ҚазаҚстан Республикасы инвестициялаР және даму министРлігінің бұйРығыжүктеу 2.78 Mb.

бет9/29
Дата14.09.2017
өлшемі2.78 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Балықтың қайдан ауланғаны туралы анықтама №

Берілді


__________________________________________________________________________

(жеке тұлғаға тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы

_____________________________________________________________________________

 басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Табиғи ортадан ауланған/жасанды ортада өсірілген балықтар/су жануарлары (қажеттінің 

астын сызу керек)

Аулану 


орнының 

(су айды-

нының, 

учаскенің) атауы

Балық-


тардың 

немесе 


басқа су 

жануар-


ларының 

түрлері


20_ жылғы 15 

ақпаннан 20 

_ жылғы 15 

ақпанға дейін 

белгіленген кво-

та/лимит (тонна) 

(табиғи ортадағы 

балықтар немесе 

басқа су жануар-

лар үшін )

Жасанды 

өсірумен 

айналы-

сатын 


ұйымның 

жобалық 


қуаты 

(тонна)


20__ жылғы «__» 

______ жағдай бойын-

ша ауланғаны

20__ 


жылғы 

«__» 


______ 

жағдай 


бойынша 

қалған 


квота 

(тонна)


Жыл 

басы-


нан өсім 

бойын-


ша

Нақты өтініш 

берген күні 

расталатын 

көлем

1.

2. 

3.

Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі табиғи ортадан ауланған/жасанды ортада өсірілген 

балықтардың/су жануарларының қайдан ауланғанын растайды (қажеттінің астын сызу керек):

Балықтардың немесе басқа су жануарларының түрі

Балықтардың немесе басқа су 

жануарларының саны (тонна)

1.

2.3.

Жиыны:


Анықтаманың берілген күні 20 ___ жылы «____» _______________

____________________________________________________________________ 

     (уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі басшысының тегі, аты, 

                       әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы)

Мөр орны (бар болған жағдайда) 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 17 та-

мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14117 

болып енгізілді.

ҚазаҚстан Республикасы

ауыл шаРуашылығы министРлігінің бұйРығы 

2016 жылғы 14 шілде          №310           Астана қаласы«Ветеринария саласындағы нормативтік құқықтық 

актілерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы ауыл 

шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 30 қазандағы № 

7-1/559 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:

1. «Ветеринария саласындағы нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 30 қазандағы № 7-1/559 бұйрығына 

(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9891 болып тіркелген, 2014 

жылғы 27 қарашада «Егемен Қазақстан» газетінде № 232 (28455) болып жарияланған) мы-

надай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау 

және қадағалау туралы ережеде:

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының талаптарын 

бұзушылықтар анықталған жағдайда, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор, 

мемлекеттік ветеринариялық дәрігер тексеру нәтижелері бойынша нұсқама жасайды және 

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан 

Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасын бұзған жағдайдағы тәртіптік жаза 

тағайындау туралы немесе әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы қаулы шығарады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жеке және заңды тұлғаларға жануарлардың саулығы мен 

адамның денсаулығына қауiп төндiретiн, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, 

жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың не жануарлардың саулығы мен адамның 

денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) 

және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын 

өтеу қағидалары мен шарттарында: 

3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қойылатын 

және  жойылатын  ауру  жануарлардың,  жануарлардан  алынатын  өнімдер  мен  шикізаттың 

не  жануарлардың  саулығы  мен  адамның  денсаулығына  қауіп  төндіретін,  алып  қоймай 

залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жану-

арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын өтеу:

1) облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) аумағында орналасқан екі және одан 

көп ауданда жануарлардың аса қауіпті аурулары пайда болған жағдайда, облыс (республикалық 

маңызы бар қала, астана) әкімінің шешімімен құрылатын арнайы комиссияның;

2) бір ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында жануарлардың аса қауіпті ауру-

лары пайда болған жағдайда, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің шешімімен құрылатын 

арнайы комиссияның ұсынысы бойынша белгіленетін ауыл шаруашылығы жануарларының 

жыныстық-жас топтарын, түрлерін, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың түрлерін 

ескере отырып, орташа айлық нарықтық құн негізінде сараланып жүргізіледі.

4. Арнайы комиссияның құрамына жергілікті өкілдік және атқарушы органдардың, ветери-

нария саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерінің, мемлекеттік 

ветеринариялық ұйымның, жеке кәсіпкерлік субъектілердің қоғамдық бірлестіктерінің өкілдері кіреді.

Арнайы комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрауы және кемінде бес адам бо-

луы тиіс. Комиссияның төрағасы облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), 

ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімдері, әкім жоқ болған жағдайда, оның міндетін 

атқарушы лауазымды адам болып табылады.»;

9-тармақтың екінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

«Жануарлардың  саулығы  мен  адамның  денсаулығына  қауіп  төндіретін  жануарларды, 

жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қоймай міндетті залалсыздандыру 

(зарарсыздандыру) және қайта өңдеу кезінде орташа айлық нарықтық құнын өтеу жануардың 

бір басы және жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың бір килограмы (литр, ондық) 

есебімен орташа айлық нарықтық құнының 30 %-ы мөлшерінде жергілікті бюджет есебінен 

жүзеге асырылады, ал орташа айлық нарықтық құнының қалған бөлігін (70 %) жануарлардан 

алынатын өнімдер мен шикізатты қайта өңдеу жөніндегі ұйым төлейді.»;

11-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«7) ветеринариялық паспорт;»;

14-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) жануарлардың және адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлар-

дан алынатын өнімдер мен шикізатты, ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөптік 

қоспаларды залалсыздандыру (зарарсыздандыру), өңдеу туралы нұсқама;»;

14-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) ветеринариялық паспорт;»;

көрсетілген  бұйрықпен  бекітілген  Жануарлардың  және  адамның  денсаулығына  қауiп 

төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде 

алып қою және жою жүргiзiлетiн кездегi жануарлардың аса қауiптi ауруларының тiзбесiнде:

3) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«3) жылқы аурулары – маңқа, эпизоотиялық лимфангит, бiр тұяқтылардың африка обасы;

4) қой және ешкі аурулары - созылмалы инфекциялар (скрепи, маэди-висна, аденомотоз, 

күл, күйiс қайыратын ұсақ малдардың обасы);»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Профилактикасы, диагностикасы және жойылуы бюджет 

қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын жануарлардың аса қауiптi ауруларының тізбесінде:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Жылқы аурулары – инфекциялық анемия, маңқа, грипп, ринопневмония, инфекциялық 

энцефаломиелит, жылқының африка обасы (экзотикалық aуpу), эпизоотиялық лимфангит.».

2.  Қазақстан  Республикасы  Ауыл  шаруашылығы  министрлігінің  Тамақ  қауіпсіздігі 

департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін  күнтізбелік  он  күн  ішінде  оның  көшірмесінің  мерзімді  баспа  басылымдарына  және 

«Әділет» ақпараттық–құқықтық жүйесіне ресми жариялауға, сондай-ақ күнтізбелік бес күн 

ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 

орналастыру үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» республикалық мемлекеттік 

кәсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресур-

сында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық осы бұйрықтың 1-тармағының 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енетін 

он үшінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 

өткен соң қолданысқа енгізіледі.Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі А. МЫРЗАХМЕТОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»  

 

«КЕЛІСІЛГЕН» 

Қазақстан Республикасының 

Қазақстан Республикасының

 Қаржы министрі 

 

Ұлттық экономика министрі

____________ Б. Сұлтанов   

____________ Қ. Бишімбаев

2016 жылғы « » 

 

2016 жылғы « » 

«КЕЛІСІЛГЕН»  

 

«КЕЛІСІЛГЕН»

Қазақстан Республикасы   

Қазақстан Республикасының Ұлттық

Қаржы министрінің міндетін атқарушы 

экономика министрінің міндетін атқарушы

____________ Р. Даленов 

 

____________ М. Құсайынов

 2016 жылғы « » 

 

2016 жыл

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 6 қыр­

күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14212 

болып енгізілді.

ҚазаҚстан Республикасы

ауыл шаРуашылығы министРлігінің бұйРығы

2016 жылғы 19 шілде              №317            Астана қаласы«басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк 

шаруашылығының шығымдылығын және өнім сапасын 

арттыруды, жанар-жағармай материалдарының және 

көктемгi егіс пен егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін 

қажеттi басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың 

құнын және ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған 

топырақта өңдеп өсіру шығындарының құнын 

субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы ауыл шаруашылығы министрінің міндетін 

атқарушының 2015 жылғы 27 ақпандағы № 4-3/177 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

 

бұйрамын:

1. «Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығының шығымдылығын 

және өнім сапасын арттыруды, жанар-жағармай материалдарының және көктемгi егіс пен егiн 

жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың 

құнын және ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының 

құнын субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шарушылығы 

министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 ақпандағы № 4-3/177 (Нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11094 болып тіркелген, 2015 жылғы 8 маусымда 

«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген  бұйрықпен  бекітілген  Басым  дақылдар  өндiрудi  субсидиялау  арқылы 

өсiмдiк шаруашылығының шығымдылығын және өнім сапасын арттыруды, жанар-жағармай 

материалдарының және көктемгi егіс пен егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа 

да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын және ауыл шаруашылығы дақылдарын 

қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының құнын субсидиялау қағидаларында:

8-тармақта:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар (күріштен, дәндік жүгерiден басқа) бойынша – 

егiс науқанының қорытындысы бойынша 1 гектарға 100 %.

Субсидиялар  нормалары  дәнді  және  дәнді-бұршақты  дақылдардың  (күріштен,  дәндік 

жүгерiден басқа) әрбір түрі бойынша олардың өңірлердегі басымдылығына қарай сарала-

нып белгілінеді;»;

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) күрiш, дәндік жүгерi, сүрлемдiк жүгерi, сүрлемдiк күнбағыс, көкөнiс-бақша дақылдары 

(қорғалған топырақ жағдайында өсiрiлетiн көкөнiс дақылдарын қоспағанда), жемшөптік, оның 

iшiнде бiрiншi, екiншi және үшiншi жылы өсіп жатқан көпжылдық бұршақ тұқымдас шөптер және 

картоп бойынша – егiс науқанының қорытындысы бойынша 1 гектарға 100%.

Күрiш  өсiрумен  айналысатын  және  200  гектардан  кем  күріштің  егіс  алаңы  бар  ауыл 

шаруашылығы тауарын өндірушілерге, егер олар ауыл шаруашылығы кооперативіне мүше 

болып табылмаса, субсидиялар нормасынан 50% мөлшерінде субсидия төленеді;»;

5) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«5) мақта бойынша:

егіс науқанының қорытындысы бойынша 1 гектарға – 50%;

мақта  өндеу  зауытына  өткізілген  немесе  қайта  өңдеуге  тапсырылған  1  тонна  шитті 

мақтаға – 50%.

Мақта  өсірумен  айналысатын  және  50  гектардан  кем  мақта  егіс  алаңы  бар  ауыл 

шаруашылығы тауарын өндірушілерге, егер олар ауыл шаруашылығы кооперативіне мүше 

болып табылмаса, субсидиялар нормасынан 50% мөлшерінде субсидия төленеді;

6) қорғалған топырақ жағдайында өсiрiлетiн көкөнiс дақылдары бойынша – жылыжай 

типіне қарай сараланған және уәкілетті органның ғылыми-техникалық кеңесінің шешімімен 

мақұлданған көкөніс дақылдарын өсіруге жұмсалған шығын нормативтеріне сәйкес, алынған 

өскiн қорытындылары бойынша бiр гектарға көзделген субсидиялардың жылдық нормасы бой-

ынша әрбiр дақыл айналымына жеке – 50 % (1 шаршы метрге өскен көшеттің кемiнде 95 %-ы).

Бұл ретте жалпы қорғалған топырақтағы көкөнiс дақылдарының екіден аспайтын дақыл 

айналымы субсидияланады: бiрiншiсi – ағымдағы жылғы 1 қаңтардан 1 тамызға дейiн және 

екiншiсi – 1 қыркүйектен 30 қарашаға дейiн (қысқы-жазғы және күзгi-қысқы кезеңдер). Дақыл 

айналымының белгіленген басталу және аяқталу күндерінен 15 күнтізбелік күнге ауытқуға 

жол беріледі.

Жылыжайлар типтері бойынша өнеркәсіптік жылыжай кешендері және фермерлік жылы-

жайлар болып бөлінеді.

Жарықты өнеркәсіптік жылыжай кешендері – механикаландыру құралдарын пайдалана 

отырып, жыл бойы жұмыс істейтін, жарық өткізгіш бүйір қоршаулары және төбе жабыны бар 

үй-жай түрінде орындалған, кемінде 0,5 гектар жалпы мүкәммалдық ауданы бар және жылыту 

(орталық немесе газбен немесе автономды), климаттық бақылау (оның ішінде ауаны қосымша 

ылғалдандырудың автоматтандырылған жүйесін), жарық беру, перделеу, тамшылатып суару 

жүйелерін қамтитын қорғалған топырақтың құрылыстар кешендері.

Жарықсыз өнеркәсіптік жылыжай кешендері – механикаландыру құралдарын пайдалана 

отырып, жыл бойы жұмыс істейтін, жарық өткізгіш бүйір қоршаулары және төбе жабыны бар 

үй-жай түрінде орындалған, кемінде 0,5 гектар жалпы мүкәммалдық ауданы бар және жылыту 

(орталық немесе газбен немесе автономды), климаттық бақылау (оның ішінде ауаны қосымша 

ылғалдандырудың автоматтандырылған жүйесін), тамшылатып суару жүйелерін қамтитын 

қорғалған топырақтың құрылыстар кешендері.

Фермерлік жылыжайлар – жарық өткізгіш бүйір қоршаулары және төбе жабыны, жылы-

ту және тамшылатып суару жүйесі бар үй-жай түрінде орындалған, көкөніс дақылдарын, 

сондай-ақ, ашық топыраққа отырғызу үшін олардың көшеттерін жыл бойы немесе маусымдық 

өсіруге арналған және өнеркәсіптік жылыжай кешендері үшін көзделген жабдықтармен және 

техникалық құралдармен жарақтандырудың техникалық өлшемдері бойынша сәйкес келмейтін 

қорғалған топырақ құрылысы;»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Субсидиялар егiстiк жерде өсiрiлетiн басым ауыл шаруашылығы дақылдарының және 

(немесе) шабындық және (немесе) жайылымдық жерге шөп егiп жаңарту және (немесе) түпкілікті 

жақсарту үшiн егiлген көп жылдық шөптердiң алаңдарына ғана төленедi.

Осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша басым дақылдар өндiрудi субси-

диялау арқылы өсiмдiк шаруашылығының шығымдылығын және өнiм сапасын арттыруға, 

жанар-жағармай материалдарының және көктемгi егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін 

қажетті басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнына және ауыл шаруашылығы 

дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының құнына субсидиялар алуға 

арналған өтінімді (бұдан әрі – өтінім) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығының шығымдылығын 

және өнiм сапасын арттыруға, жанар-жағармай материалдарының және көктемгi егіс пен егін 

жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың 

құнына және ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының 

құнына субсидиялар алуға арналған республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның 

(облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің тiзiмiне (бұдан 

әрі – субсидиялар алуға арналған ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің тізімі) қосу 

үшін ұсыну мерзімдері республикалық маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы 

бар қала) әкімдігінің қаулысымен субсидияланатын басым ауыл шаруашылығы дақылдарының 

әрбір түрi бойынша айқындалады.

Бұл ретте, субсидиялар облыс және республикалық маңызы бар қала, астана әкімдіктері 

бекіткен тұқымдарды сатып алу (пайдалану) нормаларына сәйкес көлемде бірінші көбейтілгеннен 

төмен  емес  тұқымдарды  және  (немесе)  алғашқы  буын  будандарын  (мақтаның  екінші 

көбейтілгеннен төмен емес тұқымын) сатып алған және қолдарында бар ауыл шаруашылығы 

тауарын өндірушілерге төленеді (осы норма бірегей тұқым өндірушілерге, элиталық тұқым өсіруші 

шаруашылықтарға, тұқым өсіруші шаруашылықтарға, ауыл шаруашылығы бейініндегі ғылыми-

зерттеу ұйымдарына және көкөніс пен бақша дақылдарын, көпжылдық дәнді және бұршақты 

шөптер өсіруге субсидия алуға өтінім берген ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге 

қолданылмайды).»;

20, 21 және 22-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«20. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер өтiнiмдерi республикалық маңызы бар 

қалаға, астанаға ауданға (облыстық маңызы бар қалаға) жеткiзiлген басым ауыл шаруашылығы 

дақылдары  бойынша  субсидиялау  көлемінен  асып  түскен  жағдайда  басымдық  ауыл 

шаруашылығы кооперативтерi мүшелерiнің өтінімдеріне берiледi, ал қалған көлем берiлген 

өтiнiмдерге барабар бөлiнедi.

21.  Субсидиялар  алу  үшiн  ауыл  шаруашылығы  тауарын  өндірушілер  егіс  науқаны 

аяқталғаннан кейін, бөлімге дақылдардың түрлерi бойынша нақты себу алаңын көрсете оты-

рып, егiс науқанының аяқталғаны туралы жазбаша ақпарат ұсынады.

22. Егіс науқаны аяқталған соң бөлiм өскiндердiң болуын, сондай-ақ ауыспалы егісте 

танаптардың орналасу картасында (сызбасында) көрсетілген ауыспалы егістердің сақталуын 

шолып тексеру мақсатында Комиссия мүшелерiнiң (келісім бойынша) ауыл шаруашылығы та-

уарын өндірушілердің шаруашылықтарына шығуын ұйымдастырады.»;

26 және 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«26. Басқарма ұсынылған құжаттардың осы Қағидаларда белгiленген талаптарға сәйкестiгiн 

тексередi және бес жұмыс күнi iшiнде осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге бюджеттік субсидиялар төлеуге арналған ведомості 

және төлем шоттарын қалыптастырады.

Төлем жүргізген кезде басқарма аумақтық қазынашылық бөлімшесіне қағаз тасығышта 

ұсынған жағдайда екі данада төлем шоттарын қоса бере отырып, төлем шоттарының тізілімін 

ұсынады, ал төлем шоттарын «Қазынашылық-клиент» ақпараттық жүйесі арқылы жүргізген 

кезде төлем шоттарының тізілімі ұсынылмайды.

Тиесілі субсидияларды ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің банк шоттарына ау-

даруды басқарма тиісті жылдың 15 желтоқсанына дейін жүзеге асырады.

27. Басқарма тиiстi жылдың 25 желтоқсанына дейiнгi мерзiмде Министрлікке субсидиялар-

ды пайдалану туралы жиынтық ақпарат бередi.

Осы  Қағидаларға  5-қосымшаға  сәйкес  нысан  бойынша  басым  ауыл  шаруашылығы 

дақылдарын субсидиялауға бөлінген бюджеттік қаражатты игеру жөніндегі жиынтық ақпарат 

облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) әкімдіктерінің интернет-ре-

сурсында жылына бір рет, тиісті жылдың 31 желтоқсанынан кешіктірілмей орнастырылады.»;

көрсетілген Қағидаларға 1-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда 

жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Өсімдік шаруашылығы 

өнімдерін өндіру мен қайта өңдеу департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін  күнтізбелік  он  күн  ішінде  оның  көшірмесінің  мерзімді  баспа  басылымдарына  және 

«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға, сондай-ақ бес жұмыс күні ішінде 

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ор-

наластыру үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» республикалық мемлекеттік 

кәсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интер-

нет-ресурсында  және  мемлекеттік  органдардың  интранет-порталында  орналастырылуын 

қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық осы бұйрықтың 1-тармағының 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілетін жиырма төртінші абзацын қоспағанда, алғаш ресми жарияланған күнінен бастап 

қолданысқа енгізіледі.

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 

Қазақстан Республикасының

Ауыл шаруашылығы министрі А. МЫРЗАХМЕТОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал