Ауыл мектебінде ағылшын тілін уйрену : мәселелері мен келешегіжүктеу 79.02 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі79.02 Kb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауыл мектебінде ағылшын тілін уйрену : 

мәселелері мен келешегі  

(мысалы ретінде Шығыс Қазақстан 

Облысының Катон Қарағай ауылының 

Рыков атындағы орта мектебі). 

 

           

Саниязова Р.Ғ., Рыков орта мектебі,  

 

 

 

Катонқарагай ауылы, ШҚО 

                 

Астана, 2016 Зерттеу мақсаты:

 

ауылдық мектебінде 

ағылшын тілін оқыту сиппатамаларын анықтау. 

•  Ауыл мектебі жағдайында ағылшын тіліне оқыту процесін тиімді ҧйымдастырудың негізгі қҧрамдас 

бөліктерін қалыптастыру 

• Мҧғалімдер мен оқушылар тап болатын негізгі проблемаларды және қиыншылықтарды анықтау  

• Айқындалған проблемаларды шешудің ықтимал жолдарын талдау ЗАДАЧИ: 

 

ТАҚЫРЫПТЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

 

 

Қазақстанның білім саласындағы дамытудың 

басым бағыттарының қамтылуы:  Ауылдық мектептерді дамыту Ауылдық мҧғалімдердің кәсіби біліктіліктерін жетілдеру

 Ауылдық жастарды сапалы біліммен қамтамасыз ету.

 

ЖҦМЫСТЫҢ ӘДІСІ 

- бақылау (Рыков  атындағы мектебі) 

- сауалнамалау 

- фокус-топтар Мҧғалімдердің сауалнамалары (орталық мектебі– 18 адам) Оқышулардың сауалнамалары (Рыков атындағы мектеп  – 46 адам )  Ата-аналардың сауалнамалары (Рыков атындағы мектеп – 74 ата-ана)  Мҧғалімдермен фокус топтар (орталық мектебі – 12 оқушы) Оқушылармен фокус топтар (Рыков атындағы мектебі – 17 оқушы)   

 АУЫЛДЫҢ ОБЪЕКТИВТИК СИППАТАМАЛАРЫ Қаладан қашық орналысуы Нашар дамыған инфрақҧрылымы Төмен деңгейде компьютерлік және ақпараттық технологиялары 

жабдықтырындалған Білім беру саласында, мәдени ресурстарға және кең базалық медициналық кызметтерге 

шектеулі мҥмкіндік Медициналық және педагогикалық мамандардың жетіспеушілігі 

 

 

 

 

 

 

 

 

  МЕКТЕПКЕ ДЕГЕН СЕБЕПТЕРІМектептердің ескі инфрақҧрылымы Мектептердің төмен деңгейдегі 

материалдық –техникалық базасы  Жас мамандардың төмен деңгейдегі қызықтырғыштығы  (Жастардың 

қалаға жылжыуы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ҚОРЫТЫНДАҒАНДА

 

 Ауыл және қала арасындағы білім саласы бойынша тым қатты айырмашылық. Жоғары оқу орындарына тҥсу барысында ауылдық оқушылар қалалық оқушыларға 

қарағанда  басекеге тҥсе алмайды  Шетелдік және халықаралық денгейдегі оқу орындарына тҥсу ҥшін ауылдық 

оқушылардың мҥмкіндіктері шектеулі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 

 Мемлекеттік деңгейде

Ауылдың проблемасын шешуге кешеңді көзқарас (инфрақҧрылым, білім саласы, 

медицина) Білім беру департаменттерінің және бөлімдері деңгейіндеМҧғалімдерге кешенді жҥйелі әдістемелік қолдауды қамтамасыз ету Оқытушылардың кәсіби дамуына жәрдемдесу Мҧғалімдердің ғылыми зерттеу қызметтерін 

ынталандыру 

 

 

 

 

 

 

 


 

 ШЕШУ ЖОЛДАРЫ (2):  Мҧғалім деңгеінде Біліктілікті арттыру (Оқу процессін ҥзу 

және ҥзбеу) Білім беру жҥйесінің жалпы көрінісін және басым міндеттерді тҥсіну Оқушылардың пәнге деген  қызығушылығын ынталандыру, білім 

беру қызметін ынталандыру және 

уәждеу, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 


ІСТЕРДІҢ АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙЫКатон-Карағай ауданы Жалпы ағылшын пәнің мҧғалімдері – 39 Сҧралған - 18 Білімі – жоғары  немесе орта-мамандырылған. Академиялық 

дәрежесінің болмауы, магистратура дәрежесінің болмауы  ( 

Көбісі ағылшын пәнінің мҧғалімдері бола турып  арнайы білім 

алған, кейбіреулері екінші білім ретінде алған) Орташа тәжірибесі – 10 жыл Біліктілікті арттыру курстарын өту – жҥйелі Конференцияға қатысуы – төмен Ғылыми жобаларды дайындау - төмен Пән бойынша оқушыларды ғылыми жобаларға дайындау – төмен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 


 

 

 

 

 

ЗЕРТТЕУДІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

 

 

12 


 

АУЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕРДЕ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУ ПРОЦЕСІН 

ТИІМДІ ҦЙЫМДАСТЫРУ Оқыту тиімді әдістерін иелену кәсіби даму ҥшін мҥмкіндіктер (тренингтер, 

семинарлар, конференциялар) Оқыту ресуртарға мҥмкіндіктердің бар болуы (оқулықтарға, көрнекі қҧралдарға, онлайн 

ресурстарға, т.б) Басқа орталықтардағы мектептердің  мҧгалімдермен  ынтымақтастыққа мҥмкіншілік 

пайда болу (тәжірибемен аймаласу, ашық 

сабақтар жҥргізу, бірлескен жобаларды 

арттыру) 

 

 

 

 

 

 

13 


Мҧғалімдердің кездесетін негізгі 

проблемалары мен қиындықтары Оқу ресурстарының жетіспеушілігі (шынайы материалдар, көрнекі 

қҧралдар,  шектеулі рҧқсат онлайн 

ресурстарға )  Керекті мәселелерді талқылау бойынша  басқа ауданның 

мҧғалімдерімен жҥйесіз 

ынтымақтыстық

 

 

 

 

14 


ОҚУШЫЛАРДЫҢ КЕЗДЕСЕТІН НЕГІЗГІ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН 

ҚИЫНДЫҚТАРЫ Сағаттың жетіспеушілігі (« Егер ағылшын тілі аптасына екі рет оқытылса …», «Аптасына екі сағат жетпейді»)  Табиғи ортаның болмауы («Шетелдіктермен араласу», «Егер американдық сойлесу клубы болғанда) Электрондық ресуртарды пайдалануы қиындыққа туғызу («Кейде сабақ барысында интернеттің болмауы немесе 

компьютердің толық істемеуі») Техникалық ресуртардың жетіспеушілігі («Сабақтан кейін біз компьютерлік класста қосымша оқығымыз келеді , бірақ 

ол әрдайым бос емес немесе рҧқсат бермейді», «Ҥйде 

интернет жҥйесі жоқ», «Менде компьютер жоқ»)

 

 

 

 

 

15 


 ПРОБЛЕМАЛАРДЫҢ ШЕШІЛУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

БОЛАШАҚ КЕЛЕШЕГІ  Мектеп денгейінде

Техникалық базаның жаңаруы, бағдарламалық қамтамасыз ету Интернет жҥйесінің тиісті деңгейде ҧстау Оқушыларға тҧрақты копьютерлік класспен 

қамтамасыз ету Кәсіби ынтымақтастық  аудан мҧғалімдерімен( қашықтық және кҥндізгі тҥрде)   мҧғалімі біліктілігі мен кәсіби қҧзырлығын арттыруға қолдау бастамалары

 

 

 

ПРОБЛЕМАЛАРДЫҢ ШЕШІЛУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ 

ОНЫҢ БОЛАШАҚ КЕЛЕШЕГІ  

16 
Мҧғалім деңгейіндеоқыту әдістерін жақсарту жөнінде жҧмыстарын жҥргізу: 

o

Инновациялық әдістемені қолдану 

o

Оқушыларға ынталандыру және уәждеу 

әдістемелерін дамыту 

o

Ынтымақтастық орнату аудан және облыс орталығымен оның ішінде оқытушы-

лингвисттермен (қашықтық арада ) 

 

 

 

 

 

17 


НЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР Мҧғалімдер: Қазіргі заманғы білім беру жҥйесінің талаптарын тҥсіну білім мен дағдыларды дамытуға жақсарту ҥшін ҧмтылу Оқушылар: Ағылшын тілін ҥйренуге уәждену Ағылшын тілін  компьютерлік ақпараттық жҥйе арқылы оқуға қызығушылық таныту  Класс сағатына және де басқа сыныптық шараларға, ғылыми жобаларға қатысу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 


НЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР (2) Ата-аналар:  Балалардың болашағы ҥшін білім маңыздылығын толық тҥсіну  Балаларға білікті маман беруге асығу Оқуға балаларды уәждеу , бірақ 

балаларға сабағына    практикалық 

көмек көрсетпеу Ҥштілдік білімді толығымен тҥсіну (Тҥсіндіру жҧмысы қажет)  

 

 

 

 

 

 

 

19 


ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 

 

 

 

«...Барлығы

 

мектептен

 

басталады. Ал      

Қазақстан

 

ҥшін

 

ауылдық

 

мектептен

 

басталады»  

Н.Назарбаев

  

 Мҧғалім - 

реформаның

 

негізгі

 

қозғалтқышыБілім 

беру басым

 

міндеттерді

 

шешу

 

ҥшін

 

жергілікті

 

билікаудандық

 

және

 

мектеп

 

әкімшілігі, мен оқытушылардың

 

кҥш

-

жігерін

 

біріктіру

 Әсіресе 

ҥш

 

тілде

 

білім

 

саласындакәсіби

 

педагогикалық

 

білім

 

кҥрделілігін

 

тҥсінумектепте 

мҧғалімдер

 

арасында

 

аудан

 

және

  

облыстық

 

деңгейдегі

 

кәсіби

 

ынтымақтастықты

 

нығайту 

 

20 


ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ [1] Выступление Президента Казахстан Н.А. Назарбаева перед студентами Назарбаев Университета «Казахстан на пути к обществу знаний». Астана, 5 сентября 2012 г.  [2] Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. Астана, 2010. [3] Закон РК «Об образовании». Алматы: Юрист, 2007. [4] Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева 

народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс 

состоявшегося государства» - http://www.akorda.kz/ru/page/page_poslanie-prezidenta-

respubliki-kazakhstan-lidera-natsii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazakhstana- [5] Using distance education and ICT to improve access, equity and the quality in rural teachers’ professional development in western China. International Review of Research in Open and 

Distance Learning. Volume 9, Number 1, 2008. [6] Villegas-Reimers, E. Teacher professional development: an international review of the literature. Paris: International Institute for Educational Planning. 2003.

 

Назарларынызға рахмет! 

 

 

 

 

 

 

Сҧрақтар мен тілектер ҥшін: raihansan@mail.ru 

21 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал