ҚазаҚстан Республикасы инвестициялаР және даму министРлігінің бұйРығыжүктеу 2.78 Mb.

бет7/29
Дата14.09.2017
өлшемі2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

Асыл тұқымды мал шаруашылығы жөніндегі мемлекеттік инспектордың актілерін 

жасау және беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Асыл тұқымды мал шаруашылығы жөніндегі мемлекеттік инспектордың актілерін 

жасау және беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Асыл тұқымды мал шаруашылығы 

туралы»  1998  жылғы  9  шілдедегі  Қазақстан  Республикасының  Заңы  13-бабының  11) 

тармақшасына және 16-бабының 3-тармағы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және асыл 

тұқымды мал шаруашылығы жөніндегі мемлекеттік инспектордың актілерін жасау және беру 

тәртібін айқындайды.

2.  Асыл  тұқымды  мал  шаруашылығы  саласындағы  мемлекеттік  бақылауды  тексеру 

нысанында және өзге де нысандарда асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы жөніндегі 

мемлекеттік инспектор (бұдан әрі – мемлекеттік инспектор) жүзеге асырады. Тексеру 2015 

жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады 

және оның нәтижелері бойынша мынадай актілер шығарылады: 

1) тексеру нәтижелері туралы акт (бұдан әрі – акт);

2) анықталған Қазақстан Республикасының асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы 

заңнамасын бұзушылықтарды жою жөніндегі нұсқама (бұдан әрі – нұсқама).

2-тарау. 

Асыл тұқымды мал шаруашылығы жөніндегі мемлекеттік

инспектордың актілерді жасау және беру тәртібі

3.  Мемлекеттік  инспектор  асыл  тұқымды  мал  шаруашылығы  саласындағы  тексеру 

нәтижелері бойынша екі данада 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік 

кодексінің 152-бабында көрсетілген мынадай мәліметтерді қамтитын актіні жасайды: 

1) актiнiң жасалған күнi, уақыты және орны;

2) бақылау органының атауы;

3) негiзінде тексеру жүргiзiлген тексеру тағайындау туралы актінің күнi мен нөмiрi;

4) тексеру жүргiзген адамның (адамдардың) тегi, аты, әкесiнiң аты (егер ол жеке басын 

куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы;

5)  тексерiлетiн  субъектiнiң  атауы  немесе  тегi,  аты,  әкесiнiң  аты  (егер  ол  жеке  басын 

куәландыратын құжатта көрсетілсе), тексеру жүргiзу кезiнде болған жеке немесе заңды тұлға 

өкiлiнiң лауазымы;

6) тексерудiң жүргiзiлген күнi, орны және кезеңi;

7) тексеру нәтижелерi туралы, оның iшiнде анықталған бұзушылықтар, олардың сипаты 

туралы мәлiметтер;

8) тексеру парағының атауы және бұзушылық анықталған талаптардың тармақтары;

9) тексерiлетiн субъект өкiлiнiң, сондай-ақ тексеру жүргiзу кезiнде болған адамдардың 

актiмен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәлiметтер, олардың қолы немесе 

қол қоюдан бас тартуы;

10) тексеру жүргiзген лауазымды адамның (адамдардың) қолы көрсетiледi.

Тексеру нәтижелерi туралы актiге, бар болған жағдайда, өнiм үлгiлерiн (сынамаларын) 

iрiктеу, қоршаған орта объектiлерiн зерттеп қарау туралы актiлер, жүргiзiлген зерттеулердiң 

(сынақтардың)  және  сараптамалардың  хаттамалары  (қорытындылары)  және  тексеру 

нәтижелерiмен байланысты басқа да құжаттар немесе олардың көшiрмелерi қоса берiледi.

4. Бұзушылықтар анықталған жағдайда, олардың сипаты бұзылған Заң нормаларын міндетті 

көрсету арқылы жазылады. 

5. Актіге мемлекеттік инспектор, тексеруге қатысқан адамдар қол қояды, одан кейін ол 

тексерілетін субъектінің өкілдеріне, сондай-ақ тексеру кезінде болған адамдарға танысу үшін 

беріледі. Актімен танысу немесе танысудан бас тарту олардың қолы арқылы расталады. 

6. Тексерiлетiн субъектiде түпнұсқа ретiнде болатын құжаттардың көшiрмелерiн қоспағанда, 

қосымшаларының көшiрмелерiмен бірге тексерудiң нәтижелерi туралы актiнiң бiр данасы 

танысу және анықталған бұзушылықтарды жою жөнiнде шаралар қабылдау және басқа да 

iс-қимылдар үшiн заңды тұлғаның басшысына немесе жеке тұлғаға не олардың өкiлдерiне 

тапсырылады. 

Тексерудiң нәтижелерi бойынша ескертулер және (немесе) қарсылықтар болған жағдайда, 

заңды тұлғаның басшысы немесе жеке тұлға не олардың өкiлдерi ескертулерді және (немесе) 

қарсылықтарды жазбаша түрде баяндайды.

Ескертулер және (немесе) қарсылықтар тексеру жүргiзудiң нәтижелерi туралы актiге қоса 

берiледi, бұл туралы тиiстi белгi жасалады.

7. Егер бұзушылықтар сипаты «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі 

Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес әкімшілік жауапкершілікті көздейтін болса, онда 

акт әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыру үшін негіз болады.

8. Жоспардан тыс тексерулер кезінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың 

толтырылуы Заңның 16-бабы 3-тармағының 7) тармақшасына сәйкес анықталған заңдылықты 

бұзушылықтарды жою жөніндегі нұсқаманы беруге кедергі келтірмейді. Бұл ретте, нұсқамада 

жазылған бұзушылықтар акт бойынша бұзушылықтардың сипатына сәйкес келуі тиіс.

9. Сондай-ақ, нұсқама мемлекеттік бақылаудың өзге нысанын жүргізу нәтижелері бойынша 

бұзушылық анықталған жағдайда, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалмастан, бірақ 

тексерілетін субъектіге оны жою тәртібін міндетті түрде түсіндіре отырып, беріледі. 

10. Нұсқамада бұзылған Заң нормалары көрсетілген бұзушылықтар сипаты, сондай-ақ 

оларды жою іс-шаралары көрсетіледі. 

11. Нұсқама екі данада жасалады және оған мемлекеттік инспектордың қолы қойылады. 

Бір данасы жеке тұлғаға, лауазымды адамға, дара кәсіпкерге не тексерілетін субъектінің 

басшысына немесе оның міндетін атқарушыға қол қою арқылы беріледі.Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 6 жел­

тоқсанда  Нормативтік  құқықтық  кесімдерді  мемлекеттік  тіркеудің  тізіліміне 

№14481 болып енгізілді.

3 Өрт сөндіру техникасының болуы**

50%-дан аз

қанағаттанарлықсыз

0

51-80%


қанағаттанарлық

5

81-100%өте жақсы

10

4 Жанар-жағар май материалдары қорының болуы бар

өте жақсы

10

жоқ


қанағаттанарлықсыз 

0

5 Өртке қарсы іс-шаралар жоспарының болуыөртке қарсы іс-шаралар жоспарына қойылатын 

талаптар бар және сәйкес келеді

өте жақсы

10

өртке қарсы іс-шаралар жоспарына қойылатын талаптар бар, бірақ сәйкес келмейді

қанағаттанарлық

5

жоқ


қанағаттанарлықсыз

0

6 Радиобайланыс құралдарының болуы**бар және 100 % жұмыс істеп тұрған жағдайда

өте жақсы

10

бар және 70%-нан астамы жұмыс істеп тұрған жағдайда 

қанағаттанарлық

5

бар және 50%-нан астамы ақаулы күйде қанағаттанарлықсыз 

0

7 Шанц-саймандардың, қорғау құралдарының және өртке қарсы киімдердің болуы**100 % бар, қанағаттанарлық жағдайда

өте жақсы 

10

100 % бар, 20 %-дан астамы қанағаттанарлықсыз жағдайда 

қанағаттанарлық

5

60 % -дан азы барқанағаттанарлықсыз 

0

Ескертпе: *орман иеленушілердің өрт қаупі бар маусымға дайындық дәрежесі орта арифметикалық 

мәнде:


8-10 балл – қанағаттанарлық;

5-7 балл – орташа;

5 балдан төмен – қанағаттанарлықсыз.

**жарақталу  пайызы  Қазақстан  Республикасы  Ауыл  шаруашылығы  министрінің  2015 

жылғы 20 шілдедегі № 18-02/664 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде № 11995 болып тіркелген) бекітілген Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде 

орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру бойынша 

нормалар мен нормативтерге сәйкес айқындалады.Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 25 қа­

занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14359 

болып енгізілді.

АП. 02


Химиялық-технологиялық 

процестерді моделдеу 

негіздері

Өндірістің үлгілік процестерін 

(бейін бойынша) жүргізу үшін 

жобалық есептеулердің және 

аппараттардың негіздері. 

Сандық есептеулер. Негізгі 

химиялық аппараттар 

құрылғыларының сызбалары, 

жалпы түрлері және түйіндері. 

Жалпы өндірістің (бейін бой-

ынша) немесе қандайда 

бір циклдың аппараттық-

технологиялық есебі. Өндірістің 

технологиялық сызбасын 

құрастыру. АЖЖ құралдарымен 

графикалық бөлшектерін сызу.Білімдер: өндірістің (сала бой-

ынша) технологиялық сызбалар, 

химиялық өндірістің процестері мен 

аппараттарын.Іскерліктер: үлгілік процестер мен 

жабдықтардың сандық есептеулерін 

жүргізуде, аппараттардың сызбала-

рын жобалауда.

КҚ 3.1.5

АП. 03


Биохимиялық өндірістің тех-

нологиясы мен жабдықтары

Өндірістік биотехнология пәні. 

Өндірістік биотехнология, пән, 

міндеттері мен болашақтары. 

Микроағзалар тіршілігінің 

жалпы заңдылықтары. 

Биотехнологиялық 

процестердің сипаттамасы. 

Биотехнологиялық өндірістің 

негізгі кезеңдері мен үлгілік 

сызбасы. Ферменттеу процесі. 

Ферменттеу процесінің негізгі 

сипаттары. Ферменттеу 

процтері үшін шикізат. 

Ферменттік препараттар тех-

нологиясы. Биокатализ және 

биотүрлену. Биокатализ бен 

биотүрленудің негізгі түсінігі. 

Биотүрлену процестерін іске 

асырудың технологиялық сыз-

балары. Биосинтез өнімдерін 

бөлу технологиялары. Мәдени 

сұйықтықтан биомассалар-

ды айыру. Микроағзалар 

жасушасын дезинтеграци-

ялау. Метаболизм өнімдері 

бөлінуінің экстрациялық 

әдістері. Биосинтез өнімдері 

бөлінуінің сорбциялық 

әдістері. Биотехнологиядағы 

жарғақтық әдістер. Микробты 

биомассаларды алуға 

негізелген микробиологиялық 

өндіріс. Азықтық ақуызды 

өнімдер өндірісі. Бактериялы 

тыңайтқыштарды 

микробиологиялық алудың 

теориялық және практикалық 

негіздері. Вакциналар, бак-

териофактар және дәрігерлік 

препараттар өндірісі. Отындар 

алу кезінде микроағзаларды 

қолдану. Металлургиядағы 

микроағзалар.Білімдер: микробиология мен 

биотехнологияның теориялық 

негіздерін, қазіргі заманғы 

деңгей және оларды дамытудың 

болашақтарын; ферментативті 

реакциялар кинетикасының негізгі 

заңнамаларын; бөліну, мәдениеттеу 

және микроағзаларды табу 

ерекшеліктерін; биотехнологияның 

инженерлік негізерін және 

метаболиттерді алу мақсатында 

микроағзаларды өсіру процестерін 

аппараттық рәсімдеуді; 

биотехнологияның маңызды 

өнімдерін алудың өндірістік 

процестерінің үлгілік сызбала-

рын; биотехнологиялық өндірістің 

принциптік сызбасын; мақсаттағы 

өнімнің бөлінуі мен тазартуға бай-

ланысты биореакторларда және 

қайта өңдеу кезеңінде өтетін 

биохимиялық, химиялық және 

физика-химиялық процестерді; био-

синтез өнімдерін өсіру, бөлу және 

тазарту кезеңдерінің аппараттары 

мен таңдау критерийлерін; машина-

лар мен аппараттардың маңызды 

конструкциялық элементтерін.Іскерліктер: технологиялық 

процестің параметрлерін талда-

уда; технологиялық процестің 

параметрлерінің өнім сапасы мен 

ахуалдың тәуекелдік дәрежесіне 

әсерін болжамдауда, технологиялық 

сызбаларды құруды.

КҚ 3.1.1 

– 3.1.5

АП. 04


Өндірісті техникалық талдау 

және бақылау

Өндірістегі техникалық 

талдаудың ролі. Шикізат және 

жартылай, дайын өнімдерді 

талдаудың негізгі әдістері. 

Талдаудың таңбалық, 

бақылау, арбитраждық 

түрлері. Стандарттық үлгілер. 

Техникалық талдаудағы МС-ң, 

ТЖ ролі. Гидролиз өндірісінің 

шикізатын талдау. Қосымша ма-

териалдарды талдау. Өндірістің 

сулы жартылайөнімдерін тал-

дау. Тауар өнімдерінің сапасын 

талдау.

Білімдер: гидролизді өндірістің 

өсімдік шикізаты құрамын және 

дайын өнім түржиынын; шикізатты, 

қосымша материалдарды, та-

уар өнімдері сынамаларын 

іріктеу әдістері мен зертханалық 

зерттеуді; техникалық бақылау 

бөлімінің зертханалық жұмыстарын 

ұйымдастыруды; талдаудың 

түрлерін, стандарт үлгілері мен 

МС қолданысын, технологиялық 

процесті аналитикалық бақылау 

сызбасын.

Іскерліктер: МС-мен жұмыс істеуді, 

орта сынама іріктемесін жүргізуді, 

шикізаттың, гидролизаттың, азықтық 

ашытқылардың, этил спиртінің, 

фурфуролдың сапасын анықтау 

бойынша талдаулар жүргізуді; 

талдаулар нәтижелері бойынша 

технологиялық процестің жүрісі ту-

ралы қортынды жасауды.

КҚ 3.1.4


КҚ 3.1.6

АП. 05


Өндірісті ұйымдастыру және 

жоспарлау

Кәсіпорынды ұйымдастыру 

түрлері, олардың 

ұйымдастырушылық және 

өндірістік құрылымдары. 

Өндіріс түрлері; олардың си-

паттамасы. Негізгі өндірістік 

және технологиялық проце-

стер. Негізгі және айналмалы 

қаражаты. Еңбек ресурста-

ры. Ұйымдастыру, нормалау 

және еңбек төлемақы. Өнімнің 

өзіндікқұны. Бағаның құрылуы. 

Ұйымның тиімді қызметін 

бағалау. Өнімнің сапасы мен 

бәсікегеқабілеттілігі.Білімдер: химиялық өңдіріс 

простерінің экономикалық мәнің; 

кәсіпкерлік қызметті тиімді 

ұйымдастыруды; жұмыстың 

ұйымдастырылуын және 

кәсіпорын құрылысын, жұмыс істеп 

жатқан өндірістің жағдайындағы 

кәсіпорындағы түрлі кәсіптердің 

жұмысын, еңбекті ұйымдастыруды; 

өнімге бағаның құрылу механизімін 

және қазіргі жағдайдағы еңбек 

төлемақы түрлерін.Іскерліктер: кәсіпорынның 

экономикалық күйін талдау үшін 

қажетті ақпараттарды табуды және 

қолдануды; еңбек өнімділігінің 

берілген әдіс бойынша есептеу; 

еңбекақыны; өзіндікқұнды және 

өнімнің бағасын; ұйым әрекетінің 

тиімділігін бағалай білуді.

БҚ 4

БҚ 6


ӨО және 

КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика 

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

ӨО. 01


Танысу практикасы

Кәсіпорынның жұмыс тәртібі. 

Кәсіпорынның негізгі және 

көмекші цехтары, олардың 

қолданысы және технологиялық 

процесі. Негізгі цехтардың 

шикізаты мен өнімдерінің сипат-

тамасы. Кәсіпорындағы негізгі 

зиянды және кауіпті факторлар. 

Кәсіпорынның технологиялық 

тізбегі (цехтардың өзара бай-

ланысы).


Іскерліктер: өндіріспен цех орында-

рында қауіпсіз қозғалыс және жұмыс 

істеуді; технологиялық процесті 

талдау үшін химия ғылымдарының 

терең білімін қолдануды; 

техникалық құжаттамалармен 

жұмысты; өндірістің цехтары 

арасындағы байланыстарды.Дағдылар: кәсіпорын және 

цех орындарында қауіпсіз 

тәртіпті, жұмыс орындарындағы 

қауіпсіздік техникасы мен өрт 

қауіпсіздігі ережелерін сақтауда, 

технологиялық процестің негізгі 

қауіпсіз ережесін еңгізуде, цехтің 

құжаттамаларын жүргізгендегі 

алғашқы дағдыны қалыптастыруда.

БҚ 8


КҚ 3.1.1 

– 3.1.4


ӨО. 02

Зертханалық жұмыстар тех-

никасы

Химиялық зертханаларды 

ұйымдастыру. Зертханалық 

жабдықтар, аспаптар, химиялық 

ыдыстар. Техникалық және 

аналитикалық таразылар; 

химиялық ыдыстарды жуу және 

құрғату; химиялық зертханалар-

да қолданылатын негізгі опера-

циялар мен тәсілдер; өлшеу, 

сүзу, құрғату, ерітінділер дай-

ындау. Улы зиянды заттармен 

жұмыс істеу.

Іскерліктер: түрлі қолданыстағы 

ыдстарды айыра білуді және олар-

ды пайдалануды; техно-химиялық 

және аналитикалық таразыларда 

жұмыс істеуді; электрқыздырғыш 

аспаптарды пайдалануды; 

қыздыру, салқындату, суалту, 

қатты қыздыру, кристалдау және 

кептіру процестерін жүргізуді; 

балқу және қайнау температу-

расын анықтау үшін аспаптарды 

пайдалануды, қатты және сұйық 

заттардың тығыздығын анықтай 

білу, анықтамалық кестелерді 

пайдалануды; жай зертханалық 

қондырғыларға монтаж және 

құрастыру жүргізуді.

Дағдылар: зертханалық 

жабдықтармен және химиялық 

ыдыстармен жұмыс істеуде; өлшем 

ыдыстарымен жұмыс істеуде; 

өлшеуірлерді толтыруда, там-

шуырда жұмыс істегенде; өлшеу 

құтыларында ерітінділер дайында-

уда; электрқыздырғыш және басқа 

аспаптарды, кептіру шкафтарын, 

муфелді пештерді пайдалану-

да; сүзу процестерін жүргізгенде, 

тұнбаны сүзгіште шаюда; 

Комовскийдің сорғысында жұмыс 

істегенде; қайнау және балқу тем-

пературасын анықтауда; заттардың 

салыстырмалы тығыздығын және 

үлес салмағын анықтауда; немер-

гіштер және ареометрлермен 

жұмыс істегенде.

КҚ 3.1.6


ӨО. 03

Слесарлық практика

Слесарлық жұмыстарды 

ұйымдастыру. Технологиялық 

жабдықтарды пайдалану үшін 

қажетті слесарлық аспаптардың 

тізімін оқып білу. Тетік ар-

матурасы: құрылысы, пай-

далану ережесі, ақауларын 

анықтау. Слесарлық-құрастыру 

жұмыстары: ажырамайтын 

қосылыстарды құрастыру; 

ажырайтын қосылыстарды 

бөлшектеу мен құрастыру. 

Химиялық өндірістің техникалық 

қызмет көрсету мен негізгі 

және қосымша жабдықтарды 

жөндеу кезіндегі слесарлық 

жұмыстар. Жабдықтарды пай-

далану қасиеті: түсінігі, берік тігі, 

тоқырасыздық, жұмысқа қа-

білеттілігі, жөндеуге жарамдығы.

Іскерліктер: слесарлық жұмысты 

орындау үшін аспаптар мен 

жабдықтарды пайдалануды; 

белгілеуді; металды шабуды, 

түзетуді, июды, металды кесуді, 

металды егеулеуді, тетіктерді 

бұрғылауды және тетіктердегі 

бұранданы қиюды; тетіктер мен 

механизмдерді өңдеудің оптималды 

режімін қолдануды.Дағдылар: слесарлық-жөндеу 

технологиялық аппараттар, тетік 

арматурасы, коммуникацияға 

қызмет көрсету кезіндегі қажетті 

слесарлық және слесарлық-жөңдеу 

жұмыстарын орындауда.

КҚ 3.1.7

ӨО. 04


Биохимиядан зертханалық 

прктикум

Судың қасиеті. Көмірсулар. 

Липидтер. Аминқышқылдары 

және ақуыздар. Ферменттер. 

Дәуірмендер. Нуклеин 

қышқылдары. Іскерліктер: химиялық жабдық-

тармен жұмыс істеуді; химиялық 

эксперименттер жүргізуді: ақуыз-

дарға, майларға, көмірсуларға са-

палық реакцияларды; ферменттер 

мен дәрумендерді; бақылайтын 

құ былыстарға сауатты жазулар 

жүр гізуді қадағалауды, қорытынды 

жасауды.

Дағдылар: экспериментті дайын-

дау мен ұйымдастыруда; биохи-

мияда зерттеу әдістерін жүргізуде; 

биологиялық материалды гомоген-

деу әдістерінде, тазарту, бөлу және 

фракциялауда.

КҚ 3.1.10

ӨО. 05


Арнайы технология практику-

мы Көмірсулар және көмірсулы 

алмасу. Көмірсулардың зат-

тар алмасуындағы рөлі және 

олардың әртүрлі қызметтерді 

атқаруы. Липидтер. Жәй және 

күрделі липидтер. Ақуыздар 

мен аминқышқылдары. 

Аминқышқылдарының айналуы, 

ақуыздардың алмасуы және 

ақуыздар алмасуының соңғы 

өнімдері. Нуклеин қышқылдары 

және нуклеопротеидтер. 

Нуклеопротеидтердің бөліну 

тәсілдері мен анықтау әдістері. 

Ферменттер. Ферменттердің 

белсенділігін анықтау әдістері. 

Олардың мәні, аппараттық 

рәсімдеу, салыстырмалы 

сипаттамасы. Дәрумендер. 

Дәрумендерді сандық анықтау 

әдістері. Гормондар. Гормондар 

зат алмасудың эффекторлары 

ретінде. Әрекет механизмі. 

Іскерліктер: биологиялық матери-

алдан биохимиялық белсенді зат-

тарды бөлу және олардың сапалық 

және сандық құрамын анықтауды; 

химиялық эксперименттер жүргізуді; 

салыстырмалы кестелер мен сызба-

лар құруды; бақылаулар мен зерт-

теулерден алынған нәтижелерден 

кестелер құруды; алынған 

нәтижелерді талдауды; қорытынды 

жасауды.

Дағдылар: маңызды биохимиялық 

қосылыстарды сәйкестендіру мен 

қасиеттерін оқып білу бойынша 

химиялық эксперименттер дайын-

дау мен жүргізуде; биологиялық ма-

териалды гомогендеу әдістерінде, 

тазарту, бөлу және фракциялауда; 

эксперимент нәтижелерін өңдеуде; 

оқу, монографты, анықтамалық 

әдебиеттермен жұмыс істеу 

дағдысында.

КҚ 3.1.10КП. 00

Кәсіптік практика

КП. 01


Бастапқы кәсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы

Жұмыс орнындағы еңбек 

қауіпсіздігі, өндірістік санита-

рия, өрт қауіпсіздігі ережелері 

бойынша нұсқаулар. Өндірістік 

регламенті оқу. Процестің оп-

тималды режім параметрлері. 

Жабдықтардың қызмет көрсе туі 

мен процесті жүргізу бойын-

ша жұмыс нұсқауын оқу. Тех-

нологиялық процесс жаб дықта-

ры ның қызмет көрсетуінің прак-

тикалық тәсілдерін меңгеру. 

Технологиялық процесті 

бақылау әдістерімен танысу. 

Іскерліктер: белгіліенген 

технологиялық регламентке 

сәйкес технологиялық процестті 

жүргізу бойынша жұмыстар орын-

дауды; учаскенің жабдықтары 

мен аппараттарын іске қосу мен 

тоқтатуды; учаскенің технологиялық 

процестерінің қызмет көрсетуін; 

берілген технологиялық регламент-

тен аутқуды ескертуді және жоюды.Дағдылар: бақылау-өлшеу 

аспаптарының көрсеткіштері және 

аналитикалық бақылау нәтижелері 

бойынша технологиялық процестің 

қауіпсіз қызмет көрсету әдістерінде.

БҚ 1 – 10

КҚ 3.1.1 

– 3.1.10


КП. 02

Өндірістік технологиялық 

практика Цехтағы (бөлімше лер) 

технологиялық процесті үйрену, 

біліктілікке сәйкес ма мандықтар 

бойынша дублер ретінде жұмыс, 

сызықтық жетек шiнiң жұмысын 

қоса атқару (ауысым басшысы, 

шеберлер), қурстық жоба үшін 

материал жинау.Іскерліктер: 3-4 разрядты 

аппаратшының (оператордың) және 

сызықтық жетекші жұмысын дублер 

ретінде технологиялық процестерді 

жүргізуді.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал