Аталған дипломдық жобада қазіргі уақытта кең тараған гаджеттерденжүктеу 0.92 Mb.

бет2/6
Дата22.04.2017
өлшемі0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6
2 ЕСЕПТЕУ БӨЛІМІ 

 

 2.1  Радиотехникалық  нысанға  іргелес  аймақтың  тртн  тудыратын 

электромагниттік өріс деңгейін есептеу. 

 

Берілгендері: Антенна  Kathrein  728684  (Xa=-61.92  м;  Ya=-11.696  м;  Za=50  м; 

 

Азимут=300°0'; Көлбеу =0°0'). Антенна  Kathrein  730360  (Xa=-35.776  м;  Ya=-37.84  м;  Za=50  м; 

 

Азимут=210°0'; Көлбеу =1°0').  

Кеңістіктегі аймақтың есептеуі: 

- Жерге ҰДШ-нен асып кету аймағының проекциясы №1 

- 49 метр үшін Жерге ҰДШ-нен асып кету аймағының проекциясы №2 

 

- 48 метр үшін Жерге ҰДШ-нен асып кету аймағының проекциясы №3 - 45 метр үшін Жерге ҰДШ-нен асып кету аймағының проекциясы №4 

- 2 метр үшін Жерге ҰДШ-нен асып кету аймағының проекциясы №5 

 

- Тік кеңістікте ҰДШ-дан асып кету аймағы №1. "Kathrein 728684"  

- Тік кеңістікте ҰДШ-дан асып кету аймағы №2. " Kathrein 730360 " 

 

- Тік кеңістіктегі есептеу №1; x=-61.92 м; y=-11.696 м; Азимут=300°0'.  

- Тік кеңістіктегі есептеу №1; x=-35.776м; y=-37.84 м; Азимут=210°0'. 

 

- Кесте ҚАШ №1; X(0)=-61.92 м; Y(0)=-11.696 м.  

- Кесте ҚАШ (ЗОЗ) №2; X(0)=-35.776 м; Y(0)=-37.84 м. 

 

- График №1; X(0)=-61.92 м; Y(0)=-11.696 м; Азимут=300°.  

- График №2; X(0)=-35.776 м; Y(0)=-37.84 м; Азимут=210°. 

 

 

2.2 Есептеу әдістемесі  

 

Жиілік  диапазоны  300  МГц-тен    жоғары  болғанда  сәулелену интенсивтілігі  қуат  ағыны  тығыздығымен  немесе  электромагниттік  энергия 

ағын  тығыздығымен  сипатталады  және  Вт/

 

 

  не/се  мкВт/  

 

  өлшем бірлігімен өлшенеді. 

     Берілген нүктеде кернеулік деңгейін есептеу формуласы: 

 

Е =


RNааф

Pc

*

**

30

 * Кф * F(θ) * F(ψ)                             (2.1)  

 

мұндағы:   Е- электромагниттік өріс кернеулігі, В/м;  

 - сәулеленудің номиналды қуаттылығы, Вт; 

 

Nафт  -  антенді-фидерлі  трактте  жоғалту  қосындысылары  (суммарные потери), рет; 

 

Ga -антеннің күшейту коэффициенті, рет;  

R - фазалық орталық антенадан берілген нүктеге дейінгі аралық, м;   

Кф - жер әсерін ескеріп,көбейткіш,(Кф=1,15..1,3), рет; 

 

F(ψ) –көлденең кеңістікке бағытталған нормаланған диаграмма, рет;  

F(θ) - тік кеңістікке бағытталған нормаланған диаграмма, рет. 

 

Фазалық орталық антенадан берілген нүктеге дейінгі аралықты келесі формуламен есептейміз: 

 

R=2

2

)(

L

h

H

Ha                                           (2.2)  

 

мұндағы: На –фазалық орталық антенаның жер бетінен биіктігі, м;  

h– берілген нүктенің жер бетінен биіктігі, м;  

 

L  –антена  мачтынан  берілген  көлденең  жатқан  нүктеге  дейінгі аралық, м; 

 

ΔН–антена  орнату  нүктесі  мен  берілген  нүктенің  жер  бетінен топографиялық  биіктік  айырмашылығы,  м  (  ситуациялық  жоспарға 

байланысты анықталады). 

 

Егер антена орнатудың топографиялық биіктігі үлкен болса, ондаΔН плюсен алынады, егер аз болса минуспен алынады. 

Берілген нүктеге дейінгі аралықты анықтау формуласы: 

 

R =


2

2

)(

L

h

Ha                                               (2.3) 

 

 Берілген  нүктеге  бағытталған,  антена  ортасынан  өткізілген  көлденең 

жазықтық арасындағы бұрыш мына формуламен есептеледі: 

 

Ө = arctgL

h

Ha

)

(                                            (2.4) 

 

 

Берілген  нүктеге  энергия  ағынының  тығыздық  деңгейі  келесі формуламен есептеледі: 

 

ЭАТ = 77

,

32

E

                                                                                  (2.5) 

 

 

мұндағы:  ЭАТ – электромагниттік энергия ағынының тығыздығы, мкВт/см2.

 Бірдей  ҰДШорнатылған,  бірнеше  бірнеше  сәулелену  көзі  шығаратын 

сәулелену келесі шартты орындауға тиіс: 

 

k

i

i

E

1

2)

(

<= Еұдш                                                   (2.6) 

 

n

i

i

ЭАТ

1

)(

<= ЭАТұдш                                                  (2.7) 

 

мұндағы: Ei –і-ші нөмірлі ЭМӨ шығару көзі тудыратын электр өрісінің 

кернеулігі; 

 

ЭАТi  -  і-ші  нөмірлі  ЭМӨ  шығару  көзі  тудыратын  энергия  ағынының тығыздығы; 

 

Еұдш  –нөмірленген  диапазондағы  электр  өрісінің  кернеулік  ҰДШ-гі  ; 

ЭАТұдш  –нөмірленген  диапазондағы  энергия  ағынының  тығыздық 

ҰДШ-гі; 

 

n, к –ЭМӨ шығару көздерінің саны.  

Әр түрлі ҰДШорнатылған, бірнеше бірнеше сәулелену көзі шығаратын 

сәулелену келесі шартты орындауға тиіс: 

 

m

j

j

j

Eпду

Eсумм

1

2)

(

 + )

(

1

qk

к

к

ППЭпду

ППЭсумм

<=1                          (2.8) 

 

  

мұндағы:  Еқос  j  –  j-ші  нөмірленген  диапазондағы  ЭМӨ  көздерінен 

туған электромагниттік өрістің кернеулігінің қосындысы; 

 

Е  ұдш  j  -    j-ші  нөмірленген  диапазондағы  энергия  ағыны тығыздығының қосындысы; 

 

ЭАТқос  k    –  k-ші  нөмірленген  диапазондағы  ЭМӨ  көздерінен  туған энергия ағынын тығыздығының қосындысы; 

 

ЭАТұдш  k  -  k-ші  нөмірленген  диапазондағы  энергия  ағыны тығыздығының ҰДШ-гі; 

 

m –Е нөмірленетін диапазон саны;  

q –ЭАТ (ЭАТ) нөмірленетін диапазон саны.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2.1  К е с т е   –  Нысанның  жапы  берілгені,  программа  арқылы  берілген 

мәндері А қосымшада көрсетілген 

№ 

п/п 


 

 

п/п Сипаттамасы 

Мәні 


Ескертпе 

Нысан атауы GSM-900/1800 стандартты 

мобильдік ұялы 

байланыстың базалық 

станциясы. 

 Адрес Алматы қ, Абай даң-лы 42   

Шифр  

 Антеннің орнатылған орны 

Ғимарат шатырындағы 

металл мачтар 

 Координаттары:  а) ендік; 

43 15' 00" С.Е. 

 

 

б) бойлық; 7657' 00" Ш.Б. 

 

 Теңіз деңгейінен биіктігі. 

862м. 


 

Нысанның жұмыс режимі 24/7/365 

 Пайдалануға берілген жылы 

2014 ж. 


 

 

 2.2  К е с т е   –   Таратушы  антенді-фидерлі  тракт  және  антеннаның 

техникалық берілгені : Kathrein 728684, Есептің программада мәндерін беруі 

Ә қосымшада көрсетілген 

№ 

п/п Параметр 

Мәні 


Ескертпе 

Сәулелену диапазоны (тасушыжиілік),МГц 

902.5 


 

Таратушының қуаты мен саны, n х Вт. 1 x 40 

 Күшейткіштің күшейту коэффициенті, 

дБ 


 АФТ-дағы жалпы жоғалту, дБ 

 Антенна түрі 

Kathrein 

728684 


 

Антеннің күшейту коэффициенті, дБi: 15.5 

 Z фазалық орталық антеннің орнату 

биіктігі, м 

50 

 X және Y фазалық орталық антеннің 

орнату координаталары, м 

(-61.92;-

11.696) 


 

Антенна азимуты, ° 300°0' 

 

10 Антеннің механикалық көлбеулік 

бұрышы, ° 

0°0' 

 

  

 


 

2.2 кестенің жалғасы 

№ 

п/п Параметр 

Мәні 


Ескертпе 

11 


Тік жазықтыққа бағытталған 

диаграмма максимумына электрлік 

көлбеулік бұрыш, ° 

0° 


 

12 


Тік жазықтыққа бағытталған 

диаграмма максимумына электрлік 

көлбеулік бұрыштар қосындысы, ° 

0° 


 

13 


Антенна бағытының диаграммасы 

 

 14 

- көлденең жазықтықта 

 

2.1 сурет 15 

- тік жазықтықта 

 

2.2 сурет 16 

Модуляция түрі 

ЖМ 

 

17 Поляризация түрі 

 18 

Берілген диапазондағы ЭМӨ ҰДШ-гі, 

мкВт/см2 

2.5 


 

 

  

 

  

 

2.1 Сурет - Көлденең жазықтықта антеннің бағытталған диаграммасы. 

2.2 Сурет - Тік жазықтықта 

антеннің бағытталған 

диаграммасы. 

 

 

  

 

  

 

  

 


 

2.3  К е с т е   –   Таратушы  антенді-фидерлі  тракт  және  антеннаның 

техникалық берілгені : Kathrein 730360 

№ 

п/п Параметр 

Мәні 


Ескертпе 

Сәулелену диапазоны (тасушыжиілік),МГц 947.5 

 Таратушының қуаты мен саны, n х Вт. 

3 x 50 


 

Күшейткіштің күшейту коэффициенті, дБ  АФТ-дағы жалпы жоғалту, дБ 

 Антенна түрі 

Kathrein 730360 

 Антеннің күшейту коэффициенті, дБi: 

10.5 


 

Z фазалық орталық антеннің орнату биіктігі, м 50 

 X  және  Y  фазалық  орталық  антеннің  орнату 

координаталары, м 

(-35.776;-37.84) 

 Антенна азимуты, ° 

210°0' 


 

10  Антеннің механикалық көлбеулік бұрышы, ° 

1°0' 

 

11  Тік жазықтыққа  бағытталған  диаграмма 

максимумына электрлік көлбеулік бұрыш, ° 

0° 

 

12  Тік жазықтыққа  бағытталған  диаграмма 

максимумына  электрлік  көлбеулік  бұрыштар 

қосындысы, ° 

1° 


 

13  Антенна бағытының диаграммасы 

 

 

14  - көлденең жазықтықта  

2.3 сурет 

15  - тік жазықтықта 

 

2.4 сурет 16  Модуляция түрі 

ЖМ 


 

17  Поляризация түрі 

 

18  Берілген диапазондағы ЭМӨ ҰДШ-гі, мкВт/см2 2.5 

 

  

 

 2.3 Сурет – Көлденең жазықтықта антеннің 

бағытталған диаграммасы. 

2.4 Сурет – Тік жазықтықта 

антеннің бағытталған диаграммасы. 

 

 

 Ендігі  суреттерде  антенна  тудырған  ЭМӨ  деңгейінің  (ЭАТ  мен 

ЭАТұдш, ЭАТ немесе Е деңгейлерінің қатынасының қосындысы) қосындысы келтірілген.  Сызбада  ТРТН  тудыратын  ЭМӨ  деңгейінің  қосындысы  ҰДШ-

нен  асып  кететін,  белгіленген  биіктікте  және  белгіленген  кеңістікте 

санитарлы-қорғалған аймақ және құрылыс аймағын шектеу келтірілген. Егер 

графикада  боялған  аймақ  болмаса,  онда  берілген  кеңістікте  ЭМӨ  деңгейі 

ҰДШ-дан аспайды. 

 

  

 

2.5 Сурет - Жер бетіне ҰДШ-дан асып кету аймағының проекциясы №1  

 

2.4 К е с т е  – Бастапқы мәндердің көлденең жазықтықтағын есептеу № 

п/п 


Параметр 

Мәні 


Ескертпе 

ҰДШ-нен  асып  кетуінің минималды биіктігі, м. 

29 


 

ҰДШ-нен  асып  кетуінің максималды биіктігі, м. 

88 


 

Х  осі  бойынша  тордың қадамы , м.  

25 


 

Y  осі  бойынша  тордың қадамы , м. 

25 


 

 


 

 

 2.6 Сурет – Көлденең жазықтықтағы ҰДШ-дан асып кету аймағы №2 

 

 2.5 К е с т е   –  Бастапқы мәндердің көлденең жазықтықтағы есептеу 

№ 

п/п Параметр 

Мәні 


Ескертпе 

Жер  бетінен  кеңістіктің биіктігі Z, м. 

49 


 

Х  осі  бойынша  тордың қадамы , м. 

25 


 

Y  осі  бойынша  тордың қадамы , м. 

25 


 

 


 

 

  

2.7 Сурет - Көлденең жазықтықтағы ҰДШ-дан асып кету аймағы №3 

 

 

2.6 К е с т е   –  Бастапқы мәндердің көлденең жазықтықтағы есептеу № 

п/п 


Параметр 

Мәні 


Ескертпе 

Жер  бетінен  кеңістіктің биіктігі Z, м. 

48 


 

Х  осі  бойынша  тордың қадамы , м. 

25 


 

Y  осі  бойынша  тордың қадамы , м. 

25 


 

 

 

  

2.8 Сурет - Көлденең жазықтықтағы ҰДШ-дан асып кету аймағы №4 

 

 

2.7 К е с т е   –  Бастапқы мәндердің көлденең жазықтықтағы есептеу № 

п/п 


Параметр 

Мәні 


Ескертпе 

Жер  бетінен  кеңістіктің биіктігі Z, м. 

45 


 

Х  осі  бойынша  тордың қадамы , м. 

25 


 

Y  осі  бойынша  тордың қадамы , м. 

25 


 

 

  

 

 

 2.8 Сурет - Көлденең жазықтықтағы ҰДШ-дан асып кету аймағы №5 

 

 2.7 К е с т е  – Бастапқы мәндердің көлденең жазықтықтағы есептеу 

№ 

п/п Параметр 

Мәні 


Ескертпе 

Жер  бетінен  кеңістіктің биіктігі Z, м. 

 Х  осі  бойынша  тордың 

қадамы , м. 

25 


 

Y  осі  бойынша  тордың қадамы , м. 

25 


 

 


  

 

 

 

2.9 Сурет - Тік жазықтықтағы ҰДШ-дан асып кету аймағы №1. "Kathrein 

728684". Суретте есептеу кезінде өшірілген: жартылайжазықтық 

(полуплоскость) -"-X", "-Z" 

 

 

2.8 К е с т е  – Бастапқы мәндердің тік жазықтықтағы есептеу № 

п/п 


Параметр 

Мәні 


Ескертпе 

А-орталығына қатысты 

азимут жазықтығы, º. 

300° 

 Тік  осінің  координаттары 

(Х,Y),м. 

(-61.92;-11.696) 

 Ха  осі  бойынша  тор 

қадамы, м. 

25 

Xaосі–Аº азимутына бағытталған 

аралық.. осі бойынша 

тор 


қадамы, м. 

25 


 

ҚАШ-дың минималды 

биіктігі, Zmin, м. 

48.671 

  ҚАШ-дың 

максималды 

аралығы, Xamax, м. 

20.09 


 

 


 

 

2.10 Сурет - Тік жазықтықтағы ҰДШ-дан асып кету аймағы №1. "Kathrein 

730360". Суретте есептеу кезінде өшірілген: жартылайжазықтық 

(полуплоскость) -"-X", "-Z" 

 

 

2.9 К е с т е   –  Бастапқы мәндердің тік жазықтықтағы есептеу № 

п/п 


Параметр 

Мәні 


Ескертпе 

А-орталығына қатысты 

азимут жазықтығы, º. 

210° 

 Тік  осінің  координаттары 

(Х,Y),м. 

(-35.776;-37.84) 

 Ха  осі  бойынша  тор 

қадамы, м. 

25 

Xaосі–Аº азимутына 

бағытталған 

аралық.. осі 

бойынша 


тор 

қадамы, м. 

25 

 ҚАШ-дың 

минималды 

биіктігі, Zmin, м. 

46.151 


 

 ҚАШ-дың максималды 

аралығы, Xamax, м. 

35.363 

 

  

2.9  К е с т е   О  (-61.92;-11.696),  азимутте  ψ

п

=300°0',  h(i)  биіктікте  және  R  орталықтан  аралық  болып  келетін нүктемен өтетін барлық антендер үшін ЭМӨ-тің ҰДШ-ға қатысты деңгейінің қосындысы, мкВт/см² 

R, м. 


h1, м. 

h2, м. 


h3, м. 

h4, м. 


h5, м. 

h6, м. 


h7, м. 

h8, м. 


 

2.000 

10.00 

43.00 

44.000 

45.000 

46.000 

48.00 

50.00 

0.000 


0,0224484 

0,0104548 

0,6679973 

0,7086880 

0,7900796 

0,8857545 

0,9640667 

2727,4387 

1.000 


0,0218601 

0,0100989 

0,6610867 

0,7064039 

0,7939071 

0,8942283 

0,9806039 

2727,4462 

2.000 


0,0212953 

0,0098644 

0,6625110 

0,7119746 

0,8144131 

0,9101607 

1,0202674 

683,18798 

3.000 


0,0207379 

0,0095718 

0,6592559 

0,7119547 

0,8211429 

0,9155705 

1,0006897 

304,52722 

4.000 


0,0202002 

0,0093062 

0,6541185 

0,7116246 

0,8260217 

0,9320070 

1,1351180 

171,98298 

5.000 


0,0196806 

0,0090676 

0,6488187 

0,7148885 

0,8360667 

0,9459632 

1,3368936 

110,64585 

6.000 


0,0191762 

0,0088314 

0,6437850 

0,7216380 

0,8449310 

0,9383590 

1,1028325 

77,316459 

7.000 


0,0185806 

0,0086360 

0,6425166 

0,7309510 

0,8396612 

0,9521433 

1,0610935 

57,221141 

8.000 


0,0179788 

0,0084746 

0,6430777 

0,7315168 

0,8439612 

0,9940609 

1,0829983 

44,185398 

9.000 


0,0173958 

0,0083221 

0,6388646 

0,7348101 

0,8529559 

1,0524606 

1,1800750 

35,235946 

10.000 


0,0168446 

0,0082013 

0,6366725 

0,7391086 

0,8787794 

1,0673604 

1,4380517 

28,837177 

11.000 


0,0163070 

0,0080546 

0,6388311 

0,7470325 

0,9121994 

1,0477862 

1,8835084 

24,106285 

12.000 


0,0157926 

0,0079015 

0,6416993 

0,7634680 

0,9317778 

1,0290991 

2,3281824 

20,496637 

13.000 


0,0153278 

0,0080062 

0,6467682 

0,7803401 

0,9305362 

1,0222278 

2,7516202 

17,681629 

14.000 


0,0149130 

0,0081701 

0,6571284 

0,7931067 

0,9220355 

1,0267456 

3,1981120 

15,445375 

15.000 


0,0145503 

0,0083502 

0,6685565 

0,7981916 

0,9185309 

1,0354239 

3,5612404 

13,640723 

16.000 


0,0142308 

0,0085234 

0,6776922 

0,7975733 

0,9222519 

1,0449082 

3,8304503 

12,161391 

17.000 


0,0139556 

0,0087079 

0,6822051 

0,7956280 

0,9313678 

1,0594832 

4,0254349 

10,933121 

18.000 


0,0137004 

0,0089346 

0,6801235 

0,7919142 

0,9351288 

1,0727798 

4,1465282 

9,8968610 

19.000 


0,0134489 

0,0092306 

0,6768493 

0,7951647 

0,9441292 

1,1002526 

4,2205476 

9,0210523 

20.000 


0,0131947 

0,0096043 

0,6750259 

0,8031958 

0,9548631 

1,1466151 

4,2345705 

8,2725629 

21.000 


0,0129420 

0,0101037 

0,6753461 

0,8130000 

0,9670170 

1,2013320 

4,2182326 

7,6259555  

2.9 кестенің жалғасы 

R, м. 


H1, м. 

h2, м. 


h3, м. 

h4, м. 


h5, м. 

h6, м. 


h7, м. 

h8, м. 1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал