Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 0.65 Mb.

бет4/6
Дата11.04.2017
өлшемі0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6

С.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім  

Жүктің (жолаушылардың) тасымалдануын бақылаудағы 

жауапкершілік пен дербес жоспарлау талап етілетін басшылық 

астындағы норманы жүзеге асыру бойынша атқарушылық 

қызмет 

Көлікте жүктерді бекіту икемділігі 

Көлікте жүк тасымалдау 

режелері (көлік түрлері 

бойынша)   

С.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Элементтер  

Өлшемдер 

1.  жүктерді  (тез  бұзылатынғ  қауіпті,  ірі  габариті,  ақтарылма  және  т.б.) 

тасымалдау  кезіндегі  еңбекті  қорғау  талаптарының  орындалуын 

бақылайды 

1.1.жүктерді  тасымалдау  кезіндегі  еңбекті 

қорғаудың нұсқамаларын біледі  

С.3 Модулінің технологиялық картасы «Тасымалдау үшін есептеулердің және құжаттар рәсімделуінің дұрыстығын 

тексеру» Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 60/40 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Жүктерді тасымалдау  үшін 

құжаттарды 

жылдық  келісімге 

сәйкес рәсімдеу 

Тасымалдау 

үшін 


құжаттарды 

жылдық 


келісімге 

сәйкес 


рәсімдеудің  дұрыстыын 

тексереді 

Автомобиль  көлігінде 

жүктерді 

тасымалдаудың  жалпы 

ережелері 

Автомобиль 

көлігінде 

жүктерді 

тасымалдаудың  жалпы 

ережелерін біледі 

 

  

Транспортное 

средство; 

Компьютер, 

принтер,  бланки  и 

бумага 


Жүкті 


тасымалдауға 

есептік 


құжаттардың 

тарифке 


сәйкес 

рәсімделуін 

тексереді 

 Тасымалдау 

үшін 

құжаттарды жылдық 

келісімге 

сәйкес 

рәсімдеудің  дұрыстыын тексереді 

Автомобиль  көлігінде 

жүктерді 

тасымалдаудың  жалпы 

ережелері 

Автомобиль 

көлігінде 

жүктерді 

тасымалдаудың  жалпы 

ережелерін біледі  

С.3 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім  

Тасымал және басқа да қажетті құжаттаманы рәсімдеудегі 

жауапкершілік пен дербес жоспарлау талап етілетін басшылық 

астындағы норманы жүзеге асыру бойынша атқарушылық қызмет 

Іс қағаздарын жүргізу 

Қажетті құжаттаманы толтыру 

(формалар бойынша) 

 

С.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Элементтер  

Өлшемдер 

1.  Жүктерді  тасымалдау  үшін  құжаттардың  жылдық 

келісімге сәйкес рәсімделуін тексереді 

1.1  автомобиль  көлігімен  жүктерді  тасымалдаудың  жалпы 

ережелерін біледі 


2. Жүкті тасымалдауға есептік құжаттардың тарифке сәйкес 

рәсімделуін тексереді 

2.1  автомобиль  көлігінде  жүк  тасымалдаудың  жалпы 

ережелеріне сәйкес есеп құжаттарының рәсімделуін біледі 

 

 

 3.2 Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары* 

 

(орта буын маманының деңгейіне арналған техникалық және кәсіби білім алу оқу жоспарының үлгісі) 

академиялық сағат № 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім  

негізінде 

жалпы орта білім  

негізінде 

2 ж. 10 ай 

10 ай 

Жалпы білім беру пәндері/ жалпы білім беру модульдері 

1448 

  Жалпы гуманитарлық пәндер/ Жалпы  модульдер 

  

308 Әлеуметтік-экономикалық пәндер/ әлеуметтік-экономикалық модульдер 

  

  Жалпы кәсіби пәндер/ жалпы кәсіби модулдер 

462 

252 

1 Кәсіп. Метрополитен кезекшісі 

5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер** 

746 

466 

 5.1  А.1 Қабылдау бағдарын дайындау бойынша және поездарды жнелту 

бойынша электрлік орталықтандыру аппаратындағы жұмыс 

100 


60 

 5.2  А.2 Станция жабдығы мен құрылғыларының (нұсқарлық ауысымдар, 

88 

60 


№ 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім  

негізінде 

жалпы орта білім  

негізінде 

2 ж. 10 ай 

10 ай бақылау құралдары және т.б.) дұрыс жұмысын бақылау 

 5.3  В.1 Жарықты таблоның және барлық бақылау құралдарының 

көрсеткіштерін, поездардың келіп жетуі мен жөнелтілуін тұрақты 

түрде қадағалау 

88 


64 

 5.4  В.2 Пойыздар мен маневрлер қозғалысының күнделікті қажет 

журналдағы жазбаларын орталықтандыру постының операторының 

жүргізуін бақылайды және өзі жүргізеді 

90 

70 


 5.5  В.3 Поездар қозғалысын реттеу бойынша пойыз диспетчерінің 

нұсқауларын орындайды, машинистерге ескертпелерді, пойыз 

диспетчерінің бұйрықтар көшірмесін және басқа пойыздық 

құжаттарды береді және рәсімдейді 

106 

60 


 5.6  С.1  Станция кезекшілері мен операторлары жұмыстарын басқарады 

110 


60 

 5.7  С.2 Дауыс зорайтқыш хабарландырулар арқылы жолаушыларды 

құлақтандырады 

82 


40 

 5.8  С.3 Локомотивті бригадалардың (машинистер) станциялар мен 

аралықтарда  тұруынан кейінгі құрамдарды қабылдауға уақтылы 

түрде келіп жетуін бақылайды 

82 

52 


2 Кәсіп. Тасымал құжаттарын өңдеу бойынша оператор 

5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер** 

540 

420 

5.1   А.1 Ақшалай қаражаттарды сақтау, есепке алу және қабылдау 

бойынша операцияларды жүргізу 

100 


80 

5.2   А.2 Қаржы қызметіне есеп беру 

100 

80 


№ 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім  

негізінде 

жалпы орта білім  

негізінде 

2 ж. 10 ай 

10 ай 5.3   В.1 

Жол және тасымал құжаттарын рәсімдеу, сату

 

100 80 

5.4   В.2 Жүктерді сақтандыруды рәсімдеу 

60 

60 


5.5   С.1 Тасымалдау кезіндегі жүктердің бекітілуінің, орналасуының 

дұрыстығын тексеру 

60 

40 


5.6   С.2 

Жүктерді тасымалдау кезінде еңбекті қорғау талаптарының 

орындалуын бақылау

 

60 40 

5.7   С.3 Тасымалдау үшін есептеулердің және құжаттар рәсімделуінің 

дұрыстығын тексеру 

60 


40 

6  Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер (кәсіпорымен келісім 

бойынша модульдер)   

7  Өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе(оқу, оқу-өндірістік, 

технологиялық, біліктілік) 

Міндетті білім алу оқу мерзімінің жалпы 

көлемінен кем дегенде 40%** 

8  Аралық аттестаттау 

  

  

9  Қорытынды аттестаттау: 

  

  

9.1 


Білім алудың толық курсының қорытындысы бойынша білім 

беру ұйымындағы аттестаттау 

2 аптадан артық емес 

9.2  Кәсіби даярлық пен біліктілікті иемдену деңгейін бағалау 

12 сағаттан кем емес 

10  Кеңес 

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес 

11  Факультативтік сабақтар 

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан 

артық емес  

  

Барлығы  

4960 

1656 


*Негізгі орта білім  негізінде және жалпы орта білім  негізінде  мамандар дайындау кезінде  Техникалық және кәсіби білім 

берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа(ҚРҮҚ  23.08.2012 ж. № 1080) сәйкес «Жалпы білім беретін пәндер», 

«Жалпы гуманитарлық пәндер» мен «Әлеуметтік-экономикалық пәндер» қосылады  

** Оқу жоспарларын әзірлеу кезінде оқу орны біліктілік деңгейіне сәйкес модульдер (пәндер) тізімін алмастыруға және 

толықтыруға құқылы.  

 

3.3 Арнайы пәндер бойынша типтік оқу бағдарламалары 

 

Арнайы  пәндер  бойынша  типтік  оқу  бағдарламалары  (арнайы  модуль  В.1  «Жарықты  таблоның  және  барлық 

бақылау құралдарының көрсеткіштерін, поездардың келіп жетуі мен жөнелтілуін тұрақты түрде қадағалау», арнайы 

модуль  В.3  «Поездар  қозғалысын  реттеу  бойынша  пойыз  диспетчерінің  нұсқауларын  орындайды,  машинистерге 

ескертпелерді, пойыз диспетчерінің бұйрықтар көшірмесін және басқа пойыздық құжаттарды береді және рәсімдейді» 

 

 «Метрополитен бойынша кезекші» арнайы технологиясы пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы. 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Метрополит 

бойынша 

кезекшінің 

лауазымдық 

міндеттерін, 

ҚТ 

және  ЕҚ  бойынша нұсқаманы білу 

Жалпы 


қағидалар 

Кіріспе  

 Метрополит 

бойынша 


кезекшінің 

лауазымдық 

міндеттері, 

ҚТ 


және 

ЕҚ 


бойынша 

нұсқамалар 

Нұсқамалар, 

күнделікті  қажет 

журналдар, 

басқару 


құрылғысы, табло 

Лауазымдық 

міндеттер  және  ҚТ 

мен  ЕҚ  бойынша 

нұсқамалар 

Темір  жол  көлігі 

қызметкерлерінің 

жалпы міндеттері 

Тұтастай 

жол 


шаруашылығын 

және  метрополитен 

құрылыстарын білу 

Ғимараттар  және 

құрылғылар 

Жалпы 


қағидалар. 

Габарит;  

Жол 

шаруашылығының Метрополитендің 

жол 


шаруашылығы 

құрылымдарын, 

Метрополитенн 

мен  станциядағы 

жолдардың 

сұлбалары,  пульт-

ҚР  темір  жолдарын 

техникалық 

пайдалану ережелері 

Алматы, 


ТОО 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

құрылымдары 

мен 

құрылғылары;  жол профилі 

және 


жоспары; жер төсем, 

жолдың 


жоғарғы 

құрылысы 

және 

жасанды 


құрылыстар; 

рельстер 

және 

нұсқарлық ауыстырулар; 

жол 


және 

сигналдық 

белгілер 

 

станция сұлбасын оқып білу 

табло, 


компьютерлер 

«Типография 

оперативной 

печати,2008 

ҚР 

темір 


жолдарында  сиганал 

беру 


бойынша 

нұсқама. 

Астана,2009; 

ҚР 


темір 

жолдарында 

маневрлің  жұмыстар 

мен 


пойыздар 

қозғалысы  бойынша 

нұсқама, 

Астана,2009 

Локомотив 

және 


вагон 

шаруашылығы 

құрылғылары  мен 

құрылымдарын білу 

Локомотив  және 

вагон 


шаруашылығы 

құрылғылары 

мен 

құрылымдары Жолаушылар 

вагонын, 

арнайы 

жылжымалы құрамды, 

сумен 


жабдықтауды  және 

канализацияны  

жөндеуге 

және 


қызмет 

көрсетуге 

арналған  Локомотив 

пен 


вагон 

шаруашылығы 

Жолаушыларды 

тасымалдауға 

арналған 

локоматив  және 

вагон 

шаруашылығы құрылғыларының 

сұлбасын 

оқып 

білу, 


жолаушылар 

пойызын 


Метрополитен 

жолаушыларын 

тасымалдау 

ережелері 

бойынша 

көрнекілік 

оқу 

құралдарының жинағы, 

локомотив 

және 

вагон 


шарушылығы 

ҚР  темір  жолдарын 

техникалық 

пайдалану ережелері 

Алматы, 

ТОО 


«Типография 

оперативной 

печати,2008 

ҚР 


темір 

жолдарында  сиганал 

беру 

бойынша 


нұсқама. 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

құрылғылары 

мен 

құрылымдары; қалпына 

келтіру 


құралдары; 

стациялы 

шаруашылық 

құрылғылары 

мен 

құрылымдары жөндеуге 

жіне 


техникалық 

қызмет 


көрсету 

бойынша 


жұмыстар  түрін 

білу 


құрылғыларының 

сұлбасы, 

нұсқамалар 

Астана,2009; 

ҚР 

темір 


жолдарында 

маневрлің  жұмыстар 

мен 

пойыздар қозғалысы  бойынша 

нұсқама, 

Астана,2009 

Сигнал 


беру, 

орталықтандыру, 

блокадалау, ақпарат 

беру және байланыс 

құрылғыларының 

тағайындалуын 

және 

олаурдың түрлерін білу 

Сигнал 


беру, 

орталықтандыру, 

блокадалау, 

ақпарат 


беру 

және  байланыс 

құрылғылары 

және 


құрылымдары 

Сигналдар; 

автоматты 

және 


жартылай автоматты 

жолдық  блокадалау; 

нұсқарлар 

мен 


бағдаршамдарды 

электрлің 

орталықтандыру; 

диспетчерлік 

орталықтандыру; 

автоматты 

локомотивті  сигнал 

беру 


және 

қауіпсіздік 

құрылғылары 

Сигналдардың, 

бағдаршамдар 

мен 


нұсқарлық 

ауыстырулардың 

түрлерін 

оқып 


білу 

Метрополитен 

жолаушыларын 

тасымалдау 

ережелері 

бойынша 


көрнекілік 

оқу 


құралдарының 

жинағы,  байланыс 

түрлері, 

бағдаршамдар мен 

нұсқарлық 

ауыстырулардың 

тағайындалуы, 

олардың  түрлері, 

пульт-табло, 

нұсқамалар 

ҚР  темір  жолдарын 

техникалық 

пайдалану ережелері 

Алматы, 


ТОО 

«Типография 

оперативной 

печати,2008 

ҚР 

темір 


жолдарында  сиганал 

беру 


бойынша 

нұсқама. 

Астана,2009; 

ҚР 


темір 

жолдарында 

маневрлің  жұмыстар 

мен 


пойыздар 

қозғалысы  бойынша 

нұсқама, 


Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Астана,2009 

Сигнал 

беру, 


блокадалау, ақпарат 

беру және байланыс 

құрылғыларын білу 

Сигнал 


беру, 

блокадалау, 

ақпарат 

беру 


және  байланыс 

құрылғылары 

Нүсқарлар 

мен 


сигналдардың негізгі 

тәуелділігі; 

станциялық 

блокадалау; 

пойыздың  жақындап 

келгені 


жайлы 

хабарландырудың 

автоматты  жүйелері, 

пойыз 


жүрәсәнде 

жылжымалы 

құрамның 

техникалық  қалып-

күйін 

автоматты түрде 

бақылау 


құралдары; 

темір 


жол 

көлігінің 

ақпараттық-

есептеуіш жүйесі  

Негізгі 

тәуелділіктегі 

құрылғыларда 

жұмыс істей білу, 

хабарландырудың 

автоматты 

жүйелерін 

қолдана 


білу, 

пойыз жүрісіндегі 

жолаушылар 

пойызының 

техникалық 

қалып-күйін 

автоматты  түрде 

бақылау 


құралдарын білу 

Метрополитен 

жолаушыларын 

тасымалдау 

ережелері 

бойынша 


көрнекілік 

оқу 


құралдарының 

жинағы, 


бағдаршамдар мен 

нұсқарлық 

ауыстырулардың 

сұлбалары 

ҚР  темір  жолдарын 

техникалық 

пайдалану ережелері 

Алматы, 


ТОО 

«Типография 

оперативной 

печати,2008 

ҚР 

темір 


жолдарында  сиганал 

беру 


бойынша 

нұсқама. 

Астана,2009; 

ҚР 


темір 

жолдарында 

маневрлің  жұмыстар 

мен 


пойыздар 

қозғалысы  бойынша 

нұсқама, 

Астана,2009 

Пойыздар 

қозғалысын 

ұйымдастыру 

Пойыздар 

қозғалысын 

ұйымдастыру 

Пойыздар 

қозғалысының 

графигі 

Пойыз 


қозғалысынң 

элементтерін 

түсіне  білу  және 

пойыз  қозғалысы 

графигінің 

пойыздар 

қозғалысы 

графигі; 

метрополитен 

жолаушыларын 

тасымалдау 

ҚР  темір  жолдарын 

техникалық 

пайдалану ережелері 

Алматы, 

ТОО 


«Типография 

оперативной Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

талаптарын 

орындай білу 

ережелері 

бойынша 

көрнекілік 

оқу 

құралдарының жинағы 

печати,2008 

ҚР 

темір 


жолдарында  сиганал 

беру 


бойынша 

нұсқама. 

Астана,2009; 

ҚР 


темір 

жолдарында 

маневрлің  жұмыстар 

мен 


пойыздар 

қозғалысы  бойынша 

нұсқама, 

Астана,2009 

Станцияяның 

техникалық 

қызметін 

ұйымдастыра білу 

Станцияяның 

техникалық 

қызметін 

ұйымдастыру 

Жалпы 

талаптар; нұсқарлық 

ауысымдарды 

пайдалану; 

маневрлер  өндірісі; 

пойыздар жасау 

Нұсқарлық 

ауысымдарды 

пайдалана  білу, 

пойыздарды 

қалыптастыру 

және  ажыратуды 

қоса 


отырып 

маневр өндіру 

Станцияның, 

нұсқарлық 

ауысымдардың 

үлгісі, 


маневр 

өндірісіне  қажетті 

құралдар 

ҚР  темір  жолдарын 

техникалық 

пайдалану ережелері 

Алматы, 

ТОО 


«Типография 

оперативной 

печати,2008 

ҚР 


темір 

жолдарында  сиганал 

беру 

бойынша 


нұсқама. 

Астана,2009; 

ҚР темір 


Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

жолдарында 

маневрлің жұмыстар 

мен пойыздар 

қозғалысы бойынша 

нұсқама, 

Астана,2009 

Пойыздар 

қозғалысын 

ұйымдастыру 

Пойыздар 

қозғалысы 

Жалпы 

талаптар; пойыздарды 

қабылдау; 

пойыздарды 

жөнелту;  пойыздар 

қозғалысы  кезіндегі 

сигнал  беру  және 

байланыс 

құралдары; 

пойыздар 

қозғалысының 

реттілігі; 

аралықтағы 

пойыздың 

еріксіз 


тоқтауы 

кезіндегі 

әрекеттердің 

реттілігі; 

алмалы-

салмалы 


жылжымалы 

бірліктер қозғалысы 

Пойызды 

қабылдауды, 

жөнелтуді  және 

өткізуді 

білу, 

пойыздар қозғалысы 

кезіндегі  сигнал 

беру 

және 


байланыс 

құралдарын 

түсәне 

білу, 


пойыздар 

қозғалысы 

реттілігін 

білу, 


аралықтағы 

пойыздың  еріксіз 

тоқтауы  кезіндегі 

әрекеттердің 

реттілігін, 

алмалы-салмалы 

Пульт-табло, 

сигнал  беру  және 

байланыс 

құралдары, 

нұсқама 

ҚР  темір  жолдарын 

техникалық 

пайдалану ережелері 

Алматы, 

ТОО 


«Типография 

оперативной 

печати,2008 

ҚР 


темір 

жолдарында  сиганал 

беру 

бойынша 


нұсқама. 

Астана,2009; 

ҚР темір 

жолдарында 

маневрлің жұмыстар 

мен пойыздар 

қозғалысы бойынша 

нұсқама, 

Астана,2009 1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал