 

atılacak. Önce yaraları sara-

cağız ve tabii ki yasımızı da 

tutacağız. Ardından bu acıyı 

tüm boyutlarıyla konuşaca-

ğız ve gerekeni yapacağız.  

Bu olayları istismar etmek 

isteyen aşırı unsurlar da var. 

Bunlara itibar edilmemesinin 

ülkemizin birlik beraberliği 

için çok önemli olduğunu 

söylüyorum. Rabbim mille-

timize böyle acılar bir daha 

yaşatmasın.

«

BU KAZALAR OLAĞAN ŞEYLER»

Dünyada kömür ma-

denlerinin nasıl çalıştığını 

pek takip etmiyorsunuz. Bu 

ocakla ilgili Mart ayı sonun-

da yapılmış olan gerek sağlık 

gerek güvenlik kontrolünde 

iş sağlığı ve güvenliği nokta-

sında başarılı olduğu tespit 

edilmiştir. Bizim 2010 so-

nuna kadar toplam ölü sayı-

mıza baktığımızda yaklaşık 

900 civarı. Bunların içinde 

Zonguldak’ta 263 işçinin 

yaşamını yitirdiği kaza en 

büyük kaza olarak kayıtlara 

geçti.

Dünyadaki büyük maden kazalarından örnekler veren 

Başbakan Erdoğan, şöyle de-

vam etti:

Bu tür kazalar olan şeyler. 

Biz bu tür kömür ocaklarında 

bu olanları lütfen hiç bu tür 

olaylar olmaz diye yorumla-

mayalım. Bunlar olağan şey-

ler, literatürde iş kazası diye 

bir olay var. Burada da oldu. 

Bunun yapısında, fıtratında 

olan şeyler. Boyutunun bu 

kadar fazla olması bizi derin-

den üzmüştür. Yapılan kont-

rollerde de iyi noktada olan 

kömür ocaklarından birisi 

olarak değerlendirmesi ya-

pılmıştır.

SORU ÖNERGESİ 

GÜNDEMİ 


ENGELLEMEYE YÖNELİK

Erdoğan, CHP Manisa 

Milletvekili Özgür Özel'in 

Soma'daki madenlerle ilgili 

araştırma önergesinin redde-

dilmesinin hatırlatılması üze-

rine, «CHP'nin soma önergesi 

o günkü gündemi engelleme-

ye yöneklikti» değerlendir-

mesinde bulundu.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Soma’da 

madendeki yangında ölenlerin sayısının 238 ol-

duğunu, işverenin verdiği rakamlara göre 120 ci-

varında işçinin içeride olduğunu söyledi. Enerji 

Bakanı Taner Yıldız, saat 08.15 sıralarında yap-

tığı açıklamada, ölü sayısının 282’ye yükseldiğini 

söyledi.

Facianın yaşandığı maden ocağındaki incele-

melerinin ardından Soma Belediyesi’ni ziyaret 

eden Başbakan Erdoğan, burada gazetecilere 

açıklamalarda bulundu. Devletin tüm imkanla-

rının kazanın ardından seferber edildiğini kay-

deden Erdoğan, «Önce yaraları saracağız ve tabii 

ki yasımızı da tutacağız. Ardından bu acıyı tüm 

boyutlarıyla konuşacağız ve gerekeni yapacağız» 

dedi. Erdoğan, dünyadaki maden kazalarını ha-

tıratarak «Bunlar olağan şeyler, literatürde iş ka-

zası diye bir olay var» değerlendirmesini yaptı.

3

3

“Ахыска”


16 ìàÿ  2014

ahiska60@mail.ru

№ 20


T.C . ALMATI BAŞKONSOLOSLUĞU SOMA'DA HAYATINI 

KAYBEDENLER İÇİN ANMA PROĞRAMI DÜZENLEDİManisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazada şehit olan vatan-

daşlarımız için, bugün (15 Mayıs), Almatı'da yaşayan Türk toplumundan temsilcilerin 

(KATİAD, KATEV, Kariyer Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, HAYÜ Avrasya 

Araştırmaları Merkezi, TSE, Ahıska Türkleri Derneği) katılımıyla Başkonsolosluğumuzda 

bir anma programı tertip edilmiştir.

 Program kapsamında Başkonsolosumuz Suphi ATAN tarafından yapılan konuşmanın ar-

dından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuş, Ahıska Türkleri Derneği Din Komitesi Baş-

kanı Fuat Uçar tarafından Kur'an-ı Kerim okunmuş ve dua edilmiştir. 

 Programa katılan Türk temsilciler, yaşanan elim hadiseden duydukları üzüntüyü paylaş-

mışlar, şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil 

şifalar dilemişler, ayrıca taziye deft erini imzalamışlardır.

 В Турции объявлен 

трехдневный траур 

в связи с трагедией 

на угольной шахте 

«Число  жертв  увеличи-

лось до 282 человек. За по-

следние 12 часов ни одного 

живого  человека  в  шахте 

найдено не было. К настоя-

щему  времени  судмедэк-

сперты  закончили  осмотр 

217  тел,  которые  переданы 

их  родным», - сказал  ми-

нистр.

Глава Минздрава Турции Мехмет  Мюэззиноглу  сооб-

щил, что в больницах нахо-

дятся 27 человек,  получив-

ших  отравление  угарным 

газом  в  результате  случив-

шегося на шахте. Угрозы их 

жизни нет.

Что произошло 

на шахте

Трагедия  произошла  в 

13 мая около 15.00 по мест-

ному времени (16.00 мск). В 

шахте  взорвалась  электро-

подстанция,  после  чего  на-

чался пожар и забой запол-

нился угарным газом, также 

произошел обвал породы. В 

момент  аварии  под  землей 

находились 787 шахтеров. 

Они  имели  при  себе  кис-

лородные  маски  на  случай 

аварии,  но  к  настоящему 

моменту  кислород  в  этих 

аппаратах  уже,  скорее  все-

го, закончился.

Спасатели 

закачивают 

в  штольни  чистый  воздух, 

однако  из-за  продолжаю-

щегося  пожара  эффектив-

ность  этой  меры  невелика. 

Горняки,  как  сообщается, 

находятся  на  глубине  до 2 

тыс. м.


Всего  в  спасательной 

операции  участвуют  более 

400  специалистов  управ-

ления  по  чрезвычайным 

ситуациям  страны  и  воен-

ных.  МИД  республики  зая-

вил,  что  получил  большое 

количество 

предложений 

о  помощи  от  иностранных 

государств,  но  «местные 

спасатели пока в состоянии 

Madenciler için Kabe'de dua

Mekke'de bulunan Türkler, Soma'da hayatını kay-

bedenler için Kabe'de dua etti.

 Görevliler eşliğinde Kabe'yi tavafl arının ardından, faciada ha-

yatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okuyan Türk ziyaretçiler, 

binlerce Yasin-i Şerif hatminin dualarını da Kabe'de yaptı.

 Kutsal mekanda madenciler için dua edilirken, bazı umrecilerin 

gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Duanın ardından Türk umre-

ciler, Soma'da yaşanan acı olayı birbirlerine sarılarak paylaştı.

«ŞİMDİ DUA ZAMANI»

 Mustafa Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabe'de 

renkleri ve dilleri farklı ama dilekleri aynı olan insanların Soma'daki 

maden faciasında yaşamlarını yitirenler için tavaf yapıp, dua ettikle-

rini söyledi.

 Maddi olarak birşey yapamadıklarını ancak böyle manevi he-

diyelerle faciada ölenlere yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden 

Coşkun, şöyle devam etti:

 ''Mekke’de, Kabe’nin gölgesinde, dua makamında din kardeşliği 

görevini yerine getirmek için toplandık. Bizler kardeş olarak onların 

yanında bulunamadık, yetimlerin başını okşayamadık, annelerinin 

gözyaşını silemedik ama din kardeşi olarak tavafl ar yaparak onlara 

dualar ettik. Yetim kalan yavruların yüreklerine serinlik katabilmek, 

annelerin gözyaşlarını silebilmek, Soma’da yaşanmış acıları paylaşa-

bilmek için, yerin metrelerce altında karanlıkta kalan kardeşlerimi-

zin imdadına yetişebilmek için şimdi dua zamanı, Şimdi amin nida-

larıyla Soma’ya ulaşma zamanı, şimdi kardeşlik zamanı.»

 Umrecilerden Nurullah Aydın da Soma’da hayatını kaybedenler 

için tavaf yapıp toplu dua ettiklerini anlatarak, ''Biliyorduk babasız 

kalan yürekler üşürmüş, bu yüreklerin üşümemesi için dualarımızla 

onları ısıtmaya çalıştık. Yanlarında olamadık ama Kabe’den dua ma-

kamından dua ettik. Soma’daki kardeşlerimize Rabbim sabır ihsan 

etsin'' diye konuştu.В больницах находятся 27 горня-

ков, получивших отравление угар-

ным газом после взрыва и пожара.

Число жертв катастрофы на уголь-

ной шахте в турецкой провинции 

Маниса возросло до 282 человек. Об 

этом сообщил журналистам министр 

энергетики и природных ресурсов 

Танер Йылдыз.

справиться  сами».  У  места 

трагедии  и  больниц  посто-

янно дежурят родственники 

горняков.

Нынешняя  трагедия  ста-

ла  самой  крупной  за  всю 

историю  угледобычи  в  Тур-

ции. 

Наибольшее число 

жертв  при  похожей  аварии 

было  зарегистрировано  в 

1992 году после взрыва ме-

тана  на  шахте  в  провинции 

Зонгулдак,  где  погибли 263 

человека.

Расследование 

трагедии 

Генеральная  прокурату-

ра района Сома начала рас-

следование  случившегося. 

Предполагается  проверить, 

все ли шахтеры работали в 

забое легально. По заявле-

нию министра труда и соци-

альной безопасности Фарука 

Челика, данные о нелегалах 

на этой шахте не поступали.

Компания - владелец 

шахты,  в  свою  очередь,  за-

явила,  что  оборудование  и 

штольни  проходили  посто-

янный  и  жесткий  контроль. 

В  то  же  время  некоторые 

оппозиционно  настроенные 

деятели  заявляют,  что  на 

шахте все же были наруше-

ния.

Глава одного из крупней-ших  профсоюзов  Конфеде-

рации профсоюзов рабочих-

революционеров  Кани  Беко 

возложил  ответственность 

за произошедшее на прави-

тельство и заявил, что после 

трагедии  министр  энергети-

ки  и  природных  ресурсов,  а 

также министр труда и соци-

альной безопасности обяза-

ны  уйти  в  отставку.  Некото-

рые  профсоюзы  объявили, 

что 15 мая  проведут  заба-

стовку, чтобы указать прави-

тельству  на  необходимость 

улучшения  условий  работы 

горняков.

Премьер-министр  Тайип 

Эрдоган призвал политиков 

и  население  не  использо-

вать  случившееся  как  по-

вод  для  нападок  на  прави-

тельство. Он также объявил 

о 

трехдневном общена-

циональном  трауре.  Члены 

правительства 

отменили 

все  запланированные  по-

ездки  по  стране  и  зарубеж-

ные  визиты.  Министерство 

спорта  и  молодежной  по-

литики отменило мероприя-

тия  по  случаю  Дня  молоде-

жи  и  спорта.  Кроме  того,  в 

стране  перенесены  запла-

нированные  на  выходные 

массовые  увеселительные 

мероприятия.

4

16 ìàÿ 2014 ahiska60@mail.ru

4

“Ахыска”


№ 20

Эти слова из свя-

щенного Корана отно-

сятся к матерям, по-

дарившим нам жизнь. 

Благодаря им продол-

жается род человече-

ства. Матери старшего 

поколения особые. 

Они добрые, нежные  

и, в тоже время, силь-

ные и мужественные. 

Матери пережившие 

войну и депортацию. 

Я  нахожусь  в  доме  уважае-

мых  Амира  и  Гульдене  Сафа-

ровых,  давно  покинувших  этот 

мир (да благословит и помилует 

их  Аллах),  но  оставивших  по-

сле  себя  теплые  воспоминания 

и прекрасных потомков. Сейчас 

в этом доме живет  их старшая 

невестка,  вдова  старшего  сына 

– Вели бея. 

Начну  с  того,  что  семья  Са-

фаровых  попала  в  Талгар  в 

суровый  период  депортации  в 

декабре 1944 года,  где  и  обо-

сновалась.  У  моего  народа 

судьба  повторяется.  Они,  как 

и  все  граждане  тех  лет,  выпол-

няли  свой  долг  перед  Родиной, 

также  воевали  на  передовой, 

стояли  на  страже  Отечества, 

трудились  в  тылу,  но,  как 

и  многие  другие,  в  одноча-

сье  стали  врагами  народа  

и,  как  особо  опасные  лица, 

одним  росчерком  пера,  в 

считанные  часы  подвер-

глись депортации. А затем, 

почти двенадцать лет, жили 

в  условиях  комендантского 

режима,  обживали  новые 

места.  Один  и  тот  же  сце-

нарий…

У  Амира  и  Гульдене было шестеро детей 4сына 

и 2 дочери.  Это  дети  дово-

енного поколения. Вели, Ку-

лали, Кираз, Чешма, Кульма 

и  Башат.  Здесь  в  Талгаре 

родилось  еще  двое.  Сын 

Сары (он же Эльдар) и дочь 

Тейран. 


Троих  сыновей  Вели,  Ку-

лалы,  Кираза  и  двоих  дочерей 

Чешмы и Тейран уже нет (пусть 

все  они  покоятся  с  миром).  Но 

их род продолжается. Ушедшие 

в  мир  иной,  успели  воспитать 

детей,  дать  им  образование. 

Некоторые дети еще при жизни 

родителей  обзавестись  семья-

ми.  


У  каждого  из  трех  братьев 

была  своя  история  любви,  так 

похожая  на  легенду.  О  любви, 

об отношениях в семье   между 

супругами,  о  взаимопонимании 

в семьях братьев Сафаровых – 

Вели,  Кулалы  и  Кираза  расска-

зывали  многие.  Своим  поведе-

нием, своим отношением друг к 

другу они давали пример своим 

детям.  И  дети  оправдывали  их 

надежды. 

Несколько  дней  назад  я  по-

бывала  в  семье  Кираза  Амир 

оглы, у его вдовы Мейрибан ха-

ным.  К  сожалению,  выстроить 

разговор с Мейрибан ханым мне 

так  и  не  удалось,  вдова  только 

успевала  вытирать  слезы.  По-

вторяла  одно  и  то  же.  Как  на-

чинали жить, как жили дружно и 

счастливо,  как  глава  семейства 

любил  своих  дочерей  и  един-

ственного  сына…  И  как  скоро 

ушел из жизни… 

У Мейрибан ханым очень бо-

лят ноги,  передвигается с боль-

шим  трудом.  Рядом  с  ней  то  и 

дело суетилась молодая невест-

ка,  не  оставляя  без  внимания  

маму,  и  сын  Ибрагим    перио-

дически заглядывал к ней.   Ко-

ротко  побеседовав  с  Мейрибан 

ханым  и  взяв  несколько  старых 

фотографий  прошлых  лет,  мы 

с ней расстались. Сквозь слезы 

она  попросила: «Пожалуйста, 

фотографии  не  потеряйте,  это 

все что  у меня осталось». 

Прошло время я вновь у Са-

фаровых, теперь уже у Кылавыт 

Абдуллаевны (рожденная Нури-

ева).  Все  ее  коротко  называют 

Кылавыт мама. Встретили меня 

младший  сын  Рашид,  его  жена 

Лейла, а так же трое внуков. 

Узнав меня по голосу,  Кыла-

выт  мама  с  помощью  костылей 

вышла  мне  на  встречу,  обняла 

меня и расплакалась, сетуя, что 

не  может  ходить.  Лет  пять  на-

зад  она  перенесла  операцию. 

Обижалась, что не захожу.  Кы-

лавыт  мама  нечужой  нам  чело-

век.  Она  мать  матерей…  Как  у 

нас, у турков, говорят:  «Аналар 

Анасы». Воспитанная и закален-

ная  любовью  своей  свекрови 

Гульдене  Намазовны  Исаевой, 

которая  эту  любовь,  эту  неж-

ность  и  ласку  передала  своим 

детям и невесткам, и даже вну-

кам.  Пусть  невестки  из  разного 

рода  и  разной  национальности. 

Они, прежде всего, дочери Вели 

Амировича и Кылавыт Абдулла-

евны.  Они  матери,  подарившие 

им  замечательных  внуков,  ко-

торыми  по  достоинству  можно 

гордиться. Лет пять назад мы с 

Лямьяз  Ильясовичем  Мададо-

вым,  бывшим  председателем 

ТНЦ,  заходили  проведать  нашу 

героиню.  Тогда  она  плохо  себя 

чувствовала,  накануне  выписа-

лась из больницы. В настоящее 

время, после перенесенной опе-

рации не может обходиться без 

костылей.      

Еще  тогда  мы  спра-

шивали  ее    про  старые  фото-

графии,  на  что  тогда  она  не 

ответила.  Тогда  ей  было  не  до 

фотографий. А теперь Кылавыт 

мама  чувствует    себя  нормаль-

но  и  передо  мной  целый  архив 

фотографий. Есть очень старые 

снимки,  которые  уносят  нас  на 

несколько  десятков  лет  назад. 

Рассматривая 

фотографии,  

вспоминая  прошлое,  Кылавыт 

мама  с  благодарностью  отзы-

Уважайте утробы,  носившие вас. 

Бог наблюдает за вами. (К.К. s.4. a.1)

Кылават мама с му-

жем Вели и золовкой 

Чешмой


5

5

“Ахыска”


16 ìàÿ  2014

ahiska60@mail.ru

№ 20


Y

akında Çimkent şehri valiliği 

ve “Nur Otan” partisinin şe-

hir şübesi girişimi sonucunda 

gerçekleşen ziyarete, Türkiye Cumhu-

riyeti Kültür ve Sanat vekilleri vilaye-

timize tarif etti. Onların arasında Mus-

tafa Ayvalı, Mustafa ve Ayşe Barcın, 

Yıldırım Akgül, Fatma Tünesel, Ünal 

Kar ve başkaları vardı. Ziyaret içerisin-

de misafirler Çimkent, Türkistan şe-

hirlerive kadim Sayram topraklarında 

bulunan bir çok teberrik ziyaretgahlara 

yol adındılar. Cümleden Hoca Ahmet 

Yassevi’nin babası İbrahim Ata ve anası 

Karasaç Ana türbeleri özel ilgi ile kar-

şılandı.

Orta Asyalılar vatan kadrini hep içten hissetmiş, büyüklüğünü, te-

mizligini, gerekirse huzurluk yolunda 

savaşmış ve tarihi topraklarına saygı 

göstermişlerdir. Bunu biz tek Kaza-

kistan misalinde de görebiliyoruz. Bu 

nedenle Kazakistan, kısa zaman içeri-

sind cumhurbaşkanı N. Nazarbayev’in 

siyaseti ve halklar birliği konusuda tu-

tunduğu yolunda ticaret, politik, kültür 

dallarında, büyük bir memleketseviye-

sine gelmiştir, - dedi. Ekip yönetmeni 

Yıldırım Akgül.

Misafirlerin üç günlük seferinde 

“Nur Otan” partisi Çimkent şehri şübe-

si velileri, şehir eğitim – öğretim bçlü-

mü G. Suleyman, “Nur Otan” partisi 

Sayram bölgesi reyisi yardımcısı M. Ka-

lıbayev, şair ve yazarlar Kural Kömek, 

İbrahim Türki, Dr.prof. M.Mirhaldarov 

ve başka medeniyet görevlileri yoldaş 

oldular  1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал