Аталған дипломдық жобада қазіргі уақытта кең тараған гаджеттерденжүктеу 0.92 Mb.

бет6/6
Дата22.04.2017
өлшемі0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ӨМІРТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ 

 

 

 

4.1 Электромагниттік сәулелердің жұмысшы ағзасына әсерін бәсеңдету бойынша іс-шараларды жасау 

 

 Электромагниттік сәулелену радиация секілді иісі мен дәмі жоқ, бірақ 

адам  теледидар,  компьютер,  тұрмыстық  техника  т.б.  қосу  арқылы 

сәулеленумен  күн  сайын  кездесіп  жатады.  Электромагниттік  өріс  тұнып 

тұрған  индустриялдық  қоғамда  98%  халық  электр  –  тұрмыстық 

құрылғыларды  пайдаланады  және  тек  қана  2%-ы  ғана  ондай  құрылғыларды 

қолданбайды,  алайда,  олар  айналадағы  құрылғылардан  шығатын  сәулемен 

қоршалған десек қателеспейміз.  

 

Бұл  бөлімде  өнеркәсіптік  құрылғыда  ЭМӨ  қаншалықты  бар  екені зерттелген. 

ЭМӨ-ті 


өлшеу 

үшін 


ВЕ-МЕТР-АТ-002 

құрылғысы 

пайдаланылған  өлшегіш  құрал  санитарлы  –  гигиенетикалық  зерттеу 

түрінде 


электроқондырғылармен 

жабдықталған 

бөлмені 

(трансформаторлар, дербес компьютер, факсимильдік аппараттар) өлшеуге 

негізделген.  Тексерудің  мақсаты:  бөлмедегі  электромагниттік  фонның 

жалпы  сараптамасы,  интенсивтік  электромагниттік  сәулелену  көздерін 

іздеу. 

 

Зерттеудің  өзектілігі  болып  отырған  электромагниттік  және  электр энергиясын осы заманғы ақпараттық қоғамда қарқынды түрде қолдану XX 

ғасырда қоршаған ортаның ластану факторына әкелді. 

 

Өндірістік  әрекеттерде  электромагниттік  сәулелермен  өлшенетін көптеген  құралдар  қолданылады.  Жұмыскерге  электромагниттік  сәуле 

қабылдауға  тура  келеді.  Электромагниттік  өріс  деңгейін  талдау  және 

электромагниттік  сәулелерден  қорғану  шараларын  жасау  бойынша 

зерттеулер жүргізу қажет. Және де НФМ-1 құрылғысы да қолданған, оның 

мақсаты:  жұмыс  орнындағы  жоғарғы  жиілікті  электр  өрісін  кеңжолақты 

өлшеу  және  байланыс  орнату.  Стандарт  бойынша  орнатылған  ҰДШ-нен 

асып  кетпеуін  бақылау.  Зерттеу  объектісі  жоғары  электромагниттік 

өрістермен  сипатталатын  өндірістегі  жұмыс  орындары.  Жұмыста  кешенді 

зерттеу  әдістері  қолданылған,  теориялық  талдау,  патенттік  зерттеу  және 

электромагниттік  өрістер  деңгейін  бәсеңдетудің  отандық  және  шетелдік 

тәжірибелерін сараптау, физикалық моделдеу, нақты сынау, сонымен қатар 

математикалық статистиканы қолдану. 

Негізгі  конструктивті,  технологиялық  және  технико-эксплуатациялық 

мінездемелері:  Электромагниттік  өрістен  қорғайтын  кешенді  әмбебапты 

қорғаныс экраны үш экраннан тұрады:  

 

1)  жабдық  пен  технологиялық  процесті  қадағалауға  арналған  торлы экран  (торлы  элемент  торының  өлшемі  (2-5),  ал  элемент  арасындағы 

қашықтық  (5-12),  мұндағы,  -  ЖЖ  радиотолқынының  ұзындығы  300  ГГц 

жиілікте; 


 

2) металды пластиналы экран (екі қабатты металл  – арнайы қорытпа 

– 0,12% С; 0,20% Si; 0,32% Мn; 0,45% Са; 0,38% СКЖМ; қалғаны  – темір 

және  Ал3  алюминий  қорытпалары),  айна  және  тормен,  (МПАТЭ)  60°-75° 

горизонт  жазықтығына  алмасу  бұрышын  өзгерту  мүмкіндігіне  ие  (торлы 

элемент  торының  өлшемі  (2-5),  элементтер  аралығының  қашықтығы)  (5-

12); 

 

3)  электромагниттік  өрістен  қорғау  экраны  (ТГҚЭ)  фольгалы қаптамалы қос торлы элементтерден тұрады  ( =1,60 г/см

3

;0

= 10


12

·Ом·см:


=  80  МПа),  сондықтан,  торлы  элемент  торының  өлшемі  (2-5),  ал 

элементтер аралығының қашықтығы  (5-12) болады;    

 

Жұмысшыны  өнеркәсіптік  трансформаторлардың  электромагниттік сәулелердің  әсерінен  қорғау  үшін  қауіпсіз  қашықтық  (электромагниттік 

сәуле  қашықтығынан  қорғау)  (350-500)  λ  құрайды.  Қорғаныс  экранының 

әмбебаптылығын жоғарылату мақсатында бекіту механизмі есебінен торлы 

элементтерді  алмастырып  және  олардың  ара-қашықтығын  өзгертуімізге 

болады.  

 

ҚР  мемлекеттік  стандартына  байланысты  электр  өрісі  кернеу  қуаты 0,5  кВ/м  (тұрғын  үй  ішінде),  1кВ/м  (тұрғын  үй  территориясында) 

ұйғарынды  болып  саналады.  «Алматы  жылу  желісі»  АҚ  аймағында 

электромагниттік сәулелену көздерін зерттеу жұмысы жүргізілді. 

Бұл  аймақтағы  электромагниттік  сәуле  шығару  көзі  болып  мыналар 

саналады: 

 

- Таратушы құрылғы (РУ-6 кВ)  

- трансформаторлық камералар (ТСН-1, ТСН-2) 

 

- ашық тарату құрылғысы (ОРУ-10 кВ)  

- ТН 1-фидер 5-137 

 

- табиғи суыту трансформаторлы радиаторлар  

- кешенді таратқыш құрылғылар (КРУ-10 кВ) 

 

- сорғы станциялар (насосные станции) (н/ст-1), транформаторлары бар  сорғы станциялар (н/ст-12) 

 

  

 

  

 

 4.1 Сурет – Алматы жылу желісі АҚ-ы аумағындағы электромагниттік 

өріс өлшеу сұлбасы 

 

 

мұндағы: R – сәулелену көзінен жұмыс орнына дейінгі аралық. Сорғы станциялар мен транформаторларды зерттеу жерден (Н=2 м; 1,8 м; 1,0 

м;  0,5  м)  биіктікте  жүргізілді.  Және  осы  кәсіпорында  барлық  көздерді 

(источников) жерлендірілген. 

ЭМӨ өлшеу ғимарат ішінде және сыртында жүргізілді, өлшеу қорытындысы 

4.1 кестеде және 4.2,4.3 суретте көрсетілген.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

4.3  К е с т е   –   ЭМӨ өлшеу ғимарат ішінде және сыртында жүргізіліп, өлшеу қорытындысы 

Шығ. 

көз 


номері 

Ш.көзіне


н ара 

қашықты


ғы, см 

Ш.көз 


атауы 

Е

1, кВ/м  Норма Е

1кВ/м 

Е

2, кВ/м 

Норма Е


2

кВ/м В

1

, мкТл  

Норма 


В

1

, мкТл В

2

, нТл  

Норма 


В

2

, нТл  

0,5 ТСН-1 

ТМ-


6300/10 

0,5

/1

/5 

0,03 


0

,5

/1/5

 

0,18 0,2

 0,2

 0,00 


0,06 0,00 


0,17 

 0,5 


ТСН-2 

ТМ-


6300/10 

0,03 0,18 0,00 


0,06 0,00 


0,17 

 0,5 


РУ-6 

кВ/4 кВ 


ТП-687 

0,00 0,06 0,00 


0,04 0,00 


0,02 

 0,5 


ОРУ-10 

кВ 6 кВ 


2,6 

0,03 


1,49 0,01 


1,04 0,03 


0,17 

 0,5 


Ф 5-137 

10 кВ 


10 

0,04 


0,80 0,03 


1,39 13 

0,03 


2,03 

 0,5 


РУ-6кВ 

Фидер 


РП-47 

73 


0,11 

0,21 


24 0,08 

0,16 


16 0,03 

0,12 


 

  

 

4.3 кестенің жалғасы 

Шығ. 


көз 

номері 


Ш.көзіне

н ара 


қашықты

ғы, см 


Ш.көз 

атауы 


Е

1

, кВ/м  Норма Е1

кВ/м Е

2

, кВ/м Норма Е

2кВ/м 

В

1, мкТл 

 

Норма В

1

, мкТл В

2

, нТл  

Норма 


В

2

, нТл  

0,5 Желілік 

насос 6,3 

кВ, 

қозғалт-


қыш 

 0,00 

 

1,96  

 0,00 0,24 0,00 


0,12 

  

 


 

 

4.2  Сурет  –  ЭМӨ  шығару  көзінен  0,5  м,  1  м,  2  м  қашықтықта, экрандалусыз 

 

  

4.2  Сурет  –  ЭМӨ  шығару  көзінен  0,5  м,  1  м,  2  м  қашықтықта, 

экрандалусыз 


 

(РУ-6кВ  Фидер  РП-47)  таратушы  құрылғыдан  0,5  м  арақашықтықта 

электромагниттік сәулелену деңгейі 

 

 =73 кВ/м (ең жоғарғы ЭМӨ деңгейі ), 

құрам  бойынша 

 

 

  =0,11  кВ/м,  бірақ  санитарлы  норма  0,5  кВ/м  (ғимарат ішінде), 1 кВ/м (тұрғын үй аймағында) және 5 кВ/м (ғимарат сыртында).  

Ендігі  2-ші  кестеде  «АлТС»  АҚ  аймағына  қорғанысты  экрандалғаннан 

(ЭМӨ-тен қорғайтын экран қолданылған) кейінгі нәтижелер ұсынылған.  

 

  

 

 4.2 Сурет - Әмбебап қорғанысты кешенді экран. 

 


 

мұндағы: 1 – рама, 2 – тор (сетка), 3 – экранның телескоптық экрана, 4 

–  көлденең  кеңістікте  экранның  бұру  топсасы,  5  –  бекіткіш,  6  –  ролик,  7  – 

шағылыстыратын  экран,  8  –  гетинаксты  торлы  экран,  9  –  тік  кеңістікте 

айналы  экранның  иілу  топсасы.  І  –  торы  бар  экран,  ІІ  –  екі  қабатталған 

металлмен  және  айнасы  бар  торланған  экран,  ІІІ  –  гетинакс  және  торы  бар 

экран, ІV – ЭМӨ шығару көзі, R – қорғаныс экранынан ЭМӨ шығару көзіне 

дейінгі ара қашықтық, R ≥0,5 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

4.4  К е с т е   –   ЭМӨ өлшеу ғимарат ішінде және сыртында жүргізіліп, өлшеу қорытындысы 

Шығ. 

көз 


номері 

Ш.көзіне


н ара 

қашықты


ғы, см 

Ш.көз 


атауы 

Е

1, кВ/м  Норма Е

1кВ/м 

Е

2, кВ/м 

Норма Е


2

кВ/м В

1

, мкТл  

Норма 


В

1

, мкТл В

2

, нТл  

Норма 


В

2

, нТл  

0,5 ТСН-1 

ТМ-


6300/10 

0,5

/1

/5 

0,00 


0

,5

/1/5

 

0,13 0,2

 0,2

 0,00 


0,04 0,00 


0,04 

 0,5 


ТСН-2 

ТМ-


6300/10 

0,00 0,13 0,00 


0,04 0,00 


0,04 

 0,5 


РУ-6 

кВ/4 кВ 


ТП-687 

0,13 


0,00 

0,08 
0,04 

0,02 
0,02 

0,01 


 0,5 

ОРУ-10 


кВ 6 кВ 

1,7 


0,03 

1,43 
0,03 

1,09 
0,02 

0,05 


 0,5 

Ф 5-137 


10 кВ 

0,03 0,79 0,03 


1,17 0,02 


1,08 

 0,5 


РУ-6кВ 

Фидер 


РП-47 

0,00 0,10 0,00 


0,12 2,1 

0,03 


0,10   

 

4.3 кестенің жалғасы 

Шығ. 


көз 

номері 


Ш.көзіне

н ара 


қашықты

ғы, см 


Ш.көз 

атауы 


Е

1

, кВ/м  Норма Е1

кВ/м Е

2

, кВ/м Норма Е

2кВ/м 

В

1, мкТл 

 

Норма В

1

, мкТл В

2

, нТл  

Норма 


В

2

, нТл  

0,5 Желілік 

насос 6,3 

кВ, 

қозғалт-


қыш 

 0,00 

 

1,5  

 0,00 0,22 0,00 


0,06 

  

 

4.2 Зерттеу нәтижелері 

 

 

Орындалған жұмыс нәтижесін қарай келе (қорғаныс экрандары, ЭМӨ деңгейінің  қашықтық  пен  жиілікке  тәуелділігі)  жоғары  ЭМӨ  деңгейімен 

сипатталатын өндіріс салаларына ұсынылады. 

 

Жұмыс  орнындағы  электромагниттік  өрістерді  аналитикалық  және тәжірибелік  зерттеу  негізінде  қорғаныс  экрандарының  моделдері  жасалды. 

Осыған  орай,  өлшеулер  үшін  электрлі  және  магнитті  өрістер  параметрлерін 

өлшеуге арналған ВЕ-МЕТР-АТ-002 және НФМ-1 аспаптары қолданылды. 

«Алматы  жылу  жүйелері»  АҚ  (АлЖЖ)  электромагниттік  сәулелер  көзіне 

зерттеулер  жүргізілді  (бөлу  қондырғысы  РУ-6  кВ);  трансформаторлы 

камералар (ТСН-1, ТСН-2); ашық бөлу қондырғылары (ОРУ-10 кВ); кешенді 

бөлу  қондырғылары  (КРУ-10  кВ);  трансформаторларға  ие  сорапты    

станциялар. Өлшеулер нәтижелерінің көрсеткіші электромагниттік өрістердің 

жоғары  деңгейі  магнитті  құрамдарда  (ОРУ-10  кВ;  Ф5-137,  торлы  сорап  6,3 

кВ);  электрлік  құрамдарда  (ТСН-1,  ТСН-2,  РУ-6  кВ,  ОРУ-10  кВ,  Ф5-137) 

жоғары екендігін көрсетті. 

 

«АлЖЖ»  АҚ  аймағында  электромагниттік  өрістерді  өлшеу көрсеткіштері  электрлі  құрамдар  бойынша  санитарлық  норманы  (1,5-72) 

кВ/м  және  магнитті  құрам  бойынша  (0,5-2,0)  мкТл-ге  жоғарылайтындығы 

анықталды.  Электромагниттік  өрістің  максималды  деңгейі  ашық  бөлу 

қондырғысында ОРУ-10 кВ және ТСН-1, Ф5-137 (16-73) кВ/м және 1,49 мкТл 

болатындығы  байқалды.  Торлы  және  гетинаксты  қорғанысты  экранды 

қолдану  (ТГҚЭ)  электромагнитті  өріс  деңгейін  электрлі  құрам  бойынша  (2-

71)  кВ/м  және  магнитті  құрам  бойынша  (0,01-0,9)  мкТл  бәсеңдетуге 

мүмкіндік  берді.  Торлы  экранды  қолдану  (ТҚЭ)  электромагниттік  өріс 

деңгейін  электрлік  құрам  бойынша  (1,5-23)  кВ/м  және  (0,01-0,4)  мкТл 

бәсеңдетуге мүмкіндік берді. МПАТЭ экранымен экрандау электромагниттік 

өрістердің  электрлі  құрам  бойынша  (0,2-72,5)  кВ/м  және  магнитті  құрам 

бойынша (0,04-1,03) мкТл максималды түрде жұтылуымен қамтамасыз етті. 

 

Зерттеу  объектісін  дамыту  туралы  болжамдық  ұсыныстар:  әмбебапты кешенді  қорғаныстық  экранды  қолдану  өндірістік  электромагнит  көзінен 

жұмысшыны  қорғауда  еңбек  шартын жақсартумен  қамтамасыз  етеді.  ӘКҚЭ 

қолдану  жұмысшыға  өте  қолайлы,  технологиялық  процесті  қадағалауға 

жақсы мүмкіндік береді (ТҚЭ қолдану кезінде), осыған орай, электрлік құрам 

бойынша  электромагниттік  өрісті  бәсеңдету  (1,5-23)  кВ/м  және  магнитті 

құрамы  бойынша  (0,01-0,4)  мкТл  құрайды.  Егер,  электромагниттік  өріс 

деңгейі  санитарлық  нормадан  жоғарыласа,  онда  МПАТЭ  экранын  қолдану 

қажет, яғни электромагнитті өрістің максималды жұтылуы электрлік құрамы 

бойынша  (0,2-72,5)  кВ/м  және  магнитті  құрамы  бойынша  (0,04-1,03)  мкТл 

құрайды.  ТГҚЭ  экраны  өзіндік  пайдалану  мәніне  ие.  ӘКҚЭ  пайдалану 

қарапайымдылығымен (тасымалдау есебімен) ерекшеленеді, яғни  

 


электромагнитті  өрістің  жұтылуында  жоғары  тиімділікке  ие.деген 

қорытындыға келеміз 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 Жоғары жиіліктің жүзден, мыңнан бір Ватт бөлігі адамға қауіпті болып 

саналады, себебі осындай өрістердің интенсивтілігі адам ағзасының қалыпты 

жағдайдағы сәулелену интенсивтілігімен шамалас болады. Нәтижесінде адам 

денесіндегі  өріс  бұрмаланып,  ағзаға  көптеген  аурулар  тудыруға  септігін 

тигізеді. Электромагниттік сигналдың айрықша бір қасиеті ол – ағзаға уақыт 

өте  жиналатындығы.  Неше  түрлі  оргтехникамен,  оның  ішінде  компьютер, 

ұялы  телефонмен  көп  жұмыс  жасайтын  адамдарда  имунитеттің  төмендеуі, 

жиі  стресс,  көп  шаршау  белгілері  байқалған.  Және  бұл  электромагниттік 

толқын  зияндарының  барлығы  емес!  Заман  дамыған  сайын  адам 

қажеттіліктері артып, соған байланысты алі қаншама техника шығатындығы 

айдан  анық.  Сол  техникалардың  пайдасынан  зиянын  көріп  жатпауымызға 

ешкім кепіл бере алмайды. Әрине, адам денсаулығын және қоршаған ортаны 

қорғау  ұйымдарының  талаптары  болады,  бірақ  қазірдің  өзінде  сол 

талаптарды орындамайтын компаниялар жоқ емес.  

Осы зерттеулер нәтижесінде электромагниттік толқынның біздерге кері 

әсері  бар  екені  көрсетілген.  Бірақ  сол  зиянды  шекпеу  үшін  мен 

электроқұрылғылардан,  электротранспорттан,  ұялы  байланыстан  бас  тарту 

керек деп айта алмаймын, себебі ол құрылғыларсыз қазіргі заманда өмір сүру 

мүмкін  емес.  Қолдан  келер  нәрсе  ол  техникаларды  керек  кезінде  ғана 

қолданып, басқа жағдайда өшіріп қойған абзал. 

Ұялы телефон, компьютер және әр түрлі тұрмыстық электротехника от 

секілді. Егер оны ұқыпты қолдансаңыз ол өз пайдасымен қуантады. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

  

1. Дрокина Т.В. Методы физики в медицине. – Красноярск, 2005. – 262 

с. 

 

2.  Дубров  А.П.  Геомагнитное  поле  и  жизнь.  –  Л.:  Гидрометеоиздат, 1974. – 175 с. 

 

3.  Кузнецов  А.Н.  Биофизика  низкочастотных  электромагнитных воздействий – М.: МФТИ, 1994. 

 

4.  Любимов  В.В.  Искусственные  и  естественные  электромагнитные поля  в  окружающей  человека  среде  и  приборы  для  их  обнаружения  и 

фиксации // Препринт. 1999. - №11 (1127). – С. 28. 

 

5. 


Холодов  Ю.А.  Реакция  нервной  системы  человека  на 

электромагнитные поля. –М.: Наука, 1992. – 187 с. 

 

6. Сулеев Д.К., Тусупова А.А., Батыркулов Н. Электромагнитное поле на рабочих 

местах 


– 

вредный 


фактор 

производства. 

// 

Труды десятой Международной  научно-технической конференции «Новое  в безопасности жизнедеятельности (охрана труда, экология, защита человека в 

ЧС, экономические, правовые аспекты БЖД, логистика)» – Алматы: КазНТУ, 

2008. – С. 16-17. 

 

7.  Утепов  Е.Б.,  Тусупова  А.А.,  Мединский  А.И.  Исаханова  А.Б. Воздействие  электромагнитного  поля  компьютера.  //  Труды  десятой 

Международной  научно-технической  конференции  «Новое  в  безопасности 

жизнедеятельности  (охрана  труда,  экология,  защита  человека  в  ЧС, 

экономические,  правовые  аспекты  БЖД,  логистика)»  –  Алматы:  КазНТУ, 

2008. – С.19-21. 

 

8.  Сулеев  Д.К.,  Тусупова  А.А.  Исследование  электромагнитных  полей антропогенного происхождения на живые организмы, экосистемы и человека 

в целом. // «Вестник» ТарГУ имени М.Х. Дулати, Тараз – 2009, №3. – С. 39-

43. 

 

9. Буховцев Б.Б., Мякишев Г.Я. Физика-11 — М.: Просвещение, 2010. —399 с. 

 

10.  Григорьев  В.И.,  Мякишев  Г.Я.  Занимательная  физика.  —  М.: Дрофа, 1996. — 205 с. 

 

11. Леонович А.А. Я познаю мир. — М.: АСТ, 1999. — 478 с.  

12.  Цфасман  А.З.  Профессиональные  болезни.  —  М.:  РАПС,  2000.  — 

334 с. 

 

13. http://kk.wikipedia.org

 

 14. 

http://prezi.com

 

 

15. http://www.nmdb.eu

 

 16. 

http://gamma7.m-l-m.info/zashhita-ot-elektromagnitnogo-izlucheniya

 

 

17. http://nsp-zdorovje.narod.ru

 

 18. 

http://www.kfs-life.ru

 

 

19. http://www.referat.ru

 


ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР ТІЗІМІ 

 

 ЭМӨ – электромагниттік өріс 

 

МӨ – магнит өрісі  

ТТЖ – тым төменгі жиілік  

 

АТЖ – аса төменгі жиілік  

ИТЖ – инфратөменгі жиілік 

 

ӨТЖ – өте төменгі жиілік  

ТЖ – төменгі жиілік 

 

ОЖ – орташа жиілік  

ЖЖ – жоғарғы жиілік 

 

ӨЖЖ – өте жоғарғы жиілік  

УЖЖ – ультражоғарғы жиілік 

 

АЖЖ – аса жоғарғы жиілік  

ТЖЖ – тым жоғарғы жиілік 

 

ИДЖ – инфрадыбыстық жиілік  

ДЖ – дыбыстық жиілік 

 

РЖ – радиожиіліктер   

ЖТ – жоғары толқындар  

 

ОТ – орташа толқындар  

ҚТ – қысқа толқындар 

 

УҚТ – ультрақысқа толқындар  

МКТ – микро толқындар Қысқартылған сөздер тізімінің жалғасы 

 

БС – базалық станция  

МРТ – мобильдік радиотелефон 

 

ЭӨҚ – электромагнит өрісінің қуаты  

ОЖЖ – орталық жүйке жүйесі 

 

ЭМТ – электромагниттік толқын  

ЭТЖ – эритроциттердің тұну жылдамдығы 

 

ЭМС – электромагниттік сәулелену  

ЭМА – электромагниттік ағын 

 

РЛС – радиолокациялық станция  

ТББ – техникалық бақылау бөлімі 

 

ЭКГ – электрокардиограмма   

НҚД – нейро – қанайналым дистониясы 

 

АҚ – артериялық қысым  

ЭЭГ – электроэнцефалография   

 

ТРТН – таратушы радиотехникалық нысан  

ҚАШ – құрылыс аймағын шектеу 

 

ЭАТ – электр ағын тығыздығы  

ҰДШ – ұйғарынды деңгей шегі 

 

ЖМ – жиілікті модуляция  

СҚА – санитарлы қорғалған аймақ 

 

АҚ – Акционерлік қоғам   

А ҚОСЫМШАСЫ 

 

  

 

A.1 Сурет – Нысанның жалпы берілгендері. Терезеде әр түрлі антендердің нысанға қойылу орны және олардың сәулелену бағыттары көрсетілген 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Ә ҚОСЫМШАСЫ 

 

  

 

Ә.1 Сурет – Бұл терезеде нысанға қойылған антеналар және олардың координаттары, бағытының сипаттамасы көрсетілген. Егер антена жолына 

тышқанмен екі рет шертсек антенна, АФТ және таратушы сипаттамасын 

енгізу терезесі ашылады 

 

  

Ә.2 Сурет – Антендердің берілген мәндері Б ҚОСЫМШАСЫ 

 

  

 

Б.1 Сурет – Жұмыс қорытындысын басып шығару. Word- та басып шығаруды бассақ, белгіленген барлық пункттер автоматты түрде Word құжатына еніп, 

белгіленген орынға сақталады  


1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал