Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігіжүктеу 1.07 Mb.

бет1/7
Дата22.03.2017
өлшемі1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

3

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И СƏТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Металлургия жəне полиграфия институты«Түсті металдар металлургиясы» кафедрасы

СТУДЕНТТІҢ ПƏНДІК ОҚУ ƏДІСТЕМЕЛІК  КЕШЕНІ

«Металдар жəне оның қосылыстары »

пəні бойынша050709-«Металлургия» мамандығына арналған

Алматы 2008

4

Қ.И. Сəтбаев атындағы ҚазҰТУ  студенттеріне арналған «Металдар жəне оның қосылыстары»

пəні бойынша 050709- Металургия   студенттері үшін оқу- əдістемелік кешені

Құрастырғандар: ТММ кафедрасының аға оқытушысы Ақылбекова Шолпан Қалықұл-қызы,

                  ТММ кафедрасының аға оқытушысы Плахин Геннадий Александрович

Андатпа (аннотация) «Металдар  жəне  олардың  қосылыстары»пəнінің  оқыту  əдістемелік

кешені  (СП  ОƏК) 050709 Металлургия  мамандығының  типтік  жəне  оқу  жоспары  негізінде

жазылады. Оқу- əдістемелік  кешенді  типтік  бағдарламалар  негізінде  тьютор  дайындайды,

баспаханалық  əдіспен  басылып  шығаралады  жəне  несиелік  жүйе  бойыеша  оқитын  студенттерге

арналады. Оқу-əдістемелік  кешен  студенттерге  пəнді  оқу  алдында  беріледі  жəне  ол  пəннің  оқу

бағдарламасы(SyIIabus), курстың  оқу  жоспары, студенттерге  арналған  өзіндік  жұмыстар  бойынша

тапсырмалар  жүйесі, пəн  бойынша  есеп  беру  жұмыстардың  орындау  кестесі, өзіндік  бақылау  үшін

тест тапсырмалары, жазбаша жұмыс тақырыптары жəне емтихан сұрақтарының тізімінен тұрады. СП

ОƏК дайындау жəне пайдалану мынадай міндеттерді шешуге бағытталуы тиіс: нақты мамандықтың

білім  бағдарламасындағы  оқу  пəнінің  орны  мен  рөлін  анықтау; білім  бағдарламасын  пəнаралық

логикалық  байланыспен  іске  асыру; оқу  мерзімін  тақырып  оқу  сабақтарының  түрі  бойынша  бөлу;

студенттердің  дəрісхана  жəне  дəрісханадан  тыс  уақыттағы  өздік  жұмыстарын  ұйымдастыру;

студенттердің  танымдық  жəне  шығармашылық  жұмысын  белсендіру; оқү  жəне  зерттеу

жұмыстарының өзара байланысын қамтамасыз ету.

© Қ. И. Сəтбаев атындағы

                                                              Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2008


5

1. Пəннің оқу бағдарламасы –SILLABUS

     1.1. Оқытушылар туралы мəліметтер Сабақ жүргізетін  аға оқытушы Ақылбекова

Шолпан Қалықұл-қызы     1.2. Пəн туралы мəлеметтер

  Байланыс ақпараты: тел. 257-71-90 қосымша 71-90

  Кафедрада болатын уақыты: аудитория 118, 120 ТКҒ, 9.00–17.00

     1.2 Пəн туралы мəліметтер:

Атауы:  «Металдар жəне оның қосылыстары»

Кредит саны: 2

Өткізу орны: ауд. 120, 118 ТКҒ.

1-кесте

Оқу жоспарының көшірмесі

Апталық академиялық сағаттар

Курс

Семест


р

кре


дитте

р

Дəрістер  Тəжірибеліксабақтар

СӨЖ


СОӨЖ

Барлығы


Бақылау

түрі


2

 3

21

1

22

6

Емтихан1.3. Пререквизиттері

Материал мазмұны «Математика», «Физика», «Химия», «Экология» пəндеріне1.4. Постреквизиттері: пəнді  оқыту  барысында  алынған  білімдерді  қолданатын

келесі пəндер тізімі  «Физикалық жəне колоидтық химия», «Минерология», «Кəсіби пəндер

тізбегі»

1.5. Пəннің мақсаттары мен міндеттері

1.5.1.Пəнді оқытудың мақсаты

Студенттерде табиғатта металдардың таралуы жəне тұру пішінін, бейорганикалық заттарды,

пайдалы қазбаларды, кендер мен металдарды топтастыру туралы білімдерін қалыптастыру;

қара  жəне  түсті  металдарды  алудың  принципиалдық  əдістері, қара  жəне  түсті

металдардың өндірісі мен қолданысындағы.

Олардың  минералды  –  шикізат  қоры  ауданындағы  білім  негізін  беру,  сонымен  қоса

болашақ  кəсіби  қызметімен  байланысты  тəжірибелік  тапсырмаларды  шешу  дағдыларын

қалыптастыру.

 1.5.2. Пəнді оқытудың міндеттері

Студенттер оқып үйрену нəтижесінде;

-

металдардың  табиғатта  таралуын, олардың  физикалық  жəне  химиялық  қасиеттерінбілуі керек;

-

металдар  табиғатын  жəне  олардың  тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш  тармен,қышқылдармен жəне сілтілермен өзара əсер ету, заңдылығын білуі керек;

-

пайдалы қазбалар, кендер жəне металдар топтасуын білуі керек;-

метал негізінде химиялық қосылыс құрамына

-

күрделі заттың химиялық құрамы бойынша химиялық формула шығара алуы керек-

металл  алудың  жалпы  металлургиялық  тəсілдерін  жəне  олардың  халықтық –

шаруашылықтағы алатын орнын білуі керек;

-

термохимиялық  жəне термодинамикалық есеп жүргізе алуы керек;-

кеннің заттық құрнамына жəне байыту өнімдеріне есеп жүргізе алуы керек

-

маңызды  қара  жəне  түсті  металдардың  əлемдік  деңгейде, ТМД  елдерінде  жəнеҚазақстан  Республикасында  өндірісі  жəне  қолданысы, минералды – шикізат

ресурстары аумағында бағдарлап білуі керек;

-

Кейбір  металдармен  олардың  қосылыстарының  адам  ағзасына  қауіпті  əсер  етуініңсалыстырмалы деңгейін білу керек.

6

1.6. Графикалық орындалу, тапсырмалар түрі жəне тізімі

- тапсырмалар  тізімі  жəне  түрлері (рефераттар, бақылау  жұмыстары, үй

тапсырмаларының тақырыптары)

- ұсынылған əдебиеттер тізімі

- орындалу уақыты

-бақылау түрлері (өздік жұмыс, бақылау жұмысы, реферат), студенттер кестемен оқу

семестрінің  басында танысады.

2-кесте


Тапсырмалар түрі жəне олардың орындау мерзімі

Түрі


Жұмыс

түрі


Жұмыс тақырыбы

Ұсынылатын

əдебиетке

(беттері


көрсетілген)

сілтеме


Аптадағы

өткізу


мерзімі

Тəжірибе


лік  сабақ

1

-1ӨЖ-1

ӨЖ-2


Химияның сандық заңдары жəне

олардың негізінде стехиометриялық

есеп

№1 үй тапсырмасы№2 үй тапсырмасы

5 нег.[18-26]

6 нег. [4-16]

5нег. [18-20]

5нег. [26-32]

6 нег. [8-16]

1

3

Тəжірибелік  сабақ

2

ӨЖ-3Д.И. Менделеевтің периодтық

кестесі жəне металдардың

электрондық конфигурациясының

құрылуы


№ 3 үй тапсырмасы

1нег. [48-53]

6нег. [81-85]

5нег. [11-80]

5

5

Тəжірибелік  сабақ

3

Химиялық реакцияларзаңдылықтары жəне олардың

негізінде есеп

№ 4 Үй тапсырмасы

5нег. [53-61]

5нег. [62-70]

5нег. [54-56]

5нег. [65-68]

7

Тəжірибелік  сабақ

4

Қара металл өндірісіндегіметариалдық баланс  негізі

№ 5 Үй тапсырмасы

5. [53-62]

6нег. [13-19]

9

Ағым


дық

 б

 а қ

 ы

 л а у

Тəжірибе


лік  сабақ

5

Түсті металл өндірісіндегіматериалдық баланс негізі

№6 Үй тапсырмасы

20 қос.[23-32]

22қос. [8-25]

6 нег. [20-26]

11

АБ- 11 - модуль бойынша өздік бақылау

жүргізу үшін мəтіндегі тапсырмалар

Лекция конс.

8

Арал

ық

бақылауАБ - 2

2 – модуль бойынша өздік бақылау

жүргізу үшін мəтіндегі тапсырмалар

Лекция конс.

13

Реферат 1  Периодтық жүйедегі қосалқытопшалардағы металдардың жалпы

сипаттамасы

3 нег.[166-

170]


6

7

Рефарат 2 Металдарды алу жəне қолдану

аумағы, ашылуына қысқаша тарихи

анықтама


23қос.[287-

295]


24қос.[163-

308]


14

ЖС – 1  


1 жəне2 дəрістік сабақтардың

бақылау сұрақтары

Дəріс- конс.

2

ЖС – 23 жəне 4 дəрістік сабақтардың

бақылау сұрақтары

-//-

4

ЖС– 35 жəне 6 дəрістік сабақтардың

бақылау сұрақтары

-//-

10

ЖС - 47 жəне 8 дəрістік сабақтардың

бақылау сұрақтары

-//-

12

Бақылаужұмысы

Шикізаттың кешенді қолдануының

коэффициентік есебі

25 қос. [15-

16]

15

Қорыты

нды


ба

қыла


у

Экзамен   Пəннің тақырыптық жоспары мен

келісіледі

1-8қос.


Дəріс- конс.

17

                1.7 Əдебиеттер тізімінің мазмұнынаНегізгі əдебиеттер

1. Лидин Р.А. Справочник по общей и неорганической химии. - М.: Просвещение, 1997.

– 256 с.

2. Фролов В.В. Химия: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1986. – 343 с.

3. Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии. Пер. с нем., 2-е изд. – М.: Мир, 1985. – 294

с.

4. Хомченко Г.П. Химия: Учебник – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1989. –368 с.

5. Задачник по общей химии для металлургов / Под ред. Б. Г. Коршунова. – М.: Высш.

школа,                    1977. – 255 с.

6.  Плахин Г.А. Общая металлургия / Методические указания к практическим занятиям.

– Алматы: КазНТУ, 2004. – ч.1. – 32 с.

7. Металлургия:  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  В.И.  Коротич  и  др.  –  Екатеринбург:

УГТУ,   2001.

8. Келина И.М. Обогащение руд. – М.: Недра, 1979. – 221 с.

9.  Экономика геологоразведочных работ: Учебное пособие / Под ред. Е.П. Гольдман и

др. –  М.:                  Изд. дом «Руда и металлы», 2000. – 400 с.

10. Комплексное  использование  руд  и  концентратов  /  Под  ред.  В.А.  Резниченко  и  др.  –

М.: Наука,                1989. – 172 с.

11. Яковлев  П.Д. Промышленные  типы  рудных  месторождений: Учебное  пособие  для

вузов. – М.: Недра, 1986. – 358 с.

12. Металлургический  комплекс  стран  СНГ: Экономический  аспект / Под  ред. В.А.

Романец и др. – М.: МИСИС, 2003. – 208 с.

13. Камалов М.Р. Роль микроорганизмов в выщелачивании металлов из руд Казахстана. –

Алматы: Гылым, 1990. – 184 с.

14. Бретшнайдер  Б., Курфюрст  И. Охрана  воздушного  бассейна  от  загрязнений:

технология и контроль; пер. с англ. / Под ред. А.Ф. Туболкина. – Л.: Химия, 1989. –

288 с.

Қосымша əдебиеттер

15. Флёров  А.В. Материаловедение  и  технология  художественной  обработки  металлов:

Учебник. – М.: Высш. школа, 1981. - 288 с.


8

16. Корнилов И.И. и др. Металлохимические свойства элементов Периодической системы

/Монография – Справочник. – М.: Наука, 1966. – 351 с.

17.  Аханбаев К.А. Строение вещества. Основные закономерности химических процессов

/ Учеб. пособие. – Алма-Ата: КазПТИ, 1987. – 79 с.

18. Муканов  Д. Индустриально-инновационное  развитие  Казахстана: потенциал  и

механизмы реализации. – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – 274 с.

19. Расчеты  пирометаллургических  процессов  и  аппаратуры  цветной  металлургии:

Учебное пособие для вузов / Под ред. А.А. Гальнбек и др. – Челябинск: Металлургия,

1990. – 448 с.

20. Флёров  В.Н. Сборник  задач  по  прикладной  электрохимии: Учебное  пособие  для

вузов. – М.: Высш. школа, 1976. – 309 с.

21. Лоскутов Ф.М., Цейдлер А.А. Расчеты по металлургии тяжелых цветных металлов. –

М.:  Металлургия, 1963. – 591 с.

22. Популярная  библиотека  химических  элементов. Марганец – олово / Под  ред. В.В.

Станцо, М.Б. Черненко. – М.: Наука, 1972. – 318 с.

23. Популярная библиотека химических  элементов. Серебро – нильсборий и даме / Под

ред. В.В. Станцо, М.Б. Черненко. – М.: Наука, 1977. – 519 с.

24. Технологические  расчеты в  металлургии тяжелых цветных металлов / Под ред. Н.В.

Гудима и др. – М.: Металлургия, 1977. – 256 с.1.8. Білімді  бақылау  жəне  бағалау. Қ.И  Сəтбаев  атындағы  ҚазҰТУ-дың  барлық

курс  пен  барлық  пəндері  бойынша  студенттердің  білімін  тексеруге  рейтингтік  бақылау

қолданылады. Балдық  рейтингтік  жүйеде  іске  асырылатын  білімді  бағалау  туралы

мəліметтер бақылаудың барлық түрі көрсетілген шкала түрінде беріледі.

Қорытынды  бақылау  кезінде  мамандық  бойынша  жұмыс  оқу  жоспарымен  сəйкес

балды бөлудің (3-кесте) үш нұсқасының бірі ғана таңдалынып алынады.

Мамандық  бойынша  оқу  жұмыс  жоспарына  енгізілген  əрбір  пəннің  рейтингі

қорытынды бақылауға тəуелсіз 100 % шкаламен бағаланады.

Əрбір  пəнге  келесі  бақылау  түрлері  белгіленеді: ағымдық  бақылау, аралық  бақылау,

қорытынды бақылау.

Ағымдық  бақылау  түріне: бақылау  жұмысы, реферат, семестрлік  тапсырма,

коллоквиум, тəжірибелік  сабақтар  орындау  жəне  басқалар  жатады. Қорытынды  бақылау

түріне байланысты бақылау түрілерінің балдық көрсеткіштері қолданылады (3-кесте)

3-кесте


Білімді тексеру жəне бағалау

Қорытынды  бақылау

түрі

         Бақылау түрлері%

Қорытынды бақылау

100

Аралық бақылау100

Емтихан


Ағымдық бақылау

100


        

Пəн  бойынша  ағымдық  жəне  аралық  бақылаудың  нəтижелерін  тапсыру  мерзімі  оқу

процесінің күнтізбелік графигімен анықталады (4-Кесте)

.


9

4-кесте


«Металдар жəне олардың қосылыстары» пəні бойынша оқу процесінің барлық түрдегі

бақылау жұмыстарын өткізудің күнтізбелік жоспары

Апталар


1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14 15


Бақылау

түрлері


ТС-

1

ӨЖ-1

ЖС

ТС-1

ӨЖ-


2

ЖС

ТС-2

ӨЖ-


3

Р

ТС-3

ӨЖ-


4

АБ-


1

ТС-


4

ӨЖ-


5

ЖС

ТС-5

ӨЖ-


6

ЖС

ТС-5

АБ-


2

Р

ТС-5

БЖ

Апта

дағы


бақылау

са

ны2

1

21

2

12

1

21

2

12 1 2

Бақылау түрі ЖС-жедел сұрақ; ТС-Тəжірибелік сабақ; ӨЖ-Өздік жұмыс; Р-Реферат, БЖ

– Бақылау жұмысы; АБ- аралық бақылау.

 Пəннің қорытынды  бағасына шкала бойынша (5-кесте) анықталады.

5-кесте

Студенттер білімдерін  бағалау

Баға


Əріптік

эквивалент

Рейтинтік балл

пайызбен (%)

Балмен

А

95-1004

Өте жақсы

А-

90-94


3,67

В+

85-893,33

В

80-843,00

Жақсы


В-

75-79


2,67

С+

70-742,33

С

65-692,00

С-

60-641,67

D+

55-591,33

Қанағаттанарлық

D

50-54


1,00

Қанағаттанарлықсыз

F

0-49


0

Модуль бойынша  жүргізілетін бақылау   сұрақтары

1- модуль бойынша бақылау жүргізуге арналған сұрақтар:

1.Заттың молекулалық күйімен беймолекулалық күйінде қандай айырмашылық  бар?

2.Химиялық элемент дегеніміз не?

3.Қандай құбылыс аллотропия деп аталады? Ол неден болады?

4.Заттың қатыстық атомдық жəне молекулалық массасы деп нені атайды?

5.Мыс, натрий, кальций, никель сульфаттарының молекулалық массасын есепте.

6.Физикалық жəне химиялық зат дегеніміз не?

7.Заттың массасын сақтау стехиометриялық заңын  жазыңдар?

8.Есептемей, қалыпты  жағдайдағы (Қ.Ж.) 1л  О

2

;  1л  О


3

;  1л  Н


2

  жəне  1л  СО

2

  бірдей  жəнеəртүрлі молекулалар санын көрсет. Жауапты түсіндір.

9.Метеоритті темірдің мөлшермен химиялық құрамын ата.

10.Химиялық қосылыс деген не?


10

11. Заттың агрегаттық күйі түрлерін ата, əрқасысының физика-химиялық мəнін аш.

12. Химиялық дегеніміз не?

13.Сыртқы жағдайдың  əсерінен  заттарда жүретін  процестерді ата, əрқайсысына  түсініктеме

бер.

14. Металл, бейметалл жəне жартылай металл дегеніміз не?15.Жердің беткі қабатттарының құрылысын сипатта.

2- модуль бойынша бақылау жүргізуге арналған сұрақтар:

1.Өсімдік, жануар жəне адам ағзасындағы биологиялық маңызды металдарды атаңдар.

2.Металдарға қандай физикалық қасиеттер тəн.

3.Металдың электр өткізгіштігі, жылу өткізгіштігі жəне серпімділігі немен түсіндіріледі.

4.Қандай  химиялық  қасиеттер  металдарға  тəн  жəне  олардың  атомдар  құрылысымен

химиялық қасиеттер қалай байланысады.

5.Металдардың  қышқыл  ерітінділер  мен  сілтілердің  өзара  əсеріне  мысал  келтір. Сəйкес

келетін реакция теңдігін жаз.

6.Металдарға қандай механикалық қасиеттер тəн, олардың  мəнін аш.

7.Металдарға қандай технологиялық қасиеттер тəн, олардың мəнін аш.

8.Құйма дегеніміз не, оның қандай қасиеттері бар?

9.Металдардың химиялық жəне электрохимиялық коррозиясы деген не?

10.Металдардың негізгі жəне жалпы  химиялық қасиеттері

11.Ең жұмсақ жəне ең қатты металды ата.

12.Д.И. Менделеевтің  ұзартылған  периодтық  кестесінде  қандай  топшалар  негізгі  жəне

қандайы қосалқы деп аталады.

13.Д.И. Менделеевтің  периодтық заңының қазіргі заманғы тұжырымдамасы қандай?

14.Орбиталь дегеніміз не? З жəне Р орбитальдарының пішіні қандай?

15. S-, p-, d-, f- элемент дегеніміз не?

3 – модуль бойынша бақылау жүргізуге арналған сұрақтар:

1. Металлургия дегеніміз не?

2. Металды кеннен, металдар алу тəсілдерін ата.

3.  Металл алуда гидрометаллургиялық əдістің мəні қандай

4. Металл алуда электрометаллургия қандай тəсілдерді қамтиды

5. Металды терең тазалау, яғни аймақтық балқыту əдісінің мəнін аш

6. Металл алудың арнайы əдістерін ата.

7. Ғарыштық металлургияның негізгі жетістіктерін ата.

8. Биометаллургияның маңызын аш, оның жетістіктері мен кемшіліктерін

      ата.

9. Металлургия дегеніміз не?

10. Металдың жəне оның қосылыстарының улылығы қандай физика-

     химиялық қасиеттерімен байланысты

11. Қандай өндірістік жағдай ағзаны зиянды заттармен уландыру арқылы көп

      қауіп төндіреді?

12. Заттардың  улылығы дегеніміз не?

13. Қауіптілік деггейі жəне улы заттың қауіптілігі деген нені білдіреді.

14. Металдардың қандай қосылыстары аллергиялық аурулар туғызады.

15. Ауыр жəне сілтілік металдар  тобының улылық əсер етуіне сипаттама

      бер.Аралық аттестацияға арналған сұрақтар

1.Құрамынмен  жəне  химиялық  қаситтерімен  CuFeS

2

; Cu


3

 FeS


5

, FeS


2

  бейорганикалық

заттардың қайсысына жатады.

2.ZnCO


3

 химиялық формуладан тұратын минералдың атаныз.

3.Мыс-никель концентратта орында қандай сульфидтер басымды.

4.Өндірістік тəсілмен өндеуге ыңғайлы минералды түріндегі немесе металдар қоспалары бар

тау жынысы қалай аталады.


11

5.0,25 моль заттағы халькопириттің массасын анықтаныз.

6.Қалыпты жағдайдағы 100л оттегінің массасын есептеңіз.

7.Жер  қыртысының 6,9% қамтып, тереңіне 10 км  созылатын  мүхиттык  қалдық  қалай

аталады.

8.Қандай  элеметтердің массалық %  үлесі атмосферада көбірек кездеседі.

9.280г көміртегінің тотығында қанша моль бар.

10.Шойынды болаты өңдеу кезінде қандай металлургиялық жабдық қолданылады.

11.Мысты  өңдеудің  қай  сатысында:1) конверттірлеу; 2) отпен  тазалау; 3) электролитпен

тазалау; 4) балқыманы карусельді машинаға құю – қара мыс алады.

12.1)  шихталы  балқыту  ;  2)  қайнаған  қабаттағы  пеш;  3)  айнамалы  трубалы  пеш;  4)

агломераттың машина,-Сульфидті шихтаның тотыға күйдіру кезінде қай процесте автогенді

жылу шығынынан жүреді.

13.Осмий, рутений, рубидий, алюминийдің  ашылуы  химиялық  дамудың  қай  дəуіріне

байланысты.

1.9. Курстың саясаты мен процедурасы

«Металдар  жəне  оның  қосылыстары» пəнін  оқыту  барысындағы  білім  беру  саясаты

студенттерге  қажетті  білімді, дəрістік  жəне  зертханалық  сабақтар  студенттерінің  өздік

жұмыстары бар белсенді үлестірмелі материал қорымен қалыптастыруға бағытталған.Дəрістік курс бірдей көлемдегі 15 дəрісте мазмұны оқылатын 15 тақырыптан тұрады.

Теориялық материалдың мазмұны студенттердің физика жəне химиядан білім алуы есебінде

жүйеленген. Дəрістің  негізгі  жүйесі  Д.И. Менделеевтің  периодтық  заңы  жəне  Периодтық

жүйесі, металдар мен олардың қосылыстарының қасиеттерін оқып үйренгенде саннан сапаға

өту, диалектикалық  заңын  көрнекі  түрде  көрсету  болып  табылады. Пəнді  оқу  барысында

студенттер  атомдар  құрылысының  күрделенуі  бойынша  металдардың  табиғатымен,

химиялық түзілудің (квантық химия) іргетасы болатын электрондық түсінікпен танысады.

Дəрістік  курстың  тақырыптары 3 модульге  бөлінген, əрқайсысында  студенттердің

өз  бетімен  терең  жұмыс  істеу  қажеттіліктерімен  қабілеттерін  анықтайтын  бақылау

сұрақтары болады.

Тəжірибелік  сабақтар  тақырыбы  дəрістік  курсты  көбірек  игеруге  бағытталған. Ол-

алған білімді тəжірибеде қолдануға арналған күрделілігі əртүрлі дейгейдегі тапсырмалардан

тұратын заңдар мен маңызды түсініктерді қамтиды.

Оқытушының  басқаруымен  жүретін  студенттердің  өздің  жұмыстары (СОӨЖ)

пəн  бойынша  оқу  процесінің  барлық  бақылау  түрлерін  өткізудің  күнтізбектілік  кестесінде

қарастырылған  реферат, үй  тапсырмасы, бақылау  жұмыстарын  орындау  үшін  жəне

дəрісханалық білім  материалдары  бойынша  жекелей  кеңес (консультация) алу үшін  жағдай

жасайды.

Оқытушының  қатысынсыз  дəрісханадан  тыс  уақытта  жүргізілетін  студенттердің

өздік  жұмыстары (СӨЖ) дəрістік  жəне  тəжірибелік  сабақтарымен  тығыз  байланысты, ол

студенттердің жекелей жұмыс істеуіне бағыттаған:

-

нұсқалған əдебиеттер негізінде зерттелген сұрақтар  жағдайына талдау;-

есептік сипаттағы үй тапсырмаларының орындалуы;Аралық  бақылау  оқытушы  мен  студенттердің  күнделікті  өзара  іс-əрекетіне  бағытталып,

ұпайдан тұрады; Ұпайды:

-

үй тапсырмасын орындағаны;-

бақылау сұрақтарына толық жауап беріп, белсенді қатысқаны;

-

тест тапсырмаларын орындағаны;-

жазбаша жұмыстарды орындағаны;

-

дəріс конспектілерін сапалы жүргізгені;-

оқу сабақтарына толық  қатысқаны үшін алады.

Тест  дəрісімен  дəрісханалық  сабақ  кезінде  екі  өтпелі (8-13 апта) бақылау  жүргізіледі.

Əр өтпелі бақылаудың тесттері 1 жəне 2 модуль бойынша 50 сұрақ кешенінен тұрады.12

Алған  теориялық  жəне  тəжірибелік  білімді  бағалаудыңқорытынды  түрі

компьютерлік  тестпен  алынатын  емтихан  болып  табылады. Емтихан  тапсырушыларға

əрқайсысында 30 сұрағы  бар 5 нұсқаға  бөлінген  барлығы 120 сұрақтан  тұратын  кешен

беріледі. Дұрыс  жауап  санына  қарай  компьютер  ұпай  шығарады. Нұсқалардың  алғашқы он

сұрағы 1 ұпаймен бағаланса, қалғаны 1,35 ұпаймен бағаланады.

Оқу  процесінің  белгіленген  күнтізбелік  кестесі  бойынша  қандай  да  бір  жұмыс  түрін

өткізбеген  жағдайда, студент  келесі 10 күннің  ішінде  қарыз  болған  тапсырмасын  жоюы

керек. Қандай да бір  тапсырманы өткізген студент емтихандық сессия басында оқып жүрген

пəні бойынша емтиханға жіберілмейді.  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал