Қазақстан республикасы бiлiм және ғылым министрлiгiжүктеу 1.1 Mb.
Pdf просмотр
бет6/12
Дата08.01.2017
өлшемі1.1 Mb.
#4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ӘДЕБИЕТТЕР 

     Құнантаева  К.Қ.  Бiлiм  заңғарына  жол.  Қазақстанда  әйелдерге  бiлiм 

берудiң дамуы /К.Құнантаева. – Алматы: Қазақстан,1982.      Құнантаева  К.  Мектеп  комсомол  ұйымы  /К.Құнантаева.  -  Алматы

 Қазмембас, 1964. – 50 б. 

     Құнантаева  К.  Оқушыларды  революциялық  күрес  пен  еңбек  дәстүрi 

рухында тәрбиелейiк /К.Құнантаева. - Алматы

 Қазақстан, 1965. – 96 б.      Құнантаева  К.  Қазақстан  пионерi  /К.Құнантаева.  -  Алматы

Қазмембас, 1962. – 72 б. 

34 

 

      Құнантаева  К.  Ар  тазалығын  аласартпайды Қазақ  мемлекеттiк  қыздар 

педагогикалық 

институтының 

ректоры 


Қ.Құнантаевамен 

әңгiме


 

/әңгiмелескен Г.Пiрәлиева //Лениншiл жас. – 1983. – 9 желтоқсан.       Құнантаева  К.  Жан-жақты  ықпал



мектепке  дейiнгi  балалар  тәрбиесi жайында

 /К.Құнантаева //Бастауыш мектеп. – 1986. - № 4. – 7-9 б.      Құнантаева  К.  Ұлы  педагог



Н.К.Крупскаяның  туғанына  120  жыл                       

/К.Құнантаева // Қазақстан мектебi. – 1989. -№2. – 65-66 б. 

     Құнантаева К. Ұстаздардың ұстазы



А.Макаренконың туғанына 100 жыл толуына орай

/К.Құнантаева //Қазақстан мектебi. – 1988. - № 6. – 18-20 б.       Құнантаева  К.  Әлi  де  актуальды



А.С.Макаренконың  тәрбие  туралы ойлары

 /К.Құнантаева //Бастауыш мектеп. – 1989. - № 1. – 9-12 б.       Құнантаева  К.  Алынбаған  асу  көп  /К.Құнантаева  //Қазақстан  мектебi.  – 

1992. - № 9-10. – 20-23 б.        Құнантаева  К.  «Қазақ  мектебiне  негiз  iздегенде»



ақын,  ғалым,  ұстаз М.Жұмабаев туралы

 /К.Құнантаева, И.Халитова //Қазақстан мектебi. – 1993. - № 10. – 4-7 б. 

      Құнантаева К. Педагог кадрлар ұясы /К.Құнантаева //Қазақстан мектебi. 

- 1994. - № 9.–58-61 б. 

       Құнантаева  К. Ұстаз шеберлiгiнiң адамгершiлiк бағыты /К.Құнантаева, 

И.Халитова  //ҒПО  хабаршысы,  Абай  атындағы  Алматы  мемлекеттiк 

университетi. – 1994. - №17. – маусым.       Құнантаева  К.  Болашақ  ұстаздарды  шеберлiкке  тәрбиелеудегi  сөз  өнерi      

/  К.Құнантаева,  И.Халитова  //ҒПО  хабаршысы,  Абай  атындағы  Алматы 

мемлекеттiк университетi. – 1994. - қараша. 

      Құнантаева К.Қ.  Абай шығармалары тәрбие жұмысында



Ү-ҮIII сынып 

/ К.Құнантаева, И.Халитова //Бастауыш мектеп. – 1996. - № 11-12. – 6-12 б. 

№9-10. – 36-38 б.        Құнантаева К. Жоғары мектеп

 кеше және бүгiн /К.Құнантаева //Ақиқат. – 1997. - № 3. –    86-87 б. 

       Құнантаева  К.  Қазақ  қыздарына  бiлiм  беру  хақында



мектепте 

/К.Құнантаева //Бастауыш мектеп.-1997. - № 7-8. – 23-25 б.        Құнантаева  К.  Халық  ағарту  iсiн  қайта  құрудың  кейбiр  мәселелерi 

/К.Құнантаева //Бастауыш мектеп. – 1997. - № 6. – 20-21 б. 

      Құнантаева  К.  Тәрбиелiк  ықпалын  тани  бiлейiк



Абай  шығармаларын оқыту

 / К.Құнантаева, И.Халитова //Қазақстан мектебi.–1997.-  № 3.–67-69 б.       Құнантайқызы  К.  Жастар  тәрбиесiнiң  басты  бағыты  /К.Құнантаева 

//Бастауыш мектеп. – 1998. – №1. – 6-8 б. 

       Құнантаева 

К.Қ.  Қазақстанда  әйелдердiң  бiлiм  алу  мәселесi 

/К.Құнантаева  //Бастауыш мектеп. – 1999. - № 8-9. – 4-6 б. 

       Құнантаева  К.  Президент  құттықтауы  -  үлкен  мiндеттер  арттырады

 Қыздар  мемлекеттiк  педагогикалық  институтына  60  жыл  толды

 

/К.Құнантаева //Бастауыш мектеп. – 2004. - № 12. – 9 б. 35 

 

      Құнантайқызы  К.  «Лембергтің  шәкірті  болғанымды  мақтан  тұтамын»: [Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

ғылым 


академиясының, 

Ресей 


Федерациясы  академиясының  академигі,  Қазақстанның  еңбек  сіңірген 

қайраткері, 

педагогика 

ғылымының 

докторы, 

профессор 

Күләш 

Құнантайқызымен  сұхбат]  /сұхбатты  жүргізген  Сайраш  Әбішқызы                   // Қазақстан мектебі. – 2008. - № 12. – 3-7 б. 

       Құнантаева 

К.   Білім 

жүйесінің 

реформаторы. 

Педагогика 

ғылымындағы 

менеджер-ұстаз 

Асқарбек 

Құсайынов 

туралы 

сыр                       / К. Құнантаева // Президент және халық. - 2011. - 10 маусым. 

     Құнантаева  К.Қ.   «Қазақстан  –  2050»  стратегиясы  -  еліміздегі  білімді 

дамытудың жолы / К. Қ. Құнантаева, М. К. Садықова // Бастауыш мектеп. - 

2013. - № 1-2. - 3-4 б. 

     Құнантаева  К.Қ.   Абай  мұрасындағы  кейбір  дидактикалық  пікірлер          

/  К.  Қ.  Құнантаева,  И.  Р.  Халитова  //Педагогика  және  өнер=Педагогика  и 

искусство. - 2013. - № 5. - 44-48 б. 

Ол туралы 

      Құнантаева 

Күләш 

Құнантайқызы 

//Қазақ 


ССР. 

Қысқаша 


энциклопедия. Т.3. – Алматы, 1988. – 331 б. 

     Мадин  И.Б.  Қазақстанда  Совет  дәуiрiндегi  педагогикалық  ой-пiкiрдiң 

дамуы / И.Б.Мадин. - Алматы

Мектеп, 1949. – 126 б.     К.Құнантаева туралы 

105-106 б.

      Беркімбаева Ш.   Ғалым, қайраткер, ұстаз...: [ғалым Күләш Құнантайқызы 

туралы] / Ш. Беркімбаева // Президент және халық. - 2011. - 4 наурыз. 

      Ғалым 

әрi  ұстаз

 Қазақстан  Республикасы  Ұлттық  ғылым 

академиясының  корреспондент-мүшесi,  педагогика  ғылымының  докторы, 

профессор К.Құнантаева жайлы

 //Бастауыш мектеп. – 1996. - № 1. – 15-16 б.         Қалиев  С.   Қазақтың  академик  қызы:  [академик,  қоғам  қайраткері 

Күләш  Құнантаеваның  туғанына  80  жыл  толуына  орай]  /  С.  Қалиев 

// Алматы ақшамы. - 2011. - 3 наурыз. 

     Мүсіреп  Ғ.  Ғалым  ғибраты:  [ұстаз,  ғалым  Күләш  Құнантайқызы  туралы] 

/Ғ.Мүсіреп  // Егемен Қазақстан. – 2006. – 30 маусым. 

      Сманов  Б.   Қарапайым  ұстаз...  қадірлі  қайраткер!:  [ҚР  ҰҒА-ның 

академигі,  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор  Күләш 

Құнантайқызы Құнантаева туралы] / Б. Сманов // Айқын. - 2011. - 3 наурыз 

(№40). 


    Сманова  Н.  Ұлтын  сүйген  айғайламас  болар

 Мемлекеттiк  қыздар 

педагогика 

институтының 

бұрынғы 

ректоры, 

профессор 

Күләш 


Құнантайқызы Құнантаева туралы

 /Н.Сманова //Егемен Қазақстан. – 2001. – 6 наурыз. 

     Тiленбаева М. Ұстаз туралы бiр үзiк сыр



Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының  корреспондент-мүшесi,  профессор  К.Қ.Құнантаева  70 

жаста


 /М.Тiленбаева //Қазақстан жоғары мектебi. – 2001. - № 1. – 207 б. 36 

 

     Халитова  I.  Ұлағатты  ұстаз,  қайраткер  ғалым профессор  Күләш 

Құнантаева туралы

 /I.Халитова //Қазақстан мектебi. – 2000. - № 11-12. – 26-27 б. 

     Халитова  I.  Ұстаз-ғалым



педагог,  ғалым  Күләш  Құнантаева  туралы 

/I.Халитова //Бастауыш мектеп. – 2000. - № 10. – 12-13 

б. 


 

 

Наурыз 5 жұлдыз 

Педагогика 

ғылымдарының 

докторы 


Мәулен 

Әбдiкерiмұлы  Құдайқұловтың  туғанына  85  жыл 

5.03.1931 

      Құдайқұлов  Мәулен  Әбдiкерiмұлы  1931  жылы  5  наурызда    Оңтүстiк Қазақстан облысы, Түлкiбас ауданы Сарыбұлақ ауылында дүниеге келген. 

      1949-1952  жж.  Оңтүстiк  Қазақстан  облысы  Алғабас  ауылында  бастауыш 

жетi жылдық және орта мектепте мұғалiм болып iстедi. 

      1960  жылы  Шымкент  педагогикалық  институтының  физика-математика 

факультетiн  бiтiрдi.  1966  жылы  кандидаттық  диссертация  қорғады.  1968 

жылдан  Абай  атындағы    Қазақтың  педагогикалық  институтында  мұғалiм, 

1968-1974 жылдары осы институтта кафедра меңгерушiсi болды, 1978 жылы 

докторлық  диссертация  қорғады,  ал  1985  жылы  Қазақтың    мемлекеттiк 

қыздар педагогикалық институтында оқу бөлiмiнiң проректоры болып iстедi. 

      М.Құдайқұлов  Қазақстан    мектептерiн  киноландыруды  ұйымдастыру 

педагогикалық  және  методикалық  мәселелерiн  зерттеумен  айналысты.  Ол 

республика  мектептерi  мен  жоғары  оқу  орындарында  техникалық 

құралдарды пайдаланудың бiрқатар озық тәжiрибесiн жинақтады, оқу киносы 

жайлы алғашқы оқу құралын жазып шығарды, оқу кинематографиясы жайлы 

тұңғыш орысша-қазақша терминологиялық сөздiктi жасады.  

     М.Құдайқұлов  мұғалiмдер  үшiн  әдістемелік  құрал,  педагогикалық 

институттар студенттерiне арнап оқу құралдары мен бағдарламалар жасады. 

М.Құдайқұловтың  бұдан  кейiнгi  зерттеулерi  келешек  мұғалiмдердi 

даярлаудың тиiмдi жолдары мен жүйесiн ашуға бағытталды. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

      Құдайқұлов  М.Ә.  Қабiлеттiлiк.  Дағды.  Шеберлiк  /М.Ә.Құдайқұлов.  – 

Алматы: Қазақстан, 1986. – 118 б.  

      Құдайқұлов М.Ә.  Оқу  киносының  практикумы:  Педагогикалық 

институтқа  арналған  оқу  құралы  (Қазақ  ССР  Жоғары  және    орта  арнаулы 

бiлiм министрлiгi бекiткен) /М.Ә.Құдайқұлов. – Алматы:Мектеп,1970. – 71 б. 

       Құдайқұлов  М.Ә.  Мектеп  оушыларын  оқыту  мен  тәрбиелеуде  қазiргi 

заманғы  техникалық  құралдарды  пайдалану.  Лекторға  көмекшi  құрал 

/М.Ә.Құдайқұлов. - Алматы, 1972.- 21 б. 

      Құдайқұлов  М.Ә.  Оқу  киносы.  Педагогикалық  институттарға  арналған 

оқу құралы /М.Ә.Құдайқұлов. – Алматы: Қазмембас, 1962. – 183 б.       Құдайқұлов 

М.Ә.  Ғылым  және  дiн  аспан  денелерi  туралы 

/М.Ә.Құдайқұлов.  –  Алматы:  Қазмембас,  1962.  –  71  б.  (Ғылыми  ағарту 

кiтапханасы). 


37 

 

          Құдайқұлов  М..  Ғылыми  жүйеге  келтiрiлсе…: Республикалық 

педагогикалық  оқу  орындарында  кәсiптiк  бағдарлау  жұмысын  жүргiзетiн 

тәрбиешiлер даярлауды қолға алу

 /М.Ә.Құдайқұлов // Қазақ әдебиетi. – 1986. – 25 шiлде. 

       Құдайқұлов  М.Ә.  Қолданбалы  педагогика  мен  психология  жайында/ 

М.Ә.Құдайқұлов, Қ.Жарықбаев //Социалистiк Қазақстан. – 1986. – 6 маусым. 

      Мұғалiмдердi  даярлау  және  олардың  мамандығын  жетiлдiрудiң 

актуальды  проблемалары  туралы  /М.Құдайқұлов  //Қазақстан  мектебi.  – 

1971. – № 6. 

      Құдайқұлов М..  Мұғалiмдердi даярлау тәжiрибемiзден /М.Ә.Құдайқұлов   

//Қазақстан мектебi. - 1973. – № 2.        Құдайқұлов 

М.Ә.

Пединститут 

пен 

мектептiң байланысы                                    

/М.Құдайқұлов // Қазақстан мектебi. – 1985. – №12. – 11-14 б.       Құдайқұлов  М..  Оқулық  -  бiлiмнiң  қайнар  көзi  немесе  дүние  жүзiлiк 

деңгейде  мәртебелi  қаржыландыру  дегенiмiз  не?  /М.Құдайқұлов  //  Халық 

кеңесi. – 1992. – 4 желтоқсан. 

       Құдайқұлов  М.Ә.      Тiл    үйренуге  ынта  керек    /М.Құдайқұлов                      

// Егемен Қазақстан. – 1992. –  19 желтоқсан. 

      Құдайқұлов  М.Ә.  Адамдық  қасиеттiң  ең  негiзгiсi не?: 

мектепте, жоғары оқу  орындарында  бiлiм  берудiң  жаңа  жүйе  үлгiсiн  жасау

  /М.Ә.Құдайқұлов //Ақиқат. – 1993. – № 10. – 27-28 б. 

      Құдайқұлов  М.  Нарықтық  педагогикаға  көшейiк    /М.Құдайқұлов  //ҒПО 

хабаршысы,  Абай  атындағы  Қазақтың  мемлекеттiк  педагогикалық 

университетi. - 1993. – № 3. - қараша. - 2-б. 

      Құдайқұлов М.  Оқулықтар  жасау  -  ғалым-педагогтар  парызы 

/М.Құдайқұлов //Қазақстан мұғалiмi. – 1993. – 10 желтоқсан. 

       Құдайқұлов  М.  Оқулыққа  –  мәртебелiк  қаржыландыру  /М.Құдайқұлов 

//ҒПО хабаршысы, Абай атындағы Алматы мемлекеттiк университетi. – 1994. 

– № 15. - қараша. 

       Құдайқұлов  М.Ә.  Бетбұрысымыз  –  бизнес,  немесе  оқушыларды 

кәсiпкерлiкке  қалай  баулимыз?  /М.Ә.Құдайқұлов,  Д.Құдайқұлов  //Қазақстан 

мектебi. – 1997. – № 11-12. – 42-45 б. 

       Құдайқұлов  М.Ә.  Терминдердi    тiлiмiзге  дұрыс  телиiк/М.Құдайқұлов 

//Алматы ақшамы. – 1997. – 3 желтоқсан. 

       Құдайқұлов 

М.Ә. 

Этнопедагогикалық 

бiлiм 

беру 


мақсаты 

/М.Ә.Құдайқұлов, Ж.Асанов // Қазақстан мектебi. – 1997. – № 1. – 43-44 б.        Құдайқұлов  М.  Өзiңдi  өзiң  құрметте: 

қазақ  ұлтына  қатысты  жайлар         /М.Құдайқұлов // Парасат. – 1998. – № 7. – 27 б. 

       Құдайқұлов  М.Ә.  Бiлiм  беру  реформасын  қалай  жүргiзу  керек 

/М.Ә.Құдайқұлов //Егемен Қазақстан. 1998. - 25 ақпан. 

      Құдайқұлов  М.  Іздеуден  жалықпаған  феномен  ғалым:  [профессор 

С.Қалиұлы  туралы]  /М.Құдайқұлов  //Қазақстан  педагогикалық  ғылымдар 

академиясының  хабаршысы=Вестник  академии  педагогических  наук 

Казахстана. – 2009. - № 2. – 81-82 б. 38 

 

       Құдайқұлов М.   Кәсіпкер 

тұлға 


тәрбиелеудің 

мемлекеттік 

тұжырымдамасын  жасау  қажет:  [ҚазҰПУ-нің  профессоры,  педагогика 

ғылымдарының  докторы  Мәулен  Құдайқұловпен  сұхбат]  /сұхбаттасқан 

Б.Бейсенұлы   / М. Құдайқұлов  // Айқын. - 2010. - 30 желтоқсан (№ 242). 

       Құдайқұлов  М.   Білімді  капиталға  айналдыруды  үйренуіміз  керек             

/ М. Құдайқұлов  //Айқын. - 2010. - 28 шілде.

 

      Құдайқұлов  М.   Менің  ерекшелігім  -  үздіксіз  жаңалық  іздеу:  [Абай 

атындағы  Қазақ  ұлттық  педагогикалық  университетінің  профессоры, 

педагогика  ғылымдарының  докторы  Мәулен  Құдайқұловпен  сұхбат] 

/сұхбаттасқан Берік Бейсенұлы / М. Құдайқұлов // Айқын. - 2011. - 17 наурыз        Профессор  Мәулен  Құдайқұлов:  «Болмайды...»  дегенді  болдыруға 

ұмтылумен келемін  //Алматы ақшамы. - 2013. - 16 мамыр. Ол туралы: 

      Құдайқұлов  Мәулен  Әбдiкәрiмұлы  //Батырбеков  М.  Высшая  школа 

Казахстана в лицах. Кн.2. - Алматы

 Рауан, 2000. – 349 б.       Құдайқұлов Мәулен Әбдiкерiмұлы  //Қазақ ССР. Қысқаша энциклопедия. 

Т.3. – Алматы, 1988. – 331 б.       Құдайқұлов 

М.  //Мадин  И.Б.  Қазақстанда  совет  дәуiрiндегi 

педагогикалық ой-пiкiрдiң дамуы. – Алматы, 1979. – 72-76 б. 

     Аймахан  Қ.  Кәдімгі  Құдайқұлов:  [педагогика  ғылымдарының  докторы, 

профессор  Мәулен  Құдайқұлов  туралы]  /Қ.Аймахан  //Алматы  ақшамы.  – 

2006. – 4 наурыз. 

     Аймахан  Қ.   Мәулен  Құдайқұлов  интеллектуалды  ғалым  атанды: 

[педагогика ғылымдарының докторы, ҚазҰПУ-нің профессоры] / Қ. Аймахан 

// Алматы ақшамы. - 2013. - 12 наурыз. 

      Әлімбекова  Г.  Мәулен  Құдайқұлов  (1931):  [педагогика  ғылымдарының 

докторы, 

профессор 

Мәулен 


Құдайқұлов 

туралы] 


/Г.Әлімбекова 

//Білім=Образование. – 2008. - № 6. – 104-105 б.      Әлімбекова 

Г.   Мәулен 

Құдайқұлов 

(1931 

ж.): 


[педагогика 

ғылымдарының  докторы,  профессор  Мәулен  Құдайқұлов  туралы]                   

/Г. Әлімбекова// Білім=Образование. - 2008. - № 6. - 104-105 б. 

     Ғұлама ғалым, қарымды қаламгер (Мәулен Әбдікәрімұлы Құдайқұлов 75 

жаста) // Білім-Образование. – 2006. - № 3. – 86-87 б. 

      Қалдан  Е.   Құдайқұлов  –  «ХХІ  ғасырдың  көрнекті  интеллектуалы»: 

[Абай  атындағы  Қазақ  Ұлттық  педагогикалық  университетінің  профессоры 

Мәулен Құдайқұлов туралы] / Е. Қалдан  // Айқын. - 2013. - 13 сәуір. 

     Молдабеков  Ж.  Өнеге  өрiсi,  ұстаз  ережесi



педагогика  ғылымының докторы,  педагог-ғалым,  профессор  Мәулен  Құдайқұловтың  «Өмiр-өнеге» 

атты кiтабы туралы

 /Ж.Молдабеков //Қазақстан мектебi. – 2001.- № 7. – 64 б.       Шәмшатұлы  И.  Ұлағатты  ұстаз,  парасатты  ғалым

 педагогика 

ғылымдарының  докторы,  профессор  Мәулен  Әбдiкәрiмұлы  Құдайқұлов  70 

жаста


 /И.Шәмшатұлы //Қазақстан жоғары мектебi.- 2001. - № 2.- 242-243 б. 

 

 


39 

 

Наурыз 8 жұлдыз 

Педагог, 

әдiскер, 

педагогика 

ғылымдарының  

кандидаты,          қоғам  қайраткерi    Рафиқа  Бекенқызы Нұртазинаның туғанына 95 жыл 

8.03.1921 

       Нұртазина  Рафика  Бекенқызы  1921  жылы  8  наурызда  Павлодар облысы, Павлодар ауданы Энергетика поселкесiнде туған. 1951 жылы Қазақ 

мемлекеттiк  қыздар  педагогикалық  институтын  бiтiрiп,  осы  жылы 

Алматыдағы № 12 қазақ орта мектебiнiң орыс тiлi мен әдебиетiнiң мұғалiмi, 

әрi  оқу  iсiнiң  меңгерушiсi  болды,  ал  1971  жылдан  1985  жылға  дейiн  осы 

мектептiң  директоры  болды.  1974  ж.  «Пути  активизации  познавательных 

интересов  при  обучении  русскому  языку  в  казахской  школе»  деген 

тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. 

     Рафиқа  Бекенқызының      педагогикалық,  әдiскерлiк  қызметi  Алматыдағы 

№ 12 қазақ орта мектебiмен тығыз байланысты.   1984 ж.     № 12 қазақ орта 

мектебi    республикадағы  ең  үздiк  мектеп  аталып,  Казақ  КСР  Жоғарғы  

Кеңесiнiң  Құрмет  грамотасымен,  1985  ж.  КСРО    Халық  шарушылығы 

жетiстiктерi көрмесiнiң қола медалiмен марапатталды. 

     Нұртазина  40-қа  жуық  ғылыми-методикалық  еңбектердiң  (орыс  тiлiнде) 

авторы  және  қазақ  мектептерiндегi  орыс  тiлi  мен  әдебиетi  бағдарламасын 

құрастырушылардың  бiрi.  Р.Нұртазина  Бүкiлодақтық  ғылыми-методикалық 

конференцияларға қатысты. Бүкiлодақтық мұғалiмдердiң 2, 3 және 4 съезiнiң, 

Қазақстан Республикасы бiлiм қызметкерлерiнiң 1 съезiнiң делегаты болып, 

баяндамалар  жасап  отырды.  КСРО  Кәсiпшiлер  одағы  14,15  съездерiнiң, 

Қазақстан  Коммунистiк  партиясының  13  съезiнiң  делегаты.  1972-1978  жж. 

Республика  Педагогикалық  қоғамы  кеңесiнiң    төрайымы  болып  сайланды. 

1981-1987  жж.  КСРО  және  Қазақ  КСР  ғылыми-әдiстеме  кеңесiнiң  мүшесi 

болды. 


       Р.Нұртазинаның    педагогикалық  еңбегi  туралы  көптеген  мақалалар, 

очерктер жазылып, телефильмдер мен телехабарлар дайындалды. 

      Р.Нұртазинаның  педагогикалық  қоғамдағы  iстеген  еңбегi  жоғары 

бағаланып, Қазақ КСР-i мектебiне еңбек сiңiрген мұғалiм, Социалистiк Еңбек 

Ерi,  Қазақстанның  халыққа  бiлiм  беру  iсiнiң    үздiгi  атағы  берiлдi,  КСРО 

Педагогикалық Ғылым Академиясы мен КСРО Оқу министрлiгiнiң  «Құрмет 

грамотасы», «Ленин орденi», «Құрмет Белгiсi» орденiмен және медальдармен 

марапатталды. Алматы қаласының құрметтi азаматы. ӘДЕБИЕТТЕР: 

      Нұртазина Р.Б. Балғындар сергек боп өссе: 

Алматы қ. № 12 қазақ орта мектебiнiң  директоры  Р.Б.Нұртазинаның  мектептегi  дене  тәрбиесi  жайлы 

әңгiмесi


 /сұхбат әңгiме жүргiзген А.Шымырбаев   //Спорт.-1981. – 1 мамыр. 

      Нұртазина  Р.Б  Бала  –  бауыр  етiң  десек  те…:

Қазақ  КСР-iне  еңбек сiңiрген  мұғалiм  Р.Б.Нұртазинамен  әңгiме  /әңгiмелескен  И.Чуприна

               // Арай. – 1987. –     № 4. – 29 б. 

       Нұртазина  Р.Б.  Дәрi  дәйегi:

Алматы  қ.  №  12  мектептiң  орыс  тiлi  мен әдебиетi пәнi мұғалiмiнiң тәжiрибесiнен

  //  Коммунистiк  еңбек.  –  1988.  – 12 наурыз. 

40 

 

      Нұртазина  Р.Б    Қайырымдылыққа  шақырған  қоңырау  /Р.Б.Нұртазина       // Арай. – 1987. – № 4. – 27 б. 

       Нұртазина Р.Б Ұстаз бақыты: 

ұстаз, жаңашыл педагог Р.Нұртазинамен сұхбат/әңгiмелескен Ж.Қашқынов

 //Қазақстан мектебi.– 1996.– № 3.–30-33 б. Ол туралы

        Нұртазина Рафика Бекенқызы  //Қазақ КСР. Қысқаша энциклопедия. – 

Т. 3. – Алматы, 1988. – 396 б. 

        Рафиқа Бекенқызы Нұртазина (педагог-әдістемеші, ғалым, Қазақ КСР-

нің халық ағарту үздігі (8.03.1921-2.04.2013)): [қазанама] // Алматы ақшамы. - 

2013. - 4 сәуір. 

       Рафиха  Бекенқызы  Нұртазина  (дарынды  педагог,  білікті  басшы, 

танымал  тұлға,  еңбек  ардагері):  [қазанама]  //  Егемен  Қазақстан.  -  2013.  -  3 

сәуір. 


        

Аймахан  Қ.  Ұстаз  Рафиқа  Бекенқызы  Нұртазина

 ұлағатты  ұстаз 

Р.Б.Нұртазинамен әңгiме /әңгiмелескен Аймахан

  //Алматы  ақшамы.  –  2001. – 8 наурыз.

 

        Асқар  Л.   Ұлағат:  [Қазақстанға  еңбегі  сіңген  мұғалім,  Еңбек  Ері, педагогика ғылымдарының кандидаты Рафиқа Бекенқызы Нұртазина туралы] 

/ Л. Асқар // Ана тілі. - 2014. - 27 ақпан - 5 наурыз. 

     Әбдірәсілова  Б. Қос тілге дәнекер болған: [ұстаз Рафика Нұртазина 85-ке 

толып отыр] /Б.Әбдірәсілова //Білім әлемі. – 2006. – 15 наурыз. 

     Бекмұратұлы С. Шәкірт санасына әсер ете алу – мұғалім машықтығының 

кепілі: [Еңбек Ері, Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі Рафиқа Нұртазина 

жайлы] /С.Бекмұратұлы //Алматы ақшамы.- 2008. – 4 ақпан 

     Билан  Л.  Ұстаздардың  ұстазы:  [Рафиқа  Нұртазина  туралы]  /Л.Билан 

//Айқан. – 2006. – 11 наурыз. 

         Дүйсенбайқызы  А.   Ұлтжанды  ұстаз:  [ұстаз,  ғалым,  қайраткер  Рафиқа 

Бекенқызы Нұртазина туралы] / А. Дүйсенбайқызы // Ана тілі. - 2011. - 17-30 

наурыз. 

     Есали  А. Түзу  ағаштың  көлеңкесі  қисық болмайды: [Қазақстанның еңбек 

сіңірген мұғалімі Рафиқа Нұртазинаға 85 жыл] /А.Есали // Егемен Қазақстан. 

– 2006. – 17 наурыз. 

    Ескендір  Р.  Ұстазға  тағзым:  [Қазақстанның  еңбек  сіңірген  мұғалімі 

Р.Нұртазинаның  85  жылдық  мерейтойын  салтанатпен  атап  өтті]  /Р.Ескендір 

//Алматы ақшамы. – 2006. – 14 наурыз. 

     Жалғасқызы Р. Сiздiң әр күнiңiз дастан едi



Социалистiк Еңбек Ерi, Ұстаз Р.Б.Нұртазина  80  жаста

  /Р.Жалғасқызы  //Алматы  ақшамы.  –  2001.  –               1 наурыз. 

      Жалғасова  Р.  Жұлдызы  жанған  ұстаз: 

Социалистiк  Еңбек  Ерi  Рафика Нұртазина 70 жаста

 /Р.Жалғасова // Қазақстан мұғалiмi. – 1991. – 1 наурыз.       Қашқынов  Ж.  Дидарыңыз  нұр  шашып  тұра  берсiн: 

Өлең.  Еңбек  Ерi Рафика Нұртазинаға

 /Ж.Қашқынов //Қазақстан мектебi. – 1996. – № 3. - 26 б.       Қожахметова  Р.  Өнегелi  өмiр



Р.Б.Нұртазина  жайындағы  ұстаз  лебiзi 

/Р.Қожахметова //Қазақстан мектебi. – 2001. – 28 ақпан. 41 

 

      Мамырдың  жылы  жауынындай  8  наурыз  күні  Рафиқа  Нұртазина  90 жасқа толады //Алматы ақшамы. – 2010. – 6 наурыз. 

      Миразова  А.  Мамырдың  жылы  жауынындай:  [ұстаз,  Социалистік  Еңбек 

Ері  Рафиқа  Нұртазина  туралы]  /А.Миразова  //  Алматы  ақшамы.  –  2010.  –  6 

наурыз. 


      Миразова  А.   Ақ  батасынан  бақытымды  таптым:  [ұстаз  Рафиқа 

Бекенқызы  Нұртазина  туралы]  /  А.  Миразова//  Алматы  ақшамы.  -  2013.  -  4 

сәуір. 

      Сәкенова Р. Адамға әсер ете алу бақытына ие болған жан. Даңқты ұстаз, 

Социалистік  Еңбек  Ері,  Қазақстанның  еңбек  сіңірген  мұғалімі  Рафиқа 

Нұртазинаның туғанына 85 жыл /Р.Сәкенова // Алматы ақшамы.  – 2006. – 7 

наурыз. 


        Сәкенова 

Р.   Қанағатшылдығымен 

таңғалдырып 

еді: 

[ұстаз, 


Социалистік Еңбек Ері Рафиқа Бекенқызы Нұртазина туралы] / Р. Сәкенова   

// Алматы ақшамы. - 2013. - 4 сәуір. 

      Сейсенова  А.  Әзілхан  Нұршайықов:  «Рафиқа  –  қазақтың  Толстойы»: 

[ұстаз Р.Нұртазина туралы]  / А.Сейсенова // Айқын. – 2006. – 11 наурыз. 

      Сейсенова  А.  Ұстаз:  [Қазақстанның    білім  беру  саласының  үздігі, 

Социалистік  Еңбек  Ері  Рафиқа  Бекенқызы  Нұртазина  туралы]  /А.Сейсенова    

// Егемен  Қазақстан. – 2010. – 21 мамыр. 

       Сейсенова 

А.   Ұстаз:[Рафиқа 

Бекенқызы 

Нұртазина 

жайлы]                     

/А. Сейсенова // Егемен Қазақстан. - 2010. - 21 мамыр. 

      Ұстаздардың  ұстазы  Рафиқа  Нұртазина  сексенге  келді  //Қазақстан 

мұғалімі. – 2001. – 28 ақпан. 

      Шанина  Ж.Қ.  Ұлы  ұстаз  жолымен

 ұлағатты  ұстаз,  Қазақстанға  еңбегi 

сiңген  мұғалiм  Р.Б.Нұртазина  80  жаста

  /Ж.Қ.Шанина  //Алматы  ақшамы.  – 2001. – 1 наурыз. жүктеу 1.1 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет