Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігініңжүктеу 4.51 Kb.

бет1/12
Дата14.09.2017
өлшемі4.51 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 

Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 
2014 жылғы 15 желтоқсандағы  № 520 
бұйрығына қосымша 
  
 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  
2014 - 2018 жылдарға арналған  
стратегиялық жоспары  
      
1.
 
Бөлім  Миссиясы мен пайымы 
  
Миссиясы:  бәсекеге  қабілеттілікті  және  тұрақты  әлеуметтік-
экономикалық  ӛсімді  қамтамасыз  ететін  білім  және  ғылым  саласындағы 
мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру. 
Пайымы: жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, зиялы халық. 
   
  
2.
 
Бөлім Ағымдағы жағдайды талдау және тиісті қызмет 
салаларының (аяларының) даму үрдістері 
   
1-стратегиялық 
бағыт. 
Сапалы 
білімге 
қолжетімділікті 
қамтамасыз ету   
Білім  -  елдің  зияткерлік  капиталын  қалыптастырушы  стратегиялық 
ресурс. 
Осыған 
байланысты 
білім 
Қазақстанның 
барлық 
даму 
стратегияларында аса маңызды басымдықтардың бірі ретінде айқындалған. 
Президент  Н.Ә.  Назарбаев  2014  жылғы  17  қаңтардағы  «Қазақстан 
жолы:  бір  мақсат,  бір  мүдде,  бір  болашақ»  атты  Қазақстан  халқына 
Жолдауында білімді тағы да еліміздің әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына 
кіруі жӛніндегі жұмыстың басым бағыттарының бірі ретінде белгілеп берді.   
Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2014  жылғы  
13  қаңтардағы  №  9  бұйрығымен  Білімнің,  ғылымның  және  жастар 
саясатының  басым  бағыттарын  іске  асыру  жӛніндегі  2014  -  2016  жылдарға 
арналған  іс-шаралар  жоспары  (бұдан  әрі  -  Дамудың  басым  бағыттарының 
жоспары) бекітілді.    
Жоспарда Мемлекет басшысы алға қойған сапасы және қолжетімділігі 
бойынша  қоғам  мен  экономиканың  қажеттіліктеріне  сай  келетін  бәсекеге 
қабілетті және ұтқыр білім беру жүйесін құру міндеттін іске асыру жӛніндегі 
тактикалық іс-қимылдар айқындалған.      
 
1.1)
 
Реттелетін  саланы  немесе  қызмет  аясын  дамытудың  негізгі 
параметрлері 
 
 


 
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту 
Мектепке  дейінгі  тәрбиелеу  мен  оқытудың  маңыздылығын  арттыру 
жалпыәлемдік  үрдістер  қатарына  жатады.  Балабақшаға  баратын  балалар 
білім  берудің  барлық  деңгейінде  білімді  жақсы  меңгереді  және  ӛмірде 
табыстырақ болып табылады. 
Облыстық,  Алматы  және  Астана  қалалық  білім  басқармаларының 
деректері бойынша Қазақстанда мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен 
қамту  2013  жылмен  салыстырғанда  3,3  %-ға  ӛсті  және  1-6  жастағы 
балалардың  52,1  %-ын,  ал  3-6  жастағы  балалардың  77,4  %-ын  құрайды, 
дамыған елдерде бұл кӛрсеткіш  90-100 %- ға жетеді. 
Мектепке  дейінгі  ұйымдардағы  орынға  кезектің  жыл  сайын  ӛсуі  бала 
туу есебінен еліміз бойынша орта есеппен 19,9 %-ды құрайды. Бұдан басқа, 
бес ӛңірде бала туу және кӛші-қон факторларына байланысты бұл кӛрсеткіш 
24,3  %-ды  құрайды:  Оңтүстік  Қазақстан  облысында  -  46,1  %,  Жамбыл 
облысында - 10,4 %, Алматы қаласында - 23,1 %, Астана қаласында - 10,1 %. 
Балабақшаларда  100  орынға  орта  есеппен  112  баладан  келеді,  оның 
ішінде қалаларда - 118. Қалалық жерде балабақшалармен 47,7 % (313,8 мың 
бала), ауылдық жерде - 31,8 % (160,1 мың бала) қамтылған. 
Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде инклюзивті білім беру лайықты 
дамымай  тұр.  Мүмкіндігі  шектеулі  138,5  мың  баланың  44,8  мыңы  немесе  
32,3  %-ы  -  мектепке  дейінгі жастағы балалар. Оның ішінде  8,1  мыңы  - 0 - 3 
жастағы, 36,7 мыңы - 3 - 6 жас аралығындағы балалар. 
Арнайы  мектепке  дейінгі  бағдарламалармен  27406  (61  %)  бала 
оқытылуда. 
Мәселен,  0-ден  3  жасқа  дейінгі  бүлдіршіндерді  медициналық  тексеру 
кезінде  олардың  дамуындағы  проблемаларды  анықтау  5,8  %-ды  құрайды 
(2013  ж.  -  8065,  2012  ж.  -  8416),  бұл  түзету-дамыту  кӛмегін  кӛрсету  және 
мүгедектіктің алдын алу нәтижелеріне әсер етеді. 
Мемлекеттік  мектепке  дейінгі  ұйымдармен  қатар  жекеменшік 
балабақшалар да ашылуда, егер 2011 жылы олардың саны 449 болса, қазіргі 
уақытта - 898.   
Қазақстан  Республикасы  Президентінің  2014  жылғы  17  қаңтардағы 
«Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан 
халқына  Жолдауын  іске  асыру  мақсатында  оқытудың  қазіргі  заманғы 
бағдарламалары  мен  әдістемелерін,  білікті  кадрларды  ұсына  отырып,                
2020  жылға  қарай  3  жастан  6  жасқа  дейінгі  балаларды  қамтуды  100  %-ға 
жеткізу жоспарлануда.   
Мектепке  дейінгі  білім  берудегі  негізгі  міндеттердің  бірі  мектепке 
дейінгі  және  бастауыш  білім  берудің  сабақтастығы  проблемаларын  тиімді 
шешуге ықпал ету болып табылады. Осыған байланысты, озық халықаралық 
және үздік отандық тәжірибелер ескеріле отырып, мемлекеттік жалпыға білім 
беру  стандарттары  (бұдан  әрі  -  МЖБС)  және  мектепке  дейінгі  тәрбие  мен 
оқыту бағдарламалары жаңартылуда. 


 
Қазіргі таңда республикамыздың мектепке дейінгі ұйымдарында 90-нан 
астам  атауды  қамтитын  әдістемелік  кешендері  бар  «Балбӛбек»,  «Қайнар», 
«Алғашқы  қадам»,  «Зерек  бала»,  «Біз  мектепке  барамыз»  бағдарламалары 
пайдаланылады. 
Англия,  Голландия,  Австралия,  Жаңа  Зеландияның  мектепке  дейінгі 
тәрбие  мен оқытудың жұмыс  тәжірибесі  ата-аналарды балаларды  тәрбиелеу 
мен оқыту процесіне тартудың тиімділігін кӛрсетті. Аталған жұмыс нысаны 
республикамыздың 
жекелеген 
ӛңірлерінде 
ата-аналарға 
арналған 
консультациялық  пункт  түрінде  сәтті  енгізіле  бастады.  Бүгінгі  таңда 
республикада  отбасылық  және  қоғамдық  тәрбиенің  бірлігі  мен 
сабақтастығын 
қамтамасыз 
ететін, 
ата-аналарға 
психологиялық-
педагогикалық  кӛмек  беретін,  мектепке  дейінгі  ұйымға  бармайтын 
балалардың жан-жақты  тұлғалық дамуына қолдау  кӛрсететін 2  мыңға жуық 
ата-аналарға арналған консультациялық пункттер жұмыс істейді. 
1.2)
 
Негізгі проблемаларды талдау     
Мектепке  дейінгі  білім  беруге  толық  қолжетімділік  қамтамасыз 
етілмеген.  Мектепке  дейінгі  орындарға  қажеттілік  487,9  мың  адамды                  
(2012  жылы  -  406,6  мың  адам)  құрайды.  Бұл  демографиялық,  кӛші-қон, 
экономикалық факторлармен байланысты.      
Мектепке  дейінгі  ұйымдардағы  орын  тапшылығы  проблемасын  шешу 
мақсатында  Мектепке  дейінгі  ұйымдарды  енгізу  мен  ашудың  2014  -  2020 
жылдарға  арналған  қадамдық  жоспары  әзірленді.  Жоспарға  сәйкес                     
480  мыңнан  астам  орынның  ашылуы  қамтамасыз  етіледі,  бұл  1  жастан                   
6  жасқа  дейінгі  балаларды  80  %-ға,  3  жастан  6  жасқа  дейінгі  балаларды                
100 %-ға дейін қамтуға мүмкіндік береді.  
Балалармен  жұмыста  қолданылатын  әдістер  мен  нысандардың  қазіргі 
заман  талабына  сәйкес  келмейтіндігі,  мектепке  дейінгі  білім  беруге 
инновациялық технологияларды енгізуде жүйеліліктің жоқтығы орын алуда. 
Бағдарламалық-нысаналы  іс-әрекеттің  болмауы  жағдайында  сапалы  білімге 
қол  жеткізудегі  теңсіздік  күшейе  түсетін  болады,  бұл  қалыптасатын 
әлеуметтік теңсіздікті күшейте түсетін факторлардың бірі болмақ. Қазақстан 
Республикасының  2020  жылға  дейін  стратегиялық  даму  жоспарына  сәйкес 
тұрған  жері  мен  отбасы  табысына  қарамастан,  барлық  балаларды  мектепке 
дейінгі тәрбиелеуге және оқытуға мүмкіндік берілуі тиіс.   
Осыған  байланысты,  мектепке  дейінгі  тәрбиелеу  мен  оқыту  жүйесіне 
жаңа  оқу-әдістемелік  кешендер  мен  технологияларды  әзірлеу,  сынамалау 
және енгізу, қолданыстағы бағдарламаларды жаңарту жоспарланып отыр. 
Проблемалардың  бірі  мектепке  дейінгі  ұйымдардың  арнайы  мектепке 
дейінгі білімі жоқ кадрлармен жасақталуы болып табылады. 
Балабақшалардағы  педагогтерлің  20  %-ында  ғана  мектепке  дейінгі 
тәрбиелеуге  және  оқытуға  маманданған  мектепке  дейінгі  педагогикалық 
жоғары білімі бар.   
Қазіргі  таңда  «Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқыту»  мамандығы 
бойынша кадрларды даярлау 32 жоғары оқу орны мен 31 колледжде жүзеге 


 
асырылады.  Оларда  тиісінше  19,9  мың  және  5,5  мың  адам  білім  алуда. 
Мемлекеттік  тапсырыс  (бұдан  әрі  -  мемтапсырыс)  бойынша  оқытылатын 
техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттер санының жыл 
сайын ӛскенін атап ӛткен жӛн: 2013 жылы - 5,4 мың, 2012 жылы  - 5,0 мың, 
2011 жылы - 4,1 мың адам. 
Мектепке дейінгі жоғары оқу орнынан кейінгі (магистратура) білімі бар 
кадрларды  даярлауға  арналған  мемлекеттік  тапсырыс  кӛлемі  ұлғаюда:               
2012 жылы - 35 орын, 2013 жылы - 70 орын.  
Инклюзивтік  білім  беруді  дамытудағы  басты  бағыт  -  дамудағы 
ауытқуларға ерте араласу - жеткіліксіз дамуда. Бүлдіршін жастағы балаларды 
түзету-педагогикалық  кӛмекпен  қамтудың  тӛмендігі  дамуында  ауытқуы  бар 
балаларды  оңалтудың  тиімділігіне  кері  әсерін  тигізіп  отыр.  Мүмкіндіктері 
шектеулі  балаларды  сүйемелдеу  бойынша  психологиялық-педагогикалық 
түзету  кабинеттерін  (ППТК)  ашу  қажеттілігі  54  бірлікті  құрайды. 
Психологиялық-педагогикалық  түзету  кабинеттерінің  ерте  және  мектеп 
жасына дейінгі балаларды түзету кӛмегімен қамтуы жеткіліксіз (10-нан 40 %-
ға дейін). 
1.3)  Сыртқы және ішкі негізгі факторларды бағалау 
Сыртқы факторлар: 
демографиялық жағдайдағы ӛзгерістер: 1990  - 1999 жылдары бала туу 
деңгейі тӛмендеді, ал 2000 - 2010 жылдары бала туу кӛрсеткіші артты; 
балабақшаларды пайдалануға берудің ұзаққа созылу сипаты
толық  емес  күн болатын және  лайықты  түрде  жабдықталмаған  шағын 
орталықтар санының басым болуы (58,4 %); 
мектепке  дейінгі  арнайы  білімі  бар  педагог  кадрлардың  тапшылығы  - 
жалпы педагогтер санынан 11 %; 
Ішкі факторлар: 
мектепке  дейінгі  ұйым  түрлерінің  әртүрлілігі  (61,8  %  -  шағын 
орталықтар,  5,7  %  -  «мектеп-балабақша»  кешендері,  26,8  %  -  жеке  меншік 
балабақшалар,  1,8  %  -  отбасылық  балабақшалар,  167  -  балаларды  дамыту 
орталықтары,  1183  -  ата-аналарға  арналған  консультациялық  пункттер және 
т.б.; 
жаңартылған нормативтік құқықтық база және әдістемелік қамтамасыз 
ету; 
жаңа  әдістемелерді  әзірлеу  және  инновациялық  технологияларды 
енгізу; 
2016  жылы  мектепке  дейінгі  ұйымдар  педагогтерінің  біліктілігін 
арттырудың деңгейлік бағдарламаларын әзірлеу. 
  
1.1) Реттелетін  саланы  немесе  қызмет  аясын  дамытудың  негізгі 
параметрлері 
Орта білім беру 
Білім беру жүйесінің базалық деңгейі орта білім беру болып табылады. 
2013  -  2014  оқу  жылында  республикада  жалпы  контингенті  2,5  млн. 


 
құрайтын  7233  күндізгі  мемлекеттік  жалпы  білім  беретін  мектеп  жұмыс 
істейді  (2012  -  2013  оқу  жылында  -  7402  мектеп,  континтенті  -  2,5  млн. 
оқушы). 
Тәуелсіздік  жылдарында  орта  білім  беру  жүйесі  үнемі  жаңғыртылып 
келеді. 
2013  жылғы  1  қыркүйектен  бері  ағылшын  тілін  1-сыныптан  бастап 
үйрету енгізілді. 
Осыған  байланысты  алғаш  рет  бастауыш  сыныптарға  арналған 
ағылшын  тілінен  оқу  бағдарламасы  әзірленді  және  Қазақстан  Республикасы 
Білім  және  ғылым  министрінің  (бұдан  әрі  -  Министрлік)  2013  жылғы                      
3 сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітілді. 
«Назарбаев 
Зияткерлік 
мектептері» 
жобасы 
Қазақстан 
Республикасының  орта  білім  беру  жүйесін  жаңғыртуға  ықпал  ететін  негізгі 
жобалардың  бірі  болып  табылады.  Зияткерлік  мектептердің  басты  міндеті 
бәсекеге  қабілетті  түлектерді  даярлау  ғана  емес,  ӛз  тәжірибесін  тарату 
жолымен  Қазақстанның  орта  білім  беру  жүйесін  дамытуға,  барлық  адамдар 
үшін сапалы орта білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз етуге негізделеді. 
Республикада  физика-математика  және  химия-биология  бағытындағы 
15 Назарбаев Зияткерлік мектебі жұмыс істейді. 
Оқушыларды  оқыту  үшін  үздік  шетел  тәжірибесін  және  отандық 
практиканы  біріктіретін  Зияткерлік  мектептерге  арналған  стандарт  - 
Интеграцияланған  білім  беру  бағдарламасы  әзірленген.  Пәндер  бойынша              
40 оқу бағдарламасы, 60 оқу жоспары әзірленді. 
Мемлекет басшысының 2014 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан жолы - 
2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауын 
іске асыру мақсатында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ тәжірибесін 
оқу  процесіне  енгізу  бойынша  мақсатты  жұмыс  жалғасуда.  Республиканың 
35 мектебінде Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тәжірибесі таратылуда.   
2013  -  2014  оқу  жылында  үш  тілде  оқытатын  мектептер  саны  90-ды 
құрайды,  оның  ішінде  29  қазақ-түрік  лицейі,  15  Назарбаев  Зияткерлік 
мектебі,  33  дарынды  балаларға  арналған  мамандандырылған  мектеп,                  
13 жалпы білім беретін мектеп.   
Елде  жыл  сайын  оқушыларға  элиталық  білім  беретін  дарынды 
балаларға арналған мамандандырылған білім беретін ұйымдардың (бұдан әрі 
-  ДБМБҰ)  желісі  ұлғаюда.  Осылайша,  2013  -  2014  оқу  жылында  ДБМБҰ 
саны 2008 - 2009 оқу жылымен салыстырғанда 8 бірлікке ӛсіп, 115 мектепті 
құрады,  оның  ішінде  қалалық  жерде  -  107,  ауылдық  жерде  11  мектеп. 
Оқушылардың жалпы контингенті 50,7 мың баланы құрады. 
Соңғы  екі  жылда  қазақстандық  оқушылардың  халықаралық 
олимпиадалардағы  нәтижесі  бойынша  Қазақстан  математика,  физика  және 
химия  пәндерінен  әлемнің  15  үздік  елінің  қатарына  енді.  2013  жылы 
республика оқушылары 967 медаль мен грамотаны жеңіп алды, оның ішінде 
188-і алтын, 298-і күміс, 463-і қола медаль және 18 грамота.  


 
Мүмкіндіктері  шектеулі  балаларға  білім  беру  мен  оларды  әлеуметтік 
бейімдеу ерекше оқыту қажеттіліктері ескеріле отырып қамтамасыз етіледі. 
Психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультациялар                
2013  жылы  барлығы  138,5  мың  мүмкіндіктері  шектеулі  баланы  анықтады 
(2012 жылы - 151, 2 мың бала). Олардың ішінде 0 жастан 6 жасқа дейінгісі - 
44,8  мың  бала,  7-18  жастағысы  -  93,7  мың  бала.  Мүмкіндіктері  шектеулі 
балаларда  мынадай  ауытқулар  анықталды: психикалық дамуының  бӛгелісі  - 
40,0 мың, ақыл-ойдың кешеуілдеуі - 22,5 мың, сӛйлеудің бұзылуы - 36,9 мың, 
тірек-қозғалыс аппаратының бұзылуы - 20,2 мың, кӛру қабілетінің бұзылуы - 
10,5 мың, есту қабілетінің бұзылуы - 7,1 мың, аутизм - 1,1 мың. 
Ерекше  оқыту  қажеттіліктері  ескерілген  118,2  мың  (85,3  %)  бала 
түзету-педагогикалық  қолдау  арқылы  білім  алады  (83,5-і  мың  мектеп 
жасындағы  және  34,7-і  мың  мектепке  дейінгі  жастағы  балалар).  Олардың 
ішінде  62,1  мың  оқушы  арнайы  оқу  бағдарламалары  бойынша  оқытылады, 
(102  арнайы  ұйымда  -  14,0  мың  бала;  арнайы  сыныпта  -  8,5  мың  бала; 
инклюзивтік  -  30,0  мың  бала,  үйде  оқытылатындары  -  8,4  мың  бала;  жеке 
меншік білім беру ұйымдарында - 1,2 мың бала). 
Арнайы  оқытумен  қатар  инклюзивтік  білім  беру  саясаты  да  іске 
асырылуда. 
Білім  беруді  дамытудың  2011  -  2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік 
бағдарламасының  шеңберінде  үйде  оқытылатын  6335  мүгедек  бала 
республикалық бюджет есебінен компьютерлік техникамен және жабдықпен 
қамтамасыз етілген. 
Диагностика  нәтижелері  бойынша  мектеп  жасына  дейінгі  13,3  мың 
бала,  мектеп  жасындағы  14,9  мың  бала  133  (2012  ж.  -  129)  психологиялық-
педагогикалық түзету кабинетінде және 17 оңалту орталығында жеке оңалту 
бағдарламаларынан ӛтеді. 
Орта білім беру саласында білім беру процесі негізінен қосымша білім 
беру  арқылы  іске  асырылатын  тәрбиелік  компоненттермен  тығыз 
байланысты. 
Балаларға арналған қосымша білім беру бүгінгі күні үздіксіз білім беру 
жүйесінің  ӛзекті  және  қажетті  компоненті  болып  табылады.  Ол  балалардың 
шығармашылық  қабілеттерін  қалыптастыруға  және  дамытуға,  олардың 
зияткерлік,  адамгершілік,  физикалық  жетілудегі  жеке  қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға,  сонымен  қатар  олардың  бос  уақытын  ұйымдастыруға 
бағытталған. 
2013  -  2014  оқу  жылында  балаларға  арналған  қосымша  білім  беру 
ұйымдарының  желісі  660-ты  құрайды  (2012  ж.  -  641).  Оларда  576,2  мың 
(2012  ж.  -  563,8  мың)  бала  қамтылған,  бұл  23,1  %-ды  құрайды  (2012  ж.  -            
22,9 %). 
Бүгінгі  күні  басты  міндеттердің  бірі  -  балаларды  қосымша  білім 
берумен қамту болып табылады. Қосымша білім беру ұйымдарының желісін 
кеңейтумен  (салу,  ӛзге  де  ғимараттарды  беру  есебінен)  қатар  мектептерде 


 
филиалдар  мен  бірлестіктерді  ашу  есебінен  үйірмелердің,  секциялар  мен 
клубтардың саны кӛбеюде, қызығушылықтары бойынша клубтар ашылуда. 
Оқушылардың  функционалдық  сауаттылығын  дамыту  жӛніндегі           
2012  -  2016  жылдарға  арналған  ұлттық  іс-қимыл  жоспары  шеңберінде  бүкіл 
ел  бойынша  балаларға  қосымша  білім  беру  ұйымдарының  материалдық-
техникалық  базасын  нығайту  жұмыстары  жүргізілуде.  Астана  қаласының 
Оқушылар  сарайында  Ұлттық  интерактивті  парк  жұмыс  істейді.  Ӛңірлерде 
қосымша  білім  беру  ұйымдарын  «Робототехника»  кешендерімен,  қазіргі 
заманғы  жоғары  технологиялық  жылыжайлармен,  музыкалық  жабдықпен, 
туристік-экспедициялық  жабдықпен  жарақтандыру  бойынша  жұмыстар 
атқарылуда. 
Балалардың денсаулығы мен ӛмір салты ата-аналармен қатар қоғам мен 
мемлекет тарапынан жоғары кӛңіл бӛлуді талап етеді. 
Мектептерде  6243  медициналық  кабинет  қызмет  етеді.  Оқушыларды 
медициналық  кӛмекпен  қамтамасыз  етуді  260  дәрігер  мен  7525  медбике 
жүзеге асырады. Бұдан басқа созылмалы ауруға шалдыққан 507 мың баланың 
ішінен  20  мыңнан  астам  (4%)  денсаулығы  әлсіреген  балалар  арнайы 
медициналық  топтарда  айналысады.  Балалардың  ӛсуі  мен  дамуын  жүйелі 
түрде  бақылау  ӛскелең  ұрпақтың  денсаулық  жағдайын  күнделікті  бақылау 
жүйесіндегі маңызды кезең болып табылады. 
Балалар  мен  жасӛспірімдердің  физикалық  дамуында  ыстық  тамақ 
маңызды  рӛл  атқарады.  Республика  мектептерінің  84,6  %-ында  1,9  млн.         
(80,4  %)  бала  үшін  ыстық  тамақ  ұйымдастырылған.  Күнкӛрісі  тӛмен 
отбасылардан  шыққан  білім  алушылардың  99  %-ы  тегін  ыстық  тамақпен 
қамтылған. 
Жалпы  білім  беретін  мектептерде  спорттың  түрлері  бойынша  спорт 
секцияларының  желісі  кеңеюде.  31  мыңнан  астам  спорт  секциясы  жұмыс 
істейді,  бұл  2012  жылмен  салыстырғанда  5  мың  бірлікке  артық.  Олардың 
қызметімен  мектеп  жасындағы  балалардың  27,7  %-ы  қамтылды  (2012  ж.  - 
21,6 %). 
Қазіргі  кезде  орта  білім  беру  жүйесін  жетілдіру  үшін  мынадай 
бағыттарда жұмыстар атқарылуда: 
1)  шығармашылықпен  ойлауға  және  проблемаларды  шешуге 
ынталандыру, сондай-ақ ӛмір бойы оқуға дайындығын нығайту үшін мектеп 
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту
2)  «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ Кембридж университетімен 
бірлесіп  әзірлеген  тың  жаңа  мазмұнды  қолдана  отырып,  «Назарбаев 
Зияткерлік  мектептері»  ДБҰ-ның  педагогикалық  шеберлік  орталығы  мен 
«Ӛрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы» АҚ базасында мұғалімдердің 
біліктілігін  арттыру  курстарын  ұйымдастыру.  Бүгінгі  күнге  дейін  курстан        
23 мың ұстаз ӛтті. 
 
1.2) Негізгі проблемаларды талдау 


 
Орта  білім  беру  жүйесінде  нашар  материалдық-техникалық,  оқу-
әдістемелік  базамен  әрі  оқытудың  мазмұны  мен  әдістерін  жаңартумен 
байланысты проблемалар орын алып отыр. 
7233 жалпы білім беретін мектептің: 
1) 2257-сі (30,7 %-ы) ыңғайластырылған ғимараттарда орналасқан
2)  мектептердің  5954-і  немесе  81,2  %-ы  1990  жылға  дейін,  ал  2427-і 
немесе 33,1 %-ы 1970 жылға дейін салынған; 
3)  мектептердің  4949-ы  немесе  67,5  %-ы  екі  ауысымда,  ал  99  мектеп 
немесе  1,3  %-ы  үш  ауысымда  жұмыс  істейді,  136  апатты  жағдайдағы 
мектептер-1,8 %; 
4) мектептердің 1452-сі немесе 19,8 %-ы күрделі жӛндеуді қажет етеді; 
5)  796  мектеп  немесе  мектептердің  жалпы  санының  10,8  %-ы  пешпен 
жылытылады; 
6)  тек  3644  мектеп  (49,7  %-ы)  жаңа  модификациядағы  физика 
кабинеттерімен,  2163  мектеп  (29,5  %-ы)  химия  кабинетімен,  2911  мектеп 
(39,7  %-ы)  биология  кабинетімен,  3820  мектеп  (52,1  %-ы)  ЛМК-мен 
жабдықталған; 
7)  1975  мектептің  (27  %)  спорт  залы,  859-ының  (11,7  %)  кітапханасы 
жоқ.   
Мұғалімдердің  тӛмен  сапалық  құрамы:  педагогтердің  жалпы  санының 
16,3  %-ы  жоғары  санатты,  31  %-ы  бірінші  санатты.  Қызмет  ететін  әрбір 
бесінші мұғалім 50 және одан жоғары жаста. Педагогтердің жалпы санынан 
еңбек  ӛтілі  3  жылға  дейінгісі  -  12,8  %.  Жыл  сайын  жас  мамандар  есебінен 
толығу тек 3,3 %-ды құрайды. 
Соңғы  жылдар  динамикасы  (2013  ж.  -  7332  мектеп,  2010  ж.  -  7516 
мектеп) күндізгі мектептер санының азаюын кӛрсетіп отыр. Ең күрт азайып 
отырғаны бастауыш мектептер, одан кейін негізгі және орта мектептер. Бұл 
шағын  ауылдардағы  шағын  жинақты  мектептердің  (бұдан  әрі  -  ШЖМ) 
жабылуымен  байланысты.  Республика  мектептерінің  50  %-ы  ШЖМ  болып 
табылады. Кейбір облыстарда шағын жинақты мектептер басым болып отыр, 
Солтүстік  Қазақстан  (85,2  %),  Ақмола  (78,9  %),  Қостанай  (75,3  %),  Батыс 
Қазақстан (74 %) облыстарында. 
Енгізіліп  отырған  электрондық  оқыту  жүйесінің  техникалық-
экономикалық  негіздемесі  түзетуді  талап  етеді.  Қолданыстағы  ақпараттық 
жүйелер  интеграцияланбаған  және  ӛзара  әрекет  етпейді.  «Білім  туралы» 
Қазақстан  Республикасының  Заңында  кӛзделген  Білім  берудің  бірыңғай 
ақпараттық жүйесі құрылмаған.  
Елімізде 
қалыптасқан 
дамудағы 
ауытқушылықтың 
кешенді 
диагностикасы, ерте түзету-педагогикалық қолдау жүйесі даму мүмкіндіктері 
шектеулі  балалардың  әрбір  үшіншісін  ғана  жалпы  білім  беру  процесіне 
тартуға  мүмкіндік  береді.  Даму  мүмкіндіктері  шектеулі  мектеп  жасына 
дейінгі балалардың білім алуға тең қолжетімділігі толық кӛлемде қамтамасыз 
етілмеген. 

10 
 
Оңалту 
орталықтарында, 
психологиялық-педагогикалық 
түзету 
кабинеттерінде,  логопедтік  пункттерде,  мектепке  дейінгі  және  инклюзивтік 
оқыту  кабинеттерінде,  оқу-тәрбие  орталықтарында  27,5  мың  бала  мен 
жасӛспірім 
түзету-педагогикалық 
кӛмек 
алады, 
бұл 
анықталған 
мүмкіндіктері  шектеулі  балалардың  18,5  %-ын  құрайды.  Олардың  9,2  %-ы 
түзету-педагогикалық 
кӛмекті 
психологиялық-педагогикалық 
түзету 
кабинеттерінде,  оңалту  орталықтарында,  логопедтік  пункттерде  және  оқу-
тәрбие орталықтарында ғана алады. 
Психологиялық-медициналық-педагогикалық  консультациялар  желісі 
жеткіліксіз. 
Зағип  балаларға  арналған  Брайль  қарпіндегі  және  нашар  кӛретін 
балаларға  арналған  ұлғайтылған  қаріптегі  оқулықтарды  басып  шығару 
мәселесі проблема күйінде қалып отыр. Арнайы мектептерде кӛнерген және 
мазмұны ескірген оқу әдебиетінің 90 %-на жуығы қолданылып келеді. 
Қосымша  білім  беру  ұйымдарының  материалдық-техникалық  базасы 
нашар: 660 ұйым мен олардың 20 құрылымдық бӛлімшесі ішінен 183-і ғана 
үлгілік  ғимараттарда  орналасқан,  478-і  бейімделген  ғимараттарда,  16-сы 
мектеп  жанындағы  ғимараттарда,  3-уі  жалға  алынған  ғимараттарда  жұмыс 
істейді.  660  қосымша  білім  беру  ұйымдарының  179  ғимараты  (26,3  %-ы) 
күрделі жӛндеуді талап етеді, 22-сі немесе 3,2 %-ы апаттық жағдайда. 
Бұқаралық  спортты  тиімді  дамыту  үшін  спорт  залдары,  спорт 
құралдары  мен жабдығы жеткіліксіз, балалар  мен  жасӛспірімдерге  арналған 
спорттық объектілердің кӛпшілігінің қолжетімділігі қамтамасыз етілмейді. 
1.3) Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау 
Сыртқы факторлар: 
ӛңірлердің 
демографиялық, 
кӛші-қон, 
экономикалық 
даму 
факторларының әсер етуі; 
білім беру объектілерінің қолданысқа енгізу мерзімінің сақталмауы;  
мектеп  ғимараттарының  15,6  %-ы  рұқсат  етілетін  пайдалану  мерзімі 
аяқталған және әлеуетті апатты жағдайдағы мектептер болып табылады; 
жергілікті  атқарушы  органдардың  балаларға  арналған  қосымша  білім 
беру ұйымдарын жеткілікті қаржыландырмауы; 
мұғалім кәсібі беделінің тӛмендеуі; 
қалалық  және  ауылдық  жердегі  білім  беру  сапасындағы  алшақтық: 
ақпараттық-коммуникациялық  техникамен,  интернет  ресурстарымен  және 
электрондық  оқыту  құралдарымен  қамтамасыз  ету  деңгейі  тӛмен,  ауыл 
мектептерінің  барлығы  интернетке  қосылған,  алайда  қала  мектептерінің            
67,2 %-ы кеңжолақты интернетке қосылғанда, ауыл мектептерінің іс жүзінде 
кең жолақты интернетке қолжетімділігі жоқ
Мүмкіндіктері шектеулі балалар мен мүгедек балалардың сапалы білім 
алуы үшін кӛзделген тең құқықтарының толық кӛлемде іске асырылмауы;  
Ішкі факторлар: 
орта білім берудің жаңартылған мазмұны; 

11 
 
ШЖМ  қолдау  үшін  құрылған  тірек  мектептерінің  (ресурстық 
орталықтар) желісінің болуы
деңгейлік  бағдарламалар  бойынша  біліктілік  арттырудан  ӛткен             
23,0-нан мың астам педагогтің болуы; 
мүмкіндіктері  шектеулі  балаларға  ерте  жастан  кешенді  түзету-
педагогикалық 
кӛмек 
кӛрсету 
үшін 
арнайы 
ұйымдар 
желісінің 
жеткіліксіздігі. 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал