Атты халықаралық Ғылыми тəжірибелік конференцияның ЕҢбектеріPdf просмотр
бет8/64
Дата08.01.2017
өлшемі7 Mb.
#50
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   64

 

Модуль 

Тақырып 

Сабақ түрі 

Мазмұны 

Саға


т 

саны  Музыкалық 

білім 

мамандық 

бойынша 

модульдік технологияны 

оқыту 

бағдарламасының  

мазмұны 


1. Модульдік оқыту  

технологиясының пайда болу 

тарихы 

2Музыка сабағын жоспарлауда модульдік технологияны  қолдану 

3.  Музыкалық  тəжірбиеде  мектеп 

оқушыларының 

шығармашылыған 

дамытудың тиімді жолдары

 

дəріс   

 

 Топпен 

жұмыс 


 

Презентация

-дəріс 

Білім  беру  мекемесінің  алға  қойған  мақсатына  жетуі  үшін басқаруға ықпал жасайтын (мұғалімдер, мектеп оқушылары) жəне 

өзінің  басқарушы  ішкі  жүйесі  (əкімшілік,  педагогикалық  ұжым) 

біртұтас  жүйе  болғандықтан,  инновацияға  үнемі  орын  табылады. 

Ал  жаңа  өзгеріс  нəтижесінде  білім  беру  мекемелері  үздіксіз 

өзгеретін  жəне  дамитын  жаңа  қайшылықтардың  көздері  болады. 

Сонымен  қатар  басқарудағы  маңызды  орын  үнемі  қозғалыс  пен 

дамуда  болатын  педагогикалық  жəне  балалар  ұжымының 

қажеттілігіне беріледі. 

   

  

Музыкалық білім мамандық бойынша 

модульдік технологияны 

оқыту бағдарламасында 

ақпараттық 

технологияны қолдану 

əдістері 

1.Ойын 

технологиясы арқылы 

музыканы оқыту 

2. 

Интерактивті тақтамен 

жұмыстың қазіргі бағыты  

3. 

Қазақ 


халқының 

ұлттық 


ойындарын  музыка  сабағында  жаңа 

əдісте қолдану

 

 

Тəжірбиелік Интерактивт

і тақтамен 

 

топпен 


жұмыс 

Технологияны,  ұйымдастыруды,  əдістерді  үнемі    жаңғырту 

жағдайында  ұстап  тұрып  қана  мектеп  өз  бағытын  нығайта  алады. 

Сондықтан  да  жаңалық  енгізу  кез-келген  білім  беру  мекемесінің 

дамуы  мен  жоғары  жетістікке  жетуінің  негізгі  факторы  болып 

табылады. 

Келер  ұрпаққа  қоғам  талабына  сай  тəрбие  мен  білім  беруде 

инновациялық  іс-əрекетінің  ғылыми-педагогикалық  негіздерін 

меңгеру-маңызды мəселелердің бірі. 

 

  

  

 Инновациялық 

технология 

негізінде 

мұғалімдерінің 

педагогикалық жүйесі 

1.Музыка 

сабағында  

педагогикалық 

инновацияның 

қолдану əдістері 

2.Жаңа  əдістердің  педагогикалық 

жүйесі мен  қолдану мəселелері 

3. 


Білім 

беру 


жүйесіне 

ақпаратттық–коммуникациялық 

Презентация 

 

дəріс  

Дөңгелек 

стол- 

тəжірбиелік Инновациялық қажеттілігі сыртқы себептермен де анықталады, 

ол мынадай бірқатар себептерге байланысты: адамдардың 

мұқтаждылығын қамтамасыз ету қажеттілігі, мектеп 

оқушыларының  білімге, дағдыға, шеберлікке деген ұмтылысты, 

жоғары сапалы білім алудағы жеке тұлғаның дамуы. Демек, 

жаңалықтың ену қажеттілігі білім алуға деген (бір нəрсеге əсерін 

тигізетін жағдайлардың кездесуі) мұқтаждығынан пайда болады. 

  

  

55 

 

технологияларды енгізу жолдары Музыкалық білім 

мамандық бойынша 

модульдік технологияны 

оқыту 

бағдарламасының 

концепциясы 

1.  12  жылдық  білім  беруге  көшу 

кезеңіндегі  музыка  пəнінің  жаңа 

мазмұны 


2. Қазіргі жалпы білім беретін орта 

мектептегі  музыка  сабақтарының 

бағдарламасының концепциясы 

3. 12 жылдық білім беру жүйесінде 

музыка сабағын жоспралауда 

модульдік технологияны оқыту 

дəріс 

 

 дəріс 

 

 дəріс 

 

Əлемдік білім кеңістігіндегі озық тəжірибеге негізделген 12 жылдық білім беруге көшудегі негізгі нысана-адамзат тарихында 

уақыт озған сайын өзектілігі арта түсетін білімді де білікті, 

тəжірибелі де текті ұрпақ қалыптастыру. Ұлтымызды дəріптейтін, 

рухымызды биіктетіп, ұлттық сенімімізді жігерлендіретін 

ұрпақтың болашағы – бізге, яғни ұстаздарға үлкен міндет. Ол үшін 

мұғалім кəсіби біліктілігін жаңа бағытта арттырып, білім 

мазмұнын жаңартып, тиісті əдіс-тəсілдерді қолданып, əдістемелік 

негіздерді қалыптастыруы керек. 

 

  

 Бастауыш мектептегі 

музыкалық тəрбиені 

модуьде оқыту 

технологиясы 

1.RWCT 


əдістерін 

музыка 


сабағында    қолдану  1-4  сынып 

бойынша 


2. 

Музыкалық 

сауаттылықты 

меңгеру технологиясы. 

3. 

Музыкадын сыныптан 

тыс 


жұмыстарды 

оқушылардың 

іс 

əрекетін ұйымдастыру 

технологиясы. 

Презентация 

 

дəріс  

Тəжірбиелік 

 

Бастауыш  мектепте  музыканы  оқытудың  технологиясын  оқыту оқу  үрдісінің  басқару,  мəлімет  беру  үрдісіне  бағытталған 

циклділігімен,  білім  алушының  өздігінен  жұмыс  істеуі  жəне 

белсенділігін арттыратын өзін - өзі басқару мен басқарудың тиімді 

арақатынасын орнатуымен ерекшеленеді. 

   

  

Мектептке дейінгі музыкалық тəрбиені 

модульдік технологияда 

оқыту 

1.Балалар  музыкалық  мəдениетінің 

негіздерін 

қалыптастыру 

технологиясы  

2.Балаларға  арналған  музыкалық 

аспаптарда ойнау технологиясы  

3.  Музыкалық  өнер  жəне  мектепке 

дейінгі балаларға музыка тəрбиесі 

дəріс 


 

 

Презентация  

Тəжірбиелік 

 

болашақ музыка жетекшілері мен мектептке дейінгі ұйым тəрбиешілерін кəсіби-педагогикалық дайындауға бағытталған 

пəндердің бірі музыка тəрбиесі теориясы мен əдістемесі болып 

табылады,  болашақ музыка жетекшілері мен тəрбиешілердің 

эстетикалық-педагогикалық шеберлік негіздерін қалыптастыру 

 

  

 Барлығы

 

 

 72 

56 

 

Қорыта келгенде, оқытудың жалпы мақсатын қоя тұрып, жалпы құрылған мақсатты нақтыландырып,  оқушылардың  білім  деңгейін  алдын  –  ала  бағалап,  оқу  əрекеттерінің 

жиынтығын  нəтижені  бағалауды  енгізіп,  оқу  үрдісіне  модульдік  сипатқа  ену  арқылы 

құрылымы ортақ, бірақ мазмұны əртүрлі жеке блоктар жасау арқылы оқытудың модульдік 

технология бойынша сабақ жүргізу тиімді деп ойлаймын. Ол үшін оқушыларды модульге 

бейімдеу  керек,  оқытушының  алдын  –  ала  модульді  құрылуының  сапасына  байланысты: 

оқытушы  ізденісі,  білімі,  болжауы,  əдіс  –  тəсіл  тиімділігі,  фантазиясы  болуы  керек. 

Модульдік оқыту оқу үрдісінің басқару, мəлімет беру үрдісіне бағытталған циклділігімен, 

білім алушының өздігінен жұмыс істеуі жəне белсенділігін арттыратын өзін - өзі басқару 

мен басқарудың тиімді арақатынасын орнатуымен ерекшеленеді. 

Жалпы  музыкалық  білім    мамандық  бойынша  модульдік  технологияны  оқыту 

бағдарламасының  модульдарын    «Музыкалық  білім»  кафедрасының  «Музыка  сабағын 

жоспарлау  жəне  модельдеу»,  «Бастауыш  мектептегі  музыканы  оқытудың  теориясы  мен 

технологиясы», 

«Музыкалық 

білім 

берудің 


методологиясы» 

атты 


пəндерден 

профессорлық-педагогикалық  құрамы  оқу-тəрбие  үрдісіне  ендірілсе,  онда  ойы  жүйрік, 

саналы,  бəсекеге  қабілетті  жеке  тұлғаны  тек  қана  жаңа  тұрпатты  педагог  қалыптастыра 

алады, өйткені жақсы мұғалім жақсы оқушыларды жасайды. 

 

Əдебиеттер  

1.  Байтұрсынов А.Ақжол, // Жалын, 1991. - № 5, -  Алматы. 

2. Қазақстан Республикасының  «Білім туралы» Заңы. – Астана, 2004. – 132б. 

3.  Ражников В.Г. Психолого-педагогическая модель музыкальной культуры. – М., 1983 

4.  Сұлтанова  Н.К.  Музыка  сабағын  жоспралау  жəне  модельдеу.  Оқу  құралы  Семей. 

«Интеллект» баспа үйі, Семей қаласы, «Интеллект» баспа үйі, 23.10.2013 ж. 14,2 б.т. 

 

UDK 372.8:811.111 

 

TEACHING WRITING AS THE MAIN COMPOSING ELEMENT OF THE 

COMMUNICATIVE COMPETENSE 

 

Seidullayeva Zhanar Akylzhanovna 

 

Түйін


 

 

Осы  айтылмыш  мақалада  жазу  өнерін  оқыту  байланыс  біліктілігінің  басты  элементі 

ретінде қарастырылады 

 

Резюме


 

 

В  данной  статье  рассматривается  обучение  к  письму  как  главный  элемент  создании 

коммуникативной компетентности 

 

In the process of leаrning English as a forеign language, writing is considered as one оf the most essential skills. In addition to being a communicаtive skill of vital impоrtance, it is а skill 

which  enables  the  learner  to  plаn  and  rethink  the  communication  process.  Therefore,  teаching 

writing skills shоuld be taught gradually starting from instrumental skill to content-based writing. 

Teaching  writing  should  be  started  from  beginning  level.  Mоst  school textbooks  are  focused  on 

teaching  writing  separately  withоut  integration  of  other  skills.  In  оther  words,  оur  qualification 

work  pursues  as  its  majоr  aim  to  help  fоreign  students  imprоve  their  writing  skills  with  the 

integratiоn of other skills frоm the beginning level. The significance of the article can be prоved 


57 

 

that  it  should  be  important    tо  find  out  optiоnal  methods  of  imprоving  writing  skills  frоm  the beginning levеl and to  apply  them in practicе. 

Firstly,  it  would  be  better  to  distinguish  the  term  communication.  From  ancient  time  the 

factor of communication was on great dеmand between all humanity. According to this fact the 

grеat  number  of  scholars  such  as    Broughton  G.  and  Brumfit  C.  in  their  scientific  research 

“Teaching English as a Foreign Language” definе the notion communication as  the imparting or 

еxchanging of information by spеaking, writing, or using somе other medium” [1, 78-79]. 

It could be saying that communication is on vital importance, not only in our society but in 

teaching. Diffеrent scholars try to work out a grеat variety of methods, exercisеs, tasks, activities, 

in ordеr to join these two concеpts: communication and writing. This nеw area of focus, known as 

communicativе  competence,  leads  language  teachers  to  seek  task-oriented  activities  that  keep 

their  students  in  creative  language  use.  In  the  progression  of  lеarning  English  as  a  foreign 

language,  writing  is  considerеd  as  one  of  the  most  еssential  skills.  In  addition  to  bеing  a 

communicative skill of vital importancе, it is a skill which еnables the learner to plan and rethink 

thе  communication  procеss.  The  knowledge  of  a  foreign  language  is  really  important  and 

necessary  nowadays.  English  is  the  leading  language  of  international  tourism  and  the  chief 

language  of  international  business  and  academic  conferences.    In  developing  writing  skills,  as 

well  as  in  listening,  reading  and  speaking  skills,  first  of  all  it  is  necessary  to  pay  attention  to 

communicative purpose and then to the communicative technique. Today, writing is necessary no 

matter whether we use a pen or a computer. At the beginning, teachers teach only oral language 

forms. But elementary students are willing to write and show their works to parents [2, 106].  

Writing is such a visual category which motivates the learning process, creates the feeling 

of progress. On the other hand, there is a category of students who does not like writing because it 

takes a lot of time, requires attention. Teacher must take all into account and look at writing very 

carefully and define the place of writing in teaching process. The main points in defining place of 

writing are: not all the students catch the language in oral forms and they require strengthening of 

what  is  heard,  seen  and  read.  Writing  helps  such  students.  There  are  seven  main  items  of 

characteristics of written speech. 

The  reasons  for  teaching  writing  to  students  of  English  as  a  foreign  language  include 

reinforcement, language  development,  learning  style  and,  most  importantly,  writing  as  a skill  in 

its own right. We will look at each of these in turn. 

1. Reinforcement. 

Some students acquire languages in a purely oral/aural way, but most of us benefit greatly 

from  seeing  the  language  written  down.  The  visual  demonstration  of  language  construction  is 

invaluable for both our understanding of how it all fits together and as an aid to committing the 

new  language  to  memory.  Students  often  find  it  useful  to  write  sentences  using  new  language 

shortly after they have studied it. 

2. Language development. 

We can’t be sure, but it seems that the actual process of writing (rather like the process of 

speaking) helps us to learn as we go along. The mental activity we have to go through in order to 

construct proper written texts is all part of the ongoing learning experience. 

3. Learning style. 

Some students are fantastically quick at picking up language just by looking and listening. 

For the rest of us, it may take a little longer. For many learners, the time to think things through, 

to produce language in a slower way, is invaluable. Writing is appropriate for such learners. It can 

also  be  a  quiet  reflective  activity  instead  of  the  rush  and  bother  of  interpersonal  face-to-face 

communication.  

4. Writing as a skill. 

By  far  the  most  important  reason  for  teaching  writing,  of  course,  is  that  it  is  a  basic 

language skill, just as important as speaking, listening and reading. Students need to know how to 

write  letters,  how  to  put  written  reports  together,  how  to  reply  to  advertisements  -  and 

increasingly,  how  to  write  using  electronic  media.  Writing  activities  should  be  integrated  with 


58 

 

reading  activities.  As  learners  gain  experience  reading  books  and  other  printed  matter,  they increasingly try to spell words by using patterns they have seen in print [3, 65]. 

Writing activities should: 

- let learners experience success in writing; 

- help develop the learners’ writing skills; 

- help them understand that writing has a purpose- to communicate thoughts and ideas; 

- stimulate and encourage creative writing. 

Every student has some kind of reason or reasons for writing. 

1. Writing to express. 

People write to express their feelings, attitudes, intuitions, thoughts, and philosophies (this 

can be done not only in a personal essay but also in poetry, fiction, and drama). 

2. Writing to explain or inform. 

People  write  to  explain  to  readers  or  to  inform  readers  about  some  person,  place,  thing, 

event, or procedure so as to convey that information for whatever use may be made of it. 

3. Writing to analyze. 

People write to analyze a person, place, thing, event, procedure, subject, or document so as 

to present an understanding of the relationship of its parts to a whole impression, assessment, or 

summary effect; or to show a fundamental grasp of its internal structure and pass along insights, 

formulations, or recommendations based on that analysis. 

4. Writing to persuade. 

People  write  to  persuade  readers  to  understand  and  accept  the  writer’s  conclusions, 

opinions, viewpoints, recommended actions, or attitudes about a given subject. 

In  anyone's  writing  process,  then,  reasons  are  critical:  your  writing  must  have  a  purpose. 

But while a writer must have reasons, reasons alone will not produce effective writing. Writing is 

a process (or set of processes), a complex activity. Having reasons is just a start. 

In the early stages of a language course, the principal factor which affects both the quantity 

and the kind of writing that can be done is the small amount of language which the learners have 

at  their  disposal  -language  which  to  a  large  extent  they  have  acquired  orally  and  perhaps  to  a 

small degree through reading. The weighting, in favour of dialogue or narrative/descriptive type 

texts,  may  vary  from  one  coursebook  to another,  but  by  and  large  we  may  assume  that  at  these 

level  patterns  typical  of the  spoken  language  have  been  selected  and  that these are  presented  in 

contexts  designed  to  promote  oral  fluency.  We  should  also  remember  that  the  actual  input  of 

language is likely to be slow: the students are learning how to understand and how to make them 

understood through the spoken medium. This is a situation which we have already contrasted with 

the one in the mother tongue classroom, when the learners first go to school. 

One solution to this problem would be to delay the introduction of writing, at least in any 

significant form, until the learners have a much greater command of the language, in the form of a 

plateau  on  which  written  work  could  be  much  more  easily  based.  However,  if  we  adopted  this 

solution, we should fail to satisfy needs which the learners have in the early stages and which can 

be  met  through  writing:  reinforcement  of  material  learnt  orally,  variety  of  activity  in  the 

classroom  and  increased  contact  with  the  language  through  work  that  can  be  done  out  of  class. 

These,  it  has  been  argued,  are  good  reasons  for  introducing  writing  and  it  would  be  wrong  to 

ignore them. In any case, although we have to work mainly within the limits of language which 

has been learnt for oral purposes, it is possible to introduce, without disrupting the programme too 

much, a small number of items needed specifically for written work. These will enable us to make 

writing activities more interesting, and also pave the way for more effective writing practice at a 

later stage. Although most writing at this stage will be under control, we must avoid/manipulative 

procedures which do not encourage the learners to think about what they write and which in any 

case do not help them to understand how the written language functions. We must also introduce 

tasks  which,  however  simple,  demonstrate  that  writing  can  be  used  for  the  purpose  of 


59 

 

communication. Our objectives at this stage, however, must necessarily be modest. The following goals are suggested: 

1.  Writing  activities  should  satisfy  immediate  needs  by  providing  the  learners  with 

opportunities  for  handling,  through  the  medium  of  writing,  language  which  they  have  learnt 

orally. For this purpose, it is suggested that we should use dialogue writing as the main type of 

activity.  This  is  a  type  of  text  which  the  students  are  familiar  with;  it  provides  a  context  for  

reinforcing  and practising  sentence  structure  and  to some  extent allows them to be creative. 

2. Writing activities should also be forward-looking by beginning to familiarise the learners 

with patterns of language typical of the written medium: in particular, some of the devices needed 

for  linking  and  sequencing  sentences.  For  this  purpose,  letter-writing  offers  a  format  which  has 

many advantages. If the letters are informal, the language used can to a large extent be based on 

what the learners have already learnt orally, but at the same time we can introduce a small number 

of linking and sequencing devices. For the most part, then, “exercises” to practise these devices 

will be embedded within the contexts of letters [4, 79].  

An important point to note is that the students will also be learning something new through 

writing:  for  example,  the  layout  of  a  letter,  modes  of  address  and  certain  opening  and  closing 

formulas.  Finally,  we  can  easily  demonstrate  the  communicative  value  of  letter  writing  through 

the use of role play and other types of activity. 

So,  analyzing  the  article  of  different  methodologists  we  may  come  to  the  conclusion  that 

writing is the natural outlet for the studеnts’ reflections on their spеaking, listening, and rеading 

experiences in their second language.  

When  students  are  not  focused  on  grammatical  еrror  but  when  they  are  instead  writing 

frеely, writing or trying to writе what they think thеy want to say, thеy develop confidеnce and a 

sense  of  powеr  over  the  language  that  nonе  of  the  other  skills  is  likеly  to  produce  until  the 

studеnts are very well advanced in thеir language studies. In othеr words, students havе to be very 

advanced usеrs of English before they can fеel satisfaction at being able tо hold a conversatiоn in 

English,  understand  an  overheard  conversatiоn  in  English  or  a  radiо  broadcast,  оr  even  read  a 

newspaper  or  short  stоry.  But  writing  in  a  second  language  is  diffеrent.  Writing  gives  studеnts 

time to shape what thеy want to say, to go ovеr it until it seems to reflеct what they think, and to 

exеrt their influence over thе second languagе, and this is truе even at thе most elementary levеls 

of English proficiency. Anyonе who writes in any languagе invents a readеr to whom the writer is 

addressing the tеxt; English studеnts, too, get to invеnt this reader who will undеrstand. 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   64
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет