Атты халықаралық Ғылыми тəжірибелік конференцияның ЕҢбектеріPdf просмотр
бет3/64
Дата08.01.2017
өлшемі7 Mb.
#50
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

 

1.

 Романенко  В.Д.,  Оксинюк  О.А.,  Жукинский  В.Н.  и  др.  Экологическая  оценка 

воздействия  гидротехнического  строительства  на  водные  обьекты.-  Киев:  Наук.  Думка, 

1990.-256с. 

2.

 Баешов А.Б. Экология жəне таза су проблемалары, Алматы,  2002ж. 

3.

 Корректировка 

техноко- 

экономического 

обоснования 

 

строительства  противопаводкового  Коксарайского    контррегулятора  на  р.  Сырдарья  в  ЮКО.  Книга  4. 

Предварительная  оценка  воздействия  намечаемой  деятельности  на  окружающую  среду 

(ПредОВОС), . Алматы. 2008г. 

 

ƏОЖ 573.57.04 

 

ЖАСӨСПІРІМДЕРДЕ ҚАЛҚАНША БЕЗІ ГОРМОНДАРЫНЫҢ АУЫТҚУЫ 

ЖƏНЕ ƏСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР 

 

Сапарова Ж.И., Бердалиева А.М., Каладинов О.И

 

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университет,  Шымкент, Қазақстан  

Резюме


 

 

Нарушение    функции  гормонов  щитовидной      железы  и  факторы    влияния  в  подростковом 

возрасте 

 

Summary 

 

Breach  to funchions hormone fhyroid qland and  factors of the  influence in teeneqer aqe 

 

Соңғы  кезде  эндокриндік  жүйе  соның  ішінде  қалқанша  безінің  бұзылыстарымен ауыратын  науқастар  саны  тым  артуда.  Жылдан  жылға  адам  ағзасының  сыртқы  орта 

факторларына  төзімділігі  əлсіреуде,  аурулар  жасаруда.  Қазір  тіпті  жаңа  туылған  сəбилерде 

ұлғайған мойын алқымын, зоб, жүрек-қантамырлар, жүйке, жыныс-зəр шығару жүйелерінің 

бұзылыстарын байқауға болады. 

Қалқанша без мойын аймағында, кеңірдектің алдында орналасқан. Сыртқы түрі таға 

тəріздес жəне екі бүйірі бөліктерінен тұрады. Ересек адамдардағы оның салмағы 20-30 гр. 

Балаларда — 1,5-2 гр. Қартайған шақта оның салмағы кішірейеді. Қалқанша безі (glandula 

thyroidea,  лат. glandula - без, гр. thyreos —қалқан) - шеткі ішкі секреция безі. Қалқанша без 

сырты дəнекер ұлпалық қапшықпен қапталған. Қапшықтан қалқанша без ішіне таралатын 

дəнекер ұлпалы перделіктер без паренхимасын бөлікшелерге бөледі. Бөлікшелер көптеген 

көпіршіктерден ( фолликулдардан) тұрады. Фолликул қуысын құрамында күрделі протеин 

— тироглобулин  болатын  қоймалжың  зат  —  коллоид  толтырып  тұрады.  Фолликул 

қабырғасын  екі  түрлі  клеткалар  құрайды. Тироциттер жəне  парафолликулалы  немесе  К-

жасушалар.  Тироциттер  ұлпалардың  дамуына,  өсуіне,  протеиндердің,  көмірсулардың, 

майлардың,  йодтың  алмасуына  əсер  ететін,  құрамында  йод  болатын тироксин жəне 

трийодтиронин  гормондарын  бөліп  шығарады.  Азық  құрамында  йод  жетіспесе,  онда  

организмде  эндомиялық  зоб  ауруы  өршиді.  Парафолликулалы  клеткалар  қандағы 

кальцийдің мөлшерін азайтатын, құрамында йод болмайтын кальцитонин гормонын бөледі. 

Қызметі: 

1) тироксин гормоны барлық зат алмасуға (нəруыз бен май) қатысады; 

2) ағзаның өсуі мен дамуына əсер етеді; 

3) жүйке жүйесі мен жүрек жұмысының қозуын арттырады.   

18 


Фолликула  эпителий  клеткаларында  йод  бар  тар  тирейодты  гормондардың  синтезі 

организмге  бейорганикалық  йодтың  келуімен  тығыз  байланысты.  Адам  жəне  жануарлар 

оны йодты каллий жəне йодты натрий түрінде тамақ пен су арқылы алады. Тамақтанудың 

тəуліктік  рационында  оның  орташа  мөлшері  100 -  200  мг  болады.  Организмде  30 - 50 мг 

йод  бар,  оның  15  мг  қалқанша  безінің  құрамына  енеді.  Сөйтіп,  адамның  жəне  жоғары 

сатыдағы  омыртқалылардың  қалқанша  безі  4  түрлі  гормон  бөліп,  шығарады  -тироксин 

(тетрайодтиронин), трийодтиронин жəне тирокальцитонин, кальтокальцин. 

Қазақстанның  территориясының  басым  көпшілігі  йодтапшылық  аймақ  болып  табылады. 

Қалқанша  безінің  ұлпалық  ұлғаюы  əрбір  бесінші  адамда  байқалады.  Қалқанша  безінің  аурулары 

балалық кезде, дəлірек айтсақ құрсақта басталады. Жүктілікті кезеңде анаға да балаға да қалқанша 

безінің  гормондары  косымша  қажет  етеді.  Гормондардың  жетіспеушілігі  жүйке  жүйесінің  дұрыс 

қалыптасуына əсер етеді, созылмалы аурулардың дамуын 24 - 45% арттырады. 

Йодтапшылық  бұзылыстарының  ең  кең  тараған  түрі  -  қарапайым  немесе  эндемиялы 

зоб.  Зоб  «ішіп  кеткен  мойын  сырқаты»  ретінде  ағзаның  йодтапшылығына  бейімделген 

əсері. Қалқан безіне келіп түсетін йод мөлшері тиреоидты гормондардың қажетті мөлшерін 

өндіруге жеткіліксіз болған жағдайда, бұл тапшлықтың орнын толтыру үшін қалқан безінің тканьі 

ұлғаяды.  Көптеген  жағдайларда  калқан  безі  мөлшерінің  мұндай  өсімі  ауыр  жағдайлар  қатарына 

жатпайды, кеңірдекке қысым келтіріп, тұншығуға əкеп соғады. Гипотиреоз нəтижелері жас балалар 

үшін өте қауіпті. Гипотиреоз дене дамуы мен өсімі кідірісінің себебі болып табылады. Өте қауіпті 

қайталанбайтын жағдайлар кретинизм ауруын тудырады.[1] 

Йод  жетіспеушілігі  үлкенірек  жастағы  балаларға  да  кері  əсерін  тигізеді.  Йод  жетіспейтін 

балалардың  психомоторлы  дамуындағы  айырмашылық  негізінен  бой  өсуінің  кідірісі  мен  оқу 

барысындағы  қиыншылықтар  түрінде  екі  жарым  жəне  одан  да  үлкен  жаста  көріне  бастайды.  Ең 

алдымен құрсақта орын алатын йодтапшылығы оқу қабілеттеріне теріс ықпалын тигізеді (оқуға деген 

қабілеттілік баяу жүреді).[2] 

Йодтапшылығына шалдыққан балалардың табысқа, мектеп бағдарламаларын орындауға 

деген ынтасы болмай, жалпы танымдық қазметі төмендейді.  Йодтапшылық  аймақтарда  тұратын 

балалар  оқу  сабақтарын  орындау,  сөйлеу  жəне  танымдық  қабілеттірін  қалыптасу 

көрсеткіштерінің  төмен  болатындығы  жөнінде  статистикалық  мəліметтер  бар. 

Йодтапшылығының бірқалыпты ортасында халықтың ақыл - ой қабілеттерін орташа алғанда 10 - 

15%  төмендейді,  бұл  бүкіл  ұлттың  сана  -  сезім  потенциалына  қауіпті  төндіреді.    Тиреоид 

гормондарының жетіспеушілігі дене жəне жыныс дамуының кідірісін тудырады. [3] 

Зерттеу бойынша Оңтүстік Қазақстан облысында эндокринологиялық  диспансерінен 

алынған  статистикалық  мəліметтерге  сараптама  жасағанда  байқағанымыз  қалқанша  безі 

ауруларының эндемиялық зоб, тиреотокси-коздиреоид т.б. жиі  кездесетіні анықталды. 

Статистикалық мəліметтер бойынша мынадай тұжырым жасауға болады: 

1.  Балалар  арасында  2011-2013  жылдары  эндемиялық  зоб-5,59  %  0,  гипогериоз-0,22 

%,  тиреотоксикоз-2,47  %  ,  құрады. Бұл көрсеткіш  Шымкент,  Кентау  қалалары  мен  Созақ, 

Шардара аудандарында тіркелген. 

2.  Жасөспірімдер  арасында  2011-2013  жылдар  аралығында  эндемиялық  зоб-1,52  %  , 

алғаш рет тіркелуі-1,98 % 0-2,42 % құраған. Аудандар  ішінде Отырар 10,78, Созақ ауданы 

балалары мен жасөспірімдерінде 7,97 % тіркелкен. 

3.  Ересек  адамдар  арасында  2011  -2013    жылдар  аралығында  эндемиялық  зоб-2,85-

3,75 %, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша əр 1000 адамға 11,86 %  құрады.  

Баланың қалыпты өсуі мен дамуындағы эндокриндік жүйе маңызын ата-аналар   арасында,   

оқушылар      арасында      түсіндіріп,      олардың      қызметінің  бұзылуынан  ағзаға  келетін  зиянды 

əсерінің дəрежесін жеткізу қажет. Қоршаған    орта    факторларының    экология    жағдайының    

жақсаруы-бала  эндокриндік  жүйесінің  қалыпты  болуының  негізгі  себептерінің  бірі  екенін 

түсіндіру  керек,  сонымен  қатар  облысымызда  эндемиялық  зоб  ауруына  көбінесе  балалар 

шалдыгатыны анықталды. 

Эндемиялық  зобты  болдырмау  үшін  əрбір  ата-ана  йодтық  профилактиканы    қолға  

алу тиіс. Қазақ жерінде өсетін өнімдерден жасалған тағамдардың құрамында йод молшері 

өте  төмен,  сондықтан  йодтың  орнын  толықтыру  үшін  теңіз  өнімдерінен  алынған 

тағамдарды  көп  пайдалану  қажет.  Тамаққа  үнемі  йодталған  тұзды  пайдаланған  дұрыс. 

Сондай-ақ, калий йодиді, антиструминді дəрмектерді де қолдануға болады. 


 

19

Жасөспірімдерде қалқанша безі гормондарының ауытқуы бойынша эңдемиялық зоб ауруына 2011-2013 жылдар аралығында шалдығу деңгейі (əр 1000 адамға) 

 

 

Балалар Жасөспірімдер 

Ересектер 

 

  2011 

2012 

2013 

  2011 

2012 

2013 

  2011 

2012 

2013 

Арыс 


 

0,83 


1,33 

 

0,30 0,59 

5,44 


7,60 

9,15 


Байдібек 

1,36 


1,48 

4,20 


0,96 

0,45 


2,38 

1,99 


1,95 

2Д4 


Ордабасы 

2,07 


1,86 

1,86 


1,72 

1,44 


1,48 

2,27 


2,66 

3,14 


Қазғұрт 

 

0,87 1,63 

 

  

 

  

Отырар 


2,07 

12,43 


18,13 

 

5,62 10,78 

4,68 


10,95 

14,31 


Мақтаарал 

2,57 


2,36 

3,40 


0,32 

0,41 


2,77 

1,28 


1,79 

2,69 


Сайрам 

2,36 


3,48 

6,04 


0,76 

1,43 


2,34 

2,66 


4,58 

6,18 


Созақ 

 

8,12 

11,7 

26,78 

68,51 

7,97 

1,47 

1,63 

2,37 

Сарыағаш 

2,05 

1,85 


2,15 

2,08 


1,96 

3,63 


0,74 

1,23 


1,77 

Төлеби 


0,72 

0,30 


0,60 

0,16 


0,34 

0,44 


2,79 

3,10 


3,91 

Түлкібас 

2,04 

2,99 


6,57 

0,12 


0,74 

1,72 


1,32 

2,53 


3,71 

Шардара  

 

17,29 

19,3 

24,2 

0,87 

0,64 

0,80 

1,24 

Кентау 


 

3,62 


17,66 

0,29 


0,63 

2,13 


1,94 

2,22 


2,62 

Түркістан 

 

 

0,10  

 

0,08 1,10 

1,46 


2,05 

Аудандар 

бойынша 

1,45 


2,95 

6,67 


0,62 

0,98 


2,41 

1,77 


2,69 

3,61 


Шымкент 

23,11 


58,03 

113,04 


3,17 

9,30 


15,38 

• 14,87 


14,82 

16,44 


Облыс бойынша 

4,97 


11,90 

23,95 


1,10 

2,57 


4,88 

4,97 


5,65 

6,74 


20 

 

Əдебиеттер 1.  Айзман Р.И., Иашвили М.В. Возрастные особенности реакции эндокринной системы на 

гипер-  и  дегидратацию.  В  кн.:  Эндокринные  механизмы  регуляции  функции  в  норме  и 

патологии. Новосибирск: изд-во "РАН", 1997.- 230 стр. 

2.   Киршенблат Я.Д. Общая эндокринология. М.: Высшая школа, 1971. – 360 стр. 

3.  Колпаков  М.Г.,  Поляк  М.Г.,  Эндокринные  механизмы  регуляции  процессов  адаптации. 

Новосибирск, 1975. - 180 стр. 

 

UDK 811.111

     THE  ROLE OF READING  AND WRITING ACTIVITIES IN  DEVELOPING 

COMMUNICATIVE SKILLS IN FOREIGN  LANGUAGE TEACHING 

 

Satybaldieva D. E.  

 

International humanitarian-technical university, Shymkent, Kazakhstan  

Резюме


 

В  данной  статье  рассматривается  развитие  навыков  чтения  и  письма  в  обучении 

иностранного языка 

 

Summary 

Бұл  мақалада  шет  тіліндегі  оқу  жəне  жазу  дағдыларының  даму  сатылары 

қарастырылған 

 

The  importance  of  teaching  and  writing  activity    it  is  a  commonplace  of  teacher education  that  teachers  tend  to  teach  by  the  methods  which  were  used  by  the  teachers  who 

taught them. In no area of language teaching is this more true than in that of reading. It is probably 

for  this  reason  that  the  procedure  of  reading  round  the  class  has  been  perpetuated,  though 

anyone who considers it seriously, even briefly, in terms of what it contributes to new learning, or 

of  pupil  participation,  or  of  communicative  function,  realizes  very  quickly  that  it  is  a  singularly 

profitless exercise. 

The second of the skills involved in the complex is the ability to correlate the black marks on 

the paper - the patterned shapes - with language. It is impossible to learn to read without at least 

the  capacity  to  acquire  language.  The  correlation  appears  to  be  made  between  elements  of  the 

patterns  on  the  paper  and  formal  elements  of  language.  According  to  the  nature  of  these  formal 

linguistic elements the nature of the skill involved alters. The elements may be complex groups 

of  sounds  which  might  be  called  'words'  or  'phrases'  or  'sentences'  or  even  'paragraphs', 

'chapters',  or  'books';  or  they  might  be  the  most  basic  elements,  the  single  'sounds'  called 

phonemes. Readers who learn to correlate larger groups of sounds with the patterns on the paper 

might perhaps be learning by 'look and say', those learning to correlate the patterns on the paper 

with phonemes by a 'phonic' method; both kinds of skill are needed to develop efficient reading.  

Reading speed, for example, probably depends to a considerable extent on the development 

of the first; reading aloud would seem depend at least to some extent on the second. 

A third skill which is involved in the total skill of reading is essentially an intellect skill; this 

is the ability to correlate the black marks on the paper by way of the form; elements of language, let 

us say the words as sound, with the meanings which the words symbolize. 

We have therefore three components in the reading and writing skill; 

A) the recognition of the black marks;  

B) the correlation of these with formal linguistic elements;  

C) the further correlation of the result with meaning.  

The essence of reading then, is just the - the understanding of the black marks on paper A-C 

great many complexities has

 

been grossly simplified in this account, in particular it is important to understand  that  the  process  is  not  a  straight  linear  sequence  as  might  be  inferred  by  the 

21 

 

symbolization that has been used. The scope of the recognitions may be large scale or small, and the correlations involve a to-and-fro scanning between the text both as a physical object and as a 

linguistic object and the meanings which it conveys. The reader clear brings his knowledge of 

the  language  and  his  knowledge  of  the  world  to  bear,  he  builds  up  expectations,  he  makes 

predictions about what is to come and the extent to which his predictions are accurate is one of the 

factors in fluent reading. The word reading of course has a number of common interpretations. It 

may mean reading aloud, a very complex skill, which involves understanding the black marl first 

and then the production of the right noises. Most people, if they are asked to read something aloud, 

like to have an opportunity to 'glance over' what it is they are being asked  to  read.  In  the  actual 

process of reading aloud too they usually find that the eyes are several words if not lines ahead of 

their tongues.  

Of  these  five  kinds  of  reading  activity  the  first  three,  survey  reading,  skimming,  and 

superficial  reading  are  sometimes  grouped  together  and  called  extensive  reading.  The  object  of 

such  reading  is  to  cover  the  greatest  possible  amount  of  text  in  the  shortest  possible  time.  A 

relatively low degree of understanding is perfectly adequate for this, either because that is all that is 

being  sought  in  any  case,  or  because  the  material  itself  is  highly  redundant  -  as  is  the  case  for 

example with newspaper reports. The label indicates that those who use it are not concerned with 

the actual skills involved  but with  the  effects  which  the  employment  of  those  skills  produces, 

that is to say a familiarity, albeit not a very thorough familiarity, with a large body of reading 

material. It is by pursuing the activity of extensive reading that the volume of practice necessary to 

achieve  rapid  and  efficient  reading  can  be  achieved.  It  is  also  one  of  the  means  by  which  a 

foreigner may be exposed to a substantial sample of the language he may wish to learn without 

actually going to live in the country to which that language is native. 

The remaining two  kinds  of reading activity, content study reading and linguistic study 

reading  are  also  often  grouped  together  and  called  intensive  reading.  Once  again  the  term 

indicates that it is not the nature of the skills involved that is of most interest but the results, in this 

case  a  deep  and  thorough  understanding  of  the  black  marks  on  the  paper.  The  concern  is  for 

detailed comprehension of very short texts. Intensive reading is typically concerned with texts of 

not more than 500 words in length. The objective is to achieve full understanding of the logical 

argument,  the rhetorical arrangement or pattern of the text, of its symbolic, emotional and social 

overtones, of the attitudes and purposes of the author, and of the linguistic means that he employs 

to achieve his ends 

The skilled reader makes use of the information, the signals, passed to him by the lexical 

and  grammatical  patterns  to  discover  the  architecture  of  a  passage,  the  framework  upon 

which it is built. He can perceive that this sentence is a generalization, that this paragraph 

which follows is one bit of the evidence upon which the generalization is based. Here, and here, 

and here are time adverbs showing the temporal sequence of the events in the story, and so on. It is 

from this general overview  that  he  is  most  likely  to  gain  an  understanding  of  what  the  text  is 

really about. 

There  are  three  other  kinds  of  relationship  which  concern  written  texts  .

 

The  first  is  the relationship  which  exists  between  the  author  and  his  text.  The  skilled  reader  is  aware  of  the 

author's attitude and purpose whether he intends the passage to be taken seriously or whether he is 

writing ironically, or with his tongue in his cheek, or whether he is writing light-heartedly or with 

humorous intent. 

The  second  sort  of  relationship  concerning  written  texts  is  that  which  exists  between  the 

reader and the  text.  Obviously the  author's  purpose will be related to the reader's  reaction  to  the 

text, but there is one kind of reader response which involves a kind of extension of the text and 

which can therefore  be  very important for  a full understanding of it. It may be, for example, 

that the text is so constructed that it leads the reader very powerfully towards adopting a particular 

point of view, or accepting a particular generalization, or value judgment, yet the conclusion 

may never be explicitly stated in the text. So the logical implication of a text may need to be 

explored as well as the syllogisms expounded explicitly in it. To fully comprehend the point of a 

short  story,  for  example,  it  may  be  necessary  to  imagine  what  the  next  incident  in  the  narrative 

might be and the good reader had the ability to make this kind of projection. 22 

 

The  third  kind  of  relationship  which  is  relevant  to  the  understanding  of  a  written  text  is that  which  exists  between  the  text  and  the  culture,  in  the  anthropological  sense,  of  the 

community  in  whose  language  the  text  is  written.  The  understanding  reader  is  aware  of  the 

precise cultural value of verbal expressions. It is not sufficient to know that  an  expression  like 

Spiffing!  means  Excellent!  or  some  such  thing,  it  is  also  necessary  to  be  aware  that  such  an 

expression  places  the  user,  socially,  educationally  and  temporally.  The  whole  realm  of  literary 

allusion and quotation comes in here. 

There  is  another  advantage:  the  pressure  to  look  up  while  speaking  ensures  that 

meaning takes precedence. Provided the student keeps the meaning of the text, it does not really 

matter  if  he  departs  slightly  from  the  original  words;  indeed,  this  is  a  sign  that  he  has 

interpreted the text and is not merely parroting. 

If you want to use reading aloud by the students despite its many drawbacks, then: 

       - use it after the class has worked on interpretation of the text, not before; 

       - use the 'read and look up' technique; 

        - use it sparingly 

     c) Listening with the text 

Although a good oral reading can help students to understand the text, we have just noted 

that students will not become rapid fluent silent readers as long as they are tied to texts presented 

orally. So oral presentation must be treated cautiously. But it does have its uses.  

Some students read so slowly and hesitantly that a text read aloud well is actually too fast for 

them. However, following the text with their eyes while listening gradually improves both speed 

and comprehension; so this is a very useful technique for this limited purpose. The easiest way 

to organize it is to have texts read aloud and recorded on cassettes. You need some which are 

read very slowly, for the student to start on, as he will give up if the rate is too far ahead of his 

own.  

      d) To enhance enjoyment of literature 

Listening with the text is also enjoyable in its own right and may kindle a love of reading. 

Good spoken presentations (especially of narratives, plays or poems) are available commercially 

and are popular with students. 

Most publishers of graded readers issue cassette recordings of some of their titles, which 

are an excellent source of material. Alternatively, you and your colleagues can build up a library of 

cassettes  read  by  the  best  speakers  available  locally.  In  fact,  you  should  do  this  in  any  case, 

because you will need recordings of texts that are not available commercially, but which suit the 

needs of your students. 

Dozens  of  different  types  of  reading  activity  are  possible,  as  is  evident  looking  at  the 

activities above. Below, as an example, is the description of a lesson I taught recently, using 

authentic materials. Several articles in an Environment Supplement of the Guardian dealt with the 

problem of population growth. What is more, there was a map with projected population growth 

for  many  different  regions  and  countries  of  the  world  which  formed  the  basis  of  a  follow-up 

writing assignment which is described in the text chapter. I used the introductory article, with a 

worksheet, in the following way.                   

Through  reading,  students  meet  and  become  familiar  with  new  grammar  structures. At 

the  same  time,  they  widen  their  vocabulary.  The  meaning  of  unfamiliar  lexis  is  deduced  from 

context.  Students  who are taught to read  the  foreign  language  efficiently  and  independently  can 

remain in touch  with it for the rest of their lives. Their ability to write well and accurately will 

improve in direct relationship to the amount of reading they do. 

My aim was to develop, pupil's communicative skills through reading tasks. It is evident 

that  principal  goal  of  communication  language  learning  is  to  develop"  communicative 

competence". Communicative competence is a broad concepts: 

 

Grammatical ( syntactical) competence;  

Semantic  competence  ,  which  includes  competence  with  lexical  items  and idioms; 

 Strategic competence; 

 Fluency; 

23 

 

A  great  deal  of  research  effort  has  tried  to  identify  a  catalogue  of  reading  skills  and establish  their  relationships  with  one  another.  But  the  issues  remain  controversial  and  this 

research does not address them, in any case. It is generally agreed that, if individual skills exist, 

they work together and are inextricably linked. Can instruction aimed at developing individual 

reading  skills  be  justified?  Most  people  accept  that  we  can  at  least  identify  certain  strategies 

which readers can make conscious use of when reading difficult texts. 

I  have  considered  reasons  why  students  fail.  If  you  do  try,  and  the  students  are  not 

successful, again there may be more than one reason for their failure. 

 Negative expectations 

 Unsuitable tasks 

 The wrong procedures 

 Expecting them to run before they can walk 

 The wrong text 

My  aim  was  to  give  a  set  of  tasks,  exercises  for  developing  pupils  communicative 

skills. They are, drama, debate and discussion, listening with the text, enhancing enjoyment 

of literature. These tasks have advantages advantages for developing pupils communicative skills. 

By  considering  everything  that  was  said  above,  we  can  come  to  conclusion  that  the 

language level of the students is one of the  most important factors of successful learning, but 

not the single one. Beside the "assessing" the level of students, teacher should choose additional 

materials regarding the interest and social factors of the majority of the class. 

                                           
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет